Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

20131028 dti polska_wiek_w_projekcie

1 841 vues

Publié le

Wiek w projekcie, czyli różnice pokoleniowe w zarządzaniu projektami

W Polsce o różnicach pomiędzy pokoleniami mówi się już od dawna, ale głównie na poziomie życia społecznego i konsumpcji. My postanowiliśmy zbadać jak poszczególne pokolenia funkcjonują w organizacji. Diagnozie podaliśmy takie elementy jak motywacja, komunikacja oraz rozwój kompetencji. Wyniki były prezentowane na konferencji XVI IPMA Polska w październiku 2013r.

Pełny raport do pobrania w krótce na stronie dtipolska.com.pl

Publié dans : Business
 • Login to see the comments

20131028 dti polska_wiek_w_projekcie

 1. 1. Wiek w projekcie, czyli różnice pokoleniowe w zarządzaniu projektami Janusz Sytek Konferencja IPMA Październik 2013 roku Danish Technological Institute Polska Sp. z o.o. ul. Królowej Marysieńki 90, 02-954 Warszawa | www.dtipolska.com.pl | dti@dtipolska.com.pl | T +48 22 642 58 72 | F +48 22 642 58 73
 2. 2. Badanie Wiek w projekcie, czyli różnice pokoleniowe w zarządzaniu projektami, DTI Polska, październik 2013 Skąd pomysł na to badanie? W Polsce o różnicach pomiędzy pokoleniami mówi się już od dawna, ale głównie na poziomie życia społecznego i konsumpcji. Coraz częściej „zarządza się wiekiem” w organizacjach. Celem badania było poznanie różnic pokoleniowych, które mają wpływ na dobór narzędzi w zarządzaniu projektami. Przedstawicieli pokoleń pytaliśmy o: komunikację motywację rozwój Danish Technological Institute Polska Sp. z o.o. ul. Królowej Marysieńki 90, 02-954 Warszawa | www.dtipolska.com.pl | dti@dtipolska.com.pl | T +48 22 642 58 72 | F +48 22 642 58 73
 3. 3. Badanie Wiek w projekcie, czyli różnice pokoleniowe w zarządzaniu projektami, DTI Polska, październik 2013 3 Rys pokoleniowy Pokolenie Boomersów Urodzeni w latach ’50 i ’60. • • • • Praca jest obowiązkiem, Pokolenie, które funkcjonowało w czasach realnego socjalizmu, a następnie budowało gospodarkę wolnorynkową, Tradycjonaliści, Uczą się nowych technologii. Pokolenie X Urodzeni w latach ’70 i pocz. ’80 • • • • Białe kołnierzyki, Praca była i jest dla nich najważniejsza, gdy zakładają rodziny wartości się nieco zmieniają, Kult pracy, Obsługa nowych technologii nie stanowi problemu. Pokolenie Y Urodzeni pod koniec lat ’80 oraz w latach ’90 • • • Dorastali z internetem, Praca stanowi dla nich drogę do rozwoju osobistego, Istotną wartość stanowi indywidualizm. Pokolenie Z Urodzeni po 1990 r. • • • • • • Żyją w świecie wirtualnym (83% śpi z telefonem obok) Internet i nowe technologie są czymś oczywistym, Dopiero wkraczają na rynek pracy, Znają języki obce, przekraczanie granic jest czymś normalnym, Dorastały w dobrobycie, Są otwarci i bezpośredni. Źródło: opracowanie własne na podstawie literatury tematyczne z całego świata. Danish Technological Institute Polska Sp. z o.o. ul. Królowej Marysieńki 90, 02-954 Warszawa | www.dtipolska.com.pl | dti@dtipolska.com.pl | T +48 22 642 58 72 | F +48 22 642 58 73
 4. 4. Badanie Wiek w projekcie, czyli różnice pokoleniowe w zarządzaniu projektami, DTI Polska, październik 2013 Komu zadaliśmy pytania? 352 osoby Subskrybenci Zarządzanie Projektami Lista mailingowa IPMA Polska Uczestnicy kursów zarządzania DTI Polska kwestionariusz online 04 - 18 paź. 2013 Wprowadzanie kategorii pokoleniowych powinno ułatwić lepsze dopasowanie narzędzi zarządczych do potrzeb pracowników. Trzeba jednak pamiętać, że są to typy idealne i wskazują na pewne cechy charakterystyczne danej grupy wiekowej. Badanie należy traktować jako pilotażowe. Ze względu na małą liczebność przedstawicieli niektórych pokoleń, wzięto pod uwagę odpowiedzi z ankiet niepełnych. Danish Technological Institute Polska Sp. z o.o. ul. Królowej Marysieńki 90, 02-954 Warszawa | www.dtipolska.com.pl | dti@dtipolska.com.pl | T +48 22 642 58 72 | F +48 22 642 58 73
