Regulament concurs educație ecologică „Natură și viață” 2017

Activitatea nr. 3 din cadrul proiectului „Ia atitudine!”

REGULAMENTUL CONCURSULUI DE EDUCAȚIE ECOLOGICĂ
„ ”
BECLEAN – 22 februarie 2017
Activitatea nr. 3
din cadrul proiectului național „IA ATITUDINE!”, ediția a IV-a
(Proiectul este propus pentru a fi inclus în CAER 2017)
Inițiatori proiect:
● Prof. Rus Alexandrina Corina, Colegiul Național „Petru Rareș” Beclean
● Prof. Cîmpean Marika Emese, Colegiul Naţional „Petru Rareş” Beclean
Coordonatori:
 SECȚIUNEA I „Natură și viață – turismul verde” - prof. Rus Alexandrina Corina
 SECȚIUNEA II „Frumos și urât în natură și viață” - prof. Săsărman Alexandra
a. Aplicaţii media
b. Grafică computerizată
 SECȚIUNEA III „Un viitor verde” – prof. Doroș Ioana
a. Materiale promoţionale/Jucării ecologice
b. Machete
 SECȚIUNEA IV „Do you speak GREEN?” – prof. Mureșan Lavinia
REGULAMENTUL CONCURSULUI DE EDUCAȚIE ECOLOGICĂ
“NATURĂ ȘI VIAȚĂ” ediţia I
Activitatea nr. 3
din cadrul proiectului național „IA ATITUDINE!”, ediția a IV-a
SCOPUL CONCURSULUI
Organizarea şi derularea concursului de educație ecologică “Natură și viață” se înscrie în
activităţile de asigurare a continuității proiectului ”IA ATITUDINE” care are ca scop promovarea
activităților ecologice și antreprenoriale în rândul elevilor din ciclul primar, gimnazial și liceal.
Concursul are ca principal scop dezvoltarea spiritului de observare a realităţii, de creaţie și de
protejare a mediului prin toate mijloacele de care dispunem.
OBIECTIVELE CONCURSULUI
O1. Educarea tinerilor pentru a deveni factori civilizatori ai comunităţii din care fac parte;
O2. Conştientizarea nevoii de „Dezvoltare comunitară”;
O3. Folosirea unor strategii eficiente în scopul stimularii creativităţii, gândirii şi imaginaţiei;
O4. Aplicarea criteriilor estetice şi morale adecvate în aprecierea valorilor mediului înconjurător;
GRUPUL ŢINTĂ
Grupul țintă îl reprezintă:
 elevii din învăţământul primar (clasele P-IV), învățământul gimnazial (clasele V-VIII) și
învăţământul liceal (clasele IX –XII)
 cadrele didactice din școlile gimnaziale, licee, cluburi şi palate ale copiilor.
SECȚIUNILE CONCURSULUI
Concursul cuprinde următoarele patru secţiuni:
 SECȚIUNEA I „Natură și viață – turismul verde” - Sesiune de referate la care pot participa
elevii din învățământul gimnazial și liceal (clasele V- XII)
 SECȚIUNEA II „Frumos și urât în natură și viață” - concurs de aplicaţii media la care pot
participa elevii din clasele P-XII)
a. Aplicaţii media
b. Grafică computerizată
 SECȚIUNEA III “Un viitor verde” –Expoziţie/concurs de materiale promoţionale, machete şi
jucării ecologice (pot participa elevii din clasele P-XII)
a. Materiale promoţionale/Jucării ecologice
b. Machete
 SECȚIUNEA IV ”Do you speak GREEN?” - Concurs video în limba engleză
DATA ŞI LOCUL DE DESFĂŞURARE
Concursul se desfășoară la Colegiul Național ”Petru Rareș” Beclean, str. Obor, nr. 83, jud. Bistrița-
Năsăud, în data de 22 februarie 2017.
CONDIȚII DE PARTICIPARE
o Pentru participarea la secțiunile concursului este necesară completarea fișei de înscriere și
trimiterea ei la adresa ia_atitudine@yahoo.com până la data 15 februarie 2017
o Se admite și participarea indirectă la toate secțiunile concursului
o Diplomele se vor expedia în format electronic, pe adresa menționată de dvs. în fișa de înscriere.
o Nu se percepe taxă de participare
Secțiunea E-mail pentru trimiterea
materialelor în format
electronic
Padlet pentru
postarea
materialelor în
format electronic
Adresa școlii, pentru
expedierea
materialelor înscrise
în concurs
Persoană
de contact
I. „Natură și
viață” –
turismul
verde
Link la materialul postat pe
padlet, fișa de înscriere și/sau
acordul de parteneriat, se
trimit și pe e-mail, la adresa
ia_atitudine@yahoo.com
La subiectul e-mailului, vă
rugăm să vă scrieți numele,
prenumele, școala și secțiunea
la care participați
https://padlet.com
/cimpean_emese/
naturasiviata
Pentru această secțiune,
materialele se trimit
doar în format
electronic, împreună cu
fișa de înscriere și/sau
acordul de parteneriat,
pe adresa e-mail
ia_atitudine@yahoo.co
m
Prof. Rus
Alexandrina
Corina
II. „Frumos
și urât în
natură și
viață”
Link la materialul postat pe
padlet, fișa de înscriere și/sau
acordul de parteneriat, se
trimit și pe e-mail, la adresa
ia_atitudine@yahoo.com
La subiectul e-mailului, vă
rugăm să vă scrieți numele,
prenumele, școala și secțiunea
la care participați
https://padlet.com
/cimpean_emese/s
ectiunea2#
La secțiunea b, Grafică
computerizată, afișele
se trimit și listate, pe
adresa Colegiului
Național „Petru Rareș”
Beclean, str. Obor, nr.
83, județul Bistrița-
Năsăud, 425100
Prof.
Alexandra
Săsărman
III. „Un
viitor verde”
- - Pentru secțiunea III, se
vor expedia materialele
create, însoțite de fișa
de înscriere și/sau
acordul de parteneriat la
adresa:
Colegiul Național
„Petru Rareș” Beclean
Prof. Ioana
Doroș
Str. Obor, nr. 83
Localitatea Beclean,
județul Bistrița-Năsăud,
cod 425100
IV. „Do you
speak
Green?”
Link la materialul postat pe
padlet, fișa de înscriere și/sau
acordul de parteneriat, se
trimit și pe e-mail, la adresa
ia_atitudine@yahoo.com
La subiectul e-mailului, vă
rugăm să vă scrieți numele,
prenumele, școala și secțiunea
la care participați
https://padlet.com
/cimpean_emese/sec
tiunea4
- Prof.
Mureșan
Lavinia
REGULAMENTUL CONCURSULUI
SECŢIUNEA I - Sesiune de referate
Tema sectiunii: „Natură și viaţa - turismul verde”
Participanți: elevii claselor V- XII
Detalii privind desfăşurarea sesiunii de referate:
 referatul nu trebuie sa depaşească 4 pagini, font Times New Roman, mărime 12, la un rând;
 în cazul participării directe, referatele vor fi prezentate individual;
 elevul prezintă oral în faţa comisiei, cele mai importante aspecte ale lucrării propuse, timp de
max. 5 min, cu ajutorul calculatorului utilizându-se și suport audio-video pregătit în acest scop;
 lucrarea va avea pe pagina de prezentare şi numele autorului, clasa, profesorul coordonator si
şcoala de provenienţă.
 trebuie menţionate notele bibliografice;
Data limită de trimitere a lucrărilor în format electronic: 15 februarie 2017
1. Postați materialele realizate de elevii dvs. aici:
https://padlet.com/cimpean_emese/naturasiviata
2. Copiați link-ul
3. Trimiteți materialele în format electronic, link la postarea dvs., fișa de înscriere și acordul de
parteneriat (doar dacă doriți, nu e condiție eliminatorie) la adresa ia_atitudine@yahoo.com
SECŢIUNEA II - concurs de aplicaţii media și grafică computerizată
Tema secțiunii: „Frumos și urât în natură și viață”
Participanți: elevii claselelor P-XII
Notă:
o fiecare profesor poate coordona maxim 2 lucrări la fiecare subsecţiune;
o elevii pot participa individual sau în echipe de maxim doi elevi;
a. Aplicaţii media:
 prezentările PowerPoint vor conţine max 12 slideuri;
 pentru evaluarea PPT-urilor se urmăresc caracteristicile prezentării (text, sunet, fotografii
originale) și modul de realizare a prezentării (mărime font, design, culori, animații etc.)
 pentru animaţii/filme înregistrarea trebuie făcută într-unul din formatele avi, mpeg;
