2 р анги жишиг даалгавар

S
SGSHead Of Laboratory at Specialized inspection agency à SGS

2-r angi jishig daalgavar

2-Р АНГИЙН МАТЕМАТИКИЙН МЭДЛЭГ ЧАДВАРЫГ ҮНЭЛЭХ ЖИШИГ ДААЛГАВАР
ХУВИЛБАР 1 . СЭРГЭЭН САНАХ ТҮВШИН
ХУГАЦАА-40 МИН
ОГНОО.....................АНГИ БҮЛЭГ......... СУРАГЧИЙН НЭР...............................
ХИЧЭЭЛ ЗААГЧ БАГШ.............................................
1. 1-ээс 100 хүртэлх тоогоо бичээрэй. . /2 оноо/
2. Сондгой тоогоо улаан өнгөөр будаарай. . /2 оноо/
1
3. 2 см талтай квадрат дүрс зураарай. . /2 оноо/
4. Дараах дүрсүүдээс тэгш өнцөгтийг ялган будаарай. / 2оноо/
5. Дараах хэрчим дээр 5-аар нэмэгдүүлэн тоогоо бичээрэй. . /2 оноо/
0
6. Дараах хэрчим дээр 10-аар нэмэгдүүлэн тоогоо бичээрэй. . /2 оноо/
0
7. Долоон гарагийг нэрлэнэ үү. . /2 оноо/
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
8. 12 ЖИЛИЙГ НЭРЛЭ. ЧИ ЯМАР ЖИЛТЭЙ ВЭ? / 2 ОНОО/
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
9. ТАНАЙ АМ БҮЛ ХЭД ВЭ? ХЭН ХЭНТЭЙГЭЭ АМЬДАРДАГ ВЭ? /2 ОНОО/
..............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
10. ЖИЛИЙН 4 УЛИРЛЫГ НЭРЛЭНЭ ҮҮ. УЛИРЛЫН ОНЦЛОГ ШИНЖИЙГ ДУРЬДАНА УУ? / 2 ОНОО/
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
11. ТООГ ТЭМДЭГЛЭДЭГ ЦИФРИЙГ БИЧ. / 1 ОНОО/
..............................................................................................................................................................................
12. ДАРААХ ТООНУУДЫГ ЦИФРЭЭР БИЧЭЭРЭЙ. /2 ОНОО/
Дөрин дөчин ес, далан зургаа, ерэн хоёр, хорин найм, хоёр зуун ерэн тав, есөн зуун ерэн ес,
хоёр мянга хорин дөрөв
...............................................................................................................................................................
13. Дараах тоонуудыг уншаад бичээрэй../ 2 оноо/
19, 37, 48, 73, 69, 96, 100, 112, 205, 356, 729, 486, 502, 907 , 1000, 1206, 2014
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
14. Дээрх тоонуудыг тэгш сондгой тоогоор ялган бичээрэй. / 2 оноо/
...............................................................................................................................................................................
.
...............................................................................................................................................................................
.
15. Тэгш өнцөгтийн хүрээний уртыг яаж олох вэ? Бичээрэй.
...............................................................................................................................................................................
.
...............................................................................................................................................................................
.
16.Одны оронд тохирох тоог бичэээрэй.
500+ =700 + 500= 900 800- = 600 - 200 =40
17. Үлдээсэн 2 талыг гүйцээн тэгш өнцөгт болгож зураарай.
2-Р АНГИЙН МАТЕМАТИКИЙН ХИЧЭЭЛИЙН ЖИШИГ ДААЛГАВАР
ХУВИЛБАР 2 ОЙЛГОХ ТҮВШИН ХУГАЦАА-40 МИН
огноо.....................анги бүлэг......... сурагчийн нэр...............................
хичээл заагч багш.............................................
1. Илэрхийллийг бодоорой. / 5 оноо /
12+2= 12+21= 13+24= 34+14= 21+13=
33+42= 56+11= 23+20= 50+42= 52+7=
2. Илэрхийллийг бодоорой. / 5 оноо /
13+7= 45+5= 48+2= 35+15= 26+24=
14+26= 40+50= 39+41= 28+42= 63+27=
3. Илэрхийллийг бодоорой. / 5 оноо /
35 +9= 27+4= 43+9= 16+16= 57+8=
28+34= 48+49= 18+25= 26+18= 48+37=
4. Илэрхийллийг бодоорой. / 5 оноо /
13-3= 15-5= 11-2= 17-9= 20-1=
14-8= 20-5= 24-6= 42-6= 33-9=
5. Илэрхийллийг бодоорой. / 5 оноо /
77-46= 65-47= 40-36= 67-29= 45-27=
69-39= 73-35= 85-27= 90-35= 75-34=
6. Үржвэрийг олоорой. . / 5 оноо /
2х9= 4х5= 5х9= 9х9= 5х7=
8х3= 6х9= 7х8= 8х2= 8х9=
7. Үржвэрийг олоорой. . / 5 оноо /
8х2= 4х8= 7х7= 6х8= 3х9=
9х4= 6х6= 2х10= 4х9= 3х7=
8. Үржвэрийг олоорой. . / 5 оноо /
8:2= 10:2= 15:3= 72:8= 56:7=
36:6= 36:6= 36:4= 42:6= 35:5=
9. Дараах дүрсүүдийг нэрлээрэй. / 2 оноо/
