Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Het nieuwe ontslagrecht _ Heiko van Es_GroenGras

3 169 vues

Publié le

Op 1 januari 2015 is het eerste gedeelte van de nieuwe Wet Werk en Zekerheid ingevoerd. Dat heeft grote gevolgen voor uw personeelsbeleid. Bijvoorbeeld als u vaak uitzendkrachten inzet, maar ook voor de proeftijd bij tijdelijke contracten. Heiko van Es, senior jurist DAS, zette tijdens het GroenGras college het nieuwe ontslagrecht de belangrijkste wijzigingen voor uop een rij.

Publié dans : Droit
 • Soyez le premier à commenter

Het nieuwe ontslagrecht _ Heiko van Es_GroenGras

 1. 1. Het nieuwe ontslagrecht 4 februari 2015 Heiko van Es
 2. 2. Agenda Hervormingen per: • 1 januari 2015 • 1 juli 2015 DAS Groen Gras 2015
 3. 3. Proeftijd • Niet mogelijk bij een tijdelijk contract van een half jaar of korter Concurrentiebeding • Niet toegestaan bij tijdelijke contracten, tenzij zwaarwichtige bedrijfsbelang, moet in concurrentiebeding zijn opgenomen (anders nietig) Per 1 januari 2015 DAS Groen Gras 2015
 4. 4. Aanzegtermijn • Bij afloop van tijdelijke contracten: één maand • … doet werkgever dit niet: vergoeding van een maandsalaris: eventueel naar rato als werkgever het te laat doet Art. 7:628, lid 5 niet voor de zorg • Nulurencontracten • Min- max contracten Per 1 januari 2015 DAS Groen Gras 2015
 5. 5. Flexibele arbeidsrelaties • Art. 668a De tussenpoos waarbinnen contracten als opeenvolgend worden beschouwd, wordt zes maanden (i.p.v. nu drie) Per 1 juli 2015 DAS Groen Gras 2015
 6. 6. Maximum termijn wordt twee jaar (i.p.v. nu drie). Bij cao afwijken kan niet meer zomaar, alleen bij: • Uitzendovereenkomsten • De intrinsieke aard van de bedrijfsvoering dit vereist Bovendien maximaal zes, ten hoogste vier jaar Per 1 juli 2015 DAS Groen Gras 2015
 7. 7. Twee ontslagroutes: • UWV, toestemming vragen om op te zeggen • Kantonrechter, ontbindingsverzoek Instemming werknemer kan ook, maar let op: Bedenktijd van twee weken BBA vervalt, maar …… Criteria ontslagbesluit komen in B.W. DAS Groen Gras 2015
 8. 8. • Bedrijfseconomisch ontslag • Langdurige arbeidsongeschiktheid (langer dan twee jaar) • Bij bedrijfseconomisch: Afspiegelingsbeginsel blijft, maar afwijkingen bij cao mag, maar dan wel: toetsing door cao-commissie • Opzeggen onder aftrek van procedure tijd UWV DAS Groen Gras 2015
 9. 9. • In de persoon gelegen omstandigheden • Verstoorde arbeidsverhouding Op grond van in de wet omschreven criteria. Ook hier: Kantonrechter hanteert opzegtermijn als ontbonden wordt, onder aftrek van proceduretijd bij de kantonrechter Kantonrechter DAS Groen Gras 2015
 10. 10. Verschuldigd na twee jaar: • Bij einde arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, via UWV of kantonrechter op initiatief werkgever • Bij einde arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, op initiatief werkgever Hoogte: 1/3 maandsalaris per dienstjaar voor de eerste 10 dienstjaren. Daarna 1/2 maandsalaris per dienstjaar. Maximaal € 75.000,- of een jaarsalaris als dat meer is. Transitievergoeding DAS Groen Gras 2015
 11. 11. Bij ontslag 50 jaar of ouder: Mits langer dan 10 jaar in dienst: een maandsalaris per dienstjaar voor de jaren dat zij na hun 50ste in dienst zijn Transitievergoeding kan verminderd worden: • Kosten werk naar werk projecten • Kosten employability bevordering tijdens de arbeidsovereenkomst Oudere werknemers DAS Groen Gras 2015
 12. 12. Uitzonderingen: Slechte financiële situatie werkgever: betalingsregeling Niet verschuldigd bij ernstige verwijtbaarheid werknemer Oudere werknemers DAS Groen Gras 2015
