Catalog Training-uri 2015 Learning Pro

Learning Pro
Learning ProStrategic Learning Architect & Solution Implementer ✔ à Learning Pro

Catalog Training-uri 2015 Learning Pro Pentru a maximiza rentabilitatea investiției din inițiativa dvs. de formare aplicăm o viziune strategică de pregătire, una care merge dincolo de furnizarea de training, concentrându-se pe crearea de schimbări durabile. În mod specific, Learning Pro va dezvolta și implementa aceste programe de training prin încorporarea următorilor cinci factori pentru a asigura durabilitatea aplicării competențelor și cunoștințelor nou-dobândite sau consolidate: Motivarea, Învățarea distribuită, Personalizarea, Consolidarea și Măsurarea. Modulele vor fi personalizate în funcție de nivelul de competențe a participanților. Procesul de personalizare se va realiza prin organizarea și analizarea rezultatelor chestionarelor pre -training administrate on-line tuturor participanților și întâlniri cu părțile interesate relevante, în prima fază a consultanței noastre.

t e a m b u i l d i n g
CUM PUTEŢI
(TRANS)FORMA
ÎNTR-UN MOD CREATIV ŞI RELAXANT
ECHIPA
DOAR ÎNTR-O ZI?
rehte
goT
enoyre
vE
seveihcA
ero
M
gnidliubMAET
DL II NU GBMAET
Să formezi o echipă este doar începutul,
să rămâi împreună este progresul, să
lucreziîmpreunăestesuccesul
(Henry Ford)
?
?
?
Copyright ©2011 LearningPro
OBIECTIVE
Crearea unor punți noi de comunicare în cadrul
echipei
Întărirea colaborării între participanți pentru
atingerea unui obiectiv comun
Asumarea și rezolvarea sarcinilor într-un timp dat
BENEFICIILE
ABORDAREA
Activități indoor și outdoor de team building care
provoacă creierul, nu doar corpul. Acestea oferă soluții
creativelaogamălargădenevoidedezvoltareaechipei.
Activitățile de team building și exercițiile de simulare a
problemelor de muncă într-o mediu sigur permite
organizației dvs. să vadă modul în care oamenii
reacționează și interacționează în anumite situații.
Acestea se bazează pe conceptul de învățare
experiențială-învățareprinpractică.
La finalul team building-ului, sesiunea de debriefing
evaluează succesul și eșecul activităților, și identifică
rezultatele învățării care pot fi transferate înapoi la locul
de muncă pentru a îmbunătăți performanța, dincolo de
evenimentuldeteambuilding.
TEAMbuildingTeam building-urile inovatoare ale Learning Pro - Atunci când oamenii dumneavoastră
vor reveni la activitatea lor, echipa dumneavoastră va fi transformată.
CE VREȚI SĂ OBȚINEȚI?
Lucrul în echipă
Comunicare
Cooperare & încredere
Identificarea punctelor forte
Ce
atingem
Care este
Care sunt
Performarea ca echipă într-un context inedit și
provocator
Dezvoltarea potențialului creativ
Încurajarea inițiativei
Oferirea unei experiențe relaxante și motivante
Together
E
A
M
Copyright ©2015 LearningPro
T
Everyone
A
M
T
E
A
More
T
E
Achieves
M
t r a i n i n g
Cum să
facem o prezentare
Mai interesantă? Mai concisă?
Mai puternică?
Mai convingătoare?
Mult mai mult decât un curs de prezentare:
ENERGIE, IMPACT, TEHNICI
OBIECTIVE • ABORDARE • METODE • ORGANIZARE • TEMATICI
IGHS TTSRIFTATCAPMI
EDROLIŢĂTILIBA
AERATL
OVZ
E
D
ERATNEZERP
Copyright ©2015 LearningPro
Înțelegerea contextului și cunoașterea
publicului
Scopul prezentării
Tipuri de prezentări și alegerea prezentării
potrivite
Obiective
Comunicarea mai eficientă prin prezentări
concentrate pe rezultatele de DUPĂ prezentare
Abordarea din perspectiva audienței
Aplicarea abordării Mind Mapping în realizarea
prezentărilor
Metode
Prezentări, Studii de caz, Brainstorming
Lucru în echipă, Reflecții, Discuții
Jocuri, Filme, Povestiri motivaționale
Înregistrare sesiuni video
Organizarea conținutului prezentării
Organizarea prezentării – Mind Mapping
Alegerea discursului potrivit
Pregatirea slide-urilor
Tematici
Organizare
Durată: 2 zile (8h / zi – inclusiv pauzele)
6 – 15 participanți
Grup țintă: toate persoanele care se pot afla în
situația de a susține o prezentare sau de a reprezenta
compania în exterior (întâlniri de afaceri, conferințe,
simpozioane etc.)
Participanții vor primi instrumente de lucru specifice
(hands-out- uri, fișe de lucru, ghiduri etc.)
Abordare
Cursul abordează toate etapele unei prezentări de la
pregătire până la susținere.
Se va pune accentul pe modalitățile de a realiza o
prezentare atractivă și ușor de înțeles, chiar și pe
marginea unor subiecte tehnice sau de specialitate.
Impactul cursului va fi evaluat cu ajutorul unor
sesiuni înregistrate în urma cărora participanții vor
primi feedback de la traineri și colegi.
Planificare instrumente
Pregătire vorbitor
Identificarea potențialelor obiecții
și pregătirea răspunsurilor
Pregătirea prezentării
Susținerea prezentării – Show Time
Formule de introducere/Formule de încheiere
Utilizarea mijloacelor audio – video
Tipuri de auditoriu și strategii de abordare
Tehnici de captare a atenției
Sesiunea de Q & A și Follow-up
THGISTSRIFTATCAP
MI
Cunoașterea contextului
EDROLIŢĂTILIBAAERATLOVZED
PREZENTARE
t r a i n i n g
Cum să
dobândim
arta de a face problemele
atât de interesante,
încât toată lumea
să vrea să le rezolve?
Rezultatele apar atunci când arta se bazează pe disciplină.
Leadership fără management nu există.
OBIECTIVE • ABORDARE • METODE • ORGANIZARE • TEMATICI
GA ERNAMNOITCA
&ELAIREGANA
MIŢĂTILI
BA
PIHSREDAEL
Copyright ©2015 LearningPro
Funcțiile managementului
Metode de management
Tehnici de management
Obiective
Atingerea obiectivelor de performanță a echipei prin
motivare și valorizare
Aplicarea tehnicilor de managementul performaței
Construirea unei viziuni pentru și împreună cu
echipa
Metode
Prezentări la flipchart și videoproiector
Studii de caz, exerciții interactive
Lucru în echipă, reflecții, discuții
Jocuri, filme, povestiri motivaționale
Brainstorming
Leadership-ul pentru echipă
Construirea și susținerea unei echipe
productive și coezive
Creșterea performanței echipei prin evaluare și
planuri de acțiune
Planificarea și realizarea de ședințe eficiente
Inițierea și implementarea schimbării prin
coaching
Tematici
Organizare
Durată: 3 zile (8h/zi – incluzând pauzele)
6 – 15 participanţi
Grup ţintă: toate categoriile de management
Participanții vor primi instrumente de lucru specifice
(hands-out- uri, fișe de lucru, ghiduri etc.)
Abordare
Cursul se bazează pe aplicarea imediată a
cunoștințelor acumulate la locul de muncă, într-o
manieră practică și eficientă
O componentă importantă o reprezintă motivarea
participanţilor de a aplica principiile învăţate,
prin schimbarea atitudinii față de rolul propriu de
manager
Impactul cursului poate fi evaluat cu ajutorul unor
instrumente de măsurare specifice.
Înțelegerea oamenilor și a organizațiilor
Comunicare organizațională
Luarea deciziei individuale și de grup
Gestionarea performanței angajaților
Impactul managerului asupra performanței
angajaților
Comportamentul organizațional
Bariere tipice și punți de comunicare
Tehnici de feedback managerial
Valorizarea și oferirea recunoașterii
Gestionarea conflictelor
Crearea unei viziuni puternice în echipă
REGANAM
NOITCA
Cadru general
&ELAIREGANAMIŢĂTILIBA
EADERL SHIP
Cum să
anticipăm
ce,undeşicumvorclienţii
sălefieoferiteserviciilenoastre?
t r a i n i n g
“În fiecare client vechi se află unul nou care așteaptă să iasă
și să cheltuie mai mulți bani cu tine.”
Murray Raphel
OBIECTIVE • ABORDARE • METODE • ORGANIZARE • TEMATICI
G.. E.A.G.N.E
TNE
MEGA
GNE
RE
M
O
TSU
C
ĂŢNEIREPXE&ERAZILAIOL
Copyright ©2015 LearningPro
De ce vin clienții?
De ce vor să plece clienții?
Harta Empatiei
Implicarea clientului în soluție
Obiective
Conștientizarea și înțelegerea nevoii aplicării
metodelor de customer engagement
Descrierea procesului de customer engagement în
cadrul creării experienței clientului
Cunoașterea și aplicarea tehnicilor de customer
engagement
Metode
Prezentări la flipchart și videoproiector
Studii de caz, exerciții interactive
Lucru în echipă, reflecţii, discuţii
Jocuri, filme, povestiri motivaţionale
Brainstorming
Module
Organizare
Durată: 1 zi (8h – incluzând pauzele)
6 – 15 participanţi
Grup ţintă: echipe de vânzări, personal din
front-office, manageri de relații, toate persoanele
implicate în vânzarea de produse/servicii
Participanții vor primi instrumente de lucru specifice
(hand-out-uri, fișe de lucru, ghiduri etc.)
Abordare
Intervenția de training este complet personalizată și
structurată într-o manieră eficientă de învățare
aplicată practic pe situații reale, similare cu cele cu
care se confruntă în activitatea zilnică participanții.
Astfel, soluția E.N.G.A.G.E. constă într-o sesiune de
workshop intensiv, cu impact puternic, utilizând
tehnici de dezvoltare accelerată, coaching de grup,
aplicări practice ale abilităților transferate, exerciții în
echipe și feed-back.
Relaționarea – la nivel comunicațional, dar și
emoțional, cheia unei experiențe pentru client care
să îl determine să cumpere sau să rămână loial
Înțelegerea dinamicii conversației pentru a înțelege
perspectiva clientului
Tehnici de sondare a nevoilor reale: întrebări cu
valoare mare; întrebările ca tactici
Relaționarea
.E.G.A.
G.
N.
E
Customer engagement – secretul loializării
TNEMEGAGNEREMOTSUC
E & EXAR PIZ ERL IA EI NO ŢL Ă
Focus pentru impact prin soluție bazată pe valoarea
percepută de client
Cum identificăm și cum exploatăm ce înseamnă
valoare pentru client; Harta Oportunităților
Cum pregătim apelul către un client astfel încât să
ne mărim șansele de succes
Tips & Tricks de relaționare și investigare a valorii
percepute de către client
Valoarea pentru Client Follow-up-ul și comunicarea în scris – cum exploatăm
aceste oportunități pentru a crea o experiență de tip
WOW clienților, menită să conducă la retenția
clientului respectiv
Utilizarea frazelor tranziționale pentru verificarea
