Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Otwarte Miasta

976 vues

Publié le

Prezentacja Kasi Mikołajczyk (Fundacja Fundament) z 11 spotkania Data Science Warsaw

Publié dans : Données & analyses
 • Soyez le premier à commenter

Otwarte Miasta

 1. 1. Jakie dane ma miasto? i jak się dowiedzieć tego samego?
 2. 2. Jakie dane ma miasto? ● finansowe (wydatki, umowy, przetargi) ● geodane (mapy GIS, MPZP, mapy akustyczne) ● kulturalne (wydarzenia, imprezy) ● środowiskowe (drzewa, zanieczyszczenie powietrza) ● sportowe (kluby sportowe, orliki, boiska) ● transportowe (rozkład jazdy, pozycje GPS pojazdów) ● statystyki (wszystkie analizy, raporty)
 3. 3. Co wie miasto? O sobie – liczba pracowników, wydatki miasta, dochody miasta, planowane inwestycje, kształt tych inwestycji a także koszty ich utrzymania, O nas – liczba mieszkańców, wnoszone przez nas opłaty, liczba osób mieszkających w danym miejscu (deklaracja „śmieciowa”), liczba posiadanych dzieci (program rodzina 500+) i to gdzie chodzą do szkoły O biznesie – liczba firm, odprowadzany przez nie podatek PIT, liczka i miejsce koncesji na alkohol O przestrzeni – miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego... Co może dodatkowo wiedzieć miasto: Którędy chodzimy i jeździmy (miejski monitoring i miejski system transportowy)
 4. 4. Kto udostępnia już teraz dane? ● Gdańsk (otwartygdansk.pl) ● Poznań (poznan.pl/api/) ● Warszawa (api.um.warszawa.pl) ● Wrocław (wroclaw.pl/open-data) ● Dane centralne (danepubliczne.gov.pl) ● Inne dane (mojepanstwo.pl/api)
 5. 5. A jeśli nie ma dedykowanej strony?
 6. 6. Jest informacja publiczna! “Każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie określonych w niniejszej ustawie.” Art 1.1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej
 7. 7. Informacja publiczna - kto posiada? 1) organy władzy publicznej; 2) organy samorządów gospodarczych i zawodowych; 3) podmioty reprezentujące zgodnie z odrębnymi przepisami Skarb Państwa; 4) podmioty reprezentujące państwowe osoby prawne albo osoby prawne samorządu terytorialnego(...); 5) podmioty reprezentujące (...), które wykonują zadania publiczne lub dysponują majątkiem publicznym, oraz osoby prawne, w których Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub samorządu gospodarczego albo zawodowego mają pozycję dominującą w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencjii konsumentów Art 4.1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej
 8. 8. Informacja publiczna - jak znaleźć? 1) Biuletyn Informacji Publicznej albo 2) Wniosek o dostęp do informacji publicznej (np. www.mojepanstwo.pl/pisma, e-mailem, ustnie, pismem) Jakie informacje, w jakim formacie, w jakim celu, jak dostarczona (email, fax, odbiór osobisty, dalekopis, wysyłka pocztą), imię i nazwisko.
 9. 9. A jeśli nie wiemy o co zapytać?
 10. 10. Możemy: - przeglądać zapytania ofertowe i przetargowe - przeglądać wyniki postępowań przetargowych - przeglądać zarządzenia - regularnie składać wnioski o wykaz podpisanych umów i jednocześnie wnioskować oto, aby miasta udostępniały takie dane “same z siebie” ;-)
 11. 11. Dziękuję za uwagę Katarzyna Mikołajczyk katarzyna.mikolajczyk@epf.org.pl @kasia_lodz

×