Publicité
Publicité

Contenu connexe

Publicité

Week 1: Introductie sportmarketing (SMMMAR01J1)

 1. SPORTMARKETING Externe analyse: “Het gat in de markt!” Week 1: Introductie COMMERCIËLE ECONOMIE SPORTMARKETING & MANAGEMENT SEPT’15 SMMMAR01J1
 2. CONTENT 2 Wat is marketing? 14 16 31 Ontstaan van marketing Sportmarketing + ons werkveld Marketingconcept + Producten/diensten
 3. We gaan ........ • In 4 weken achterhalen wat sportmarketing is en hoe je een ‘gat in de markt’ kunt vinden voor een bedrijf. • In 3 momenten per week aan de slag in; • 2 shifts van 50 min en; • 1 shift van 100 min. • Natuurlijk aan de slag via zelfstudie want; ” Leren is zelf ontdekken.” Wij adviseren jullie omtrent het project. • Toetsen: 100% van je eindcijfer haal je tijdens je schriftelijke tentamen na 4 weken. • Het boek ”Inleiding tot de marketing” van Verhage gebruiken. • AAN DE BAK!! 1
 4. Xavier Guzman (Over marketing en strijkijzers) 2
 5. Xavier Guzman (Over marketing en schoenen) 3
 6. ‘Komt een man bij de dokter’ (Over verkopen) 4
 7. Opdracht ”Maar wat is dan het verschil tussen marketing en verkoop denk je?” 5
 8. Antwoord Verkopen: Zien kwijt te raken wat je op de plank hebt liggen. Marketing: Zorgen dat je de juiste spullen op de plank hebt liggen. 6
 9. Market + getting = MARKETING 7
 10. Steve Jobs (Is marketing écht kijken naar de behoeften van de klant?) 8
 11. Henri Ford “If I’d ask my customers what they wanted they’d have said a faster horse.“ (Founder Detroit automobile company; Ford) 9
 12. Wensen & Behoeften 10
 13. Peter Drucker “The aim of marketing is to know and understand the customer so well that the product or service fits him and sells itself.“ (‘Founder of modern management’) 11
 14. Sportmarketing En hoe werkt het? Marketing • Waardecreatie (product) • Prijsbepaling • Promotie • Distributie (plaats)fits him and sells itself.“ (Markt)onderzoek Doelgroep (bepaalde respons) Strategie en tactiek = marketingbeleid 12
 15. Sportmarketing Wat is het? Marketingmanagement Analyse Creatie & Planning Controle & bijsturing Uitvoerin g 13En hoe werkt het?
 16. Sportmarketing Wat is het? Geschiedenis 14
 17. Sportmarketing Wat is het? Heden 2010 Database Experience Maatschappelijke Content Neuro 15
 18. Sportmarketing Wat is het? 16
 19. Is dit sport? 17
 20. Is dit sport? 18
 21. Is dit sport? 19
 22. Is dit sport? 20
 23. Is dit sport? 21
 24. Is dit sport? 22
 25. Is dit sport? 23
 26. Sport- & beweegmarketing Dus eigenlijk zou het vak zo moeten heten: 24
 27. 4 Bonden en verenigingen Topsport Overheid Topsport Commerciële Sportorganisaties Sportartikelen Sport en media Sportadviesbureaus Sportsponsoren SPORT ALS MIDDEL PRIVAAT SPORT ALS DOEL PUBLIEK HET WERKVELD 25
 28. Beroepenveld I: Bonden & verenigingen” 26
 29. Beroepenveld II: Overheid 27
 30. Beroepenveld III: Commerciële sportorganisaties 28
 31. Beroepenveld IV: Sponsoren 29
 32. Producten en diensten 30
 33. 1. Marketing van sport 2. Marketing via sport 3. Marketing van sportartikelen 3 soorten sportmarketing 31
 34. Marketingconcept Tevreden klanten Geïntegreerde aanpak Werkterrein Concurrentie- analyse Marktonderzoek + doelgroepkeuze Accent op continuïteit of winst 32
 35. Opdracht “Kijk de docu. Heilig Gras over de intrede van Nike in het mondiale voetbal.“ 33