..........................................................................................................................................................................
10.Доржийнх энэ хавар 41 хонь, 33 ямаа төллөжээ. Тэднийх нийт хэдэн төл малтай
болсон бэ? / 2 оноо/
11.Гүйцээн багцлаарай. Хэдэн багц болсон бэ? / 2 оноо/
12.Өгөгдсөн тооны хамгийн ойрын аравтуудыг бичээрэй. / 2 оноо/
60<62<70 <44< <85< <56<
< 73< <98<
13. Үржвэрийн утгад тохируулан багцлаарай. / 2 оноо/
2х4= 3х5= 5х3=
14.Тоон шулуун дээр нийлбэр нь 100 гарах хос тоонуудыг холбоорой. / 2 оноо /
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
15.Аялагч галт тэргээр 45 км зам туулаад, цааш машинаар 26 км зам явав. Аялагч нийт
хэдэн км зам туулсан бэ? / 2 оноо/
16.Сурагчид ногоо түүж шуудайд хийж савлав.Эхлээд жинлэхэд 36 кг, хэсэг ногоо
түүсний дараа дахин жинлэхэд 61 кг болсон байв. Сурагчид шуудайд хэдэн кг ногоо
нэмж хийсэн бэ? / 2 оноо/
17.Тохирох тоог олж хүснэгтийг бөглөөрэй. / 4 оноо /
18.12 сарын цаг агаар хүснэгтэд цас орсон өдрүүдийг тэмдэглэжээ.Нийт 31 өдрөөс
Эрдэнэтэд хэдэн өдөр цас ороогүй вэ? Хамгийн их цас орсон болон хамгийн бага цас
орсон аймгуудын зөрүү хэд вэ? / 2 оноо/
хасагдагч 42 51
хасагч 17 45
ялгавар 19 32
I нэмэгдэхүүн 27 41
II нэмэгдэхүүн 18 29
Нийлбэр 82 90 63
Хөвсгөл
Дархан
Эрдэнэт
Сайншан
д
19. Аль нь кубын дэлгээс вэ? / 1 оноо/
А . Б. В.
Г. Д. Е.
20. Дараах дүрсүүд кубын дэлгээс болж чадах уу? / 2 оноо/
А. Б. В.
2-Р АНГИЙН МАТЕМАТИКИЙН ХИЧЭЭЛИЙН МЭДЛЭГ ЧАДВАРЫГ ҮНЭЛЭХ ЖИШИГ ДААЛГАВАР
хувилбар 3 . хэрэглэх түвшин хугацаа-40 мин
огноо.....................анги бүлэг......... сурагчийн нэр...............................
хичээл заагч багш.............................................
1. Нийт хэдэн куб болж байна вэ? / 2 оноо/
.......... ..............
2. Дараах биетийг нэрлэн, ирмэг, орой, талсыг нь тоолоорой. / 2 оноо /
Ирмэг................
Орой.................
Талс.................
Нэр..................
3. Тэнцүү илэрхийлэл мөн эсэхийг шалгаарай. / 2 оноо /
26+33=15+54 60+17=26+51 68-25=86-33 94-41=33+20
4. Ямар тоонуудыг аравтаар тоймловол 20 гарах вэ? / 1 оноо/
5. Илэрхийллийн утгыг олж, аравтаар тоймлоорой. / 3 оноо/
43++27-18+25= 39-21+42+32= 46+12-13+31=
6. Шугам дээр тэмдэглэсэн тэмдэглэгээг үржвэр болгон бичээрэй. / 1 оноо/
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
7. Үржвэр хэлбэрээр бичээд бодоорой. / 3 оноо/
....................................
..................................... ...................................
8. Ямар тоо дүрсэлснийг бичээрэй./ 1 оноо/
................ .................. ....................
9. Дэгдээхийнүүдийг 5, 5-аар багцлаарай. Хэдэн багц болсон бэ? Үржвэр хэлбэрээр
бичээрэй. . / 2 оноо/
10. Илэрхийллийн утгыг олоод, ижил утгатай илэрхийллүүдийг холбоорой./ 2 оноо/
11.Нийлбэрийг олоорой./1 оноо/
З А Н З А НЗ А Н
34+17-618+12-5
71-50+450-13+8
2-Р АНГИЙН МАТЕМАТИКИЙН ХИЧЭЭЛИЙН МЭДЛЭГ САДВАР ҮНЭЛЭХ ЖИШИГ ДААЛГАВАР
хувилбар 3 . хэрэглэх түвшин хугацаа-40 мин
огноо.....................анги бүлэг......... сурагчийн нэр...............................
хичээл заагч багш.............................................
1. Үйлдлийг гүйцэтгээрэй. Үржвэр ноогдворыг ихээс бага руу эрэмбэлээрэй. / 3 оноо/
2. Хүүхдүүд биеийн тамирын хичээл дээр эгнээгээр жагсав. Хэдэн эгнээгээр жагссан
бэ?
Эгнээ бүрт хэдэн хүүхэд жагссан бэ?Нийт хэдэн хүүхэд жагссан бэ?/ 1 оноо/
3. Саран өдөрт 3 ширхэг цаг засав. Бишрэл өдөрт түүнээс 3 дахин олон цаг засав.
Бишрэл өдөрт хэдэн ширхэг цаг зассан бэ? /2 оноо/
Саран
Бишрэл
4. Үйлдлийг гүйцэтгээрэй. / 3 оноо/
18 ÷ 6= 36 ÷ 6= 48 ÷ 6= 54 ÷ 6= 60 ÷ 6= 24 ÷ 6=
х5
3
10
2
5 х4
7
10
3
4 :3
30
6
21
15
2 2
34
268
5. Хулан, Болд, Бат, Номин нар насаараа баганан диаграмм зохиожээ.Хамгийн ахмад нь
хэн бэ? Хулан, Батаас эгч үү / 2 оноо/
6. :4 найз цэцэг хайчлав. Хүүхэд бүр хэдэн цэцэг хайчилсан бэ? Бат, Гэрэл хоёрын хэн
нь олон цэцэгтэй вэ? / 2 оноо /
Бат
Гэрэл
Оюун
Болд
2 6 8
7. Долгион, Дөлгөөн ихэр хүүхдүүд Тэдний бүх хувцас, хэрэглэл, юмс ижилхэн.Зургийг
ажиглаад гүйцээн зураад, юу юу хэчнээн байгааг тоолон ажиглан ярилцаад, дүнг
хүснэгтэд бичээрэй.
0
2
4
6
8
10
12
14
Бат Номин Хулан Болд
нас
нас
долгион дөлгөөн нийт
