Publicité

Yoğuşmalı Gazlı Boyler Kullanma Klavuzu

Daxom Şofben / Navidens Duvar Tipi Yoğuşmalı Kazan (Gas Water Heaters - Condensing Gas Boilers) à DAXOM Gas Water Heaters,Electric Boilers, Condensing Gas Boilers
20 Feb 2023
Yoğuşmalı Gazlı Boyler Kullanma Klavuzu
Yoğuşmalı Gazlı Boyler Kullanma Klavuzu
Yoğuşmalı Gazlı Boyler Kullanma Klavuzu
Yoğuşmalı Gazlı Boyler Kullanma Klavuzu
Publicité
Yoğuşmalı Gazlı Boyler Kullanma Klavuzu
Yoğuşmalı Gazlı Boyler Kullanma Klavuzu
Yoğuşmalı Gazlı Boyler Kullanma Klavuzu
Yoğuşmalı Gazlı Boyler Kullanma Klavuzu
Yoğuşmalı Gazlı Boyler Kullanma Klavuzu
Publicité
Yoğuşmalı Gazlı Boyler Kullanma Klavuzu
Yoğuşmalı Gazlı Boyler Kullanma Klavuzu
Yoğuşmalı Gazlı Boyler Kullanma Klavuzu
Yoğuşmalı Gazlı Boyler Kullanma Klavuzu
Yoğuşmalı Gazlı Boyler Kullanma Klavuzu
Publicité
Yoğuşmalı Gazlı Boyler Kullanma Klavuzu
Yoğuşmalı Gazlı Boyler Kullanma Klavuzu
Yoğuşmalı Gazlı Boyler Kullanma Klavuzu
Yoğuşmalı Gazlı Boyler Kullanma Klavuzu
Yoğuşmalı Gazlı Boyler Kullanma Klavuzu
Publicité
Yoğuşmalı Gazlı Boyler Kullanma Klavuzu
Yoğuşmalı Gazlı Boyler Kullanma Klavuzu
Yoğuşmalı Gazlı Boyler Kullanma Klavuzu
Yoğuşmalı Gazlı Boyler Kullanma Klavuzu
Yoğuşmalı Gazlı Boyler Kullanma Klavuzu
Publicité
Yoğuşmalı Gazlı Boyler Kullanma Klavuzu
Yoğuşmalı Gazlı Boyler Kullanma Klavuzu
Yoğuşmalı Gazlı Boyler Kullanma Klavuzu
Yoğuşmalı Gazlı Boyler Kullanma Klavuzu
Yoğuşmalı Gazlı Boyler Kullanma Klavuzu
Prochain SlideShare
Daxom yogusmali sofben kullanma klavuzu 33 litreDaxom yogusmali sofben kullanma klavuzu 33 litre
Chargement dans ... 3
1 sur 29
Publicité

Contenu connexe

Plus de DAXOM Gas Water Heaters,Electric Boilers, Condensing Gas Boilers(20)

Publicité

Yoğuşmalı Gazlı Boyler Kullanma Klavuzu

 1. 1
 2. 2 Değerli Daxom Kullanıcısı, Cihaz fonksiyonunu doğru olarak yerine getirmesi ve güvenliğiniz için cihaz montajı ve kullanımı esnasında bu kılavuzda belirtilen talimatlara uyunuz. Yetkisiz olarak montaj, bakım veya onarım yapılması halinde, cihaz garanti kapsamından çıkacaktır. Buna ek olarak cihazda meydana gelebilecek bir bozukluk veya kazadan firmamız sorumlu olmayacaktır. Lütfen bu kılavuzu daha sonra referans almak üzere iyi koşullarda saklayınız.  Cihaz montajı yetkili personel tarafından yapılmalıdır. Lütfen bölgenizdeki yetkili satıcılarımız veya gaz dağıtım şirketi (EGO, İGDAŞ, BOTAŞ, İZGAZ, vs.) tarafından yetkilendirilmiş firmalar ile temasa geçiniz. Cihazı kendiniz çalıştırmayı denemeyiniz.  LPG gazı kullanmanız halinde zemin seviyesinin altında kalan yerlere cihaz montajını yaptırmayınız.  Cihazın kullanacağınız gaz tipine uygun olup olmadığını mutlaka kontrol ediniz.  Esnek bağlantıların güvenli bir şekilde yapılmasını sağlayınız.  Cihaz bacasının havalandırma boşlukları, aydınlıklar, balkonlar gibi bina içinde kalan kısımlara verilmemesi gerekmektedir. Bu konuda yetkili servislerimize veya gaz dağıtım şirketleri tarafından yetkilendirilmiş firmalara danışınız.  