PEMETAAN EVIDENS PENTAKSIRAN SAINS TINGKATAN 2  OBJEKTIF     CADANGAN AKTIVITI         HASIL PEMBELAJARAN ...
OBJEKTIF      CADANGAN AKTIVITI        HASIL PEMBELAJARAN          EVIDENS PENTAKSIRAN       ...
OBJEKTIF    CADANGAN AKTIVITI         HASIL PEMBELAJARAN           EVIDENS PENTAKSIRAN       ...
OBJEKTIF    CADANGAN AKTIVITI         HASIL PEMBELAJARAN           EVIDENS PENTAKSIRAN       ...
OBJEKTIF    CADANGAN AKTIVITI        HASIL PEMBELAJARAN       EVIDENS PENTAKSIRAN        INSTRUMEN...
OBJEKTIF        CADANGAN AKTIVITI          HASIL PEMBELAJARAN            EVIDENS PENTAKSIRAN ...
OBJEKTIF     CADANGAN AKTIVITI          HASIL PEMBELAJARAN           EVIDENS PENTAKSIRAN      ...
OBJEKTIF       CADANGAN AKTIVITI        HASIL PEMBELAJARAN          EVIDENS PENTAKSIRAN      ...
OBJEKTIF       CADANGAN AKTIVITI         HASIL PEMBELAJARAN         EVIDENS PENTAKSIRAN      ...
OBJEKTIF   CADANGAN AKTIVITI          HASIL PEMBELAJARAN         EVIDEN PENTAKSIRAN         ...
OBJEKTIF       CADANGAN AKTIVITI           HASIL PEMBELAJARAN          EVIDENS PENTAKSIRAN   ...
OBJEKTIF     CADANGAN AKTIVITI       HASIL PEMBELAJARAN           EVIDENS PENTAKSIRAN        ...
OBJEKTIF       CADANGAN AKTIVITI          HASIL PEMBELAJARAN          EVIDENS PENTAKSIRAN     ...
stabil, produktif dan seimbang  OBJEKTIF        CADANGAN AKTIVITI         HASIL PEMBELAJARAN      EVI...
OBJEKTIF      CADANGAN AKTIVITI         HASIL PEMBELAJARAN         EVIDENS PENTAKSIRAN       ...
OBJEKTIF        CADANGAN AKTIVITI          HASIL PEMBELAJARAN         EVIDENS PENTAKSIRAN    ...
asid dan alkali.           beralkali dalam kehidupan harian. OBJEKTIF      CADANGAN AKTIVITI       ...
dan kekurangan pelbagai                           kaedah pembersihan air. OBJEKTIF       ...
OBJEKTIF      CADANGAN AKTIVITI         HASIL PEMBELAJARAN        EVIDENS PENTAKSIRAN       ...
OBJEKTIF       CADANGAN AKTIVITI         HASIL PEMBELAJARAN         EVIDENS PENTAKSIRAN      ...
OBJEKTIF       CADANGAN AKTIVITI        HASIL PEMBELAJARAN        EVIDENS PENTAKSIRAN        ...
OBJEKTIF      CADANGAN AKTIVITI        HASIL PEMBELAJARAN         EVIDENS PENTAKSIRAN        IN...
OBJEKTIF      CADANGAN AKTIVITI        HASIL PEMBELAJARAN      EVIDENS PENTAKSIRAN         INST...
OBJEKTIF      CADANGAN AKTIVITI        HASIL PEMBELAJARAN        EVIDENS PENTAKSIRAN        I...
OBJEKTIF      CADANGAN AKTIVITI          HASIL PEMBELAJARAN       EVIDENS PENTAKSIRAN       ...
OBJEKTIF      CADANGAN AKTIVITI        HASIL PEMBELAJARAN         EVIDENS PENTAKSIRAN         ...
OBJEKTIF       CADANGAN AKTIVITI        HASIL PEMBELAJARAN        EVIDENS PENTAKSIRAN      INST...
OBJEKTIF       CADANGAN AKTIVITI        HASIL PEMBELAJARAN        EVIDENS PENTAKSIRAN      INST...
OBJEKTIF       CADANGAN AKTIVITI        HASIL PEMBELAJARAN        EVIDENS PENTAKSIRAN      INST...