 înregistrările nu trebuie să depaşească 5 min;
 imaginile folosite în materiale trebuie să respecte drepturile de autor.
b. Grafică computerizată
 se pot realiza colaje foto sau afişe format A3;
 fotografiile incluse în afișe/colaje trebuie să prezinte peisaje, imagini din natură, evenimente atât
pozitive cât și negative cu impact asupra vieții noastre;
 criteriile de apreciere a lucrărilor sunt: respectarea temei, originalitatea, claritatea şi armonia
cromatică.
 afişele vor fi trimise în plic la adresa colegiului, fiind specificat pe plic ”Pentru proiectul ‚‚Ia
atitudine” Fişierele sursă vor fi trimise pe adresa ia_atitudine@yahoo.com;
Data limită de trimitere a lucrărilor în format electronic: 15 februarie 2017
1. Pentru secțiunea a - Postați materialele realizate de elevii dvs. aici:
https://padlet.com/cimpean_emese/sectiunea2
2. Copiați link-ul
3. Trimiteți materialele în format electronic, link la postarea dvs., fișa de înscriere și acordul de
parteneriat (doar dacă doriți, nu e condiție eliminatorie) la adresa ia_atitudine@yahoo.com
4. La secțiunea b, veți expedia materialele prin poștă, la adresa:
Colegiul Național „Petru Rareș” Beclean
Str. Obor, nr. 83,
Județul Bistrița-Năsăud, 425100
SECŢIUNEA III – Expoziţie/concurs de machete, materiale promoţionale şi jucării ecologice
Tema secţiunii: “Un viitor verde”
Participanți: elevii claselor P-XII
Notă:
o fiecare profesor poate coordona maxim 2 lucrări la fiecare subsecţiune;
o elevii pot participa individual sau în echipe de maxim trei elevi;
a. Materiale promoţionale/Jucării ecologice
 se vor realiza diferite materiale menite să promoveze valorile şi specificul zonei. Exemplu:
obiecte realizate din lut, obiecte sculptate specifice zonei, ouă încondeiate, magneţi etc.
 jucăriile realizate vor fi din materiale textile, lemn, hârtie, materiale reciclabile ecologice etc
 se apreciază originalitatea şi calitatea realizării lucrărilor.
b. Machete
Se vor realiza machete care să reprezinte:
 case de vacanţă, specifice zonei în care locuiesc elevii, construite de preferinţă din materiale
ecologice;
 propuneri pentru amenajare a unor spaţii/zone de agrement;
 se apreciază originalitatea şi calitatea realizării machetelor.
Jucăriile ecologice și machetele vor fi trimise doar prin poștă, împreună cu fișa de înscriere și/sau
acordul de parteneriat, pe adresa școlii (Colegiul Național „Petru Rareș” Beclean, str. Obor, nr. 83,
județul Bistrița-Năsăud, cod 425100), fiind specificat pe plic „Pentru proiectul ‚‚Ia atitudine”
SECȚIUNEA IV - Concurs video în limba engleză
Tema secţiunii: ”Do you speak GREEN?”
Participanți: elevii claselor V-XII
 La această secțiune așteptăm de la dumneavoatră videoclipuri în limba engleză cu durata maximă
de 5 minute.
 Conținut: interviuri/ monologuri/ prezentări care să ofere răspunsul la întrebarea ”Do you speak
GREEN?” (= ești ecologist?) și exemple concrete din viața personală și cotidiană a celor intervievați.
Aceștia pot fi elevi, profesori, părinți, persoane publice, din administrașia locală etc.
 Se vor accepta doar videoclipurile realizate în limba engleză și care respectă cerințele de conținut!
Dacă cei intervievați nu sunt vorbitori de limba engleză este necesară editarea videoclipului cu subtitrare
în limba engleză. De asemenea, filmulețele trebuie filmate pe suport digital (cameră digitală, telefon,
tabletă), să fie creații personale ale celor care le-au trimis și nu sunt purtătoare de drepturi de autor (în
privinţa imaginii) care să împiedice difuzarea lor.
 Nu vor intra în competiție materialele care conţin mesaje rasiste şi xenofobe, propagandă
religioasă sau imagini cu caracter pornografic sau explicit jignitor pentru anumite categorii de persoane.
Data limită de trimitere a lucrărilor în format electronic: 15 februarie 2017
1. Postați materialele realizate de elevii dvs. aici: https://padlet.com/cimpean_emese/sectiunea4
2. Copiați link-ul
3. Trimiteți materialele în format electronic, link la postarea dvs., fișa de înscriere și acordul de
parteneriat (doar dacă doriți, nu e condiție eliminatorie) la adresa ia_atitudine@yahoo.com
Notă:
La toate secțiunile concursului se acordă premii şi menţiuni în conformitate cu Metodologia-
cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare, fără a depăși însă procentul de 25% din
numărul total de concurenți.
Participanții care nu obțin premiu/mențiune vor primi diplome de participare.
Diplomele vor fi trimise în format electronic, pe adresa de e-mail a profesorului îndrumător.
Alte aspecte organizatorice:
 Vă rugăm să încărcați materialele la adresele aferente secțiunilor la care participați și să copiați
linkul, pentru a-l putea insera în mailul cu fișele de înscriere.
 Fişele de inscriere, împreună cu materialele în format electronic, vor fi trimise cu cel puţin o
săptămână înaintea desfășurării concursului (până în data de 15 februarie 2017) pe adresa
concursului ia_atitudine@yahoo.com;
 La secțiunile II (afiș) și III (machete și jucării ecologice), materialele realizate se vor trimite
exclusiv prin poștă la adresa: Colegiul Național „Petru Rareș”, str. Obor, nr. 83, localitatea
Beclean, județul Bistrița-Năsăud, 425100
 Diplomele cu premii vor fi trimise până în 15 iunie 2017;
 Nu se admit contestaţii. Lucrările premiate vor fi păstrate timp de un an în arhiva școlii;
 Lucrările nu se înapoiază participanţilor la concurs;
 O persoană poate participa la toate cele patru secţiuni.
Evaluarea si ierarhizarea lucrărilor se realizează de Comisia de evaluare a concursului. Aprecierea
lucrărilor va fi făcută cu puncte de la 0 la 100, pe baza unei grile de evaluare care va conține următorii
indicatori:
 conținut și mod de redactare - originalitate în alegerea temei, structurarea logică a
conţinuturilor, bibliografie minimală, respectarea condițiilor de tehnoredactare (20 p);
 expunere şi argumentare - limbaj de specialitate, capacitate de analiză, sinteză, abilitate în
citirea, interpretarea datelor, argumentare, expresivitatea prezentării şi capacitatea de a susţine o
dezbatere etc. (20 p);
 rigoarea ştiinţifică a conţinutului (10 p);
 consistenţa suportului de susţinere a comunicării (10 p);
 respectarea cerinţelor privind materialele utilizate (10 p)
 originalitate si creativitate (20 p)
 respectarea limitei de timp în prezentare (10 p).
 Lucrările care nu respectă tema/temele secţiunii vor fi descalificate!
Pentru informații suplimentare, puteți contacta echipa de proiect:
Inițiatori:
- Prof. Emese Cîmpean, tel. 0742309318
- Prof. Corina Rus, tel. 0744604530
Coordonatori:
 SECȚIUNEA I „Natură și viață – turismul verde” - prof. Rus Alexandrina Corina, tel.
0744604530
 SECȚIUNEA II „Frumos și urât în natură și viață” - prof. Săsărman Alexandra, tel.
0742345605
a. Aplicaţii media
b. Grafică computerizată
 SECȚIUNEA III “Un viitor verde” – prof. Doroș Ioana, tel. 0742470332
a. Materiale promoţionale/Jucării ecologice
b. Machete
 SECȚIUNEA IV ”Do you speak GREEN?” – Mureșan Lavinia, tel. 0745256448
