Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Prochain SlideShare
Ppe g1 grupal
Ppe g1 grupal
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 10 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Similaire à PPE Jordi (20)

Plus récents (20)

Publicité

PPE Jordi

 1. 1. (PPE) PLA PERSONAL D’ESTUDI JORDI JUNCADELLA COLMENERO ESTUDIUANT GRAU DE CRIMINOLOGIA DE L’UOC. ÚS I APLICACIÓ DE LES TIC; AULA1 PROFESSOR: JOAN FRANCESC GALEANO AUNION. CURS: 2016-2017.
 2. 2. L’objectiu d’aquesta assignatura és donar d’una base de coneixements i competències en TIC a nivell acadèmic i professional. OBJECTIUS RECURSOS I MATERIALS METODOLOGIA 1. Cerca i selecció de la informació a la xarxa Tots els materials estan en PDF, WEB o reproductor multimèdia. Aquesta assignatura està basada en una metodologia de treball enfocada en projectes a la xarxa, realitzant un seguit d’activitats anomenades PAC i Pràctica, que estarien relacionades fins l’elaboració d’un projecte digital en grup. 2. Tractament i elaboració de la informació digital. -Com treballar en equip en un entorn virtual. -Guia d’eines ofimàtiques. -Els marcadors socials. 3. Presentació i difusió de la informació digital. -Composició i redacció de la info. Digital. -La Wiki com a suport del treball col·laboratiu. -Competències informacionals. El projecte digital; PRIMER: Inici del projecte: Navegació, comunicació i col·laboració a la xarxa. 4. Nocions bàsiques de tecnologia digital. 5. Planificació del treball en un entorn virtual. -Nocions de Tecnologia digital. -Procés de cerca i localització de la info. Per internet. -Google Drive com a suport del treball col·laboratiu. SEGON: Estructuració del projecte: Planificació i definició del projecte. TERCER: Desenvolupament del projecte: Tractament de la informació digital. QUART: Tancament i difusió del projecte: Presentació i discussió del projecte. 6. Estratègies de comunicació a la xarxa. -Guia d’edició de vídeo. -Planificar l’estudi en línia. 8. Actitud digital. -Orientacions sobre els debats virtuals. -Actitud digital. -El projecte digital en equip. -Guia d’elaboració d’un guió digital. -Treball en equip en entorns virtuals. -Responsabilitat social corporativa. -Tractament digital de dades numèriques amb CALC. -Orientacions sobre els debats virtuals. -Treball en equip en entorns virtuals. -MODUL 1. Orientacions sobre els debats virtuals.
 3. 3. Activitats individuals i grupals Lliurament i objectius Recursos / Materials relacionats Calendari Dedicació* Descripció de l’activitat 1. Indicar el format i l’espai de lliurament. Indicar els recursos i materials de l’assignatura necessaris per poder resoldre l’activitat. Dates d’inici i lliurament previstes per l’activitat. Hores previstes de dedicació. PAC 1 Navegació i comunicació a la xarxa. 1. Presentació personal a l’aula i triar una preferència de focus temàtic del projecte. 2. Redactar un Pla Personal d’Estudi. 3. Debat, a partir d’un vídeo que us presentarà el professor col·laboradores del Tauler. 4.Formació de Grups de treball . 5.Elaboració primers acords de funcionament del grup i elecció del tema del projecte dins de cada grup. 6.Elaboració de la planificació grupal a partir de les planificacions individuals. Adquirir habilitats de comunicació en un entorn virtual. Iniciar el treball en grup en un entorn virtual. Iniciar la planificació del treball en un entorn virtual. Adquirir habilitats bàsiques d'estructuració i presentació de la informació.  