Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

1uvodno-predavanje-1.ppt

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Prochain SlideShare
PRIRODNI_REZERVAT_UVAC.pptx
PRIRODNI_REZERVAT_UVAC.pptx
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 8 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Plus récents (20)

Publicité

1uvodno-predavanje-1.ppt

  1. 1. КОМУНИКАЦИЈА И КУЛТУРА
  2. 2. КОМУНИКАЦИЈА И КУЛТУРА  Професор:  Проф.др Маја Радонић Термин консултација: Понедељак 12,.00 до 13.00 Уторак 12.00-13.00 Гоце Делчева 8, кабинет број 74
  3. 3. КОМУНИКАЦИЈА И КУЛТУРА  Уџбеник:  Цветковска Оцокољић, Виолета и Татјана Цветковски (2009): Комуникација: Човек и култура, Мегатренд универзитет, Београд.
  4. 4. КОМУНИКАЦИЈА И КУЛТУРА  УСПОСТАВЉАЊЕ КОМУНИКАЦИЈЕ И КУЛТУРЕ  УВОД У КОМУНИКАЦИЈУ  КУЛТУРА ГОВОРНОГ И ПИСАНОГ ЈЕЗИКА  КУЛТУРА НЕВЕРБАЛНОГ ПОНАШАЊА  КУЛТУРА  ВИЗУЕЛНА КУЛТУРА И КОМУНИКАЦИЈА
  5. 5. КОМУНИКАЦИЈА И КУЛТУРА КОЛОКВИЈУМ Сви имају право изласка на колоквијум. Студенти ће бити подељени у две групе наоснову броја у индексу. КОЛОКВИЈУМИ ЋЕ БИТИ У ОБЛИКУ ТЕСТА (максималан број бодова по тесту је 20). СЕМИНАРСКИ РАД Сви имају право израде семинарског рада. Семинарски рад је у облику презентације теме у договору са предметним професором. Семинарски рад доноси бодове (максималан број бодова је 30). Рок за предају семинарских радова је у договору са асистенткињом. Оцена Од 51 до 60 (6) Од 61 до 70 (7) Испит се мора пријавити, а оцена се уписује у термину испита. За оцене 8, 9 и 10 (допуна до 100 бодова) мора се полагати усмени испит.
  6. 6. КОМУНИКАЦИЈА И КУЛТУРА УПУТСТВО ЗА ИЗРАДУ СЕМИНАРСКОГ РАДА  МЕГАТРЕНД УНИВЕРЗИТЕТ  ФАКУЛТЕТ ЗА КУЛТУРУ И МЕДИЈЕ  Семинарски рад:  (Назив рада)  Предмет:  Комуникација и култура  Професор Студент:  (име и презиме) (Име и презиме и број индекса)  Београд, 2020.  Садржај  1. Увод  2. . . . .  3. . . . .  .  .  .  . ЗАКЉУЧАК  ЛИТЕРАТУРА
  7. 7. КОМУНИКАЦИЈА И КУЛТУРА УПУТСТВО ЗА ИЗРАДУ СЕМИНАРСКОГ РАДА  Семинарски рад треба да садржи између 7-10 страна, укључујући слике, табеле, литературу и остале прилоге. Обавезно је коришћење ћириличног писма.  За писање рада користити фонт Times New Roman 12. Наслове и поднаслове писати фонтом Times New Roman Bold 14. Странице треба нумерисати у доњем десном углу. Прву страну не треба нумерисати.  Рад штампати само са једне стране листова A4 формата (21 цм x 29,7 цм). Користити маргине 2,5 цм горња и доња, 3 цм лева и 2,5 цм десна маргина.  У ситуацији када у тексту користимо дефиниције или поделе преузете од одређених аутора обавезан је позив на литературу.  Уколико рад садржи слике потребно их је нумерисати и означити одакле су преузете.  Позив на литературу, поред горе наведеног начина, може бити урађен и кроз фусноте.  Увек се позивати на ауторе и изворе које сте ви користили.
  8. 8. КОМУНИКАЦИЈА И КУЛТУРА УПУТСТВО ЗА ИЗРАДУ СЕМИНАРСКОГ РАДА  ЗАКЉУЧАК  Закључак је најважнији део семинарског рада јер у њему студент даје своје виђење проблема, нека могућа решења и слично. Закључак треба да буде производ претходно написаног текста.  ЛИТЕРАТУРА  На пример:  Јанићијевић, Ј. (2002): Комуникација и култура, Издавачка књижарница Зорана Стојановића, Нови Сад.

×