Презентація досвіду

C
 
Досвід роботи Петрушко В.М.
з розвитку у школярів потреби
в здоровому способі життя,
здатності бути хорошим
сім’янином і жити щасливо
 
Відділ освіти
Дубровицької райдержадміністрації
Рівненської області
Селецька ЗОШ I-III ступенів
 
Розвиток у школярів потреби
в здоровому способі життя,
здатності бути хорошим
сім’янином і жити щасливо
 
 
«Головним скарбом життя є здоров'я, і щоб
його зберегти, потрібно багато що знати».
Авіцена         
       Бути здоровим - природне бажання і прагнення 
людини, її неусвідомлена потреба. Здоров'я - основа 
всіх  наших  справ  і  починань,  трудових  і  творчих 
звершень,  сподівань,  надій  на  майбутнє.  Відсутність 
здоров'я,  повна  або  часткова,  забирає  у  людини 
багато повсякденних радощів активного життя, праці, 
кохання, тому в усі часи здоров'я було і залишається 
основною сутністю людського існування. Формування 
здорового способу життя підлітків - важлива складова 
державної політики. 
Провідна ідея досвіду:
Аргументація вибору темиАргументація вибору теми       
       Ситуація із станом здоров'я населення в Україні погіршується. Однією з 
причин  цього  є  низький  рівень  знань  переважно  більшості  людей  щодо 
фундаментальних  законів  раціонального  формування,  збереження  і 
зміцнення  свого  власного  здоров'я  впродовж  усього  життя,  зневажливе  й 
нерідко безвідповідальне  ставлення  до цієї єдиної  цінності, якою природа 
нагороджує людину разом з життям. 
       Навчання збільшує навантаження на організм дитини. За останні роки 
з'явилось  багато  нових  предметів,  збільшився  обсяг  інформаційних 
навантажень,  різко  зросли  інтенсивність  та  емоційна напруга  навчального 
процесу.  Виникає  необхідність  засвоєння  та  переробки  потрібної 
інформації,  а  значить,  підвищується  напруження  організму.  Діти  менше 
рухаються,  більше  сидять,  в  результаті  чого  виникає  дефіцит  м'язової 
діяльності.  Це  призводить  до  порушення  статури,  зору,  підвищення 
артеріального тиску, накопичення зайвої ваги. Безумовно, погіршення стану 
здоров'я  школярів  не  можна  пов'язувати  тільки  з  негативним  впливом 
«шкільних  факторів».  Необхідно  враховувати  і  несприятливі  соціально-
економічні  умови  життя  багатьох  родин,  і  негативний  вплив  економічних 
факторів,  і  порушення  стану  здоров'я,  якість  харчування,  спадковість  та 
низку інших факторів. 
             Разом  з  тим  погіршення  здоров’я  ускладнює  засвоєння  навчального 
матеріалу. У дітей розвивається агресивність, невдоволеність, занижується 
самооцінка.  Все  це  часто  виливається  в  конфліктність  між  однолітками, 
вчителями й батьками. Отже, педагоги повинні надати дитині знання про те, 
що таке здоров’я,  чому ми маємо його берегти та зміцнювати, чому  саме 
здоровий спосіб життя є важливою складовою існування людини. 
Аргументація вибору темиАргументація вибору теми
II група здоров’я
III група здоров’я
IV група здоров’я
Результати профілактичного огляду учнів 8 –А класу
(станом на 01.09.2012)
Група здоров’я:
основна
підготовча
спеціальна
звільнені
Група по фізкультурі: 
Алгоритм реалізації проблеми
2010-2011 н.р.
2011-2012 н.р.
2012-2013 н.р.
2013-2014 н.р.
Вивчення психолого-педагогічної й методичної
літератури з формування здорового способу
життя тарозвитоку культури здоров'я учнів.
Створення банку інформації, розробкасистеми
виховних заходів таїх проведення.
Аналіз і підсумок отриманих результатів.
Презентація результатів і вироблення практичних
порад. Підготовкадо друку рекомендацій,
дидактичного матеріалу з досвіду роботи.
Презентація досвіду роботи з метою
впровадження тапоширення в практику роботи
класних керівників школи.
- прагнення до фізичної
досконалості;
- дотримання режиму дня;
- виконання вимог особистої
гігієни;
- раціональнехарчування;
- повноцінний відпочинок.
- відсутність шкідливих
звичок;
- адекватнасамооцінка;
- вміння долати невдачі та
стреси;
- культуравияву почуттів.
- високий рівень культури
поведінки;
- наявність позитивного
ідеалу;
- відчуття прекрасного у
житті.
- вміти налагоджувати
стосунки з людьми;
- вміти дружити;
- вміти працювати в
команді;
- здатність до
самовиховання.
- вміти застосовувати
набуті знання;
- приймати виважені
рішення;
- пристосовуватися до
змін.
Аналіз стану здоров’я
учнів
(зарезультатами
медогляду учнів)
Аналіз стану здоров’я
учнів
(зарезультатами
медогляду учнів)
Розробкаметодичних
рекомендацій з
питань розвитку
потреби в здоровому
способі життя
Розробкаметодичних
рекомендацій з
питань розвитку
потреби в здоровому
способі життя
Навчально-
виховнароботаз
учнями класу
Навчально-
виховнароботаз
учнями класу
Позакласна
робота
Позакласна
робота
Контроль за
санітарним станом
класу
Контроль за
санітарним станом
класу
Роботаз органами
учнівського
самоврядування
Роботаз органами
учнівського
самоврядування
Залучення батьків до
популяризації
здорового
способу життя
Залучення батьків до
популяризації
здорового
способу життя
Співпраця з
медсестрою,
психологом,
соціальним
педагогом
Співпраця з
медсестрою,
психологом,
соціальним
педагогом
Класний
керівник
Класний
керівник
Шляхи реалізації теми
Контроль за відвідуванням учнями школи.
Консультації у шкільного психолога.
Відвідування учнів удома.
Співпраця з медичним працівником школи, практичним
психологом.
Тестування, анкетування з метою вивчення індивідуальних
