Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Ppe g1 grupal

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Prochain SlideShare
PPE Jordi
PPE Jordi
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 8 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Les utilisateurs ont également aimé (20)

Similaire à Ppe g1 grupal (20)

Publicité

Plus récents (20)

Ppe g1 grupal

  1. 1. GRUP 1 Aplicacions i Ús de les TIC Jordi Juncadella Colmenero Danna Isabella Valencia Martinez Sònia Montaño Pérez Francesc Xavier Blanch i Miró PLA PERSONAL D’ESTUDI GRUPAL JORDI DANNA SÒNIA XAVIER
  2. 2. L’objectiu d’aquesta assignatura és donar d’una base de coneixements i competències en TIC a nivell acadèmic i professional. OBJECTIUS RECURSOS I MATERIALS METODOLOGIA 1. Cerca i selecció de la informació a la xarxa 2. Tractament i elaboració de la información digital. 3. Presentació i difusió de la información digital. 4. Nocions bàsiques de tecnologia digital. 5. Planificació del treball en un entorn virtual. 6. Estratègies de comunicació a la xarxa. 7. Actitud digital. Tots els materials estan en PDF, WEB o reproductor multimèdia. -Com treballar en equip en un entorn virtual. -Guia d’eines ofimàtiques. -Els marcadors socials. -Composició i redacció de la info. Digital. -La Wiki com a suport del treball col·laboratiu. -Competències informacionals. -Nocions de Tecnologia digital. -Procés de cerca i localització de la info. Per internet. -Google Drive com a suport del treball col·laboratiu. -Guia d’edició de vídeo. -Planificar l’estudi en línia. -Orientacions sobre els debats virtuals. -Actitud digital. -El projecte digital en equip. -Guia d’elaboració d’un guió digital. -Treball en equip en entorns virtuals. -Responsabilitat social corporativa. -Tractament digital de dades numèriques amb CALC. -Orientacions sobre els debats virtuals. -Treball en equip en entorns virtuals. -MODUL 1. Orientacions sobre els debats virtuals. Aquesta assignatura està basada en una metodologia de treball enfocada en projectes a la xarxa, realitzant un seguit d’activitats anomenades PAC i Pràctica, que estarien relacionades fins l’elaboració d’un projecte digital en grup. PRIMER: Inici del projecte: Navegació, comunicació i col·laboració a la xarxa. SEGON: Estructuració del projecte: Planificació i definició del projecte. TERCER: Desenvolupament del projecte: Tractament de la informació digital. QUART: Tancament i difusió del projecte: Presentació i discussió del projecte.
  3. 3. Activitats individuals i grupals Lliurament i objectius Recursos / Materials relacionats Calendari Dedicació* Descripció de l’activitat 1. Indicar el format i l’espai de lliurament. Indicar els recursos i materials de l’assignatura necessaris per poder resoldre l’activitat. Dates d’inici i lliurament previstes per l’activitat. Hores previstes de dedicació. PAC 1 Navegació i comunicació a la xarxa. 1. Presentació personal a l’aula i triar una preferència de focus temàtic del projecte. 2. Redactar un Pla Personal d’Estudi. 3. Debat, a partir d’un vídeo que us presentarà el professor col·laboradores del Tauler. 4.Formació de Grups de treball . 5.Elaboració primers acords de funcionament del grup i elecció del tema del projecte dins de cada grup. 6.Elaboració de la planificació grupal a partir de les planificacions individuals. - Adquirir habilitats de comunicació en un entorn virtual. - Iniciar el treball en grup en un entorn virtual. - Iniciar la planificació del treball en un entorn virtual. - Adquirir habilitats bàsiques d'estructuració i presentació de la informació. Com treballar en equip en entorns virtuals Audiovisual Guia d'eines ofimàtiques Composició i redacció de la informació digital La wiki com a suport del treball col·laboratiu Google Drive com a suport del treball col·laboratiu Planificar l'estudi en línia Orientacions sobre els debats virtuals El projecte digital en equip Audiovisual El projecte digital en equip Treball en equip en entorns virtuals: desenvolupament metodològic Mòdul 1. Orientacions sobre els debats virtuals 1.Del 28/02/17 Fins el 03/03/17. 2.Del 28/02/17 Fins el 09/03/17. 3.Del 09/03/17 Fins el 16/03/17. 4.Del 15/03/17 Fins el 19/03/17. 5.Des de la formació del grup fins el 28/03/17. 1. 2 hora de dedicació. 2. 5 hores de dedicació. 3. 5 hores de dedicació aprox. 4. 1 hora aprox. 5. 5 hores aprox. 6. 10 hores aprox.
