Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
Wskaźniki porównawcze silników<br />
WSKAŹNIKI SZYBKOBIEŻNOŚCI<br />Zastosowanie prędkości obrotowej silników<br />Celowość zwiększania prędkości obrotowej sil...
Ad.1. Zastosowanie prędkości obrotowej silników<br />Prędkość obrotową silnika stosuje się jako wskaźnik porównawczy do oc...
Ad.2. Celowość zwiększania prędkości obrotowej silników<br />Zwiększenie prędkości obrotowej silnika przy określonej pojem...
Ad.3. Co ogranicza prędkość obrotową<br />w ZS (zapłon samoczynny) – czas na przygotowanie mieszanki palnej i jej spalenie...
Ad.4. Typowe prędkości obrotowe silników<br />Typowe prędkości obrotowe nowoczesnych silników kształtują się następująco:<...
Ad.5.Prędkość tłoka<br />Średnia prędkość tłoka Cśr jest określona zależnością:<br />Cśr= 2S∙n  m/s<br />S – skok tłoka w...
Wzrost prędkości obrotowej powoduje zwiększenie średniej prędkości tłoka, co niekorzystnie wpływa na trwałość silnika, a w...
W nowoczesnych silnikach są stosowane następujące maksymalne wartości średniej prędkości tłoka:<br />Silniki ZS:<br />osob...
WSKAŹNIK MOCY<br />Zadanie wskaźników mocy<br />Zwiększenie mocy silnika<br />Wskaźnik Nv<br />Wskaźnik tłokowy mocy NF<br...
Ad.1. Zadanie wskaźników mocy<br />Wskaźniki mocy charakteryzują obciążenie silnika w warunkach znamionowych.<br />
Ad.2. Zwiększenie mocy silnika<br />Zwiększenie średniego ciśnienia pe a tym samym mocy silnika można uzyskać przez:<br />...
Ad.3. Wskaźnik Nv<br />Objętościowy wskaźnik mocy charakteryzuje stopień wykorzystania objętości skokowej. Wskaźnik Nv jes...
Ad.4.Wskaźnik tłokowy mocy NF<br />Tłokowy wskaźnik mocy NF jest to stosunek znamionowej mocy cylindrowej tj. mocy jednego...
Ad.5. Wskaźnik masowy mocy NG<br />Masowy wskaźnik mocy NG jest to stosunek mocy znamionowej do masy silnika suchego.<br /...
WSKAŹNIKI MASY<br />Zadanie wskaźników masy<br />Jednostkowa masa silnika Gn<br />Objętościowy wskaźnik masy silnika Gv<br />
Ad.1. Zadanie wskaźników masy<br />Wskaźniki masy charakteryzują stopień wykorzystania materiałów, które zostały użyte do ...
Ad.2. Jednostkowa masa silnika Gn<br />Jednostkowa masa silnika Gnjest to stosunek masy silnika suchego do jego mocy znami...
Ad.3. Objętościowy wskaźnik masy silnika Gv<br />Objętościowy wskaźnik masy silnika Gv jest to stosunek masy silnika suche...
WSKAŹNIKI EKONOMICZNOŚCI<br />Oznaczenia <br />Csr- średnia prędkość tłoka<br />Nv-objętościowy wskaźnik mocy<br />NF	- ma...
Wskaźniki te charakteryzują silnik pod względem ekonomiki jego użytkowania. Głównym z nich jest jednostkowe zużycie paliwa...
Literatura<br />[1]Jan Kijewski Silniki spalinowe.<br />Pracę wykonał Pietras Patryk<br />Dziękuję za uwagę <br />
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Powerpoint prezentacja

