Mtb 3 Yunit III Aralin 1 Pagsulat ng Pansariling Reaksyon at Opinyon

Desiree Mangundayao
Desiree MangundayaoTeacher à DepEd
MTB 3
Ikatlong Markahan
Unang Linggo
Unang Araw
MTB 3
Ikatlong Markahan
Unang Linggo
Aralin 1
Pagsulat ng
Pansariling
Reaksyon at
Opinyon
LAYUNIN
Nakasusulat ng mga
reaksyon at
pansariling opinyon
tungkol
sa balita at mga isyu
(MT3C-IIIa-i- 2.6)
BALIK-
ARAL
Isulat sa patlang ang S kung simile, M kung metapora, P kung personipikasyon at
H kung hyperbole ang anyo ng pananalitang ginamit sa pangungusap
__________1. Pinagsakluban ng langit at lupa ang mga magsasaka nang sirain ng
malakas na bagyo ang kanilang pananim.
__________2. Singputi ng perlas ang kanyang mga ngipin.
__________3. Sa isang malinis na batis, makikita mo ang mga naglalarong isda sa
ilalim ng tubig.
__________4. Gabundok na labahin ang kanyang haharapin, matapos ang baha sa
kanilang barangay.
__________5. Napapawi ang aking lungkot tuwing naririnig ko ang mala anghel
niyang tinig.
H
S
P
H
M
PAGSULAT NG
PANSARILING
REAKSYON AT
OPINYON
Ang reaksyon ay ang damdaming nagpapakita ng pagsang-ayon,
pagsalungat, pagkatuwa, pagkalungkot o pagkadismaya matapos
makita,malaman, marinig o mapanood ang iang bagay na may
halaga sa isang oraganismo kagaya ng tao.
Ang pagpapahayag ng damdamin hinggil sa isang balita, isyu o
pangyayari ay pagbibigay ng reaksyon ayon sa pansariling isipan
o karanasan ng isang tao.
Halimbawa ng mga sitwasyon at posibleng reaksyon:
1. Nanalo sa lotto-
 Tuwa at galak
2. Namatayan ng kamag-anak
 Pagkalungkot
3. Natalo sa sugal
 Pagkadismaya, panghihinayang at pagsisisi
Ang reaksyon ay isang pananaw o paniniwala ng isang tao o
pangkat, saloobin o damdamin, ideya o kaisipan .Hindi maaaring
mapatunayan
Ang pagpapahayag naman ng pansariling saloobin hinggil sa balita
o isyu batay sa paniniwala ng isang tao ay pagbibigay ng opinyon.
Ito ay ginagamitan ng mga salita o parirala tulad ng: Sa aking
palagay, sa tingin ko, sa nakikita ko, sa pakiwari ko, kung ako ang
tatanungin at para sa akin.
1. Para sa akin, si Hanna ang pinakamaganda sa lahat.
2. Sa aking palagay ay siya nga ang napangasawa ni Belen.
3. Sa tingin ko, si Meya ay nagsisinungaling.
4. Pakiramdam ko, ako ang pinakamagandang babae sa balat ng
lupa
5. Kung ako ang tatanungin, mahalaga sa magkaibigan ang
pagtitiwala sa isa’t isa.
SUBUKIN
Sagutin ang mga tanong. Piliin at isulat ang letra ng tamang
sagot para sa bilang 1-3. Isulat naman ang iyong opinyo sa
bilang 4-5.
___1. Isang amusement park ang tinupok ng apoy. Ano ang iyong
reaksyon tungkol dito?
A.Naiinis ako. C. Natutuwa ako.
B. Natatakot ako. D. Nalulungkot ako.
___2. May mga grupo ng kabataan na nagpa-abot ng tulong para sa
mga nasalanta ng bagyo. Ano ang damdamin mo para rito?
A. Naiinis ako. C. Natutuwa ako.
B. Nalulungkot ako. D. Nagagalit ako.
___3. Ayon sa balita, malaki ang kapabayaan ng ahensya kaya dumami ang kaso
ng COVID-19 sa bansa. Ano ang iyong nararamdaman hinggil sa balita?
A. Naiinis ako. C. Natutuwa ako.
B. Natatakot ako. D. Nagtataka ako.
___4. Ano ang iyong pansariling opinyon tungkol sa balita ipinagbabawal ang
pagmamaneho ng lasing o nakainom sa Valenzuela? Isulat ang iyong
sagot._____________________________
_______________________________________________________________
___5. Ano ang iyong masasabi tungkol sa isyu na hindi kailangang
magsuot ng uniporme ang mga mag-aaral para sa online class?
Isulat ang iyong pansariling opinyon.____________________________
TUKLASIN
Basahin at unawain ang diyalogo.
Lito: Marina, nabasa mo na ba ang balita tungkol sa programa ng
ating lungsod para sa ating mga mag-aaral?
