Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Управління інтелектуальною власністю. Цибульов Павло Миколайович.

972 vues

Publié le

Управління інтелектуальною власністю. Цибульов Павло Миколайович.
Літня школа з інтелектуальної власності - 2016

Publié dans : Formation
 • Soyez le premier à commenter

Управління інтелектуальною власністю. Цибульов Павло Миколайович.

 1. 1. 1 Літня школа з інтелектуальної власності – 2016Літня школа з інтелектуальної власності – 2016 Україна, КиївУкраїна, Київ 25-31 Липня 201625-31 Липня 2016 Тема: Управління інтелектуальною власністю   ЦибульовЦибульов Павло МиколайовичПавло Миколайович д.т.н., професорд.т.н., професор завідувач кафедризавідувач кафедри Інституту інтелектуальноїІнституту інтелектуальної власності НУ “ОЮА”власності НУ “ОЮА”   © Цибульов П.М., 2016
 2. 2. Чому потрібно управляти інтелектуальною власністю? 2
 3. 3. Зростання економіки за К.Марксом 3
 4. 4. Рейтинг вартості компаній світу (за виключенням нафто-газових компаній та банків) (http://www.forbes.com) 4
 5. 5. 5 Зростання економіки за П.Ромером
 6. 6. The ratio of market value to book value for the 500 largest U.S. companies 6
 7. 7. Складові гудвілу (інтелектуального капіталу)  Гудвіл – це різниця між ринковою вартістю компанії та її бухгалтерскою вартістю: Г = Ср – Сб ІК ІК = З + І + ІВ, де: Ср – ринкова вартість активів; Сб – бухгалтерска вартість активів; З – знання; І – інформація; ІВ -інтелектуальна власність. 7 І ІК
 8. 8. Знання - 8 це суб’єктивне відображення об’єктивно існуючого світу в пам’яті живого організму.
 9. 9. Процес формувания знань 9
 10. 10. Інформація – це знання, що зафіксовані на матеріальному носії (папері, електронних чи оптичних носіях, у звукових коливаннях тощо). 10
 11. 11. Інтелектуальна власність – це інформація, що відповідає нормам права інтелектуальної власності. 11
 12. 12. 12 Схема перетворення знань в інформацію та інтелектуальну власність
 13. 13. Об’єкти і суб’єкти управління інтелектуальною власністю 13
 14. 14. 14 Інтелектуальна власність -Інтелектуальна власність - це закріплені законом права наце закріплені законом права на результатирезультати інтелектуальної,інтелектуальної, творчої діяльності у виробничій,творчої діяльності у виробничій, науковій, літературній і художнійнауковій, літературній і художній областях.областях.
 15. 15. 15 Структура права інтелектуальноїСтруктура права інтелектуальної власності (ІВ)власності (ІВ)
 16. 16. 16 Об’єкти права інтелектуальної власностіОб’єкти права інтелектуальної власності
 17. 17. 17 Суб’єкти права інтелектуальної власностіСуб’єкти права інтелектуальної власності Творець (творці) об’єкта права інтелектуальної власності (автор, виконавець, винахідник тощо) та інші особи, яким належать особисті немайнові права та(або) майнові права інтелектуальної власності відповідно до цього Кодексу, іншого закону чи договору. (ст. 421 Цивільного кодексу України)
 18. 18. Принципи управління інтелектуальною власністю 18
 19. 19. Поняття управління Управління – це процес, що направлений на досягнення цілі. 19
 20. 20. Ціль управління інтелектуальною власністю - Це отримання додаткового прибутку або іншої користі. 20
 21. 21. 21 Принципи управлінняПринципи управління інтелектуальною власністюінтелектуальною власністю Принцип першийПринцип перший Усвідомте роль інтелектуальної власності Принцип другийПринцип другий Додержуйтесь балансу інтересів суб'єктів інтелектуальної власності Принцип третійПринцип третій Зробіть інтелектуальну власність частиною стратегічного бізнес-планування
 22. 22. 22 Принцип четвертийПринцип четвертий Виявіть власні об'єкти інтелектуальної власності Принцип п'ятийПринцип п'ятий Зберіть інформацію про конкуруючу інтелектуальну власність Принцип шостийПринцип шостий Ідентифікуйте потрібну Вам інтелектуальну власність Принцип сьомийПринцип сьомий Створіть або придбайте права на потрібну Вам інтелектуальну власність
 23. 23. 23 Принцип восьмийПринцип восьмий Оцініть економічну ефективність своєї інтелектуальної власності: - дізнайтеся про витрати на створення, набуття правової охорони та підтримання чинності прав на об'єкти права інтелектуальної власності; - оцініть розмір фінансових потоків, що генеруються об'єктами права інтелектуальної власності; - визначте ціну, за якою можливо передати (продати) права на об'єкти права інтелектуальної власності.
