Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
Lite tänkande om
kompetens, it och
strategierPredrag Mitrovic
write4joy@outlook.com
Övergripande målsättning
ATT SKAPA TANKEMATERIAL
FÖR ATT UTVECKLA STORT
VERKSAMHETSVÄRDE,
GENOM SAMMANHÅLLET,
STRATEGISKT ...
GENOM ATT:
SKAPA RESULTAT STÖRRE
ÄN EN ENSKILD
MEDARBETARES FÖRMÅGA
FORMULERA TYDLIGT IT-STRATEGISKT
MÅL - OCH LEVERERA
BY...
IT-STRATEGISKT
FÖHÅLLNINGSSÄTT
Var är vi?
Var vill
vi vara? Hur gör vi?
Varför gör vi
det vi gör?
Hur jobbar andra i
samma sektor?
Vad skulle vi göra om
...
FLERDIMENSIONELLT TÄNKANDE
It-strategisk
”sweet-spot”?
It-strategiska förmågor i olika
skeden
Infrastuktur-
förmåga
Visionär &
operativ förmåga
Förmåga att
tänka stort
Utåtrikta...
Formler för att omvandla
förmågor till nytta
Förmåga:
(K+A)B = F
K = Kunskap
A = Arbetssätt
B = Bemanning
F = Förmåga
Komp...
Modell att exekvera formel
efter
Verksamhets-
strategi
it-strategi
Organisation
&
processer
it-infrastruktur
System
Proces...
INNOVATIONSDIMENSION
Verksamhets-
strategi
it-strategi
Organisation
&
processer
it-infrastruktur
System
Processer
Verksamhet it
Planeringsproce...
DESIGN THINKING
Kompetens och förmågor
Att bygga, underhålla och utveckla organisationens
strategiska muskel
KOMPETENS –
VAD SYFTAR DET
TILL?
LOJALITET
Koll på detaljer
Utmana
< ATT SKAPA FRAMGÅNGSBLOMMAN >
EFEKTIVT
RELATIONS-
BYGGANDE
LÄRANDE &
ANALYSER
VALIDERAD
STRATEGI &
VISION
GODA BESLUT
GODA ALLIANSER
HÖG KREDIBILITET
TÄ...
MODELLER SOM
STÖD ATT BYGGA
FRAMGÅNG
Målstyrning (tiden underordnad)
PLANERA
ORGANISERA
LED
MONITORERA
LEVERERA
Utveckla potentialen i teamet
POTENTIAL
R – Riktning
U – Uppskattning
T – Teamkänsla
I – Möjlighet att influera
L - Levera...
Mentala modeller
Result/
Outcome
Life
Experiences
Mental
Models
Thoughts
Feelings
Behavior
Actions
Assumptions
Consists of...
Varför tänka i termer av MM?
Left Right
Reticular
Activity
Don’t differentiate fantasy from reality
Reinforcement of belie...
Motivationsfilter
FILTER
Intresse
Prioritet
Kunskap
Energi/motivation
Experimenterande och tillåtande
kultur för djuplärande
1. Introduction
2. Explanation (relate to something known)
3. Demon...
Acts of Communication
Theory, opinion, assumption
(attach meaning)
(attach meaning)
(attach quality to data)
What, when, w...
Precision Q & A
Modell som grundas på frågeområden som faller inom sju
kategorier:
1. Go / NoGo: Behöver vi tala om det hä...
Principer för precision Q & A
Princip 1: Var en situationsanpassad frågeställare först, därefter kan du bli en
precis fråg...
Principer för precision Q & A
Princip 4: Den som svarar bör styras att svara på kärnfrågan först, för att
därefter förklar...
Värderingar i Q & A
Rättframhet: Var öppen och rak i din talade och indirekta
(kroppsspråk, tonläge) kommunikation.
Mod: V...
Parkerar tankarna
här
Predrag Mitrovic
write4joy@outlook.com
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

1

Partager

Télécharger pour lire hors ligne

Strategi, kompetens och utveckling

Télécharger pour lire hors ligne

Sorry, in Swedish only! Det här är en kortfattad sammanställning över förmågor, tankesätt, modeller och kompetenstänkande som föder framgångar för både individen och teamet. Jag har genom 26 år i it-branschen samlat på mig mängder av idéer och uppslag som har verifierats om och om igen. Delar mer än gärna med mig av mina erfarenheter.

