Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Aplicatii software in ingineria industriala .ppsx

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Prochain SlideShare
Managementul proiectelor
Managementul proiectelor
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 37 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Similaire à Aplicatii software in ingineria industriala .ppsx (20)

Publicité

Aplicatii software in ingineria industriala .ppsx

 1. 1. Aplicații software în inginerie industrială Student doctorand anul II BORDEIANU C. Daniela
 2. 2. SINOPIS GENERALITATI Ce este un proiect? Cu ce se ocupă Ingineria industrială? Ce înseamnă dezvoltarea de produsele noi? CICLU DE VIAŢĂ AL PROIECTULUI CARACTERISTICI COMUNE ALE PROIECTELOR STUDIEREA UNOR PROIECTE DE INGINERIE INDUSTRIALA LANSAREA UNUI PRODUS NOU DE INGINERIE INDUSTRIALA CONCLUZII
 3. 3. Ce este un proiect? ➢Proiectul ideal este acela care respectă toate specificaţiile iniţiale, care nu depăşeşte bugetul alocat şi care se termină la timp ➢ Instrumentele și tehnicile de management ajută echipa să realizeze și să îndeplinească sarcinile legate de proiect.
 4. 4. Cu ce se ocupă Ingineria industrială? Ingineria industrială se ocupă cu proiectarea, perfecţionarea şi aplicarea în practică a sistemelor integrate alcătuite din oameni, materiale şi echipamente. Obiectul ingineriei industriale este sistemul de producţie. În studiul ingineriei industriale există trei concepte aflate în interdependenţă, în sensul că existenţa unuia condiţionează existenţa celorlalte două şi anume: •sistemul de producţie; •produsul ca obiect al fabricaţiei; •tehnologia. Aplicarea principiilor teoretice, pentru a crea un produs concret!!
 5. 5. Ce înseamnă dezvoltarea de produsele noi? Reprezintă totalitatea activităților desfășurate în mod științific, aplicând legi, reguli și principii științifice specifice, plecând de la ideea de realizare, clarificare și elucidare, și încheindu-se cu omologarea și certificarea lui în scopul introducerii în fabricație! Tipurile de produse noi pot constitui: ➢îmbunătățiri și revizuiri ale produselor existente; ➢produse noi pentru firmă sau noi linii de produse; ➢repoziționări de produse: produse existente, adaptate pentru noi utilizări sau aplicații; ➢produse complet noi: produse noi pe plan mondial, inovative Produsele industriale se împart în materii prime, echipament accesoriu, părţi componente, materiale prelucrate şi în produse consumabile.
 6. 6. II. STUDIEREA UNOR PROIECTE DE INGINERIE INDUSTRIALA STUDII DE CAZ
 7. 7. I. A. UTILIZAREA UNEI METODE BAZATE PE GERT PENTRU A MODELA PROCESE SIMULTANE DE DEZVOLTARE A PRODUSULUI Lucrarea este un model de calcul în timp, care s-a folosit de Evaluarea Grafică și Revizuire Tehnica (GERT-al cărui obiectiv este estimarea timpului de finalizare) pentru a analiza procese simultane de Dezvoltare de Noi Produse (NPD) FuturaDesignTM, `s WBS. - cu sediul în Dublin, specializată în proiectarea și dezvoltarea unei game largi de produse de consum Etapa1. Business case A1. Cercetare de piață A2. Definirea produsului A3.Finanţarea Etapa2. Design si branding A4. Dezvoltare de brand A5. Canal șisturi A6. Design de produs A7. Prototipuri Rapide Etapa3. Brevetarea prototiului A8. Testarea A9. Evaluarea produsului Etapa4. Producție A10. Intel. proprietate A11.Outsuorcing produs A12. Lansarea pilot
 8. 8. I. B. UTILIZAREA UNEI METODE BAZATE PE GERT PENTRU A MODELA PROCESE SIMULTANE DE DEZVOLTARE A PRODUSULUI Alhavipharma’s WBS - companie farmaceutica situata în Teheran, cea mai mare pondere a exportului în produse farmaceutice. Etapa1. Definirea produsului A1 sugestie medicament nou A2Pre – comercializare A3 Înregistrare numele…. Etapa2. Pre-productie A7 producător de audit și contractare A8 Comanda materiale….. Etapa3. Înregistrare A13 Obținerea de aprobări de MS……….. Etapa4. Producere A17 Materiale care asigură, foi de lot și metoda de producție……… Etapa5. Licențierea A23Prelevarea de probe și obținerea aprobărilor pentru producție MS A24 Acreditare licenţă A25 Produs nou dezvoltat Prin aplicarea modelului sa constatat ca o creștere a resurselor umane este mai rentabilă în cadrul unui proces concurent.
