Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Presentatie Healthy & Healing Environments

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 51 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Similaire à Presentatie Healthy & Healing Environments (20)

Plus par Croonwolter&dros (20)

Publicité

Plus récents (20)

Presentatie Healthy & Healing Environments

 1. 1. Seminar Healthy & Healing Environments 21 november 2013, Enschede
 2. 2. Spreker: Henk Knevelbaard Vestigingsdirecteur Wolter & Dros Onderwerp: Welkom namens Croon en Wolter & Dros
 3. 3. 21 november 2013 Seminar - Healthy & Healing Environments Living Tomorrow, de werkomgeving van de toekomst 12.30 uur Ontvangst met lunchbuffet 13.30 uur Welkom namens Croon en Wolter & Dros Henk Knevelbaard, Wolter & Dros 13.40 uur Presentatie “Het moderne, service- en patiëntgerichte ziekenhuis MST” Marien Breedijk, MST 14.10 uur Presentatie “Het Healing Environment-concept binnen MST” Marieke Blanken, IAA Architecten 14.40 uur Presentatie “Voorkomen stagnatie in afbouw door het vier-sterren scenario” Rudi Meinders, Croon 15.00 uur Pauze 15.30 uur Rondleiding door het MST-project 16.40 uur “Healthy Environment” benaderd vanuit trends in veranderende samenleving Ruud Veltenaar, key-note speaker 17.30 uur Netwerkborrel en buffet 20.00 uur Einde
 4. 4. Spreker: Marien Breedijk Projectmanager nieuwbouw, MST Onderwerp: Het moderne, service- en patiëntgerichte ziekenhuis
 5. 5. MST Bouwt
 6. 6. bouwen Marien Breedijk projectmanager 1989 1995 2008 1999
 7. 7. Projectbureau nieuwbouw november 2013 Agenda: 1.het MST 2.de projectorganisatie 3.ontwikkelingen in de zorg 4.healthy environment
 8. 8. Kengetallen MST 2012 Aantal erkende bedden : 1070 Omzet : ca € 340.000.000 Aantal polikliniekbezoeken : 521.874 Aantal dagverplegingsdagen : 35.278 Aantal klin. verpleegdagen : 179.601 Primair verzorgingsgebied : 264.000 inwoners van Twente Secundair verzorgingsgebied : 700.000 inwoners voor topklinische functies Aantal personeelsleden : 3.675 excl. medisch specialisten Aantal medisch specialisten : 251 (loondienst + vrij gevestigd)
 9. 9. bijzondere voorzieningen • • • • • topklinisch opleidingsziekenhuis hartchirurgie, neurochirurgie, neonatologie radiotherapie en nucleaire geneeskunde dialyse traumacentrum (Twente, NR Westfalen) 9
 10. 10. het nieuwe MST: huisvesting • Zorg dichtbij de patiënten medisch specialistische zorg in poliklinieken te Haaksbergen, Oldenzaal en Losser • Hoog-complexe zorg geconcentreerd op één locatie ziekenhuis Enschede • Samenwerking met ZGT: Twents Medische Coöperatie (TMC)
 11. 11. Bouwplannen op hoofdlijnen • Nieuwbouw locatie Koningsplein (78.400 m2) t.b.v. (top)klinische en poliklinische gespecialiseerde ziekenhuiszorg • Bestaande gebouwen VKC, Nucleaire Geneeskunde/Radiotherapie (28.000 m2) t.b.v. (top)klinische en poliklinische gespecialiseerde ziekenhuiszorg • Renovatie en herbestemming locatie Haaksbergerstraat (55.000 m2, na 2016) t.b.v. ondersteuning aan de zorg • Renovatie in Oldenzaal (10.500 m2) t.b.v. poliklinische gespecialiseerde zorg • • Bezoekers en Patiënten parkeren in de Van Heek garage Parkeren medewerkers: parkeergarage MST • Ariënsplein wordt afgestoten
 12. 12. Stand van zaken oktober 2013 MST Nieuwbouw
 13. 13. de projectorganisatie
 14. 14. Kengetallen Nieuwbouw Enschede: Oppervlakte gebouw : 78.400 m2 Oppervlakte terrein : 23.000 m2 Investering (bouwkosten incl. btw) : € 239.000.000 Projectmanagement : dr. A.L.P Buitelaar & ing M. Breedijk Huisvestingsadviseur : PTG-advies / ir. K.C.A. Pieterse Bouwkundig ontwerp : IAA Architecten / ir. H.A.M. Abels Techniekconcept : Arup / ir. J. Wiedenhoff Bouwteam en Realisatie : Bouwcombinatie Dura Vermeer / Trebbe : Installatiecombinatie Croon / Unica / Wolter&Dros