 5. 5. Badanie Wiek w projekcie, czyli różnice pokoleniowe w zarządzaniu projektami, DTI Polska, październik 2013 Komu zadaliśmy pytania? 26% 8% Menadżer/kierownik wyższego szczebla Menadżer/kierownik średniego szczebla Menadżer/kierownik niższego szczebla c Specjalista 13% 11% Administracja biura 8% 6% Prezes/członek zarządu 3% 3% 5% 2% Kierownik projektu Członek zespołu projektowego Właściciel firmy Praktykant/stażysta 1% Nie podano 16% 13% 15% 26% 45% 40% 58% Boomers X Y Z N= 352 kobiety mężczyźni nie wskazano Danish Technological Institute Polska Sp. z o.o. ul. Królowej Marysieńki 90, 02-954 Warszawa | www.dtipolska.com.pl | dti@dtipolska.com.pl | T +48 22 642 58 72 | F +48 22 642 58 73
 6. 6. Badanie Wiek w projekcie, czyli różnice pokoleniowe w zarządzaniu projektami, DTI Polska, październik 2013 Z kim chcą współpracować Boomersi? Zadanie… wymaga kompetencji miękkich 44% wymaga kompetencji twardych 44% czas jego realizacji jest krótki 33% czas jego realizacji jest długi 36% wymaga kreatywności 47% 58% wymaga dużej specjalistycznej wiedzy 38% wymaga nienormowanych godzin pracy 36% 45 42% jest proste jest złożone Danish Technological Institute Polska Sp. z o.o. ul. Królowej Marysieńki 90, 02-954 Warszawa | www.dtipolska.com.pl | dti@dtipolska.com.pl | T +48 22 642 58 72 | F +48 22 642 58 73
 7. 7. Badanie Wiek w projekcie, czyli różnice pokoleniowe w zarządzaniu projektami, DTI Polska, październik 2013 7 Z kim chce współpracować Pokolenie X? Zadanie… 48% wymaga kompetencji miękkich 56% wymaga kompetencji twardych 47% czas jego realizacji jest krótki 50% czas jego realizacji jest długi 42% wymaga kreatywności 53% wymaga dużej specjalistycznej wiedzy 45% wymaga nienormowanych godzin pracy 33% 204 71% jest proste jest złożone Danish Technological Institute Polska Sp. z o.o. ul. Królowej Marysieńki 90, 02-954 Warszawa | www.dtipolska.com.pl | dti@dtipolska.com.pl | T +48 22 642 58 72 | F +48 22 642 58 73
 8. 8. Badanie Wiek w projekcie, czyli różnice pokoleniowe w zarządzaniu projektami, DTI Polska, październik 2013 Z kim chce współpracować Pokolenie Y? Zadanie… 47% wymaga kompetencji miękkich wymaga kompetencji twardych 41% 48% czas jego realizacji jest krótki 29% czas jego realizacji jest długi 61% wymaga kreatywności 59% wymaga dużej specjalistycznej wiedzy 47% 43% 92 37% wymaga nienormowanych godzin pracy jest proste jest złożone Danish Technological Institute Polska Sp. z o.o. ul. Królowej Marysieńki 90, 02-954 Warszawa | www.dtipolska.com.pl | dti@dtipolska.com.pl | T +48 22 642 58 72 | F +48 22 642 58 73
 9. 9. Badanie Wiek w projekcie, czyli różnice pokoleniowe w zarządzaniu projektami, DTI Polska, październik 2013 9 Z kim chce współpracować Pokolenie Z? Zadanie… 36% 18% wymaga kompetencji twardych czas jego realizacji jest krótki 45% 18% 18% 36% 18% wymaga kompetencji miękkich czas jego realizacji jest długi 36% 36% wymaga kreatywności wymaga dużej specjalistycznej wiedzy 64% 73% 11 wymaga nienormowanych godzin pracy jest proste 36% jest złożone Danish Technological Institute Polska Sp. z o.o. ul. Królowej Marysieńki 90, 02-954 Warszawa | www.dtipolska.com.pl | dti@dtipolska.com.pl | T +48 22 642 58 72 | F +48 22 642 58 73
