Rrezatimi berthamor.fizik

Ndikimi i
Rrezatimit
Berthamor
mbi qelizat e
gjalla
Lenda: Fizike
Punoi : Daniela Muhaj
Klasa : XIA
Cfare mund te ndodhe ne rast
fatkeqesie?
• Reaktorët bërthamorë jane të ndërtuar me sistem që
mund të mbrojnë në rast të gabimeve teknike por edhe
në rast të gabimeve të njeriut. Mirëpo nëse një fatkeqësi
prape se prape do të ndodhte atëherë kjo do të
shkaktonte lirimin e lëndëve radioaktive në ambientin që
na rrethon. Sa më e madhe të jet kjo sasi radioaktive që
lirohet aq më i madh është rrezatimi. Ato lëndë
radioaktive që lirohen në ajër shpërndahen me eren.
Me kalimin e kohës bijnë në tokë dhe në ujë. Kur lëndet
radioaktive jan në ajër atëherë ka rrezik që njerëzit dhe
kafshët të i thithin ato me frymëmarrje kurse ato që kan
rënë në tokë ka rrezik që njeriu të i merr përmes
ushqimit.
Rrezatimi berthamor.fizik
• Lëndet radioaktive që hyjnë në trup rrezatojnë organet e brendshme, si për
shëmbull mushkëritë dhe gjëndrrën tireoide/gushen. Lëndet radioaktive që
jan në ajër ose në tokë i rrezatojnë njerëzit dhe kafshët nga jashtë.
Rrezatim nga lëndët radioaktive që jan në ajër (rrezatim extern/i jashtëm).
Rrezatim prej lëndeve radioaktive që kan ardhur në trup me frymëmarrje
ose me ushqim (rrezatim intern/i brendshëm).
Rrezatim prej lëndeve radioaktive nga toka (rrezatim extern/i jashtëm).
Njerëzit mund të ju nënshtrohen rrezatimeve në mënyra të ndryshme
•Instituti shtetëror për mbrojtje nga rrezatimi ka hulumtuar se qfarë pasojash
mund të ketë në rast të një fatkeqësie eventuale të reaktorëve bërthamorë
suedez nëse lëndë radioaktive lirohen në ambientin tone.
•LIRIMET E VOGLA nuk japin lendime acute të rrezatimit në njerëz.
•Por mund të japin pasoja ekonomike për bujqësinë dhe të kufizojnë gjuetin
dhe peshkimin për shkak të restriksioneve/kufizimeve kundër përdorimit të disa
lëndëve ushqyese që prodhohen nga segmente të prekura nga rrezatimi.
•Nëse bëhet LIRIM I MADH atëherë:
•Mund të bëhet e domosdoshme boshatisja e shpejtë e vendit që ndodhet në
largësi deri 15 kilometra nga reaktori bërthamorë brenda një dite.
• Nëse njeriu vepron sipas masave të cilat i rekomandon prefektura atëherë
askush që është jashtë dhe në afërsi të reaktorit nuk do të marr doza të
rrezatimit që do të ishin kërcënuese për vdekjen.
Rrezatimi berthamor.fizik
Si shperndahet rrezatimi?
• Vetëm nëse lëndët radioaktive vijnë prej reaktorit atëherë mund të
arrijnë deri të shoqëria. Njeriu mund të marr lëndë radioaktive
përmes rrobave ose lëkurës dhe pastaj ti përcjell këto lëndë më
tutje, por nuk mund të bart rrezatimin më tutje pa këto burime. Pra
është gabim të thuhet se rrezatimi bartët/shpërndahet në këtë
mënyrë.
Lënda radioaktive mund të dëmtojë trupin përmes rrezatimit që
lirohet. Rrezatimi ndikon në qelizat trupore kështu që ato dëmtohen
ose vdesin.
Qelizat mund të regjenerohen dhe në këtë mënyrë shërohen por
nëse rrezatimi është shum i ashpër atëherë trupi nuk arrin që të
regjeneroi qelizat. Atëherë mundet që shumë qeliza të dëmtohen
dhe i gjithë organi të mbaroj së funksionuari dhe jeta e individit
kërcënohet. Qelizat poashtu mund të ndreqen gabimisht dhe të
krijojnë tumor. Mundësia për një gjë të tillë është e vogël pasi që