 9. 9. II. ROLURILE ȘI EFICIENȚA DESIGNULUI ÎN DEZVOLTAREA DE NOI PRODUSE: un studiu al producătorilor irlandezi Investițiile în proiectare pot aduce o contribuție semnificativă în dezvoltarea de noi produse de succes (NPD). Designul joacă un rol important atât în crearea și dezvoltarea dea lungul procesului de NPD, dar și contribuie la funcționalitate, estetica și gradul de utilizare a produselor. Din întreg studiul reies șapte etape distincte ale procesului PND : Etapa I: identificarea de noi produse , Etapa II: dezvoltarea prototipului , Etapa III: design produsului final, Etapa IV: testarea produsului, Etapa V: inginerie de producție, Etapa VI: piață de cercetare, Etapa VII: dezvoltarea strategiei de marketing. ➢ Ca rezultat, rezultatul final al procesului, de aspectul produsului. ➢ Ca proces, atât adăugarea de caracteristici plăcute unui produs final, cât și diferite activități care urmăresc crearea unui obiect atrăgător, utilizabil și funcțional.
 10. 10. III. TRATAREA Şl RECICLAREA DEŞEURILOR In managementul deşeurilor sunt foarte importante: ➢împiedicarea formarii si evitarea generării deşeurilor; ➢extragerea materialelor periculoase; ➢colectarea selectiva și păstrarea componentelor valorificabile ale deşeurilor; ➢masuri organizatorice, financiare și legale (relaţii publice si consiliere,taxe) ➢stabilirea responsabilităţilor în fiecare din activitatile specifice managementului deşeurilor; S-a folosit metoda defalcare a structurii de lucru (WBS). Faza I: Date generale privind localitatea si cadrul natural Faza II: Compoziţia, caracteristicile si cantitatile de deşeuri. Faza III: Proiectarea depozitelor de deşeuri menajere Faza IV: Compostarea deşeurilor Faza V: Incinerarea deşeurilor Faza VI: Managementul deşeurilor Faza VII: Incheiere De micşorarea impactului deşeurilor asupra mediului înconjurător prin întocmirea unui plan de gospodărire integrată a deşeurilor.