Colaboratori: Prof. Nicula Mircea Cristian - directorul Colegiului Național „Petru Rareș” Beclean,
prof. Liana Todoran - consilier educativ; prof. Nelia Nicula, prof. Liana Pașca, prof. Diana Ungur,
prof. Anemona Mureșan, prof. Maria Tofană, prof. Diana Zinveliu, prof. Flavius Mureșan, prof. Delia
Năstase, prof. Cristina Roman, prof. Marian Constantin, prof. Crina Magdea, prof. Ovidiu Măierean,
prof. Aurora Corăbian, prof. Anca Zsigmond, prof. Chiș Lidia Beatrice, prof. Tomoiagă Sânziana, prof.
Amalia Tămaș, prof. Nicolae Corcea, prof. Elisabeta Stanciu, prof. Daniel Stanciu
COLEGIUL NAȚIONAL „PETRU RAREȘ” BECLEAN
PROIECTUL: IA ATITUDINE!
ACTIVITATEA 3: NATURĂ ȘI VIAȚĂ
SECȚIUNEA I: „NATURĂ ȘI VIAŢA - TURISMUL VERDE” - Sesiune de referate
FIȘĂ DE JURIZARE
Nume și prenume candidați:
Școala:
Criterii :
1. Respectarea temei (10 p)
2. Conținut și mod de redactare (20 p)
3. Rigoarea ştiinţifică a conţinutului (20 p);
4. Expunere şi argumentare (10 p)
5. Originalitate în alegerea temei (5 p)
6. Respectarea cerinţelor legate de modul de redactare (10 p)
7. Existența bibliografiei (5 p)
8. Consistenţa suportului de susţinere a comunicării (10 p)
9. Respectarea limitei de timp în prezentare (10 p).
Total:
Notă: Total 100 de puncte.
Membru juriu:
Semnătura
COLEGIUL NAȚIONAL „PETRU RAREȘ” BECLEAN
PROIECTUL: IA ATITUDINE!
ACTIVITATEA 3: NATURĂ ȘI VIAȚĂ
SECȚIUNEA II: „FRUMOS ȘI URÂT ÎN NATURĂ ȘI VIAȚĂ” - concurs de aplicaţii media și
grafică computerizată
FIȘĂ DE JURIZARE
Nume și prenume candidați:
Școala:
Criterii :
10. Respectarea temei (10 p)
11. Conținut și mod de redactare/realizare (20 p)
12. Claritatea și armonia cromatică (10 p)
13. Expunere şi argumentare (10 p)
14. Originalitate (10 p)
15. Creativitate (10 p)
16. Respectarea cerinţelor legate de modul de realizare (10 p)
17. Consistenţa suportului de susţinere a comunicării (10 p)
18. Respectarea limitei de timp în prezentare (10 p).
Total:
Notă: Total 100 de puncte.
Membru juriu:
Semnătura
COLEGIUL NAȚIONAL „PETRU RAREȘ” BECLEAN
PROIECTUL: IA ATITUDINE!
ACTIVITATEA 3: NATURĂ ȘI VIAȚĂ
SECȚIUNEA III: “UN VIITOR VERDE” - Expoziţie/concurs de machete, materiale promoţionale
şi jucării ecologice
FIȘĂ DE JURIZARE
Nume și prenume candidați:
Școala:
Criterii :
1. Respectarea temei (10 p)
2. Mod de realizare (15 p)
3. Respectarea cerinţelor privind materialele utilizate (15 p)
4. Originalitatea ideii (20 p)
5. Creativitate în realizare (20 p)
6. Calitatea lucrării executate (20 p)
Total:
Notă: Total 100 de puncte.
Membru juriu:
Semnătura
COLEGIUL NAȚIONAL „PETRU RAREȘ” BECLEAN
PROIECTUL: IA ATITUDINE!
ACTIVITATEA 3: NATURĂ ȘI VIAȚĂ
SECȚIUNEA IV: ”DO YOU SPEAK GREEN?” - concurs video în limba engleză
FIȘĂ DE JURIZARE
Nume și prenume candidați:
Școala:
Criterii :
1. Reflectarea concisă a temei, actualizată pentru 2016/2017
2. Scenariu și regie
3. Conținut științific
4. Corectitudine gramaticală și vocabular adecvat – limba engleză
5. Mijloace de expresie artistică, efecte speciale
6. Impact emoțional
7. Originalitate
8. Impresie artistică
9. Respectarea duratei maxime de desfășurare a filmului
10. Calitate audio-video
Total:
Notă: Pentru fiecare criteriu prezentat mai sus se vor acorda puncte de la 0 la 10. Total 100 de puncte.
Membru juriu:
Semnătura
ŞCOALA: …..........................……….................……..
ADRESA: .........................………………....................
NR. ÎNREG. .............…………….
FIŞA DE ÎNSCRIERE
LA CONCURSUL DE EDUCAȚIE ECOLOGICĂ
“NATURĂ ȘI VIAȚĂ” ediţia I
BECLEAN
Activitatea nr. 3
din cadrul proiectului național „IA ATITUDINE!”, ediția a IV-a
Numele si prenumele cadrului didactic coordonator: ………………...............………………………
Unitatea şcolară: …………………………………………………………………..............…………..
Adresa de corespondenţă: ……………………….………………………............……………………
Localitatea: ……………………..…………… Judeţul: .........………………………………………..
Adresa de e-mail: …………………………………..............….. Telefon: …………………………...
Elevi participanţi:
Nr.
crt.
Numele si prenumele elevului Secțiunea Clasa Titlul lucrării
Director, Profesor coordonator,
Colegiul Național ”Petru Rareș”
Beclean, Str. Obor, nr. 83, jud.
Bistrița-Năsăud
Tel./Fax 0263343190
cnprbeclean@yahoo.com
Nr. 2417/02.XI.2016
Instituția parteneră
Nr........./....................
ACORD DE PARTENERIAT
Art. 1 Părţile
Prezentul acord de parteneriat se încheie între:
INSTITUŢIA INIŢIATOARE:
COLEGIUL NAȚIONAL "PETRU RAREȘ", cu sediul în BECLEAN, Str. Obor, judeţul Bistrița-
Năsăud, tel/fax: 0263343191, reprezentat prin: director, prof. Nicula Mircea Cristian, și prof. Cîmpean
Marika Emese, prof. Rus Alexandrina-Corina - profesori coordonatori, în calitate de INIŢIATOR în
proiectul național de parteneriat educaţional: “IA ATITUDINE” - ediţia a IV-a
și
INSTITUŢIA PARTENERĂ:
…………………..……..………………………………………..….…., cu sediul în ……………...……………,
județul........................……………………., Str..............……...............................................…….., nr..............…,
tel……............………..., reprezentat prin director…………………………..................….… și
prof........………………………………....................................................................................... în calitate de
PARTENER în proiectul național de parteneriat educaţional: “IA ATITUDINE!”.
Art. 2. Obiectul şi durata acordului:
Obiectul acordului îl constituie desfăşurarea activităţilor din proiectul „IA ATITUDINE!”, derulate pe
parcursul anului școlar 2016 - 2017.
Art. 3 Obligaţiile părţilor:
a. Aplicantul se obligă:
1. Transmite instituțiilor partenere informaţii legate de activitățile din proiect.
2. Asigură derularea activităţilor prevăzute în proiect.
3. Facilitează accesul partenerilor din proiect pentru a sprijini desfăşurarea activităţilor.
4. Selectează materialele necesare desfăşurării activităților proiectului.
5. Se ocupă de organizarea sesiunilor de comunicări.
6. Evaluează competiţiile conform criteriilor de jurizare.
b. Partenerul se obligă:
1. Mediatizeză proiectul (competițiile, sesiunile de comunicări și simpozionul) în propria unitate şcolară.
2. Pregăteşte elevii pentru activitățile derulate în cadrul proiectului.
3. Respectă Regulamentul de desfăşurare a competițiilor și activităților proiectului.
4. Trimite materialele necesare derulării în timp util a concursului și sesiunilor de comunicări.
5. Evită orice situaţie generatoare de risc ce poate afecta în mod negativ imaginea proiectului.
Art. 4 Modificări ale acordului de parteneriat:
Modificarea acestuiacordde parteneriat va fi făcută numai cu acordul scris al părţilor prin «Act Adiţional»,
datat şi semnat de ambele părţi.
Art. 5 Rezilierea acordului de parteneriat:
Acest acord poate fi nul şi neavenit, numai cu acordul scris al părţilor.
Prezentul acord se încheie în două exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte şi intră în vigoare de
la data semnării.
Instituţia iniţiatoare, Instituţia parteneră,
Colegiul Național ”Petru Rareș” Beclean ..........................................................
Director, Director,
Nicula Mircea Cristian .......................................................