înțelegerii și provocarea solicitării acoperirii nevoii
Schimbarea focusului de la preț la consiliere
R-ENGAGE
t r a i n i n g
Cum să
pregătim
ş să încheiemi vânzări
care aduc valoare clienţilor?
Agilitatea înseamnă să fii mai pregătit decât competitorii.
Pentru un vânzător agil, timpul se măsoară în săptămâni, nu ani.
OBIECTIVE • ABORDARE • METODE • ORGANIZARE • TEMATICI
L IL NE GSDECNAVDA
AĂTARUTCURTS
AERADR
O
BA
IIRĂZNÂV
Copyright ©2015 LearningPro
Rolul și responsabilitățile unui vânzător de
succes
Vânzarea teritorială
Prospectarea clienților din aria proprie de
vânzări
Obiective
Creșterea portofoliului de clienți și a valorii per
client
Aplicarea tehnicilor de planificare a vânzării
Atingerea obiectivelor de vânzarea prin aplicarea
tehnicilor de cross-sell și up-sell
Metode
Prezentări la flipchart și videoproiector
Studii de caz, exerciții interactive
Lucru în echipă, reflecţii, discuţii
Jocuri, filme, povestiri motivaţionale
Brainstorming
Module
Organizare
Durată: 6 zile (8h/zi – incluzând pauzele)
6 – 15 participanţi
Grup ţintă: echipe de vânzări, personal din
front-office, manageri de relații, toate persoanele
implicate în vânzarea de produse/servicii
Participanții vor primi instrumente de lucru specifice
(hands-out- uri, fișe de lucru, ghiduri etc.)
Abordare
Programul constă în 6 module de câte o zi în care se
abordează într-o manieră practică toate etapele de
strategie, planificare și execuție a vânzărilor.
Workshop-urile vor fi personalizate pe procesele și
metodele organizației.
Impactul programului poate fi evaluat până la nivelul
creșterii numărului și valorii vânzărilor.
Principiile și etapele vânzării consultative
Jocuri de rol pentru îmbunătățirea abilităților de
consiliere a clienților
Comunicarea pentru vânzare
GNILLES
DE
C
N
A
V
D
A
Planificarea Teritorială a Vânzărilor
AĂTARUTCURTSAERADROBA
VÂNZĂRII
Managementul portofoliului actual de clienți
Cross-sell și up-sell ca soluții oferite clienților
Contact management
Stabilirea strategiei de vânzare
Best practice-uri în implementarea planului de
acțiune săptămânal
Analiza individuală pe rata de succes a
performanței pe prospectare și pe planul de
activități de vânzare
Diseminarea celor mai bune practici
Modalități de extindere a rețelei sociale în
vederea creșterii numărului de clienți
Oferirea unor experiențe în servirea clientului
Pregătirea promovării unei campanii de
networking și de momente definitorii în
relaționarea cu clientului
Networking pentru afaceri
Dezvoltarea „Profilului meu de vânzător“
Prezentare rezultate ale campaniei momentelor
definitorii în fața unui grup de manageri
Revizuire finală și lecții învățate
t r a i n i n g
Cum să
dezvoltăm
relaţii bazate pe
comunicare rezonantă?
„Scopul comunicării nu trebuie să fie victoria, ci progresul.“
Joseph Joubert
OBIECTIVE • ABORDARE • METODE • ORGANIZARE • TEMATICI
DINUT EI ATAUCĂCINUMOC
&
ERACINU
M
O
C
ERANOIŢALER
Copyright ©2015 LearningPro
Stiluri de comunicare
Bariere în comunicare și depășirea lor
Limbaje în comunicare
Descifrarea mesajelor cheie
Obiective
Eficientizarea comunicării organizaționale
Îmbunătățirea relațiilor profesionale și personale
Aplicarea principiilor comunicării asertive
Metode
Prezentări la flipchart și videoproiector
Studii de caz, Exerciții interactive
Lucru în echipă, Reflecții, Jocuri de rol
Filme, Povestiri motivaționale
Brainstorming
Tehnici de comunicare
Ascultarea activă – baza comunicării
Tehnici de ascultare activă
Formularea întrebărilor
Tehnici de feedback constructiv
Raportarea la critică
Tematici
Organizare
Durată: 2 zile (8h/zi – incluzând pauzele)
6 – 15 participanți
Grup țintă: toate departamentele care au contact
direct și frecvent cu clienții
Participanții vor primi instrumente de lucru specifice
(hands-out- uri, fișe de lucru, ghiduri etc.)
Abordare
Cursul este centrat pe conștientizarea propriului
comportament și pe învățarea experiențială.
O componentă importantă o reprezintă motivarea
participanților de a aplica principiile învățate.
Impactul cursului poate fi evaluat cu ajutorul unor
instrumente de măsurare specifice.
Prima impresie
Etapele relaționării eficiente
Relaționarea cu persoanele dificile
Inteligența emoțională în relaționare
Relaționarea
Comunicarea organizațională
Comunicarea în cadrul organizației
Canale de comunicare adecvate
Comunicarea în cadrul echipei
Comunicarea în cadrul ședințelor
Comunicarea la telefon
AENIDUTITAUC
ĂCINU
M
O
C
Comunicarea prin atitudine
&ERACINUMOC
NARIO EŢALER
t r a i n i n g
Cum să
înţelegem
aşteptările clienţilor
şi să le oferim o
experienţă memorabilă?
În ultimii 4 ani, numărul clienților care renunță la o relație de
afaceri din cauza unei experiențe necorespunzătoare a
crescut de la 59% la 86%.
(Harris Interactive, Customer Experience Impact Report)
OBIECTIVE • ABORDARE • METODE • ORGANIZARE • TEMATICI
LIENC TUU LCOGNATEDIŞAPNÎ
RE
MOTSU
C
ERAC
Copyright ©2015 LearningPro
Activități practice: motivarea și conștientizarea
potențialului individual
Preferințe personale care ne inspiră să realizăm
obiectivele
Tipologia angajaților din perspectiva servirii
clienților
Obiective
Crearea unei experiențe de succes pentru client
Abordarea și fidelizarea clientului printr-o
comunicare eficientă
Relaționarea în servire din perspectiva clientului
Metode
Prezentări la flipchart și videoproiector
Studii de caz, Exerciții interactive
Lucru în echipă, Reflecții, Jocuri de rol
Filme, Povestiri motivaționale
Brainstorming
Comunicarea & Relaționarea
Relaționarea ca Atitudine
Tehnici de relaționare specifice
Descoperirea nevoilor
Argumentarea soluției și încheierea
Tematici
Organizare
Durată: 2 zile (8h/zi) – incluzând pauzele
6 – 15 participanți
Grup țintă: toate departamentele care au contact
direct și frecvent cu clienții
Participanții vor primi instrumente de lucru specifice
(hands-out- uri, fișe de lucru, ghiduri etc.)
Abordare
Cursul este centrat pe conștientizarea propriului
comportament și pe învățarea experiențială.
O componentă importantă o reprezintă motivarea
participanţilor de a aplica principiile învăţate.
Impactul cursului poate fi evaluat cu ajutorul unor
instrumente de măsurare specifice.
Tipologii de clienți
Nevoi și așteptări specifice
Mesaje cheie de la clienți
Psihologia Clientului
Customer Experience
Interacțiunea cu clientul - Experiență
Experiențe, nu produse și servicii
Instrumente suport în relaționarea cu clientul
Clienții dificili - Studiu de caz
LUTNEILCUC
OGNATEDIŞAP
NÎ
Motivarea
REMOTSUC
CARE
t r a i n i n g
Cum să
răzbatem
prin jungla vânzărilor
cu entuziasm şi agilitate?
Agilitatea înseamnă să fii mai pregătit decât competitorii.
Pentru un vânzător agil, timpul se măsoară în săptămâni, nu ani.
OBIECTIVE • ABORDARE • METODE • ORGANIZARE • TEMATICI
EL SASIRAFAS
AĂTARUTCURTS
AERADR
O
BA
IIRAZNÂV
Copyright ©2015 LearningPro
Tipologii de clienți și abordarea lor
Factorii de motivare ai clientului
Standarde de satisfacție a clientului
Obiective
Creșterea vânzărilor prin aplicarea tehnicilor de
vânzare încrucișată
Aplicarea procesului de vânzare structurată
Atingerea obiectivelor de vânzare printr-o
comunicare eficientă
Metode
Prezentări la flipchart și videoproiector
Studii de caz, exerciții interactive
Lucru în echipă, reflecţii, discuţii
Jocuri, filme, povestiri motivaţionale
Brainstorming
Comunicarea în vânzări – proces
structurat
Relaționarea și conversația de început
Identificarea nevoilor
Oferirea soluției potrivite și abordarea
eventualelor obiecții
Tehnici de vânzare încrucișată
Încheierea vânzării
Tematici
Organizare
Durată: 2 zile (8h/zi – incluzând pauzele)
6 – 15 participanţi
Grup ţintă: echipe de vânzări, personal din front-
office, manageri de relații, toate persoanele implicate
în vânzarea de produse/servicii
Participanții vor primi instrumente de lucru specifice
(hands-out- uri, fișe de lucru, ghiduri etc.)
Abordare
Cursul este centrat pe conştientizarea tuturor
elementelor care formează procesul de vânzare şi pe
învăţarea experienţială.
Cursul porneşte de la conceptul central al safari-ului
în care pregătirea și adaptarea rapidă la neprevăzut
sunt cheia.
Impactul cursului poate fi evaluat cu ajutorul unor
instrumente de măsurare specifice.
Pregătirea vânzării
Procesul de vânzare
Finalizarea vânzării și Consultanța post – vânzare
Elemente de Customer Experience Management
Managementul vânzării
Managementul stresului
Stresul și cum îl gestionăm
Negativismul
Frica și cum putem să o depășim
Autocontrolul - tehnici
SELAS
IR
AF
AS
Cum gândește clientul?
AĂTARUTCURTSAERADROBA
VÂNZĂRII
t r a i n i n g
Cum să
pregătim
ş să încheiemi vânzări
care aduc valoare clienţilor?
Agilitatea înseamnă să fii mai pregătit decât competitorii.
Pentru un vânzător agil, timpul se măsoară în săptămâni, nu ani.
OBIECTIVE • ABORDARE • METODE • ORGANIZARE • TEMATICI
E SLASLX
AĂTARUTCURTS
AERADR
O
BA
IIRĂZNÂV
Copyright ©2015 LearningPro
Cum derulăm un proces de vânzare consultativă de
succes?
Planul de Acțiune Comercială (PAC) – baza de
pornire a prospectării
Modelul structurat de prospectare și metode de
prospectare
Obiective
Creșterea portofoliului de clienți și a valorii per
client
Aplicarea tehnicilor de planificare a vânzării
Atingerea obiectivelor de vânzarea prin aplicarea
tehnicilor de cross-sell și up-sell
Metode
Prezentări la flipchart și videoproiector
Studii de caz, exerciții interactive
Lucru în echipă, reflecţii, discuţii
Jocuri, filme, povestiri motivaţionale
Brainstorming
Module
Organizare
Durată: 6 zile (8h/zi – incluzând pauzele)
6 – 15 participanţi
Grup ţintă: echipe de vânzări, personal din
front-office, manageri de relații, toate persoanele
implicate în vânzarea de produse/servicii