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Pemetaan dsp tkt 2

11 281 vues

Publié le

0 commentaire
0 j’aime
Statistiques
Remarques
 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

Aucun téléchargement
Vues
Nombre de vues
11 281
Sur SlideShare
0
Issues des intégrations
0
Intégrations
7
Actions
Partages
0
Téléchargements
76
Commentaires
0
J’aime
0
Intégrations 0
Aucune incorporation

Aucune remarque pour cette diapositive

Pemetaan dsp tkt 2

 1. 1. PEMETAAN EVIDENS PENTAKSIRAN SAINS TINGKATAN 2 OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN EVIDENS PENTAKSIRAN INSTRUMEN PENTAKSIRAN1.1Memahami Menjalankan aktiviti untuk 1.1.1organ deria menghubungkait lima deria, Mengenal pasti dan mengaitkan B4D1E1dan fungsinya. organ deria dan rangsangan. organ deria dengan Menghubungkait lima deria, organ deria dan rangsangannya. rangsanganya melalui aktiviti. Membincangkan apa yang berlaku dalam badan kita 1.1.2 apabila rangsangan dikesan. Menyatakan laluan daripada rangsangan kepada gerak balas: Rangsangan Organ deria Saraf Otak Saraf Gerak balas.1.2Memahami Menjalankan aktiviti untuk 1.2.1deria sentuhan. mengkaji yang berikut: Mengenal pasti struktur kulit manusia yang terlibat dalam B3D1E1 Melabel struktur kulit , menerangkan fungsi a)struktur kulit manusia yang pengesanan rangsangan. reseptor, menyusun laluan daripada terlibat dalam pengesanan rangsangan kepada gerak balas serta rangsangan. 1.2.2 menjelaskan kepekaan kulit ketika menerima Menyatakan fungsi reseptor yang suntikan dan menggunakan Braille b) kepekaan kulit pada bahagian berbeza-beza tekanan, haba, badan yang berlainan terhadap sakit. rangsangan. B4D2E1 1.2.3 Menghubungkait kepekaan kulit terhadap rangsangan melalui aktiviti Membincangkan kepekaan kulit Membuat kesimpulan tentang berhubung situasi berikut: kepekaan kulit pada bahagian a) menerima suntikan. badan yang berlainan terhadap b) menggunakan Braille. rangsangan.1.3Memahami deria Membincangkan struktur 1.3.1bau. hidung dan kedudukan sel-sel Mengenal pasti struktur hidung. B4D3E1 Melabel struktur hidung, menentukan kedudukan deria bau menggunakan model, sel deria bau,menentukan kawasan berbeza pada carta, perisian komputer dan 1.3.2 lidah yang bergerak balas terhadap rasa yang bahan bantu mengajar yang lain. Mengenal pasti kedudukan sel berbeza dan menghubungkait deria rasa dengan deria bau dalam pengesanan deria bau melalui aktiviti bau.
 2. 2. OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN EVIDENS PENTAKSIRAN INSTRUMEN PENTAKSIRAN1.4Memahami deria Menjalankan aktiviti untuk 1.4.1rasa. mengesan kawasan berbeza Mengenal pasti kawasan pada lidah yang bergerak balas berbeza pada lidah yang B4D3E1 terhadap rasa yang berbeza bergerak balas terhadap Melabel struktur hidung, menentukan kedudukan rangsangan yang berbeza. sel deria bau,menentukan kawasan berbeza pada lidah yang bergerak balas terhadap rasa yang Menjalankan aktiviti untuk berbeza dan menghubungkait deria rasa dengan menghubungkaitkan deria rasa 1.4.2 deria bau melalui aktiviti dengan deria bau. Menghubungkaitkan deria rasa dengan deria bau.1.5Memahami deria Memerhati dan mengenal pasti 1.5.1pendengaran. struktur telinga manusia. Mengenal pasti struktur telinga manusia. B3D2E1 Melabel struktur telinga manusia, menerangkan fungsi struktur dan menjelaskan mekanisme Membincangkan fungsi setiap 1.5.2 pendengaran bahagian pada struktur telinga Menerangkan fungsi bahagian manusia. berbeza pada telinga manusia. 1.5.3 Membincangkan mekanisme Memerihalkan bagaimana kita pendengaran. mendengar.1.6Memahami Memeriksa mata lembu atau 1.6.1deria penglihatan model mata manusia. Mengenal pasti struktur mata manusia. Mengumpul maklumat tentang struktur dan fungsi setiap 1.6.2 bahagian mata. Menerangkan fungsi bahagian B3D3E1 Melabel struktur mata manusia, menerangkan yang berbeza pada mata. fungsi struktur dan menjelaskan bagaimana Membincangkan bagaimana kita manusia boleh melihat melihat. 1.6.3 Memerihalkan bagaimana kita melihat.