Recommandé

Regulament concurs educatie ecologica caer 2017 par
Regulament concurs educatie ecologica caer 2017Regulament concurs educatie ecologica caer 2017
Regulament concurs educatie ecologica caer 2017Cimpeanemese
1.4K vues14 diapositives
Simpozion, concurs si atelier practic eTwinning, CNPR Beclean, 9 mai 2017 par
Simpozion, concurs si atelier practic eTwinning, CNPR Beclean, 9 mai 2017Simpozion, concurs si atelier practic eTwinning, CNPR Beclean, 9 mai 2017
Simpozion, concurs si atelier practic eTwinning, CNPR Beclean, 9 mai 2017Cimpeanemese
4K vues12 diapositives
Regulamentul concursului prietenii lecturii 2017 par
Regulamentul concursului prietenii lecturii 2017Regulamentul concursului prietenii lecturii 2017
Regulamentul concursului prietenii lecturii 2017Cimpeanemese
1.9K vues9 diapositives
Intotdeauna sa doresti sa fii cel mai par
Intotdeauna sa doresti sa fii cel maiIntotdeauna sa doresti sa fii cel mai
Intotdeauna sa doresti sa fii cel maiscmargineni
302 vues15 diapositives
Forestier Campina par
Forestier  CampinaForestier  Campina
Forestier Campinascmargineni
1.3K vues15 diapositives
Estetica si iconografie par
Estetica si iconografieEstetica si iconografie
Estetica si iconografieScoala Profesionala "Nicolae Balauta"
166 vues7 diapositives

Contenu connexe

En vedette

InSight_Int_Cities par
InSight_Int_CitiesInSight_Int_Cities
InSight_Int_CitiesChristian Müller
97 vues3 diapositives
Digital marketing par
Digital marketingDigital marketing
Digital marketingmahantromil93
152 vues9 diapositives
Presentation1 par
Presentation1Presentation1
Presentation1lauren shaw
42 vues11 diapositives
Aaa ex1 mat2_2016 par
Aaa ex1 mat2_2016Aaa ex1 mat2_2016
Aaa ex1 mat2_2016Domingo Mendez
135 vues1 diapositive
novidentes 2 par
novidentes 2novidentes 2
novidentes 260420392
193 vues12 diapositives
How to treat psychotic par
How to treat psychoticHow to treat psychotic
How to treat psychoticGeneric Drug Limited
240 vues21 diapositives

En vedette(20)

novidentes 2 par 60420392
novidentes 2novidentes 2
novidentes 2
60420392193 vues
Smartart o faringitis par s0l3
Smartart o faringitisSmartart o faringitis
Smartart o faringitis
s0l393 vues
Real World SharePoint Add-In Development par Eric Shupps
Real World SharePoint Add-In DevelopmentReal World SharePoint Add-In Development
Real World SharePoint Add-In Development
Eric Shupps300 vues
Escuela para Padres: Taller creciendo juntos par M Daniel Oviedo
Escuela para Padres: Taller creciendo juntos Escuela para Padres: Taller creciendo juntos
Escuela para Padres: Taller creciendo juntos
M Daniel Oviedo1.3K vues
Lec+úii de desen concurs par Cimpeanemese
Lec+úii de desen concursLec+úii de desen concurs
Lec+úii de desen concurs
Cimpeanemese1.1K vues
Drogurile si prevenirea lor! craciun ovidiu mihai par Cimpeanemese
Drogurile si prevenirea lor! craciun ovidiu mihaiDrogurile si prevenirea lor! craciun ovidiu mihai
Drogurile si prevenirea lor! craciun ovidiu mihai
Cimpeanemese1.9K vues
Dive into Microsoft SharePoint Server 2016 Upgrade, Migration and beyond par Jason Himmelstein
Dive into Microsoft SharePoint Server 2016 Upgrade, Migration and beyondDive into Microsoft SharePoint Server 2016 Upgrade, Migration and beyond
Dive into Microsoft SharePoint Server 2016 Upgrade, Migration and beyond

Similaire à Regulament concurs educație ecologică „Natură și viață” 2017

SIMPOZION INTERNAȚIONAL DEDICAT ZILEI PĂMÂNTULUI 2013 par
SIMPOZION INTERNAȚIONAL DEDICAT ZILEI PĂMÂNTULUI 2013 SIMPOZION INTERNAȚIONAL DEDICAT ZILEI PĂMÂNTULUI 2013
SIMPOZION INTERNAȚIONAL DEDICAT ZILEI PĂMÂNTULUI 2013 Colegiul Tehnic "Miron Costin" Roman
812 vues7 diapositives
Viitorul verde instrumente muzicale par
Viitorul verde instrumente muzicaleViitorul verde instrumente muzicale
Viitorul verde instrumente muzicalevorbedeverde11
825 vues7 diapositives
Concurs de creatie plastica si literara par
Concurs de creatie plastica si literara Concurs de creatie plastica si literara
Concurs de creatie plastica si literara Dia Diana
320 vues8 diapositives
Concurs de creatie plastica si literara 2 par
Concurs de creatie plastica si literara 2Concurs de creatie plastica si literara 2
Concurs de creatie plastica si literara 2Dia Diana
255 vues8 diapositives
Proiect concurs final par
Proiect concurs finalProiect concurs final
Proiect concurs finalAndreea Melinescu
589 vues7 diapositives
Gandesc verde par
Gandesc verdeGandesc verde
Gandesc verdeLăcrămioara Hogea
1.5K vues6 diapositives

Similaire à Regulament concurs educație ecologică „Natură și viață” 2017(20)

