Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Okoto kako opticki instrument

5 681 vues

Publié le

Publié dans : Santé & Médecine
 • Soyez le premier à commenter

Okoto kako opticki instrument

 1. 1. Окото како оптички инструмент
 2. 2. Окото е најсовршениот оптички систем. Неговата функција е да формира конкретна слика на предметите и појавите кои потоа се пренесуваат како информации во мозокот. Способноста на окото да формира остри и јасни ликови на исто место, при најразлични положби на предметот се вика акомодација .
 3. 3. Градба A – стаклено тело B – леќа C – рожница D – зеница E – ирис F – белка G – оптички нерв H - мрежница
 4. 4. За да се определи оптичката јачина на окото се применува равенката: 1/a+1/b=1/f Најмалото растојание на кое окото може да гледа подолго време без напрегање се вика далечина на јасно гледање D или блоска точка.
 5. 5. Оптички недостатоци на окото Човечкото око не е наполно совршен оптички систем. Оптичкиот систем на окото подлежи на низа недостатоци, кои се карактеристични за леќите: сферна аберација, хроматска аберација, кратковидност, далекувидност, астигматизам, далтонизам.
 6. 6. Сферна аберација Појава на повеќе фокуси во зависност од растојанието меѓу зраците и оптичката оска. Терапија: Комбинација од леќи кои имаат погоден избор на радиус на кривина.
 7. 7. Хроматска аберација Појава на повеќе фокуси заради различната бранова должина на светлината. Терапија: ахроматски леќи (комбинација од две или повеќе леќи од материја со различен индекс на прекршување).
 8. 8. Кратковидност (миопиа) – појава при која окото ги гледа само блиските предмети. Далекувидност (хиперметропиа) – појава кога окото подобро ги гледа далечните предмети.
 9. 9. Астигматизам (стигма-точка)- појава при која, заради различната закривеност на површината на леќата, точкест предмет не создава точкеста слика. Далтонизам – појава при која окото не разликува некои бои, најчесто црвената и зелената.
 10. 10. Изработка: Даниел Павловски Гордана Николовска Александра Груевска

×