trupi normalisht ka mekanizma të mirë për të bërë të pa dëmshme
qelizat e dëmtuara.
Rrezatimi berthamor.fizik
Demtimet akute/urgjente
• Nëse njeriu i nënshtrohet rrezatimit të madh për një kohë
të shkurtë atëherë kjo shkakton dëmtime të
menjëhershme në rend të parë në palcen eshtrore
njikohësisht edhe në mukozen e lukthit dhe të zorrëve.
Dëmtimet mund të paraqiten brenda disa orësh. Pos
tjerash zvogëlohet prodhimi i trupthave të gjakut nga
palca eshtrore, gjë kjo që përbën mbrojtjen e trupit nga
infeksionet. Një përson i dëmtuar nga rrezatimi për këtë
arësye bëhet shum i ndijshëm ndaj infeksionit. Por me
trajtim të mirë mjekësorë një njëri që ju ka nënshtruar
rrezatimit në doza të mëdha mund të mbijetojë.
Demtimet e mevonshme
• Dozat e ulëta mund të shkaktojnë dëmtime të
mëtutjeshme si: kancer dhe dëmtime që trashëgohen.
Dëmtimet mund të shfaqen vetëm disa vite pas
rrezatimit. Deri me tani nuk është gjetur ndonjë e dhënë
mbështetëse statistikore se rrezatimi shkakton dëmtime
trashëguese tek njerëzit por pasi që lëndimet e këtilla
janë zbuluar në mesin e shtazëve atëherë hulumtuesit
mendojnë se edhe njerëzit mund të pësojnë njësoj.
Si mund te demtohet njeriu nga
rrezatimi?
• Vërejtje – masa e parë mbrojtëse
Enti shtetëror bërthamorë suedez është i detyruar që të kontaktojë
organet shtetërore qysh në shënjat e para të pengesave të cilat do
të kërcënonin sigurinë e rrethit. Prefektura paralajmëron opinionin
dhe i lajmëron se cilat masa të menjëhershme duhet të ndërmerren.
Nëse një fatkeqësi ndodh në një reaktor bërthamorë suedez atëherë
paralajmërohesh ti që banon në zonen e gatishmërisë (atë regjion
që shtrihet afërsisht 15 kilometra prej reaktorit bërthamorë).
Paralajmërimi bëhet përmes sistemit paralajmërues brenda dhe
jashtë shtepiak. Jashtë shtëpie paralajmërohesh ti përmes signalit
Njohtim i rëndësishëm. Brenda shtëpije paralajmërohesh ti përmes
sistemit radio kompjuterik (RDS – Radio Data System). Informacioni
në lidhje me masat mbrojtës
rezatimi ndikon në qelizat njerëzore, ashtu që i vret, nëse doza dhe energjia është e
lartë, apo i dëmton duke shkaktuar kancer.
Kur personi është i ekspozuar ndaj rrezatimit, pasojat mund të jenë prej skuqjes së
lëkurës e deri te djegiet e rënda në lëkurë, dhe po ashtu mund të kenë edhe efekte
më të shprehura siç janë të përzierat. Efekti apo ndikimi afatgjatë i rrezatimit është
sigurisht kanceri.
Dozat e mëdha të rrezatimit apo ekspozimi i gjatë ndaj rrezatimit janë arsyet
kryesore për kancerin e shkaktuar nga rrezatimi. Lloji më i shpeshtë është kanceri i
gjëndrës tiroide, kundër të cilit mund të luftohet me marrjen e tabletave me jodur
kaliumi, me të cilat ngopim trupin me jod në mënyrë që më pas të mos absorbojë
jodin radioaktiv nëse e inhalojmë apo gëlltisim.
Këtu janë po ashtu edhe efektet gjenetike dhe trashëguese dhe ndikimi në fetus
në rast të ekspozimit ndaj dozave të mëdha.
Efektet e dozës shumë të madhe mund të shihen në një kohë shumë të shkurtër,
në minuta apo orë, varësisht nga doza. Dozat më të ulëta mund të ndikojnë në
zhvillimin e kancerit, megjithatë kjo mund të zgjasë me vite.
Konsiderohet që dozat shumë të ulëta janë të parrezikshme, meqenëse atyre u
jemi të ekspozuar edhe ashtu në mënyrë të natyrshme. Pra, edhe në natyrë ka