 36. COMMERCIËLE ECONOMIE SPORTMARKETING & MANAGEMENT

Notes de l'éditeur

 1. De eerste periode bestaat uit 4 weken. Week 1 introductie (sport)marketing Week 2:marketingplanningsproces en externe omgeving Week 3:doelgroepen, segmenteren en koopproces Week 4:concurrenten, overige stakeholders en voorbereiding tentamen” Week 1 heeft 2 shifts Week 2,3,4 3 shifts per week Zelfstudie: huiswerkopdrachten met een gemiddelde belasting van 2 x half uur Creditpoint regeling: gemaakte opdrachten en aanwezigheid kunnen 10 punten (van de 100 punten) van een tentamen opleveren Tentamen: een case met openvragen (50% kennis, 50% inzicht) Literatuur: Verhage……. DE marketinglessen bieden onderstenuning aan het project Quiz
 2. Opdracht vooraf voor student: schrijf op wat marketing is. Link: ‘video over marketing’ Opdracht: laat de studenten aantekeningen maken Er zijn vele producten en diensten die bedacht worden Het slagen van deze producten of diensten hangt veelal af van een goede marketing. Maar wat is marketing? Stel 100 verschillende mensen deze vraag en je krijgt 100 verschillende antwoorden. Een paar voorbeelden – De kunst van meer potten pindakaas verkopen. – Alles wat je doet vanaf het aannemen van mensen tot en met de kassabon in de winkel. Gooi de deuren open en zorg dat elk contact gespreksstof oplevert. – Het beïnvloeden van het gedrag van je doelgroep in de door jouw gewenste richting. – Marketing is zorgen dat je het goed doet. Adverteren is zeggen dat je het goed doet. PR is anderen laten zeggen dat je het goed doet. – Marketing is markt- en klantgericht ondernemen. Vandaag gaan we gaan op zoek naar een juiste beschrijving van het begrip marketing. Start fimpje Javier Guzman
 3. Link: video over ‘marketing’
 4. Link: video over ‘verkopen’
 5. Schrijf op
 6. Kan je dit uitleggen voor de Sperwers? In de oorsprong van het woord marketing zit de stam markt. Op het marktplein ontmoeten aanbieders en klanten elkaar. De goede oude marktkoopman of standwerker moest meer kunnen dan hard roepen (sales) alleen. Hij moest ook weten welke producten hij meenam naar welke stad. Hij moest zijn kraam op de goede plaats neerzetten, bijvoorbeeld in de buurt of juist ver weg van concurrenten. Uiteraard moest hij benul hebben van de gangbare prijzen. Hij moest snappen waarom zijn klanten juist bij hem zouden willen kopen, in plaats van bij zijn buurman, die misschien wel ongeveer hetzelfde product verkoopt. Hieruit blijkt dus hoe veelzijdig marketing is. De marktkoopman was zijn eigen marketing- en salesafdeling ineen. Marketing: Market en getting Marketing slaat een brug tussen productie en consumptie. Zowel het type product of dienst dat organisaties aanbieden als de kwaliteit ervan wordt bepaald door de voorkeur van de consument. Het doel van marketing is om de klant zo goed als mogelijk te leren kennen en te begrijpen dat het product of de dienst precies zo is als dat de klant zoekt.
 7. Marketing is ontstaan uit ‘market’ + ‘getting’. Verhage: Marketing beslaat de op de markt afgestemde ontwikkeling, prijsbepaling, distributie, promotie van diensten, producten, of ideeën, en alle andere activiteiten om stelselmatig transacties te bevorderende afzet te vergroten te zorgen voor een goede reputatie duurzame relaties met de klanten op te bouwen, zodat alle partijen hun doelstellingen halen.