3 146 vues

Publié le

 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

 • Soyez le premier à aimer ceci

Powerpoint prezentacja

 1. 1. Wskaźniki porównawcze silników<br />
 2. 2. WSKAŹNIKI SZYBKOBIEŻNOŚCI<br />Zastosowanie prędkości obrotowej silników<br />Celowość zwiększania prędkości obrotowej silników<br />Co ogranicza prędkość obrotową<br />Typowe prędkości obrotowe silników<br />Prędkość tłoka<br />
 3. 3. Ad.1. Zastosowanie prędkości obrotowej silników<br />Prędkość obrotową silnika stosuje się jako wskaźnik porównawczy do oceny silników tego samego typu i zastosowania.<br />
 4. 4. Ad.2. Celowość zwiększania prędkości obrotowej silników<br />Zwiększenie prędkości obrotowej silnika przy określonej pojemności skokowej cylindrów powiększa moc silnika.<br />
 5. 5. Ad.3. Co ogranicza prędkość obrotową<br />w ZS (zapłon samoczynny) – czas na przygotowanie mieszanki palnej i jej spalenie (ZS szybkoobrotowe) oraz obciążenie spowodowane wzrostem sił bezwładności w układzie korbowym.<br />w ZI (zapłon iskrowy )<br />opory przepływu przez zawór co powoduje pogorszenie napełniania (spada moc)<br />znaczny wzrost sił bezwładności w układzie korbowym co powoduje konieczność dokładniejszego wyrównoważenia, a co wiąże się z kosztami<br />wzrost sił bezwładności w układzie rozrządu, wobec czego należy stosować mocniejsze, a więc o większych wymiarach sprężyny zaworowe a co ogranicza konstrukcja głowicy silnika<br />wzrasta częstotliwość suwów pracy, a tym samym rośnie obciążenie cieplne silnika w czasie. Najbardziej obciążonymi cieplnie elementami silnika są : denko tłoka i zawór wylotowy. Powoduje to konieczność stosowania materiałów o wyższej jakości, a co za tym idzie – droższych.<br />
 6. 6. Ad.4. Typowe prędkości obrotowe silników<br />Typowe prędkości obrotowe nowoczesnych silników kształtują się następująco:<br />Silniki ZS samochodów:<br />ciężarowych n ~ 300 obr/min<br />osobowych ~ 4200 obr/min<br />Silniki ZI samochodów:<br />osobowych n ~ 5500 obr/min<br />sportowych n ~ 7500 obr/min<br />wyścigowych ~ 10000 obr/min<br />
 7. 7. Ad.5.Prędkość tłoka<br />Średnia prędkość tłoka Cśr jest określona zależnością:<br />Cśr= 2S∙n m/s<br />S – skok tłoka w m<br />n – prędkość obrotowa w obr/s<br />
 8. 8. Wzrost prędkości obrotowej powoduje zwiększenie średniej prędkości tłoka, co niekorzystnie wpływa na trwałość silnika, a w szczególności gładzi cylindrowej i pierścieni tłokowych. Aby zapobiec wzrostowi średniej prędkości tłoka stosuje się mały stosunek skoku tłoka do średnicy cylindra S/D. Stosunek ten w najnowszych konstrukcjach jest bliski jednej lub nawet mniejszy od jedności.<br />Przy zachowaniu określonej objętości skokowej cylindra zmniejszeniu skoku tłoka musi towarzyszyć zwiększenie średnicy cylindra, a więc i średnic gniazd zaworowych, co sprzyja dobremu napełnieniu cylindra. Krótszy skok tłoka daje mniejsze straty tarcia i umożliwia ponadto zmniejszenie wysokości silnika. Zwiększenie średnicy cylindra zwiększa pole czynnej powierzchni tłoka, na którą działa ciśnienie gazów, dzięki czemu zwiększa się również siła gazowa działająca na tłok. <br />
