Publicité
Математически състезания 2009-2010
Математически състезания 2009-2010
Математически състезания 2009-2010
Prochain SlideShare
I klas a5_m2012I klas a5_m2012
Chargement dans ... 3
1 sur 3
Publicité

Contenu connexe

Publicité

Plus de Цвети Колева(20)

Publicité

Математически състезания 2009-2010

  1. СДРУЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ НАЧАЛНИ УЧИТЕЛИ гр. София 1505, бул. "Мадрид", № 16-18, ет. 2, www.sbnu.org Състезание „Аз и числата” І клас Училище: ............................................................ клас:....................... Име, презиме, фамилия: ..................................................................... 1. Нина си купила 3 зелени молива и още толкова сини. В чантата имала още 2 червени молива. От всичките изгубила един молив. Колко молива има Нина? Огради верния отговор. а) 8 молива; б) 5 молива; в) 7 молива. 2. От всеки три числа огради в кръгче числото, което е сбор на останалите две. Пример: 4, 14, 10 8, 12, 20; 16, 4, 12; 5, 5, 10. 3. Запиши подходящи числа в празните квадратчета. Пример: 4 2 + 2 6 10 7 9 8 + + + + +
  2. 4. Огради две съседни числа, така че сборът им да е 15. Пример: 3 10 5 7 8 11 2 4 5 0 1 14 3 0 12 3 10 9 6 4 15 0 19 6 11 4 3 2 10 7 5. Борис има 17 снимки на спортисти, Георги - с 3 по- малко от Борис, а Иван има 11. Колко снимки на спортисти има Георги? Огради верния отговор. а) 8; б) 14; в) 6. 6. На един рафт имало подредени десет книги. Третата от ляво на дясно е „Хари Потър”. Коя по ред е тази книга от дясно на ляво? Огради верния отговор. Хари Потър а) седма; б) шеста; в) осма. 7. Довърши редицата като нарисуваш съответен брой квадратчета. 2
  3. 8. Оцвети фигурите, в които няма ъгли. 9. Запиши с цифра и две букви следните думи: Пример: ТРИЦИ 3 Ц И ПЕТКО ТРИОН 10. Ваня имала аквариум с 9 рибки. Купила си още 4. Подарила 2 на Катя и 1 на Мими. Колко рибки й останали? Огради верния отговор. а) 11 рибки; б) 9 рибки; в) 10 рибки. 3
Publicité