особливостей. 
Організація харчування учнів.
Аналіз стану здоров’я учнів , складання «листків здоров’я».
Проведення батьківських зборів.
Проведення заходів у класі за планом.
Робота з вчителями, що працюють у класі.
Організація прибирання пришкільної ділянки, навчального
кабінету.
Відвідування уроків вчителів-предметників у своєму класі.
Контроль за санітарним станом класу.
Організація чергування учнів у класі.
Контроль за виконанням доручень.
Індивідуальна робота з учнями з девіантною поведінкою.
Проведення бесід з безпеки життєдіяльності.
Робота з органами учнівського самоврядування.
Контроль за зовнішнім виглядом учнів.
ФормиФорми роботи з учнямироботи з учнями
Конкурси
СвятаВиховні години
Проекти
Змагання ЕкскурсіїТрудові десанти
Випуск стінгазет
Інструктажі з БЖ
РейдиБесіди
Виставки
 Головним серед факторів впливу на формування здорового
способу життя є сім'я, це підтверджують результати анкетного
опитування учнів 8 – А класу.
Фактори впливу на формування здорового способу життя
(за матеріалами анкетного опитування учнів 8 – А класу)
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Сім’я Школа ЗМІ Друзі Вулиця
Саме тому щоразу одним із питань, які виносяться у план роботи батьківських зборів є
питання здорового способу життя сім’ї та учнів: «Спрямування виховного впливу сім’ї
на профілактику соціальної поведінки дітей», «Раціональне харчування підлітка»,
«Режим дня школяра», «Складові здоров’я», «Підлітковий вік та його особливості» та
ін. Крім цього здійснюю систему роботи щодо підвищення педагогічної культури батьків
під час колективних й індивідуальних форм роботи. За допомогою анкетування вивчаю
рівень валеологічних знань батьків, спосіб життя в родині, надаю теоретичну
допомогу (лекторії, бесіди, дні відкритих дверей, батьківські збори), організовую
систему практичної допомоги (щоденні консультації; діалоги; практичні заняття, на яких
батьки розв’язують педагогічні задачі та проблемні завдання, що стосуються здоров’я
дитини; пам’ятки батькам).
Батьківський всеобуч «Вулиця та спілкування наших дітей»
- батьківські збори, тренінги „Спрямування виховного впливу сім’ї на
профілактику соціальної поведінки дітей”;
- валеологічний всеобуч для батьків „Азбука здоров’я дітей”;
- ігри-подорожі „Про себе треба знати, про себе треба дбати”;
- круглі столи „Проблеми дитячої наркоманії, токсикоманії і алкоголізму:
реалії та перспективи”;
- практикуми для батьків „Запитуєте − відповідаємо”;
- спортивні змагання „Естафета сімейного здоров’я”;
- телефони довіри „Відверта розмова”;
- факультет здоров’я для батьків „Мудрість поміркованості − золоте
правило здорового способу життя”;
- школа матері „Берегиня”;
- клуб молодої сім’ї;
- свято сім’ї в школі.
Форми організації родинного виховання як
важливої ланки формування навичок
здорового способу життя:
Форми роботи з учнями щодо формування
навичок здорового способу життя
-індивідуальні, колективні бесіди, профілактичні консультації („Алкоголізм
та наркоманія”, „Поради лікаря” тощо);
- вечори запитань та відповідей „Це небезпечно... Чому?”;
- виховні години „Українська хата здоров’ям багата”;
- години міркування „Що буде зі мною, якщо...”;
- години спілкування „Шкідлива дружба” (про шкоду від паління);
- дня, тижні, місяці профілактики шкідливих звичок;
- диспути, дискусії, обмін думками та обговорення матеріалів преси, книг
„Здоровий спосіб життя − здорові звички”;
- психологічні тренінги, тенінги за освітньою програмою «Рівний
-рівному».;
- анкетування (тестування);
- усні журнали „Шлях у прірву”;
- спортивні розваги, ігри, турніри „Козацькі забави”;
- турнір ораторів „Чи модно бути здоровим?”;
- лекторії „Підліток і закон”;
- вікторини „Подорож до квіткового міста”;
- конкурси, виставки дитячих робіт.
Напрямки роботи щодо формування
здорового способу життя та їх
тематичне спрямування
- профілактика шкідливих звичок;
- попередження розповсюдження СНІДу;
- статеве виховання;
- прищеплення навичок ведення здорового способу життя;
- виховання здорових звичок з дитинства;
- природні умови здоров’я;
- соціальні умови здоров’я;
- інтелектуально-психічне здоров’я;
- право на здоров’я;
- сім’я і здоров’я.
Важлива роль у формуванні здорового способу життя належить
учнівському врядуванню. У класі є центр здоров’я. Він організовує
трудові десанти, рейди «Зовнішній вигляд», «Шкільна форма»,
санітарні дні, бесіди «Як зберегти здоров’я», «Гігієна зору», «Як
правильно загартовуватися», проводить конкурси «Найохайніше
робоче місце», «Найкращий черговий», акції озеленення, складає
пам’ятки, підбирає матеріали у класну газету, слідкує за
санітарним станом класу, чергуванням учнів.
Акція «Школа – наш дім».
Прибирання пришкільної території.
Чистота у класі – запорука здоров’я.
З метою здійснення профілактичної роботи я співпрацюю з
медичною сестрою школи, яка надає консультативну і методичну
допомогу в плануванні та проведенні саносвітньої роботи з учнями
та батьками, стежить за станом здоров’я школярів, поводить
бесіди з учнями на санітарно-гігієнічні теми «Грип та його
профілактика», «Про вживання алкоголю та нікотину», «Здорове
харчування», «Профілактика педикульозу», «Хвороби брудних рук»
та ін.
У класі діє динамічний куточок здоров’я,
організовуються виставки дитячих робіт.
Ми переможці весняної спартакіади Фізична культура - улюблений урок
Веселі старти
Дні здоров’я, спортивні змагання