Cihaz 220 V gerilim ile çalışmaktadır. Şebeke geriliminin 220 V olmasını sağlayınız.  Cihazın nakliyesi, montajı ve gerekmesi durumunda bakım ve onarımı sırasında cihazın ağırlığını güvenli şekilde taşıyabilecek yardımcı ekipman kullanılmalıdır.  Cihazınızın Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından belirtilen kullanım ömrü 10 yıldır. 1. GÜVENLİK UYARILARI
 3. 3 2. GAZ YAKITLI BOYLERİNİZİN KONFİGÜRASYONU
 4. 4 Cihaz Modeli UKDAX-160GB25 UKDAX-160GB35 UKDAX-200GB25 UKDAX-200GB35 UKDAX-300GB25 UKDAX-300GB35 UKDAX-400GB25 UKDAX-400GB35 UKDAX-500GB65 UKDAX-800GB65 UKDAX-1000GB65 UKDAX-1500GB65 UKDAX-2000GB65 Cihaz Tipi C13 Gaz Kategorisi II2H3 B/P Gaz Tipi Doğal Gaz(G20) & LPG(G30/G31) Gaz Giriş Basıncı Doğalgaz 20 mbar, LPG 30 mbar Baca Tipleri C13,C33,C43,C53,C83,C93 Boyler Nominal Hacmi (l)* 160 160 200 200 300 300 400 400 500 800 1000 1500 2000 Isı Gücü (kW) 25 35 25 35 25 35 25 35 65 65 65 65 65 Boyler Isınma Süresi (dak) ** 21 15 26 18 38 27 51 36 25 39 49 73 97 Azami Çalışma Sıcaklığı (o C) 55 NOx Emisyon Sınıfı 5 Elektriksel Bağlantı 220 V 50 Hz Elektriksel Güç (W) 60 Elektrik Sigortası (A) 2 Koruma Sınıfı IP54 Yükseklik (mm) 1710 1960 1699 2004 2274 2274 2274 2792 2822 Çap (mm) 630 630 830 830 830 1010 1110 1140 1280 Su Giriş/Çıkış (inch) 1 11/2 Sirkülasyon (inch) 3/4 1 Temizleme Kapağı (inch) 4 6 Termometre/Sensör (inch) 1/2 Gaz Girişi (inch) 3/4 Yoğuşma Çıkışı (inch) 1/2 Mg-Anot Sayısı (Adet) 1 Hava Kanalı (mm) 80 Atık Gaz Çıkışı (mm) 80 Susuz Ağırlık (Kg) 174 202 228 278 322 409 446 602 683 İzolasyon Tipi KAUÇUK SÜNGER Dış Kaplama VİNLEKS SUNİ DERİ İç Yüzey Kaplaması PASLANMAZ ÇELİK Test Basıncı (Bar) 10,5 Azami İşletme Basıncı (Bar) 7 * Nominal hacim ± % 2’dir. ** Sıcaklık farkı (∆T) 45o C alınmıştır. 3. TEKNİK BİLGİLER
 5. 5  Atık gaz borusu binanın genel bacasına veya havalandırma boşluğuna monte edilmemelidir. Atık gaz borusu mutlaka bina dışına çıkmalıdır. Geçit ve koridorlara, dar saçak aralıklarına, binaların havalandırma ve aydınlık boşluklarına, balkonlara (açık veya kapalı), asansör boşlukları ve atık gaz çıkışını engelleyen çıkıntılı yapı kısımlarının altlarına, başka birimlere temiz hava sağlayan açıklıklara, doğrudan rüzgâr direncine maruz kalabilecek yerlere çıkış yapılmamalıdır. Hava giriş borusunun açık ucu monte edildiği duvardan en az 100 mm uzakta olmalıdır.  Atık gaz borusu yatayla 3 derece açı yapacak şekilde yukarı eğimli yerleştirilmelidir.  Atık gaz borusuna yönelik güçlü rüzgâr esintileri cihazın fonksiyon dışı kalmasına sebep olabilir.  Cihazın monte edildiği ortam onarım veya bakım esnasında bloke edici, engelleyici parça ve çıkıntılardan uzak olmalı; cihazın çevresinde ve üzerinde tamir ve bakım için yeterli boşluk bulunmalıdır.  