Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Istorija KVIZ

gsfgsd

 • Soyez le premier à commenter

Istorija KVIZ

 1. 1. Испрашување по Историја Првата Светска војна и последици
 2. 2. Во која година Бенито Мусолини ја презел власта во Италија? 1919 1928 1922 1923
 3. 3. Точно.
 4. 4. Неточно.
 5. 5. Тоталитаризмот во Германија се појави во фомра на? Фашизам Сталинизам Нацизам
 6. 6. Точно.
 7. 7. Неточно.
 8. 8. Која од следниве земји била од страна на Антантата во П.С.В? Бугарија Османлиска Империја Грција Австро-Унгарија
 9. 9. Точно.
 10. 10. Неточно.
 11. 11. Препознај го ликот.
 12. 12. Кога капитулирала Германија? 11 ноември 1919 11 ноември 1918 11 октомври 1918 12 ноември 1918
 13. 13. Точно.
 14. 14. Неточно.
 15. 15. Одговори на следните Прашања. 1. Која била главната причина за почетокот на П.С.В? 2. Што преставува пактот Рибентроп-Молотов? 3. Што се случуваше во Германија во 1938 Година? 4. Кои беа каракактеристиките на Фашизмот? 5. Кои држави членуваа во Балканската антанта?
 16. 16. На кој фронт Германија војуваше против Франција и Англија? На западниот фронт На Далечниот Исток На источниот фронт На јужниот фронт
 17. 17. Точно.
 18. 18. Неточно.
 19. 19. Романија во П.С.В беше од страна на? Централните сили Антантата
 20. 20. Точно.
 21. 21. Неточно.
 22. 22. Колку македонци мобилизираше Србија во П.С.В? 53.000 52.000 33.000 51.100
 23. 23. Точно.
 24. 24. Неточно.
 25. 25. Како била поделена Македонија по балканските војни? Турција,Србија,Бугарија,Албанија Грција,Србија,Албанија,Бугарија Грција,Србија,Бугарија,Турција
 26. 26. Точно.
 27. 27. Неточно.
 28. 28. Кој бил на чело на МРО? Јане Сандански Наце Димов Питу Гули Крсте Петков Мисирков
 29. 29. Точно.
 30. 30. Неточно.
 31. 31. За што се залагале МРО? За ревизија на Букурешткиот Мировен договор Автономија на Вардарска Македонија За независна Македонија
 32. 32. Точно.
 33. 33. Неточно.
 34. 34. Што направил Тодор Александров кога бил на чело на ВМРО? Кренал востание Терористички Акции Го издавал Македонскиот Гласник
 35. 35. Точно.
 36. 36. Неточно.
 37. 37. Каква била Првата Светска војна за македонскиот народ? Од голема корист Мирна Брато убиствена
 38. 38. Точно.
 39. 39. Неточно.
 40. 40. Препознај го ликот
 41. 41. Одговори на следните прашања. 1. Зошто на П.М.К Македонија преставува јаболка на раздорот? 2. Каков став имале големите сили кон М.Н.П? 3. Каков став имале балканските држави кон М.Н.П? 4. Кои активности и заложби ги пројавиле М.Емиграција од Русија,Бугарија,Турција. 5. Кои биле предлозите на Џејмс Бауер,Паул Христо и Гери Херстол?
 42. 42. Со какви форми на отпор одгорворил македонскиот народ за време на П.С.В?  Избегнување на мобилизација  Криење на житото и добитокот за реквизација  Дезертирања и војнички бунтови за поддршка на Октомвриската револуција во русија и слично
 43. 43. Кои се последиците од П.С.В за Македонија?  Многу градови претрпеа стравотни разурнувања  Посебно страдаа градовите Битола,Дојран, Лерин и Серез.  Луѓето преживеаа глад и тешки заразни епидемии  Денационализацијата и Асимилацијата продолживаше во македонија.
 44. 44. Изработил:Дамјан Радев III-7

×