 10. 10. Badanie Wiek w projekcie, czyli różnice pokoleniowe w zarządzaniu projektami, DTI Polska, październik 2013 10 Z kim chcą współpracować? • Boomersi, w zależności od • zadania, chcą współpracować ze wszystkimi pokoleniami. Y najchętniej współpracują z własnym pokoleniem. • Y są najczęściej wybieranym pokoleniem, gdy zadanie wymaga dużej kreatywności. • X najchętniej współpracują z • własnym pokoleniem. • X są najczęściej wybieranym pokoleniem do współpracy w Z najchętniej współpracują z własnym pokoleniem. • Z są najrzadziej wybieranym pokoleniem do współpracy szczególności w zadaniach, które wymagają umiejętności twardych oraz wiedzy specjalistycznej. Danish Technological Institute Polska Sp. z o.o. ul. Królowej Marysieńki 90, 02-954 Warszawa | www.dtipolska.com.pl | dti@dtipolska.com.pl | T +48 22 642 58 72 | F +48 22 642 58 73
 11. 11. Badanie Wiek w projekcie, czyli różnice pokoleniowe w zarządzaniu projektami, DTI Polska, październik 2013 11 Narzędzia komunikacji w pracy Najbardziej uniwersalnymi i lubianymi narzędziem dla wszystkich grup pokoleniowych są: spotkania bezpośrednie burza mózgów e-mail Ciekawym przypadkiem są tablice informacyjne. Im młodsze pokolenie, tym bardziej lubi się nimi posługiwać w pracy. Rozmowy przez telefon E-mail Komunikator, czat Intranet Tablice informacyjne Spotkania bezpośrednie Newslettery elektroniczne Blog firmowy Narady Burza mózgów Videokonferencje Liczba odpowiedzi Danish Technological Institute Polska Sp. z o.o. ul. Królowej Marysieńki 90, 02-954 Warszawa | www.dtipolska.com.pl | dti@dtipolska.com.pl | T +48 22 642 58 72 | F +48 22 642 58 73
 12. 12. Badanie Wiek w projekcie, czyli różnice pokoleniowe w zarządzaniu projektami, DTI Polska, październik 2013 Komunikacja w przyszłości - trendy Komunikatory Im młodsze pokolenie, tym bardziej lubi korzystać z czatów i komunikatorów. Boomersi i X wolą komunikować się telefonicznie. Videokonferencje Młodsze pokolenia nie są przekonane do videokonferencji. Blog firmowy Pokolenie Y i Z docenia wartość blogów firmowych. Danish Technological Institute Polska Sp. z o.o. ul. Królowej Marysieńki 90, 02-954 Warszawa | www.dtipolska.com.pl | dti@dtipolska.com.pl | T +48 22 642 58 72 | F +48 22 642 58 73
 13. 13. Badanie Wiek w projekcie, czyli różnice pokoleniowe w zarządzaniu projektami, DTI Polska, październik 2013 13 Przyczyny konfliktów w pracy • brak jasnego podziału ról 60% • ciasne ramy czasowe 40% • niechęć do zmiany 47% • nieadekwatne formy motywacji 36% • brak jasnego podziału ról 65% • ciasne ramy czasowe 25% • niechęć do zmiany 49% • nieadekwatne formy motywacji 34% • zła wola/niechęć osobista 31% • zbyt duże przywiązanie do struktury 28% • nieprzywiązywanie uwagi do szczegółów 25% • brak zaufania 23% • brak korzyści dla zespołu projektowego 22% • brak jasnego podziału ról 65% • ciasne ramy czasowe 32% • niechęć do zmiany 45% • nieadekwatne formy motywacji 28% • brak jasnego podziału ról 55 % • ciasne ramy czasowe 73% Danish Technological Institute Polska Sp. z o.o. ul. Królowej Marysieńki 90, 02-954 Warszawa | www.dtipolska.com.pl | dti@dtipolska.com.pl | T +48 22 642 58 72 | F +48 22 642 58 73