 11. 11. IV. DEZVOLTAREA PRODUCŢIEI DE VINIURI PODGORIA POGOANELE S-a folosit metoda WBS – Work Breakdown Structure. Astfel, proiectul este alcătuit din activităţi principale, structurate în faze compuse din subactivităţi. Pentru fiecare activitate există responsabili clari stabiliţi. Activități: A.1 Susţinerea fezabilităţii proiectului. Practici, cadru legal şi de piaţă A. 2 Licitaţii, achiziţii şi autorizaţii A. 3 Construcţia şi amenajarea clădirilor principale şi conexe A. 4 Utilarea clădirilor principale şi conexe A. 5 Producţia de calitate şi comercializarea produselor obţinute A. 6 Management proiect Pentru fiecare activitate există responsabili clari stabiliţi. Modernizarea procesului de vinificaţie şi producţia de vin, în vederea alinierii la standardele U.E
 12. 12. Ca și concluzie! Indiferent de natura lor, proiectele au câteva caracteristici comune precum: ➢Fiecare este un unicat, fiind diferit de oricare altul; ➢Are obiective/scopuri/ţeluri foarte bine definite; ➢Necesită un anumit volum de resurse şi un buget; ➢Are termene de realizare bine stabilite; ➢Orice proiect presupune conceperea unui plan de implementare; ➢Este realizat de o echipă de proiect; ➢Necesită un set specific de indicatori şi metode de evaluare a calităţii
 13. 13. III. CICLU DE VIAŢĂ AL PROIECTULUI Pentru ori ce proiect exista câteva etape principale
 14. 14. Procesul de iniţializare Este momentul în care ia naştere ideea proiectului toate proiectele iau naștere în urma conștientizării unei nevoi sau a unei probleme care necesită rezolvare
 15. 15. Procesul de planificare Rezultatele cheie ale procesului de planificare cuprind: ➢realizarea WBS, ➢realizarea programului ➢şi specificarea bugetului proiectului. Responsabilitatea majoră a unui manager de proiect este legată de PLANIFICARE, cand concepe PLANUL trebuie să aibă în vedere aspecte ca: ➢ Definirea cerințelor împreună cu clientul; ➢ Definirea etapelor principale ale proiectului; ➢ Definirea sarcinilor; ➢ Definirea resurselor; ➢ Definirea criteriilor de evaluare a performanțelor,etc.
 16. 16. Procesul de execuţie Procesul de execuţie include coordonarea oamenilor şi a resurselor, în scopul aplicării planului si obţinerea realizarii produsului. Etapa în care planul proiectului dă testul de trecere. ➢sunt implementate planurile, sunt distribuite informații; ➢echipa proiectului și resursele necesare vor fi gata pregătite pentru a efectua activitățile proiectului, conform programării și scopurilor definite anterior. Pentru execuția proiectului sunt necesare anumite instrumente și tehnici
 17. 17. Procesul de control și evaluare Este grupul de procese prin care: ➢ Se măsoarăde îndeplinire a proiectelor ➢ Se monitorizează abaterile de la plan ➢ Se adoptă acțiuni de corectare dacă sunt necesare, pentru redresare planului Are rolul de a se asigura că obiectivele proiectului să fie îndeplinite și se realizează în timpul execuției proiectului prin monitorizarea resurselor, a calității și a costurilor reale ale proiectului
 18. 18. Procesul de încheiere Etapa de proiectare și etapa de evaluare și control sunt interdependente şi de mult ori pot avea o evoluţie ciclică. Este momentul sărbătoririi succesului sau al evaluării problemelor apărute. ➢trebuie subliniată contribuţia membrilor echipei şi asigurată încheierea activităţii lor, ➢trebuie trase concluziile şi de elaborat un raport final Rezultatele cheie sunt acceptarea formală a muncii şi crearea documentelor de închidere
 19. 19. IV. CARACTERISTICI COMUNE ALE PROIECTELOR
 20. 20. Limită de timp Fiecare proiect are un început și un sfârșit foarte bine definit! Timpul, costul,calitatea și performanțele sunt constrângeri pentru proiect. ➢ Încadrare în Timp (timely) – proiectul are o anumită limită de timp pentru realizarea lui. ➢ Adică are o data de început și una de sfârșit ➢ Proiectele pot dura câteva zile/luni/ani în funcţie de complexitatea lor. ➢ Nu se pot constitui ca proiecte acţiunile care au o durată neprecizată Această caracteristică a proiectelor duce uneori la existenţa unor constrângeri şi dă naştere la urgenţe.
 21. 21. Scop și obiective Conform teoriei manageriale, obiectivele trebuie să fie de tipul SMART: Specifice - pentru a defini foarte clar ce va fi realizat Măsurabile – rezultatul obținut trebuie să poată fi măsurat Acceptate – aprobate de către toți membrii echipei Realiste – realizabile, pentru a putea fi îndeplinite Timp precizat – pentru a putea fi realizate trebuie să se stabilească o perioadă de timp realist. Un proiect este o serie temporală de activități întreprinse pentru a realiza un scop unic Fiecare proiect ar trebuie să aibă obiectivul bine stabilit!