radioaktivitet vetvetiu, si pasojë e të kaluarës së planetit tonë.
Disa pjesë të trupit janë veçanërisht të prekura nga ekspozimi ndaj llojeve të
ndryshme të rrezatimit. Disa faktorë janë të përfshirë në përcaktimin e efekteve të
mundshme shëndetësore të ekspozimit ndaj rrezatimit. Ata përfshijnë:
- dozën (sasinë e energjisë së ruajtur në trup);
- aftësinë e rrezatimit t’u bëjë dëm indeve njerëzore;
- cilat organe janë të prekura.
Faktori më i rëndësishëm është doza – sasia e energjisë e ruajtur në trup. Sa
më shumë energji të absorbohet në qeliza, dëmi është më i madh. Doza e
absorbuar është sasia e energjisë e cila absorbohet për gram të indeve.
• Flokët
Humbja e flokëve ndodh tek ekspozimi ndaj rrezatimit në 200 REM
(Roentgen Equivalent in Mammal – ekuivalenti i rëntgenit në njerëz
apo gjitarë - 1 rem = 0.01 Sv = 10 mSv = 10000 μSv) apo më
shumë.
Truri
Ekspozimi ndaj rrezatimit prej 5.000 REM apo më shumë mund të
dëmtojë trurin. Rrezatimi vret qelizat nervore dhe enët e vogla të
gjakut dhe mund të shkaktojë sulm dhe vdekje të menjëhershme.
• Gjëndra tiroide
Pjesë të caktuara të trupit janë më shumë të prekura ndaj
ekspozimit të llojeve të ndryshme të rrezatimit. Gjëndra tiroide është
e ndjeshme në jodin radioaktiv. Në sasi të mjaftueshme, jodi
radioaktiv mund të shkatërrojë tërësisht apo një pjesë të gjëndrës
tiroide.
Rrezatimi berthamor.fizik
Rrezatimi berthamor.fizik
• Sistemi i gjakut
Kur personi është i ekspozuar ndaj rrezatimit prej rreth 100 REM,
numri i limfociteve në gjak do të zvogëlohet, duke e lënë viktimën
më të ndjeshme ndaj infeksioneve. Kjo shpesh quhet sëmundje e
lehtë rrezatuese. Simptomat e hershme të sëmundjes rrezatuese
ngjasojnë me ato të gripit dhe mund të kalojnë pa u vërejtur nëse
nuk bëhet pasqyra e gjakut.
Sipas të dhënave nga Hiroshima dhe Nagasaki, simptomat mund të
zgjasin deri në 10 vjet dhe po ashtu ekziston rreziku afatgjatë i rritur
nga leukemia dhe limfomave.
• Zemra
Ekspozimi intensiv ndaj materialit radioaktiv prej 1.000 deri 5.000
REM do të bëjë dëm të menjëhershëm në enët e vogla të gjakut dhe
me siguri do të shkaktojë dështimin e zemrës dhe vdekjen.
Rrezatimi berthamor.fizik
Si mund te mbrohet njeriu nga
rrezatimi?
• Ka tre parime themelore për të u mbrojtur nga rrezatimi të cilat duhet
zbatuar:
• të jeni sa më shkurt që është e mundshme në rrezatim.
• të i shmangeni marrjes së rrezatimit me frymëmarrje ose ushqim.
• të jeni në largësi sa më të madhe të mundshme nga burimi i rrezatimit.
Masat mbrojtëse të prefektures jan të ndërtuara në këto tre parime. Një
mbrojtje të mirë pak pas fatkeqësie ju do të keni brenda shtëpie me dyer
dhe dritare të mbyllura njikohësisht edhe me ventilim të mbyllur. Atëherë ti
mbrohesh nga marrja e sasive të mëdha të lëndëve radioaktive me
frymëmarrje të cilat mund të ndodhen në ajër. Prefektura njofton përmes
radios se kur mund të dilni jashtë prapë.
Kafshët duhet të mbahen brenda ndërteses. Kafshët që mjelen nuk duhet të
kullosin atje ku kan rënë grimca radioaktive me Jod sepse atëherë mundet
që Jodi të shpërndahet përmes qumështit në njerëz. Prefektura ju jep
këshilla përmes radios në lidhje me kafshët.
Rrezatimi berthamor.fizik
1 sur 20