У минулому навчальному році учні класу брали активну
участь в усіх загальношкільних заходах
15
14
16
20
16
12
14
10
14
18 18
16
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
5
клас
6-А
клас
6-Б
клас
7-А
клас
7-Б
клас
8-А
клас
8-Б
клас
9-А
клас
9-Б
клас
10
клас
11-А
клас
11-Б
клас
Позакласна робота з учнями відіграє значну роль у розвитку
навичок здорового способу життя. Тому я залучаю своїх
вихованців до гурткової, спортивно-масової роботи, до участі в
культурно-мистецьких заходах.
Учасники свята рідної мови.
Участь у благодійній ярмарці
присвяченій дню інваліда.
Захист плакату
«Палити – здоров’ю шкодити!»
Екскурсія до Дубровицького
краєзнавчого музею.
Літературно-музична композиція
«ЇЇ величність Аш Два О»
Учасники «Вернісажу талантів».
Фестиваль милосердя
«Підтримайте всі!»
Участь класу
в конкурсах
стіннівок
Презентація досвіду
Соціально-економічна ситуація початку XXI ст. в суспільстві не сприяє
формуванню належного морального середовища для виховання дітей і
молоді. Несприятливе побутове оточення, важке матеріальне становище
сімей і погіршення на цьому ґрунті внутрісімейних стосунків, недоліки в
організації шкільного виховання і скорочення позашкільних закладів — все це
призводить до збільшення числа дітей і підлітків, поведінка яких виходить за
межі моральних і правових норм. Швидко збільшується кількість підлітків, які
не вчаться і не працюють. Зростає дитяча злочинність. Поширення
злочинності серед неповнолітніх випереджає її загальне зростання.
Одним із аспектів усебічного розвитку особистості є висока правова
культура.
Виховна година «Права дитини»
Система правовиховної роботи
класного керівника
Людина завжди опинялася перед вибором поведінки та способу життя, але
сьогодні, в умовах вільної пропаганди тютюну, алкоголю, лібералізації
сексуальних стосунків, поширення ВІЛ – СНІД та наркоманії, цей вибір часто
робиться не на користь здоров’ю. Статистика свідчить про загострення в
Україні негативних явищ і збільшення проявів небезпечної поведінки серед
школярів і молоді. Тому одним із напрямків роботи класного керівника є
превентивне виховання. З огляду на те, що серед підлітків найпоширеніша
шкідлива звичка — куріння, особливу увагу приділяю її профілактиці та
подоланню.
Етапи роботи
класного
керівника з
попередження
шкідливих
звичок
Профілактична
роботаз
колективом
класу.
Первинна
профілактична
роботаз
окремими
учнями.
Поглиблена
профілактична
роботаз
окремими
учнями.
Досягненню бажаного результату у формуванні
здорового способу життя сприяє реалізація Програми
національного виховання учнівської молоді.
Основним критерієм визначення ступеня реалізації
Програми є визначення рівня вихованості школярів за
ціннісними ставленнями. Рівень вихованості школярів
визначається за I семестр, II семестр та за рік. Аналіз
рівня вихованості дозволяє зосереджувати увагу на
тому ціннісному ставленні, процентне відношення
якого є найнижчим, аналізувати рівень вихованості
учнів у класі, проводити певну корекційну роботу,
коригувати план виховної роботи. За зведеними
результатами діагностичної роботи у 2011-2012 н.р.
високий рівень вихованості мають 7 учнів (50%), у
2010-2011 н.р. цей показник становив 38%. Достатній
рівень мають 29%,що на 9% менше, ніж у
позаминулому році. Середній рівень мають 21%, що
на 4% менше, ніж у 2010-2011 н.р. Низького рівня
немає
У 2010-2011 н.р. відмічався понижений рівень
вихованості за ціннісним ставленням до себе.
Завдяки проектній діяльності учнівського колективу
(проект «Етичний кодекс класу»), корекційній роботі у
2011-2012 н.р. спостерігалося підвищення рівня
вихованості за цим ціннісним ставленнями. Загалом у
2011-2012 н.р. рівень вихованості підвищився на 3%.
Захист проекту
«Етичний кодекс класу»
Зведений результат діагностичної роботи – рівні вихованості:
0
20
40
60
80
1 2 3 4 5 6 7
Середній рівень
Хороший рівень
Високий рівень
за 2011-2012 навчальний рік
0
20
40
60
80
1 2 3 4 5 6 7
за 2010-2011 навчальний рік
1-ціннісне ставлення до держави і суспільства;
2-ціннісне ставлення до історичних, культурних і
духовних надбань рідного краю;
3-ціннісне ставлення до сімї, родини людей;
4-ціннісне ставлення до себе;
5-ціннісне ставлення до природи;
6-ціннісне ставлення до праці;
7-ціннісне ставлення до мистецтва.
Динаміка росту ціннісного ставлення до себе
0
10
20
30
40
50
2010-2011н.р. 2011-2012н.р.
Середній рівень
Хороший рівень
Високий рівень
Порівняльна діаграма зведених результатів
рівня вихованості школярів
за 2010-2011 н.р. та 2011-2012 н.р.
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Високий
рівень
Достатній
рівень
Середній
рівень
Низький
рівень
За 2010-2011 н. р.
За 2011-2012н.р.
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
За 2010 - 2011 н. р.
За 2011 - 2012 н. р.
Шлях виховання, на мою думку, іде через любов і
духовність. Треба серйозно вчитися любити людину та
життя і вчити цьому наших дітей, учити їх жити без
насильств і страху, будувати стосунки за законами
гуманізму, ставитися до людини і людського життя як до
найвищої цінності. Ми маємо усвідомити і допомогти
зрозуміти дітям, що без любові до людини, до природи і
до життя не буде ані здорового суспільства, ані
суспільного прогресу.
Слід пам'ятати, що будь-яка робота щодо
пропаганди здорового способу життя спрямована на
вирішення важливого завдання, основна мета якого –
збереження майбутнього нації!
1 sur 33