Participanții vor primi instrumente de lucru specifice
(hands-out- uri, fișe de lucru, ghiduri etc.)
Abordare
Programul constă în 6 module de câte o zi în care se
abordează într-o manieră practică toate etapele de
strategie, planificare și execuție a vânzărilor.
Workshop-urile vor fi personalizate pe procesele și
metodele organizației.
Impactul programului poate fi evaluat până la nivelul
creșterii numărului și valorii vânzărilor.
Înțelegerea Argumentării: Bariera „Nu mă ajută”
Metode de Argumentare a Soluției
Argumentarea propunerii de valoare
Construirea Valorii
SELAS
L
X Prospectarea
AĂTARUTCURTSAERADROBA
VÂNZĂRII
Empatia – premisă de bază a relaționării
Construirea și livrarea mesajelor cheie
Tehnici de aplicare eficientă a rapport-ului în
relaționare
Câștigarea Încrederii
Analiza situațională și protocolul descoperirii
nevoilor
Motivele Tehnice și Motivele Personale ale clienților
Cum să explorăm nevoile: Ascultarea
Cunoașterea perspectivei clientului
Conversația de vânzare
Comportamentul în negocierea comercială
Stiluri personale de negociere și stiluri de persuasiune
Pregătirea și planificarea negocierii
Situații de negociere
Negocierea
Dezvoltarea „Profilului meu de vânzător“
Prezentare rezultate ale campaniei momentelor
definitorii în fața unui grup de manageri
Coaching și evaluare finală
LpLearningPro
01
CtConsultanță
04
TrTraining
05
EcEchipa
03
ElE-Learning
06
ExExpertiză
07
SvServicii
02
Learning Pro sprijină într-un
mod inovativ organizațiile
private și publice să obțină
succes continuu prin
transformări integrative
și eficace.
Learning Pro oferă organizațiilor
servicii de consultanță și facilitare,
training-uri, ateliere de lucru,
special proiectate pentru a întări
capacitatea organizațională și
managerialăaacestora.
În plus, Learning Pro sprijină
organizațiileîndefinireastrategiilor
și în proiectarea planurilor de
dezvoltare organizațională, precum
și în implementarea, monitorizarea
șievaluareaacestora.
Prin combinarea teoriilor moderne
de management cu experiența
practică în dezvoltarea resurselor
umane, abordarea noastră de
consultanță și training este una
orientatăspreaplicabilitate,bogată
î n m e t o d e i n t e r a c t i v e ș i
participative și bazată pe utilizarea
tehnologiilormoderne.
Un partener cu
experiență internațională
ElE-Learning
06
Training
onlinecu impact real si eficient
Dezvoltarea personalizată a unei platforme
online de învăţare sincronă și asincronă
ź spaţiu educaţional sigur care să permită derularea în
condiţii optime și sigure a procesului de instruire on-line
ź Posibilitatea de organizare de grupuri de discuţii tematice
ź Facilităţi de lucru în comun de tip whiteboard
ź Video/audio - transmisie de date audio şi video de la
instructor către cursanți.
Design-ul de conţinut multimedia pentru cursurile
care vor fi publicate pe platformă și furnizarea de
cursuri
ź acces la cursuri de cea mai înaltă calitate educaţională de la
furnizori globali
ź creare cursuri personalizate în funcţie de nevoile instituţiei
ź furnizare de cursuri live de la orice furnizor educaţional de pe
piaţa românească sau internaţională
Administrarea platformei on-line şi a cursurilor
rezidenţiale
ź Planificarea evenimentelor și a sesiunilor de cursuri
ź Managementul furnizorilor, a instructorilor (trainerilor),
facilităţilor şi echipamentelor
ź Înregistrarea automată a cursanţilor la cursuri şi autorizarea
participării acestora de către manageri
ź Managementul listelor de aşteptare şi urmărirea intereselor
de cursuri pentru notificare
ź Oferirea de rapoarte managerilor privind accesul şi modul de
finalizare a cursurilor de către angajat
Testarea cunoştinţelor dobândite în urma cursurilor
şi evaluarea personalului pe criterii aptitudinale sau
de cunoştinţe, stabilite cu managementul
ź crearea de colecţii de întrebări, pe mai multe niveluri de
dificultate, care apoi vor fi folosite pentru generarea de teste
ź cronometrarea timpului alocat testului şi închiderea automată
la expirarea timpului alocat de instructor la creare/generare
pentru toate tipurile de training, incluzând
ź training de produse
ź training de induction
ź training de conformitate
ź training de vânzări
Conținut de impact
ź aducerea rapidă a noilor angajați la standardele de performanță
cerute
ź conformitatea cu noile reglementări în domeniul specific al
organizației
ź însușirea cunoștințelor despre un nou produs, în timp minim
ź costuri reduse ale investiției în training-ul angajaților, prin
eliminarea costurilor de deplasare, masă, de absență etc.
Beneficii
w w w . . r ol e a r n i n g p r o
Copyright ©2015 LearningPro
CtConsultanță
04Cucevăputemsprijini?
EcEchipa
03
Exemple tipice de soluţii personalizate oferite:
ź Programe de Management şi Leadership
ź Programe de Managementul Schimbării
ź Programe de Inducţie
ź Programe de Customer Service
ź Programe de Managementul Talentelor
ź Programe de Coaching
ź Training-uri de Abilităţi de comunicare şi de prezentare
ź Training-uri de Gestionare a Riscului operaţional
ź Training-uri de Management de proiect
ź Training-uri de Abilităţi de Vânzare și Negociere
ź Training-uri de Business Etiquette
ź Teambuilding-uri și Evenimente Cross- şi intra-funcţionale
ź Facilitare de Workshop-uri pe obiective specifice
Dacă aveţi nevoie de un curs de formare pentru câteva
persoane sau un program de dezvoltare pentru un grup de mai
multe persoane sau echipe care își desfășoară activitatea într-
unnumărmaimaredelocaţii,putemadaptaosoluţiecareeste
specifică pentru organizația dumneavoastră. Lucrăm în
parteneriat cu clienţii noştri, pentru a produce soluții care
oferă rezultate observabile şi tangibile de afaceri pentru
persoanefizice,echipeşiorganizaţii.
Cheia succesului este atenția pe care o acordăm pentru a
înţelege atât necesitatea de învăţare, cultura și valorile
companiei dumneavoastră pentru a ne asigura că soluţia
propusă este potrivită pentru cerințele specifice și contextul
internșiexternalorganizațieidumneavoastră.
TrTraining
05
Ocombinațiedesucces
Toateacesteprogramepotincludefollow-up,virtualsaufațăîn
față, pentru a întări cunoștințele și abilitățile deprinse. De
asemenea, în funcție de importanța programului în atingerea
obiectivelor organizației dvs. și de nivelul investiției în
formarea și dezvoltarea angajaților putem realiza o evaluare
complexăajungândpânălacalculareaROIaprogramului.
Durata, tematicile și
metodele utilizate pot varia
în funcție de constrângerile
și nevoile specifice ale
organizației dumneavoastră,
menținând raportul de
calitate și beneficii ale
soluțiilor oferite.
Evaluarea procesului de
L e a r n i n g ș i d e f i n i r e a
strategieideLearning
Analiza tuturor proceselor de
învățare organizațională și
f o r m a r e p r o f e s i o n a l ă ,
elaborarea de soluții bazate pe
o analiză cost/beneficiu și a
c ă ro r i m p l e m e n t a re va
c o n t r i b u i l a a t i n g e r e a
o b i e c t i v e l o r st ra t e g i c e
organizaționale.
Definirea strategiei de
R e s u r s e U m a n e a
organizației
Identificarea politicilor și
practicilor de Resurse Umane
potrivite pentru a susține
îndeplinirea obiectivelor pe
termen lung ale organizației.
Strategia de Resurse Umane
integrează politicile de formare
șidezvoltareapersonalului.
Evaluarea și proiectarea
optimă a procesului de
knowledge management
(KM)
Asigurarea unui sistem eficace
de knowledge management
care să sprijine în timp real
nevoile de cunoștințe și
expertiză ale membrilor
organizației.
Optimizarea proceselor de
ResurseUmane
D i a g n o z a m o d u l u i d e
desfășurare a proceselor
specifice de Resurse Umane, în
s c o p u l i d e n t i f i c ă r i i
o p o r t u n i t ă ț i l o r d e
îmbunătățireaacestora.
Dezvoltareorganizațională
Proiectarea strategiei de
schimbare organizațională și
implementareadeprogramede
management al schimbării care
să conducă la atingerea
obiectivelorpetermenlung.
Aveți
nevoie
de…
Vă
oferim
...
Contextul nevoii, situând-o în
cadrul complex organizațional
Acest lucru vă va ajuta să luați
mai bine deciziile de investiție
și de schimbare, primind
alternative de soluții
Concepte cheie aplicate în
practica organizației dvs.
Principiile și cele mai bune
practici globale din domeniu vor
fi transpuse în procesele zilnice
ale organizației
Instrumente și ghiduri
Instrumente concrete,
proceduri și alte metode
suport pentru aplicarea noilor
practici implementate,
personalizate pe nevoile
specifice de exploatare
Resurse adiționale
Resurse utile în activitatea
zilnică a membrilor organizației
dvs., selectate pentru cerințele
specifice din domeniu
Trainerii și consultanții Learning Pro sunt specialiști în domeniul lor, certificați
în competențe UE și au o experiență practică amplă dobândită într-o varietate
de organizațiinaționaleșiinternaționale.
Personalul nostru este implicat atât în activităţile de formare şi în cele de
consultanţă pentru a ne asigura că aceștiamenţin o strânsă legătură cu practica
dezicuziîndomeniu.
Experţii Learning Pro se recomandă prin profesionalism și abilități în
managementul schimbării,managementul proceselor, cultură organizațională,
knowledgemanagement,coachingșitraining.
Client
Experiență
profesionistă la
cel mai înalt
nivel, din
domenii diverse
Acces la cele mai
noi și practice
cunoștințe,
aplicabile în mod
eficient
Soluții inovatoare
care susțin
performanța pe
termen lung
Abordare
integrată a
satisfacerii
nevoilor
clientului
Experiență
AbordareAcces la cele mai
c l ui lc do erP t rg an ii nn
in
ra
g?
eL
ăzaervilmuC
Evaluarea
impactului
programului
Identificarea
nevoilor de
training
Proiectarea
și planificarea
programului
Stabilirea
obiectivelor
de training
Implementarea
programului
Selectarea
strategiei
potrivite
w w w . l e a r n i n g p r o . r o