Marina: Ah, iyon ba ng Balik Eskwela Program?
Lito: Oo, iyon nga. Natutuwa ako dahil ayon sa balita 8,358 na mga
tulad nating mag-aaral sa elementarya ang nabahaginan ng
kumpletong gamit pang-eskwela dahil sa taunang Balik-Eskwela
Program.
Marina: Tama ka, sa aking palagay maraming tulad nating kapos sa
pambili ng mga kagamitan ang natutulungan ng programa ng ating
lungsod.
Lito: Sang-ayon ako sa iyong sinabi. Paspas talaga ang serbisyong
pangedukasyon sa ating lungsod.
Marina: Kaya dapat huwag nating sayangin ang tulong na ito. Dapat
tayong mag-aral nang mabuti.
1. Tungkol saan ang pinag-uusapan ng dalawang mag-aaral?
2. Ilan ang mag-aaral na natulungan ng programa?
3. Ano ang layunin ng Balik-Eskwela Program?
4. Bakit natutuwa aang dalawang bata sa progroma?
5. Paano nagbigay ng kanilang opinyon ang mga bata tungkol nabasa
nilang balita?
Sagutin ang bawat tanong.
SURIIN
Tukuyin kung reaksyon o opinyon ang sumusunod na
pahayag
________1. Sa aking palagay, mas makabubuti kung lilikas ang mga taong
nakatira malapit sa dagat.
_________2. Kung ako ang tatanungin mas gusto ko ang sopas kaysa sa
pansit.
_________3. Galit si Aling Minda sa mga kabataang lumalabag sa batas.
_________4. Sang-ayon ako sa ordinansa na bawal lumabas ang mga
bata dahil may COVID-19 pa.
_________5. Namangka siya sa ganda ng Valenzuela People’s Park.
PAGYAMANIN
Pagtambalin ang angkop na reaksyon na nasa Hanay B sa mga
isyu o balita na nasa Hanay A. Isulat ang letra ng tamang sagot.
Hanay A Hanay B
___1. May paparating na malakas na bagyo A. Magtataka ako.
___2. Bigla kang inabutan ng B. Matatakot ako.
pagkain ng taong hindi mo kilala.
___3. Marami ang nawalan ng bahay dahil sa sunog C. Maaawa ako,
___4. Nabalitaan mong darating D. Malulungkot ako.
ang pinsan mong matagal ng di mo nakikita E. Masasabik ako.
___5. Napanood mo sa telebisyon na nanalo
sa patimpalak ang paborito ng mang-aawit. F. Matutuwa ako
ISAGAWA
Iguhit ang kung sang-ayon sa reaksyon o opinyon tungkol
balita o isyu at naman kung hindi sang-ayon.
____1. Pinayuhan ang mga tao na palaging magsuot ng facemask kung
lalabas ng bahay.
____2. Tulong pinansiyal ibinibigay sa mga nawalan ng trabaho dahil sa
COVID-19.
____3. May multa ang lalabag sa pinaiiral na batas hinggil sa community
quarentine.
____4. Ang mga bata ay pinapayagan ng maglaro sa labas ng kanilang
bahay.
____5. Agad na magpatingin sa doktor kung may nararamdamang
sintomas ng COVID-19.
TAYAHIN
Sagutin ang mga tanong. Piliin at isulat ang letra ng tamang
sagot.
___1. Lungsod ng Valenzuela umani ng mga parangal. Ano ang iyong reaksyon tungkol sa
balitang ito?
A. nababahala C. natatakot
B. nalulungkot D. natutuwa
___2. Nagkalat ang mga basura sa daan matapos ang palatuntunan. Ano ang iyong
damdamin tungkol dito?
A. Nababahala C. Natutuwa
B. Nalulungkot D. Nagtataka
___3. Isang residente ang nagwala matapos pagbawalang mamasyal sa
parke sa siya ay lasing.
A. Naiinis C. Nasasabik
B. Nagtataka D. Natutuwa
___4. Isulat ang iyong pansariling opinyon tungkol sa isyu o sitwasyon.
Kailangang bigyan ng oras ang mga bata na makapaglaro at makapagpahinga.
________________________________________________________________________
________________________________________
___5.Naipamalas ng isang lalaki ang kanyang kabayanihan sa pagligtas
ng isang matandang babae na hindi makalabas ng bahay dahil sa baha.
Ano ang iyong saloobin tungkol dito?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Mtb 3 Yunit III Aralin 1 Pagsulat ng Pansariling Reaksyon at Opinyon
Mtb 3 Yunit III Aralin 1 Pagsulat ng Pansariling Reaksyon at Opinyon
1 sur 28