 3. 3. OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN EVIDENS PENTAKSIRAN INSTRUMEN PENTAKSIRAN1.7Memahami Menjalankan aktiviti untuk 1.7.1 B4D4E1 Menentukan pantulan dan pembiasan cahaya dicahaya dan mengkaji: Memerihalkan sifat-sifat cahaya antara dua medium yang berbeza ketumpatan melaluipenglihatan. a) pantulan cahaya. (iaitu: pantulan dan pembiasan). aktiviti b) pembiasan cahaya di antara dua medium yang berbeza ketumpatan. 1.7.2 B1D1E1 Menyatakan pelbagai jenis Menamakan pelbagai jenis kecacatan penglihatan Mengumpul maklumat tentang kecacatan penglihatan. jenis kecacatan penglihatan dan sumbangan/penggunaan 1.7.3 B4D5E1 teknologi untuk Menerangkan cara pembetulan Menunjukkan rabun jauh, rabun dekat ,cara membetulkannya. kecacatan penglihatan. membetulkannya dan mengenalpasti ilusi optik dan titik buta melalui aktiviti Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan rabun jauh dan rabun dekat serta cara 1.7.4 B6D1E1 membetulkanannya. Menyatakan dan memberi Pembentangan hasil buku skrap mengenai alat teknologi yang sesuai untuk mengatasi masalah had contoh had deria penglihatan. deria penglihatan dan pendengaran Membincangkan maksud astigmatisme dan cara 1.7.5 membetulkannya. Mengaitkan penglihatan B3D4E1 stereoskopik dan monokular Menjelaskan penglihatan stereoskopik dan monokular Menjalankan aktiviti untuk dengan kemandirian haiwan. serta mengaitkan dengan kemandirian haiwan mengkaji: a) ilusi optik. 1.7.6 B6D1E1 b) titik buta. Mengenal pasti alat-alat yang Pembentangan hasil buku skrap mengenai alat sesuai untuk mengatasi had teknologi yang sesuai untuk mengatasi masalah had deria penglihatan. deria penglihatan dan pendengaran Membincangkan hubungan antara penglihatan stereoskopik dan monokular dengan kemandirian haiwan. Mengumpul maklumat tentang alat untuk mengatasi had deria penglihatan.
 4. 4. OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN EVIDENS PENTAKSIRAN INSTRUMEN PENTAKSIRAN1.8Memahami Menjalankan aktiviti untuk 1.8.1bunyi dan mengkaji: Memerihalkan sifat bunyi B4D6E1pendengaran a) penghasilan bunyi. Menghubungkait penghasilan , keperluan medium b) keperluan medium untuk 1.8.2 untuk pemindahan, pantulan dan penyerapan bunyi pemindahan bunyi. Menerangkan pantulan dan melalui aktiviti c) pantulan dan penyerapan penyerapan bunyi bunyi. 1.8.3 Mengumpulkan maklumat Menerangkan kecacatan tentang: pendengaran B3D5E1 a) kecacatan pendengaran. Menjelaskan kecacatan pendengaran dan b) cara pembetulan kecacatan 1.8.4 cara pembetulannya pendengaran. Menerangkan cara pembetulan kecacatan pendengaran 1.8.5 Membincangkan had Menyatakan had pendengaran B6D1E1 pendengaran dan cara Pembentangan hasil buku skrap mengenai meningkatkan keupayaan 1.8.6 alat teknologi yang sesuai untuk mengatasi pendengaran. Menyatakan alat yang digunakan masalah had deria penglihatan dan untuk mengatasi had pendengaran pendengaran Menjalankan aktiviti untuk 1.8.7 B4D6E2 mengkaji pendengaran Menerangkan pendengaran Menghubungkait pendengaran stereofonik yang stereofonik yang diperlukan bagi stereofonik diperlukan dengan arah bunyi melalui aktiviti menentukan arah bunyi.