Recommandé

Oferta MMM Consulting par
Oferta MMM ConsultingOferta MMM Consulting
Oferta MMM ConsultingMadi_Radulescu
392 vues44 diapositives
Workshop Initiere in life coaching par
Workshop Initiere in life coachingWorkshop Initiere in life coaching
Workshop Initiere in life coachingElena Cozma
359 vues28 diapositives
Storytelling - puterea povestilor in afaceri 2016 par
Storytelling - puterea povestilor in afaceri 2016Storytelling - puterea povestilor in afaceri 2016
Storytelling - puterea povestilor in afaceri 2016Madi Radulescu
836 vues8 diapositives
Super Man ager - prima mea echipa-mmm consulting 2016 par
Super Man ager - prima mea echipa-mmm consulting 2016Super Man ager - prima mea echipa-mmm consulting 2016
Super Man ager - prima mea echipa-mmm consulting 2016Madi Radulescu
389 vues10 diapositives
Brosura de prezentare Managementul echipelor de succes par
Brosura de prezentare Managementul echipelor de succesBrosura de prezentare Managementul echipelor de succes
Brosura de prezentare Managementul echipelor de succesAlina Mihalache
503 vues8 diapositives
Brosura 2016 MMM Consulting par
Brosura 2016 MMM ConsultingBrosura 2016 MMM Consulting
Brosura 2016 MMM ConsultingMadi Radulescu
279 vues5 diapositives

Contenu connexe

Tendances

Prezentare seara de coaching par
Prezentare seara de coachingPrezentare seara de coaching
Prezentare seara de coachingAlexandra Cocheci
5.5K vues10 diapositives
Career Coaching par
Career CoachingCareer Coaching
Career CoachingAnca Petrescu
527 vues16 diapositives
Madi radulescu hr manager 8 mai par
Madi radulescu hr manager 8 maiMadi radulescu hr manager 8 mai
Madi radulescu hr manager 8 maiMadi Radulescu
505 vues34 diapositives
SYNERGY Induction to Pedagogy Programme - Designing Learning Resources (ROMAN... par
SYNERGY Induction to Pedagogy Programme - Designing Learning Resources (ROMAN...SYNERGY Induction to Pedagogy Programme - Designing Learning Resources (ROMAN...
SYNERGY Induction to Pedagogy Programme - Designing Learning Resources (ROMAN...Sarah Land
182 vues24 diapositives
Brosura de prezentare Time Management - training open par
Brosura de prezentare Time Management - training open Brosura de prezentare Time Management - training open
Brosura de prezentare Time Management - training open Alina Mihalache
422 vues7 diapositives
Hp Sales Academy par
Hp Sales AcademyHp Sales Academy
Hp Sales AcademyCristina Mitu
3.3K vues10 diapositives

Tendances(8)

SYNERGY Induction to Pedagogy Programme - Designing Learning Resources (ROMAN... par Sarah Land
SYNERGY Induction to Pedagogy Programme - Designing Learning Resources (ROMAN...SYNERGY Induction to Pedagogy Programme - Designing Learning Resources (ROMAN...
SYNERGY Induction to Pedagogy Programme - Designing Learning Resources (ROMAN...
Sarah Land182 vues
Brosura de prezentare Time Management - training open par Alina Mihalache
Brosura de prezentare Time Management - training open Brosura de prezentare Time Management - training open
Brosura de prezentare Time Management - training open
Alina Mihalache422 vues
Angajament prin managementul performantei, Madi Radulescu par Camelia Gavril
Angajament prin managementul performantei, Madi RadulescuAngajament prin managementul performantei, Madi Radulescu
Angajament prin managementul performantei, Madi Radulescu
Camelia Gavril156 vues

En vedette

Catalog traininguri 2012 LearningPro par
Catalog traininguri 2012 LearningProCatalog traininguri 2012 LearningPro
Catalog traininguri 2012 LearningProLearning Pro
987 vues19 diapositives
ENGAGE - Learning Pro par
ENGAGE - Learning ProENGAGE - Learning Pro
ENGAGE - Learning ProLearning Pro
296 vues2 diapositives
Ghidul Practic de Construire a Bugetului de Training par
Ghidul Practic de Construire a Bugetului de TrainingGhidul Practic de Construire a Bugetului de Training
Ghidul Practic de Construire a Bugetului de TrainingLearning Pro
1.4K vues23 diapositives
Program XL SALES par
Program XL SALESProgram XL SALES
Program XL SALESLearning Pro
298 vues2 diapositives
Etica in afaceri par
Etica in afaceriEtica in afaceri
Etica in afacerifs38
4.6K vues11 diapositives
Business Networking as Talent Management tool par
Business Networking as Talent Management toolBusiness Networking as Talent Management tool
Business Networking as Talent Management toolLearning Pro
224 vues1 diapositive

En vedette(6)