 22. 22. Buget aprobat in funcție de limitele de timp in care trebuie să se încadreze Orice proiect trebuie să dispună de un buget. Un mare impact asupra bugetelor îl au: ➢ ciclul de viaţă al proiectului; ➢ condiţiile financiare ale activităţii; ➢ condiţiile economice generale; ➢ situaţia competiţiei; ➢ tendinţele tehnologice; ➢ accesul la resurse. Un buget realist se impune să coreleze în mod echilibrat sursele de venituri cu cheltuielile. Elaborarea bugetului este un exerciţiu de estimare a costurilor unor activităţi și de stabilire implicită a acelor activităţi ce urmează a fi executate în limitele resurselor disponibile Bugetul de proiect reprezintă totalitatea nevoilor și disponibilităților financiare pentru proiectul respectiv.
 23. 23. Trece prin mai multe faze Înainte de începerea proiectului trebuie stabilit un plan riguros. Planul cuprinde activități interdependente, intercondiționate și sarcini bine stabilite. Deoarece proiectele sunt parte a unui sistem și implică nesiguranță și risc, este foarte util ca acestea să fie abordeateîn mai multe faze!! Ciclul de viață a unui proiect reprezintă o colecție de faze ale procesului. I.P.E.M&C.Î. În funcție de specificul organizației care întreprinde proiectul, precum și în funcție de timpul alocat, FAZELE proiectului pot fi DIFERITE!!
 24. 24. Consumă resurse În cadrul oricărui proiect sunt necesare resurse de muncă, materiale și financiare. ➢ Resursele de muncă corespund persoanelor și echipamentelor care sunt folosite în timpul sarcinilor de executat: ➢ Resursele materiale corespund unui stoc consumabil utilizat pentru execuția unei activități: ➢ Resursele financiare corespund unei cheltuieli aferente unei activități ce urmează a fi executată. Resursele includ forță de muncă, instrumente, materiale,
 25. 25. Orice proiect are manager de proiect Toate proiectele trebuie să aiba un șef. Acesta are sub autoritatea sa echipa – un ansamblu de persoane competente care să răspundă nevoilor proiectului. Managerul de proiect este responsabil pentru coordonarea și integrarea activităților necesare pentru finalizarea cu succes a proiectului. Cu ajutorul membrilor echipei de proiect, managerul va monitoriza permanent subactivităţile în desfăşurare. Pe baza monitorizării, el va participa la evaluarea periodică a stadiului de implementare a proiectului.
 26. 26. Creează o valoare nouă ➢ caracteristică obligatorie ➢ Derularea proiectului produce o schimbare față de starea inițială ➢ Rezultatul poate fi un produs finit sau o componentă a unui produs. Orice proiect, ➢ are rezultate concrete, rezultatele lui trebuie să poată fi măsurate, ➢ livrează un produs sau un serviciu nou, unic, irepetabil, cuantificabil. Conceptul de valoare utilizează în toate domenile de activitate Valoarea este creata de interactiunea a patru factori asociaţi unui bun: utilitatea, raritatea, dorinţa şi puterea de cumpărare Orice proiect este nou, chiar dacă există şi proiecte asemănătoare, vor exista în cadrul său evenimente şi circumstanţe noi.