 24. 24. 24 Принцип дев'ятийПринцип дев'ятий Думайте про податок на інтелектуальну власність Принцип десятийПринцип десятий Будьте готові захищати права на свою інтелектуальну власність Принцип одинадцятийПринцип одинадцятий Вимірюйте ефективність управління інтелектуальною власністю Принцип дванадцятийПринцип дванадцятий Створіть креативну команду
 25. 25. Життєвий цикл ОПІВ 25
 26. 26. Особливості управління на етапі створення об’єкта інтелектуальної власності 26
 27. 27. 27 Пошук іноваційних ідейПошук іноваційних ідей
 28. 28. Генерування нових ідей  Аналіз тенденцій;  Експертні оцінки;  Інші методи аналізу. 28
 29. 29. Аналіз тенденцій © Цибульов П.М., 2009 29
 30. 30. Пошук революційних ідей 30
 31. 31. Попереднє відсіювання ідей  чи ідея спроможна з технічного погляду?  які технологічні бар'єри необхідно подолати?  чи можна захистити ідею за допомогою патенту або інших засобів?  чи випробовували подібні ідеї раніше і чому їх відхилили?  чи може технологія, що розробляється, бути небезпечною?  у чому полягає конкурентна перевага?  чи обмежена перевага конкретними умовами?  хто ще працює над подібними або суміжними ідеями? 31
 32. 32. Послідовність відсіювання ідей 32
 33. 33. 33 Аналіз ризиків (приклад) № п/п Вид риска Идеи* А В 1 Привлекательность рынка +2 +1 2 Синергия бизнеса +1 +2 3 Обоснованность идеи +1 0 4 Потребность в ресурсах +2 -1 5 Выгоды для пользователя +1 +2 6 Правовая охрана идеи +2 +1 Всего: +9 +5 * Примечание: шкала оценки: (+2) отлично; (+1) хорошо; (0) средне; (-1) плохо; (-2) очень плохо.
 34. 34. Технічний аналіз конкурентів 34
 35. 35. 35 Попередня економічна оцінка інноваційної ідеї ( ) ,∑= + ⋅+−= n t t t tO i CCNPV 1 1 1 де: NPV – чиста теперішня вартість; t – періоди (роки); Со – сума початкової інвестиції; Ct – майбутній грошовий поток періоду t; it – ставка дисконту періоду t. Висновок: Слід приймати ті проекти для яких NPV > 0
 36. 36. Управління на етапі набуття прав на об’єкт інтелектуальної власності 36
 37. 37. Види стратегій правової охорони ОПІВ  захист від конкурентів;  напад на конкурентів;  створення іміджу компанії;  оптимізація фінансово-господарської діяльності. 37
 38. 38. Стратегії захисту від конкурентів та нападу на конкурентів 38
 39. 39. Стратегії створення іміджу компанії Лідерство за кількістю отриманих патентів сприяє: позитивність оцінки технологічного рівня компанії з боку громадськості; перевазі у конкурсах на замовлення НДР та НДДКР; позитивній оцінці кредитоспроможності компанії; укладанню угод про співробітництво щодо досліджень та розробок; розвитку ділових контактів; збільшенню довіри до компанії. 39
 40. 40. Стратегія оптимізації фінансово- господарської діяльності П = Д – З – А, де: П – прибуток, який в Україні є базою оподатковування (розмір податку становить 25% від цієї бази); Д – валовий дохід підприємства; З – валові витрати; А – амортизація. 40
 41. 41. Оцінка доцільності правової охорони  Чи є об’єкт охорони відомим?  Чи є право на володіння об’єктом охорони виключним?  Чи має об’єкт охорони економічне значення?  Чи сприяє об’єкт охорони зниженню витрат підприємства?  Чи сприяє об’єкт охорони задоволенню бажань споживача?  Чи сприяє об’єкт охорони досягненню цілей підприємства?  Чи готовий ринок сприйняти технологію, в якій використовується ОПІВ?  Чи можливо передати права на ОПІВ за ліцензійним договором тощо? 41
 42. 42. Вибір способу правової охорони 42
 43. 43. Оцінка доцільності отримання патенту VP > C, де: V – вигода, яку одержить компанія в результаті патентування; Р – імовірність того, що ця вигода буде отримана; С – сумарні витрати на розробку винаходу, одержання патенту та підтримку його дії. Практично: V > 100 · C 43
 44. 44. Економічна оцінка патентування винаходів в Україні  за подачу заявки на винахід – 800 грн.;  за проведення кваліфікаційної експертизи – 3000 грн.;  за публікацію про видачу патенту – 200 грн.;  за підтримку патенту в дії протягом перших 10 років (усього) – 8 700 грн.  послуги патентного повіреного (за необхідності): 1000 грн. 44 ВСЬОГО: 13 600 грн.
 45. 45. Економічна оцінка доцільності патентування за кордоном (за системою PCT)  Подання заявки на винахід – 1000 фунтів;  Забезпечення дії патенту на території основних країн – 15000 фунтів;  Мито за підтримку патенту в силі – 10000 фунтів (раз на 5 років);  Послуги патентного повіреного протягом 10 діб – 5000 фунтів. 45 ВСЬОГО: 31 000 фунтів або 48606 USD.