Recommandé

F6 pb ig-8 pagbibigay ng angkop na pamagat par
F6 pb ig-8 pagbibigay ng angkop na pamagatF6 pb ig-8 pagbibigay ng angkop na pamagat
F6 pb ig-8 pagbibigay ng angkop na pamagatMichael Paroginog
28.6K vues13 diapositives
Filipino 6 dlp 4 magkasingkahulugan o magkasalungat par
Filipino 6 dlp 4  magkasingkahulugan o magkasalungatFilipino 6 dlp 4  magkasingkahulugan o magkasalungat
Filipino 6 dlp 4 magkasingkahulugan o magkasalungatAlice Failano
125K vues11 diapositives
Filipino - Sanhi at Bunga par
Filipino - Sanhi at BungaFilipino - Sanhi at Bunga
Filipino - Sanhi at BungaJan Lee Nagal
135.9K vues14 diapositives
Filipino 5 Paggamit ng Pang-abay sa Paglalarawan ng Kilos par
Filipino 5 Paggamit ng Pang-abay sa Paglalarawan ng KilosFilipino 5 Paggamit ng Pang-abay sa Paglalarawan ng Kilos
Filipino 5 Paggamit ng Pang-abay sa Paglalarawan ng KilosHazel Grace Baldemor
30.6K vues38 diapositives
Filipino 6 dlp 19 paghinuha sa saloobing pandamdamin par
Filipino 6 dlp 19  paghinuha sa saloobing pandamdaminFilipino 6 dlp 19  paghinuha sa saloobing pandamdamin
Filipino 6 dlp 19 paghinuha sa saloobing pandamdaminAlice Failano
20.4K vues13 diapositives
Filipino 3 yunit iii aralin 4 pagpapalit at pagdaragdag ng mga tunog upang ma... par
Filipino 3 yunit iii aralin 4 pagpapalit at pagdaragdag ng mga tunog upang ma...Filipino 3 yunit iii aralin 4 pagpapalit at pagdaragdag ng mga tunog upang ma...
Filipino 3 yunit iii aralin 4 pagpapalit at pagdaragdag ng mga tunog upang ma...Desiree Mangundayao
9.8K vues28 diapositives

Contenu connexe

Tendances

Filipino 3 Yunit III Aralin 1 Pagtukoy ng Tambalang Salita par
Filipino 3 Yunit III Aralin 1 Pagtukoy ng Tambalang SalitaFilipino 3 Yunit III Aralin 1 Pagtukoy ng Tambalang Salita
Filipino 3 Yunit III Aralin 1 Pagtukoy ng Tambalang SalitaDesiree Mangundayao
8.6K vues25 diapositives
Nagagamit nang wasto ang pangngalan sa pagtukoy ng mga tao, lugar, bagay, at ... par
Nagagamit nang wasto ang pangngalan sa pagtukoy ng mga tao, lugar, bagay, at ...Nagagamit nang wasto ang pangngalan sa pagtukoy ng mga tao, lugar, bagay, at ...
Nagagamit nang wasto ang pangngalan sa pagtukoy ng mga tao, lugar, bagay, at ...EDITHA HONRADEZ
15.6K vues16 diapositives
Esp 4 unit 2 aralin 4 par
Esp 4 unit 2 aralin 4 Esp 4 unit 2 aralin 4
Esp 4 unit 2 aralin 4 Rlyn Ralliv
12.9K vues14 diapositives
Mga Salitang Magkasingkahulugan par
Mga Salitang MagkasingkahuluganMga Salitang Magkasingkahulugan
Mga Salitang MagkasingkahuluganMavict De Leon
364.6K vues48 diapositives
K TO 12 GRADE 3 LEARNER’S MATERIAL IN FILIPINO par
K TO 12 GRADE 3 LEARNER’S MATERIAL IN FILIPINOK TO 12 GRADE 3 LEARNER’S MATERIAL IN FILIPINO
K TO 12 GRADE 3 LEARNER’S MATERIAL IN FILIPINOLiGhT ArOhL
267.6K vues166 diapositives
Nabibigyan ng kahuluganng literal ang mga tambalang salita par
Nabibigyan ng kahuluganng literal ang mga tambalang salitaNabibigyan ng kahuluganng literal ang mga tambalang salita
Nabibigyan ng kahuluganng literal ang mga tambalang salitaMaylord Bonifaco
45.2K vues5 diapositives

Tendances(20)