товч 4 4 8
бөмбөг
алим
халаас
2-Р АНГИЙН МАТЕМАТИКИЙН ХИЧЭЭЛИЙН МЭДЛЭГ ЧАДВАР ҮНЭЛЭХ ЖИШИГ ДААЛГАВАР
хувилбар 4 Задлан шинжлэх ТҮВШИН хугацаа-40 мин
огноо.....................анги бүлэг......... сурагчийн нэр...............................
хичээл заагч багш.............................................
1. Нэгэн сургуулийн сурагчдын жинг харуулав. Тэд тус бүр хэдэн кг жинтэй вэ?Хэн нь
хамгийн хөнгөн жинтэй байна вэ? Бат Номингоос хөнгөн үү? / 2 оноо/
2. Дараах биеүдийн ирмэг, талс, оройг тоолж тэмдэглэнэ үү. / 5 оноо/
3. Дараах дүрсүүдийг
хаана байрлуулсныг
олоорой. Нар Е5, мөөг Д3,
В4 нүднүүдэд тус бүр
зураарай. / 2 оноо/
7
6
5
4
3
2
1
22
24
26
28
30
Бат Хулан Дорж Номин
2-р ангийн сурагчдын жин/кг/
2-р ангийн
сурагчдын жин/кг/
ирмэг орой талс
А Б В Г Д Е Ё Ж З
4. Тоог орны нэмэгдэхүүний нийлбэрт задлан бичээрэй. / 3 оноо/
234, 729, 561, 835, 422
5. Харгалзуулаарай / 2 оноо/
15 см + 85 см 10 кг + 64 кг
1 метр 100 кг – 26 кг
79 см – 69 см 45 мин + 15 мин
3 цаг – 2 цаг 84 см + 16 см
10 дм 1 дм
6. Тооцоолоорой / 5 оноо/
7. Хамгийн том савыг усаар дүүргэхийн тулд жижиг сав тус бүрээр хэдэн удаа
ус зөөх вэ? / 2 оноо/
40 л 3 л 2 л 5 л
Бодолт:
2-Р АНГИЙН МАТЕМАТИКИЙН M ЭДЛЭГ ЧАДВАРЫГ ҮНЭЛЭХ ЖИШИГ ДААЛГАВАР
хувилбар 5 . Үнэлэх түвшин
хугацаа-40 мин
огноо.....................анги бүлэг......... сурагчийн нэр...............................
хичээл заагч багш.............................................
1. Хүснэгт бүр хэдэн нүдтэй байна вэ? Чи яаж олсноо бусадтай ярилцаарай.
Өөр хялбар арга байж болох уу? / 4 оноо /
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
Шүрнүүд дээрх тоог гүйцээгээрэй./ 5 оноо/
• Хэдийн хуваагдагчид вэ? Үйлдлийг гүйцэтгэж батлаарай.
• Сондгой тоонуудыг түүж бичээрэй. Нэмэх үйлдлээр 2 дахин ихэсгээрэй.
• 2-ын хуваагдагч болох тоонуудыг улаан өнгөөр будаарай.
• Аравтын орны цифр нь нэгжийн орноос 2 дахин бага байх тоо аль нь вэ?
2. Бөмбөлгүүдийг 3-аар багцлаарай. Нэг багц бөмбөлгөө 1 мөрөнд
байрлуулаарай. Хэдэн мөр болсон бэ? / 2 оноо/
3. Тоон тэнцэтгэл үнэн байхаар тохирох үйлдлийн тэмдгийг бичээрэй. / 4 оноо/
6 24159
10 * 5 = 15 5 * 6= 30 40 * 5 = 35 42 * 7 = 6
3 * 3 = 9 90 * 10 = 9 27 * 9 = 3 81 * 11 = 70
4. Хэрэм нэг цагт 3 боргоцой цөмдөг. Хэрэм 4 цагт хэдэн боргоцой цөмөх вэ?
5. Хэрчмээр бодлого зохиож бодоорой. / 2 оноо/
?
6. Бат багшаасаа: Та хэдэн настай вэ? гэтэл багш: Би 29-40 хоорондох
6-д хуваагддаг тоотой тэнцүү настай гэжээ. Батын багш хэдэн настай байж
болох вэ? / 2оноо/
7. Дараах хүснэгтэд өгөгдсөн дүрсүүдийг ажиглаарай. / 5 оноо /
А. Дугуй дүрс талтай юу?
Б. Дөрвөн талтай гэдгийг яаж таних вэ?
В. Өөр өнгөтэй дүрсүүдийн ижил болон ялгаатай шинжийн талаар ярилцаара
Цагаан Цагаан биш
Дөрвөн талтай
Дөрвөн талтай биш
2-Р АНГИЙН МАТЕМАТИКИЙН МЭДЛЭГ ЧАДВАРЫГ ҮНЭЛЭХ ЖИШИГ ДААЛГАВАР
хувилбар 6 . Бүтээх түвшин
хугацаа-40 мин
огноо.....................анги бүлэг......... сурагчийн нэр...............................
хичээл заагч багш.............................................
1. Тоон картуудыг ашиглан 3 оронтой тоог хэчнээн янзаар бүтээх вэ ? / 2 оноо/
1 0 8 9 3 4
2. Дараах зургаар өгүүлбэртэй бодлого зохиож бодоорой. / 2 оноо /
3. Илэрхийлэлийг бичээд утгыг ол / 1 оноо/
. . 150 ба 475-ын нийлбэрийг ол.
4. 3 Илэрхийлэлийг бичээд утгыг ол / 1 оноо/
76-г 189-өөр нэмэгдүүл.
5. Илэрхийлэлийг бичээд утгыг ол / 1 оноо/
. 83 ба 238-ын нийлбэрийг 679-өөр ихэсгэ.
6. Илэрхийлэлийг бичээд утгыг ол / 1 оноо/
. 430 ба 290-ийн ялгавар хэд вэ?
7. Илэрхийлэлийг бичээд утгыг ол / 1 оноо/
720-ыг 213-аар багасгавал хэд болох вэ?
8. Илэрхийлэлийг бичээд утгыг ол / 1 оноо/
363 ба 140-ийн нийлбэрийг 103-аар хорогдуул
9. Илэрхийлэлийг бичээд утгыг ол / 1 оноо/
785 ба 126-ын нийлбэрийг 615-аар багасга
10.Илэрхийлэлийг бичээд утгыг ол / 1 оноо/
427-г 150-аар ихэсгэж 234-өөр хорогдуул
11.Илэрхийлэлийг бичээд утгыг ол / 1 оноо/
1000 ба 568-ын ялгаврыг 394-өөр нэмэгдүүл
12.Илэрхийлэлийг бичээд утгыг ол / 1 оноо/
. 714 ба 615-ын ялгаврыг 75-аар багасга
13.Илэрхийлэлийг бичээд утгыг ол / 1 оноо/
400 ба 150-ын нийлбэрээс 310 ба 150-ын ялгаврыг хас
2 р анги жишиг даалгавар