 14. 14. Badanie Wiek w projekcie, czyli różnice pokoleniowe w zarządzaniu projektami, DTI Polska, październik 2013 14 Poczucie spełnienia potrzeb w pracy Średnie ocen 1 - zdecydowanie nie 5 - zdecydowanie tak Czy wiem, czego oczekują ode mnie w pracy 4,3 Czy mam do dyspozycji materiały i sprzęt niezbędny do prawidłowego wykonania pracy Czy codziennie mam w pracy możliwość wykonania tego, co potrafię Czy w ciągu ostatnich siedmiu dni poczułem/poczułam się choć raz doceniony/doceniona lub czy byłem pochwalony za swoją pracę Czy szefowi lub komuś innemu w pracy na mnie zależy, czy ktoś zauważa mnie jako osobę Czy ktokolwiek w pracy zachęca mnie do tego, abym się dalej rozwijał/a Czy w pracy liczy się moje zdanie Czy misja mojej organizacji daje mi poczucie, że praca, którą wykonuję, jest ważna Czy moi współpracownicy są wewnętrznie zdeterminowani, by wykonywać swoją pracę na najwyższym poziomie Czy w pracy jest ktoś, z kim się przyjaźnię Czy w ciągu ostatnich sześciu miesięcy rozmawiałem/rozmawiałam z kimś o postępach, jakie poczyniłem/poczyniłam Liczba odpowiedzi 3,9 3,9 4,0 4,1 4,0 4,0 3,5 3,8 3,8 3,5 3,3 3,4 3,0 3,3 3,8 3,8 3,6 3,8 3,6 3,3 3,1 3,5 3,5 4,1 3,8 3,6 3,5 3,9 3,4 3,3 3,5 3,7 3,1 3,2 3,0 3,4 3,7 3,6 3,4 3,0 3,2 3,4 3,3 44 182 84 11 Pytania zaczerpnięte z badania Instytutu Gallupa Danish Technological Institute Polska Sp. z o.o. ul. Królowej Marysieńki 90, 02-954 Warszawa | www.dtipolska.com.pl | dti@dtipolska.com.pl | T +48 22 642 58 72 | F +48 22 642 58 73
 15. 15. Badanie Wiek w projekcie, czyli różnice pokoleniowe w zarządzaniu projektami, DTI Polska, październik 2013 Poczucie spełnienia potrzeb w pracy Ogólny poziom zadowolenia z pracy i warunków w pracy jest wyrównany. •Najbardziej spełnione potrzeby mają Boomersi, średnia ocen wynosi 3,7. •Najbardziej usatysfakcjonowani jesteśmy z tego, że wiemy co się od nas oczekuje oraz z dyspozycji materiałów i sprzętu niezbędnego do prawidłowego wykonywania pracy (wyjątek stanowi pokolenie Z). Najsłabiej ocenione elementy Średnia ocen w skali 1min-5max 3,7 3,5 3,6 3,5 •Wszystkie pokolenia potrzebują podejścia indywidualnego. •Pokolenia X i Y i Z widzą problem w motywacji swoich kolegów i koleżanek z pracy •Brak informacji zwrotnej Danish Technological Institute Polska Sp. z o.o. ul. Królowej Marysieńki 90, 02-954 Warszawa | www.dtipolska.com.pl | dti@dtipolska.com.pl | T +48 22 642 58 72 | F +48 22 642 58 73
 16. 16. Ściąga w Badanie Wiek w projekcie, czyli różnice pokoleniowe w zarządzaniu projektami, DTI Polska, październik 2013 czarnym zeszycie konferencyjnym Narzędzia motywacji pokoleń Więcej samodzielności w podejmowaniu decyzji Planowanie razem z przełożonym programu rozwoju mojej kariery zawodowej Zmiana zakresu obowiązków Finansowanie np. szkolenia, kursu, studiów Wsparcie innego pracownika Przeniesienie do innego działu Doposażenie stanowiska Umożliwienie pracy z domu Uznanie moich kolegów/koleżanek Praca w nienormowanych godzinach Zatrudnienie na umowę o pracę Uznanie przełożonego Dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne Karta na basen, siłownię, fitness Zapewnienie przyjaznej atmosfery w pracy Umożliwienie realizacji własnych pomysłów Awans i poszerzenie zakresu obowiązków Więcej uwagi przełożonego Liczba odpowiedzi 69% 58% 36% 73% 16% 26% 46% 36% 4% 49% 24% 0% 2% 31% 33% 53% 2% 42% 11% 4% 53% 69% 22% 4% 45 8% 46% 12% 3% 10% 30% 26% 24% 15% 38% 6% 9% 38% 45% 41% 5% 204 11% 63% 11% 8% 8% 22% 26% 16% 30% 39% 8% 17% 34% 38% 47% 39% 92 18% 18% 18% 9% 18% 45% 9% 27% 0% 36% 0% 36% 73% 36% 55% 0% 11 Danish Technological Institute Polska Sp. z o.o. ul. Królowej Marysieńki 90, 02-954 Warszawa | www.dtipolska.com.pl | dti@dtipolska.com.pl | T +48 22 642 58 72 | F +48 22 642 58 73
