Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Prochain SlideShare
Sydbank_Indsigt_2014
Sydbank_Indsigt_2014
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 4 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Similaire à cv claus (20)

Publicité

cv claus

  1. 1. C.V. Navn Claus Hattesen Hangaard Alder 50 år Adresse A.M.G. Friis ' Vej 10, 6000 Kolding Telefon 75530121 Mobil 52966555 Mail Hangaard@outlook.dk Familie Gift med Susanne Pretzmann, Konsulent IBC, Kolding, Jeg har 2 børn med Susanne, Emilie 21 år og Andreas 19 år. Karriere 2014 – Sikkerhedsstyrelsen, Administrationschef mv. Sikkerhedsstyrelsen har ansvaret for produktsikkerhed på en række områder, herunder el, gas, fyrværkeri mv. Styrelsen er en del af Erhvervs- og Væksministeriet. Styrelsen er en forholdsvis lille organisation med 110 medarbejdere samt 2 ledelseslag: Direktion og chefgruppe med i alt 7 ledere. Jeg er ansat som administrationschef med 15 medarbejdere indenfor økonomi, IT, indkøb, HR og facility. Jeg har ansvaret for styrelsens samlede økonomiske styring, IT drift og udvikling, HR og løn, indkøb og bygningsdrift. Den væsentligste opgave som ansvarlig for administrationen har været at skabe en forretningsunderstøttet support til Sikkerhedsstyrelsen – eller med andre ord, at få en større værdi af de administrative funktioner. Det er lykkedes i høj grad, ved at flytte medarbejderne tættere på driften, fokusere ledelsesinformationen på produktions nøgletal, indføre servicemål for den interne service osv. I foråret 2016 har jeg desuden været konstitueret direktør i nogle måneder, indtil der blev ansat en ny direktør pr. 1. juni 2016. 2005 - 2014 Energinet.dk Energinet.dk blev etableret i 2005 som en fusion mellem 3 selskaber: Elkraft (El TSO i det østlige Danmark), Eltra (El TSO i det vestlige Danmark) og Gastra (Gas TSO i Danmark). Det er en statsejet virksomhed med det overordnede ansvar for elektricitet og gasforsyning i Danmark også kaldet TSO (Transmission System Operator). Det er en non profit organisation med en årlig omsætning på ca. 8.000 mio. DKK, 150.000 slutkunder og i 2013 ca. 700 medarbejdere. Ledelse Jeg har været leder på flere niveauer i Energinet.dk, både med direkte personaleledelse og gennem mellemledere. Som chef har jeg fokuseret på- og forbedret medarbejder- og kundetilfredsheden i egne forretningsenheder og i hele virksomheden og var blandt de 10 % med højeste leder- og medarbejdervurdering. Som leder lægger jeg vægt på tillid og åbenhed og løbende opfølgning på performance. Resultater I de forskellige stillinger, jeg har bestridt, har jeg arbejdet både med driftsmæssige effektiviseringer samt etablering af nye forretnings- og styringsmodeller. Jeg har skabt et helt nyt styringssetup i Energinet.dk, hvor der er fokus på de enkelte forretningsområders value proposition. Desuden har jeg bidraget til betydelige effektiviseringer i egne enheder, strømlinet virksomhedens processer, sikret rettidig omhu i rapportering til rigsrevision og myndigheder, har gennemført og dokumenteret nye administrative procedurer, nedbrudt interne barrierer mellem vores forskellige forretningsenheder og skabt værdi ved at implementere nyt indkøbssetup i organisation. Endelig har jeg med succes været med til at udarbejde selskabets strategier og sikret implementering af disse i divisionerne. 2012 – 2014 Forretningsudviklingschef
  2. 2. Jeg havde ansvaret for enheden Forretningsudvikling & Risk Management, som var en ny funktion og etableret i den centrale Support Division med reference til CFO’en. Jeg var afdelingschef for afdelingen og havde 24 ansatte, heraf 8 og én mellemleder i direkte reference. Samlet budget ansvar på 60 mio. DKK. Arbejdsopgaver: o Forretningsmodel, mål og strategi på koncernniveau og ansvarlig for Strategi implementering og opfølgning gennem BI o Implementering af ny økonomimodel, der understøtter den overordnede forretningsmodel o Kvalitetsstyring og audits. o Procesoptimering med fokus på tværorganisatoriske processer o Facility Management o Risikostyring – Finansiel og Enterprise o Forsikringer o Intern revision/controlling på koncernniveau. Fokuseret på en risikobaseret tilgang 2011 - 2012 Økonomichef, Stabschef Som en del af reorganisering, skabte vi en lille, fleksibel og energisk stabsfunktion bestående af Chef- og seniorøkonomer, til at håndtere selskabets komplekse forretningsmæssige investeringsanalyser, M & A-aktiviteter, benchmarks etc. I perioden var jeg og mine folk med til, at forhandle opkøbet af de regionale transmissionsnet i Danmark til 5,7 mia. DKK samt at finansiere disse. 6 medarbejdere i alt. Arbejdsopgaver: o Økonomiske analyser af komplekse problemstillinger o Business case udarbejdelse, projektopfølgning og evalueringer o Etablering af BI kompetencecenter o Benchmark-udarbejdelser og drift o Interne afregningsvilkår o Finansiering, rating og bankforbindelser o Økonomisk rapportering o Kreditpolitik, vilkår og kunde-/leverandøranalyser o Forhandling af politiske rammevilkår 2009 - 2011 Afdelingschef, Økonomi/Finansiering, Indkøb & Facility Afdeling i Support division med reference til CFO’en, 8 ansatte og en indkøbssektion og en Facility sektion med egne ledere. 