 8. Marketing is de juiste spullen op de plank brengen adhv klantbehoeften maar Apple logenstraft dat en creëert behoeften bij mensen door technologische vooruitgang (tech push) Apple en Steve Jobs staan voor velen model voor een goede zo niet perfecte marketing strategie. Gedurende zijn carriere deed Steve Jobs vele bekend geworden uitspraken, een ervan is deze. (Met deze uitspraak zegt hij dat markt onderzoek eigenlijk niet nodig is.) Hij vertrouwde volledig op zijn intuitie. Tijdens een interview in 1985 met de Playboy zei hij: “We built the Mac ourselves. We were the group of peole who were going to judge whether it was great or not. We weren’t going to go out and do market research.” 12 jaar later gaf hij in een interview met Business Week deze quote. Discussie: Heeft Steve Jobs gelijk met deze uitspraak?? Misschien in de productcategorie waar Apple zich in bevindt kun je hiervan spreken. Het is echter niet het domein waar de meeste ondernemingen zich in begeven. Bovendien werd Steve Jobs omringt door een enorm team van creative experts en designers. Zonder het talent van Steve Jobs en zo’n uitgebreid expert team kom je echt niet weg zonder markt onderzoek: met andere woorden zonder te kijken naar daar waar de wensen en behoefte van de klant zit.
 9. Net als Henri Ford. Klanten weten niet altijd wat hun behoeften zijn, dit zijn hun onbewuste behoeften. Via vele manieren van marktonderzoek is dit dus niet te achterhalen. Henri Ford had anders nooit zijn T-Ford ontwikkeld.
 10. Wensen en behoeften: 90 onbewust, 10 bewust. “De consument zegt niet wat hij denkt en doet niet wat hij zegt.” Het gaat er dus om je klant te kennen, ook zijn/haar onderbewustzijn.
 11. Het gaat dus niet om wensen en behoeften maar om het begrijpen (understand) van het bewuste en onbewuste van de consument. Verhage: Marketing omvat de – op de markt afgestemde – ontwikkeling, prijsbepaling, promotie en distributie van producten, diensten of ideeën, en alle andere activiteiten om planmatig de afzet te verhogen of transacties te bevorderen, een goede reputatie te creëren en duurzame relaties met de klanten op te bouwen, zodat alle partijen hun doelstellingen bereiken. Het accent in de marketing ligt op: • het creëren en overbrengen van iets waardevols voor de klant, en • het opbouwen van zinvolle relaties met klanten.
 12. En hoe werkt MARKETING dan eigenlijk? Wat is marketing? VRAAG AAN STUDENTEN: ‘Wat betekent marketing precies?’ Denk aan een marketingmanager die achter z’n bureau zit, beslissingen neemt en aan een marketingplan werkt, of die retailers en andere klanten bezoekt. Welke beslissingen moet hij dan nemen? Met andere woorden: welke activiteiten komen er bij je op als aan marketing denkt?’ SUGGESTIE: Schrijf alle activiteiten die studenten noemen op het bord en breng structuur in de lijst aan door ze onder te brengen bij elk van de vier p’s, als marketinginstrumenten die het bedrijf kan inzetten. Conclusies: *Marketing is een veel breder vakgebied dan veel mensen denken *Verkopen is maar een klein onderdeel van marketing, in feite slechts één van de elementen van de P van Promotie Eén manier om marketing te definiëren is dus op basis van de marketingmix. De tweede manier om marketing te omschrijven is met behulp van het marketingconcept: de mindset of instelling van een marketing-georiënteerde manager die op de klant focust en ernaar streeft – als topprioriteit voor het bedrijf – om elke klant zo tevreden mogelijk te stellen. Definitie van marketing (eerste deel): Marketing omvat de ontwikkeling, prijsbepaling, promotie en distributie van producten, diensten of ideeën (en andere activiteiten), die nauwkeurig op de doelgroep worden afgestemd. De vier P’s De marketingmix: Product Goederen, diensten of ideeën: WAARDE die aan de wensen en behoeften van klanten tegemoet komen Prijs Wat er voor het product of de dienst wordt gevraagd Plaats (distributie) Hoe de onderneming het product in handen van de koper krijgt Promotie Alle activiteiten van de aanbieder om met de markt te communiceren en de verkoop te bevorderen Marktonderzoek is een dynamisch, continue process (onderzoeken doe je altijd).