Filipino 3 Yunit III Aralin 1 Pagtukoy ng Tambalang Salita par Desiree Mangundayao
Filipino 3 Yunit III Aralin 1 Pagtukoy ng Tambalang SalitaFilipino 3 Yunit III Aralin 1 Pagtukoy ng Tambalang Salita
Filipino 3 Yunit III Aralin 1 Pagtukoy ng Tambalang Salita
Nagagamit nang wasto ang pangngalan sa pagtukoy ng mga tao, lugar, bagay, at ... par EDITHA HONRADEZ
Nagagamit nang wasto ang pangngalan sa pagtukoy ng mga tao, lugar, bagay, at ...Nagagamit nang wasto ang pangngalan sa pagtukoy ng mga tao, lugar, bagay, at ...
Nagagamit nang wasto ang pangngalan sa pagtukoy ng mga tao, lugar, bagay, at ...
EDITHA HONRADEZ15.6K vues
Esp 4 unit 2 aralin 4 par Rlyn Ralliv
Esp 4 unit 2 aralin 4 Esp 4 unit 2 aralin 4
Esp 4 unit 2 aralin 4
Rlyn Ralliv12.9K vues
Mga Salitang Magkasingkahulugan par Mavict De Leon
Mga Salitang MagkasingkahuluganMga Salitang Magkasingkahulugan
Mga Salitang Magkasingkahulugan
Mavict De Leon364.6K vues
K TO 12 GRADE 3 LEARNER’S MATERIAL IN FILIPINO par LiGhT ArOhL
K TO 12 GRADE 3 LEARNER’S MATERIAL IN FILIPINOK TO 12 GRADE 3 LEARNER’S MATERIAL IN FILIPINO
K TO 12 GRADE 3 LEARNER’S MATERIAL IN FILIPINO
LiGhT ArOhL267.6K vues
Nabibigyan ng kahuluganng literal ang mga tambalang salita par Maylord Bonifaco
Nabibigyan ng kahuluganng literal ang mga tambalang salitaNabibigyan ng kahuluganng literal ang mga tambalang salita
Nabibigyan ng kahuluganng literal ang mga tambalang salita
Maylord Bonifaco45.2K vues
Ugnayang sanhi at bunga par Janette Diego
Ugnayang sanhi at bungaUgnayang sanhi at bunga
Ugnayang sanhi at bunga
Janette Diego164.5K vues
Pictograph Filipino 3 par AdoraMonzon
Pictograph  Filipino 3Pictograph  Filipino 3
Pictograph Filipino 3
AdoraMonzon15.7K vues
Filipino 6 dlp 21 mga katangian ng tauhan par Alice Failano
Filipino 6 dlp 21  mga katangian ng tauhanFilipino 6 dlp 21  mga katangian ng tauhan
Filipino 6 dlp 21 mga katangian ng tauhan
Alice Failano70.9K vues
URI NG PANGUNGUSAP AYON SA GAMIT- FILIPINO GRADE 4 par MARY JEAN DACALLOS
URI NG PANGUNGUSAP AYON SA GAMIT- FILIPINO GRADE 4URI NG PANGUNGUSAP AYON SA GAMIT- FILIPINO GRADE 4
URI NG PANGUNGUSAP AYON SA GAMIT- FILIPINO GRADE 4
MARY JEAN DACALLOS313.5K vues
Pagsagot sa Tanong na Bakit at Paano par richel dacalos
Pagsagot sa Tanong na Bakit at PaanoPagsagot sa Tanong na Bakit at Paano
Pagsagot sa Tanong na Bakit at Paano
richel dacalos34.4K vues
simuno at panaguri par Erica Bedeo
simuno at panagurisimuno at panaguri
simuno at panaguri
Erica Bedeo151.9K vues

Similaire à Mtb 3 Yunit III Aralin 1 Pagsulat ng Pansariling Reaksyon at Opinyon

AP and ESP.pptx par
AP and ESP.pptxAP and ESP.pptx
AP and ESP.pptxAthenaLyn1
34 vues46 diapositives
ESP 6_WEEK 3.pptx par
ESP 6_WEEK 3.pptxESP 6_WEEK 3.pptx
ESP 6_WEEK 3.pptxLovelyAnnSalisidLpt
449 vues49 diapositives
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO (Q1-Q4) par
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO (Q1-Q4)LiGhT ArOhL
243.9K vues177 diapositives
1st parallel assessment in ESP 5.docx par
1st parallel assessment in ESP 5.docx1st parallel assessment in ESP 5.docx
1st parallel assessment in ESP 5.docxDaizeDelfin
61 vues3 diapositives
Lp ko ngayong june 22 26,2015 par
Lp ko ngayong june 22 26,2015Lp ko ngayong june 22 26,2015
Lp ko ngayong june 22 26,2015EDITHA HONRADEZ
7.8K vues17 diapositives
GRADE 9-PANGATNIG.pptx par
GRADE 9-PANGATNIG.pptxGRADE 9-PANGATNIG.pptx
GRADE 9-PANGATNIG.pptxROSEANNIGOT
526 vues13 diapositives

Similaire à Mtb 3 Yunit III Aralin 1 Pagsulat ng Pansariling Reaksyon at Opinyon(20)

K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO (Q1-Q4) par LiGhT ArOhL
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO (Q1-Q4)
LiGhT ArOhL243.9K vues
1st parallel assessment in ESP 5.docx par DaizeDelfin
1st parallel assessment in ESP 5.docx1st parallel assessment in ESP 5.docx
1st parallel assessment in ESP 5.docx
DaizeDelfin61 vues
GRADE 9-PANGATNIG.pptx par ROSEANNIGOT
GRADE 9-PANGATNIG.pptxGRADE 9-PANGATNIG.pptx
GRADE 9-PANGATNIG.pptx
ROSEANNIGOT526 vues
Filipino 3 Yunit III Aralin 2 Pagsasabi ng Sariling Ideya tungkol sa Napaking... par Desiree Mangundayao
Filipino 3 Yunit III Aralin 2 Pagsasabi ng Sariling Ideya tungkol sa Napaking...Filipino 3 Yunit III Aralin 2 Pagsasabi ng Sariling Ideya tungkol sa Napaking...
Filipino 3 Yunit III Aralin 2 Pagsasabi ng Sariling Ideya tungkol sa Napaking...
Detailed LESSON PLAN Filipino 3 par AdoraMonzon
Detailed LESSON PLAN Filipino 3 Detailed LESSON PLAN Filipino 3
Detailed LESSON PLAN Filipino 3
AdoraMonzon6.4K vues
Filipino 6 dlp 12 ano ang iyong reaksyon par Alice Failano
Filipino 6 dlp 12  ano ang iyong reaksyonFilipino 6 dlp 12  ano ang iyong reaksyon
Filipino 6 dlp 12 ano ang iyong reaksyon
Alice Failano21.1K vues
K to 12 Grade 3 LAPG FILIPINO GRAMMAR Reviewer par LiGhT ArOhL
K to 12 Grade 3 LAPG FILIPINO GRAMMAR Reviewer K to 12 Grade 3 LAPG FILIPINO GRAMMAR Reviewer
K to 12 Grade 3 LAPG FILIPINO GRAMMAR Reviewer
LiGhT ArOhL18.4K vues
2nd periodical test in mother tongue par Kate Castaños
2nd periodical test in mother tongue2nd periodical test in mother tongue
2nd periodical test in mother tongue
Kate Castaños26.2K vues
Periodical Test in Filipino 2 par JHenApinado
Periodical Test in Filipino 2Periodical Test in Filipino 2
Periodical Test in Filipino 2
JHenApinado5.3K vues
1st sum test 1st grading aralin.docx par MiaBaruel
1st sum test 1st grading aralin.docx1st sum test 1st grading aralin.docx
1st sum test 1st grading aralin.docx
MiaBaruel11 vues