 46. 46. Вибір між патентною охороною та засекречуванням  Чи можлива патентна охорона?  Чи легко утримати розробку у таємниці?  Чи достатньо тривалим є життєвий цикл об'єкта для його патентної охорони?  Чи забезпечуються виключні права?  Чи достатньо коштів для здійснення патентування?  Чи достатнім є обсяг прав?  Чи можливий контроль дотримання прав? 46
 47. 47. Вибір між патентною охороною та засекречуванням (продовження)  Чи є ризик втрати прав?  Наскільки великими є витрати на захист прав?  Чи є гарантії відшкодувати збитки, нанесені порушенням прав?  Чи є розробка піонерною?  Чи відстає ринок від нової розробки?  Яким є потенціал ліцензування?  Чи можливо довести, що продукція виготовлена з використанням патенту?  Чи достатньо складною є формула винаходу? 47
 48. 48. Управління на етапі використання прав інтелектуальної власності 48
 49. 49. Портфель об’єктів права інтелектуальної власності Портфель об’єктів права інтелектуальної власності -це пакет патентів та інших охоронних документів, які захищають низку науково-технічних розробок, у рамках яких створено інноваційну продукцію. 49
 50. 50. Портфель об’єктів права інтелектуальної власності на комп’ютер 50
 51. 51. Зв'язок між ОПІВ, технологією та інноваційною продукцією 51
 52. 52. Етапи інноваційного процесу 1 10 100 52
 53. 53. Способи комерціалізації ОПІВ 53
 54. 54. Основні схеми комерціалізації ОПІВ 54
 55. 55. Коротка схема комерціалізації РНД університетами і науковими установами Університет НДІ Створенн я стартапу Продаж ліцензії
 56. 56. До ліцензування спонукають такі причини:  відсутність у власника винаходу можливості фінансувати виробництво продукції, яка ґрунтується на винаході;  винахід, створений на підприємстві, не відповідає профілю його основної діяльності;  ціни, які встановлюють продавці на продукцію, вироблену з використанням винаходу, не влаштовують покупців;  закордонний імпортер не може одержати від компетентних органів своєї країни ліцензію на закупівлю продукції, яка ґрунтується на використанні винаходу;  існують урядові заборони або обмеження на імпорт певних видів продукції, до яких відноситься продукція, заснована на винаході. 56
 57. 57. Складові ліцензійного договору Технологическое оборудование Техническая и технологическая документация Техническая помощь и обучение Лицензия
 58. 58. Сучасна схема комерціалізації ОПІВ шляхом створення стартапу 58
 59. 59. Офіс трансферу технологій  це структурний підрозділ наукової організації, що орієнтований на комерціалізацію результатів наукових досліджень, які виконуються в державних наукових організаціях і приватних компаніях, шляхом введення їх в господарський оборот переважно у вигляді укладання ліцензійних договорів і / або створення
 60. 60. Послідовність бізнес- процесів ОТТ 1.Розкриття ОІВ. 2. Оцінка доцільності комерціалізації ОІВ. 3.Тимчасова правова охорона ОІВ. 4.Пошук ліцензіатів. 5.Набуття прав на ОІВ. 5.Продаж ліцензії на ОІВ. 6.Створення стартапів.
 61. 61. Основні критерії ефективності ОТТ  Кількість проданих ліцензій на ОІВ.  Кількість створених стартапів.  Сума отриманих платежів роялті.
 62. 62. Управління на етапі захисту прав інтелектуальної власності
 63. 63. Досудові заходи  Збір інформації про порушників прав ІВ;  Формулювання мети захисту прав ІВ – заборона чи ліцензія?  Визначення рейтингу порушників і послідовність подання позовів до суду – найсильніший чи найслабкіший? 63
 64. 64. Ризики судового процесу  Виявлення ризиків;  Нездатність відшкодувати судові витрати;  Опорочення винаходу. 64
 65. 65. Вибір місця слухання справи  Врахування відстані до приміщення суду;  Уникання суду, в якому відповідач має прихильників;  Вибір суду з яким у Вас гарні стосунки.  Врахування тривалості судового процесу. 65
 66. 66. Види відшкодування збитків  У сумі втраченого прибутку;  У сумі роялті. 66
 67. 67. Вибір юридичної фірми  Слід платити високу ціну за залучення кращих юристів («За золото не завжди купиш кращих солдатів, але кращі солдати завжди принесуть золото.»1 );  Велика юридична фірма не завжди краще малої. 67 1) – Китайська мудрість
 68. 68. Підходи до оплати юридичних послуг  Фіксований гонорар;  Погодинна оплата;  Непередбачені витрати. 68
 69. 69. Дякую за увагу! Питання? Коментарі? Враження? pavlotsybulov@gmail.com

×