36 medarbejdere i alt. Arbejdsopgaver: o Økonomisk rapportering o Kreditvilkår. Fastlæggelse af vilkår for alle el - og gas kunder o Betalinger, debitorer og rejsefunktion o Risk Management. Fastlægge og udføre virksomhedens risikostyring, gennemføre Risikoworkshops, Risiko rapportering og mitigering o Forsikringer. Fastlægge, forhandle og håndtere virksomhedernes forsikringsportefølje o Finansiering, rating og bankforbindelser o Indkøb. Etablere nye indkøbsafdeling, politikker og retningslinier o Facility management 2005 - 2009 Finanschef, Finans- & Risk Management Jeg var en del af fusionen og i det team, der fastlagde den økonomiske- og administrative Organisation og forhandlede med Energistyrelse, tilsyn og ministeriet om rammevilkår, finansieringsforhold mv. Jeg deltog i forhandlingerne omkring køb at et naturgaslager og sørgede for finansieringen heraf. Jeg havde reference til CFO’en, og havde 8 ansatte. Perioden var kendetegnet ved at sammenlægge medarbejdere fra 3 forskellige selskaber, og skabe en ny fælles kultur - og på nogle områder nye forretningsområder og procedurer. Arbejdsopgaver: o Finansiering og bankforbindelser o Økonomisk rapportering o Kreditvilkår. Fastlæggelse af vilkår for alle el- og gas kunder o Betalinger, debitorer og rejsefunktion o Risk Management. Fastlægge og udføre virksomhedens risikostyring, gennemføre
  3. 3. Risikoworkshops, Risiko rapportering og mitigering o Forsikringer. Fastlægge, forhandle og håndtere virksomhedernes forsikringsportefølje 1999 – 2005 Eltra Efter adskillelsen/unbundling fra elproduktionsselskabet Elsam, var Eltra el TSO i den vestlige del af Danmark. Selskabet havde en årlig omsætning på ca. 2.000 mio. DKK, 200 medarbejdere og var primært en nonprofit virksomhed. Resultater I Eltra sørgede jeg for en succesfuld drift af Regnskab- og Finansafdelingen, implementering af nyt ERP-system (Axapta) og centralisering af administrative procedurer. 2000 - 2005 Regnskab- og Finanschef Reference til CFO. 12 medarbejdere Arbejdsopgaver: o Daglig ledelse og fagligt ansvar for bogholderi, finans, kreditor, debitor og løn o Regnskab. Kvartalsvis rapportering internt og årligt ekstern rapportering o Financial Controlling med fokus på administrative omkostninger og afskrivninger o Budget o Finansiering, Cash Management og Bank relationer o Interne afregningsvilkår og brancheafregning o Forsikringer. Fastlægge, forhandle og håndtere virksomhedernes forsikringsportefølje 1999 - 2000 Souschef , Regnskab og Finans Reference til sektionschef for Regnskab og Finans Arbejdsområder: o Økonomisk rapportering o Finansiering og Bank relationer o Regnskab og rapportering 1991 – 1999 Elsam Elsam var det eneste elproduktions- og transmissionsselskab i den vestlige del af Danmark, og var ejet af et stort antal forbrugerejede andelsselskaber og kommuner. Elsam havde en omsætning på ca. 4.000 mio. Kr. og 400 medarbejdere. Elsam blev fusioneret ind i DONG i 2006. Resultater Jeg var ansat i selskabets finansafdeling og var en del af det team der håndterede og risikostyrede selskabets cashflow, sikrede passende banklines og faciliteter, samt optog og vedligeholdte selskabets gældsportefølje. Der var en betydelig fokus på valuta- og olie/kul risikoen. 1991 - 1999 Økonom, Finansafdeling Reference til Finansdirektør. Arbejdsområder : o Finansiering og Bank relationer o Cash Management o Valutahandel o Handel med finansielle instrumenter 1986 – 1988 Officer, Hæren
  4. 4. Uddannelse 2007-09 MBA, Syddansk Universitet Danmark & Handelshøjskolen Århus Hovedvægt indenfor Strategi, forretningsforståelse, Industriøkonomi i et europæisk Perspektiv, Markedsrelationer, økonomi og Information Management. De sekundære fag dækker områder Business Performance Management, Innovation Management, Strategisk kommunikation, Supply Chain Management og økonomistyring. Resultat 6,8 på 7 -trinsskalaen. 1994-2007 Diverse lederkurser internt i Elsam/Eltra/Energinet.dk og ved "Center For Ledelse". 1994-1996 HD enkeltfag, Syddansk Universitet Danmark, Kolding, regnskab & finansiering 1992-1994 HD - Organisation, Syddansk Universitet Danmark, Kolding Diplomuddannelse med primære fag indenfor Organisationsteori og Strategi . Resultat 7,5 på 13-skalaen. 1988-1991 HA, Syddansk Universitet Danmark, Sønderborg Bachelorgrad med fokus på økonomi. Resultat 8,0 på 13-skalaen. 1986-1988 Reserveofficer uddannelse 1 år uddannelse på hærens sergentskole og artilleriets løjtnantskole samt to års praktisk tjeneste, heraf 12 måneder som lærer på hærens sergentskole/løjtnantskole. 1982-1985 Matematisk student , Thisted gymnasium IT MS Office SAP SAP BI Axapta MS Project Navision stat Rejsud/Indfak Ddiver Ditmer Flex Sprog Engelsk: Højt niveau - skriftlig og mundtlig Tysk: Middel Dansk: Modersmål Fritid Familie, fiskeri, natur, venner og bøger Referencer Gives efter aftale

×