Plus de Desiree Mangundayao

Filipino 3 yunit iii aralin 4 pagbibigay ng pangunahing kaisipan par
Filipino 3 yunit iii aralin 4 pagbibigay ng pangunahing kaisipanFilipino 3 yunit iii aralin 4 pagbibigay ng pangunahing kaisipan
Filipino 3 yunit iii aralin 4 pagbibigay ng pangunahing kaisipanDesiree Mangundayao
8.7K vues26 diapositives
Araling Panlipunan 3 Yunit III Aralin 4 Makasaysayang Lugar sa CALABARZON par
Araling Panlipunan 3 Yunit III Aralin 4 Makasaysayang Lugar sa CALABARZONAraling Panlipunan 3 Yunit III Aralin 4 Makasaysayang Lugar sa CALABARZON
Araling Panlipunan 3 Yunit III Aralin 4 Makasaysayang Lugar sa CALABARZONDesiree Mangundayao
4.8K vues24 diapositives
Agham 3 yunit iii aralin 6 wastong paraan ng paggamit ng liwanag par
Agham 3 yunit iii aralin 6 wastong paraan ng paggamit ng liwanagAgham 3 yunit iii aralin 6 wastong paraan ng paggamit ng liwanag
Agham 3 yunit iii aralin 6 wastong paraan ng paggamit ng liwanagDesiree Mangundayao
1.3K vues30 diapositives
Agham 3 yunit iii aralin 7 pinagmulan at gamit ng init par
Agham 3 yunit iii aralin 7 pinagmulan at gamit ng initAgham 3 yunit iii aralin 7 pinagmulan at gamit ng init
Agham 3 yunit iii aralin 7 pinagmulan at gamit ng initDesiree Mangundayao
2.1K vues40 diapositives
Filipino 3 yunit iii aralin 3 paggamit nang tama ng salitang kilos o pandiwa par
Filipino 3 yunit iii aralin 3 paggamit nang tama ng salitang kilos o pandiwaFilipino 3 yunit iii aralin 3 paggamit nang tama ng salitang kilos o pandiwa
Filipino 3 yunit iii aralin 3 paggamit nang tama ng salitang kilos o pandiwaDesiree Mangundayao
4.3K vues24 diapositives
Agham 3 yunit iii aralin 5 pinagmulan at gamit ng liwanag par
Agham 3 yunit iii aralin 5 pinagmulan at gamit ng liwanagAgham 3 yunit iii aralin 5 pinagmulan at gamit ng liwanag
Agham 3 yunit iii aralin 5 pinagmulan at gamit ng liwanagDesiree Mangundayao
7.5K vues36 diapositives

Plus de Desiree Mangundayao(20)