Recommandé

презентация школа здоровья par
презентация школа здоровьяпрезентация школа здоровья
презентация школа здоровьяperedelka
5.9K vues24 diapositives
Школа сприяння здоров'ю par
Школа сприяння здоров'юШкола сприяння здоров'ю
Школа сприяння здоров'юOksano4ka410
728 vues48 diapositives
презентация 4гр. par
презентация 4гр.презентация 4гр.
презентация 4гр.dnz150
5.5K vues17 diapositives
хзош157 par
хзош157хзош157
хзош157olga_ruo
7.7K vues23 diapositives
Здоров'я дитини - здорове харчування par
Здоров'я дитини - здорове харчуванняЗдоров'я дитини - здорове харчування
Здоров'я дитини - здорове харчуванняzologym
6.9K vues168 diapositives
Формування здоров’язберігаючої компетентності учнів par
Формування здоров’язберігаючої компетентності учнів Формування здоров’язберігаючої компетентності учнів
Формування здоров’язберігаючої компетентності учнів Наталія Касарда
9.5K vues7 diapositives

Contenu connexe

Tendances

Ж.В.Петрочко. Концептуальні орієнтири Школи, дружньої до дитини par
Ж.В.Петрочко. Концептуальні орієнтири Школи, дружньої до дитиниЖ.В.Петрочко. Концептуальні орієнтири Школи, дружньої до дитини
Ж.В.Петрочко. Концептуальні орієнтири Школи, дружньої до дитиниІнститут післядипломної педагогічної освіти КУБГ
643 vues17 diapositives
Формування здоров’язберігаючої компетентності учнів par
Формування здоров’язберігаючої компетентності учнівФормування здоров’язберігаючої компетентності учнів
Формування здоров’язберігаючої компетентності учнівНаталія Касарда
852 vues7 diapositives
В.В.Шпильова. Інструктивно-методичні рекомендації щодо викладання предмету «О... par
В.В.Шпильова. Інструктивно-методичні рекомендації щодо викладання предмету «О...В.В.Шпильова. Інструктивно-методичні рекомендації щодо викладання предмету «О...
В.В.Шпильова. Інструктивно-методичні рекомендації щодо викладання предмету «О...Інститут післядипломної педагогічної освіти КУБГ
1K vues26 diapositives
здорові звички par
здорові звичкиздорові звички
здорові звичкиnatalibio
2.7K vues7 diapositives
ШКОЛА СПРИЯННЯ ЗДОРОВ’Ю par
ШКОЛА СПРИЯННЯ ЗДОРОВ’ЮШКОЛА СПРИЯННЯ ЗДОРОВ’Ю
ШКОЛА СПРИЯННЯ ЗДОРОВ’Юchergym
3K vues24 diapositives
досвід роботи скидан с.д. par
досвід роботи скидан с.д.досвід роботи скидан с.д.
досвід роботи скидан с.д.lanschool
2.1K vues43 diapositives

Tendances(20)

Формування здоров’язберігаючої компетентності учнів par Наталія Касарда
Формування здоров’язберігаючої компетентності учнівФормування здоров’язберігаючої компетентності учнів
Формування здоров’язберігаючої компетентності учнів
здорові звички par natalibio
здорові звичкиздорові звички
здорові звички
natalibio2.7K vues
ШКОЛА СПРИЯННЯ ЗДОРОВ’Ю par chergym
ШКОЛА СПРИЯННЯ ЗДОРОВ’ЮШКОЛА СПРИЯННЯ ЗДОРОВ’Ю
ШКОЛА СПРИЯННЯ ЗДОРОВ’Ю
chergym3K vues
досвід роботи скидан с.д. par lanschool
досвід роботи скидан с.д.досвід роботи скидан с.д.
досвід роботи скидан с.д.
lanschool2.1K vues
Презентація par school-87
ПрезентаціяПрезентація
Презентація
school-873.3K vues
досвід роботи І.П.Матевощук par lanschool
досвід роботи І.П.Матевощукдосвід роботи І.П.Матевощук
досвід роботи І.П.Матевощук
lanschool641 vues
презентація par ketrin261089
презентаціяпрезентація
презентація
ketrin2610894.3K vues
Формування здоров’язберігаючої компетентності учнів 2014р. Мітченко О.А. викл... par Светлана Методкаб
Формування здоров’язберігаючої компетентності учнів 2014р. Мітченко О.А. викл...Формування здоров’язберігаючої компетентності учнів 2014р. Мітченко О.А. викл...
Формування здоров’язберігаючої компетентності учнів 2014р. Мітченко О.А. викл...
Твоє здоровя par ryabich1976
Твоє здоровяТвоє здоровя
Твоє здоровя
ryabich1976600 vues
презентація інструктора з фізичної культури par olga_ruo
презентація інструктора з фізичної культурипрезентація інструктора з фізичної культури
презентація інструктора з фізичної культури
olga_ruo9.4K vues
осіння школа лідерів учнівського врядування par yanaanya
осіння школа лідерів учнівського врядуванняосіння школа лідерів учнівського врядування
осіння школа лідерів учнівського врядування
yanaanya2.7K vues

Similaire à Презентація досвіду

Презентація досвіду par
Презентація досвідуПрезентація досвіду
Презентація досвідуryabich1976
543 vues29 diapositives
4презентация проекта здорова родина здорова дитина par
4презентация проекта здорова родина здорова дитина4презентация проекта здорова родина здорова дитина
4презентация проекта здорова родина здорова дитинаСлавянский НМЦ
2.4K vues22 diapositives
vikhovniproekti par
vikhovniproektivikhovniproekti
vikhovniproektitank1975
893 vues64 diapositives
школа сприяння здоровю par
школа сприяння здоровюшкола сприяння здоровю
школа сприяння здоровюСергей Лясоцкий
330 vues15 diapositives
біла о.о. формування професійної компетентності творчого педагога par
біла о.о. формування професійної компетентності творчого педагогабіла о.о. формування професійної компетентності творчого педагога
біла о.о. формування професійної компетентності творчого педагогаОльга Рябошапка
347 vues19 diapositives
Долгова Р.В. par
Долгова Р.В.Долгова Р.В.
Долгова Р.В.school64
497 vues5 diapositives

Similaire à Презентація досвіду(20)