 5. 5. OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN EVIDENS PENTAKSIRAN INSTRUMEN PENTAKSIRAN1.9Memahami Menjalankan eksperimen untuk 1.9.1rangsangan mengkaji dan mengenal pasti: Menyatakan rangsangan yangdan gerak a) rangsangan-rangsangan yang menyebabkan gerak balasbalas dikesan oleh tumbuhan. tumbuhan.tumbuhan b) bahagian-bahagian tumbuhan B5D1E1 yang peka terhadap 1.9.2 Menjelaskan rangsangan dengan gerak rangsangan yang tertentu. Mengenal pasti bahagian Balas tumbuhan melalui eksperimen tumbuhan yang peka terhadap rangsangan tertentu. Membincangkan bagaimana 1.9.3 B3D6E1 gerak balas terhadap ransangan Menghubungkait gerak balas Menghubungkait gerak balas tumbuhan penting untuk kemandirian tumbuhan dengan dengan kemandiriannya as tumbuhan tumbuhan. kemandiriannya. melalui eksperimen
 6. 6. OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN EVIDENS PENTAKSIRAN INSTRUMEN PENTAKSIRAN2.1Menganalisa Membincangkan kelas makanan 2.1.1kelas-kelas iaitu karbohidrat, protein, lemak, Menerangkan melalui contoh kelasmakanan. vitamin, mineral, pelawas dan air makanan. serta menyatakan fungsinya. B3D7E1 Menjelaskan fungsi 7 kelas makanan 2.1.2 Menjalankan aktiviti untuk Menyatakan fungsi setiap kelas menguji kanji (larutan iodin), makanan. glukosa (larutan Benedict), protein (bahan uji Millon) dan 2.1.3 B4D7E1 lemak (ujian alkohol-emulsi). Menguji kanji, glukosa, protein dan Menentukan kehadiran kanji, glukosa, protein lemak. dan lemak melalui aktiviti2.2Menilai Membincangkan: 2.2.1kepentingan gizi a) apa maksud diet seimbang. Menyatakan maksud gizi B2D1E1seimbang b) faktor yang menentukan gizi seimbang. Memberi maksud gizi seimbang seimbang seseorang: umur, saiz, jantina, pekerjaan, iklim, keadaan 2.2.2 kesihatan. Menyatakan faktor yang mesti dipertimbangkan apabila B3D7E3 Mengumpul pembungkus makanan merancang gizi seimbang. Menjelaskan faktor-faktor yang menentukan yang menunjukkan nilai kalori gizi seimbang dan bagaimana faktor ini makanan dan membuat senarai 2.2.3 memberi kesan kepada gizi seimbang untuk menunjukkan nilai kalori bagi Menerangkan bagaimana faktor setiap jenis makanan. berkenaan memberi kesan kepada gizi seimbang. Membincangkan untuk menganggar nilai kalori makanan dalam satu 2.2.4 hidangan. Menyatakan kuantiti tenaga dalam setiap gram karbohidrat, B3D7E2 Merancang gizi seimbang untuk protein dan lemak. Menyatakan kuantiti tenaga dalam setiap satu hari (sarapan, makan tengahari gram karbohidrat, protein dan lemak pada dan makan malam). 2.2.5 pembungkus makanan dan membuat Menganggar kalori makanan yang anggaran jumlah kalori bagi setiap hidangan diambil dalam setiap hidangan. 9.2.6 Merancang satu gizi seimbang. B6D2E1 (Gabung dengan mempraktikkan amalan pemakanan yang sihat)
 7. 7. OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN EVIDENS PENTAKSIRAN INSTRUMEN PENTAKSIRAN2.3Memahami Membincangkan pencernaan 2.3.1sistem sebagai penguraian molekul Menerangkan maksud B2D2E1pencernaan makanan yang besar kepada pencernaan. Memberi maksud pencernaanmanusia. molekul yang lebih kecil yang boleh larut dan sedia diserapoleh badan. 