Filipino 3 yunit iii aralin 4 pagbibigay ng pangunahing kaisipan par Desiree Mangundayao
Filipino 3 yunit iii aralin 4 pagbibigay ng pangunahing kaisipanFilipino 3 yunit iii aralin 4 pagbibigay ng pangunahing kaisipan
Filipino 3 yunit iii aralin 4 pagbibigay ng pangunahing kaisipan
Araling Panlipunan 3 Yunit III Aralin 4 Makasaysayang Lugar sa CALABARZON par Desiree Mangundayao
Araling Panlipunan 3 Yunit III Aralin 4 Makasaysayang Lugar sa CALABARZONAraling Panlipunan 3 Yunit III Aralin 4 Makasaysayang Lugar sa CALABARZON
Araling Panlipunan 3 Yunit III Aralin 4 Makasaysayang Lugar sa CALABARZON
Agham 3 yunit iii aralin 6 wastong paraan ng paggamit ng liwanag par Desiree Mangundayao
Agham 3 yunit iii aralin 6 wastong paraan ng paggamit ng liwanagAgham 3 yunit iii aralin 6 wastong paraan ng paggamit ng liwanag
Agham 3 yunit iii aralin 6 wastong paraan ng paggamit ng liwanag
Agham 3 yunit iii aralin 7 pinagmulan at gamit ng init par Desiree Mangundayao
Agham 3 yunit iii aralin 7 pinagmulan at gamit ng initAgham 3 yunit iii aralin 7 pinagmulan at gamit ng init
Agham 3 yunit iii aralin 7 pinagmulan at gamit ng init
Filipino 3 yunit iii aralin 3 paggamit nang tama ng salitang kilos o pandiwa par Desiree Mangundayao
Filipino 3 yunit iii aralin 3 paggamit nang tama ng salitang kilos o pandiwaFilipino 3 yunit iii aralin 3 paggamit nang tama ng salitang kilos o pandiwa
Filipino 3 yunit iii aralin 3 paggamit nang tama ng salitang kilos o pandiwa
Agham 3 yunit iii aralin 5 pinagmulan at gamit ng liwanag par Desiree Mangundayao
Agham 3 yunit iii aralin 5 pinagmulan at gamit ng liwanagAgham 3 yunit iii aralin 5 pinagmulan at gamit ng liwanag
Agham 3 yunit iii aralin 5 pinagmulan at gamit ng liwanag
Agham 3 yunit iii aralin 1.4 gumagalaw ba ang bagay o hindi par Desiree Mangundayao
Agham 3 yunit iii aralin 1.4 gumagalaw ba ang bagay o hindiAgham 3 yunit iii aralin 1.4 gumagalaw ba ang bagay o hindi
Agham 3 yunit iii aralin 1.4 gumagalaw ba ang bagay o hindi
Araling Panlipunan 3 Yunit III Aralin 3 Ang Wika sa Aming Lalawigan (Region I... par Desiree Mangundayao
Araling Panlipunan 3 Yunit III Aralin 3 Ang Wika sa Aming Lalawigan (Region I...Araling Panlipunan 3 Yunit III Aralin 3 Ang Wika sa Aming Lalawigan (Region I...
Araling Panlipunan 3 Yunit III Aralin 3 Ang Wika sa Aming Lalawigan (Region I...
Araling Panlipunan 3 Yunit III Aralin 3 Ang Kultura ng Aming Lalawigan sa Re... par Desiree Mangundayao
Araling Panlipunan 3 Yunit III Aralin 3 Ang Kultura ng Aming Lalawigan sa Re...Araling Panlipunan 3 Yunit III Aralin 3 Ang Kultura ng Aming Lalawigan sa Re...
Araling Panlipunan 3 Yunit III Aralin 3 Ang Kultura ng Aming Lalawigan sa Re...
Desiree Mangundayao11.3K vues
Araling Panlipunan 3 Yunit III Aralin 3 Ang Pagkakakilanlang Kultural ng Kina... par Desiree Mangundayao
Araling Panlipunan 3 Yunit III Aralin 3 Ang Pagkakakilanlang Kultural ng Kina...Araling Panlipunan 3 Yunit III Aralin 3 Ang Pagkakakilanlang Kultural ng Kina...
Araling Panlipunan 3 Yunit III Aralin 3 Ang Pagkakakilanlang Kultural ng Kina...
Agham 3 Yunit III Aralin 1.2 Posisyon ng Tao mula sa Reference Point 2 par Desiree Mangundayao
Agham 3 Yunit III Aralin 1.2 Posisyon ng Tao mula sa Reference Point 2Agham 3 Yunit III Aralin 1.2 Posisyon ng Tao mula sa Reference Point 2
Agham 3 Yunit III Aralin 1.2 Posisyon ng Tao mula sa Reference Point 2
Science 3 Aralin 1.2 Nailalarawan ang Posisyon ng Tao Mula sa Reference Point par Desiree Mangundayao
Science 3 Aralin 1.2 Nailalarawan ang Posisyon ng Tao Mula sa Reference PointScience 3 Aralin 1.2 Nailalarawan ang Posisyon ng Tao Mula sa Reference Point
Science 3 Aralin 1.2 Nailalarawan ang Posisyon ng Tao Mula sa Reference Point
Agham 3 Yunit III Aralin 1.1 Posisyon ng Tao na May Kaugnayan sa Position ng ... par Desiree Mangundayao
Agham 3 Yunit III Aralin 1.1 Posisyon ng Tao na May Kaugnayan sa Position ng ...Agham 3 Yunit III Aralin 1.1 Posisyon ng Tao na May Kaugnayan sa Position ng ...
Agham 3 Yunit III Aralin 1.1 Posisyon ng Tao na May Kaugnayan sa Position ng ...
Araling Panlipunan 3 Yunit I Aralin 3 Populasyon ng Aing Pamayanan par Desiree Mangundayao
Araling Panlipunan 3 Yunit I Aralin 3 Populasyon ng Aing PamayananAraling Panlipunan 3 Yunit I Aralin 3 Populasyon ng Aing Pamayanan
Araling Panlipunan 3 Yunit I Aralin 3 Populasyon ng Aing Pamayanan
Araling Panlipunan 3 Yunit III Aralin 2 Impluwensya ng Klima at Lokasyon sa P... par Desiree Mangundayao
Araling Panlipunan 3 Yunit III Aralin 2 Impluwensya ng Klima at Lokasyon sa P...Araling Panlipunan 3 Yunit III Aralin 2 Impluwensya ng Klima at Lokasyon sa P...
Araling Panlipunan 3 Yunit III Aralin 2 Impluwensya ng Klima at Lokasyon sa P...
Araling Panlipunan 3 Yunit III Aralin 1 Ang Kultura ng mga Lalawigan sa Kinab... par Desiree Mangundayao
Araling Panlipunan 3 Yunit III Aralin 1 Ang Kultura ng mga Lalawigan sa Kinab...Araling Panlipunan 3 Yunit III Aralin 1 Ang Kultura ng mga Lalawigan sa Kinab...
Araling Panlipunan 3 Yunit III Aralin 1 Ang Kultura ng mga Lalawigan sa Kinab...
Aralin 2 Kinalalagyan ng mga Lalawigan at Bayan sa Rehiyon Batay sa Direksyon par Desiree Mangundayao
Aralin 2 Kinalalagyan ng mga Lalawigan at Bayan sa Rehiyon Batay sa DireksyonAralin 2 Kinalalagyan ng mga Lalawigan at Bayan sa Rehiyon Batay sa Direksyon
Aralin 2 Kinalalagyan ng mga Lalawigan at Bayan sa Rehiyon Batay sa Direksyon
Araling Panlipunan 3 Yunit I Aralin 1 Mga Simbolo ng Mapa par Desiree Mangundayao
Araling Panlipunan 3 Yunit I Aralin 1 Mga Simbolo ng MapaAraling Panlipunan 3 Yunit I Aralin 1 Mga Simbolo ng Mapa
Araling Panlipunan 3 Yunit I Aralin 1 Mga Simbolo ng Mapa
Desiree Mangundayao22.5K vues