 15. 15. Projectmanagement - kleine projectorganisatie - korte lijnen Raad van Bestuur Uitvoerende partijen Stuurgroep Nieuwbouw PBN Bouwdirectie, Aannemers Projectorganisatie Nieuwbouw Medisch Spectrum Twente Uitvoeringsfase (Enschede)
 16. 16. Ontwerpen in een bouwteam • Geïntegreerd ontwerpen • Alle kennis bundelen • Kennis van het ontwerp • Problemen na opdracht voorkomen 16
 17. 17. ontwikkelingen in de zorg en in de regio
 18. 18. Spelregels bouw (tot 2005) • VWS bepaalt grootte en budget • Adagium is aanbodsturing • Bouwcollege bepaalt bouwnormen en beoordeelt plannen • De opdrachtgever maximaliseert grootte en budget • De vergunning rondt het systeem af – geen risico m.b.t. huisvestingslasten
 19. 19. het nieuwe ziekenhuis (anno 2005) • Van aanbodsturing naar gereguleerde marktwerking • Van lumpsum naar DBC’s • Concurrentie • Succesfactor: – Van: kennis van de regelgeving – Naar: kennis van de markt • Verzekeraars kopen zorg in en stellen voorwaarden: – Volumenormen – prestatienormen – benchmarking
 20. 20. het nieuwe ziekenhuis (anno 2012) • Concentratie van hoogcomplexe zorg • Samenwerkingsverbanden; fusies • Regiomaatschappen • Basispakket onder druk • Verschuiving van 2de lijn naar 1ste lijn
 21. 21. Bouwen in de nieuwe context • De noodzaak van een businessplan, gebaseerd op een stategische visie en realistische cijfers • Van maximalisatie naar optimalisatie van vierkante metergebruik • Het belang van: – levensduurkosten – flexibiliteit / aanpasbaarheid – lokatie en belevingskwaliteit
 22. 22. 37 jaar gezondheidszorg in Nederland kosten       gezondheidszorg     welzijnszorg     totaal (x1000 €):               1998   25.500   15.400   40.900               2012   53.900   35.300   89.200
 23. 23. de consument Als poliskoper: de polis kan niet goedkoop genoeg zijn wil wel 85 worden i.p.v. 75, maar het mag niet meer kosten Als patient: het kan nooit duur genoeg zijn kiest voor verzekeraar die alles betaalt en ziekenhuis in de buurt weet weinig over prijs/kwaliteit; heeft dus nog weinig te kiezen 23
 24. 24. Samenwerking in de Twents Medische Coöperatie (TMC) Coöperatie sinds 24 mei 2013
 25. 25. een coöperatie in Twente • Wettelijke kaders (volumenormen e.d.) • Het behoud en versterken van de hoog complexe en topklinische functies in de regio Twente • Het ontwikkelen en versterken van sub-specialisaties
 26. 26. aandachtspunten fase 1 • Laagvolume onco-chirurgie: pancreas, lever en oesophagus/ maag • Geboortezorg Twente • Prostaatoncologie • Pijncentrum Twente (medisch) ondersteunend: • Mammacare Laboratorium (Medlon) • Acute zorg Klinisch fysica Klinische farmacie Opleiding, training
 27. 27. fusiegolf 2.0 • • • • • • • • • Groen licht voor fusie Franciscus Ziekenhuis Roosendaal en Lievensberg Ziekenhuis Het TweeSteden ziekenhuis en het St. Elisabeth Ziekenhuis zijn per 14 augustus bestuurlijk gefuseerd. Rijnland Ziekenhuis en Diaconessenhuis fuseren Bijna alle ziekenhuizen onderzoeken op dit moment fusie (nrc, 5 jan.2013) Schippers: fusie Diaconessenhuis en Isala nodig Beantwoording kamervragen voorgenomen fusie Isala Klinieken Zwolle, St Jansdal Ziekenhuis Harderwijk en Noorderboog Meppel Ziekenhuis Winterswijk richt vizier op Twente Fusie radiologen ziekenhuizen Twente en Winterswijk Fusie Beatrixziekenhuis en Albert Schweitzer ziekenhuis
 28. 28. het gebouw; innovatie en duurzaamheid
 29. 29. het gebouw • Menselijke maat: kleinschaligheid binnen groot ziekenhuis: themagebieden (nu reeds: Thoraxcentrum, Vrouw Kind Centrum) • Patiënt vindt ‘alle’ voorzieningen bij elkaar in themagebied • Flexibele poliklinieken met backoffice (kenniscentra) • Healing environment • Uitsluitend één-beds kamers in de kliniek • Moderne techniek en energiezuinig
 30. 30. Duurzaam Bouwen Thema’s: •Energiebesparing en besparing op fossiele brandstoffen •Binnenklimaat •Waterbesparing •Arbo / ergonomie •Flexibiliteit •Veiligheid •Logistiek en transport •Afvalpreventie •Duurzame materialen •Verkeer en vervoer •Buitenruimte - het stolp concept - betonkernactivering - warmte koude opslag