2.3.2 Mengenal pasti bahagian sistem B3D8E1 Mengenal pasti bahagian sistem pencernaan. Melabel dan menerangkan fungsi organ dalam sistem pencernaan pencernaan dan aliran makanan melalui salur pencernaan dengan B3D8E2 menggunakan model/ carta/CD 2.3.3 Menerangkan proses penguraian molekul makanan, ROM Memerihalkan aliran makanan alirannya dalam sistem pencernaan dan melalui salur pencernaan. menyenaraikan hasil pencernaan bagi karbohidrat, protein dan lemak 2.3.4 Menyatakan fungsi organ dalam B3D8E1 sistem pencernaan. Melabel dan menerangkan fungsi organ dalam sistem pencernaan 2.4.5 Memerihalkan proses B3D8E2 pencernaan dalam salur Menerangkan proses penguraian molekul pencernaan. makanan, alirannya dalam sistem pencernaan dan menyenaraikan hasil pencernaan bagi karbohidrat, protein dan lemak 2.4.6 Menyenaraikan hasil pencernaan karbohidrat, protein dan lemak.2.4Memahami Membincangkan proses 2.4.1 B3D8E3proses penyerapan hasil pencernaan Menerangkan proses Menjelaskan proses penyerapan hasilpenyerapan dalam usus kecil. penyerapan hasil pencernaan. pencernaan, proses penyerapan semula air danmakanan penyahtinjaan serta mengaitkan amalan pemakanan dengan masalah penyahtinjaantercerna. Menjalankan eksperimen untuk Menunjukkan penyerapan glukosa melalui tiub Visking. 2.4.2 B5D2E1 Membuat inferens tentang Menunjukkan penyerapan glukosa melalui tiub penyerapan glukosa melalui tiub visking melalui eksperimen Visking.
 8. 8. OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN EVIDENS PENTAKSIRAN INSTRUMEN PENTAKSIRAN2.5Memahami Membincangkan penyerapan 2.5.1penyerapan semula air oleh usus besar dan Menyatakan bagaimana air diserapsemula air dan proses penyahtinjaan. semula dalam usus besar.penyahtinjaan B3D8E3 Membincangkan kepentingan 2.5.2 Menjelaskan proses penyerapan hasil pencernaan, proses penyerapan semula air amalan pemakanan yang baik Menerangkan penyahtinjaan. dan penyahtinjaan serta mengaitkan amalan untuk mengelakkan sembelit. pemakanan dengan masalah penyahtinjaan 2.5.3 Mengaitkan masalah penyahtinjaan dengan amalan pemakanan.2.6Mempraktikkan Merancang dan melaksanakan 2.6.1amalan amalan pemakanan yang sihat. Mewajarkan kepentinganpemakanan makan makanan berkhasiat. B6D2E1yang sihat. Membincangkan topik berikut: Pembentangan hasil penulisan ”makanan a) mempraktikkan amalan 2.6.2 dan amalan pemakanan” dalam pelbagai bentuk persembahan berkaitan: pemakanan sihat (contoh: Mempraktikkan amalan pemakanan makan makanan yang betul. • kepentingan makan makanan berkhasiat seimbang . • mempraktikkan amalan pemakanan yang dan makan secara 2.6.3 betul sederhana). Mewajarkan pengagihan • merancang satu gizi seimbang b) pengagihan makanan makanan kepada yang kurang • mewajarkan pengagihan makanan kepada kepada yang kurang bernasib baik/memerlukan. yang kurang bernasib baik/ memerlukan bernasib • mengaitkan adab makan yang menepati baik/memerlukan. 2.6.4 sensitiviti dan kepercayaan agama Mengaitkan adab makan yang c) membudayakan adab makan menepati sensitiviti dan yang menepati sensitiviti dan kepercayaan agama. kepercayaan agama
 9. 9. OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN EVIDENS PENTAKSIRAN INSTRUMEN PENTAKSIRAN3.1Memahami Membincangkan kepelbagaian ciri 3.1.1kepelbagaian umum organisma hidup Menerangkan kepelbagaianorganism hidup organisma hidup dalam satudan Mengumpul dan mengelaskan habitat.pengelasannya pelbagai tumbuhan dan haiwan berdasarkan ciri sepunya. 3.1.2 Mengelaskan kepelbagaian haiwan B3D9E1 - Haiwan: berdasarkan ciri sepunya. Mengelaskan kepelbagaian haiwan dan Invertebrata, vertebrata, mamalia, tumbuhan serta menjelaskan kepentingan ikan, burung, amfibia, reptilia. 3.1.3 kepelbagaian organisma kepada Mengelaskan kepelbagaian persekitaran - Tumbuhan: tumbuhan berdasarkan ciri Tumbuhan berbunga, tumbuhan sepunya. tidak berbunga, monokotiledon, dikotiledon. 3.1.4 Menerangkan kepentingan - Membina peta konsep tentang kepelbagaian kepada organisma hidup berdasarkan persekitaran. pengelasan di atas.
