Publicité
Publicité

Contenu connexe

Publicité

Vezba 5

 1. Molekularna evolucija 20.11.2012.
 2. C-vrednost i paradoks C-vrednosti C-vrednost – veličina genoma nekog organizma se definiše kao količina DNK u haploidnoj ćeliji (species specifična). Paradoks C-vrednosti – odsustvo podudarnosti između C vrednosti i složenosti organizma (pretpostavljene količine genetičke informacije u genomu). Većina organizama ima više DNK nego što je neophodno uzimajući u obzir njene funkcije vezane za kodiranje proteina i regulaciju. Postoji veliki deo genoma koji nema funkciju – nekodirajuća DNK.
 3. Poreklo nekodirajućih delova genoma Postoji nekoliko hipoteza o poreklu nekodirajućih delova genoma, npr. hipoteza “otpadne DNK ”, “ sebične DNK ”...
 4. G-vrednost i paradoks G-vrednosti G-vrednost – broj gena u haploidnom genomu. Paradoks G-vrednosti – odsustvo podudarnosti između broja gena i složenosti organizma. Pokazuje da evolucija kompleksnosti organizama podrazumeva suptilnije promene genoma od jednostavnog dodavanja gena.
 5. Mehanizmi koji uslovljavaju složen fenotip sa manjim brojem gena:  Transkripciona kontrola  Intergenske kombinacije  Više funkcija istog gena  Alternativno iskrajanje  Posttranslaciona kontrola
 6. takson C-vrednost (broj G-vrednost (broj nukleotida) gena) Mycoplasma genitalium 580 073 483 Chlamydia trachomatis 1 042 519 936 Treponema pallidum 1 138 011 1 039 Helicobacter pylori 1 667 867 1 589 Escherichia coli 4 639 221 4 377 Salmonella enterica 4 857 432 4 450 Saccharomyces 12 495 682 5 726 cerevisiae Neurospora crassa 38 639 769 10 082 Caenorhabditis elegans 100 258 171 18 400 Arabidopsis thaliana 115 409 949 25 498 Drosophila 122 653 977 13 472 melanogaster Anopheles gambiae 278 244 063 13 683 Homo sapiens oko 3·109 oko 23 000 Fugu riba oko 3.65 x 108 oko 38 000 Pirinač oko 4.3 x 108 oko 60 000
 7. Geni eukariota  Diskontinuirana genetička informacija  Egzoni (kodirajući delovi)  Introni (nekodirajući delovi) e1 i1 e2 i2 e3 i3 e4 Gen za protein 1 = e1-e2-e3-e4 Gen za protein 2 = e1-e3
 8. Značaj nastanka egzon-intron strukture  Kombinovanje egzona može povećati evolucionu plastičnost (brzinu evolucije).  Dupliciran egzon može akumulirati mutacije i divergirati u nove domene proteina.  Povećanje fenotipske plastičnosti.  Efikasnije “pakovanje” genetičke informacije.
 9. Postoji li razlika među genima eukariota? kvasac crv mušica Arabidopsis čovek Broj gena 6300 18400 13600 26000 do 23000 Veličina (prosek) 1462 2496 2150 2040 2700 Bez introna (prosek) 90% 4% 20% 20% 8% Broj egzona (prosek) 1,03 6,1 3,1 5,1 8,8 Veličina introna 300 244 488 186 2010 (prosek) Alternativno iskrajanje 5,8% 5,6% 15% 1,4% 40-60%
 10. Organizacija genoma eukariota Geni (jedinstvene strukture, single copy DNA)  strukturni  regulatorni Ostalestrukture  ponovljeni nizovi  mobilni genetički elementi  heterohromatin
 11. Mobilni genetički elementi  Nizovi nukleotida koji mogu menjati svoj položaj u genomu ili prelaziti iz jednog u drugi genom organizama.  Insercione sekvence  Transpozoni  Retroelementi  Posledice premeštanja MGE  Mutacije u najširem smislu (inverzije, delecije, duplikacije, translokacije) - posledica direktnog premeštanja po genomu, ili - indirektno, preko nehomologne rekombinacije  Promene u funkciji i ekspresiji gena u koje ili pored kojih se ugrade.  Povećanje veličine genoma.
 12. Značaj MGE za evoluciju  Mutacije koje izazivaju.  Genetički sistem vrsta nije zatvoren (horizontalni transfer genetičke informacije).
 13. Multigenske familije (MGF)  Grupe gena koji imaju homologe nizove nukleotida identične ili slične funkcije.  Dva osnovna tipa MGF: - MGF sa velikim brojem identičnih gena i - MGF sa manjim brojem članova koji nisu identični. http://nar.oxfordjournals.org/content/24/23/4817/F1.medium.gif (Futuyma, 2005)
 14. Pseudogeni su nizovi nukleotida koji su nastali duplikacijom gena, a zatim su akumulirali mutacije, što je dovelo do gubitka funkcije.  Koincidentna evolucija u MGF- tendencija gena unutar MGF da evoluiraju na sličan način.
 15. Filogenija
 16. Filogenija  proučava predačko-potomačke veze taksona.  Oblast evolucione biologije koja se bavi rezultatima procesa evolucije.
 17. Filogenija Filogenija u užem smislu Filogenija u širem smislu