Catalog traininguri 2012 LearningPro par Learning Pro
Catalog traininguri 2012 LearningProCatalog traininguri 2012 LearningPro
Catalog traininguri 2012 LearningPro
Learning Pro987 vues
Ghidul Practic de Construire a Bugetului de Training par Learning Pro
Ghidul Practic de Construire a Bugetului de TrainingGhidul Practic de Construire a Bugetului de Training
Ghidul Practic de Construire a Bugetului de Training
Learning Pro1.4K vues
Etica in afaceri par fs38
Etica in afaceriEtica in afaceri
Etica in afaceri
fs384.6K vues
Business Networking as Talent Management tool par Learning Pro
Business Networking as Talent Management toolBusiness Networking as Talent Management tool
Business Networking as Talent Management tool
Learning Pro224 vues

Similaire à Catalog Training-uri 2015 Learning Pro

Brosura de prezentare Presentation Skills - open training par
Brosura de prezentare Presentation Skills - open trainingBrosura de prezentare Presentation Skills - open training
Brosura de prezentare Presentation Skills - open trainingAlina Mihalache
272 vues8 diapositives
Prezentare Exelo Oct 2009 par
Prezentare Exelo Oct 2009Prezentare Exelo Oct 2009
Prezentare Exelo Oct 2009Exelo Training & Development
247 vues15 diapositives
Prezentare Exelo Oct 2009 par
Prezentare Exelo Oct 2009Prezentare Exelo Oct 2009
Prezentare Exelo Oct 2009Raluca Cimpea
170 vues15 diapositives
Brosura EXELO 2013 par
Brosura EXELO 2013Brosura EXELO 2013
Brosura EXELO 2013Mircea Mihai
143 vues16 diapositives
Catalog cursuri corporate Schultz Consulting 2014 par
Catalog cursuri corporate Schultz Consulting 2014Catalog cursuri corporate Schultz Consulting 2014
Catalog cursuri corporate Schultz Consulting 2014Alina Mihalache
526 vues39 diapositives
Hp Sales Academy par
Hp Sales AcademyHp Sales Academy
Hp Sales AcademyCristina Mitu
7.7K vues7 diapositives

Similaire à Catalog Training-uri 2015 Learning Pro(20)

Brosura de prezentare Presentation Skills - open training par Alina Mihalache
Brosura de prezentare Presentation Skills - open trainingBrosura de prezentare Presentation Skills - open training
Brosura de prezentare Presentation Skills - open training
Alina Mihalache272 vues
Catalog cursuri corporate Schultz Consulting 2014 par Alina Mihalache
Catalog cursuri corporate Schultz Consulting 2014Catalog cursuri corporate Schultz Consulting 2014
Catalog cursuri corporate Schultz Consulting 2014
Alina Mihalache526 vues
Adaptarea Vanzarii La Stilul Clientului 16 Oct 2012 Iasi Mentor Training par mentortraining
Adaptarea Vanzarii La Stilul Clientului 16 Oct 2012 Iasi Mentor TrainingAdaptarea Vanzarii La Stilul Clientului 16 Oct 2012 Iasi Mentor Training
Adaptarea Vanzarii La Stilul Clientului 16 Oct 2012 Iasi Mentor Training
mentortraining302 vues
Prezentare curs autorizat Executive Manager - septembrie 2014 par Alina Mihalache
Prezentare curs autorizat Executive Manager - septembrie 2014Prezentare curs autorizat Executive Manager - septembrie 2014
Prezentare curs autorizat Executive Manager - septembrie 2014
Alina Mihalache227 vues
Brosura de prezentare Leadership & Management par Alina Mihalache
Brosura de prezentare Leadership & ManagementBrosura de prezentare Leadership & Management
Brosura de prezentare Leadership & Management
Alina Mihalache407 vues
Prezentare Servicii Strategic Change par Ioana Dragne
Prezentare Servicii Strategic ChangePrezentare Servicii Strategic Change
Prezentare Servicii Strategic Change
Ioana Dragne276 vues
Team building bine facut par Kipo
Team building bine facutTeam building bine facut
Team building bine facut
Kipo79 vues
Programe in oferta MMM Consulting 2013 par Madi Radulescu
Programe in oferta MMM Consulting 2013Programe in oferta MMM Consulting 2013
Programe in oferta MMM Consulting 2013
Madi Radulescu272 vues
Social Selling - Learning Pro par Learning Pro
Social Selling - Learning ProSocial Selling - Learning Pro
Social Selling - Learning Pro
Learning Pro143 vues

Plus de Learning Pro

Learning Pro ✅ The Next-Generation LMS designed to engage and empower learne... par
 Learning Pro ✅ The Next-Generation LMS designed to engage and empower learne... Learning Pro ✅ The Next-Generation LMS designed to engage and empower learne...
Learning Pro ✅ The Next-Generation LMS designed to engage and empower learne...Learning Pro
154 vues11 diapositives
Learning Focus Month - Learning Pro ✅ Forgetting Curve par
Learning Focus Month - Learning Pro ✅ Forgetting CurveLearning Focus Month - Learning Pro ✅ Forgetting Curve
Learning Focus Month - Learning Pro ✅ Forgetting CurveLearning Pro
10 vues1 diapositive
Learning Focus Month - Learning Pro ✅ Digital Learning par
Learning Focus Month - Learning Pro ✅ Digital Learning Learning Focus Month - Learning Pro ✅ Digital Learning
Learning Focus Month - Learning Pro ✅ Digital Learning Learning Pro
15 vues1 diapositive
Learning Month Focus - Learning Pro ✅ Instructional Design par
Learning Month Focus - Learning Pro ✅ Instructional DesignLearning Month Focus - Learning Pro ✅ Instructional Design
Learning Month Focus - Learning Pro ✅ Instructional DesignLearning Pro
9 vues1 diapositive
Learning Month Focus - from Learning Pro ✅ Blended Learning par
Learning Month Focus - from Learning Pro ✅ Blended LearningLearning Month Focus - from Learning Pro ✅ Blended Learning
Learning Month Focus - from Learning Pro ✅ Blended LearningLearning Pro
8 vues1 diapositive
Learning Focus Month - Learning Pro ✅ par
Learning Focus Month - Learning Pro ✅ Learning Focus Month - Learning Pro ✅
Learning Focus Month - Learning Pro ✅ Learning Pro
10 vues1 diapositive

Plus de Learning Pro(7)

Learning Pro ✅ The Next-Generation LMS designed to engage and empower learne... par Learning Pro
 Learning Pro ✅ The Next-Generation LMS designed to engage and empower learne... Learning Pro ✅ The Next-Generation LMS designed to engage and empower learne...
Learning Pro ✅ The Next-Generation LMS designed to engage and empower learne...
Learning Pro154 vues
Learning Focus Month - Learning Pro ✅ Forgetting Curve par Learning Pro
Learning Focus Month - Learning Pro ✅ Forgetting CurveLearning Focus Month - Learning Pro ✅ Forgetting Curve
Learning Focus Month - Learning Pro ✅ Forgetting Curve
Learning Pro10 vues
Learning Focus Month - Learning Pro ✅ Digital Learning par Learning Pro
Learning Focus Month - Learning Pro ✅ Digital Learning Learning Focus Month - Learning Pro ✅ Digital Learning
Learning Focus Month - Learning Pro ✅ Digital Learning
Learning Pro15 vues
Learning Month Focus - Learning Pro ✅ Instructional Design par Learning Pro
Learning Month Focus - Learning Pro ✅ Instructional DesignLearning Month Focus - Learning Pro ✅ Instructional Design
Learning Month Focus - Learning Pro ✅ Instructional Design
Learning Pro9 vues
Learning Month Focus - from Learning Pro ✅ Blended Learning par Learning Pro
Learning Month Focus - from Learning Pro ✅ Blended LearningLearning Month Focus - from Learning Pro ✅ Blended Learning
Learning Month Focus - from Learning Pro ✅ Blended Learning
Learning Pro8 vues
Learning Focus Month - Learning Pro ✅ par Learning Pro
Learning Focus Month - Learning Pro ✅ Learning Focus Month - Learning Pro ✅
Learning Focus Month - Learning Pro ✅
Learning Pro10 vues
Digital Leadership Program - Learning Pro par Learning Pro
Digital Leadership Program - Learning ProDigital Leadership Program - Learning Pro
Digital Leadership Program - Learning Pro
Learning Pro19 vues