Презентація досвіду par ryabich1976
Презентація досвідуПрезентація досвіду
Презентація досвіду
ryabich1976543 vues
4презентация проекта здорова родина здорова дитина par Славянский НМЦ
4презентация проекта здорова родина здорова дитина4презентация проекта здорова родина здорова дитина
4презентация проекта здорова родина здорова дитина
vikhovniproekti par tank1975
vikhovniproektivikhovniproekti
vikhovniproekti
tank1975893 vues
біла о.о. формування професійної компетентності творчого педагога par Ольга Рябошапка
біла о.о. формування професійної компетентності творчого педагогабіла о.о. формування професійної компетентності творчого педагога
біла о.о. формування професійної компетентності творчого педагога
Долгова Р.В. par school64
Долгова Р.В.Долгова Р.В.
Долгова Р.В.
school64497 vues
Презентація par school-87
ПрезентаціяПрезентація
Презентація
school-87987 vues
оз 2014 2015 par natalibio
оз 2014 2015оз 2014 2015
оз 2014 2015
natalibio1.5K vues
до семінару 12.2013 par Yuyko
до семінару 12.2013до семінару 12.2013
до семінару 12.2013
Yuyko2.7K vues
хзош26 2 par olga_ruo
хзош26 2хзош26 2
хзош26 2
olga_ruo8K vues
знз №8 школа сприяння здоровю par vetrov
знз №8 школа сприяння здоровюзнз №8 школа сприяння здоровю
знз №8 школа сприяння здоровю
vetrov9.7K vues
хзош113 par olga_ruo
хзош113хзош113
хзош113
olga_ruo7.8K vues
днз №400 бєлоус о.і. par Yuyko
днз №400 бєлоус о.і.днз №400 бєлоус о.і.
днз №400 бєлоус о.і.
Yuyko1.8K vues
презентация школа здоровья 3 par peredelka
презентация школа здоровья 3презентация школа здоровья 3
презентация школа здоровья 3
peredelka437 vues
презентация школа здоровья 3 par peredelka
презентация школа здоровья 3презентация школа здоровья 3
презентация школа здоровья 3
peredelka598 vues
Технологія ООЖН par KalashnikOA
Технологія ООЖНТехнологія ООЖН
Технологія ООЖН
KalashnikOA1.8K vues
здоровязберігаючі технології par natalibio
здоровязберігаючі технологіїздоровязберігаючі технології
здоровязберігаючі технології
natalibio1.3K vues

Dernier

Вікторина на знання історії Збройних Сил України par
Вікторина на знання історії Збройних Сил УкраїниВікторина на знання історії Збройних Сил України
Вікторина на знання історії Збройних Сил УкраїниNataliya Persikova
29 vues11 diapositives
Слуцька Вікторія - Виступити і не наступити на граблі: Як виступати QA спеціа... par
Слуцька Вікторія - Виступити і не наступити на граблі: Як виступати QA спеціа...Слуцька Вікторія - Виступити і не наступити на граблі: Як виступати QA спеціа...
Слуцька Вікторія - Виступити і не наступити на граблі: Як виступати QA спеціа...GoQA
23 vues23 diapositives
зображення_viber_2023-11-28_10-44-22-872.pdf par
зображення_viber_2023-11-28_10-44-22-872.pdfзображення_viber_2023-11-28_10-44-22-872.pdf
зображення_viber_2023-11-28_10-44-22-872.pdfssuser46127c
5 vues231 diapositives
Іде, іде святий Миколай.pptx par
Іде, іде святий Миколай.pptxІде, іде святий Миколай.pptx
Іде, іде святий Миколай.pptxssuserf9277b
8 vues12 diapositives
шляга о.а..pptx par
шляга о.а..pptxшляга о.а..pptx
шляга о.а..pptxssuser389ffd
12 vues19 diapositives

Dernier(20)

Вікторина на знання історії Збройних Сил України par Nataliya Persikova
Вікторина на знання історії Збройних Сил УкраїниВікторина на знання історії Збройних Сил України
Вікторина на знання історії Збройних Сил України
Слуцька Вікторія - Виступити і не наступити на граблі: Як виступати QA спеціа... par GoQA
Слуцька Вікторія - Виступити і не наступити на граблі: Як виступати QA спеціа...Слуцька Вікторія - Виступити і не наступити на граблі: Як виступати QA спеціа...
Слуцька Вікторія - Виступити і не наступити на граблі: Як виступати QA спеціа...
GoQA23 vues
зображення_viber_2023-11-28_10-44-22-872.pdf par ssuser46127c
зображення_viber_2023-11-28_10-44-22-872.pdfзображення_viber_2023-11-28_10-44-22-872.pdf
зображення_viber_2023-11-28_10-44-22-872.pdf
ssuser46127c5 vues
Іде, іде святий Миколай.pptx par ssuserf9277b
Іде, іде святий Миколай.pptxІде, іде святий Миколай.pptx
Іде, іде святий Миколай.pptx
ssuserf9277b8 vues
Семінар Пізнаємо природу.pptx par ssuser389ffd
Семінар Пізнаємо природу.pptxСемінар Пізнаємо природу.pptx
Семінар Пізнаємо природу.pptx
ssuser389ffd11 vues
Інформатика_5 клас_Генеза_22.pdf par VchutelInf
Інформатика_5 клас_Генеза_22.pdfІнформатика_5 клас_Генеза_22.pdf
Інформатика_5 клас_Генеза_22.pdf
VchutelInf5 vues
Організація і проведення перевірок бібліотечних фондів par ssuser15a891
Організація і проведення перевірок бібліотечних фондівОрганізація і проведення перевірок бібліотечних фондів
Організація і проведення перевірок бібліотечних фондів
ssuser15a891228 vues
Світ дитячої творчості - окрема сторінка бібліотечного життя. Підсумовуємо та... par ssuser15a891
Світ дитячої творчості - окрема сторінка бібліотечного життя. Підсумовуємо та...Світ дитячої творчості - окрема сторінка бібліотечного життя. Підсумовуємо та...
Світ дитячої творчості - окрема сторінка бібліотечного життя. Підсумовуємо та...
ssuser15a891229 vues
Літературні дати 2024 року par ssuser15a891
Літературні дати 2024 рокуЛітературні дати 2024 року
Літературні дати 2024 року
ssuser15a891189 vues
звіт директора КГ №124 за 2022-2023 н.р..pdf par ssuser46127c
звіт директора КГ №124 за 2022-2023 н.р..pdfзвіт директора КГ №124 за 2022-2023 н.р..pdf
звіт директора КГ №124 за 2022-2023 н.р..pdf
ssuser46127c6 vues
Бiблiотека як центр емоційного відновлення в громаді.pdf par ssuser15a891
Бiблiотека як центр емоційного відновлення в громаді.pdfБiблiотека як центр емоційного відновлення в громаді.pdf
Бiблiотека як центр емоційного відновлення в громаді.pdf
ssuser15a89133 vues
Правила прийому 2024.pdf par home
Правила прийому 2024.pdfПравила прийому 2024.pdf
Правила прийому 2024.pdf
home32 vues
Вікторина на знання історії Збройних Сил України par Nataliya Persikova
Вікторина на знання історії Збройних Сил УкраїниВікторина на знання історії Збройних Сил України
Вікторина на знання історії Збройних Сил України
Презентація Наукової школи Войтова В.А. par tetiana1958
Презентація Наукової школи Войтова В.А.Презентація Наукової школи Войтова В.А.
Презентація Наукової школи Войтова В.А.
tetiana195838 vues