 18. Komparativne studije  Vrste koje danas žive su rezultat evolucione istorije i odvajanja od zajedničkih predaka.  Poređenje genetičkih sistema različitih recentnih taksona pruža uvid u njihove filogenetske veze. Komparativne studije se baziraju na stavu da što su vrste sličnije (morfološki ili genetički), to su srodnije (filogenetski bliže), odnosno imaju SKORIJEG ZAJEDNIČKOG PRETKA.
 19. Tipovi podataka  Morfološki podaci  Različiti molekularno-biološki podaci (proteini ili DNK)  Osobine ponašanja...
 20. Osnovni princip rekonstrukcije  Proceniti veličinu sličnosti (razlika) između taksona.  Ove vrednosti nam služe za rekonstrukciju filogenetskih odnosa. Osnovna pretpostavka filogenetskih studija Stepen genetičke sličnosti odražava stepen filogenetske srodnosti taksona.
 21. Filogenetsko stablo  Dijagram koji ima oblik stabla sa granama i grafički opisuje evolucione odnose između različitih evolucionih linija.  Evoluciona linija je niz predačko potomačkih populacija jedne vrste ili niz predačko potomačkih taksona koji nastaju jedan iz drugog bez grananja.
 22. Primer ukorenjenog stabla Primer neukorenjenog stabla
 23. Tipovi evolucionih odnosa karaktera  Homologni karakteri (HOMOLOGIJA) – oni karakteri koje su dva taksona nasledila od zajedničkog pretka, manje ili više izmenjene.  Analogni karakteri (ANALOGIJA) – oni koji kod dva taksona imaju slične strukture i/ili funkcije, ali nisu nasleđeni od zajedničkog pretka (nemaju isto poreklo).  Pleziomorfni karakteri (PLEZIOMORFNOST) – oni koji nisu bitno izmenjeni tokom evolucije, tj. to su predačka stanja karaktera.  Apomorfni karakteri (APOMORFNOST) – oni koji su bitno izmenjeni u odnosu na predačko stanje (izvedeni karakteri).
 24. Tipovi evolucionih odnosa karaktera  HOMOPLAZIJA – slične promene u različitim evolucionim linijama koje ne odražavaju zajedničko poreklo, već su posledica:  konvergentne evolucije  paralelne evolucije
 25. Paralelna evolucija Pojava sličnih karaktera (a’) kod srodnih vrsta (A i B), iako takvo stanje karaktera nije prisutno kod zajedničkog pretka (već stanje a). Konvergentna evolucija Nezavisna pojava sličnih karaktera (a’) u dve ili više evolucionih linija, koje su filogenetski jako udaljene (nemaju skorog zajedničkog pretka).
 26. Osnove rekonstrukcije  U filogeniji se koriste HOMOLOGNI KARAKTERI.  Polarnost karaktera – određivanje njihovog statusa u filogeniji (da li su apomorfni ili pleziomorfni).
 27. IZBOR GENA - informativnost gena  Konzervativniji geni su dobri za filogenije na višim taksonomskim nivoima (geni za histone, citohrom C, itd.)  Evoluciono varijabilniji geni su dobri za filogenije na nižim taksonomskim nivoima (pseudogeni, VNTR, itd.)  Selektovani ili neutralni geni???
 28. Različite metode za rekonstrukciju filogenije  Metod minimalne evolucije i distanci (metod prosečnih distanci, tj. “neponderisani metod parnih grupa sa aritmetičkim prosecima”, engl. unweighted pair group method with arithmetic averages) – UPGMA.  Metod parsimonije (“ekonomičnosti”)  Metod maksimalne verodostojnosti
 29. Matrica parova distanci  Za meru udaljenosti (distancu) uzimamo udeo nukleotida koji se razlikuju među ispitanim sekvencama taksona. D = broj različitih nukleotida/ukupan broj nukleotida OTU = Operational Taxonomic Unit
 30. Primer 1 ACAAACAGTT CGATCGATTT GCAGTCTGGG 2 ACAAACAGTT TCTAGCGATT GCAGTCAGGG 3 ACAGACAGTT CGATCGATTT GCAGTCTCGG 4 ACTGACAGTT CGATCGATTT GCAGTCAGAG 5 ATTGACAGTT CGATCGATTT GCAGTCAGGA
 31. Matrica parova distanci 1 2 3 4 5 1 / 2 0.3 / 3 0.07 0.37 / 4 0.13 0.4 0.13 / 5 0.17 0.43 0.17 0.1 / Prvi korak dendrograma 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0 OTU 1 OTU 3
 32. Nova matrica distanci 1/3 2 4 5 1/3 / 2 0.34 / 4 0.13 0.4 / 5 0.17 0.43 0.1 / Drugi korak dendrograma 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0 OTU 1 OTU 3 OTU 4 OTU 5
 33. Nova matrica distanci 1/3 2 4/5 1/3 / 2 0.34 / 4/5 0.15 0.4 / Treći korak dendrograma 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0 OTU 1 OTU 3 OTU 4 OTU 5
 34. Nova matrica distanci 1/3/4/5 2 1/3/4/5 / 2 0.37 / Poslednji korak dendrograma 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0 OTU 1 OTU 3 OTU 4 OTU 5 OTU 2
 35. Radni zadatak = UPGMA
Publicité