Recommandé

Energjia Berthamore par
Energjia Berthamore Energjia Berthamore
Energjia Berthamore MartinGega98
29K vues20 diapositives
Energjia Diellore par
Energjia DielloreEnergjia Diellore
Energjia Dielloredritan sadikaj
47.8K vues25 diapositives
Projekt ne fizike par
Projekt ne fizikeProjekt ne fizike
Projekt ne fizikeDaniela Ela
26.4K vues6 diapositives
Energjia dhe ndotja e mjedisit par
Energjia dhe ndotja e mjedisitEnergjia dhe ndotja e mjedisit
Energjia dhe ndotja e mjedisitEneo Petoku
41.4K vues16 diapositives
Veriu i shqiperise par
Veriu i shqiperiseVeriu i shqiperise
Veriu i shqiperise#MesueseAurela Elezaj
26.9K vues138 diapositives
Energjia diellore par
Energjia dielloreEnergjia diellore
Energjia dielloreMaja
12K vues16 diapositives

Contenu connexe

Tendances

Guide turistike par
Guide turistikeGuide turistike
Guide turistikesara7991
22.5K vues30 diapositives
energjia par
energjia energjia
energjia ANA KOSHI
27K vues29 diapositives
ligji i zberthimit radioaktiv par
ligji i zberthimit radioaktiv ligji i zberthimit radioaktiv
ligji i zberthimit radioaktiv Megi Xhafaj
20.9K vues17 diapositives
Energjia, llojet dhe perdorimi par
Energjia, llojet dhe perdorimiEnergjia, llojet dhe perdorimi
Energjia, llojet dhe perdorimiBlerinaMuobega
34.7K vues7 diapositives
Hekuri ,elementi kimik me vlere... par
Hekuri ,elementi kimik me vlere...Hekuri ,elementi kimik me vlere...
Hekuri ,elementi kimik me vlere...Xhesiana Muka
50.7K vues7 diapositives
Llogaritja e konsumit te energjise elektrike ne shtepite tona par
Llogaritja e konsumit te energjise elektrike ne shtepite tona Llogaritja e konsumit te energjise elektrike ne shtepite tona
Llogaritja e konsumit te energjise elektrike ne shtepite tona #MesueseAurela Elezaj
16.2K vues3 diapositives

Tendances(20)

Guide turistike par sara7991
Guide turistikeGuide turistike
Guide turistike
sara799122.5K vues
ligji i zberthimit radioaktiv par Megi Xhafaj
ligji i zberthimit radioaktiv ligji i zberthimit radioaktiv
ligji i zberthimit radioaktiv
Megi Xhafaj20.9K vues
Energjia, llojet dhe perdorimi par BlerinaMuobega
Energjia, llojet dhe perdorimiEnergjia, llojet dhe perdorimi
Energjia, llojet dhe perdorimi
BlerinaMuobega34.7K vues
Hekuri ,elementi kimik me vlere... par Xhesiana Muka
Hekuri ,elementi kimik me vlere...Hekuri ,elementi kimik me vlere...
Hekuri ,elementi kimik me vlere...
Xhesiana Muka50.7K vues
Llogaritja e konsumit te energjise elektrike ne shtepite tona par #MesueseAurela Elezaj
Llogaritja e konsumit te energjise elektrike ne shtepite tona Llogaritja e konsumit te energjise elektrike ne shtepite tona
Llogaritja e konsumit te energjise elektrike ne shtepite tona
Filozofia gjate shekullit XVII par Denisa Caushi
Filozofia gjate shekullit XVIIFilozofia gjate shekullit XVII
Filozofia gjate shekullit XVII
Denisa Caushi6.7K vues
Te drejtat e njeriut par Donart Geci
Te drejtat e njeriutTe drejtat e njeriut
Te drejtat e njeriut
Donart Geci63.9K vues
Organet Kryesore Te BEE par Menaxherat
Organet Kryesore Te BEEOrganet Kryesore Te BEE
Organet Kryesore Te BEE
Menaxherat5.8K vues
Projekt Nga Fizika par Luiza10
Projekt Nga FizikaProjekt Nga Fizika
Projekt Nga Fizika
Luiza1012.5K vues
Energjia dhe Burimet e Energjisë par Klajdi Proko
Energjia dhe Burimet e EnergjisëEnergjia dhe Burimet e Energjisë
Energjia dhe Burimet e Energjisë
Klajdi Proko28K vues
Zbatimet e elektricitetit ne teknike dhe ne jeten e perditshme par ornela rama
Zbatimet e elektricitetit ne teknike dhe ne jeten e perditshme Zbatimet e elektricitetit ne teknike dhe ne jeten e perditshme
Zbatimet e elektricitetit ne teknike dhe ne jeten e perditshme
ornela rama50.3K vues
Sëmundjet gjenetike par XhuLia Muca
Sëmundjet gjenetikeSëmundjet gjenetike
Sëmundjet gjenetike
XhuLia Muca50.8K vues
Kontibuti i Shqipetareve ne mbrojtjen e hebrenjeve gjate luftes se 2 boterore par Xheni Marku
Kontibuti i Shqipetareve ne mbrojtjen e hebrenjeve gjate luftes se 2 boteroreKontibuti i Shqipetareve ne mbrojtjen e hebrenjeve gjate luftes se 2 boterore
Kontibuti i Shqipetareve ne mbrojtjen e hebrenjeve gjate luftes se 2 boterore
Xheni Marku109.8K vues
pse eshte e domosdoshme kursimi i energjise elektrike par koralda
pse eshte e domosdoshme kursimi i energjise elektrikepse eshte e domosdoshme kursimi i energjise elektrike
pse eshte e domosdoshme kursimi i energjise elektrike
koralda43.2K vues
Slideshare...Një mjedis i gjelbër...Një jetë e shëndetshme ...!!! par Michail Michail
Slideshare...Një mjedis i gjelbër...Një jetë e shëndetshme ...!!!Slideshare...Një mjedis i gjelbër...Një jetë e shëndetshme ...!!!
Slideshare...Një mjedis i gjelbër...Një jetë e shëndetshme ...!!!
Michail Michail25.9K vues
Vepra Komedia Hyjnore. Dante Aligeri par Ergi Nushi
Vepra Komedia Hyjnore. Dante AligeriVepra Komedia Hyjnore. Dante Aligeri
Vepra Komedia Hyjnore. Dante Aligeri
Ergi Nushi55.6K vues
Trashegimia natyrore e kulturore ne trevat Shqipetare par Ke Keiss
Trashegimia natyrore e kulturore ne trevat ShqipetareTrashegimia natyrore e kulturore ne trevat Shqipetare
Trashegimia natyrore e kulturore ne trevat Shqipetare
Ke Keiss84.1K vues