 13. Het planningsproces Marketingmanagement is de analyse, planning, implementatie en voortdurende evaluatie van alle activiteiten die gericht zijn op het zo goed mogelijk afstemmen van de producten en diensten van een bedrijf op de wensen en behoeften van (potentiële) afnemers. In tegenstelling tot macromarketing en mesomarketing is de focus van micromarketing op het individuele bedrijf en de beslissingen van het management.   Een marketingplanning bestaat grofweg uit 4 basistaken: Na een grondige analyse worden er (actie)plannen gemaakt die vervolgens worden uitgevoerd. Zowel tijdens als na afloop van dat werk in uitvoering moet bijgehouden worden of alles volgens de planning verloopt. Pushing against the wall (Fotolia_8633179_XS.4663150_std): http://monjalou.com/tactile_sense
 14. Om te weten wat marketing is, is het weten van de ontstaansgeschiedenis cruciaal. Productie: industriele revolutie zorgde voor massaproductie. De vraag was groot. Product: iedereen had alles al, kwaliteit van de producten maakten het verschil. Daar lag de focus. Verkoop: iedereen had goede producten, verkoop deed z’n intrede om de spullen alsnog aan de man te krijgen. Marketing: verkoop rendeerde niet meer, producten ontwikkelen op basis van wensen en behoeften deed z’n intrede Relatie: nu zijn trouwe klanten essentieel in overvolle marktplaats
 15. Database: op basis van big data, customer insight beleid maken. Profielen van individuele klanten. Experience: draait om belevenissen, waardecreatie, diensten toevoegen aan producten. Maatschappelijke/social: draait om MvO en bijdrage leveren aan mensen en milieu. (deeleconomie) Content: marketing via het bieden van relevante waarde via content (marketingfunnel), experience maar dan ook online en op maat. Neuromarketing: draait om achterhalen van onbewuste keuzes vanuit hersenonderzoek. ONLINE!
 16. Van marketing naar sportmarketing: Marketing blijft marketing (verkrijgen van markt en een markt bestaat uit (homogene) mensen), sportmarketing is marketing in de sport. Maar wat is ‘de sport’ dan?
 17. Sportmarketing gaat over het vermarkten van top- en breedtesport maar ook over het vermarkten van (nieuwe vormen) van bewegen. JA (Fanny Blankers Coen Memorial in Hengelo met atlete Dafne Schippers.
 18. Sportmarketing gaat over het vermarkten van top- en breedtesport maar ook over het vermarkten van (nieuwe vormen) van bewegen. JA Red Bull als sponsor/eigennaar van Red Bull Racing en Torro Rosso waar Max VErstappen voor rijdt, dit is zijn auto (Essent/Jumbo)
 19. NEE, dit is korfbal!
 20. Sportmarketing gaat over het vermarkten van top- en breedtesport maar ook over het vermarkten van (nieuwe vormen) van bewegen. JA Bewegen in de wijk
 21. Sportmarketing gaat over het vermarkten van top- en breedtesport maar ook over het vermarkten van (nieuwe vormen) van bewegen. JA Ouderen aan het bewegen krijgen.
 22. Sportmarketing gaat over het vermarkten van top- en breedtesport maar ook over het vermarkten van (nieuwe vormen) van bewegen. JA Versporting van de samenleving; sport en werk integreren.
 23. Sportmarketing gaat over het vermarkten van top- en breedtesport maar ook over het vermarkten van (nieuwe vormen) van bewegen. JA De fiets als sportief vervoersmiddel. Bewuste keuzes om sportief naar het werk te gaan.
 24. Juist, het gaat om breder denken dan traditionele sportoplossingen. Kijk naar de bewuste en vooral naar de onbewuste behoeftes van de consument en probeer deze zonder de kaders van al bestaande systemen aan te pakken.
 25. Dit is het sportwerkveld: De opleiding SMM heeft de sportbranche in 4 beroepenvelden omkaderd adhv van 2 assen (privaat-publiek en sport als doel-sport als middel): De ontwikkelingen in het model: ‘De sportwereld staat aan de vooravond van grote veranderingen’ De overheid legt meer en meer een focus in wat ze wel en niet ondersteunen, daarnaast neemt de rol van burgerparticipatie de overhand. De overheid faciliteert meer en organiseert minder (1). Sport verandert: traditionele verenigingen hebben het zwaar, consumentbehoeften veranderen. De sportconsument organiseert sport zelf of wordt geholpen door profit bedrijven die mogelijkheden zien in het creëren van klantrelevantie en ‘belevenissen’ (2). (Top)sport moet daarnaast waarde gaan bieden (contentmogelijkheden voor sponsoren en relevantie voor fans en andere stakeholders) (4/2). Sponsoren willen content maken en als de sport dat niet biedt doen ze het zelf wel (4/2). De overheid trekt zich terug en gaat een focus aanbrengen in hun sportbeleid, topsport moet waarde voor de maatschappij bieden en passen bij de gewenste identiteit van de stad (1). Daarnaast organiseren ze minder en faciliteren ze burgers die goede, nieuwe ideeen hebben (1).