 10. 10. OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN EVIDEN PENTAKSIRAN INSTRUMEN PENTAKSIRAN4.1Menganalisa Menjalankan kajian lapangan untuk 4.1.1Saling mengkaji spesis, habitat, Menyatakan maksud spesis,bersandaran populasi, komuniti dalam suatu populasi dan komuniti. B2D3E1antara ekosistem. Memberi maksud spesies, populasi,organisma 4.1.2 komuniti, habitat dan ekosistemhidup Menjalankan perbincangan Menyatakan maksud habitat dan tentang saling bersandaran ekosistem. antara organisma hidup dan persekitaran untuk mewujudkan 4.1.3 ekosistem yang seimbang. Mengenal pasti pelbagai habitat dalam satu ekosistem. 4.1.4 B4D8E1 Menerangkan melalui contoh saling Menghubungkait spesis, habitat, populasi, bersandaran organisma komuniti dengan saling bersandaran antara hidup dan persekitaran untuk organisma hidup dan persekitaran dalam mewujudkan ekosistem yang mewujudkan ekosistem yang seimbang melalui seimbang. kajian lapangan4.2Menilai Mengumpul dan mentafsir data 4.2.1 B3D10E1interaksi tentang jenis interaksi antara Menyenaraikan jenis interaksi Menjelaskan pelbagai interaksi di antaraantara organisma hidup seperti berikut: antara organisma hidup. organisma hidup , membina siratan makananorganisma a) mangsa-pemangsa. dan aliran tenaga dalam siratan makananhidup. b) simbiosis: komensalisme, 4.2.2 mutualisme, parasitisme Menerangkan dengan contoh (contoh: ikan remora dan interaksi antara organism hidup. jerung, alga dan kulat, cacing pita dan manusia). 4.2.3 b) persaingan. Mewajarkan kepentingan B6D3E1 interaksi antara organisma hidup Menjalankan satu forum dari bahan penulisan Menjalankan satu aktiviti untuk dan persekitaran. berkaitan: menunjukkan kepentingan interaksi • Kepentingan interaksi antara organisma antara organisma dan persekitaran. 4.2.4 hidup dan persekitaran Menerangkan melalui contoh • Menjelaskan kebaikan dan keburukan kebaikan dan keburukan kawalan kawalan biologi dalam pertanian biologi dalam mengawal bilangan • Menghuraikan kepentingan fotosintesis musuh tanaman di kawasan dalam mengekalkan ekosistem seimbang tertentu.
 11. 11. OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN EVIDENS PENTAKSIRAN INSTRUMEN PENTAKSIRAN4.3Mensintesis Mengumpul dan mentafsir data 4.3.1 B2D4E1siratan tentang pengeluar, pengguna, Menerangkan maksud Memberi maksud pengeluar, pengguna danmakanan. pengurai dan piramid nombor. pengeluar, pengguna dan pengurai. pengurai dalam siratan makanan Membina siratan makanan 4.3.2 daripada beberapa rantai Menggabungkan beberapa rantai B3D10E1 makanan dan mengenal pasti makanan untuk membina siratan Menjelaskan pelbagai interaksi di antara pengeluar, pengguna dan pengurai. makanan. organisma hidup , membina siratan makanan 4.3.3 dan aliran tenaga dalam siratan makanan Membincangkan aliran tenaga dalam Mengenal pasti pengeluar, siratan makanan yang dibina. pengguna dan pengurai dalam siratan makanan. Mengendalikan satu permainan untuk menunjukkan kesan 4.3.4 penambahan atau pengurangan Membina piramid nombor daripada bilangan organisma dalam piramid rantai makanan. nombor. B3D10E2 Membincangkan akibat 4.3.5 Mengaitkan piramid nombor yang dibina sekiranya satu komponen Mengaitkan siratan makanan dan dengan aliran tenaga serta meramalkan organisma hidup dalam satu piramid nompor dengan aliran apa yang akan berlaku jika ketiadaan satu ekosistem tiada. tenaga. komponen 4.3.6 Meramal akibat sekiranya satu komponen organisma hidup dalam satu ekosistem tiada.4.4Menganalisa Menjalankan perbincangan 4.4.1fotosintesis tentang fotosintesis. Menyatakan maksud B5D3E1 fotosintesis. Menerangkan maksud fotosintesis dan Menjalankan eksperimen 4.4.2 menentukan faktor-faktor yang diperlukan menentukan faktor yang Menyatakan faktor yang untuk fotosintesis melalui eksperimen diperlukan untuk diperlukan untuk fotosintesis. fotosintesis (contoh: karbon dioksida, air, cahaya dan klorofil).