Similaire à Rrezatimi berthamor.fizik

Kanceri nje forme e rebelimit qelizor par
Kanceri nje forme e rebelimit qelizor Kanceri nje forme e rebelimit qelizor
Kanceri nje forme e rebelimit qelizor D. Sh
20.4K vues60 diapositives
Zbatimet e valeve ne teknik dhe ne jeten e perditshme par
Zbatimet e valeve ne teknik dhe ne jeten e perditshmeZbatimet e valeve ne teknik dhe ne jeten e perditshme
Zbatimet e valeve ne teknik dhe ne jeten e perditshmeErhan Luma
23.4K vues19 diapositives
Spektri elektromagnetik: Fizike par
Spektri elektromagnetik: FizikeSpektri elektromagnetik: Fizike
Spektri elektromagnetik: Fizikebusinessforlife
1.8K vues21 diapositives
Biologjia par
BiologjiaBiologjia
Biologjianida63
3.1K vues36 diapositives
Valet elektomagnetike par
Valet elektomagnetikeValet elektomagnetike
Valet elektomagnetikedionis dioni
18.4K vues15 diapositives
Environmental and public health considerations par
Environmental and public health considerationsEnvironmental and public health considerations
Environmental and public health considerationsBes Halimi
503 vues14 diapositives

Similaire à Rrezatimi berthamor.fizik(15)

Kanceri nje forme e rebelimit qelizor par D. Sh
Kanceri nje forme e rebelimit qelizor Kanceri nje forme e rebelimit qelizor
Kanceri nje forme e rebelimit qelizor
D. Sh20.4K vues
Zbatimet e valeve ne teknik dhe ne jeten e perditshme par Erhan Luma
Zbatimet e valeve ne teknik dhe ne jeten e perditshmeZbatimet e valeve ne teknik dhe ne jeten e perditshme
Zbatimet e valeve ne teknik dhe ne jeten e perditshme
Erhan Luma23.4K vues
Biologjia par nida63
BiologjiaBiologjia
Biologjia
nida633.1K vues
Valet elektomagnetike par dionis dioni
Valet elektomagnetikeValet elektomagnetike
Valet elektomagnetike
dionis dioni18.4K vues
Environmental and public health considerations par Bes Halimi
Environmental and public health considerationsEnvironmental and public health considerations
Environmental and public health considerations
Bes Halimi503 vues
Valet par An An
ValetValet
Valet
An An48.4K vues
Bio par gili14
BioBio
Bio
gili14526 vues
Projekti Biologji par ErjonaHaka
Projekti BiologjiProjekti Biologji
Projekti Biologji
ErjonaHaka209 vues
Projekt biologji par Xhoana Pepa
Projekt biologji Projekt biologji
Projekt biologji
Xhoana Pepa3.1K vues
Biologji kanceri forme e rebelimit qelizor par sindi idnis
Biologji kanceri forme e rebelimit qelizorBiologji kanceri forme e rebelimit qelizor
Biologji kanceri forme e rebelimit qelizor
sindi idnis1.2K vues

Plus de Daniela Muhaj

Ushqimet par
UshqimetUshqimet
UshqimetDaniela Muhaj
971 vues22 diapositives
Sida Shqiperi par
Sida ShqiperiSida Shqiperi
Sida ShqiperiDaniela Muhaj
322 vues23 diapositives
Rilindja,histori..daniela par
Rilindja,histori..danielaRilindja,histori..daniela
Rilindja,histori..danielaDaniela Muhaj
261 vues15 diapositives
Publiciteti par
PublicitetiPubliciteti
PublicitetiDaniela Muhaj
109 vues12 diapositives
Ftesa,letersi..daniela par
Ftesa,letersi..danielaFtesa,letersi..daniela
Ftesa,letersi..danielaDaniela Muhaj
108 vues2 diapositives
Fjalimi..letersi par
Fjalimi..letersiFjalimi..letersi
Fjalimi..letersiDaniela Muhaj
99 vues5 diapositives