Yanıcı veya patlayıcı madde ve eşyalar kesinlikle cihaz ile aynı ortamda bulunmamalıdır.  Atık gaz borusu gerektiğinde uzatılabilir fakat toplam boru uzunluğu bu kılavuzda belirtilen uzunluğu aşmamalıdır.  Montaj sonrası duvarda atık gaz borusu için açılan delik yanmaya dayanıklı malzeme ile doldurulmalı ve yalıtılmalıdır.  Cihazın elektrik bağlantısı topraklamalı olmalı ve bu kılavuzda belirtilen amper değerinde sigorta bulunmalıdır.  Cihazın yerleştirileceği zemin, düz ve cihazın su dolu ağırlığını taşıyabilecek kadar mukavim olmalıdır. Montaj yapılacak zeminin cihazın dolu ağırlığını taşıyabileceğinden emin olunmalıdır. 4. GAZ YAKITLI BOYLERİNİZİN MONTAJI 4.1 Montaj Şartları ve Güvenlik Uyarıları 4.2. Cihazın Yerleştirilmesi
 6. 6 Yukarıda belirtilen şartlara uygun olarak seçilen yere taze hava giriş ve atık gaz çıkış bağlantıları ile su giriş-çıkış bağlantıları arkaya gelecek şekilde yerleştirilmelidir. Cihaz zemine düz ve dengede yerleştirilmeli, zemin eğimli veya bozuk olmamalıdır. Cihazın tüm ayakları yere basmalı, yere tam basmayan ayaklar için yere sabitlenen destek kullanılmalıdır. Cihaz deprem veya başka etkenlerle devrilmelere karşı duvara bağlanmalıdır. Kullanacağınız boru ölçüsünden 10-15 mm büyük taze hava giriş ve atık gaz borusu deliğini deliniz. Delme sırasında oluşan atıkların cihazın içine girmemesi için önlem alınmalıdır. Tüm bağlantılar sızdırmaz olmalıdır. Taze hava giriş borusunun açıklıkları dışarıda kalacak şekilde önceden delinmiş deliğe yerleştiriniz ve dirsek parçasının bir ucu cihaz üzerindeki taze hava girişine diğer ucu taze hava giriş borusuna monte ediniz. Atık gaz çıkış borusunun açıklıkları dışarıda kalacak şekilde önceden delinmiş deliğe yerleştiriniz ve dirsek parçasının bir ucu cihaz üzerindeki atık gaz çıkışına diğer ucu atık gaz çıkış borusuna monte ediniz. Atık gaz borusu ile taze hava giriş borusu farklı yönlere bakmalı veya atık gaz borusu açıklığı taze hava giriş borusu açıklığından en az 50 cm ileride olmalıdır. Duvar üzerinde borular için açılan deliği yanmaya dayanıklı bir malzeme ile doldurup yalıtınız. Yalıtımın iyi yapıldığına ve borunun düşmeyeceğine emin olunuz. Cihazın montajını yaparken herhangi bir kazadan sakınmak için dikkatli olunuz. Taze hava ve atık gaz borusu uzunlukları aşağıdaki tablolara göre hesaplanmalıdır. TABLO-1 80/125 80+80 100/150 100+100 C13 5 5+5 8 8+8 C33 5 5+5 8 8+8 C53 5+5 8+8 C13 5 5+5 8 8+8 C33 5 5+5 8 8+8 C53 5+5 8+8 C13 5 5+5 8 8+8 C33 5 5+5 8 8+8 C53 5+5 8+8 MAKSİMUM EŞDEĞER BACA UZUNLUĞU TABLOSU (Lmax) MODEL BACA TİPİ MAKSİMUM EŞDEĞER BACA UZUNLUĞU (m) UKDAX-***GB25 UKDAX-***GB65 UKDAX-***GB35 4.3. Taze Hava ve Atık Gaz Borusunun Montajı 4.3.1. Taze Hava ve Atık Gaz Borusunun Montaj Uzunlukları
