Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Презентація на тему: "Хімічні явища в природньому довкіллі"

60 723 vues

Publié le

Підготував учень 7 класу Калашніков Данило

Publié dans : Formation
  • Identifiez-vous pour voir les commentaires

Презентація на тему: "Хімічні явища в природньому довкіллі"

  1. 1. Хімічні явища в природньому довкіллі. Виконав учень 7 класу ГНТН Калашніков Данило
  2. 2. Гниття як природне хімічне явище.
  3. 3.  Гниттям називають природне хімічне явище, під час якого органічні речовини, переважно білки, перетворюються на інші органічні, а також неорганічні речовини. Внаслідок цього ґрунт збагачується поживними речовинами (перегноем або гумусом). Гниттю сприяють вологість, бактерії, обмежений доступ повітря. Ознакою цього природного хімічного явища є виділення тепла.  Завдяки гниттю не накопичуються відмерлі рештки організмів, а ґрунт збагачується перегноєм.
  4. 4.  Найпоширенішою хімічною реакцією в природі є окиснення, тобто взаємодія речовин із киснем. Окиснення ще називають повільним горінням.  Повільне окіснення відбувається в організмі людини, тварин, рослин. Теплота, що при цьому виділяється, розсіюється у довкіллі. А якщо теплота не відводиться, то живий організм хворіє і може загинути.  Повільне окиснення лежить в основі такого важливого життєвого процесу, як дихання. При повільному окисненні поживних речовин організму виділяється тепло, яке й забезпечує нормальну життєдіяльність і температуру організму.  Окиснення
  5. 5.  Горіння - це хімічне явище, що супроводжується виділенням тепла і світла. Горіння
  6. 6.  Умови горіння. Найпоширенішим є горіння речовин у кисні, що входить до складу повітря. Кожна речовина характеризується певною температурою займання. Так називають температуру, за якої починається горіння.  Для процесу горіння потрібні такі три умови: горюча речовина, окисник (кисень), джерела запалювання.  Під час спалювання, наприклад, вугілля утворюються такі речовини, як вода та вуглекислий газ. Отже, під час горіння одні речовини перетворилися на інші, і при цьому утворилися речовини з новими властивостями: вуглекислий газ — газоподібна речовина, а вода — це рідина.
  7. 7.  Суть хімічних явищ полягає у перетворенні речовин, яке супроводжується утворенням однієї або декількох нових речовин. Хімічне явище і є хімічною реакцією.  Ознаками хімічних реакцій можуть бути виділення газу, утворення або зникнення осаду, зміна забарвлення, поява або зникнення запаху, виділення або поглинання теплоти, випромінювання світла тощо.  Для виникнення і перебігу хімічної реакції необхідно подрібнення, перемішування речовин і нагрівання їх до певної температури. Висновок

×