 9. 9. W nowoczesnych silnikach są stosowane następujące maksymalne wartości średniej prędkości tłoka:<br />Silniki ZS:<br />osobowe cśr=14m/s<br />ciężarowe średnie cśr=12m/s<br />ciężarowe duże cśr=11m/s<br />Silniki ZI:<br />osobowe małe cśr =13m/s<br />osobowe duże cśr=16m/s<br />sportowe cśr=19m/s<br />wyścigowe cśr=22m/s<br />
 10. 10. WSKAŹNIK MOCY<br />Zadanie wskaźników mocy<br />Zwiększenie mocy silnika<br />Wskaźnik Nv<br />Wskaźnik tłokowy mocy NF<br />Wskaźnik masowy mocy NG<br />
 11. 11. Ad.1. Zadanie wskaźników mocy<br />Wskaźniki mocy charakteryzują obciążenie silnika w warunkach znamionowych.<br />
 12. 12. Ad.2. Zwiększenie mocy silnika<br />Zwiększenie średniego ciśnienia pe a tym samym mocy silnika można uzyskać przez:<br />podwyższenie stopnia sprężania w silnikach ZI<br />zmniejszenie współczynnika nadmiaru powietrza λ w silnikach ZS<br />zastosowanie doładowania<br />
 13. 13. Ad.3. Wskaźnik Nv<br />Objętościowy wskaźnik mocy charakteryzuje stopień wykorzystania objętości skokowej. Wskaźnik Nv jest to stosunek znamionowe mocy użytecznej do objętości skokowej silnika<br />Nv= Nz/Vss= (pe*2n)/∏ MW/m3<br />Nz – moc znamionowa silnika w MW<br />Vss – objętość skokowa silnika w m3<br />pe – średnie ciśnienie użyteczne w MPa<br />n – prędkość obrotowa w obr/s<br />π – wskaźnik obiegu<br />
 14. 14. Ad.4.Wskaźnik tłokowy mocy NF<br />Tłokowy wskaźnik mocy NF jest to stosunek znamionowej mocy cylindrowej tj. mocy jednego cylindra N1 do pola czynnej powierzchni denka tłoka:<br />NF= N1 / AtπkW/m3 <br />N1 – moc przypadająca na jeden cylinder N1 <br />Atπ – pole czynnej powierzchni denka tłoka w cm2<br />
 15. 15. Ad.5. Wskaźnik masowy mocy NG<br />Masowy wskaźnik mocy NG jest to stosunek mocy znamionowej do masy silnika suchego.<br />NG= Nz / GskW/kg<br />Nz – moc znamionowa w kW<br />Gs – masa silnika suchego w kg<br />
 16. 16. WSKAŹNIKI MASY<br />Zadanie wskaźników masy<br />Jednostkowa masa silnika Gn<br />Objętościowy wskaźnik masy silnika Gv<br />
 17. 17. Ad.1. Zadanie wskaźników masy<br />Wskaźniki masy charakteryzują stopień wykorzystania materiałów, które zostały użyte do budowy silnika.<br />
 18. 18. Ad.2. Jednostkowa masa silnika Gn<br />Jednostkowa masa silnika Gnjest to stosunek masy silnika suchego do jego mocy znamionowej.<br />Gn= Gs / Nz kg/kW<br />
 19. 19. Ad.3. Objętościowy wskaźnik masy silnika Gv<br />Objętościowy wskaźnik masy silnika Gv jest to stosunek masy silnika suchego do objętości skokowej silnika.<br />Gv=Gs / Vsskg/m3<br />
 20. 20. WSKAŹNIKI EKONOMICZNOŚCI<br />Oznaczenia <br />Csr- średnia prędkość tłoka<br />Nv-objętościowy wskaźnik mocy<br />NF - masowy wskaźnik mocy<br />Gn- jednostkowa masa silnika<br />Gv- objętościowy wskaźnik masy silnika<br />qe-jednostkowe zużycie ciepła <br />
 21. 21. Wskaźniki te charakteryzują silnik pod względem ekonomiki jego użytkowania. Głównym z nich jest jednostkowe zużycie paliwa ge. Jednostkowe zużycie paliwa może być parametrem porównawczym dla silników zasilanych paliwem o takiej samej wartości opałowej Wu. Aby uzyskać parametr do porównania silników zasilanych paliwami o różnych wartościach opałowych, należy pomnożyć ge przez Wu. Otrzymaną w ten sposób wielkość nazywamy jednostkowym zużyciem ciepła:<br />qe= ge ∙ WuJ/(W∙S)<br />
 22. 22. Literatura<br />[1]Jan Kijewski Silniki spalinowe.<br />Pracę wykonał Pietras Patryk<br />Dziękuję za uwagę <br />

×