 12. 12. OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN EVIDENS PENTAKSIRAN INSTRUMEN PENTAKSIRAN Membincangkan kepentingan 4.4.3 fotosintesis dalam mengekalkan Menyatakan hasil fotosintesis. B5D3E1 ekosistem yang seimbang. Menerangkan maksud fotosintesis dan 4.4.4 menentukan faktor-faktor yang diperlukan untuk fotosintesis melalui eksperimen Membincangkan kitar karbon dan Mengawal pembolehubah yang kitar oksigen. diperlukan untuk fotosintesis. 4.4.5 Menerangkan peranan B3D11E1 fotosintesis dalam mengekalkan Menjelaskan peranan fotosintesis, kitar karbon ekosistem yang seimbang. dan kitar oksigen dalam mengekalkan ekosistem yang seimbang dan B6D3E1
 13. 13. OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN EVIDENS PENTAKSIRAN INSTRUMEN PENTAKSIRAN4.5Menilai Mengumpul dan mentafsir data 4.5.1kepentingan tentang memulihara dan memelihara Menerangkan maksudpemuliharaan organisma hidup. pemuliharaan dan pemeliharaandan organisma hidup.pemeliharaan B3D12E1 Menjelaskan maksud pemuliharaan danorganism Menjalankan kajian lapangan di 4.5.2 pemeliharaan serta menyatakan langkah-hidup. hutan simpan semulajadi (tanah Menerangkan langkah yang diambil langkah untuk memulihara dan memelihara lembap, hutan tanah tinggi atau untuk memelihara dan organisma hidup hutan hujan tropika) atau santuari memulihara organisma hidup. haiwan untuk mengkaji pemuliharaan dan pemeliharaan organisma hidup. 4.5.3 Mewajarkan kepentingan Menjalankan perbincangan pemuliharaan dan pemeliharaan tentang bagaimana kemajuan dalam organisma hidup. sains dan teknologi membantu pemuliharaan dan 4.5.4 pemeliharaan organisma hidup. Menyokong aktiviti yang dianjurkan oleh pelbagai pihak Menjalankan satu kempen yang memelihara dan memulihara menekankan kepentingan organisma hidup. pemuliharaan dan pemeliharaan organisma hidup / menjalankan ‘main peranan’ yang melibatkan pihak yang berkenaan dalam penyelesaian masalah yang berhubungkait dengan pemuliharaan dan pemeliharaan organisma hidup.4.6 Menjalankan sesi sumbangsaran 4.6.1Menilai untuk membincangkan isu Menerangkan kesan aktivitiperanan persekitaran yang memberi kesan manusia terhadap keseimbanganmanusia dalam kepada keseimbangan semulajadi semulajadi.mengekalkan dan cara menyelesaikannya. 4.6.2keseimbangan Menjalankan perbincangan untuk Memerihalkan cara manusiasemulajadi. mewajarkan bahawa manusia menyelesaikan masalah yang memerlukan ekosistem yang stabil berhubungkait dengan persekitaran. dan produktif untuk memastikan 4.6.3 kehidupan yang harmoni Μewajarkan bahawa manusia memerlukan ekosistem yang
 14. 14. stabil, produktif dan seimbang OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN EVIDENS PENTAKSIRAN INSTRUMEN PENTAKSIRAN5.1Menganalisa Menjalankan aktiviti untuk 5.1.1ciri fizikal air. menentukan yang berikut: Menyatakan maksud takat beku  takat beku air, air.  takat didih air. 5.1.2 Menjalankan aktiviti untuk Menyatakan maksud takat didih B4D9E1 memerhatikan kesan bendasing ke air. Menghubungkait penghasilan, atas ciri fizikal air. keperluan medium untuk pemindahan, 5.1.3 pantulan dan penyerapan bunyi melalui Memerihalkan ciri fizikal air. aktiviti. 5.1.4 Menerangkan melalui contoh kesan bendasing ke atas ciri fizikal air.5.2Menganalisa Menjalankan elektrolisis untuk 5.2.1komposisi air. menentukan nisbah hidrogen Menentukan komposisi air. kepada oksigen dalam satu B4D10E1 Menentukan komposisi air melalui molekul air. 5.2.2 elektrolisis serta menguji kehadiran Menguji kehadiran hidrogen hydrogen dan oksigen melalui aktiviti. dan oksigen.5.3Menganalisa Menjalankan eksperimen untuk 5.3.1proses mengkaji faktor mempengaruhi Menerangkan maksud penyejatan. B2D5E1 Memberi maksud penyejatan.penyejatan air. penyejatan air iaitu kelembapan, suhu persekitaran, luas permukaan dan pergerakan udara.