 7. 7 Toplam eşdeğer baca uzunluğu (ΣLeş), maksimum eşdeğer baca uzunluğuna (Lmaks) eşit veya küçük olmalıdır. (ΣLeş ≤ Lmaks) TABLO-2A 80/125 80+80 100/150 100+100 90o DİRSEK 1 1 1 1 45o DİRSEK 0,5 0,5 0,5 0,5 UKDAX-***GB25 EŞDEĞER UZUNLUK HESAPLAMA TABLOSU (Leş) BACA BAĞLANTI PARÇASI EŞDEĞER BACA UZUNLUĞU (m) TABLO-2B 80/125 80+80 100/150 100+100 90 o DİRSEK 1 1 1 1 45 o DİRSEK 0,5 0,5 0,5 0,5 UKDAX-***GB35 EŞDEĞER UZUNLUK HESAPLAMA TABLOSU (Leş) BACA BAĞLANTI PARÇASI EŞDEĞER BACA UZUNLUĞU (m) TABLO-2C 80/125 80+80 100/150 100+100 90 o DİRSEK 1 1 1 1 45 o DİRSEK 0,5 0,5 0,5 0,5 UKDAX-***GB65 EŞDEĞER UZUNLUK HESAPLAMA TABLOSU (Leş) BACA BAĞLANTI PARÇASI EŞDEĞER BACA UZUNLUĞU (m)
 8. 8 Cihaza yapılacak tüm bağlantılar sökülebilir olmalıdır.  Cihazın soğuk su girişine bağlanacak olan şebeke hattında mutlaka vana, pislik tutucu, çekvalf ve uygun açma basınçlı emniyet ventili bulunmalıdır.  Cihazın sıcak su çıkış hattında mutlaka vana bulunmalıdır.  Gaz bağlantısında mutlaka TSE li vana ve esnek boru kullanınız, gaz bağlantısında kesinlikle teflon kullanmayınız. 4.4. Su ve Gaz Bağlantılarının Yapılması
 9. 9 Tüm bağlantılar sızdırmaz olmalıdır. Yoğuşma suyu asidik özellik gösterdiği için yoğuşma tahliyesi kapalı gidere verilmelidir. Yoğuşma çıkışına cihaz ile birlikte verilen sifon montajı yapılmalıdır. Drenaj bağlantısı yoğuşma suyuna mukavim (tercihen PVC) boru ile yapılmalıdır. Tesisat bağlantıları tamamlandıktan sonra boylerin doldurulması gerekir. Bu işlem, aşağıdaki talimatlar uygulanarak yapılmalıdır.  Cihazınızın su giriş vanasını açınız.  Cihazın sıcak su çıkışına bağlı herhangi bir musluğu (tercihen en yakın musluğu) açınız. Boyler içindeki hava su musluğundan atılacaktır.  Musluktan hava atılıp kesintisiz su akmaya başladıktan sonra musluğu kapatınız. Boyler doldurulduktan sonra su kaçağı olup olmadığı titizlikle kontrol edilmelidir. Elektrik tesisatı yeterli ehliyet sahibi personel tarafından yapılmalıdır. Cihazın elektrik beslemesi için uygun amper değerine sahip otomatik sigorta cihazın yanında ve erişilebilir yerde olmalıdır. Cihaz kablolarının sigortaya bağlantısı Yetkili Servis tarafındanyapılmalıdır. 4.5. Yoğuşma Bağlantısının Yapılması 4.7. Boylerin Doldurulması 4.6. Elektrik Bağlantılarının Yapılması
 10. 10 5. CİHAZINIZIN KULLANIMI 5.1. Kumanda Paneli
 11. 11 Haftanın günleri göstergesi Anti-lejyoner fonksiyonu göstergesi
 12. 12 Isıtma çalışma durum göstergesi Eco modu durum göstergesi Timer programı durum göstergesi Saat göstergesi Hata göstergesi Sıcaklık göstergesi Timer tuşu Ekonomi çalışma modu tuşu Açma / kapama tuşu Menü tuşu Yukarı tuşu Aşağı tuşu Cihazın ilk çalıştırması mutlaka Yetkili Servis tarafından yapılmalıdır. Yetkisiz kişilerin cihaza müdahalesi ile oluşabilecek hasar ve kazalardan firmamız sorumlu değildir. Kullanılacak gazın tip etiketinde belirtilen ile aynı olduğundan emin olunuz. Cihazı çalıştırılmadan önce baca, gaz, mekanik ve elektriksel tüm bağlantıların uygun olduğu kontrol edilmelidir. Boyler tamamen doldurulmuş ve havaları alınmış olmalıdır. Hatalı bağlantıdan dolayı oluşabilecek hasar ve kazalardan firmamız sorumlu değildir. Cihazın çalıştırılması için aşağıdaki adımlar izleyiniz;  Cihazın su giriş ve çıkış vanalarını açınız.  Cihazın sigortasını açınız.  Ekrandaki bütün simgeler birkaç saniye görünür kaldıktan sonra aşağıdaki gibi olacaktır. 5.2. Cihazın Çalıştırılması