Plus de Daniela Muhaj(17)

Gjenerali i ushtrise se vdekur par Daniela Muhaj
Gjenerali i ushtrise se vdekurGjenerali i ushtrise se vdekur
Gjenerali i ushtrise se vdekur
Daniela Muhaj4.6K vues
Zbulimet e medha gjeografike..histori par Daniela Muhaj
Zbulimet e medha gjeografike..historiZbulimet e medha gjeografike..histori
Zbulimet e medha gjeografike..histori
Daniela Muhaj5K vues
Projekti psikologji..crregullimet psikologjike..daniela muhaj par Daniela Muhaj
Projekti psikologji..crregullimet psikologjike..daniela muhajProjekti psikologji..crregullimet psikologjike..daniela muhaj
Projekti psikologji..crregullimet psikologjike..daniela muhaj
Daniela Muhaj1.1K vues
Projekti edukim per karriere.daniela xia par Daniela Muhaj
Projekti edukim per karriere.daniela xiaProjekti edukim per karriere.daniela xia
Projekti edukim per karriere.daniela xia
Daniela Muhaj129 vues
Kimia 10 kinetika kimika.ushtrimet e fp par Daniela Muhaj
Kimia 10 kinetika kimika.ushtrimet e fpKimia 10 kinetika kimika.ushtrimet e fp
Kimia 10 kinetika kimika.ushtrimet e fp
Daniela Muhaj8K vues
Hipertensioni..Daniela Muhaj XIA par Daniela Muhaj
Hipertensioni..Daniela Muhaj XIAHipertensioni..Daniela Muhaj XIA
Hipertensioni..Daniela Muhaj XIA
Daniela Muhaj164 vues

