Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Status Www Undersøgelse Udenpix

441 vues

Publié le

Brugt på Kommunikationetværk og i KommunikationsForum, marts 2009

Publié dans : Sports
 • Soyez le premier à commenter

Status Www Undersøgelse Udenpix

 1. 1. Status www-undersøgelse DGI kommunikation – Kommunikationsnetværk 19. marts 2009
 2. 2. Opstart: marts 2008 Langsom overflytning af indhold Teknik i restordre (kontakt) Opbygning skrider langsomt fremad - sker centralt men initieres fra idrætterne og landsdelene Sideløbende er der tiltagende intern kritik Årsmøde november: dgi.dk bliver en sag politisk Derfor brugerundersøgelse i 3 spor: Spor 1 – spørgeskema Spor 2 – brugertests (tænke-højt) Spor 3 - fokusgruppeinterviews Hvorfor en brugerundersøgelse?
 3. 3. <ul><li>Generelt </li></ul><ul><li>2089 personer besvarede spørgeskemaet </li></ul><ul><li>Besvarelsesprocent: 7,73 % </li></ul><ul><li>Fordeling </li></ul><ul><li>33 % idrætsudøvere (ca. 689) </li></ul><ul><li>25 % ledere i en lokalforening (ca. 522) </li></ul><ul><li>19 % trænere i lokalforening (ca. 397) </li></ul><ul><li>8 % folkevalgte (ca. 167) </li></ul>Deltagere spor 1
 4. 4. <ul><li>Overordnede tendenser </li></ul><ul><li>Tilfredshed: </li></ul><ul><li>50 % af deltagerne er tilfredse eller meget tilfredse </li></ul><ul><li>30 % er utilfredse eller meget utilfredse </li></ul><ul><ul><li>Folkevalgte er mest utilfredse med navigation </li></ul></ul><ul><ul><li>Prioriterede målgrupper er mest utilfredse med søgemulighederne, dernæst overskueligheden </li></ul></ul><ul><li>Udseende og troværdighed: </li></ul><ul><li>Vi ser godt ud, virker opdaterede og professionelle </li></ul><ul><li>Trafikken: </li></ul><ul><li>Den er meget god – også for de 16-25 årige </li></ul><ul><li>Vi er meget synlige på Google </li></ul><ul><li>De besøgende roser tekster og læser ofte længe </li></ul>
 5. 5. <ul><li>Udvalgsmedlemmer er markant mere utilfredse end de prioriterede målgrupper </li></ul><ul><li>Udvalgsmedlemmer bedømmer www.dgi.dk som sværere at finde rundt på end de prioriterede målgrupper </li></ul><ul><li>” Hjemmesiden er altid nem at finde rundt på” </li></ul><ul><ul><li>73 % af folkevalgte er uenig (varierende grad) </li></ul></ul><ul><ul><li>30-40 % af de prioriterede målgrupper er uenig </li></ul></ul><ul><li>45 % er uenig eller meget uenig i, at www.dgi.dk har det indhold, som de har brug for. </li></ul>Tendenser i udvalgsmedlemmers svar Endelig konklusion/anbefaling afventer fokusgruppeinterviews
 6. 6. User input rate er meget HØJ: 9 % Backnavigation rate er høj: 30 % (men set ofte før) Tid en side eksponeres: 1.20 min. gns. Besøgslængde: 5 min. gns Sider der eksponeres per besøg: knapt 4 sider gns. Overordnede tal 33 % af al trafik i testperioden kom fra FØRSTEGANGSBESØG (share 78 %) 67 % af al trafik i testperioden kom fra TILBAGEVENDENDE BESØG (share 32 %)
 7. 11. <ul><li>UDØVERNE : De mest tilfredse </li></ul><ul><ul><li>Når de er ”meget utilfredse” har de søgt efter arrangementsinfo </li></ul></ul><ul><ul><li>Som gruppe er de de yngste på sitet, flest er kvinder, stor andel er forældre </li></ul></ul><ul><ul><li>De bruger arrangementsinfo </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>og efterlyser inspiration! </li></ul></ul></ul><ul><li>Udøvere, der angiver at lede efter hvor de kan dyrke idræt/blive medlem af en forening, skuffes ofte! </li></ul>Tendenser i svar fra prioriterede målgrupper