Com treballar en equip en entorns virtuals Audiovisual  Guia d'eines ofimàtiques  Composició i redacció de la informació digital  La wiki com a suport del treball col·laboratiu  Google Drive com a suport del treball col·laboratiu  Planificar l'estudi en línia  Orientacions sobre els debats virtuals  El projecte digital en equip Audiovisual  El projecte digital en equip  Treball en equip en entorns virtuals: desenvolupament metodològic  Mòdul 1. Orientacions sobre els debats virtuals 1.Del 28/02/17 Fins el 03/03/17. 2.Del 28/02/17 Fins el 09/03/17. 3.Del 09/03/17 Fins el 16/03/17. 4.Del 15/03/17 Fins el 19/03/17. 5.Des de la formació del grup fins el 28/03/17. 1. 2 hora de dedicació. 2. 5 hores de dedicació. 3. 5 hores de dedicació aprox. 4. 1 hora aprox. 5. 5 hores aprox. 6. 10 hores aprox.
 4. 4. Activitats individuals i grupals Lliurament i objectius Recursos / Materials relacionats Calendari Dedicació* PAC 2 Estructuració del Projecte: Tractament de la informació digital 1.Elaboració d’un conjunt de cerques en fonts d’informació criminològiques. Heu de trobar una sèrie de dades concretes sobre fets penals, especificades més avall 2. Realitzar (individualment) cerques rel acionades amb el tema del projecte i compartir- les (amb el grup i el/la consultor/a)en un marcador social. Prèviament, cal consensuar els criteris de cerca. 3. Estructurar la Wikispaces de l’àrea de grup en dos gran seccions: “Tasca de grup” i “Projecte digital”, amb el seus apartats/pàgines corresponents. 4. Decidir quin serà l’índex del projecte. Es presentarà en forma d’una pàgina per a cada apartat dins de la secció “Projecte digital” de la wikispaces de grup. Cada pàgina/apartat de l’índex, inclourà una breu descripció genèrica del contingut que preveieu contindrà (a la PAC3). De 1. Potenciar el treball en equip en el procés d’aprenentatge dels continguts de l’assignatura. 2. Potenciar la planificació del treball en entorn virtual. 3. Cercar i seleccionar informació a la xarxa. 4. Adquirir habilitats de treball amb fonts d’informació criminològiques i la selecció d’informació dins aquestes bases. 5. Adquirir habilitats d’estructuració i presentació de la informació digital.   Guia d'eines ofimàtiques  Els marcadors socials   La wiki com a suport del treball col·laboratiu   Procés de cerca i localització de la informació per Internet   Bases de dades jurídiques   Excel per l'economia i l'empresa   El projecte digital en equip   Treball en equip en entorns virtuals: desenvolupament metodològic   Tractament digital de dades numèriques amb CALC Del 29/03/2017. Fins el 24/04/2017. 15/20 hores setmanals aproximadament.
 5. 5. forma optativa, es podrà fer un mapa conceptual que servirà per estructurar el projecte a realitzar. 5.Valorar el treball en equip usant una pàgina de wikispaces, dins la secció “Tasques de grup”.
 6. 6. Activitats individuals i grupals Lliurament i objectius Recursos / Materials relacionats Calendari Dedicació* PAC 3 Desenvolupament; Elaboració i presentació de la inf. Digital. 1. Autoavaluació personal i coavaluació dels companys i companyes del grup. 2. Realitzar les activitats proposades sobre el full de càlcul de la base de dades SBK. 3. Redactar el projecte a la wiki. 4. Descriure el procés de treball en grup i valorar el treball en equip usant un apartat de la wiki. 1. Reforçar les estratègies de treball en grup en un entorn virtual. 2. Adquirir habilitats d’elaboració i presentació de la informació digital. 3. Adquirir habilitats d’anàlisi i tractament de dades digitals numèriques. Ús del full de càlcul. 4. Adquirir habilitats de tractament d’imatges digitals.  Guia d'eines ofimàtiques   Composició i redacció de la informació digital   La wiki com a suport del treball col·laboratiu   Excel per l'economia i l'empresa   El projecte digital en equip   Tractament digital de dades numèriques amb CALC Del 25/04/17. Fins el 15/05/17. 15/20 hores setmanals aproximadament.