 26. Link: Back2Basics Maar dus ook topsportorganisaties (stichtingen). Kenmerken, anders dan gewone marketing: Lid = prosumer Lid betaald dezelfde contributie (op leeftijd) veelal maar krijgt verschillende producten en diensten Lid is sterk betrokken bij het product/dienst (de vereniging)
 27. Link: Rotterdam Sportstad Sport als middel tegen maatschappelijke problemen. Kenmerken: Politiek krachtenveld Sociale marketing = gedragsverandering City marketing Keerzijde sport, sport is niet zomaar een oplossing voor allerlei maatschappelijke problemen (Cruijff Court is leuk maar kan ook hangjongeren aantrekken, Feyenoord is leuk maar kost overheid miljoenen aan politieinzet en werkt tegenstand in de hand) In Rotterdam: Rotterdam Topsport: focus op Hockey, Judo, Basketbal, Honkbal, Roeien en zaalvoetbal + evenementen. Wereldwijd is er een handvol steden waar sport simpelweg in het DNA zit. Rotterdam is er één van... Rotterdam, City of Sports. Een indrukwekkend trackrecord van internationaal aansprekende evenementen, als de start van de Tour de France, het WK Turnen, de ABN AMRO Marathon en de hippische sport van het CHIO Rotterdam. Ieder jaar presteren we het weer om Rotterdam in de spotlights te zetten met een keur aan sportactiviteiten en -evenementen. Maar buiten het blikveld van media en publiek verricht Rotterdam Topsport veel werk dat minstens even belangrijk is. Achter de schermen werken we hard om Rotterdam als topsportstad te profileren en daarnaast het Nederlandse topsportklimaat op lokaal en (inter)nationaal niveau te promoten en te verbeteren. Samen met het gemeentebestuur, Sport en Recreatie, Gemeente Rotterdam en Rotterdam Sportsupport hebben we sinds 2002 een voortrekkersrol om van Rotterdam dé Sportstad van Nederland te maken. Zo hebben we samen al grote internationale evenementen georganiseerd en EK's en WK's naar onze stad weten te halen. Sportverenigingen krijgen een steeds betere ondersteuning en dat is ook terug te zien in de stijgende lijn van prestaties van topsportverenigingen. In de stad zelf proberen we door 'side events' zowel in buurten (pleintjes) als op scholen de combinatie topsport-breedtesport te stimuleren en daarmee de Rotterdamse sportparticipatie te verhogen. Nieuwe plannen voor accommodaties, vernieuwende concepten en creatieve oplossingen worden gevonden om de Rotterdamse sport te faciliteren. Deze ambities staan in de Sportnota 2010-2016, welke uitstekend aansluit bij de Nederlandse en Rotterdamse ambities in het kader van het Olympisch Plan 2028. De missie van Rotterdam Topsport luidt: Het bereiken en versterken van de nationale en internationale positionering van Rotterdam als toonaangevende sportstad, waarin de sportinfrastructuur en het organiserend vermogen optimaal zijn ontwikkeld. Rotterdam Sportsupport Rotterdam Sportsupport is de organisatie die zich inzet voor gezonde amateursport in Rotterdam. Enerzijds ondersteunt Rotterdam Sportsupport de 400 sportverenigingen op bestuurlijk, organisatorisch en financieel gebied. Anderzijds betrekt de organisatie sportclubs in maatschappelijke projecten die de sportdeelname verhogen en bewegingsarmoede tegengaan. Daarnaast organiseert Rotterdam Sportsupport diverse andere projecten, zoals Ons Kluppie, Rotterdam Sport op Maat en het Jeugdsportfonds Rotterdam. www.rotterdamsportsupport.nl Gemeente Rotterdam: Gemeente Rotterdam zet zich in op sport, spel, vrije tijd, natuur- en milieueducatie, wijkvoorzieningen en evenementen. Bijna iedere Rotterdammer, jong of oud, komt in aanraking met de sportieve en recreatieve activiteiten van de gemeente Rotterdam. Soms direct, soms indirect. Door een bezoek aan een kinderboerderij, een uurtje sporten in een gymzaal of sporthal, een wandeling langs het strand van Hoek van Holland ,of langs de lijn van een van de sportvelden die de dienst beheert. Ook voert de gemeente Rotterdam tal van programma’s en projecten, zoals: Voeding en Beweging (Rotterdam Lekker Fit!), Uitvoeringsprogramma Sport, Jeugdvakantieland enz.