Livres associés

Gratuit avec un essai de 30 jours de Scribd

Tout voir

Strategi, kompetens och utveckling

 1. 1. Lite tänkande om kompetens, it och strategierPredrag Mitrovic write4joy@outlook.com
 2. 2. Övergripande målsättning ATT SKAPA TANKEMATERIAL FÖR ATT UTVECKLA STORT VERKSAMHETSVÄRDE, GENOM SAMMANHÅLLET, STRATEGISKT ARBETSSÄTT
 3. 3. GENOM ATT: SKAPA RESULTAT STÖRRE ÄN EN ENSKILD MEDARBETARES FÖRMÅGA FORMULERA TYDLIGT IT-STRATEGISKT MÅL - OCH LEVERERA BYGGA FÖR HÅLLBARA RESULTAT INTE TAPPA FOKUS PÅ DETALJER SÄTTA KONTEXT GENOM ATT KOPPLA SAMMAN ORELATERADE OMRÅDEN TILL KLARHET SKAPA ETT HELT EGET SIGNUM BYGGA RELATIONER ÖVER GRÄNSER VÅGA KOMMUNICERA OCH LEDA
 4. 4. IT-STRATEGISKT FÖHÅLLNINGSSÄTT
 5. 5. Var är vi? Var vill vi vara? Hur gör vi? Varför gör vi det vi gör? Hur jobbar andra i samma sektor? Vad skulle vi göra om det inte fanns några gränser? (hur många av nuvarande begränsningar är reella?) Vad skulle krävas för att leverera 10x så mycket? Är vi nöjda med sakernas tillstånd? (varför/varför inte?) Hur mäter vi framsteg? Härliga mål bortom horisonten!!! Vilken är vår enskilt största utmaning/hinder? Doft av framgång! Strategi & handlingsplan INPUT/KONTROLLMÅLFOKUS/UTFALL LEDARSKAP
 6. 6. FLERDIMENSIONELLT TÄNKANDE
 7. 7. It-strategisk ”sweet-spot”?
 8. 8. It-strategiska förmågor i olika skeden Infrastuktur- förmåga Visionär & operativ förmåga Förmåga att tänka stort Utåtriktad teknikför-måga Teknikskifte & grad av modernisering Verksamhetsförändring Låg Hög Hög
 9. 9. Formler för att omvandla förmågor till nytta Förmåga: (K+A)B = F K = Kunskap A = Arbetssätt B = Bemanning F = Förmåga Kompetens: (T+V)L = K T = Teknisk kunskap V = Verksamhetskunskap L = Ledarskapsförmåga K = Kompetens
 10. 10. Modell att exekvera formel efter Verksamhets- strategi it-strategi Organisation & processer it-infrastruktur System Processer Verksamhet it Strategisk balans
 11. 11. INNOVATIONSDIMENSION
 12. 12. Verksamhets- strategi it-strategi Organisation & processer it-infrastruktur System Processer Verksamhet it Planeringsprocess Omvärld Kompetens Teknik- utveckling Använd- ning BehovIdéer Insikter Analys Behovsmappning Möjligheter/utmaningar Utvärdera Om- värdera Experi- mentera Strategisk balans Innovationsmoln som fångar möjligheterna med tekniken och hur vi ska jobba för att hitta nyttan med tekniken. Nyckelordet är ”fail fast —> learn faster” (enligt konceptet Design Thinking på nästa slide)
 13. 13. DESIGN THINKING
 14. 14. Kompetens och förmågor Att bygga, underhålla och utveckla organisationens strategiska muskel
 15. 15. KOMPETENS – VAD SYFTAR DET TILL?
 16. 16. LOJALITET Koll på detaljer Utmana < ATT SKAPA FRAMGÅNGSBLOMMAN >
 17. 17. EFEKTIVT RELATIONS- BYGGANDE LÄRANDE & ANALYSER VALIDERAD STRATEGI & VISION GODA BESLUT GODA ALLIANSER HÖG KREDIBILITET TÄTA ”SMÅVINSTER” LOJALITET Koll på detaljer Utmana BYGGA VINNARMENTALITET
 18. 18. MODELLER SOM STÖD ATT BYGGA FRAMGÅNG
 19. 19. Målstyrning (tiden underordnad) PLANERA ORGANISERA LED MONITORERA LEVERERA
 20. 20. Utveckla potentialen i teamet POTENTIAL R – Riktning U – Uppskattning T – Teamkänsla I – Möjlighet att influera L - Leveranser Förstärkare Störningar • Interna – Otillåtande kultur, tvivel, ”flera agendor” • Externa – Arbetsmiljö, politik, hårda tidskrav Skapa miljö att stimulera 3M för att minimera störningarna: • Mentala modeller • Motivation • Mästare på att bottna i frågor