 7. 7. Activitats individuals i grupals Lliurament i objectius Recursos / Materials relacionats Calendari Dedicació* PAC 4 Tancament i difusió; Difusió i discussió de la inf. A la xarxa. 1. Valoració del projecte d’un altre grup. 2. Conclusió - Reflexió final del semestre. 3. Tancament del projecte a la wiki de grup. 4. Presentació i difusió del projecte a la wiki de l’aula. 5. Defensa del projecte a la wiki de l’aula Competències. 1. Consolidar el treball en grup. 2. Consolidar les habilitats de comunicació en un entorn virtual d'aprenentatge. 3. Consolidar estratègies de presentació de la informació digital. 4. Adquirir estratègies per difondre el projecte digital.  Composició i redacció de la informació digital   La wiki com a suport del treball col·laboratiu   Orientacions sobre els debats virtuals   El projecte digital en equip Del 16/05/17.Fins el 14/06/17 15/20 hores setmanals aproximadament. Competències adquirides en l’assignatura al finalitzar el semestre: • Cerca i selecció de la informació a la xarxa. • Tractament i elaboració de la informació digital. • Presentació i difusió de la informació digital. • Nocions bàsiques de tecnologia digital. • Planificació del treball en un entorn virtual. • Estratègies de comunicació a la xarxa. • Treball en equip en xarxa. • Actitud digital.
 8. 8. - Opció per superar l'assignatura: Avaluació Continuada (AC) + Pràctica Final (Pr) L´avaluació a UATIC es basa única i exclusivament en l´avaluació continuada. A partir d´un seguit d'activitats es valora el nostre procés d'aprenentatge durant l'assignatura. L´assoliment de cada fase del projecte virtual porta associada la realització de tres activitats d'avaluació continuada (PAC’s) i una Pràctica final (Pr). - Coneixement i habilitats personals. Idiomes: - Català nivell alt. - Castellà nivell alt. - Anglès nivell bàsic/mitjà. Ús informàtic Word: Mitjà Accés: Mitjà. Excel: Mitjà Ad. Acrobat: Baix. P. Point: Mitjà Outlook: Mitjà. Google drive; Mitjà. Gmail: Mitjà Wikispaces: Baix.
 9. 9. DISPONIBILITAT HORÀRIA Quadrant per setmanes. TARDES TARDES TARDES TARDES TARDES FESTA FESTA MATINS MATINS MATINS MATINS MATINS MATINS MATINS FESTA FESTA FESTA FESTA FESTA FESTA FESTA QUADRANT MENSUAL 27 F 28 F 1 F 2 F 3 F 4 F 5 F 6 T 7 T 8 T 9 T 10 T 11 F 12 F 13 M 14 M 15 M 16 M 17 M 18 M 19 M 20 M 21 F 22 F 23 F 24 F 25 F 26 F 27 T 28 T 29 T 30 T 31 T 1 F 2 F 3 M 4 M 5 M 6 M 7 M 8 M 9 M 10 F 11 F 12 F 13 F 14 F 15 F 16 F 17 T 18 T 19 T 20 T 21 T 22 F 23 F 24 M 25 M 26 M 27 M 28 M 29 M 30 M 1 F 2 F 3 F 4 F 5 F 6 F 7 F 8 T 9 T 10 T 11 T 12 T 13 F 14 F 15 M 16 M 17 M 18 M 19 M 20 M 21 M 22 F 23 F 24 F 25 F 26 F 27 F 28 F 29 T 30 T 31 T 1 T 2 T 3 F 4 F 5 M 6 M 7 M 8 M 9 M 10 M 11 M 12 F 13 F 14 F 15 F 16 F 17 F 18 F FEBRER MARÇ ABRIL MAIG JUNY HORES DE TREBALL MATÍ (M) de 06:30 a 15:00h. 08:30h. De dill. a div.// i diss. i dg. 12h diàries de 07:00 a 19:00h. HORES DE TREBALL TARDA (T) de 14:30 a 23:00h. De dill. A div. 08:30h. I cap de setmana festa
 10. 10. Després de treballar puc dedicar entre 5 i 6 hores diàries, aproximadament, a les PAC’s de les 3 assignatures que curso. Els dies de festa hi puc dedicar entre 8 i 11 hores diàries aproximadament. Podent ésser més hores depenent de les PAC’s. BIBLIOGRAFIA - Pàgina web; Universitat Oberta de Catalunya. Pla docent i cronologia de l’assignatura 20.500 – Ús i aplicació de les TIC aula . Obtingut el (08/03/2017) des de la pàg. Web; http://cv.uoc.edu/cgibin/uocapp?s=f906078184c303c51e290cde34d2e22fe173263891b3ca677b9449f9fb7d2b5aeac2e1f880d6b4 03b351b7e5ec1c0dd899c06da9c10512c62131b1d58e08b84c&ticket=ST-2817425-76T1eZHHHCXLH77vFQZP-cv.uoc.edu.

×