Rrezatimi berthamor.fizik

 • 1. Ndikimi i Rrezatimit Berthamor mbi qelizat e gjalla Lenda: Fizike Punoi : Daniela Muhaj Klasa : XIA
 • 2. Cfare mund te ndodhe ne rast fatkeqesie? • Reaktorët bërthamorë jane të ndërtuar me sistem që mund të mbrojnë në rast të gabimeve teknike por edhe në rast të gabimeve të njeriut. Mirëpo nëse një fatkeqësi prape se prape do të ndodhte atëherë kjo do të shkaktonte lirimin e lëndëve radioaktive në ambientin që na rrethon. Sa më e madhe të jet kjo sasi radioaktive që lirohet aq më i madh është rrezatimi. Ato lëndë radioaktive që lirohen në ajër shpërndahen me eren. Me kalimin e kohës bijnë në tokë dhe në ujë. Kur lëndet radioaktive jan në ajër atëherë ka rrezik që njerëzit dhe kafshët të i thithin ato me frymëmarrje kurse ato që kan rënë në tokë ka rrezik që njeriu të i merr përmes ushqimit.
 • 4. • Lëndet radioaktive që hyjnë në trup rrezatojnë organet e brendshme, si për shëmbull mushkëritë dhe gjëndrrën tireoide/gushen. Lëndet radioaktive që jan në ajër ose në tokë i rrezatojnë njerëzit dhe kafshët nga jashtë. Rrezatim nga lëndët radioaktive që jan në ajër (rrezatim extern/i jashtëm). Rrezatim prej lëndeve radioaktive që kan ardhur në trup me frymëmarrje ose me ushqim (rrezatim intern/i brendshëm). Rrezatim prej lëndeve radioaktive nga toka (rrezatim extern/i jashtëm). Njerëzit mund të ju nënshtrohen rrezatimeve në mënyra të ndryshme
 • 5. •Instituti shtetëror për mbrojtje nga rrezatimi ka hulumtuar se qfarë pasojash mund të ketë në rast të një fatkeqësie eventuale të reaktorëve bërthamorë suedez nëse lëndë radioaktive lirohen në ambientin tone. •LIRIMET E VOGLA nuk japin lendime acute të rrezatimit në njerëz. •Por mund të japin pasoja ekonomike për bujqësinë dhe të kufizojnë gjuetin dhe peshkimin për shkak të restriksioneve/kufizimeve kundër përdorimit të disa lëndëve ushqyese që prodhohen nga segmente të prekura nga rrezatimi. •Nëse bëhet LIRIM I MADH atëherë: •Mund të bëhet e domosdoshme boshatisja e shpejtë e vendit që ndodhet në largësi deri 15 kilometra nga reaktori bërthamorë brenda një dite. • Nëse njeriu vepron sipas masave të cilat i rekomandon prefektura atëherë askush që është jashtë dhe në afërsi të reaktorit nuk do të marr doza të rrezatimit që do të ishin kërcënuese për vdekjen.
 • 7. Si shperndahet rrezatimi? • Vetëm nëse lëndët radioaktive vijnë prej reaktorit atëherë mund të arrijnë deri të shoqëria. Njeriu mund të marr lëndë radioaktive përmes rrobave ose lëkurës dhe pastaj ti përcjell këto lëndë më tutje, por nuk mund të bart rrezatimin më tutje pa këto burime. Pra është gabim të thuhet se rrezatimi bartët/shpërndahet në këtë mënyrë. Lënda radioaktive mund të dëmtojë trupin përmes rrezatimit që lirohet. Rrezatimi ndikon në qelizat trupore kështu që ato dëmtohen ose vdesin. Qelizat mund të regjenerohen dhe në këtë mënyrë shërohen por nëse rrezatimi është shum i ashpër atëherë trupi nuk arrin që të regjeneroi qelizat. Atëherë mundet që shumë qeliza të dëmtohen dhe i gjithë organi të mbaroj së funksionuari dhe jeta e individit kërcënohet. Qelizat poashtu mund të ndreqen gabimisht dhe të krijojnë tumor. Mundësia për një gjë të tillë është e vogël pasi që trupi normalisht ka mekanizma të mirë për të bërë të pa dëmshme qelizat e dëmtuara.
 • 9. Demtimet akute/urgjente • Nëse njeriu i nënshtrohet rrezatimit të madh për një kohë të shkurtë atëherë kjo shkakton dëmtime të menjëhershme në rend të parë në palcen eshtrore njikohësisht edhe në mukozen e lukthit dhe të zorrëve. Dëmtimet mund të paraqiten brenda disa orësh. Pos tjerash zvogëlohet prodhimi i trupthave të gjakut nga palca eshtrore, gjë kjo që përbën mbrojtjen e trupit nga infeksionet. Një përson i dëmtuar nga rrezatimi për këtë arësye bëhet shum i ndijshëm ndaj infeksionit. Por me trajtim të mirë mjekësorë një njëri që ju ka nënshtruar rrezatimit në doza të mëdha mund të mbijetojë.
 • 10. Demtimet e mevonshme • Dozat e ulëta mund të shkaktojnë dëmtime të mëtutjeshme si: kancer dhe dëmtime që trashëgohen. Dëmtimet mund të shfaqen vetëm disa vite pas rrezatimit. Deri me tani nuk është gjetur ndonjë e dhënë mbështetëse statistikore se rrezatimi shkakton dëmtime trashëguese tek njerëzit por pasi që lëndimet e këtilla janë zbuluar në mesin e shtazëve atëherë hulumtuesit mendojnë se edhe njerëzit mund të pësojnë njësoj.
 • 11. Si mund te demtohet njeriu nga rrezatimi? • Vërejtje – masa e parë mbrojtëse Enti shtetëror bërthamorë suedez është i detyruar që të kontaktojë organet shtetërore qysh në shënjat e para të pengesave të cilat do të kërcënonin sigurinë e rrethit. Prefektura paralajmëron opinionin dhe i lajmëron se cilat masa të menjëhershme duhet të ndërmerren. Nëse një fatkeqësi ndodh në një reaktor bërthamorë suedez atëherë paralajmërohesh ti që banon në zonen e gatishmërisë (atë regjion që shtrihet afërsisht 15 kilometra prej reaktorit bërthamorë). Paralajmërimi bëhet përmes sistemit paralajmërues brenda dhe jashtë shtepiak. Jashtë shtëpie paralajmërohesh ti përmes signalit Njohtim i rëndësishëm. Brenda shtëpije paralajmërohesh ti përmes sistemit radio kompjuterik (RDS – Radio Data System). Informacioni në lidhje me masat mbrojtës