 13. 13  Gaz vanasını açınız.  Cihazı açmak için tuşuna basınız.  Boylerin içi sıcaklığı ayarlanan sıcaklık değerinden fazla ise cihaz beklemede kalır.  Boyler içi sıcaklığı ayarlanan sıcaklık değerinden düşük ise cihaz çalışarak suyu ısıtmaya başlar, ekranda simgesi görünür.
 14. 14  Cihaz kapalı duruma getirilir.  tuşuna 3 saniye basılı tutulur, hafta günleri yanıp sönmeye başlar.  veya tuşuna birer saniye aralıkla basarak gün ayarlanır.  tuşuna basılır, saat hanesi yanıp sönmeye başlar. 5.3. Çalışma Parametrelerinin Ayarlanması 5.3.1. Gün ve Saat Ayarının Yapılması
 15. 15  veya tuşuna birer saniye aralıkla basarak 0 ile 23 arasında saat ayarlanır.  tuşuna basılır, dakika hanesi yanıp sönmeye başlar.  veya tuşuna birer saniye aralıkla basarak 0 ile 60 arasında dakika ayarlanır.
 16. 16  tuşuna basılarak veya 15 saniye herhangi bir tuşa basılmadığında yapılan ayarlar kayıt edilerek ayar menüsünden çıkılır. Boyler sıcaklık ayarı, cihaz açık durumdayken veya tuşlarına basarak 30 o C ile 65 o C arasında yapılabilir. 5.3.2. Boyler Sıcaklığının Ayarlanması
 17. 17 Kullanımda tasarruf sağlamak için cihazınızı ekonomi modunda çalıştırabilirsiniz. Cihazı, ekonomi moduna almak için tuşuna basılması gerekir. Ekonomi modunda olduğunda boyler sıcaklığı otomatik olarak 45 o C’ ye ayarlanır ve cihaz kapasitesi %50 azaltılarak simgesi ile simgesi görünür. Ekonomi modunda sıcaklık ayarı değiştirilemez. Haftalık olarak 10 farklı zaman programı, her zaman programı için de farklı sıcaklık seçimi yapılabilir. Zaman programı tuşu ile aktif ya da pasif edilebilir. Zaman programı aktif olduğunda simgesi görünür olur. Zaman programı ayarı yapılmış olsa dahi zaman programı aktif edilmezse yani simgesi görünür değilse cihaz zaman programına göre çalışmaz. Zaman programı yapmak için;  tuşuna 3 saniye basılarak zaman programı ayar programına girilir. 5.3.3. Ekonomi Modu Ayarı 5.3.4. Timer Ayarının Yapılması
 18. 18  veya tuşuna basarak zaman programı numarası seçilir. Görselde 3 numaralı zaman programı seçilmiştir.  Zaman programı başlangıç zamanını ayarlamak için tuşuna basılır.  tuşuna basarak zaman programının etkin olacağı hafta günü/günleri seçim menüsüne girilir. veya tuşuna basarak zaman programı günü/günleri seçilir. Görselde çarşamba günü seçilmiştir.  tuşuna basarak zaman programının başlayacağı saat seçim menüsüne girilir. veya tuşuna basarak zaman programının başlayacağı saat seçilir.