  4. 4. Activitats individuals i grupals Lliurament i objectius Recursos / Materials Calendari Dedicació* PAC 2 Estructuració del Projecte: Tractament de la informació digital 1.Elaboració d’un conjunt de cerques en fonts d’informació criminològiques. Heu de trobar una sèrie de dades concretes sobre fets penals, especificades més avall 2.Realitzar (individualment) cerques relacionades amb el tema del projecte i compartir-les (amb el grup i el/la consultor/a)en un marcador social. Prèviament, cal consensuar els criteris de cerca. 3.Estructurar la Wikispaces de l’àrea de grup en dos gran seccions: “Tasca de grup” i “Projecte digital”, amb el seus apartats/pàgines corresponents. 4.Decidir quin serà l’índex del projecte. Es presentarà en forma d’una pàgina per a cada apartat dins de la secció “Projecte digital” de la wikispaces de grup. Cada pàgina/apartat de l’índex, inclourà una breu descripció genèrica del contingut que preveieu contindrà (a la PAC3). De forma optativa, es podrà fer un mapa conceptual que servirà per estructurar el projecte a realitzar. 5.Valorar el treball en equip usant una página de wikispaces, dins la secció “Tasques de grup”. 1. Potenciar el treball en equip en el procés d’aprenentatge dels continguts de l’assignatura. 2. Potenciar la planificació del treball en entorn virtual. 3. Cercar i seleccionar informació a la xarxa. 4. Adquirir habilitats de treball amb fonts d’informació criminològiques i la selecció d’informació dins aquestes bases. 5. Adquirir habilitats d’estructuració i presentació de la informació digital. Guia d'eines ofimàtiques Els marcadors socials La wiki com a suport del treball col·laboratiu Procés de cerca i localització de la informació per Internet Bases de dades jurídiques Excel per l'economia i l'empresa El projecte digital en equip Treball en equip en entorns virtuals: desenvolupament metodològic Tractament digital de dades numèriques amb CALC Del 29/03/2017. Fins el 24/04/2017. 15/20 hores setmanals aproximadament.
  5. 5. Activitats individuals i grupals Lliurament i objectius Recursos / Materials relacionats Calendari Dedicació* PAC 3 Desenvolupa ment; Elaboració i presentació de la info. Digital. 1. Autoavaluació personal i coavaluació dels companys i companyes del grup. 2. Realitzar les activitats proposades sobre el full de càlcul de la base de dades SBK. 3. Redactar el projecte a la wiki. 4. Descriure el procés de treball en grup i valorar el treball en equip usant un apartat de la wiki. 1. Reforçar les estratègies de treball en grup en un entorn virtual. 2. Adquirir habilitats d’elaboració i presentació de la informació digital. 3. Adquirir habilitats d’anàlisi i tractament de dades digitals numèriques. Ús del full de càlcul. 4. Adquirir habilitats de tractament d’imatges digitals. Guia d'eines ofimàtiques Composició i redacció de la informació digital La wiki com a suport del treball col·laboratiu Excel per l'economia i l'empresa El projecte digital en equip Tractament digital de dades numèriques amb CALC Del 25/04/17. Fins el 15/05/17. 15/20 hores setmanals aproximadament.
  6. 6. Activitats individuals i grupals Lliurament i objectius Recursos / Materials relacionats Calendari Dedicació* PAC 4 Tancament i difusió; Difusió i discussió de la inf. A la xarxa. 1. Valoració del projecte d’un altre grup. 2. Conclusió - Reflexió final del semestre. 3. Tancament del projecte a la wiki de grup. 4. Presentació i difusió del projecte a la wiki de l’aula. 5. Defensa del projecte a la wiki de l’aula Competències. 1. Consolidar el treball en grup. 2. Consolidar les habilitats de comunicació en un entorn virtual d'aprenentatge. 3. Consolidar estratègies de presentació de la informació digital. 4. Adquirir estratègies per difondre el projecte digital. Composició i redacció de la informació digital La wiki com a suport del treball col·laboratiu Orientacions sobre els debats virtuals El projecte digital en equip Del 16/05/17.Fins el 14/06/17 15/20 hores setmanals aproximadament. Competències adquirides en l’assignatura al finalitzar el semestre: • Cerca i selecció de la informació a la xarxa. • Tractament i elaboració de la informació digital. • Presentació i difusió de la informació digital. • Nocions bàsiques de tecnologia digital. • Planificació del treball en un entorn virtual. • Estratègies de comunicació a la xarxa. • Treball en equip en xarxa. • Actitud digital.
  7. 7. - Opció per superar l'assignatura: Avaluació Continuada (AC) + Pràctica Final(Pr) L´avaluació a UATIC es basa única i exclusivament en l´avaluació continuada. A partir d´un seguit d'activitats es valora el nostre procés d'aprenentatge durant l'assignatura. L´assoliment de cada fase del projecte virtual porta associada la realització de tres activitats d'avaluació continuada (PAC’s) i una Pràctica final (Pr). QUADRANT MENSUAL DATES LÍMITS PER ENTREGAR FEINA 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 PAC1 29 30 31 1 2 3 PAC 2.1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 PAC 2.4 18 19 20 21 22 PAC 2.5 23 24 PAC2entrega 25 26 27 28 29 30 PAC3.2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 PAC 3.3 11 12 13 14 PAC 3.4 15 PAC3entrega 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 PAC 4.3 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 PAC4entrega 15 16 17 18 FEBRER MARÇ ABRIL MAIG JUNY

×