Publicité

socialmediaintheworkplace

Helping leaders and organizations remain successful and leading in digital age🚀 à Link into Success
17 Sep 2016
socialmediaintheworkplace
socialmediaintheworkplace
socialmediaintheworkplace
socialmediaintheworkplace
Publicité
socialmediaintheworkplace
Prochain SlideShare
Sosyal medyada marka yönetimiSosyal medyada marka yönetimi
Chargement dans ... 3
1 sur 5
Publicité

Contenu connexe

Publicité
Publicité

socialmediaintheworkplace

  1. KURUM ÇALIŞANLARI İÇİN Çalışanlar için Sosyal Medya eğitiminde sosyal medyanın bilinçsiz şekilde kullanımından doğacak olan riskleri azaltmak ve uygun çalışan davranışı oluşturmak ana amaçtır. Twitter, Facebook ve LinkedIn gibi sosyal medya platformları fikirlerin paylaşımı ve müşteriler, çalışanlar arasında network açısından oldukça popülerdir. Bununla birlikte uygun olmayan paylaşımlar hem çalışan hem de işveren açısından hukuksal yükümlülükler ve beklenmedik sonuçlar doğurabilmektedir. Eğitim sayesinde çalışanların sosyal platformları iş ve güvenlik riskleri açısından daha güvenli kullanmaları ve aynı zamanda sorumluluk bilinci kazanmaları hedeflemektedir. Eğitimde gerçek hayattan senoryalar, bilgi paylaşımı, vaka çalışmaları ve konuyla ilgili çalışanların anlama ve unutmamasına yardımcı olacak örnekler paylaşılacaktır. Bu eğitimin amacı; çalışanları bilinçsiz sosyal medya kullanımlarının doğuracağı riskler ve sonuçlar hakkında bilgilendirmektir. Bir organizasyonun başarısı ve saygınlığı tüm çalışanlarının sosyal medya platformlarında doğru ve sorumlu bilinç içerisinde hareket etmesi ile mümkün olmaktadır. SOSYAL MEDYA
  2. GÜNÜMÜZDE ŞIRKETLERIN %90’I SOSYAL MEDYA PLATFORMLARINI İŞ AMAÇLI KULLANIYOR. ÇALIŞANLARIN %75'I IŞYERINDEN SOSYAL MEDYAYA MOBIL CIHAZLARINDAN GIRIŞ YAPIYOR. ÇALIŞANLAR İŞ SAATLERINDE EN AZ 1 SAAT SOSYAL MEDYA PLATFORMLARINI KULLANIYOR. BU DURUM ŞİRKETLERE YILLIK 650 MİLYAR DOLAR ZARAR VERİYOR. İŞVERENLERIN %70’i SOSYAL MEDYANIN KÖTÜ NİYETLE KULLANIMINDAN DOLAYI ÇALIŞANLARINA DİSİPLİN CEZASI VERDİĞİNİ RAPOR ETMIŞTIR. İŞVERENLERIN %10’DAN AZI ÇALIŞANLARINA SOSYAL MEDYA EĞİTİMİ VERİRKEN, YARISINDAN AZI İSE BU KONUDA YAZILI POLİTİKA DÜZENLEMİŞTİR. ÇALIŞANLARIN %25’i İŞ YAŞANTILARI İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELERİNİ SOSYAL MEDYADA PAYLAŞMAYI KABUL EDİLEBİLİR BULUYOR. ÇALIŞANLARDAN %15’i İŞVERENİ İLE HEMFİKİR OLMADIĞI BİR KONUYU ONLİNE PLATFORMLARDA PAYLAŞABİLECEĞİNİ İLETİYOR. SOSYAL MEDYA VE İŞ HAYATI ❋’’Social Media in the Workplace Around the World Survey’’_Proskauer
  3. EĞİTİM İÇERİĞİ (BEYAZ YAKA) Eğitim İçeriği • Geçmiş ve günümüz medyası • Sosyal Medya tanım, amaç ve önemi • Sosyal medyada güvenlik ve önemi • Uygun ve uygun olmayan paylaşımlar • Bilgiye ulaşma ve sorgulama • Legal ve Etik tanımlamalar • İş ve özel hayatta kötüye kullanım politika ve ilkeleri • Platformlar ve amaçları ü Facebook ü Twitter ü Instagram ü LinkedIn ü Youtube • LinkedIn profil yapılandırma ve etkili kullanım eğitimi • Aday havuzu oluşturma ve doğru adaya ulaşma (İnsan Kaynakları) • Potansiyel yeni müşteriye ulaşma (Satış & Pazarlama) • Şirket sosyal medya hesapları ile koordineli aktiviteler Eğitimin Amacı Sosyal Medya platformlarının şirket reputasyonu ve departmanların farklı gereksinimlerinin karşılanması adına etkili kullanımının sağlanması. Şirket çalışanlarının sosyal medya profilleri ile rakip firma çalışanlarından farklı konumlanması ve eş zamanlı faaliyetlerinde şirket prosedürlerine uygun bilinçte davranış modeli geliştirmesi. Eğitim Süresi: 1/2 Gün Katılımcı sayısı: 20 Kişi