 19. 19 Görselde 07 seçilmiştir.  tuşuna basarak zaman programının başlayacağı dakika seçim menüsüne girilir. veya tuşuna basarak zaman programının başlayacağı dakika seçilir. Görselde 15 seçilmiştir.  tuşuna basarak zaman programının sona ereceği saat seçim menüsüne girilir. veya tuşuna basarak zaman programının sona ereceği saat seçilir. Görselde 11 seçilmiştir.  tuşuna basarak zaman programının sona ereceği dakika seçim menüsüne
 20. 20 girilir. veya tuşuna basarak zaman programının sona ereceği dakika seçilir. Görselde 30 seçilmiştir.  tuşuna basarak zaman programı boyunca geçerli olacak sıcaklık seçim menüsüne girilir. veya tuşuna basarak zaman programı boyunca geçerli olacak olan sıcaklık seçilir. Görselde 55 seçilmiştir.  tuşuna basarak yapılan zaman programı ayarı onaylanmış olur. Diğer zaman programları seçimi ve ayarlanması için zaman programı başlangıç ayarına dönüş yapılır. Anlatımı yapılan örnek zaman programı ayarı ile cihazınız her çarşamba günü sabah 07:15 ile 11:30 arasında 55 o C de çalışacaktır. Zaman programından önceki su sıcaklığı çok düşükse cihazın zaman programında ayarlanan sıcaklığa kadar ısıtması zaman alabilir.
 21. 21  tuşuna basılırsa zaman programı ayar menüsünden çıkılarak başlangıç ekranına dönülür. Cihazın sırasıyla gaz vanasını, elektrik sigortasını ve su giriş/çıkış vanalarını kapatınız.  Kullanılan gazın etikette belirtilen gaz tipi ile aynı olduğundan emin olunuz. Uygun olmayan tipte gaz kullanımı kazaya neden olabilir.  Yetkisiz olarak cihazın onarımını yapmanız veya yaptırmanız tehlikelidir ve kazalara neden olabilir.  Cihazınızın etrafında yeterli boşluk olduğundan emin olunuz.  Muhtemel gaz sızıntısına karşı her zaman tedbirli olunuz ve gaz kokusu ile karşılaşıldığında acilen gaz vanasını kapatınız, kapı ve pencereleri açarak ortamı havalandırınız. Gaz ortamdan tamamen tahliye edilmeden önce kesinlikle ortam içerisinde telefon görüşmesi yapmayınız, ışıkları açıp kapatmayınız, elektrik prizlerine fiş takmayınız veya prizden fiş çıkartmayınız. Böyle bir durumda 5.2. Cihazın Kapatılması 5.3. Alınması Gereken Önlemler
 22. 22 oluşacak herhangi bir alev veya kıvılcımın yangın veya patlamaya sebep olacağını unutmayınız.  Boruları ve bağlantı hortumlarını düzenli kontrol ediniz. Eğer boru ve hortumlardan kaynaklanan bir gaz sızıntısı olduğundan şüphelenirseniz ilgili gaz dağıtım şirketinin 187 numaralı gaz arıza birimine danışınız.  Boru ve bağlantı hortumları dışında bir gaz sızıntısı olduğundan şüphelenirseniz servis departmanımıza danışınız.  Gaz borularını düzenli olarak kontrol ederek, eskimiş veya çatlak boruların yetkili kişilerce acilen değiştirilmesini sağlayınız.  Cihazda normalin dışında bir yanma sesi duyulduğunda cihazı kapatınız ve servis departmanımıza danışınız.  Herhangi bir yanma olayına karşı lütfen akan suyu vücudunuza tutmadan önce elinizle sıcaklığını kontrol ediniz.  Yeni montajı yapılan cihazınızı dikkatlice kontrol ediniz ve kullanıma başlamadan önce doğru çalıştığına emin olunuz.  Suyun özelliklerinden (kireçli sular vb.) dolayı cihazda geçici veya kalıcı hasar oluşmaması için tüketici olarak gerekli önlemleri alınız.  