Publicité

80 години 107 ОУ "Хан Крум"

14 Jun 2014
Publicité

Contenu connexe

Plus de Цвети Колева(20)

Dernier(20)

Publicité

80 години 107 ОУ "Хан Крум"

 1. 107 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХАН КРУМ “
 2. От 1932г. до 1934г. училището е клон на основно училище „Сава Раковски”. Учениците играели на воля по поляните и гората.
 3. Училището имало две отделения (класове) - първо и второ. Децата се обучавали полудневно от две учителки в класна стая в къщата на Антим Чолаков – площад Семинарията над фурната му.
 4. С писмо №7328/19.ІІІ.1934г. на министерството на просвещението и № 5461 на Окръжна училищна инспекция училището се отделя като самостоятелно първоначално училище със 122 ученика.
 5. Новото училище има оскъдни помагала и удобства. Учело се в две класни стаи и една за детската градина. Кръстено е „Цар Крум”.
 6. Смутните години на Втората световна война и бомбардировките над София довеждат до ненормално водене на учебни занятия. През 1945/1946г. учлището работи на две смени, които се сменят през седмица. Преименувано е на „Хан Крум “.
 7. На 9 март 1950г. с протокол на учителски съвет училището е преименувано на „Ламби Кандев”. За първи път се въвеждат годишни устни и писмени изпити по български език и математика за учениците от четвърти клас (сегашен осми клас). Въведена е петобална система на оценяване.
 8. От 15 септември 1958г. училището е в нова сграда (сегашната) и е трансформирано в основно от 26 паралелки – 16 в начален курс и 10 в среден курс с 2 групи занималня. Има 948 ученика, които учат на две смени.
 9. През 1973/1974г. е открита полудневна детска градина и втора група занималня в начален курс.
 10. От септември 1976г. начален курс от първи до трети клас заедно с четвърти клас от прогимназията преминават на полуинтернатно обучение – целодневни занимания, отдих, извънкласни дейности. Въвежда се петдневна работна семица за начален курс и кабинетна система за останалите ученици.
 11. През 70-те години на ХХв. училището участва активно във фестивали, олимпиади, празници на техническо и научно творчество на младежта /ТНТМ/, организира различни кръжоци: бродерия, цветарство, биология, птицевъдство, сръчни ръце, дървообработване, електротехника, физика, география.
 12. През 1978/1979г. цялото ръководство на министерството на народната просвета начело с министър Дража Вълчева следи с интерес работата на учителите-новатори и често посещава училището.
 13. През 1979/1980г. под ръководството на научноизследователскя институт „Т. Самодумов” се въвежда експериментално обучение на шестгодишни първокласници. Начален курс става обект за наблюдение от наши и чужди делегации, журналисти и репортери.
 14. През 1991/1992г. 107 основно училище „Ламби Кандев” отново връща старото си име „Хан Крум“.
 15. Става член на Националната мрежа училища утвърждаващи здраве.
 16. В по-близките години
 17. Днес в училището се обучават над 640 ученика. Въведена е отново целодневна организация на обучение за начален курс .
 18. През 1999/2000г. съвместно с НПМГ„Академик Любомир Чакалов” се сформират групи за разширено обучение по математика в среден курс, а по-късно и в начален. Директор на училището е г-жа Иванка Маринова.
 19. Училището започва работа по учебен план за ранно чуждоезиково обучение.
 20. Сформират се математически школи, в които се развиват детските математически таланти.
 21. От 2002 г. се поставя началото на математическото състезание „Еврика“
 22. То е замислено като състезание за откриване и класиране на ученици с изявени интереси и доказани възможности в областта на състезателната математика и днес вече е традиция.
 23. Години на дълъг и упорит труд!
 24. През 2010 г. в Инчеон - Южна Корея, отново се печелят награди в международно състезание по математика.
 25. Наши ученици печелят призове, медали, купи и награди в най-различни области.
 26. Получава и специална награда за деня на спорта през 2013 г. от кмета на София - Йорданка Фандъкова
 27. Гордеем се и с нашите учители!
 28. Нашите ученици ежедневно доказват, че са не само добри математици, но и всестранно развити личности.
 29. Безбройни са успехите и изявите на нашите ученици. Те се дължат на неуморния и всеотдаен труд на целия педагогически екип.
 30. Да си пожелаем здраве и още по-високи учебни и творчески успехи! Честит Празник!
Publicité