  4. Eğitim İçeriği • Geçmiş ve günümüz medyası • Sosyal Medya tanım, amaç ve önemi • Sosyal medyada güvenlik ve önemi • Uygun ve uygun olmayan paylaşımlar • Bilgiye ulaşma ve sorgulama • Legal ve Etik tanımlamalar • İş ve özel hayatta kötüye kullanım politika ve ilkeleri • Platformlar ve amaçları ü Facebook ü Twitter ü Instagram ü LinkedIn ü Youtube v Mavi Yaka personele verilecek eğitimde akılda kalıcılığı arttırmak amacı ile görsel paylaşımlar ve eğlenceli video kayıtları paylaşılacaktır. v Katılımcıların konuyu pekiştirmeleri adına kişisel mobil cihazlarından internet bağlantıları mümkün ise interaktif sınav yapılacaktır. EĞİTİM İÇERİĞİ ( MAVİ YAKA) Eğitimin Amacı Sosyal Medya platformlarının şirket reputasyonu açısından doğru ve bilinçli kullanımının farkındalığının oluşturulması. Gerek iş gerekse özel hayat acısından sosyal medyanın bilinçsiz kullanımının getireceği istenmeyen sonuçlarından kaçınma adına doğruyu anlama ve içselleştirme. Eğitim Süresi: 1/2 Gün Katılımcı sayısı: 50 Kişi
  5. Sosyal medya kullanımı ile ilgili hazırlanacak / güncellenecek şirket politikasının (SOP), eğitimi tamamlayan çalışanlarca imzalanması önerilmektedir. ÇİĞDEM DUMAN Eğitmen Özgeçmişi Çiğdem Duman lisans derecesini Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nden 2000 yılında aldı. Üniversite eğitiminin ardından iş hayatına Volkswagen grup satış departmanında başladı. Novartis İlaç firmasında Satış ve Tanıtım sorumlusu ardından Temel Üniteler sorumlusu olarak 5 sene çalıştı. Sağlık sektöründeki kariyerine Qiagen GmbH Biyoteknoloji firmasında tüm Türkiye’den sorumlu Bölge Satış Müdürü olarak devam etti. 2008 yılında Coca-Cola İçecek şirketinde İzmir Ulusal Zincir Mağazalar Satış Geliştirme Yöneticisi olarak kurumsal çalışma hayatını Hızlı Tüketim sektöründe devam ettirme kararı aldı. Ulusal Zincir Mağazalar İş Geliştirme Yöneticisi olarak terfi etmesinin ardından 2010 yılında İstanbul Coca-Cola İçecek Genel Müdürlük ofisinde yönetimini üstlendiği kilit müşteri gruplarının ticaretini ve tüm Türkiye satış ekiplerinin yönetimini 2013 yılına kadar devam ettirdi. İş hayatı paralelinde kişisel gelişimini sürdürmek üzere 2013 yılında Amerika Birleşik Devletleri’ne taşındı ve Chicago’ya yerleşti. 2013-2015 yılları arasında Wilbur Wright College’da Satış ve Pazarlama üzerine eğitimler alarak ve günümüz rekabetçi iş dünyasında önemi giderek artan sosyal medya, e-ticaret ve online satış / pazarlama konularında master eğitimine devam etti. 2015 yılında Türkiye’ye dönmesinin ardından hızlı tüketim sektöründe bayilik yapılandırılması, satış ekiplerinin ve bölge bayiliklerinin oluşturulması, pazar analizleri ve yeni bayilik kurulumları konusunda danışmanlık verdi. Çiğdem Duman, kariyer yolculuğuna danışmanlık hizmetlerinin yanı sıra eğitmen olarak devam etmektedir. Uzmanlaştığı Eğitim Alanları: ü Satış Teknikleri Eğitimleri ü Kilit Müşteri Yönetimi Eğitimi (Key Account Management) ü Kurumlar (B2B), İnsan Kaynakları Profesyonelleri ve İş profesyonelleri için Sosyal Medya ve LinkedIn Eğitimleri ü Kişisel Marka / Dijital Marka Danışmanlığı ve Eğitimleri
Publicité