Catalog Training-uri 2015 Learning Pro

 • 1. t e a m b u i l d i n g CUM PUTEŢI (TRANS)FORMA ÎNTR-UN MOD CREATIV ŞI RELAXANT ECHIPA DOAR ÎNTR-O ZI? rehte goT enoyre vE seveihcA ero M gnidliubMAET DL II NU GBMAET Să formezi o echipă este doar începutul, să rămâi împreună este progresul, să lucreziîmpreunăestesuccesul (Henry Ford)
 • 2. ? ? ? Copyright ©2011 LearningPro OBIECTIVE Crearea unor punți noi de comunicare în cadrul echipei Întărirea colaborării între participanți pentru atingerea unui obiectiv comun Asumarea și rezolvarea sarcinilor într-un timp dat BENEFICIILE ABORDAREA Activități indoor și outdoor de team building care provoacă creierul, nu doar corpul. Acestea oferă soluții creativelaogamălargădenevoidedezvoltareaechipei. Activitățile de team building și exercițiile de simulare a problemelor de muncă într-o mediu sigur permite organizației dvs. să vadă modul în care oamenii reacționează și interacționează în anumite situații. Acestea se bazează pe conceptul de învățare experiențială-învățareprinpractică. La finalul team building-ului, sesiunea de debriefing evaluează succesul și eșecul activităților, și identifică rezultatele învățării care pot fi transferate înapoi la locul de muncă pentru a îmbunătăți performanța, dincolo de evenimentuldeteambuilding. TEAMbuildingTeam building-urile inovatoare ale Learning Pro - Atunci când oamenii dumneavoastră vor reveni la activitatea lor, echipa dumneavoastră va fi transformată. CE VREȚI SĂ OBȚINEȚI? Lucrul în echipă Comunicare Cooperare & încredere Identificarea punctelor forte Ce atingem Care este Care sunt Performarea ca echipă într-un context inedit și provocator Dezvoltarea potențialului creativ Încurajarea inițiativei Oferirea unei experiențe relaxante și motivante Together E A M Copyright ©2015 LearningPro T Everyone A M T E A More T E Achieves M
 • 3. t r a i n i n g Cum să facem o prezentare Mai interesantă? Mai concisă? Mai puternică? Mai convingătoare? Mult mai mult decât un curs de prezentare: ENERGIE, IMPACT, TEHNICI OBIECTIVE • ABORDARE • METODE • ORGANIZARE • TEMATICI IGHS TTSRIFTATCAPMI EDROLIŢĂTILIBA AERATL OVZ E D ERATNEZERP
 • 4. Copyright ©2015 LearningPro Înțelegerea contextului și cunoașterea publicului Scopul prezentării Tipuri de prezentări și alegerea prezentării potrivite Obiective Comunicarea mai eficientă prin prezentări concentrate pe rezultatele de DUPĂ prezentare Abordarea din perspectiva audienței Aplicarea abordării Mind Mapping în realizarea prezentărilor Metode Prezentări, Studii de caz, Brainstorming Lucru în echipă, Reflecții, Discuții Jocuri, Filme, Povestiri motivaționale Înregistrare sesiuni video Organizarea conținutului prezentării Organizarea prezentării – Mind Mapping Alegerea discursului potrivit Pregatirea slide-urilor Tematici Organizare Durată: 2 zile (8h / zi – inclusiv pauzele) 6 – 15 participanți Grup țintă: toate persoanele care se pot afla în situația de a susține o prezentare sau de a reprezenta compania în exterior (întâlniri de afaceri, conferințe, simpozioane etc.) Participanții vor primi instrumente de lucru specifice (hands-out- uri, fișe de lucru, ghiduri etc.) Abordare Cursul abordează toate etapele unei prezentări de la pregătire până la susținere. Se va pune accentul pe modalitățile de a realiza o prezentare atractivă și ușor de înțeles, chiar și pe marginea unor subiecte tehnice sau de specialitate. Impactul cursului va fi evaluat cu ajutorul unor sesiuni înregistrate în urma cărora participanții vor primi feedback de la traineri și colegi. Planificare instrumente Pregătire vorbitor Identificarea potențialelor obiecții și pregătirea răspunsurilor Pregătirea prezentării Susținerea prezentării – Show Time Formule de introducere/Formule de încheiere Utilizarea mijloacelor audio – video Tipuri de auditoriu și strategii de abordare Tehnici de captare a atenției Sesiunea de Q & A și Follow-up THGISTSRIFTATCAP MI Cunoașterea contextului EDROLIŢĂTILIBAAERATLOVZED PREZENTARE
 • 5. t r a i n i n g Cum să dobândim arta de a face problemele atât de interesante, încât toată lumea să vrea să le rezolve? Rezultatele apar atunci când arta se bazează pe disciplină. Leadership fără management nu există. OBIECTIVE • ABORDARE • METODE • ORGANIZARE • TEMATICI GA ERNAMNOITCA &ELAIREGANA MIŢĂTILI BA PIHSREDAEL
 • 6. Copyright ©2015 LearningPro Funcțiile managementului Metode de management Tehnici de management Obiective Atingerea obiectivelor de performanță a echipei prin motivare și valorizare Aplicarea tehnicilor de managementul performaței Construirea unei viziuni pentru și împreună cu echipa Metode Prezentări la flipchart și videoproiector Studii de caz, exerciții interactive Lucru în echipă, reflecții, discuții Jocuri, filme, povestiri motivaționale Brainstorming Leadership-ul pentru echipă Construirea și susținerea unei echipe productive și coezive Creșterea performanței echipei prin evaluare și planuri de acțiune Planificarea și realizarea de ședințe eficiente Inițierea și implementarea schimbării prin coaching Tematici Organizare Durată: 3 zile (8h/zi – incluzând pauzele) 6 – 15 participanţi Grup ţintă: toate categoriile de management Participanții vor primi instrumente de lucru specifice (hands-out- uri, fișe de lucru, ghiduri etc.) Abordare Cursul se bazează pe aplicarea imediată a cunoștințelor acumulate la locul de muncă, într-o manieră practică și eficientă O componentă importantă o reprezintă motivarea participanţilor de a aplica principiile învăţate, prin schimbarea atitudinii față de rolul propriu de manager Impactul cursului poate fi evaluat cu ajutorul unor instrumente de măsurare specifice. Înțelegerea oamenilor și a organizațiilor Comunicare organizațională Luarea deciziei individuale și de grup Gestionarea performanței angajaților Impactul managerului asupra performanței angajaților Comportamentul organizațional Bariere tipice și punți de comunicare Tehnici de feedback managerial Valorizarea și oferirea recunoașterii Gestionarea conflictelor Crearea unei viziuni puternice în echipă REGANAM NOITCA Cadru general &ELAIREGANAMIŢĂTILIBA EADERL SHIP
 • 7. Cum să anticipăm ce,undeşicumvorclienţii sălefieoferiteserviciilenoastre? t r a i n i n g “În fiecare client vechi se află unul nou care așteaptă să iasă și să cheltuie mai mulți bani cu tine.” Murray Raphel OBIECTIVE • ABORDARE • METODE • ORGANIZARE • TEMATICI G.. E.A.G.N.E TNE MEGA GNE RE M O TSU C ĂŢNEIREPXE&ERAZILAIOL
 • 8. Copyright ©2015 LearningPro De ce vin clienții? De ce vor să plece clienții? Harta Empatiei Implicarea clientului în soluție Obiective Conștientizarea și înțelegerea nevoii aplicării metodelor de customer engagement Descrierea procesului de customer engagement în cadrul creării experienței clientului Cunoașterea și aplicarea tehnicilor de customer engagement Metode Prezentări la flipchart și videoproiector Studii de caz, exerciții interactive Lucru în echipă, reflecţii, discuţii Jocuri, filme, povestiri motivaţionale Brainstorming Module Organizare Durată: 1 zi (8h – incluzând pauzele) 6 – 15 participanţi Grup ţintă: echipe de vânzări, personal din front-office, manageri de relații, toate persoanele implicate în vânzarea de produse/servicii Participanții vor primi instrumente de lucru specifice (hand-out-uri, fișe de lucru, ghiduri etc.) Abordare Intervenția de training este complet personalizată și structurată într-o manieră eficientă de învățare aplicată practic pe situații reale, similare cu cele cu care se confruntă în activitatea zilnică participanții. Astfel, soluția E.N.G.A.G.E. constă într-o sesiune de workshop intensiv, cu impact puternic, utilizând tehnici de dezvoltare accelerată, coaching de grup, aplicări practice ale abilităților transferate, exerciții în echipe și feed-back. Relaționarea – la nivel comunicațional, dar și emoțional, cheia unei experiențe pentru client care să îl determine să cumpere sau să rămână loial Înțelegerea dinamicii conversației pentru a înțelege perspectiva clientului Tehnici de sondare a nevoilor reale: întrebări cu valoare mare; întrebările ca tactici Relaționarea .E.G.A. G. N. E Customer engagement – secretul loializării TNEMEGAGNEREMOTSUC E & EXAR PIZ ERL IA EI NO ŢL Ă Focus pentru impact prin soluție bazată pe valoarea percepută de client Cum identificăm și cum exploatăm ce înseamnă valoare pentru client; Harta Oportunităților Cum pregătim apelul către un client astfel încât să ne mărim șansele de succes Tips & Tricks de relaționare și investigare a valorii percepute de către client Valoarea pentru Client Follow-up-ul și comunicarea în scris – cum exploatăm aceste oportunități pentru a crea o experiență de tip WOW clienților, menită să conducă la retenția clientului respectiv Utilizarea frazelor tranziționale pentru verificarea înțelegerii și provocarea solicitării acoperirii nevoii Schimbarea focusului de la preț la consiliere R-ENGAGE
 • 9. t r a i n i n g Cum să pregătim ş să încheiemi vânzări care aduc valoare clienţilor? Agilitatea înseamnă să fii mai pregătit decât competitorii. Pentru un vânzător agil, timpul se măsoară în săptămâni, nu ani. OBIECTIVE • ABORDARE • METODE • ORGANIZARE • TEMATICI L IL NE GSDECNAVDA AĂTARUTCURTS AERADR O BA IIRĂZNÂV