Презентація досвіду

 • 1.   Досвід роботи Петрушко В.М. з розвитку у школярів потреби в здоровому способі життя, здатності бути хорошим сім’янином і жити щасливо   Відділ освіти Дубровицької райдержадміністрації Рівненської області Селецька ЗОШ I-III ступенів  
 • 2. Розвиток у школярів потреби в здоровому способі життя, здатності бути хорошим сім’янином і жити щасливо  
 • 3.   «Головним скарбом життя є здоров'я, і щоб його зберегти, потрібно багато що знати». Авіцена                 Бути здоровим - природне бажання і прагнення  людини, її неусвідомлена потреба. Здоров'я - основа  всіх  наших  справ  і  починань,  трудових  і  творчих  звершень,  сподівань,  надій  на  майбутнє.  Відсутність  здоров'я,  повна  або  часткова,  забирає  у  людини  багато повсякденних радощів активного життя, праці,  кохання, тому в усі часи здоров'я було і залишається  основною сутністю людського існування. Формування  здорового способу життя підлітків - важлива складова  державної політики.  Провідна ідея досвіду:
 • 4. Аргументація вибору темиАргументація вибору теми               Ситуація із станом здоров'я населення в Україні погіршується. Однією з  причин  цього  є  низький  рівень  знань  переважно  більшості  людей  щодо  фундаментальних  законів  раціонального  формування,  збереження  і  зміцнення  свого  власного  здоров'я  впродовж  усього  життя,  зневажливе  й  нерідко безвідповідальне  ставлення  до цієї єдиної  цінності, якою природа  нагороджує людину разом з життям.         Навчання збільшує навантаження на організм дитини. За останні роки  з'явилось  багато  нових  предметів,  збільшився  обсяг  інформаційних  навантажень,  різко  зросли  інтенсивність  та  емоційна напруга  навчального  процесу.  Виникає  необхідність  засвоєння  та  переробки  потрібної  інформації,  а  значить,  підвищується  напруження  організму.  Діти  менше  рухаються,  більше  сидять,  в  результаті  чого  виникає  дефіцит  м'язової  діяльності.  Це  призводить  до  порушення  статури,  зору,  підвищення  артеріального тиску, накопичення зайвої ваги. Безумовно, погіршення стану  здоров'я  школярів  не  можна  пов'язувати  тільки  з  негативним  впливом  «шкільних  факторів».  Необхідно  враховувати  і  несприятливі  соціально- економічні  умови  життя  багатьох  родин,  і  негативний  вплив  економічних  факторів,  і  порушення  стану  здоров'я,  якість  харчування,  спадковість  та  низку інших факторів.               Разом  з  тим  погіршення  здоров’я  ускладнює  засвоєння  навчального  матеріалу. У дітей розвивається агресивність, невдоволеність, занижується  самооцінка.  Все  це  часто  виливається  в  конфліктність  між  однолітками,  вчителями й батьками. Отже, педагоги повинні надати дитині знання про те,  що таке здоров’я,  чому ми маємо його берегти та зміцнювати, чому  саме  здоровий спосіб життя є важливою складовою існування людини. 
 • 5. Аргументація вибору темиАргументація вибору теми II група здоров’я III група здоров’я IV група здоров’я Результати профілактичного огляду учнів 8 –А класу (станом на 01.09.2012) Група здоров’я: основна підготовча спеціальна звільнені Група по фізкультурі: 
 • 6. Алгоритм реалізації проблеми 2010-2011 н.р. 2011-2012 н.р. 2012-2013 н.р. 2013-2014 н.р. Вивчення психолого-педагогічної й методичної літератури з формування здорового способу життя тарозвитоку культури здоров'я учнів. Створення банку інформації, розробкасистеми виховних заходів таїх проведення. Аналіз і підсумок отриманих результатів. Презентація результатів і вироблення практичних порад. Підготовкадо друку рекомендацій, дидактичного матеріалу з досвіду роботи. Презентація досвіду роботи з метою впровадження тапоширення в практику роботи класних керівників школи.
 • 7. - прагнення до фізичної досконалості; - дотримання режиму дня; - виконання вимог особистої гігієни; - раціональнехарчування; - повноцінний відпочинок. - відсутність шкідливих звичок; - адекватнасамооцінка; - вміння долати невдачі та стреси; - культуравияву почуттів. - високий рівень культури поведінки; - наявність позитивного ідеалу; - відчуття прекрасного у житті. - вміти налагоджувати стосунки з людьми; - вміти дружити; - вміти працювати в команді; - здатність до самовиховання. - вміти застосовувати набуті знання; - приймати виважені рішення; - пристосовуватися до змін.
 • 8. Аналіз стану здоров’я учнів (зарезультатами медогляду учнів) Аналіз стану здоров’я учнів (зарезультатами медогляду учнів) Розробкаметодичних рекомендацій з питань розвитку потреби в здоровому способі життя Розробкаметодичних рекомендацій з питань розвитку потреби в здоровому способі життя Навчально- виховнароботаз учнями класу Навчально- виховнароботаз учнями класу Позакласна робота Позакласна робота Контроль за санітарним станом класу Контроль за санітарним станом класу Роботаз органами учнівського самоврядування Роботаз органами учнівського самоврядування Залучення батьків до популяризації здорового способу життя Залучення батьків до популяризації здорового способу життя Співпраця з медсестрою, психологом, соціальним педагогом Співпраця з медсестрою, психологом, соціальним педагогом Класний керівник Класний керівник Шляхи реалізації теми