Viitorul verde instrumente muzicale par vorbedeverde11
Viitorul verde instrumente muzicaleViitorul verde instrumente muzicale
Viitorul verde instrumente muzicale
vorbedeverde11825 vues
Concurs de creatie plastica si literara par Dia Diana
Concurs de creatie plastica si literara Concurs de creatie plastica si literara
Concurs de creatie plastica si literara
Dia Diana320 vues
Concurs de creatie plastica si literara 2 par Dia Diana
Concurs de creatie plastica si literara 2Concurs de creatie plastica si literara 2
Concurs de creatie plastica si literara 2
Dia Diana255 vues
Regulament ia-atitudine-2013-final par Cimpeanemese
Regulament ia-atitudine-2013-finalRegulament ia-atitudine-2013-final
Regulament ia-atitudine-2013-final
Cimpeanemese535 vues
Proiecte eco sc.28 2008 MARES CRINA par Mares Crina
Proiecte eco sc.28 2008 MARES CRINAProiecte eco sc.28 2008 MARES CRINA
Proiecte eco sc.28 2008 MARES CRINA
Mares Crina296 vues
Regulament simpozion eTwinning par Cimpeanemese
Regulament simpozion eTwinningRegulament simpozion eTwinning
Regulament simpozion eTwinning
Cimpeanemese151 vues
Proiect_TRADITII SI OBICEIURI LOCALE 2023_ raport narativ (1).pdf par PolianaSimizStefanes
Proiect_TRADITII SI OBICEIURI LOCALE 2023_ raport narativ (1).pdfProiect_TRADITII SI OBICEIURI LOCALE 2023_ raport narativ (1).pdf
Proiect_TRADITII SI OBICEIURI LOCALE 2023_ raport narativ (1).pdf
Proiect_TRADITII SI OBICEIURI LOCALE 2023_ raport narativ.doc par PolianaSimizStefanes
Proiect_TRADITII SI OBICEIURI LOCALE 2023_ raport narativ.docProiect_TRADITII SI OBICEIURI LOCALE 2023_ raport narativ.doc
Proiect_TRADITII SI OBICEIURI LOCALE 2023_ raport narativ.doc
Simpozion „eTwinning - creativity and innovation” par Cimpeanemese
Simpozion „eTwinning - creativity and innovation”Simpozion „eTwinning - creativity and innovation”
Simpozion „eTwinning - creativity and innovation”
Cimpeanemese2.8K vues
MINTE SANATOASA, INTR-UN MEDIU SANATOS par Marilenachis
MINTE SANATOASA, INTR-UN MEDIU SANATOSMINTE SANATOASA, INTR-UN MEDIU SANATOS
MINTE SANATOASA, INTR-UN MEDIU SANATOS
Marilenachis5.7K vues
Proiect_TRADITII SI OBICEIURI LOCALE 2023_ raport narativ_IULIANA.doc par PolianaSimizStefanes
Proiect_TRADITII SI OBICEIURI LOCALE 2023_ raport narativ_IULIANA.docProiect_TRADITII SI OBICEIURI LOCALE 2023_ raport narativ_IULIANA.doc
Proiect_TRADITII SI OBICEIURI LOCALE 2023_ raport narativ_IULIANA.doc

Plus de Cimpeanemese

eSafety_Label_Action_Plan.pdf par
eSafety_Label_Action_Plan.pdfeSafety_Label_Action_Plan.pdf
eSafety_Label_Action_Plan.pdfCimpeanemese
10 vues5 diapositives
Action Research in School Education #AReTwinning journal (nr. 2/2022) par
Action Research in School Education #AReTwinning journal (nr. 2/2022)Action Research in School Education #AReTwinning journal (nr. 2/2022)
Action Research in School Education #AReTwinning journal (nr. 2/2022)Cimpeanemese
245 vues75 diapositives
AReTwinning-nr-1-final.pdf par
AReTwinning-nr-1-final.pdfAReTwinning-nr-1-final.pdf
AReTwinning-nr-1-final.pdfCimpeanemese
248 vues150 diapositives
Calendar de selecție mobilitate Italia par
Calendar de selecție mobilitate ItaliaCalendar de selecție mobilitate Italia
Calendar de selecție mobilitate ItaliaCimpeanemese
52 vues1 diapositive
Mobilitate Grecia Eco-Herit@ge Matters (2021) par
Mobilitate Grecia Eco-Herit@ge Matters (2021)Mobilitate Grecia Eco-Herit@ge Matters (2021)
Mobilitate Grecia Eco-Herit@ge Matters (2021)Cimpeanemese
210 vues1 diapositive
Calendarul selectiei par
Calendarul selectieiCalendarul selectiei
Calendarul selectieiCimpeanemese
626 vues1 diapositive

Plus de Cimpeanemese(20)

eSafety_Label_Action_Plan.pdf par Cimpeanemese
eSafety_Label_Action_Plan.pdfeSafety_Label_Action_Plan.pdf
eSafety_Label_Action_Plan.pdf
Cimpeanemese10 vues
Action Research in School Education #AReTwinning journal (nr. 2/2022) par Cimpeanemese
Action Research in School Education #AReTwinning journal (nr. 2/2022)Action Research in School Education #AReTwinning journal (nr. 2/2022)
Action Research in School Education #AReTwinning journal (nr. 2/2022)
Cimpeanemese245 vues
AReTwinning-nr-1-final.pdf par Cimpeanemese
AReTwinning-nr-1-final.pdfAReTwinning-nr-1-final.pdf
AReTwinning-nr-1-final.pdf
Cimpeanemese248 vues
Calendar de selecție mobilitate Italia par Cimpeanemese
Calendar de selecție mobilitate ItaliaCalendar de selecție mobilitate Italia
Calendar de selecție mobilitate Italia
Cimpeanemese52 vues
Mobilitate Grecia Eco-Herit@ge Matters (2021) par Cimpeanemese
Mobilitate Grecia Eco-Herit@ge Matters (2021)Mobilitate Grecia Eco-Herit@ge Matters (2021)
Mobilitate Grecia Eco-Herit@ge Matters (2021)
Cimpeanemese210 vues
Regulament Simpozion eTwinning (2021) par Cimpeanemese
Regulament Simpozion eTwinning (2021)Regulament Simpozion eTwinning (2021)
Regulament Simpozion eTwinning (2021)
Cimpeanemese139 vues
Raport SELFIE (ciclul primar) par Cimpeanemese
Raport SELFIE (ciclul primar)Raport SELFIE (ciclul primar)
Raport SELFIE (ciclul primar)
Cimpeanemese80 vues
Prezentare Emese Cîmpean (29 martie 2021) par Cimpeanemese
Prezentare Emese Cîmpean (29 martie 2021)Prezentare Emese Cîmpean (29 martie 2021)
Prezentare Emese Cîmpean (29 martie 2021)
Cimpeanemese71 vues
Apel de selecție elevi - Eco-Herit@ge Matters (2021) par Cimpeanemese
Apel de selecție elevi - Eco-Herit@ge Matters (2021)Apel de selecție elevi - Eco-Herit@ge Matters (2021)
Apel de selecție elevi - Eco-Herit@ge Matters (2021)
Cimpeanemese394 vues
Te așteptăm în echipa noastră! par Cimpeanemese
Te așteptăm în echipa noastră!Te așteptăm în echipa noastră!
Te așteptăm în echipa noastră!
Cimpeanemese816 vues
Jolanta and Emese (Twinspace and Tools) par Cimpeanemese
Jolanta and Emese (Twinspace and Tools)Jolanta and Emese (Twinspace and Tools)
Jolanta and Emese (Twinspace and Tools)
Cimpeanemese117 vues
Procedura selectie echipa de proiect EUTOURISM par Cimpeanemese
Procedura selectie echipa de proiect EUTOURISMProcedura selectie echipa de proiect EUTOURISM
Procedura selectie echipa de proiect EUTOURISM
Cimpeanemese1.2K vues
Procedura de selectie Eco-Herit@ge Matters par Cimpeanemese
Procedura de selectie Eco-Herit@ge MattersProcedura de selectie Eco-Herit@ge Matters
Procedura de selectie Eco-Herit@ge Matters
Cimpeanemese562 vues