Çok soğuk havalarda cihazın donmaması için tüketici olarak gerekli önlemleri alınız.  Kullanım sırasında ve kullanımdan kısa süre sonra atık gaz borusuna kesinlikle dokunmayınız (Deri yanıklarına karşı).  Cihazınız arıza yapması durumunda panik yapmayınız ve ısıtıcıyı kullanmayı durdurunuz. Gazı, elektriği ve suyu kesiniz servis departmanımıza danışınız.  Evden dışarı çıkacağınız zaman cihazınızın elektrik beslemesini ve gazı açık bırakmayınız.  Yanıcı veya patlayıcı madde ve eşyaları kesinlikle cihazın yanında bulundurmayınız. Cihazın garanti süresi boyunca cihaz ile ilgili malzeme ve üretim hatalarına karşı tüketiciye ücretsiz servis sağlamaktayız. Kullanım sırasında bir problemle 5.4. Güvenli Kullanım İçin 6. BAKIM, ONARIM ve SERVİS
 23. 23 karşılaştığınızda lütfen Satış Sonrası Hizmetler Departmanımız ile temasa geçiniz. Cihazın yetkisiz olarak onarım ve bakımı cihazı garanti kapsamından çıkartacaktır. Daha sonra olacak olan arıza ve kazalardan firmamız sorumlu olmayacaktır. Cihaz devreye alındıktan sonra yetkili servisleriniz bilgisi dışında değişiklik yapılması durumunda cihaz garanti kapsamı dışında kalacaktır. Cihazınız katotik koruma ile kullanım ömrü en üst seviyeye çıkarılması hedeflenmiştir. Katotik koruma magnezyum anot çubukları ile yapılmaktadır. Magnezyum anot depo içinde meydana gelen elektroliz yardımıyla çözünerek, boylerin iç yüzeyinde ihtiyaç olan noktalara yapışır ve depo ömrünü uzatır. Çözünen magnezyum anot çubuklar kütlesini kaybeder. Kütlesini tamamen kaybetmiş magnezyum anot çubuk koruma özelliğini de kaybetmiş olur. Magnezyum anot çubuğun ömrü, suyun kimyasal yapısına, suyun sıcaklığına, kullanılan su miktarına ve boyleri cidar kalınlığına bağlıdır. Ortalama 6 ay ile 12 ay aralığında çubuklar kontrol edilerek gerekirse değişmesi sağlanmalıdır. Magnezyum anot çubuğun miktarı cihazın kapasitesine göre değişiklik gösterir. 6.1. Katotik Koruma
 24. 24 PROBLEM SEBEBİ Cihaz çalışmıyor Patlamalı yanma Koku var Normal olmayan ateşleme sesi Düşük su sıcaklığı ÇÖZÜM YOLLARI Enerji yok ● Sigortanızı kontrol ediniz Gaz vanası açık değil ● Gaz vanasını açınız veya gaz yüklemesi yapınız Gaz vanası yarım açık ● Gaz vanasını tamamen açınız Gaz Borusunda hava var ● Cihazda yanma gerçekleşene kadar açıp kapayınız Normal olmayan basınç ● ● Yetkili servisi arayınız Yetersiz taze hava ● ● Cihazın bacasını kontrol ettiriniz Aşırı rüzgârlı hava ● ● Rüzgâr geçinceye kadar kullanmayınız Yakıcının tıkanması ● Yetkili sevisi arayınız Gaz valfi arızalı ● Yetkili servisi arayınız Ateşleme iğnesi düzgün durunda değil ● Yetkili servisi arayınız Gaz borusunda veya bacada kaçak var ● Ana vanayı kapatınız. Yetkili servisi arayınız Çok fazla dirsek takılı ● ● Uygun montaj alanı seçiniz Termostat ayarı düşük ● Termostat ayarını kontrol ediniz 7. ARIZA BULMA-GİDERME TABLOSU
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 26.12.22 Isı Cihazları Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Namık Kemal Mah. Marmara Cad. No:74 Ümraniye - İstanbul Tel. : +90 216 369 85 36-37 Fax : +90 216 385 95 45 E-Mail : info@daxom.com Merkez Servis : Namık Kemal Mah. Marmara Cad. No:74 Ümraniye - İstanbul Tel. : +90 216 360 71 21-22 Fax : +90 216 360 72 25
Publicité