Mtb 3 Yunit III Aralin 1 Pagsulat ng Pansariling Reaksyon at Opinyon

 • 1. MTB 3 Ikatlong Markahan Unang Linggo Unang Araw
 • 2. MTB 3 Ikatlong Markahan Unang Linggo Aralin 1 Pagsulat ng Pansariling Reaksyon at Opinyon
 • 3. LAYUNIN Nakasusulat ng mga reaksyon at pansariling opinyon tungkol sa balita at mga isyu (MT3C-IIIa-i- 2.6)
 • 5. Isulat sa patlang ang S kung simile, M kung metapora, P kung personipikasyon at H kung hyperbole ang anyo ng pananalitang ginamit sa pangungusap __________1. Pinagsakluban ng langit at lupa ang mga magsasaka nang sirain ng malakas na bagyo ang kanilang pananim. __________2. Singputi ng perlas ang kanyang mga ngipin. __________3. Sa isang malinis na batis, makikita mo ang mga naglalarong isda sa ilalim ng tubig. __________4. Gabundok na labahin ang kanyang haharapin, matapos ang baha sa kanilang barangay. __________5. Napapawi ang aking lungkot tuwing naririnig ko ang mala anghel niyang tinig. H S P H M
 • 7. Ang reaksyon ay ang damdaming nagpapakita ng pagsang-ayon, pagsalungat, pagkatuwa, pagkalungkot o pagkadismaya matapos makita,malaman, marinig o mapanood ang iang bagay na may halaga sa isang oraganismo kagaya ng tao. Ang pagpapahayag ng damdamin hinggil sa isang balita, isyu o pangyayari ay pagbibigay ng reaksyon ayon sa pansariling isipan o karanasan ng isang tao.
 • 8. Halimbawa ng mga sitwasyon at posibleng reaksyon: 1. Nanalo sa lotto-  Tuwa at galak 2. Namatayan ng kamag-anak  Pagkalungkot 3. Natalo sa sugal  Pagkadismaya, panghihinayang at pagsisisi
 • 9. Ang reaksyon ay isang pananaw o paniniwala ng isang tao o pangkat, saloobin o damdamin, ideya o kaisipan .Hindi maaaring mapatunayan Ang pagpapahayag naman ng pansariling saloobin hinggil sa balita o isyu batay sa paniniwala ng isang tao ay pagbibigay ng opinyon. Ito ay ginagamitan ng mga salita o parirala tulad ng: Sa aking palagay, sa tingin ko, sa nakikita ko, sa pakiwari ko, kung ako ang tatanungin at para sa akin.
 • 10. 1. Para sa akin, si Hanna ang pinakamaganda sa lahat. 2. Sa aking palagay ay siya nga ang napangasawa ni Belen. 3. Sa tingin ko, si Meya ay nagsisinungaling. 4. Pakiramdam ko, ako ang pinakamagandang babae sa balat ng lupa 5. Kung ako ang tatanungin, mahalaga sa magkaibigan ang pagtitiwala sa isa’t isa.
 • 12. Sagutin ang mga tanong. Piliin at isulat ang letra ng tamang sagot para sa bilang 1-3. Isulat naman ang iyong opinyo sa bilang 4-5. ___1. Isang amusement park ang tinupok ng apoy. Ano ang iyong reaksyon tungkol dito? A.Naiinis ako. C. Natutuwa ako. B. Natatakot ako. D. Nalulungkot ako. ___2. May mga grupo ng kabataan na nagpa-abot ng tulong para sa mga nasalanta ng bagyo. Ano ang damdamin mo para rito? A. Naiinis ako. C. Natutuwa ako. B. Nalulungkot ako. D. Nagagalit ako.
 • 13. ___3. Ayon sa balita, malaki ang kapabayaan ng ahensya kaya dumami ang kaso ng COVID-19 sa bansa. Ano ang iyong nararamdaman hinggil sa balita? A. Naiinis ako. C. Natutuwa ako. B. Natatakot ako. D. Nagtataka ako. ___4. Ano ang iyong pansariling opinyon tungkol sa balita ipinagbabawal ang pagmamaneho ng lasing o nakainom sa Valenzuela? Isulat ang iyong sagot._____________________________ _______________________________________________________________ ___5. Ano ang iyong masasabi tungkol sa isyu na hindi kailangang magsuot ng uniporme ang mga mag-aaral para sa online class? Isulat ang iyong pansariling opinyon.____________________________