Regulament concurs educație ecologică „Natură și viață” 2017

 • 1. REGULAMENTUL CONCURSULUI DE EDUCAȚIE ECOLOGICĂ „ ” BECLEAN – 22 februarie 2017 Activitatea nr. 3 din cadrul proiectului național „IA ATITUDINE!”, ediția a IV-a (Proiectul este propus pentru a fi inclus în CAER 2017) Inițiatori proiect: ● Prof. Rus Alexandrina Corina, Colegiul Național „Petru Rareș” Beclean ● Prof. Cîmpean Marika Emese, Colegiul Naţional „Petru Rareş” Beclean Coordonatori:  SECȚIUNEA I „Natură și viață – turismul verde” - prof. Rus Alexandrina Corina  SECȚIUNEA II „Frumos și urât în natură și viață” - prof. Săsărman Alexandra a. Aplicaţii media b. Grafică computerizată  SECȚIUNEA III „Un viitor verde” – prof. Doroș Ioana a. Materiale promoţionale/Jucării ecologice b. Machete  SECȚIUNEA IV „Do you speak GREEN?” – prof. Mureșan Lavinia
 • 2. REGULAMENTUL CONCURSULUI DE EDUCAȚIE ECOLOGICĂ “NATURĂ ȘI VIAȚĂ” ediţia I Activitatea nr. 3 din cadrul proiectului național „IA ATITUDINE!”, ediția a IV-a SCOPUL CONCURSULUI Organizarea şi derularea concursului de educație ecologică “Natură și viață” se înscrie în activităţile de asigurare a continuității proiectului ”IA ATITUDINE” care are ca scop promovarea activităților ecologice și antreprenoriale în rândul elevilor din ciclul primar, gimnazial și liceal. Concursul are ca principal scop dezvoltarea spiritului de observare a realităţii, de creaţie și de protejare a mediului prin toate mijloacele de care dispunem. OBIECTIVELE CONCURSULUI O1. Educarea tinerilor pentru a deveni factori civilizatori ai comunităţii din care fac parte; O2. Conştientizarea nevoii de „Dezvoltare comunitară”; O3. Folosirea unor strategii eficiente în scopul stimularii creativităţii, gândirii şi imaginaţiei; O4. Aplicarea criteriilor estetice şi morale adecvate în aprecierea valorilor mediului înconjurător; GRUPUL ŢINTĂ Grupul țintă îl reprezintă:  elevii din învăţământul primar (clasele P-IV), învățământul gimnazial (clasele V-VIII) și învăţământul liceal (clasele IX –XII)  cadrele didactice din școlile gimnaziale, licee, cluburi şi palate ale copiilor. SECȚIUNILE CONCURSULUI Concursul cuprinde următoarele patru secţiuni:  SECȚIUNEA I „Natură și viață – turismul verde” - Sesiune de referate la care pot participa elevii din învățământul gimnazial și liceal (clasele V- XII)  SECȚIUNEA II „Frumos și urât în natură și viață” - concurs de aplicaţii media la care pot participa elevii din clasele P-XII) a. Aplicaţii media b. Grafică computerizată  SECȚIUNEA III “Un viitor verde” –Expoziţie/concurs de materiale promoţionale, machete şi jucării ecologice (pot participa elevii din clasele P-XII) a. Materiale promoţionale/Jucării ecologice b. Machete  SECȚIUNEA IV ”Do you speak GREEN?” - Concurs video în limba engleză DATA ŞI LOCUL DE DESFĂŞURARE Concursul se desfășoară la Colegiul Național ”Petru Rareș” Beclean, str. Obor, nr. 83, jud. Bistrița- Năsăud, în data de 22 februarie 2017.
 • 3. CONDIȚII DE PARTICIPARE o Pentru participarea la secțiunile concursului este necesară completarea fișei de înscriere și trimiterea ei la adresa ia_atitudine@yahoo.com până la data 15 februarie 2017 o Se admite și participarea indirectă la toate secțiunile concursului o Diplomele se vor expedia în format electronic, pe adresa menționată de dvs. în fișa de înscriere. o Nu se percepe taxă de participare Secțiunea E-mail pentru trimiterea materialelor în format electronic Padlet pentru postarea materialelor în format electronic Adresa școlii, pentru expedierea materialelor înscrise în concurs Persoană de contact I. „Natură și viață” – turismul verde Link la materialul postat pe padlet, fișa de înscriere și/sau acordul de parteneriat, se trimit și pe e-mail, la adresa ia_atitudine@yahoo.com La subiectul e-mailului, vă rugăm să vă scrieți numele, prenumele, școala și secțiunea la care participați https://padlet.com /cimpean_emese/ naturasiviata Pentru această secțiune, materialele se trimit doar în format electronic, împreună cu fișa de înscriere și/sau acordul de parteneriat, pe adresa e-mail ia_atitudine@yahoo.co m Prof. Rus Alexandrina Corina II. „Frumos și urât în natură și viață” Link la materialul postat pe padlet, fișa de înscriere și/sau acordul de parteneriat, se trimit și pe e-mail, la adresa ia_atitudine@yahoo.com La subiectul e-mailului, vă rugăm să vă scrieți numele, prenumele, școala și secțiunea la care participați https://padlet.com /cimpean_emese/s ectiunea2# La secțiunea b, Grafică computerizată, afișele se trimit și listate, pe adresa Colegiului Național „Petru Rareș” Beclean, str. Obor, nr. 83, județul Bistrița- Năsăud, 425100 Prof. Alexandra Săsărman III. „Un viitor verde” - - Pentru secțiunea III, se vor expedia materialele create, însoțite de fișa de înscriere și/sau acordul de parteneriat la adresa: Colegiul Național „Petru Rareș” Beclean Prof. Ioana Doroș
 • 4. Str. Obor, nr. 83 Localitatea Beclean, județul Bistrița-Năsăud, cod 425100 IV. „Do you speak Green?” Link la materialul postat pe padlet, fișa de înscriere și/sau acordul de parteneriat, se trimit și pe e-mail, la adresa ia_atitudine@yahoo.com La subiectul e-mailului, vă rugăm să vă scrieți numele, prenumele, școala și secțiunea la care participați https://padlet.com /cimpean_emese/sec tiunea4 - Prof. Mureșan Lavinia REGULAMENTUL CONCURSULUI SECŢIUNEA I - Sesiune de referate Tema sectiunii: „Natură și viaţa - turismul verde” Participanți: elevii claselor V- XII Detalii privind desfăşurarea sesiunii de referate:  referatul nu trebuie sa depaşească 4 pagini, font Times New Roman, mărime 12, la un rând;  în cazul participării directe, referatele vor fi prezentate individual;  elevul prezintă oral în faţa comisiei, cele mai importante aspecte ale lucrării propuse, timp de max. 5 min, cu ajutorul calculatorului utilizându-se și suport audio-video pregătit în acest scop;  lucrarea va avea pe pagina de prezentare şi numele autorului, clasa, profesorul coordonator si şcoala de provenienţă.  trebuie menţionate notele bibliografice; Data limită de trimitere a lucrărilor în format electronic: 15 februarie 2017 1. Postați materialele realizate de elevii dvs. aici: https://padlet.com/cimpean_emese/naturasiviata 2. Copiați link-ul 3. Trimiteți materialele în format electronic, link la postarea dvs., fișa de înscriere și acordul de parteneriat (doar dacă doriți, nu e condiție eliminatorie) la adresa ia_atitudine@yahoo.com SECŢIUNEA II - concurs de aplicaţii media și grafică computerizată