 • 10. Copyright ©2015 LearningPro Rolul și responsabilitățile unui vânzător de succes Vânzarea teritorială Prospectarea clienților din aria proprie de vânzări Obiective Creșterea portofoliului de clienți și a valorii per client Aplicarea tehnicilor de planificare a vânzării Atingerea obiectivelor de vânzarea prin aplicarea tehnicilor de cross-sell și up-sell Metode Prezentări la flipchart și videoproiector Studii de caz, exerciții interactive Lucru în echipă, reflecţii, discuţii Jocuri, filme, povestiri motivaţionale Brainstorming Module Organizare Durată: 6 zile (8h/zi – incluzând pauzele) 6 – 15 participanţi Grup ţintă: echipe de vânzări, personal din front-office, manageri de relații, toate persoanele implicate în vânzarea de produse/servicii Participanții vor primi instrumente de lucru specifice (hands-out- uri, fișe de lucru, ghiduri etc.) Abordare Programul constă în 6 module de câte o zi în care se abordează într-o manieră practică toate etapele de strategie, planificare și execuție a vânzărilor. Workshop-urile vor fi personalizate pe procesele și metodele organizației. Impactul programului poate fi evaluat până la nivelul creșterii numărului și valorii vânzărilor. Principiile și etapele vânzării consultative Jocuri de rol pentru îmbunătățirea abilităților de consiliere a clienților Comunicarea pentru vânzare GNILLES DE C N A V D A Planificarea Teritorială a Vânzărilor AĂTARUTCURTSAERADROBA VÂNZĂRII Managementul portofoliului actual de clienți Cross-sell și up-sell ca soluții oferite clienților Contact management Stabilirea strategiei de vânzare Best practice-uri în implementarea planului de acțiune săptămânal Analiza individuală pe rata de succes a performanței pe prospectare și pe planul de activități de vânzare Diseminarea celor mai bune practici Modalități de extindere a rețelei sociale în vederea creșterii numărului de clienți Oferirea unor experiențe în servirea clientului Pregătirea promovării unei campanii de networking și de momente definitorii în relaționarea cu clientului Networking pentru afaceri Dezvoltarea „Profilului meu de vânzător“ Prezentare rezultate ale campaniei momentelor definitorii în fața unui grup de manageri Revizuire finală și lecții învățate
 • 11. t r a i n i n g Cum să dezvoltăm relaţii bazate pe comunicare rezonantă? „Scopul comunicării nu trebuie să fie victoria, ci progresul.“ Joseph Joubert OBIECTIVE • ABORDARE • METODE • ORGANIZARE • TEMATICI DINUT EI ATAUCĂCINUMOC & ERACINU M O C ERANOIŢALER
 • 12. Copyright ©2015 LearningPro Stiluri de comunicare Bariere în comunicare și depășirea lor Limbaje în comunicare Descifrarea mesajelor cheie Obiective Eficientizarea comunicării organizaționale Îmbunătățirea relațiilor profesionale și personale Aplicarea principiilor comunicării asertive Metode Prezentări la flipchart și videoproiector Studii de caz, Exerciții interactive Lucru în echipă, Reflecții, Jocuri de rol Filme, Povestiri motivaționale Brainstorming Tehnici de comunicare Ascultarea activă – baza comunicării Tehnici de ascultare activă Formularea întrebărilor Tehnici de feedback constructiv Raportarea la critică Tematici Organizare Durată: 2 zile (8h/zi – incluzând pauzele) 6 – 15 participanți Grup țintă: toate departamentele care au contact direct și frecvent cu clienții Participanții vor primi instrumente de lucru specifice (hands-out- uri, fișe de lucru, ghiduri etc.) Abordare Cursul este centrat pe conștientizarea propriului comportament și pe învățarea experiențială. O componentă importantă o reprezintă motivarea participanților de a aplica principiile învățate. Impactul cursului poate fi evaluat cu ajutorul unor instrumente de măsurare specifice. Prima impresie Etapele relaționării eficiente Relaționarea cu persoanele dificile Inteligența emoțională în relaționare Relaționarea Comunicarea organizațională Comunicarea în cadrul organizației Canale de comunicare adecvate Comunicarea în cadrul echipei Comunicarea în cadrul ședințelor Comunicarea la telefon AENIDUTITAUC ĂCINU M O C Comunicarea prin atitudine &ERACINUMOC NARIO EŢALER
 • 13. t r a i n i n g Cum să înţelegem aşteptările clienţilor şi să le oferim o experienţă memorabilă? În ultimii 4 ani, numărul clienților care renunță la o relație de afaceri din cauza unei experiențe necorespunzătoare a crescut de la 59% la 86%. (Harris Interactive, Customer Experience Impact Report) OBIECTIVE • ABORDARE • METODE • ORGANIZARE • TEMATICI LIENC TUU LCOGNATEDIŞAPNÎ RE MOTSU C ERAC
 • 14. Copyright ©2015 LearningPro Activități practice: motivarea și conștientizarea potențialului individual Preferințe personale care ne inspiră să realizăm obiectivele Tipologia angajaților din perspectiva servirii clienților Obiective Crearea unei experiențe de succes pentru client Abordarea și fidelizarea clientului printr-o comunicare eficientă Relaționarea în servire din perspectiva clientului Metode Prezentări la flipchart și videoproiector Studii de caz, Exerciții interactive Lucru în echipă, Reflecții, Jocuri de rol Filme, Povestiri motivaționale Brainstorming Comunicarea & Relaționarea Relaționarea ca Atitudine Tehnici de relaționare specifice Descoperirea nevoilor Argumentarea soluției și încheierea Tematici Organizare Durată: 2 zile (8h/zi) – incluzând pauzele 6 – 15 participanți Grup țintă: toate departamentele care au contact direct și frecvent cu clienții Participanții vor primi instrumente de lucru specifice (hands-out- uri, fișe de lucru, ghiduri etc.) Abordare Cursul este centrat pe conștientizarea propriului comportament și pe învățarea experiențială. O componentă importantă o reprezintă motivarea participanţilor de a aplica principiile învăţate. Impactul cursului poate fi evaluat cu ajutorul unor instrumente de măsurare specifice. Tipologii de clienți Nevoi și așteptări specifice Mesaje cheie de la clienți Psihologia Clientului Customer Experience Interacțiunea cu clientul - Experiență Experiențe, nu produse și servicii Instrumente suport în relaționarea cu clientul Clienții dificili - Studiu de caz LUTNEILCUC OGNATEDIŞAP NÎ Motivarea REMOTSUC CARE
 • 15. t r a i n i n g Cum să răzbatem prin jungla vânzărilor cu entuziasm şi agilitate? Agilitatea înseamnă să fii mai pregătit decât competitorii. Pentru un vânzător agil, timpul se măsoară în săptămâni, nu ani. OBIECTIVE • ABORDARE • METODE • ORGANIZARE • TEMATICI EL SASIRAFAS AĂTARUTCURTS AERADR O BA IIRAZNÂV
 • 16. Copyright ©2015 LearningPro Tipologii de clienți și abordarea lor Factorii de motivare ai clientului Standarde de satisfacție a clientului Obiective Creșterea vânzărilor prin aplicarea tehnicilor de vânzare încrucișată Aplicarea procesului de vânzare structurată Atingerea obiectivelor de vânzare printr-o comunicare eficientă Metode Prezentări la flipchart și videoproiector Studii de caz, exerciții interactive Lucru în echipă, reflecţii, discuţii Jocuri, filme, povestiri motivaţionale Brainstorming Comunicarea în vânzări – proces structurat Relaționarea și conversația de început Identificarea nevoilor Oferirea soluției potrivite și abordarea eventualelor obiecții Tehnici de vânzare încrucișată Încheierea vânzării Tematici Organizare Durată: 2 zile (8h/zi – incluzând pauzele) 6 – 15 participanţi Grup ţintă: echipe de vânzări, personal din front- office, manageri de relații, toate persoanele implicate în vânzarea de produse/servicii Participanții vor primi instrumente de lucru specifice (hands-out- uri, fișe de lucru, ghiduri etc.) Abordare Cursul este centrat pe conştientizarea tuturor elementelor care formează procesul de vânzare şi pe învăţarea experienţială. Cursul porneşte de la conceptul central al safari-ului în care pregătirea și adaptarea rapidă la neprevăzut sunt cheia. Impactul cursului poate fi evaluat cu ajutorul unor instrumente de măsurare specifice. Pregătirea vânzării Procesul de vânzare Finalizarea vânzării și Consultanța post – vânzare Elemente de Customer Experience Management Managementul vânzării Managementul stresului Stresul și cum îl gestionăm Negativismul Frica și cum putem să o depășim Autocontrolul - tehnici SELAS IR AF AS Cum gândește clientul? AĂTARUTCURTSAERADROBA VÂNZĂRII
 • 17. t r a i n i n g Cum să pregătim ş să încheiemi vânzări care aduc valoare clienţilor? Agilitatea înseamnă să fii mai pregătit decât competitorii. Pentru un vânzător agil, timpul se măsoară în săptămâni, nu ani. OBIECTIVE • ABORDARE • METODE • ORGANIZARE • TEMATICI E SLASLX AĂTARUTCURTS AERADR O BA IIRĂZNÂV
 • 18. Copyright ©2015 LearningPro Cum derulăm un proces de vânzare consultativă de succes? Planul de Acțiune Comercială (PAC) – baza de pornire a prospectării Modelul structurat de prospectare și metode de prospectare Obiective Creșterea portofoliului de clienți și a valorii per client Aplicarea tehnicilor de planificare a vânzării Atingerea obiectivelor de vânzarea prin aplicarea tehnicilor de cross-sell și up-sell Metode Prezentări la flipchart și videoproiector Studii de caz, exerciții interactive Lucru în echipă, reflecţii, discuţii Jocuri, filme, povestiri motivaţionale Brainstorming Module Organizare Durată: 6 zile (8h/zi – incluzând pauzele) 6 – 15 participanţi Grup ţintă: echipe de vânzări, personal din front-office, manageri de relații, toate persoanele implicate în vânzarea de produse/servicii Participanții vor primi instrumente de lucru specifice (hands-out- uri, fișe de lucru, ghiduri etc.) Abordare Programul constă în 6 module de câte o zi în care se abordează într-o manieră practică toate etapele de strategie, planificare și execuție a vânzărilor. Workshop-urile vor fi personalizate pe procesele și metodele organizației. Impactul programului poate fi evaluat până la nivelul creșterii numărului și valorii vânzărilor. Înțelegerea Argumentării: Bariera „Nu mă ajută” Metode de Argumentare a Soluției Argumentarea propunerii de valoare Construirea Valorii SELAS L X Prospectarea AĂTARUTCURTSAERADROBA VÂNZĂRII Empatia – premisă de bază a relaționării Construirea și livrarea mesajelor cheie Tehnici de aplicare eficientă a rapport-ului în relaționare Câștigarea Încrederii Analiza situațională și protocolul descoperirii nevoilor Motivele Tehnice și Motivele Personale ale clienților Cum să explorăm nevoile: Ascultarea Cunoașterea perspectivei clientului Conversația de vânzare Comportamentul în negocierea comercială Stiluri personale de negociere și stiluri de persuasiune Pregătirea și planificarea negocierii Situații de negociere Negocierea Dezvoltarea „Profilului meu de vânzător“ Prezentare rezultate ale campaniei momentelor definitorii în fața unui grup de manageri Coaching și evaluare finală