Recommandé

2-Р АНГИЙН МАТЕМАТИКИЙН МЭДЛЭГ ЧАДВАРЫГ ҮНЭЛЭХ ЖИШИГ ДААЛГАВАР par
2-Р АНГИЙН МАТЕМАТИКИЙН МЭДЛЭГ ЧАДВАРЫГ ҮНЭЛЭХ ЖИШИГ ДААЛГАВАР2-Р АНГИЙН МАТЕМАТИКИЙН МЭДЛЭГ ЧАДВАРЫГ ҮНЭЛЭХ ЖИШИГ ДААЛГАВАР
2-Р АНГИЙН МАТЕМАТИКИЙН МЭДЛЭГ ЧАДВАРЫГ ҮНЭЛЭХ ЖИШИГ ДААЛГАВАРХөвсгөл аймаг Боловсролын газар
62.7K vues18 diapositives
хэрэглэгдэхүүн 3 par
хэрэглэгдэхүүн 3хэрэглэгдэхүүн 3
хэрэглэгдэхүүн 3tsewegmed
95.9K vues5 diapositives
математик тест 3 р анги. par
математик тест 3 р анги. математик тест 3 р анги.
математик тест 3 р анги. Dumuk
32.1K vues1 diapositive
монгол хэл тест 2 р анги par
монгол хэл тест 2 р ангимонгол хэл тест 2 р анги
монгол хэл тест 2 р ангиUlzima
11.6K vues1 diapositive
3 р анги математик par
3 р анги математик3 р анги математик
3 р анги математикgundegmaa_84
32.4K vues17 diapositives
гадаргуугын талбай par
гадаргуугын талбайгадаргуугын талбай
гадаргуугын талбайOyuOyu-Erdene
104.8K vues25 diapositives

Contenu connexe

Tendances

Газарзүйн зургийн масштаб par
Газарзүйн зургийн масштабГазарзүйн зургийн масштаб
Газарзүйн зургийн масштабNaraa Naranhvv
36.4K vues24 diapositives
эцэг эхийн судлгаа par
эцэг эхийн судлгааэцэг эхийн судлгаа
эцэг эхийн судлгааjobshig
16.5K vues4 diapositives
хэлний дүрслэх хэрэглүүр par
хэлний дүрслэх хэрэглүүрхэлний дүрслэх хэрэглүүр
хэлний дүрслэх хэрэглүүрNational University Of Mongolia
73.5K vues29 diapositives
4r angi-daalgawar-сан buh-hicheel- par
4r angi-daalgawar-сан buh-hicheel-4r angi-daalgawar-сан buh-hicheel-
4r angi-daalgawar-сан buh-hicheel-MunkhbayarBadamtsets
4.4K vues42 diapositives
балархай эгшиг par
балархай эгшигбалархай эгшиг
балархай эгшигariunch
54K vues2 diapositives
чингис задлал par
чингис задлалчингис задлал
чингис задлалOyuhai1127
19.6K vues7 diapositives

Tendances(20)

Газарзүйн зургийн масштаб par Naraa Naranhvv
Газарзүйн зургийн масштабГазарзүйн зургийн масштаб
Газарзүйн зургийн масштаб
Naraa Naranhvv36.4K vues
эцэг эхийн судлгаа par jobshig
эцэг эхийн судлгааэцэг эхийн судлгаа
эцэг эхийн судлгаа
jobshig16.5K vues
балархай эгшиг par ariunch
балархай эгшигбалархай эгшиг
балархай эгшиг
ariunch54K vues
чингис задлал par Oyuhai1127
чингис задлалчингис задлал
чингис задлал
Oyuhai112719.6K vues
Ялгах эгшиг par Uyanga88
Ялгах эгшигЯлгах эгшиг
Ялгах эгшиг
Uyanga8852.5K vues
илтгэл бичих арга par tulga_11e
илтгэл бичих аргаилтгэл бичих арга
илтгэл бичих арга
tulga_11e155.1K vues
сурагчийн дэлгэрэнгүй анкет par Teacher's E-content
сурагчийн дэлгэрэнгүй анкетсурагчийн дэлгэрэнгүй анкет
сурагчийн дэлгэрэнгүй анкет
Teacher's E-content50.8K vues
монгол хэлний хичээлийн лавлах par Nyamzaya Gerelzaya
монгол хэлний хичээлийн лавлахмонгол хэлний хичээлийн лавлах
монгол хэлний хичээлийн лавлах
Nyamzaya Gerelzaya51.5K vues
монгол хэлний тест par ehkhtuya
монгол хэлний тестмонгол хэлний тест
монгол хэлний тест
ehkhtuya19.7K vues
Lecture 13 14 par Ge Go
Lecture 13 14Lecture 13 14
Lecture 13 14
Ge Go6.4K vues
цахим хичээл 2а par oojig44
цахим хичээл 2ацахим хичээл 2а
цахим хичээл 2а
oojig4411.1K vues
3 р анги жишиг даалгавар par ssuserc0f73c
3 р анги жишиг даалгавар3 р анги жишиг даалгавар
3 р анги жишиг даалгавар
ssuserc0f73c3.3K vues
Эх орондоо оруулах миний хувь нэмэр par Temuulen Nyamdorj
Эх орондоо оруулах миний хувь нэмэрЭх орондоо оруулах миний хувь нэмэр
Эх орондоо оруулах миний хувь нэмэр
Temuulen Nyamdorj14.4K vues
өргөмжлөл par Bama740517
өргөмжлөлөргөмжлөл
өргөмжлөл
Bama74051730.3K vues
хичээлийн хэрэглэгдэхүүн 1 par Erka3d
хичээлийн хэрэглэгдэхүүн 1хичээлийн хэрэглэгдэхүүн 1
хичээлийн хэрэглэгдэхүүн 1
Erka3d39.3K vues