 • 9. Контроль за відвідуванням учнями школи. Консультації у шкільного психолога. Відвідування учнів удома. Співпраця з медичним працівником школи, практичним психологом. Тестування, анкетування з метою вивчення індивідуальних особливостей.  Організація харчування учнів. Аналіз стану здоров’я учнів , складання «листків здоров’я». Проведення батьківських зборів. Проведення заходів у класі за планом. Робота з вчителями, що працюють у класі. Організація прибирання пришкільної ділянки, навчального кабінету. Відвідування уроків вчителів-предметників у своєму класі. Контроль за санітарним станом класу. Організація чергування учнів у класі. Контроль за виконанням доручень. Індивідуальна робота з учнями з девіантною поведінкою. Проведення бесід з безпеки життєдіяльності. Робота з органами учнівського самоврядування. Контроль за зовнішнім виглядом учнів.
 • 10. ФормиФорми роботи з учнямироботи з учнями Конкурси СвятаВиховні години Проекти Змагання ЕкскурсіїТрудові десанти Випуск стінгазет Інструктажі з БЖ РейдиБесіди Виставки
 • 11.  Головним серед факторів впливу на формування здорового способу життя є сім'я, це підтверджують результати анкетного опитування учнів 8 – А класу. Фактори впливу на формування здорового способу життя (за матеріалами анкетного опитування учнів 8 – А класу) 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Сім’я Школа ЗМІ Друзі Вулиця
 • 12. Саме тому щоразу одним із питань, які виносяться у план роботи батьківських зборів є питання здорового способу життя сім’ї та учнів: «Спрямування виховного впливу сім’ї на профілактику соціальної поведінки дітей», «Раціональне харчування підлітка», «Режим дня школяра», «Складові здоров’я», «Підлітковий вік та його особливості» та ін. Крім цього здійснюю систему роботи щодо підвищення педагогічної культури батьків під час колективних й індивідуальних форм роботи. За допомогою анкетування вивчаю рівень валеологічних знань батьків, спосіб життя в родині, надаю теоретичну допомогу (лекторії, бесіди, дні відкритих дверей, батьківські збори), організовую систему практичної допомоги (щоденні консультації; діалоги; практичні заняття, на яких батьки розв’язують педагогічні задачі та проблемні завдання, що стосуються здоров’я дитини; пам’ятки батькам). Батьківський всеобуч «Вулиця та спілкування наших дітей»
 • 13. - батьківські збори, тренінги „Спрямування виховного впливу сім’ї на профілактику соціальної поведінки дітей”; - валеологічний всеобуч для батьків „Азбука здоров’я дітей”; - ігри-подорожі „Про себе треба знати, про себе треба дбати”; - круглі столи „Проблеми дитячої наркоманії, токсикоманії і алкоголізму: реалії та перспективи”; - практикуми для батьків „Запитуєте − відповідаємо”; - спортивні змагання „Естафета сімейного здоров’я”; - телефони довіри „Відверта розмова”; - факультет здоров’я для батьків „Мудрість поміркованості − золоте правило здорового способу життя”; - школа матері „Берегиня”; - клуб молодої сім’ї; - свято сім’ї в школі. Форми організації родинного виховання як важливої ланки формування навичок здорового способу життя:
 • 14. Форми роботи з учнями щодо формування навичок здорового способу життя -індивідуальні, колективні бесіди, профілактичні консультації („Алкоголізм та наркоманія”, „Поради лікаря” тощо); - вечори запитань та відповідей „Це небезпечно... Чому?”; - виховні години „Українська хата здоров’ям багата”; - години міркування „Що буде зі мною, якщо...”; - години спілкування „Шкідлива дружба” (про шкоду від паління); - дня, тижні, місяці профілактики шкідливих звичок; - диспути, дискусії, обмін думками та обговорення матеріалів преси, книг „Здоровий спосіб життя − здорові звички”; - психологічні тренінги, тенінги за освітньою програмою «Рівний -рівному».; - анкетування (тестування); - усні журнали „Шлях у прірву”; - спортивні розваги, ігри, турніри „Козацькі забави”; - турнір ораторів „Чи модно бути здоровим?”; - лекторії „Підліток і закон”; - вікторини „Подорож до квіткового міста”; - конкурси, виставки дитячих робіт.
 • 15. Напрямки роботи щодо формування здорового способу життя та їх тематичне спрямування - профілактика шкідливих звичок; - попередження розповсюдження СНІДу; - статеве виховання; - прищеплення навичок ведення здорового способу життя; - виховання здорових звичок з дитинства; - природні умови здоров’я; - соціальні умови здоров’я; - інтелектуально-психічне здоров’я; - право на здоров’я; - сім’я і здоров’я.
 • 16. Важлива роль у формуванні здорового способу життя належить учнівському врядуванню. У класі є центр здоров’я. Він організовує трудові десанти, рейди «Зовнішній вигляд», «Шкільна форма», санітарні дні, бесіди «Як зберегти здоров’я», «Гігієна зору», «Як правильно загартовуватися», проводить конкурси «Найохайніше робоче місце», «Найкращий черговий», акції озеленення, складає пам’ятки, підбирає матеріали у класну газету, слідкує за санітарним станом класу, чергуванням учнів. Акція «Школа – наш дім». Прибирання пришкільної території. Чистота у класі – запорука здоров’я.
 • 17. З метою здійснення профілактичної роботи я співпрацюю з медичною сестрою школи, яка надає консультативну і методичну допомогу в плануванні та проведенні саносвітньої роботи з учнями та батьками, стежить за станом здоров’я школярів, поводить бесіди з учнями на санітарно-гігієнічні теми «Грип та його профілактика», «Про вживання алкоголю та нікотину», «Здорове харчування», «Профілактика педикульозу», «Хвороби брудних рук» та ін.
 • 18. У класі діє динамічний куточок здоров’я, організовуються виставки дитячих робіт.