 13. 13. Billijke vergoeding bij: Ernstige verwijtbaarheid werkgever, zowel bij UWV-ontslag als bij ontbinding via de kantonrechter “Muizengaatje” Mogelijkheid naast transitievergoeding DAS Groen Gras 2015
 14. 14. Werknemer, 34 jaar oud, 8 jaar in dienst Nu: 4 maanden, Straks: 2,66 maanden Werknemer 45 jaar oud, 13 jaar in dienst Nu: 12,5 maanden, Straks: 4,5 maanden Werknemer 63 jaar oud, 9 jaar in dienst Nu: 17,5 maanden, Straks: 3 maanden Werknemer 58 jaar, 14 jaar in dienst Nu: 22,5 maanden, Straks: 11,33 maanden Vergelijkingen DAS Groen Gras 2015
 15. 15. UWV Procedure Werknemer binnen twee maanden naar kantonrechter met vordering tot: • Herstel • Billijke vergoeding (alleen bij ernstige verwijtbaarheid werkgever) Werkgever • Ontbinding vragen bij kantonrechter Ontbinding: hoger beroep zowel van werkgever en werknemer bij het hof. Hoger Beroep DAS Groen Gras 2015
 16. 16. Veel ontslagzaken worden nu geschikt met een vaststellingsovereenkomst. Bedenktijd ex artikel 7:670b BW compliceert deze gang van zaken • Bedenktijd twee weken • Bedenktijd dient in de VSO vermeld te worden, anders drie weken bedenktijd • Een beperking of uitsluiting van deze bedenktijd is nietig Versoepeling ontslagrecht? DAS Groen Gras 2015
 17. 17. Criteria UWV-procedure worden in de wet opgenomen, zodat de kantonrechter hier ook aan gebonden zijn. De verwachting is dat veel meer werknemers zullen streven naar behoud van hun baan: • Ontslagvergoedingen sterk versoberd • Kantonrechter heeft slechts zeer beperkt de mogelijkheid om extra vergoeding toe te kennen (“Muizengaatje”) • Procesrisico werknemer beperkt, tenzij royaal voorstel Versoepeling ontslagrecht? DAS Groen Gras 2015
 18. 18. De volgende verwachtingen zijn gerechtvaardigd: • Bij disfunctioneringszaken en verstoorde verhoudingen zal veel vaker het verzoek worden afgewezen, waardoor de werknemer in dienst blijft. • De mogelijkheden van beroep en cassatie kunnen van elke ontslagzaak een jarenlange kwestie maken. Versoepeling ontslagrecht? DAS Groen Gras 2015
 19. 19. Wientjes* Wientjes vraagt welke muur Keulaerds bedoelt. Wientjes noemt als voorbeeld een winkel waar vier mensen werken. Indien één van deze vier niet functioneert, waarom zou de werkgever dan naar de rechter gaan? Als de werkgever een vergoeding conform de wet aanbiedt, is er volgens Wientjes geen reden voor de werknemer om zich tegen het ontslag te verzetten. Het enkele feit dat er geen dossier ligt en/of er geen verbetertraject is aangeboden, is onvoldoende voor het oordeel kennelijk onredelijk ontslag. Zou dit wel zo zijn, dan is het muizengaatje te groot en dient er te worden ingegrepen. Keulaerds “Wil de kantonrechter medewerking verlenen aan het ontbinden van de arbeidsovereenkomst bij onvoldoende dossier? Hij komt dan aan het ‘muizengaatje’ niet toe, want hij ontbindt niet. Uw stelling is, zo begrijp ik, afrondend, ‘ik denk dat de kantonrechter ook in deze gevallen ontbindt.’.” Wientjes “Eens, zo niet, dan staat in het Sociaal Akkoord dat dan opnieuw de wet aangepast gaat worden, zodat dat wel gebeurt.” * Citaten uit het Samenvattend Verslag Symposium 21 januari 2014 van de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN) Versoepeling ontslagrecht? DAS Groen Gras 2015
 20. 20. • Extra agendabeheer vanwege aanzegtermijn • Maak gebruik van de mogelijkheden die de CAO biedt, danwel zal bieden • Dossieropbouw in functioneringszaken is een lange termijn kwestie. Scherp nu al de vastlegging daarvan aan en wijs leidinggevenden op hun taken in deze, zodat u klaar bent voor 1 januari 2015 • Rekenen loont Nu te nemen maatregelen DAS Groen Gras 2015
 21. 21. Vorderingen die verband houden met einde arbeidsovereenkomst ook via verzoekschriftprocedure bij de kantonrechter. Noviteit DAS Groen Gras 2015

×