 28. Kenmerken: Topsport wil concurrentie/spanning en dus juist geen monopolie positie = Max Schmeling & Joe Louis paradox. Sport = emotie, betrokkenheid. Veel meer dan bij gewone producten/diensten.
 29. Link: Olli, Blijdorp, Feyenoord en ASR
 30. Link: nike plus Producten en diensten: Contentmarketing + experiencemarketing Dienst = onscheidbaarheid, vergankelijkheid, heterogeniteit, ontbreken van eigendom, ontastbaarheid Nike = productenmaker maar steeds meer een dienstenaanbieder (vb. Nike+ community). Diensten of content.
 31. Opdracht voor studenten: ‘Benoem een praktijkvoorbeeld van elk soort marketing binnen de 4 beroepenvelden.’ Hoe zit dit voor de Sperwers?
 32. Samenvattend: Het marketingconcept is een marketinggerichte ondernemingsfiolosofie of mindset van de manager, gericht op 6 pijlers: Tevreden klanten Enthousiaste kopers zijn de sleutel tot succes. Klant is koning. Tevreden klanten zorgen voor grotere klantentrouw (meer herhalingsaankopen) en mond-tot-mond reclame (meer nieuwe klanten). Inspelen op wensen en behoeften en oplossen klantbehoefte (dmv waardecreatie). Informeren over producten en diensten Makkelijk maken aankoop en gebruik Informeren naar tevredenheid met de aankoop Contact onderhouden na de aankoop en relatie opbouwen Evt. klachten en problemen oplossen. Geïntegreerde aanpak Op ondernemingsniveau: een klantgerichte instelling van alle medewerkers is voor de organisatie van groot belang Op het niveau van de marketingafdeling: een geïntegreerde marketingmix is essentieel voor succes. Een traditionele organisatie heeft een piramidevorm met de baas bovenaan en het uitvoerend personeel en de klanten onderaan, een marktgericht bedrijf draait deze organisatie om. De marketingafdeling is geen aparte afdeling maar geïntegreerd in de totale organisatie. Ze zijn de rode draad. Breed omschreven werkterrein Een ambitieuze, klantgeoriënteerde omschrijving van het werkterrein is nodig om ‘marketing myopia’ (marketingbijziendheid) te voorkomen. De wensen en behoeften van de klant staan centraal, in plaats van de producten van het bedrijf. Dus omschrijf je business niet aan de hand van producten maar aan de hand van welke behoeften je vervult voor welke specifieke doelgroepen. Concurrentieanalyse Het doorlichten van de concurrentie maakt deel uit van de SWOT-analyse: het analyseren van de sterke en zwakke punten van het bedrijf en van de kansen en bedreigingen op de markt. Marketing is onderscheidend zijn, een unieke plek in het wieland. Weten wat je concurrenten doen is daarbij essentieel. Marktonderzoek en doelgroepkeuze Het systematisch analyseren van marketinginformatie leidt tot betere beslissingen, zoals de keuze van de marktsegmenten die het bedrijf het beste kan bewerken (de ‘gemiddelde consument’ bestaat niet!). Kiezen voor doelgroepen is een must. Winstbijdrage Niet omzet, maar de winst is voor een bedrijf essentieel om te overleven. Voor non-profit: continuiteit.
 33. Hyperlink: docu heilig gras Opdracht: Welke markt betrad Nike? Met welke strategie? Wat is hun positionering? Is Nike een marktgericht bedrijf? Welke soort sportmarketing hanteert Nike? Etc.
Publicité