 • 19. Ми переможці весняної спартакіади Фізична культура - улюблений урок Веселі старти Дні здоров’я, спортивні змагання
 • 20. У минулому навчальному році учні класу брали активну участь в усіх загальношкільних заходах 15 14 16 20 16 12 14 10 14 18 18 16 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 5 клас 6-А клас 6-Б клас 7-А клас 7-Б клас 8-А клас 8-Б клас 9-А клас 9-Б клас 10 клас 11-А клас 11-Б клас
 • 21. Позакласна робота з учнями відіграє значну роль у розвитку навичок здорового способу життя. Тому я залучаю своїх вихованців до гурткової, спортивно-масової роботи, до участі в культурно-мистецьких заходах. Учасники свята рідної мови. Участь у благодійній ярмарці присвяченій дню інваліда. Захист плакату «Палити – здоров’ю шкодити!»
 • 22. Екскурсія до Дубровицького краєзнавчого музею. Літературно-музична композиція «ЇЇ величність Аш Два О» Учасники «Вернісажу талантів».
 • 26. Соціально-економічна ситуація початку XXI ст. в суспільстві не сприяє формуванню належного морального середовища для виховання дітей і молоді. Несприятливе побутове оточення, важке матеріальне становище сімей і погіршення на цьому ґрунті внутрісімейних стосунків, недоліки в організації шкільного виховання і скорочення позашкільних закладів — все це призводить до збільшення числа дітей і підлітків, поведінка яких виходить за межі моральних і правових норм. Швидко збільшується кількість підлітків, які не вчаться і не працюють. Зростає дитяча злочинність. Поширення злочинності серед неповнолітніх випереджає її загальне зростання. Одним із аспектів усебічного розвитку особистості є висока правова культура. Виховна година «Права дитини»
 • 28. Людина завжди опинялася перед вибором поведінки та способу життя, але сьогодні, в умовах вільної пропаганди тютюну, алкоголю, лібералізації сексуальних стосунків, поширення ВІЛ – СНІД та наркоманії, цей вибір часто робиться не на користь здоров’ю. Статистика свідчить про загострення в Україні негативних явищ і збільшення проявів небезпечної поведінки серед школярів і молоді. Тому одним із напрямків роботи класного керівника є превентивне виховання. З огляду на те, що серед підлітків найпоширеніша шкідлива звичка — куріння, особливу увагу приділяю її профілактиці та подоланню. Етапи роботи класного керівника з попередження шкідливих звичок Профілактична роботаз колективом класу. Первинна профілактична роботаз окремими учнями. Поглиблена профілактична роботаз окремими учнями.
 • 29. Досягненню бажаного результату у формуванні здорового способу життя сприяє реалізація Програми національного виховання учнівської молоді. Основним критерієм визначення ступеня реалізації Програми є визначення рівня вихованості школярів за ціннісними ставленнями. Рівень вихованості школярів визначається за I семестр, II семестр та за рік. Аналіз рівня вихованості дозволяє зосереджувати увагу на тому ціннісному ставленні, процентне відношення якого є найнижчим, аналізувати рівень вихованості учнів у класі, проводити певну корекційну роботу, коригувати план виховної роботи. За зведеними результатами діагностичної роботи у 2011-2012 н.р. високий рівень вихованості мають 7 учнів (50%), у 2010-2011 н.р. цей показник становив 38%. Достатній рівень мають 29%,що на 9% менше, ніж у позаминулому році. Середній рівень мають 21%, що на 4% менше, ніж у 2010-2011 н.р. Низького рівня немає У 2010-2011 н.р. відмічався понижений рівень вихованості за ціннісним ставленням до себе. Завдяки проектній діяльності учнівського колективу (проект «Етичний кодекс класу»), корекційній роботі у 2011-2012 н.р. спостерігалося підвищення рівня вихованості за цим ціннісним ставленнями. Загалом у 2011-2012 н.р. рівень вихованості підвищився на 3%. Захист проекту «Етичний кодекс класу»
 • 30. Зведений результат діагностичної роботи – рівні вихованості: 0 20 40 60 80 1 2 3 4 5 6 7 Середній рівень Хороший рівень Високий рівень за 2011-2012 навчальний рік 0 20 40 60 80 1 2 3 4 5 6 7 за 2010-2011 навчальний рік 1-ціннісне ставлення до держави і суспільства; 2-ціннісне ставлення до історичних, культурних і духовних надбань рідного краю; 3-ціннісне ставлення до сімї, родини людей; 4-ціннісне ставлення до себе; 5-ціннісне ставлення до природи; 6-ціннісне ставлення до праці; 7-ціннісне ставлення до мистецтва.
 • 31. Динаміка росту ціннісного ставлення до себе 0 10 20 30 40 50 2010-2011н.р. 2011-2012н.р. Середній рівень Хороший рівень Високий рівень
 • 32. Порівняльна діаграма зведених результатів рівня вихованості школярів за 2010-2011 н.р. та 2011-2012 н.р. 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Високий рівень Достатній рівень Середній рівень Низький рівень За 2010-2011 н. р. За 2011-2012н.р. 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 За 2010 - 2011 н. р. За 2011 - 2012 н. р.
 • 33. Шлях виховання, на мою думку, іде через любов і духовність. Треба серйозно вчитися любити людину та життя і вчити цьому наших дітей, учити їх жити без насильств і страху, будувати стосунки за законами гуманізму, ставитися до людини і людського життя як до найвищої цінності. Ми маємо усвідомити і допомогти зрозуміти дітям, що без любові до людини, до природи і до життя не буде ані здорового суспільства, ані суспільного прогресу. Слід пам'ятати, що будь-яка робота щодо пропаганди здорового способу життя спрямована на вирішення важливого завдання, основна мета якого – збереження майбутнього нації!