 17. 17. Badanie Wiek w projekcie, czyli różnice pokoleniowe w zarządzaniu projektami, DTI Polska, październik 2013 Ulubione sposoby nauki 24% Coaching 27% 21% 27% Gry symulacyjne/biznesowe 27% Warsztaty 11 Liczba odpowiedzi 43% 34% 33% 42 175 82 * Uwzględniono odpowiedzi, które osiągnęły wynik powyżej 20% wskazań Danish Technological Institute Polska Sp. z o.o. ul. Królowej Marysieńki 90, 02-954 Warszawa | www.dtipolska.com.pl | dti@dtipolska.com.pl | T +48 22 642 58 72 | F +48 22 642 58 73
 18. 18. Badanie Wiek w projekcie, czyli różnice pokoleniowe w zarządzaniu projektami, DTI Polska, październik 2013 18 Ulubione sposoby rozwijania kompetencji zawodowych 33% 21% 27% 23% 26% 45% Profesjonalne doradztwo zewnętrzne 27% 45% 30% 42 175 28% 82 Na bieżąco, podczas pracy i od innych pracowników Szkolenie prowadzone przez wewnętrznego trenera (w obrębie organizacji) Szkolenie prowadzone przez zewnętrzną firmę 11 Liczba odpowiedzi * Uwzględniono odpowiedzi, które osiągnęły wynik powyżej 20% wskazań Danish Technological Institute Polska Sp. z o.o. ul. Królowej Marysieńki 90, 02-954 Warszawa | www.dtipolska.com.pl | dti@dtipolska.com.pl | T +48 22 642 58 72 | F +48 22 642 58 73
 19. 19. Badanie Wiek w projekcie, czyli różnice pokoleniowe w zarządzaniu projektami, DTI Polska, październik 2013 19 O nas Pomysł na badanie Wiek w projekcie, czyli różnice pokoleniowe w Jesteśmy częścią Duńskiego Instytutu Technologicznego (DTI), zarządzaniu projektami powstał przy okazji śledzenia trendów w HR w który od 100 lat dostarcza nowoczesne rozwiązania dla zarządzaniu. Postanowiliśmy sprawdzić jak pokolenia funkcjonują w przedsiębiorstw, lokalnie i globalnie. Instytut prowadzi badania naszej branży, aby móc lepiej zarządzać zespołami projektowymi i naukowe i upowszechnia zdobytą wiedzę dzięki projektom podzielić się z Wami tą wiedzą. rozwojowym, prowadzonym we współpracy z instytucjami edukacyjnymi, naukowymi i biznesem z całego świata. W ciągu ostatnich 13 lat działalności pod marką FIRMA 2000 zdobyliśmy cenne doświadczenie podczas realizacji ponad 70 wielkoskalowych projektów rozwojowych i doradczych w Polsce i za granicą. Jesteśmy przekonani, że standardy stosowane od dawna po stronie duńskiej spotkają się z bardzo pozytywnym przyjęciem na polskim rynku. Naturalną konsekwencją międzynarodowego partnerstwa jest Swoją wiedzę opieramy głównie o wytyczne kompetencji NCB transfer kultury organizacyjnej i technologii do Polski. Zmiany International Project Management Association, ponieważ IPMA strategiczne pociągają za sobą zmiany wizerunkowe, dlatego koncentruje się na praktycznych umiejętnościach i czynniku ludzkim w w październiku 2013 roku FIRMA 2000 zmieniła nazwę na DTI projektach. Wszyscy nasi kierownicy projektów i trenerzy są Polska (Danish Technological Institute Polska). certyfikowanymi kierownikami projektów. Ponadto organizujemy szkolenia ze zwinnych metodyk zarządzania, np.: Scrum. Danish Technological Institute Polska Sp. z o.o. ul. Królowej Marysieńki 90, 02-954 Warszawa | www.dtipolska.com.pl | dti@dtipolska.com.pl | T +48 22 642 58 72 | F +48 22 642 58 73
 20. 20. 20 Badanie Wiek w projekcie, czyli różnice pokoleniowe w zarządzaniu projektami, DTI Polska, październik 2013 Dziękuję Janusz Sytek dti@dtipolska.com.pl www.dtipolska.com.pl Danish Technological Institute Polska Sp. z o.o. ul. Królowej Marysieńki 90, 02-954 Warszawa | www.dtipolska.com.pl | dti@dtipolska.com.pl | T +48 22 642 58 72 | F +48 22 642 58 73

×