En vedette

Сурагчдыг “Аравт хэтрүүлэн нэмэх” үйлдлийг гүйцэтгэж сургахад онлайн ба цахим... par
Сурагчдыг “Аравт хэтрүүлэн нэмэх” үйлдлийг гүйцэтгэж сургахад онлайн ба цахим...Сурагчдыг “Аравт хэтрүүлэн нэмэх” үйлдлийг гүйцэтгэж сургахад онлайн ба цахим...
Сурагчдыг “Аравт хэтрүүлэн нэмэх” үйлдлийг гүйцэтгэж сургахад онлайн ба цахим...SGS
631 vues7 diapositives
Хүүхдийн хүмүүжил, хөгжил төлөвшил багшийн үйл ажиллагааны үр дүн par
Хүүхдийн хүмүүжил, хөгжил төлөвшил багшийн үйл ажиллагааны үр дүнХүүхдийн хүмүүжил, хөгжил төлөвшил багшийн үйл ажиллагааны үр дүн
Хүүхдийн хүмүүжил, хөгжил төлөвшил багшийн үйл ажиллагааны үр дүнSGS
19.8K vues36 diapositives
монгол хэлний тараах материал par
монгол хэлний тараах материалмонгол хэлний тараах материал
монгол хэлний тараах материалgganchimeg
30.7K vues7 diapositives
Алдаагүй цэвэр бичүүлж сургах технологи par
Алдаагүй цэвэр бичүүлж сургах технологиАлдаагүй цэвэр бичүүлж сургах технологи
Алдаагүй цэвэр бичүүлж сургах технологиАзжаргал Нинжбадгар
92.4K vues4 diapositives
Демонстрація режиму роботи програми par
Демонстрація режиму роботи програми Демонстрація режиму роботи програми
Демонстрація режиму роботи програми kissoli
381 vues6 diapositives
мистецтво 8 гайдамака par
мистецтво 8 гайдамакамистецтво 8 гайдамака
мистецтво 8 гайдамакаvrabyandrei
571 vues18 diapositives

En vedette(20)

Сурагчдыг “Аравт хэтрүүлэн нэмэх” үйлдлийг гүйцэтгэж сургахад онлайн ба цахим... par SGS
Сурагчдыг “Аравт хэтрүүлэн нэмэх” үйлдлийг гүйцэтгэж сургахад онлайн ба цахим...Сурагчдыг “Аравт хэтрүүлэн нэмэх” үйлдлийг гүйцэтгэж сургахад онлайн ба цахим...
Сурагчдыг “Аравт хэтрүүлэн нэмэх” үйлдлийг гүйцэтгэж сургахад онлайн ба цахим...
SGS631 vues
Хүүхдийн хүмүүжил, хөгжил төлөвшил багшийн үйл ажиллагааны үр дүн par SGS
Хүүхдийн хүмүүжил, хөгжил төлөвшил багшийн үйл ажиллагааны үр дүнХүүхдийн хүмүүжил, хөгжил төлөвшил багшийн үйл ажиллагааны үр дүн
Хүүхдийн хүмүүжил, хөгжил төлөвшил багшийн үйл ажиллагааны үр дүн
SGS19.8K vues
монгол хэлний тараах материал par gganchimeg
монгол хэлний тараах материалмонгол хэлний тараах материал
монгол хэлний тараах материал
gganchimeg30.7K vues
Демонстрація режиму роботи програми par kissoli
Демонстрація режиму роботи програми Демонстрація режиму роботи програми
Демонстрація режиму роботи програми
kissoli381 vues
мистецтво 8 гайдамака par vrabyandrei
мистецтво 8 гайдамакамистецтво 8 гайдамака
мистецтво 8 гайдамака
vrabyandrei571 vues
New base energy news issue 835 dated 21 april 2016 par Khaled Al Awadi
New base energy news issue 835 dated 21 april 2016New base energy news issue 835 dated 21 april 2016
New base energy news issue 835 dated 21 april 2016
Khaled Al Awadi464 vues
Recommended Windows Settings for Spooky2 par Spooky2 Rife
Recommended Windows Settings for Spooky2Recommended Windows Settings for Spooky2
Recommended Windows Settings for Spooky2
Spooky2 Rife174 vues
II Festival Curta Teatro regulamento par Claudio Silva
II Festival Curta Teatro  regulamentoII Festival Curta Teatro  regulamento
II Festival Curta Teatro regulamento
Claudio Silva314 vues
05 unidad i i el reino animal - tema 1 los animales par Gilberto Sánchez
05 unidad i i  el reino animal - tema 1 los animales05 unidad i i  el reino animal - tema 1 los animales
05 unidad i i el reino animal - tema 1 los animales
Gilberto Sánchez1.6K vues
The Purge film poster analysed par ferng027313
The Purge film poster analysedThe Purge film poster analysed
The Purge film poster analysed
ferng027313210 vues
Cnidaris par sluna3
CnidarisCnidaris
Cnidaris
sluna3460 vues
Basic concepts in manufacturing par sai anjaneya
Basic concepts in manufacturingBasic concepts in manufacturing
Basic concepts in manufacturing
sai anjaneya6K vues
Peixos par sluna3
PeixosPeixos
Peixos
sluna3375 vues

Similaire à 2 р анги жишиг даалгавар

8-р ангийн Физикийн хичээлийн шалгалтын материал par
8-р ангийн Физикийн хичээлийн шалгалтын материал8-р ангийн Физикийн хичээлийн шалгалтын материал
8-р ангийн Физикийн хичээлийн шалгалтын материалХөвсгөл аймаг Боловсролын газар
12.8K vues3 diapositives
3à òåñò par
3à òåñò3à òåñò
3à òåñòztuu97
609 vues6 diapositives
даалгавар мх par
даалгавар мхдаалгавар мх
даалгавар мхG-Oyun
517 vues4 diapositives
сорил 4-1 (autosaved) par
сорил 4-1 (autosaved)сорил 4-1 (autosaved)
сорил 4-1 (autosaved)NNaraa
757 vues3 diapositives
монгол хэл тест par
монгол хэл тестмонгол хэл тест
монгол хэл тестaajuu79
464 vues1 diapositive

Similaire à 2 р анги жишиг даалгавар(15)

3à òåñò par ztuu97
3à òåñò3à òåñò
3à òåñò
ztuu97609 vues
даалгавар мх par G-Oyun
даалгавар мхдаалгавар мх
даалгавар мх
G-Oyun517 vues
сорил 4-1 (autosaved) par NNaraa
сорил 4-1 (autosaved)сорил 4-1 (autosaved)
сорил 4-1 (autosaved)
NNaraa757 vues
монгол хэл тест par aajuu79
монгол хэл тестмонгол хэл тест
монгол хэл тест
aajuu79464 vues
бие даалт2 par 3-B
бие даалт2бие даалт2
бие даалт2
3-B244 vues
хүн орчин хичээлийн хувилбар 2-р анги par Dawaasuren Dawka
хүн орчин хичээлийн хувилбар 2-р анги хүн орчин хичээлийн хувилбар 2-р анги
хүн орчин хичээлийн хувилбар 2-р анги
Dawaasuren Dawka3.5K vues
Shalgaltin material par aajuu79
Shalgaltin materialShalgaltin material
Shalgaltin material
aajuu79240 vues
мэндлэх ёс par Zaya80
мэндлэх ёсмэндлэх ёс
мэндлэх ёс
Zaya804.8K vues