 21. 21. Mentala modeller Result/ Outcome Life Experiences Mental Models Thoughts Feelings Behavior Actions Assumptions Consists of: Opinions Beliefs Breakpoint Episode Event Incident New experience
 22. 22. Varför tänka i termer av MM? Left Right Reticular Activity Don’t differentiate fantasy from reality Reinforcement of beliefs/thoughts going on Positiv ”möjlighetsprogrammering”
 23. 23. Motivationsfilter FILTER Intresse Prioritet Kunskap Energi/motivation
 24. 24. Experimenterande och tillåtande kultur för djuplärande 1. Introduction 2. Explanation (relate to something known) 3. Demonstration (idea in action) 4. Experimentation (making mistakes) 5. Practice – repeat (makes permanent) Confident use (master it!) Critical Steps Utvärd era Omvärd era Experi- mentera
 25. 25. Acts of Communication Theory, opinion, assumption (attach meaning) (attach meaning) (attach quality to data) What, when, where, How, who? (Precision Questioning & Answering) ”Get the facts” Identify/valuate Deep analysis Facts based
 26. 26. Precision Q & A Modell som grundas på frågeområden som faller inom sju kategorier: 1. Go / NoGo: Behöver vi tala om det här? 2. Clarification: Vad menar du? 3. Assumptions. Vad är det för antaganden vi gör? 4. Basic Critical Question: Hur vet vi att det är sant? 5. Causes: Vad är det som orsakar det här? 6. Effects: Vad blir effekten? 7. Action: Vad är det som ska bli gjort?
 27. 27. Principer för precision Q & A Princip 1: Var en situationsanpassad frågeställare först, därefter kan du bli en precis frågeställare. Det innebär att sätta frågor i rätt sammanhang/kontext och använda frågor som är relevanta för just den situationen. Princip 2: Strukturen när du använder dig av PQ & PA liknar en gruva med större orter och många mindre tunnlar som förgrenas åt olika håll och går olika djupt. Gå aldrig djupare än du behöver. Princip 3: I rollen som den som ställer frågor bär du sväva och flyta i vägningen mellan olika ingångsvägar. Även om du väljer en ingång kan situationen förändras och du behöver då ändra ditt angreppssätt. Var alltid tydlig med det du vill uppnå.
 28. 28. Principer för precision Q & A Princip 4: Den som svarar bör styras att svara på kärnfrågan först, för att därefter förklara detaljerna. Princip 5: Svaret är alltid en förenkling. Som den som leder frågorna är det ditt ansvar att fokusera på det som är viktigt. Princip 6: Låt det sociala sammanhanget färga hur du frågar, men inte vad du frågar. En sensorisk förmåga och fingertoppskänsla krävs för att inte vara burdus i fell sammanhang (ibland kan det vara lämpligt).
 29. 29. Värderingar i Q & A Rättframhet: Var öppen och rak i din talade och indirekta (kroppsspråk, tonläge) kommunikation. Mod: Våga tackla svåra frågor och ducka inte. Intellektuellt ”kontrakt”: Den som frågar står alltid för sina frågor, den som svarar står alltid för sina svar.
 30. 30. Parkerar tankarna här Predrag Mitrovic write4joy@outlook.com
 • OlofSoldatic

  Sep. 17, 2015

Sorry, in Swedish only! Det här är en kortfattad sammanställning över förmågor, tankesätt, modeller och kompetenstänkande som föder framgångar för både individen och teamet. Jag har genom 26 år i it-branschen samlat på mig mängder av idéer och uppslag som har verifierats om och om igen. Delar mer än gärna med mig av mina erfarenheter.

Vues

Nombre de vues

631

Sur Slideshare

0

À partir des intégrations

0

Nombre d'intégrations

9

Actions

Téléchargements

6

Partages

0

Commentaires

0

Mentions J'aime

1

×