 • 5. Tema secțiunii: „Frumos și urât în natură și viață” Participanți: elevii claselelor P-XII Notă: o fiecare profesor poate coordona maxim 2 lucrări la fiecare subsecţiune; o elevii pot participa individual sau în echipe de maxim doi elevi; a. Aplicaţii media:  prezentările PowerPoint vor conţine max 12 slideuri;  pentru evaluarea PPT-urilor se urmăresc caracteristicile prezentării (text, sunet, fotografii originale) și modul de realizare a prezentării (mărime font, design, culori, animații etc.)  pentru animaţii/filme înregistrarea trebuie făcută într-unul din formatele avi, mpeg;  înregistrările nu trebuie să depaşească 5 min;  imaginile folosite în materiale trebuie să respecte drepturile de autor. b. Grafică computerizată  se pot realiza colaje foto sau afişe format A3;  fotografiile incluse în afișe/colaje trebuie să prezinte peisaje, imagini din natură, evenimente atât pozitive cât și negative cu impact asupra vieții noastre;  criteriile de apreciere a lucrărilor sunt: respectarea temei, originalitatea, claritatea şi armonia cromatică.  afişele vor fi trimise în plic la adresa colegiului, fiind specificat pe plic ”Pentru proiectul ‚‚Ia atitudine” Fişierele sursă vor fi trimise pe adresa ia_atitudine@yahoo.com; Data limită de trimitere a lucrărilor în format electronic: 15 februarie 2017 1. Pentru secțiunea a - Postați materialele realizate de elevii dvs. aici: https://padlet.com/cimpean_emese/sectiunea2 2. Copiați link-ul 3. Trimiteți materialele în format electronic, link la postarea dvs., fișa de înscriere și acordul de parteneriat (doar dacă doriți, nu e condiție eliminatorie) la adresa ia_atitudine@yahoo.com 4. La secțiunea b, veți expedia materialele prin poștă, la adresa: Colegiul Național „Petru Rareș” Beclean Str. Obor, nr. 83, Județul Bistrița-Năsăud, 425100 SECŢIUNEA III – Expoziţie/concurs de machete, materiale promoţionale şi jucării ecologice Tema secţiunii: “Un viitor verde” Participanți: elevii claselor P-XII Notă:
 • 6. o fiecare profesor poate coordona maxim 2 lucrări la fiecare subsecţiune; o elevii pot participa individual sau în echipe de maxim trei elevi; a. Materiale promoţionale/Jucării ecologice  se vor realiza diferite materiale menite să promoveze valorile şi specificul zonei. Exemplu: obiecte realizate din lut, obiecte sculptate specifice zonei, ouă încondeiate, magneţi etc.  jucăriile realizate vor fi din materiale textile, lemn, hârtie, materiale reciclabile ecologice etc  se apreciază originalitatea şi calitatea realizării lucrărilor. b. Machete Se vor realiza machete care să reprezinte:  case de vacanţă, specifice zonei în care locuiesc elevii, construite de preferinţă din materiale ecologice;  propuneri pentru amenajare a unor spaţii/zone de agrement;  se apreciază originalitatea şi calitatea realizării machetelor. Jucăriile ecologice și machetele vor fi trimise doar prin poștă, împreună cu fișa de înscriere și/sau acordul de parteneriat, pe adresa școlii (Colegiul Național „Petru Rareș” Beclean, str. Obor, nr. 83, județul Bistrița-Năsăud, cod 425100), fiind specificat pe plic „Pentru proiectul ‚‚Ia atitudine” SECȚIUNEA IV - Concurs video în limba engleză Tema secţiunii: ”Do you speak GREEN?” Participanți: elevii claselor V-XII  La această secțiune așteptăm de la dumneavoatră videoclipuri în limba engleză cu durata maximă de 5 minute.  Conținut: interviuri/ monologuri/ prezentări care să ofere răspunsul la întrebarea ”Do you speak GREEN?” (= ești ecologist?) și exemple concrete din viața personală și cotidiană a celor intervievați. Aceștia pot fi elevi, profesori, părinți, persoane publice, din administrașia locală etc.  Se vor accepta doar videoclipurile realizate în limba engleză și care respectă cerințele de conținut! Dacă cei intervievați nu sunt vorbitori de limba engleză este necesară editarea videoclipului cu subtitrare în limba engleză. De asemenea, filmulețele trebuie filmate pe suport digital (cameră digitală, telefon, tabletă), să fie creații personale ale celor care le-au trimis și nu sunt purtătoare de drepturi de autor (în privinţa imaginii) care să împiedice difuzarea lor.  Nu vor intra în competiție materialele care conţin mesaje rasiste şi xenofobe, propagandă religioasă sau imagini cu caracter pornografic sau explicit jignitor pentru anumite categorii de persoane. Data limită de trimitere a lucrărilor în format electronic: 15 februarie 2017
 • 7. 1. Postați materialele realizate de elevii dvs. aici: https://padlet.com/cimpean_emese/sectiunea4 2. Copiați link-ul 3. Trimiteți materialele în format electronic, link la postarea dvs., fișa de înscriere și acordul de parteneriat (doar dacă doriți, nu e condiție eliminatorie) la adresa ia_atitudine@yahoo.com Notă: La toate secțiunile concursului se acordă premii şi menţiuni în conformitate cu Metodologia- cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare, fără a depăși însă procentul de 25% din numărul total de concurenți. Participanții care nu obțin premiu/mențiune vor primi diplome de participare. Diplomele vor fi trimise în format electronic, pe adresa de e-mail a profesorului îndrumător. Alte aspecte organizatorice:  Vă rugăm să încărcați materialele la adresele aferente secțiunilor la care participați și să copiați linkul, pentru a-l putea insera în mailul cu fișele de înscriere.  Fişele de inscriere, împreună cu materialele în format electronic, vor fi trimise cu cel puţin o săptămână înaintea desfășurării concursului (până în data de 15 februarie 2017) pe adresa concursului ia_atitudine@yahoo.com;  La secțiunile II (afiș) și III (machete și jucării ecologice), materialele realizate se vor trimite exclusiv prin poștă la adresa: Colegiul Național „Petru Rareș”, str. Obor, nr. 83, localitatea Beclean, județul Bistrița-Năsăud, 425100  Diplomele cu premii vor fi trimise până în 15 iunie 2017;  Nu se admit contestaţii. Lucrările premiate vor fi păstrate timp de un an în arhiva școlii;  Lucrările nu se înapoiază participanţilor la concurs;  O persoană poate participa la toate cele patru secţiuni. Evaluarea si ierarhizarea lucrărilor se realizează de Comisia de evaluare a concursului. Aprecierea lucrărilor va fi făcută cu puncte de la 0 la 100, pe baza unei grile de evaluare care va conține următorii indicatori:  conținut și mod de redactare - originalitate în alegerea temei, structurarea logică a conţinuturilor, bibliografie minimală, respectarea condițiilor de tehnoredactare (20 p);  expunere şi argumentare - limbaj de specialitate, capacitate de analiză, sinteză, abilitate în citirea, interpretarea datelor, argumentare, expresivitatea prezentării şi capacitatea de a susţine o dezbatere etc. (20 p);  rigoarea ştiinţifică a conţinutului (10 p);
 • 8.  consistenţa suportului de susţinere a comunicării (10 p);  respectarea cerinţelor privind materialele utilizate (10 p)  originalitate si creativitate (20 p)  respectarea limitei de timp în prezentare (10 p).  Lucrările care nu respectă tema/temele secţiunii vor fi descalificate! Pentru informații suplimentare, puteți contacta echipa de proiect: Inițiatori: - Prof. Emese Cîmpean, tel. 0742309318 - Prof. Corina Rus, tel. 0744604530 Coordonatori:  SECȚIUNEA I „Natură și viață – turismul verde” - prof. Rus Alexandrina Corina, tel. 0744604530  SECȚIUNEA II „Frumos și urât în natură și viață” - prof. Săsărman Alexandra, tel. 0742345605 a. Aplicaţii media b. Grafică computerizată  SECȚIUNEA III “Un viitor verde” – prof. Doroș Ioana, tel. 0742470332 a. Materiale promoţionale/Jucării ecologice b. Machete  SECȚIUNEA IV ”Do you speak GREEN?” – Mureșan Lavinia, tel. 0745256448 Colaboratori: Prof. Nicula Mircea Cristian - directorul Colegiului Național „Petru Rareș” Beclean, prof. Liana Todoran - consilier educativ; prof. Nelia Nicula, prof. Liana Pașca, prof. Diana Ungur, prof. Anemona Mureșan, prof. Maria Tofană, prof. Diana Zinveliu, prof. Flavius Mureșan, prof. Delia Năstase, prof. Cristina Roman, prof. Marian Constantin, prof. Crina Magdea, prof. Ovidiu Măierean, prof. Aurora Corăbian, prof. Anca Zsigmond, prof. Chiș Lidia Beatrice, prof. Tomoiagă Sânziana, prof. Amalia Tămaș, prof. Nicolae Corcea, prof. Elisabeta Stanciu, prof. Daniel Stanciu