2 р анги жишиг даалгавар

 • 1. 2-Р АНГИЙН МАТЕМАТИКИЙН МЭДЛЭГ ЧАДВАРЫГ ҮНЭЛЭХ ЖИШИГ ДААЛГАВАР ХУВИЛБАР 1 . СЭРГЭЭН САНАХ ТҮВШИН ХУГАЦАА-40 МИН ОГНОО.....................АНГИ БҮЛЭГ......... СУРАГЧИЙН НЭР............................... ХИЧЭЭЛ ЗААГЧ БАГШ............................................. 1. 1-ээс 100 хүртэлх тоогоо бичээрэй. . /2 оноо/ 2. Сондгой тоогоо улаан өнгөөр будаарай. . /2 оноо/ 1 3. 2 см талтай квадрат дүрс зураарай. . /2 оноо/ 4. Дараах дүрсүүдээс тэгш өнцөгтийг ялган будаарай. / 2оноо/ 5. Дараах хэрчим дээр 5-аар нэмэгдүүлэн тоогоо бичээрэй. . /2 оноо/ 0 6. Дараах хэрчим дээр 10-аар нэмэгдүүлэн тоогоо бичээрэй. . /2 оноо/ 0 7. Долоон гарагийг нэрлэнэ үү. . /2 оноо/ ............................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................... 8. 12 ЖИЛИЙГ НЭРЛЭ. ЧИ ЯМАР ЖИЛТЭЙ ВЭ? / 2 ОНОО/ ............................................................................................................................................................................... ...............................................................................................................................................................................
 • 2. 9. ТАНАЙ АМ БҮЛ ХЭД ВЭ? ХЭН ХЭНТЭЙГЭЭ АМЬДАРДАГ ВЭ? /2 ОНОО/ .............................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................... 10. ЖИЛИЙН 4 УЛИРЛЫГ НЭРЛЭНЭ ҮҮ. УЛИРЛЫН ОНЦЛОГ ШИНЖИЙГ ДУРЬДАНА УУ? / 2 ОНОО/ ............................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................... 11. ТООГ ТЭМДЭГЛЭДЭГ ЦИФРИЙГ БИЧ. / 1 ОНОО/ .............................................................................................................................................................................. 12. ДАРААХ ТООНУУДЫГ ЦИФРЭЭР БИЧЭЭРЭЙ. /2 ОНОО/ Дөрин дөчин ес, далан зургаа, ерэн хоёр, хорин найм, хоёр зуун ерэн тав, есөн зуун ерэн ес, хоёр мянга хорин дөрөв ............................................................................................................................................................... 13. Дараах тоонуудыг уншаад бичээрэй../ 2 оноо/ 19, 37, 48, 73, 69, 96, 100, 112, 205, 356, 729, 486, 502, 907 , 1000, 1206, 2014 .................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. 14. Дээрх тоонуудыг тэгш сондгой тоогоор ялган бичээрэй. / 2 оноо/ ............................................................................................................................................................................... . ............................................................................................................................................................................... . 15. Тэгш өнцөгтийн хүрээний уртыг яаж олох вэ? Бичээрэй. ............................................................................................................................................................................... . ............................................................................................................................................................................... . 16.Одны оронд тохирох тоог бичэээрэй. 500+ =700 + 500= 900 800- = 600 - 200 =40 17. Үлдээсэн 2 талыг гүйцээн тэгш өнцөгт болгож зураарай.
 • 3. 2-Р АНГИЙН МАТЕМАТИКИЙН ХИЧЭЭЛИЙН ЖИШИГ ДААЛГАВАР ХУВИЛБАР 2 ОЙЛГОХ ТҮВШИН ХУГАЦАА-40 МИН огноо.....................анги бүлэг......... сурагчийн нэр............................... хичээл заагч багш............................................. 1. Илэрхийллийг бодоорой. / 5 оноо / 12+2= 12+21= 13+24= 34+14= 21+13= 33+42= 56+11= 23+20= 50+42= 52+7= 2. Илэрхийллийг бодоорой. / 5 оноо / 13+7= 45+5= 48+2= 35+15= 26+24= 14+26= 40+50= 39+41= 28+42= 63+27= 3. Илэрхийллийг бодоорой. / 5 оноо / 35 +9= 27+4= 43+9= 16+16= 57+8= 28+34= 48+49= 18+25= 26+18= 48+37= 4. Илэрхийллийг бодоорой. / 5 оноо / 13-3= 15-5= 11-2= 17-9= 20-1= 14-8= 20-5= 24-6= 42-6= 33-9= 5. Илэрхийллийг бодоорой. / 5 оноо / 77-46= 65-47= 40-36= 67-29= 45-27= 69-39= 73-35= 85-27= 90-35= 75-34=