 • 15. Basahin at unawain ang diyalogo. Lito: Marina, nabasa mo na ba ang balita tungkol sa programa ng ating lungsod para sa ating mga mag-aaral? Marina: Ah, iyon ba ng Balik Eskwela Program? Lito: Oo, iyon nga. Natutuwa ako dahil ayon sa balita 8,358 na mga tulad nating mag-aaral sa elementarya ang nabahaginan ng kumpletong gamit pang-eskwela dahil sa taunang Balik-Eskwela Program.
 • 16. Marina: Tama ka, sa aking palagay maraming tulad nating kapos sa pambili ng mga kagamitan ang natutulungan ng programa ng ating lungsod. Lito: Sang-ayon ako sa iyong sinabi. Paspas talaga ang serbisyong pangedukasyon sa ating lungsod. Marina: Kaya dapat huwag nating sayangin ang tulong na ito. Dapat tayong mag-aral nang mabuti.
 • 17. 1. Tungkol saan ang pinag-uusapan ng dalawang mag-aaral? 2. Ilan ang mag-aaral na natulungan ng programa? 3. Ano ang layunin ng Balik-Eskwela Program? 4. Bakit natutuwa aang dalawang bata sa progroma? 5. Paano nagbigay ng kanilang opinyon ang mga bata tungkol nabasa nilang balita? Sagutin ang bawat tanong.
 • 19. Tukuyin kung reaksyon o opinyon ang sumusunod na pahayag ________1. Sa aking palagay, mas makabubuti kung lilikas ang mga taong nakatira malapit sa dagat. _________2. Kung ako ang tatanungin mas gusto ko ang sopas kaysa sa pansit. _________3. Galit si Aling Minda sa mga kabataang lumalabag sa batas. _________4. Sang-ayon ako sa ordinansa na bawal lumabas ang mga bata dahil may COVID-19 pa. _________5. Namangka siya sa ganda ng Valenzuela People’s Park.
 • 21. Pagtambalin ang angkop na reaksyon na nasa Hanay B sa mga isyu o balita na nasa Hanay A. Isulat ang letra ng tamang sagot. Hanay A Hanay B ___1. May paparating na malakas na bagyo A. Magtataka ako. ___2. Bigla kang inabutan ng B. Matatakot ako. pagkain ng taong hindi mo kilala. ___3. Marami ang nawalan ng bahay dahil sa sunog C. Maaawa ako, ___4. Nabalitaan mong darating D. Malulungkot ako. ang pinsan mong matagal ng di mo nakikita E. Masasabik ako. ___5. Napanood mo sa telebisyon na nanalo sa patimpalak ang paborito ng mang-aawit. F. Matutuwa ako
 • 23. Iguhit ang kung sang-ayon sa reaksyon o opinyon tungkol balita o isyu at naman kung hindi sang-ayon. ____1. Pinayuhan ang mga tao na palaging magsuot ng facemask kung lalabas ng bahay. ____2. Tulong pinansiyal ibinibigay sa mga nawalan ng trabaho dahil sa COVID-19. ____3. May multa ang lalabag sa pinaiiral na batas hinggil sa community quarentine. ____4. Ang mga bata ay pinapayagan ng maglaro sa labas ng kanilang bahay. ____5. Agad na magpatingin sa doktor kung may nararamdamang sintomas ng COVID-19.
 • 25. Sagutin ang mga tanong. Piliin at isulat ang letra ng tamang sagot. ___1. Lungsod ng Valenzuela umani ng mga parangal. Ano ang iyong reaksyon tungkol sa balitang ito? A. nababahala C. natatakot B. nalulungkot D. natutuwa ___2. Nagkalat ang mga basura sa daan matapos ang palatuntunan. Ano ang iyong damdamin tungkol dito? A. Nababahala C. Natutuwa B. Nalulungkot D. Nagtataka
 • 26. ___3. Isang residente ang nagwala matapos pagbawalang mamasyal sa parke sa siya ay lasing. A. Naiinis C. Nasasabik B. Nagtataka D. Natutuwa ___4. Isulat ang iyong pansariling opinyon tungkol sa isyu o sitwasyon. Kailangang bigyan ng oras ang mga bata na makapaglaro at makapagpahinga. ________________________________________________________________________ ________________________________________ ___5.Naipamalas ng isang lalaki ang kanyang kabayanihan sa pagligtas ng isang matandang babae na hindi makalabas ng bahay dahil sa baha. Ano ang iyong saloobin tungkol dito? ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________