 31. 31. HET STOLPCONCEPT
 32. 32. VOORDELEN VAN HET STOLPCONCEPT 1. 5.000 m2 EXTRA GEBOUWOPPERVLAK
 33. 33. VOORDELEN VAN HET STOLPCONCEPT 1. 5.000 m2 EXTRA GEBOUWOPPERVLAK 2. 25% MINDER VERLIESGEVEND OPPERVLAK; DE STOLP ZORGT VOOR EEN BUFFERRUIMTE WINTER (atrium vormt warme schil om gebouw) ZOMER (atrium vormt koele schil om gebouw)
 34. 34. VOORDELEN VAN HET STOLPCONCEPT 1. 5.000 m2 EXTRA GEBOUWOPPERVLAK 2. 25% MINDER VERLIESGEVEND OPPERVLAK; BUFFERRUIMTE 3. FUNCTIONEEL VOORDEEL ; MEER DYNAMIEK IN GEBOUW
 35. 35. VOORDELEN VAN HET STOLPCONCEPT 1. 5.000 m2 EXTRA GEBOUWOPPERVLAK 2. 10000 m2 KLEINER VERLIESGEVEND OPPERVLAK 3. FUNCTIONEEL VOORDEEL 4. TE OPENEN RAMEN (geluid, regen, wind, temperatuur)
 36. 36. betonkernactivering
 37. 37. warmte koude opslag Wintersituatie http://www.youtube.com/watch?v=yWquWrYqZYg Zomersituatie
 38. 38. Gezonde leefomgeving: Betonkernactivering (verwarmde) lucht Stralingspaneel boven bed Te openen raam
 39. 39. healing environment • • • • • overzicht (‘duidelijk’ gebouw) daglicht éenbedskamers mooie architectuur interieur, kleurgebruik, kunst • veiligheid, aandacht en warmte 39
 40. 40. Healthy Environment : Veiligheid !
 41. 41. Jaarlijks 1735 onnodige doden in Nederlandse ziekenhuizen Jaarlijks sterven er in Nederland ruim 1700 patiënten door vermijdbare schade. Dit blijkt uit onderzoek dat is hebben uitgevoerd op initiatief van de Orde van Medisch Specialisten. De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft de veiligheid van patiënten in ziekenhuizen voor de komende jaren tot topprioriteit gebombardeerd. Het aantal onnodige sterfen letselgevallen in ziekenhuizen moet volgens voorzitter Tjibbe Joustra drastisch omlaag, schrijf de Volkskrant vandaag.
 42. 42. Specifieke ziekenhuis veiligheidsthema’s • • • • Electrotechnische installaties Medische gassen Luchttechnische veiligheid Stralingsveiligheid
 43. 43. werkplannen • • • • • • omschrijving van de activiteit de van toepassing zijnde kwaliteitsnormen het te bereiken eindresultaat de werkmethode het keuringsplan de rapportage
 44. 44. elektrische veiligheid • K classificatie volgens de NEN 1010 • medische handelen bepaalt de klasse • Betrokken: – Technische Dienst – Klinische Fysica • Keuring en certificering: EnergieQ
 45. 45. medische gassen • uitvoering conform NEN-EN 7396-1 • Pharmacopee is van toepassing • vergunningensysteem • Betrokken: – Technische Dienst – Commissie medische gassen (voorz.: de apotheker)
 46. 46. luchttechnische veiligheid • 15 operatiekamers • 88 isolatiekamers, waarvan: - 42 bronisolatie - 6 beschermende isolatie - 40 omschakelbaar • Richtlijnen: – Landelijke WIP – TNO • Betrokken: – microbioloog – cie Infectiepreventie
 47. 47. stralingsveiligheid • • • • • röntgenstraling ioniserende straling (isotopen) - nucleaire geneeskunde - jodiumkamers laserstraling • Richtlijnen: – Kernenergiewet – Besluit Stralingsbescherming • Betrokken: – Stralingsdeskundige MST – Stralingshygienist MST
 48. 48. Planning
 49. 49. planning nieuwbouw Enschede start bouw 29 mei 2012 wind- en waterdicht december 2013 / januari 2014 oplevering 1 augustus 2014 ingebruikname december 2015 / januari 2016 start renovatie Oldenzaal fase 2 voorjaar 2014 oplevering en ingebruikname zomer 2015 50
 50. 50. Dank voor uw aandacht ! stand van zaken 22 oktober 2012

Notes de l'éditeur

 • Hoe stellen we de prestatie vast in even duidelijke termen als het honorarium ?
  VOF met totaal opdracht (total engineering)
  Voordelen:
  Geen opdrachthiaten
  Nog wel de demarcatie aangeven van de prestatie van de opdrachtgever !!!!
  Geïntegreerd ontwerpen
  Eenvoudig contractmanagement
  DZ: oude plan: de ene partij haalde de andere onderuit toen het spannend werd

×