 • 4. 6. Үржвэрийг олоорой. . / 5 оноо / 2х9= 4х5= 5х9= 9х9= 5х7= 8х3= 6х9= 7х8= 8х2= 8х9= 7. Үржвэрийг олоорой. . / 5 оноо / 8х2= 4х8= 7х7= 6х8= 3х9= 9х4= 6х6= 2х10= 4х9= 3х7= 8. Үржвэрийг олоорой. . / 5 оноо / 8:2= 10:2= 15:3= 72:8= 56:7= 36:6= 36:6= 36:4= 42:6= 35:5= 9. Дараах дүрсүүдийг нэрлээрэй. / 2 оноо/ .......................................................................................................................................................................... 10.Доржийнх энэ хавар 41 хонь, 33 ямаа төллөжээ. Тэднийх нийт хэдэн төл малтай болсон бэ? / 2 оноо/ 11.Гүйцээн багцлаарай. Хэдэн багц болсон бэ? / 2 оноо/ 12.Өгөгдсөн тооны хамгийн ойрын аравтуудыг бичээрэй. / 2 оноо/
 • 5. 60<62<70 <44< <85< <56< < 73< <98< 13. Үржвэрийн утгад тохируулан багцлаарай. / 2 оноо/ 2х4= 3х5= 5х3= 14.Тоон шулуун дээр нийлбэр нь 100 гарах хос тоонуудыг холбоорой. / 2 оноо / 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 15.Аялагч галт тэргээр 45 км зам туулаад, цааш машинаар 26 км зам явав. Аялагч нийт хэдэн км зам туулсан бэ? / 2 оноо/ 16.Сурагчид ногоо түүж шуудайд хийж савлав.Эхлээд жинлэхэд 36 кг, хэсэг ногоо түүсний дараа дахин жинлэхэд 61 кг болсон байв. Сурагчид шуудайд хэдэн кг ногоо нэмж хийсэн бэ? / 2 оноо/ 17.Тохирох тоог олж хүснэгтийг бөглөөрэй. / 4 оноо / 18.12 сарын цаг агаар хүснэгтэд цас орсон өдрүүдийг тэмдэглэжээ.Нийт 31 өдрөөс Эрдэнэтэд хэдэн өдөр цас ороогүй вэ? Хамгийн их цас орсон болон хамгийн бага цас орсон аймгуудын зөрүү хэд вэ? / 2 оноо/ хасагдагч 42 51 хасагч 17 45 ялгавар 19 32 I нэмэгдэхүүн 27 41 II нэмэгдэхүүн 18 29 Нийлбэр 82 90 63
 • 6. Хөвсгөл Дархан Эрдэнэт Сайншан д 19. Аль нь кубын дэлгээс вэ? / 1 оноо/ А . Б. В. Г. Д. Е. 20. Дараах дүрсүүд кубын дэлгээс болж чадах уу? / 2 оноо/ А. Б. В.
 • 7. 2-Р АНГИЙН МАТЕМАТИКИЙН ХИЧЭЭЛИЙН МЭДЛЭГ ЧАДВАРЫГ ҮНЭЛЭХ ЖИШИГ ДААЛГАВАР хувилбар 3 . хэрэглэх түвшин хугацаа-40 мин огноо.....................анги бүлэг......... сурагчийн нэр............................... хичээл заагч багш............................................. 1. Нийт хэдэн куб болж байна вэ? / 2 оноо/ .......... .............. 2. Дараах биетийг нэрлэн, ирмэг, орой, талсыг нь тоолоорой. / 2 оноо / Ирмэг................ Орой................. Талс................. Нэр.................. 3. Тэнцүү илэрхийлэл мөн эсэхийг шалгаарай. / 2 оноо / 26+33=15+54 60+17=26+51 68-25=86-33 94-41=33+20 4. Ямар тоонуудыг аравтаар тоймловол 20 гарах вэ? / 1 оноо/ 5. Илэрхийллийн утгыг олж, аравтаар тоймлоорой. / 3 оноо/ 43++27-18+25= 39-21+42+32= 46+12-13+31= 6. Шугам дээр тэмдэглэсэн тэмдэглэгээг үржвэр болгон бичээрэй. / 1 оноо/
 • 8. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 7. Үржвэр хэлбэрээр бичээд бодоорой. / 3 оноо/ .................................... ..................................... ................................... 8. Ямар тоо дүрсэлснийг бичээрэй./ 1 оноо/ ................ .................. .................... 9. Дэгдээхийнүүдийг 5, 5-аар багцлаарай. Хэдэн багц болсон бэ? Үржвэр хэлбэрээр бичээрэй. . / 2 оноо/ 10. Илэрхийллийн утгыг олоод, ижил утгатай илэрхийллүүдийг холбоорой./ 2 оноо/ 11.Нийлбэрийг олоорой./1 оноо/ З А Н З А НЗ А Н 34+17-618+12-5 71-50+450-13+8
 • 9. 2-Р АНГИЙН МАТЕМАТИКИЙН ХИЧЭЭЛИЙН МЭДЛЭГ САДВАР ҮНЭЛЭХ ЖИШИГ ДААЛГАВАР хувилбар 3 . хэрэглэх түвшин хугацаа-40 мин огноо.....................анги бүлэг......... сурагчийн нэр............................... хичээл заагч багш............................................. 1. Үйлдлийг гүйцэтгээрэй. Үржвэр ноогдворыг ихээс бага руу эрэмбэлээрэй. / 3 оноо/ 2. Хүүхдүүд биеийн тамирын хичээл дээр эгнээгээр жагсав. Хэдэн эгнээгээр жагссан бэ? Эгнээ бүрт хэдэн хүүхэд жагссан бэ?Нийт хэдэн хүүхэд жагссан бэ?/ 1 оноо/ 3. Саран өдөрт 3 ширхэг цаг засав. Бишрэл өдөрт түүнээс 3 дахин олон цаг засав. Бишрэл өдөрт хэдэн ширхэг цаг зассан бэ? /2 оноо/ Саран Бишрэл 4. Үйлдлийг гүйцэтгээрэй. / 3 оноо/ 18 ÷ 6= 36 ÷ 6= 48 ÷ 6= 54 ÷ 6= 60 ÷ 6= 24 ÷ 6= х5 3 10 2 5 х4 7 10 3 4 :3 30 6 21 15 2 2 34 268
 • 10. 5. Хулан, Болд, Бат, Номин нар насаараа баганан диаграмм зохиожээ.Хамгийн ахмад нь хэн бэ? Хулан, Батаас эгч үү / 2 оноо/ 6. :4 найз цэцэг хайчлав. Хүүхэд бүр хэдэн цэцэг хайчилсан бэ? Бат, Гэрэл хоёрын хэн нь олон цэцэгтэй вэ? / 2 оноо / Бат Гэрэл Оюун Болд 2 6 8 7. Долгион, Дөлгөөн ихэр хүүхдүүд Тэдний бүх хувцас, хэрэглэл, юмс ижилхэн.Зургийг ажиглаад гүйцээн зураад, юу юу хэчнээн байгааг тоолон ажиглан ярилцаад, дүнг хүснэгтэд бичээрэй. 0 2 4 6 8 10 12 14 Бат Номин Хулан Болд нас нас долгион дөлгөөн нийт товч 4 4 8 бөмбөг алим халаас