 • 19. LpLearningPro 01 CtConsultanță 04 TrTraining 05 EcEchipa 03 ElE-Learning 06 ExExpertiză 07 SvServicii 02 Learning Pro sprijină într-un mod inovativ organizațiile private și publice să obțină succes continuu prin transformări integrative și eficace. Learning Pro oferă organizațiilor servicii de consultanță și facilitare, training-uri, ateliere de lucru, special proiectate pentru a întări capacitatea organizațională și managerialăaacestora. În plus, Learning Pro sprijină organizațiileîndefinireastrategiilor și în proiectarea planurilor de dezvoltare organizațională, precum și în implementarea, monitorizarea șievaluareaacestora. Prin combinarea teoriilor moderne de management cu experiența practică în dezvoltarea resurselor umane, abordarea noastră de consultanță și training este una orientatăspreaplicabilitate,bogată î n m e t o d e i n t e r a c t i v e ș i participative și bazată pe utilizarea tehnologiilormoderne. Un partener cu experiență internațională ElE-Learning 06 Training onlinecu impact real si eficient Dezvoltarea personalizată a unei platforme online de învăţare sincronă și asincronă ź spaţiu educaţional sigur care să permită derularea în condiţii optime și sigure a procesului de instruire on-line ź Posibilitatea de organizare de grupuri de discuţii tematice ź Facilităţi de lucru în comun de tip whiteboard ź Video/audio - transmisie de date audio şi video de la instructor către cursanți. Design-ul de conţinut multimedia pentru cursurile care vor fi publicate pe platformă și furnizarea de cursuri ź acces la cursuri de cea mai înaltă calitate educaţională de la furnizori globali ź creare cursuri personalizate în funcţie de nevoile instituţiei ź furnizare de cursuri live de la orice furnizor educaţional de pe piaţa românească sau internaţională Administrarea platformei on-line şi a cursurilor rezidenţiale ź Planificarea evenimentelor și a sesiunilor de cursuri ź Managementul furnizorilor, a instructorilor (trainerilor), facilităţilor şi echipamentelor ź Înregistrarea automată a cursanţilor la cursuri şi autorizarea participării acestora de către manageri ź Managementul listelor de aşteptare şi urmărirea intereselor de cursuri pentru notificare ź Oferirea de rapoarte managerilor privind accesul şi modul de finalizare a cursurilor de către angajat Testarea cunoştinţelor dobândite în urma cursurilor şi evaluarea personalului pe criterii aptitudinale sau de cunoştinţe, stabilite cu managementul ź crearea de colecţii de întrebări, pe mai multe niveluri de dificultate, care apoi vor fi folosite pentru generarea de teste ź cronometrarea timpului alocat testului şi închiderea automată la expirarea timpului alocat de instructor la creare/generare pentru toate tipurile de training, incluzând ź training de produse ź training de induction ź training de conformitate ź training de vânzări Conținut de impact ź aducerea rapidă a noilor angajați la standardele de performanță cerute ź conformitatea cu noile reglementări în domeniul specific al organizației ź însușirea cunoștințelor despre un nou produs, în timp minim ź costuri reduse ale investiției în training-ul angajaților, prin eliminarea costurilor de deplasare, masă, de absență etc. Beneficii w w w . . r ol e a r n i n g p r o Copyright ©2015 LearningPro
 • 20. CtConsultanță 04Cucevăputemsprijini? EcEchipa 03 Exemple tipice de soluţii personalizate oferite: ź Programe de Management şi Leadership ź Programe de Managementul Schimbării ź Programe de Inducţie ź Programe de Customer Service ź Programe de Managementul Talentelor ź Programe de Coaching ź Training-uri de Abilităţi de comunicare şi de prezentare ź Training-uri de Gestionare a Riscului operaţional ź Training-uri de Management de proiect ź Training-uri de Abilităţi de Vânzare și Negociere ź Training-uri de Business Etiquette ź Teambuilding-uri și Evenimente Cross- şi intra-funcţionale ź Facilitare de Workshop-uri pe obiective specifice Dacă aveţi nevoie de un curs de formare pentru câteva persoane sau un program de dezvoltare pentru un grup de mai multe persoane sau echipe care își desfășoară activitatea într- unnumărmaimaredelocaţii,putemadaptaosoluţiecareeste specifică pentru organizația dumneavoastră. Lucrăm în parteneriat cu clienţii noştri, pentru a produce soluții care oferă rezultate observabile şi tangibile de afaceri pentru persoanefizice,echipeşiorganizaţii. Cheia succesului este atenția pe care o acordăm pentru a înţelege atât necesitatea de învăţare, cultura și valorile companiei dumneavoastră pentru a ne asigura că soluţia propusă este potrivită pentru cerințele specifice și contextul internșiexternalorganizațieidumneavoastră. TrTraining 05 Ocombinațiedesucces Toateacesteprogramepotincludefollow-up,virtualsaufațăîn față, pentru a întări cunoștințele și abilitățile deprinse. De asemenea, în funcție de importanța programului în atingerea obiectivelor organizației dvs. și de nivelul investiției în formarea și dezvoltarea angajaților putem realiza o evaluare complexăajungândpânălacalculareaROIaprogramului. Durata, tematicile și metodele utilizate pot varia în funcție de constrângerile și nevoile specifice ale organizației dumneavoastră, menținând raportul de calitate și beneficii ale soluțiilor oferite. Evaluarea procesului de L e a r n i n g ș i d e f i n i r e a strategieideLearning Analiza tuturor proceselor de învățare organizațională și f o r m a r e p r o f e s i o n a l ă , elaborarea de soluții bazate pe o analiză cost/beneficiu și a c ă ro r i m p l e m e n t a re va c o n t r i b u i l a a t i n g e r e a o b i e c t i v e l o r st ra t e g i c e organizaționale. Definirea strategiei de R e s u r s e U m a n e a organizației Identificarea politicilor și practicilor de Resurse Umane potrivite pentru a susține îndeplinirea obiectivelor pe termen lung ale organizației. Strategia de Resurse Umane integrează politicile de formare șidezvoltareapersonalului. Evaluarea și proiectarea optimă a procesului de knowledge management (KM) Asigurarea unui sistem eficace de knowledge management care să sprijine în timp real nevoile de cunoștințe și expertiză ale membrilor organizației. Optimizarea proceselor de ResurseUmane D i a g n o z a m o d u l u i d e desfășurare a proceselor specifice de Resurse Umane, în s c o p u l i d e n t i f i c ă r i i o p o r t u n i t ă ț i l o r d e îmbunătățireaacestora. Dezvoltareorganizațională Proiectarea strategiei de schimbare organizațională și implementareadeprogramede management al schimbării care să conducă la atingerea obiectivelorpetermenlung. Aveți nevoie de… Vă oferim ... Contextul nevoii, situând-o în cadrul complex organizațional Acest lucru vă va ajuta să luați mai bine deciziile de investiție și de schimbare, primind alternative de soluții Concepte cheie aplicate în practica organizației dvs. Principiile și cele mai bune practici globale din domeniu vor fi transpuse în procesele zilnice ale organizației Instrumente și ghiduri Instrumente concrete, proceduri și alte metode suport pentru aplicarea noilor practici implementate, personalizate pe nevoile specifice de exploatare Resurse adiționale Resurse utile în activitatea zilnică a membrilor organizației dvs., selectate pentru cerințele specifice din domeniu Trainerii și consultanții Learning Pro sunt specialiști în domeniul lor, certificați în competențe UE și au o experiență practică amplă dobândită într-o varietate de organizațiinaționaleșiinternaționale. Personalul nostru este implicat atât în activităţile de formare şi în cele de consultanţă pentru a ne asigura că aceștiamenţin o strânsă legătură cu practica dezicuziîndomeniu. Experţii Learning Pro se recomandă prin profesionalism și abilități în managementul schimbării,managementul proceselor, cultură organizațională, knowledgemanagement,coachingșitraining. Client Experiență profesionistă la cel mai înalt nivel, din domenii diverse Acces la cele mai noi și practice cunoștințe, aplicabile în mod eficient Soluții inovatoare care susțin performanța pe termen lung Abordare integrată a satisfacerii nevoilor clientului Experiență AbordareAcces la cele mai c l ui lc do erP t rg an ii nn in ra g? eL ăzaervilmuC Evaluarea impactului programului Identificarea nevoilor de training Proiectarea și planificarea programului Stabilirea obiectivelor de training Implementarea programului Selectarea strategiei potrivite w w w . l e a r n i n g p r o . r o