Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Комерційні найменування. Чомахашвілі Олена

392 vues

Publié le

Комерційні найменування. Чомахашвілі Олена
Літтня школа з інтелектуальної власності - 2016

Publié dans : Formation
 • Soyez le premier à commenter

Комерційні найменування. Чомахашвілі Олена

 1. 1. ЛІТНЯ ШКОЛА інтелектуальної власності 2016 • КОМЕРЦІЙНІ НАЙМЕНУВАННЯ • Чомахашвілі Олена Шотаєвна – завідувач сектору комерційних позначень НДІ ІВ НАПрНУ, к.ю.н., доцент
 2. 2. Комерційне найменування • Trade name • Le nom commercial • Business name • Firm names • Комерційне (фірмове) найменування • Фірма, фірмове найменування, скорочене фірмове найменування
 3. 3. Підприємство чи заклад може мати більше, ніж одне комерційне найменування • Картахенська угода • 1993 рік • (країни латинської Америки – Болівія, Колумбія, Еквадор, Перу та Венесуела) • Будь яке позначення, яке ідентифікує економічну діяльність, підприємство чи торговельний заклад
 4. 4. Комерційне найменування • Відомий фахівець з інтелектуальної власності професор Г. Боденхаузен, який очолював ВОІВ • Позначення, що дозволяє ідентифікувати підприємство певної юридичної або фізичної особи
 5. 5. Суб`єкти права на КН • На Брюссельській конференції 1990 р. по перегляду Паризької конвенції було прийняте рішення під терміном • «громадянин» розуміти і юридичних осіб
 6. 6. Комерційне найменування (фірмове найменування) – це найменування під яким особа виступає в комерційному обороті і яке індивідуалізує її серед інших учасників цивільного обороту • Суб`єктами права на комерційне найменування є юридичні особи УМОВИ Дає можливість вирізнити одну особу з-поміж інших Не вводить в оману споживачів щодо справжньої діяльності особи
 7. 7. Комерційне найменування – це оригінальне позначення юридичної особи, що займається підприємництвом, яке дозволяє її вирізнити серед інших осіб та не вводити в оману споживачів щодо справжнього характеру діяльності особи • Законодавство визначення не містить • Стаття 420 ЦК України до обєктів ІВ відносить комерційні (фірмові) найменування
 8. 8. Комерційне найменування • Є відображенням ділової репутації фірми, складової її престижу, авторитету, іміджу, тому воно має економічну цінність • Цінність зростає зі зростанням репутації підприємства на ринку й отримує конкретну вартісну оцінку
 9. 9. Набуття та припинення правової охорони комерційних найменувань • Право на комерційне найменування виникає з моменту першого використання цього найменування та охороняється без обов`язкової реєстрації • Припиняється у разі ліквідації юридичної особи
 10. 10. Майнові права ІВ на комерційне найменування • Право на використання комерційного найменування • Право перешкоджати іншим особам неправомірно використовувати КН • Майнові права ІВ на КП передаються іншій особі лише разом з цілісним майновим комплексом особи, якій ці права належать, або відповідною частиною
 11. 11. Джерела правової охорони комерційних найменувань • ЦКУ ст. 489-491 • ГКУ ст. 159 • ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб- підприємців» від 15 травня 2003 року • Паризька конвенція про охорону промислової власності 1883року – ст.8
 12. 12. Вимоги до структури найменувань окремих видів юридичних осіб • Ст. 119 ЦКУ • Ст. 163 ЦКУ • Ст. 15 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» • Ст.21 ЗУ «Про цінні папери та фондовий ринок» • ООО • ТОВ • ПП • LTD • PLC
 13. 13. • Принцип свободи найменування (США) • власне ім'я Форд, Крайслер, Нобель, Мобул Ойл, Ксерокс, Кодак, Адідас • або вигадане • Принцип істинності (романо-германська система права) • Сіменс, Маннесман, Еріксон • Сіменс-Шуккерт, Сіменс унд Гальске, • С.Дж. Чариа і Компанія Правовий режим КН
 14. 14. Право на КН є абсолютним • Основне порушення прав на КН недобросовісна конкуренція • Власнику прав протистоїть не конкретна особа, а всі інші треті особи, на яких лежить обов`язок не порушувати права на це КН
 15. 15. • Постанова пленуму ВГСУ №5 від 23.03.2012 п.4 Узагальнення судової практики • Постанова Пленуму Вищого господарського суду України №12 від 17.10.2012
 16. 16. Неюрисдикційна форма захисту • Здійснюються ними самостійно • Публічна заява • Без звернення за допомогою до державних або інших компетентних органів
 17. 17. Юрисдикційна форма захисту • Юридична відповідальність • Цивільно-правова • Адміністративно- правова • Кримінально- правова
 18. 18. НДІ інтелектуальної власності НАПрНУ • Дякую за увагу! • 4921171@ukr.net

×