 • 11. 2-Р АНГИЙН МАТЕМАТИКИЙН ХИЧЭЭЛИЙН МЭДЛЭГ ЧАДВАР ҮНЭЛЭХ ЖИШИГ ДААЛГАВАР хувилбар 4 Задлан шинжлэх ТҮВШИН хугацаа-40 мин огноо.....................анги бүлэг......... сурагчийн нэр............................... хичээл заагч багш............................................. 1. Нэгэн сургуулийн сурагчдын жинг харуулав. Тэд тус бүр хэдэн кг жинтэй вэ?Хэн нь хамгийн хөнгөн жинтэй байна вэ? Бат Номингоос хөнгөн үү? / 2 оноо/ 2. Дараах биеүдийн ирмэг, талс, оройг тоолж тэмдэглэнэ үү. / 5 оноо/ 3. Дараах дүрсүүдийг хаана байрлуулсныг олоорой. Нар Е5, мөөг Д3, В4 нүднүүдэд тус бүр зураарай. / 2 оноо/ 7 6 5 4 3 2 1 22 24 26 28 30 Бат Хулан Дорж Номин 2-р ангийн сурагчдын жин/кг/ 2-р ангийн сурагчдын жин/кг/ ирмэг орой талс
 • 12. А Б В Г Д Е Ё Ж З 4. Тоог орны нэмэгдэхүүний нийлбэрт задлан бичээрэй. / 3 оноо/ 234, 729, 561, 835, 422 5. Харгалзуулаарай / 2 оноо/ 15 см + 85 см 10 кг + 64 кг 1 метр 100 кг – 26 кг 79 см – 69 см 45 мин + 15 мин 3 цаг – 2 цаг 84 см + 16 см 10 дм 1 дм 6. Тооцоолоорой / 5 оноо/ 7. Хамгийн том савыг усаар дүүргэхийн тулд жижиг сав тус бүрээр хэдэн удаа ус зөөх вэ? / 2 оноо/ 40 л 3 л 2 л 5 л Бодолт:
 • 13. 2-Р АНГИЙН МАТЕМАТИКИЙН M ЭДЛЭГ ЧАДВАРЫГ ҮНЭЛЭХ ЖИШИГ ДААЛГАВАР хувилбар 5 . Үнэлэх түвшин хугацаа-40 мин огноо.....................анги бүлэг......... сурагчийн нэр............................... хичээл заагч багш............................................. 1. Хүснэгт бүр хэдэн нүдтэй байна вэ? Чи яаж олсноо бусадтай ярилцаарай. Өөр хялбар арга байж болох уу? / 4 оноо / ................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................... Шүрнүүд дээрх тоог гүйцээгээрэй./ 5 оноо/ • Хэдийн хуваагдагчид вэ? Үйлдлийг гүйцэтгэж батлаарай. • Сондгой тоонуудыг түүж бичээрэй. Нэмэх үйлдлээр 2 дахин ихэсгээрэй. • 2-ын хуваагдагч болох тоонуудыг улаан өнгөөр будаарай. • Аравтын орны цифр нь нэгжийн орноос 2 дахин бага байх тоо аль нь вэ? 2. Бөмбөлгүүдийг 3-аар багцлаарай. Нэг багц бөмбөлгөө 1 мөрөнд байрлуулаарай. Хэдэн мөр болсон бэ? / 2 оноо/ 3. Тоон тэнцэтгэл үнэн байхаар тохирох үйлдлийн тэмдгийг бичээрэй. / 4 оноо/ 6 24159
 • 14. 10 * 5 = 15 5 * 6= 30 40 * 5 = 35 42 * 7 = 6 3 * 3 = 9 90 * 10 = 9 27 * 9 = 3 81 * 11 = 70 4. Хэрэм нэг цагт 3 боргоцой цөмдөг. Хэрэм 4 цагт хэдэн боргоцой цөмөх вэ? 5. Хэрчмээр бодлого зохиож бодоорой. / 2 оноо/ ? 6. Бат багшаасаа: Та хэдэн настай вэ? гэтэл багш: Би 29-40 хоорондох 6-д хуваагддаг тоотой тэнцүү настай гэжээ. Батын багш хэдэн настай байж болох вэ? / 2оноо/ 7. Дараах хүснэгтэд өгөгдсөн дүрсүүдийг ажиглаарай. / 5 оноо / А. Дугуй дүрс талтай юу? Б. Дөрвөн талтай гэдгийг яаж таних вэ? В. Өөр өнгөтэй дүрсүүдийн ижил болон ялгаатай шинжийн талаар ярилцаара Цагаан Цагаан биш Дөрвөн талтай Дөрвөн талтай биш
 • 15. 2-Р АНГИЙН МАТЕМАТИКИЙН МЭДЛЭГ ЧАДВАРЫГ ҮНЭЛЭХ ЖИШИГ ДААЛГАВАР хувилбар 6 . Бүтээх түвшин хугацаа-40 мин огноо.....................анги бүлэг......... сурагчийн нэр............................... хичээл заагч багш............................................. 1. Тоон картуудыг ашиглан 3 оронтой тоог хэчнээн янзаар бүтээх вэ ? / 2 оноо/ 1 0 8 9 3 4 2. Дараах зургаар өгүүлбэртэй бодлого зохиож бодоорой. / 2 оноо / 3. Илэрхийлэлийг бичээд утгыг ол / 1 оноо/ . . 150 ба 475-ын нийлбэрийг ол. 4. 3 Илэрхийлэлийг бичээд утгыг ол / 1 оноо/ 76-г 189-өөр нэмэгдүүл. 5. Илэрхийлэлийг бичээд утгыг ол / 1 оноо/ . 83 ба 238-ын нийлбэрийг 679-өөр ихэсгэ. 6. Илэрхийлэлийг бичээд утгыг ол / 1 оноо/ . 430 ба 290-ийн ялгавар хэд вэ?
 • 16. 7. Илэрхийлэлийг бичээд утгыг ол / 1 оноо/ 720-ыг 213-аар багасгавал хэд болох вэ? 8. Илэрхийлэлийг бичээд утгыг ол / 1 оноо/ 363 ба 140-ийн нийлбэрийг 103-аар хорогдуул 9. Илэрхийлэлийг бичээд утгыг ол / 1 оноо/ 785 ба 126-ын нийлбэрийг 615-аар багасга 10.Илэрхийлэлийг бичээд утгыг ол / 1 оноо/ 427-г 150-аар ихэсгэж 234-өөр хорогдуул 11.Илэрхийлэлийг бичээд утгыг ол / 1 оноо/ 1000 ба 568-ын ялгаврыг 394-өөр нэмэгдүүл 12.Илэрхийлэлийг бичээд утгыг ол / 1 оноо/ . 714 ба 615-ын ялгаврыг 75-аар багасга 13.Илэрхийлэлийг бичээд утгыг ол / 1 оноо/ 400 ба 150-ын нийлбэрээс 310 ба 150-ын ялгаврыг хас