 27. 27. Implică risc şi incertitudine Cele doua elemente cheie ale proiectului sunt activitățile și evenimentele. Pentru ca rezultatul final al procesului să nu fie afectat, trebuie ca riscul să fie identificat încă din faza de proiectare. Identificarea riscurilor se referă la riscurile interne, ce ţin de competenţa echipei de proiect și la riscurile externe, care pot apare din procese din afara proiectului. Deoarece fiecare proiect este unic, uneori este dificil de definit foarte clar obiectivele, de estimat durata de terminare sau de estimat cu acuratețe costurile
 28. 28. Necesită o colaborare interdisciplinară Pentru buna lor desfășurare și realizare proiectele necesită resurse din diverse domenii de activitate. Dezvoltare şi îmbunătăţire a proiectului se realizează prin: ➢ analiza, ➢ profesionismul ➢ şi schimbul de idei între persoanele implicate. În ziua de azi se pare ca avem nevoie, poate mai mult ca niciodata, de flexibilitate, confidentialitate si informatii concrete in timp util
 29. 29. Elaborarea este progresivă Elaborarea progresivă înseamnă în curs de dezvoltare, în pași și creștere continuă Îmbunătăţire permanentă Creştere eficientă!
 30. 30. V. LANSAREA UNUI PRODUS NOU DE INGINERIE INDUSTRIALA Scenariul unui proiect de lansare a produsului nou
 31. 31. Faza 1 – Inițierea Etapa 1- elaborarea strategiei pentru produse noi A1 Generarea, monitorizarea și evaluarea de idei Găsirea de idei din surse interne si externe Monitorizarea ideilor A 2 Identificarea nevoilor și a cerințelor consumatorului Studiu de piață pentru determinarea cerințelor consumatorilor; Aplicarea de chestionare pe potențialii clienți; Analiza concurenței și a produselor similare; Interpretarea rezultatelor; A3 Evaluarea potențialului de succes al produsului
 32. 32. Faza II – Planificarea Etapa 2 Pregătirea programelor de acțiune A1 Identificrea echipei A2 Definirea obiectivele A3 Stabilirea bugetului Identificați cerințele bugetare Obțineți aprobarea bugetului A4 Identificarea partenerii comerciali Identificați oportunitățile online A5 Definirea resurselor necesare A6 Întocmirea diagrame Structura Detaliata a Activitatilor (SDA - WBS - Work Breakdown Structure),
 33. 33. Faza III – Executarea Etapa3 - Desfășurarea proiectului. A1 Proiectarea asistată realizarea de produse virtuale; cu calculatorul(CAD) A2 Modelarea geometrică tridimensională a produselor; Modelare 3D a componentelor Asamblare a componentelor modelate modelarea și simularea funcţională A3 Fabicaţia asistată cu calculatorul CAM Fabricația componentelor Asamblarea produsului finit Simularea modelului virtual A4 Pregătirea pentru lansarea în producției Modelarea, simularea și optimizarea arhitecturii de fabricație a produsului,(CAD, CAE, CAM) ca metodă de testare.
 34. 34. Faza IV - Producție E4. Etapa4 Fabricație si achiziții A1 Introducerea produsului în fabricaţie Planificarea producţiei Dezvoltarea produsului Monitorizarea A2 Controlul calității, testarea și certificarea produsul
 35. 35. Faza 5 - Încheierea Etapa 5 Implementare produsului A1 Marketing și comercializarea Prezentarea produsului nou distribuitorilor; Lansarea pe piață a produsul A2 Monitorizarea periodică a producţiei pentru asigurarea livrării unui produs de calitate. A3 Audit post - implementare A4 Mentenanță
 36. 36. CONCLUZII ➢În acest model de proiect, m-am axat pe cele 5 grupe de proces care pot fi aplicabile oricărui gen de proiect. ➢ Succesiunea proceselor poate varia în funcție de caracteristicile specifice ale proiectului. ➢Toate procesele au una sau mai multe intrări și pentru a obține rezultate pot utiliza instrumente diferite. Proiectele pot fi organizate cu ajutorul unor programe speciale de calculator, cum ar fi Microsoft Project sau Primavera Project Planner, ACEProject, ActiveProject Project Management, LeadingProject, PlanWise Project Management, TargetProcess, Vertabase etc.
 37. 37. MULTUMESC PENTRU ATENȚIE! ?

×