Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Vibeke ThøIs Madsen, K Dag 10.11.Pdf

698 vues

Publié le

Vibeke fra IntraTeam rådgiver om intranet

 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

Vibeke ThøIs Madsen, K Dag 10.11.Pdf

 1. 1. Skab dialog med sociale medier Vibeke Thøis Madsen, IntraTeam Kommunikationsforum den 10. nov. 2009 www.IntraTeam.dk
 2. 2. IntraTeam • Fokus på rådgivning og erfagrupper om intranet og markedsføring på nettet • 275 medlemmer i 21 erfagrupper om intranet og markedsføring på nettet. Heraf 13 af Danmarks største virksomheder • IntranetPrisen • IntraTeam Event • Samarbejder med Gerry McGovern, Jakob Nielsen og James Robertson • Over 3.000 modtagere af nyhedsbrev om intranet • Community om intranet med over 1100 medlemmer: My.IntraTeam.dk www.IntraTeam.dk
 3. 3. Om Vibeke • Cand. mag. i litteraturhistorie og etnografi • HD i organisation • Diplomjournalist • Højskolelærer i fem år • Arbejdet med intranet siden 2001 – Underviser – Rådgiver – Skriver www.IntraTeam.dk
 4. 4. www.IntraTeam.dk
 5. 5. Det handler om deltagelse "Your employees are all loyal, interested, intelligent, creative, engaged and dedicated people … except during the 8 hours each day they're working for you." Tom Peters www.IntraTeam.dk
 6. 6. Forskellige synspunkter • Det er socialt – Det skal foregå i fritiden • Risikoen er for stor – Vi tør ikke give slip • Det opstår af sig selv, og så må vi forholde os til det • Det skal vi også have – og kaster sig ud i det uden mål og mening • Hvordan kan vi bruge det i virksomheden, så det skaber værdi? www.IntraTeam.dk
 7. 7. Tendens • Sociale medier bliver en integreret del af virksomhedens intranet • Sociale medier er kommet for at blive www.IntraTeam.dk
 8. 8. Det nye indhold på intranettet • Formelt indhold > traditionelt intranet • Gruppeindhold > samarbejde • Medarbejderindhold > demokratisk • Personligt indhold > demokratisk Skal kunne fungere sammen og optræde på samme side Kræver en ny måde at se og styre intranettet på www.IntraTeam.dk
 9. 9. Før vi kommer der • Hvad sker der, hvis vi ikke hopper med? • Hvilke fordele er der ved at have dialogen indenfor virksomhedens mure? • Skal vi overlade ansvaret for lødighed til Facebook? www.IntraTeam.dk
 10. 10. Hvad skal vi bruge dialogen til? • Gider vi lytte? • Er vi forberedt på kritiske røster? • Er vi interesseret i at ændre ting? • Vil vi skabe en attraktiv arbejdsplads? www.IntraTeam.dk
 11. 11. Dialog er et middel - ikke et mål i sig selv Hvad er målet med dialogen? www.IntraTeam.dk
 12. 12. Det sociale landskab www.IntraTeam.dk
 13. 13. Blogs • Lederblogs • Forandringsledelse • Fra medarbejder til medarbejder • De nære emner topper • Svar hurtigt • Start og stop i tide • Skal coache bloggere • Kald det ikke en blog www.IntraTeam.dk
 14. 14. En god blogger • Blog jævnligt, mindst en gang om ugen • Person med holdninger og viden • Skal føre en samtale i bloggen • Vedkommende indhold som rammer • Tager sig tid til at svare • Tjekker stavefejl og grammatik • Lærer at være modig • Har humor www.IntraTeam.dk
 15. 15. Wikier • Mindre grupper med et klart mål • Opstartsmøde med de ansvarlige • Uddan brugerne • Hav flere wikier • Godt til kladder, projekter og it-manualer • Start med noget i wikien • Luk hvis den ikke bliver brugt • Kulturen har stor betydning www.IntraTeam.dk
 16. 16. Fora • Afhænger af virksomhedens kultur • Fungerer bedst i mindre grupper • Lad det styre sig selv • Skal ikke være anonymt www.IntraTeam.dk
 17. 17. Nyheder • Alle skal kunne oprette nyheder • Medarbejdere skal abonnere på ønskede nyheder • Skal kunne kommentere • Slæk eller drop godkendelsesprocedurer www.IntraTeam.dk
 18. 18. Netværk – min profil • ”Noget ligesom Facebook” • Kan ikke overføre adfærd fra internet til intranet • Lad lederne gå forrest • Kald det ikke Facebook www.IntraTeam.dk
 19. 19. www.IntraTeam.dk
 20. 20. Micro-blogging • Afdelinger • Mindre grupper • Projekter www.IntraTeam.dk
 21. 21. www.IntraTeam.dk
 22. 22. Projektrum Deler: • Dokumenter • Kontaktinformationer • Links • Nyheder • Kommunikation www.IntraTeam.dk
 23. 23. Sociale medier fungerer bedst • Åben og tillidsfuld kultur • Mindre grupper • Fælles mål www.IntraTeam.dk
 24. 24. Kom i gang Kan I bygge på noget, der allerede eksisterer? • Er der en ildsjæl, der brænder for idéen? • Er der et godt sted at starte? www.IntraTeam.dk
 25. 25. Giv starthjælp • Tag en snak med gruppen om deres behov for dialog og samarbejde • Find ud af hvilket værktøj, der bedst kan løse det • Få dem godt fra start • Coach undervejs www.IntraTeam.dk
 26. 26. Erfaringer • Samtalen skal ikke styres, men hjælpes på vej • Fokuser på værdi frem for risici • Skal komme nedefra med støtte ovenfra • Start småt og byg langsomt. Vær tålmodig • Personlige egoer og personlige behov driver det mere end penge • Vi lærer af erfaringer – Lad medarbejderne prøve sig frem • Hav realistiske forventninger www.IntraTeam.dk
 27. 27. Typiske bekymringer • Sikkerhed i regulerede virksomheder • Toplederne tøver • Medarbejderne spilder tid • Kan ikke kontrollere kvaliteten i informationen • Ikke relevant information for virksomheden • Lav værdi for virksomheden • Svært at finde information • Kan ikke finde den rigtige version af et dokument www.IntraTeam.dk
 28. 28. Udbytte • Hurtigere problemløsning • Bedre informerede medarbejdere • Mere engagerede medarbejdere Jane McConnell www.IntraTeam.dk
 29. 29. Tak for opmærksomheden! www.IntraTeam.dk

×