 8. 12. <ul><li>TRÆNERNE : De mest utilfredse </li></ul><ul><ul><li>Søger meget specifikt – skuffes ofte af søgefunktionen </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Finder nogle gange noget andet de kan bruge og så stiger tilfredsheden </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>De leder primært efter træningstips og kurser </li></ul></ul><ul><ul><li>Der er en tendens til, at trænerne går over i udøversektionen </li></ul></ul><ul><ul><li>Gymnastik- og fodboldtrænere søger ofte ned i udvalgssiderne!?! – andre idrætters trænere orienterer sig uden brug af udvalgssiderne! </li></ul></ul><ul><li>Stor andel er godt tilfreds (dem der har held med søgningen) </li></ul>Tendenser i svar fra prioriterede målgrupper
 9. 13. <ul><li>LEDERNE : Både meget tilfredse og meget utilfredse </li></ul><ul><ul><li>De utilfredse orienterer sig ned i udvalgssiderne eller søger specifikt – ligesom trænerne </li></ul></ul><ul><ul><li>Nogle finder nemt alt det de søger, andre ikke slet ikke noget </li></ul></ul><ul><ul><li>Nogle synes der er det indhold de har brug for, andre ikke </li></ul></ul><ul><ul><li>De leder efter råd om drift af foreningen, materialer og publikationer samt regler! </li></ul></ul>Tendenser i svar fra prioriterede målgrupper
 10. 14. <ul><li>Ulogisk inddeling af indhold på henholdsvis dgi, infosport og udvalgshjemmesider </li></ul><ul><ul><li>” Flot, men…. Nye brugere (fx forældre) kan slet ikke finde rundt </li></ul></ul><ul><ul><li>Problemer med opdateringsfrekvensen på udvalgshjemmesiderne </li></ul></ul><ul><li>Funktionstredeling: Nogle brugere finder den lidt svær </li></ul><ul><ul><li>” Lidt svært ved opdeling af siden i udøver-træner-forening, da jeg både er udøver, træner, og med i bestyrelse...” </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Målgruppeinddeling er ikke konsekvent, der er næsten ingen forskel på tekster i udøver og træner-sektionerne </li></ul></ul></ul>Identificerede problemfelter
 11. 15. <ul><li>Søgemaskinen </li></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Især kurser er svære at finde via søgemaskinen, men der er også mere generelle søgeproblemer. Google anvendes i stedet. </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><li>Kurser! </li></ul><ul><ul><li>Især udøver / træner siger, at ” Det er meget svært at finde rundt .”, hvilket især relaterer sig til kursussøgningen. </li></ul></ul><ul><li>Metainformation (fx hvem er afsender på tekst) mangler ofte </li></ul><ul><ul><li>Forkert opmærkning af tekster </li></ul></ul>Identificerede problemfelter
 12. 16. Brugertests: Fokusfelter <ul><li>1. Søgemaskinen </li></ul><ul><li>2. Tilmelding til arrangementer </li></ul><ul><li>3. Menupunkterne ”Udvalg” og ”Find forening” </li></ul><ul><li>4. Overordnet navigation </li></ul><ul><ul><ul><li>Brug af hovedorienteringspunkter, er det meningsfyldt og brugervenligt? </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Filtrering, tilbage-knap </li></ul></ul></ul><ul><li>5. Brugerindgangene </li></ul><ul><li>6. Tilmelding til nyhedsbrev </li></ul><ul><li>7. Videnbank </li></ul><ul><li>8. Strukturen i DGI og kontakt </li></ul><ul><li>9. DGI mener </li></ul>
 13. 17. <ul><li>Hvad kan kommunikationsansvarlige gøre ? </li></ul><ul><li>Sæt fokus på korrekt opmærkning </li></ul><ul><li>Hjælp med at bære problematikker videre til de webansvarlige i idrætterne </li></ul><ul><li>Sæt fokus på årshjul i landsdelsforeningen </li></ul>
 14. 18. <ul><li>Trafikken på dgi.dk den seneste måned </li></ul><ul><li>97.686 absolut entydige besøg </li></ul><ul><li>658.955 unikke sidevisninger </li></ul><ul><li>Cirka 215.000 sidevisninger i udøver </li></ul><ul><li>Cirka 86.000 sidevisninger i træner </li></ul><ul><li>Cirka 134.000 sidevisninger i forening </li></ul>
 15. 19. Stor interesse for os! <ul><li>Trafikken på dgi.dk den seneste måned (sidevisninger) </li></ul><ul><li>Gymnastik: 85.000 </li></ul><ul><li>Badminton: 84.000 </li></ul><ul><li>Fodbold: 56.000 </li></ul><ul><li>Håndbold: 20.000 </li></ul>

×