 • 12. rezatimi ndikon në qelizat njerëzore, ashtu që i vret, nëse doza dhe energjia është e lartë, apo i dëmton duke shkaktuar kancer. Kur personi është i ekspozuar ndaj rrezatimit, pasojat mund të jenë prej skuqjes së lëkurës e deri te djegiet e rënda në lëkurë, dhe po ashtu mund të kenë edhe efekte më të shprehura siç janë të përzierat. Efekti apo ndikimi afatgjatë i rrezatimit është sigurisht kanceri. Dozat e mëdha të rrezatimit apo ekspozimi i gjatë ndaj rrezatimit janë arsyet kryesore për kancerin e shkaktuar nga rrezatimi. Lloji më i shpeshtë është kanceri i gjëndrës tiroide, kundër të cilit mund të luftohet me marrjen e tabletave me jodur kaliumi, me të cilat ngopim trupin me jod në mënyrë që më pas të mos absorbojë jodin radioaktiv nëse e inhalojmë apo gëlltisim.
 • 13. Këtu janë po ashtu edhe efektet gjenetike dhe trashëguese dhe ndikimi në fetus në rast të ekspozimit ndaj dozave të mëdha. Efektet e dozës shumë të madhe mund të shihen në një kohë shumë të shkurtër, në minuta apo orë, varësisht nga doza. Dozat më të ulëta mund të ndikojnë në zhvillimin e kancerit, megjithatë kjo mund të zgjasë me vite. Konsiderohet që dozat shumë të ulëta janë të parrezikshme, meqenëse atyre u jemi të ekspozuar edhe ashtu në mënyrë të natyrshme. Pra, edhe në natyrë ka radioaktivitet vetvetiu, si pasojë e të kaluarës së planetit tonë. Disa pjesë të trupit janë veçanërisht të prekura nga ekspozimi ndaj llojeve të ndryshme të rrezatimit. Disa faktorë janë të përfshirë në përcaktimin e efekteve të mundshme shëndetësore të ekspozimit ndaj rrezatimit. Ata përfshijnë: - dozën (sasinë e energjisë së ruajtur në trup); - aftësinë e rrezatimit t’u bëjë dëm indeve njerëzore; - cilat organe janë të prekura. Faktori më i rëndësishëm është doza – sasia e energjisë e ruajtur në trup. Sa më shumë energji të absorbohet në qeliza, dëmi është më i madh. Doza e absorbuar është sasia e energjisë e cila absorbohet për gram të indeve.
 • 14. • Flokët Humbja e flokëve ndodh tek ekspozimi ndaj rrezatimit në 200 REM (Roentgen Equivalent in Mammal – ekuivalenti i rëntgenit në njerëz apo gjitarë - 1 rem = 0.01 Sv = 10 mSv = 10000 μSv) apo më shumë. Truri Ekspozimi ndaj rrezatimit prej 5.000 REM apo më shumë mund të dëmtojë trurin. Rrezatimi vret qelizat nervore dhe enët e vogla të gjakut dhe mund të shkaktojë sulm dhe vdekje të menjëhershme. • Gjëndra tiroide Pjesë të caktuara të trupit janë më shumë të prekura ndaj ekspozimit të llojeve të ndryshme të rrezatimit. Gjëndra tiroide është e ndjeshme në jodin radioaktiv. Në sasi të mjaftueshme, jodi radioaktiv mund të shkatërrojë tërësisht apo një pjesë të gjëndrës tiroide.
 • 17. • Sistemi i gjakut Kur personi është i ekspozuar ndaj rrezatimit prej rreth 100 REM, numri i limfociteve në gjak do të zvogëlohet, duke e lënë viktimën më të ndjeshme ndaj infeksioneve. Kjo shpesh quhet sëmundje e lehtë rrezatuese. Simptomat e hershme të sëmundjes rrezatuese ngjasojnë me ato të gripit dhe mund të kalojnë pa u vërejtur nëse nuk bëhet pasqyra e gjakut. Sipas të dhënave nga Hiroshima dhe Nagasaki, simptomat mund të zgjasin deri në 10 vjet dhe po ashtu ekziston rreziku afatgjatë i rritur nga leukemia dhe limfomave. • Zemra Ekspozimi intensiv ndaj materialit radioaktiv prej 1.000 deri 5.000 REM do të bëjë dëm të menjëhershëm në enët e vogla të gjakut dhe me siguri do të shkaktojë dështimin e zemrës dhe vdekjen.
 • 19. Si mund te mbrohet njeriu nga rrezatimi? • Ka tre parime themelore për të u mbrojtur nga rrezatimi të cilat duhet zbatuar: • të jeni sa më shkurt që është e mundshme në rrezatim. • të i shmangeni marrjes së rrezatimit me frymëmarrje ose ushqim. • të jeni në largësi sa më të madhe të mundshme nga burimi i rrezatimit. Masat mbrojtëse të prefektures jan të ndërtuara në këto tre parime. Një mbrojtje të mirë pak pas fatkeqësie ju do të keni brenda shtëpie me dyer dhe dritare të mbyllura njikohësisht edhe me ventilim të mbyllur. Atëherë ti mbrohesh nga marrja e sasive të mëdha të lëndëve radioaktive me frymëmarrje të cilat mund të ndodhen në ajër. Prefektura njofton përmes radios se kur mund të dilni jashtë prapë. Kafshët duhet të mbahen brenda ndërteses. Kafshët që mjelen nuk duhet të kullosin atje ku kan rënë grimca radioaktive me Jod sepse atëherë mundet që Jodi të shpërndahet përmes qumështit në njerëz. Prefektura ju jep këshilla përmes radios në lidhje me kafshët.