 • 9. COLEGIUL NAȚIONAL „PETRU RAREȘ” BECLEAN PROIECTUL: IA ATITUDINE! ACTIVITATEA 3: NATURĂ ȘI VIAȚĂ SECȚIUNEA I: „NATURĂ ȘI VIAŢA - TURISMUL VERDE” - Sesiune de referate FIȘĂ DE JURIZARE Nume și prenume candidați: Școala: Criterii : 1. Respectarea temei (10 p) 2. Conținut și mod de redactare (20 p) 3. Rigoarea ştiinţifică a conţinutului (20 p); 4. Expunere şi argumentare (10 p) 5. Originalitate în alegerea temei (5 p) 6. Respectarea cerinţelor legate de modul de redactare (10 p) 7. Existența bibliografiei (5 p) 8. Consistenţa suportului de susţinere a comunicării (10 p) 9. Respectarea limitei de timp în prezentare (10 p). Total: Notă: Total 100 de puncte. Membru juriu: Semnătura
 • 10. COLEGIUL NAȚIONAL „PETRU RAREȘ” BECLEAN PROIECTUL: IA ATITUDINE! ACTIVITATEA 3: NATURĂ ȘI VIAȚĂ SECȚIUNEA II: „FRUMOS ȘI URÂT ÎN NATURĂ ȘI VIAȚĂ” - concurs de aplicaţii media și grafică computerizată FIȘĂ DE JURIZARE Nume și prenume candidați: Școala: Criterii : 10. Respectarea temei (10 p) 11. Conținut și mod de redactare/realizare (20 p) 12. Claritatea și armonia cromatică (10 p) 13. Expunere şi argumentare (10 p) 14. Originalitate (10 p) 15. Creativitate (10 p) 16. Respectarea cerinţelor legate de modul de realizare (10 p) 17. Consistenţa suportului de susţinere a comunicării (10 p) 18. Respectarea limitei de timp în prezentare (10 p). Total: Notă: Total 100 de puncte. Membru juriu: Semnătura
 • 11. COLEGIUL NAȚIONAL „PETRU RAREȘ” BECLEAN PROIECTUL: IA ATITUDINE! ACTIVITATEA 3: NATURĂ ȘI VIAȚĂ SECȚIUNEA III: “UN VIITOR VERDE” - Expoziţie/concurs de machete, materiale promoţionale şi jucării ecologice FIȘĂ DE JURIZARE Nume și prenume candidați: Școala: Criterii : 1. Respectarea temei (10 p) 2. Mod de realizare (15 p) 3. Respectarea cerinţelor privind materialele utilizate (15 p) 4. Originalitatea ideii (20 p) 5. Creativitate în realizare (20 p) 6. Calitatea lucrării executate (20 p) Total: Notă: Total 100 de puncte. Membru juriu: Semnătura
 • 12. COLEGIUL NAȚIONAL „PETRU RAREȘ” BECLEAN PROIECTUL: IA ATITUDINE! ACTIVITATEA 3: NATURĂ ȘI VIAȚĂ SECȚIUNEA IV: ”DO YOU SPEAK GREEN?” - concurs video în limba engleză FIȘĂ DE JURIZARE Nume și prenume candidați: Școala: Criterii : 1. Reflectarea concisă a temei, actualizată pentru 2016/2017 2. Scenariu și regie 3. Conținut științific 4. Corectitudine gramaticală și vocabular adecvat – limba engleză 5. Mijloace de expresie artistică, efecte speciale 6. Impact emoțional 7. Originalitate 8. Impresie artistică 9. Respectarea duratei maxime de desfășurare a filmului 10. Calitate audio-video Total: Notă: Pentru fiecare criteriu prezentat mai sus se vor acorda puncte de la 0 la 10. Total 100 de puncte. Membru juriu: Semnătura
 • 13. ŞCOALA: …..........................……….................…….. ADRESA: .........................……………….................... NR. ÎNREG. .............……………. FIŞA DE ÎNSCRIERE LA CONCURSUL DE EDUCAȚIE ECOLOGICĂ “NATURĂ ȘI VIAȚĂ” ediţia I BECLEAN Activitatea nr. 3 din cadrul proiectului național „IA ATITUDINE!”, ediția a IV-a Numele si prenumele cadrului didactic coordonator: ………………...............……………………… Unitatea şcolară: …………………………………………………………………..............………….. Adresa de corespondenţă: ……………………….………………………............…………………… Localitatea: ……………………..…………… Judeţul: .........……………………………………….. Adresa de e-mail: …………………………………..............….. Telefon: …………………………... Elevi participanţi: Nr. crt. Numele si prenumele elevului Secțiunea Clasa Titlul lucrării Director, Profesor coordonator,
 • 14. Colegiul Național ”Petru Rareș” Beclean, Str. Obor, nr. 83, jud. Bistrița-Năsăud Tel./Fax 0263343190 cnprbeclean@yahoo.com Nr. 2417/02.XI.2016 Instituția parteneră Nr........./.................... ACORD DE PARTENERIAT Art. 1 Părţile Prezentul acord de parteneriat se încheie între: INSTITUŢIA INIŢIATOARE: COLEGIUL NAȚIONAL "PETRU RAREȘ", cu sediul în BECLEAN, Str. Obor, judeţul Bistrița- Năsăud, tel/fax: 0263343191, reprezentat prin: director, prof. Nicula Mircea Cristian, și prof. Cîmpean Marika Emese, prof. Rus Alexandrina-Corina - profesori coordonatori, în calitate de INIŢIATOR în proiectul național de parteneriat educaţional: “IA ATITUDINE” - ediţia a IV-a și INSTITUŢIA PARTENERĂ: …………………..……..………………………………………..….…., cu sediul în ……………...……………, județul........................……………………., Str..............……...............................................…….., nr..............…, tel……............………..., reprezentat prin director…………………………..................….… și prof........………………………………....................................................................................... în calitate de PARTENER în proiectul național de parteneriat educaţional: “IA ATITUDINE!”. Art. 2. Obiectul şi durata acordului: Obiectul acordului îl constituie desfăşurarea activităţilor din proiectul „IA ATITUDINE!”, derulate pe parcursul anului școlar 2016 - 2017. Art. 3 Obligaţiile părţilor: a. Aplicantul se obligă: 1. Transmite instituțiilor partenere informaţii legate de activitățile din proiect. 2. Asigură derularea activităţilor prevăzute în proiect. 3. Facilitează accesul partenerilor din proiect pentru a sprijini desfăşurarea activităţilor. 4. Selectează materialele necesare desfăşurării activităților proiectului. 5. Se ocupă de organizarea sesiunilor de comunicări. 6. Evaluează competiţiile conform criteriilor de jurizare. b. Partenerul se obligă: 1. Mediatizeză proiectul (competițiile, sesiunile de comunicări și simpozionul) în propria unitate şcolară. 2. Pregăteşte elevii pentru activitățile derulate în cadrul proiectului. 3. Respectă Regulamentul de desfăşurare a competițiilor și activităților proiectului. 4. Trimite materialele necesare derulării în timp util a concursului și sesiunilor de comunicări. 5. Evită orice situaţie generatoare de risc ce poate afecta în mod negativ imaginea proiectului. Art. 4 Modificări ale acordului de parteneriat: Modificarea acestuiacordde parteneriat va fi făcută numai cu acordul scris al părţilor prin «Act Adiţional», datat şi semnat de ambele părţi. Art. 5 Rezilierea acordului de parteneriat: Acest acord poate fi nul şi neavenit, numai cu acordul scris al părţilor. Prezentul acord se încheie în două exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte şi intră în vigoare de la data semnării. Instituţia iniţiatoare, Instituţia parteneră, Colegiul Național ”Petru Rareș” Beclean .......................................................... Director, Director, Nicula Mircea Cristian .......................................................