 15. 15. OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN EVIDENS PENTAKSIRAN INSTRUMEN PENTAKSIRAN Membincangkan faktor yang 5.3.2 mempengaruhi kadar penyejatan Menerangkan melalui contoh B5D4E1 dan kaitannya dengan Teori faktor yang mempengaruhi Membuktikan kelembapan, suhu Kinetik. kadar penyejatan air dengan persekitaran, luas permukaan dan pergerakan udara mempengaruhi merujuk Teori Kinetik. penyejatan melalui eksperimen. Membincangkan persamaan dan 5.3.3 perbezaan antara penyejatan Membanding dan membezakan dengan pendidihan. antara penyejatan dengan pendidihan. B3D13E1 Membanding beza antara penyejatan dan 5.3.4 pendidihan serta contoh aplikasi Mengumpul maklumat tentang Memerihalkan aplikasi penyejatan air dalam kehidupan harian. proses penyejatan dan aplikasinya penyejatan air dalam kehidupan dalam kehidupan harian iaitu harian. mengeringkan pakaian, pengawetan hasil pertanian dan pemprosesan makanan.5.4Menganalisa Membincangkan perbezaan antara 5.4.1larutan dan zat terlarut, pelarut dan larutan. Menerangkan maksud zat B2D6E1kelarutan. terlarut, pelarut dan larutan. Memberi maksud zat terlarut, pelarut, Menjalankan aktiviti untuk larutan dan bahan terampai. menyediakan larutan cair, larutan pekat dan larutan tepu. 5.4.2 Membincangkan persamaan dan Membanding dan membezakan perbezaan antara larutan cair, antara larutan cair, larutan pekat larutan pekat dan larutan tepu. dan larutan tepu. B4D11E1 Menunjukkan perbezaan antara jenis Menjalankan aktiviti untuk 5.4.3 larutan dan bahan melalui aktiviti. menunjukkan perbezaan antara Menerangkan maksud bahan larutan dengan bahan terampai. terampai. 5.4.4 Menerangkan maksud kelarutan.
 16. 16. OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN EVIDENS PENTAKSIRAN INSTRUMEN PENTAKSIRAN Menjalankan eksperimen untuk 5.4.5 menentukan faktor yang Menerangkan faktor yang B5D5E1 mempengaruhi kelarutan zat terlarut mempengaruhi kelarutan zat Menentukan faktor-faktor yang • jenis pelarut, terlarut di dalam air. mempengaruhi keterlarutan zat terlarut melalui eksperimen. • jenis zat terlarut, • suhu pelarut. 5.4.6 Menerangkan kepentingan air Menjalankan eksperimen untuk sebagai pelarut universal dalam B3D14E1 menentukan faktor yang kehidupan. Menerangkan kepentingan air sebagai pelarut universal dan kegunaan pelarut mempengaruhi kadar keterlarutan: 5.4.7 organik dalam kehidupan harian. • suhu pelarut, Memberi contoh kegunaan pelarut • kadar kacauan, organik di dalam kehidupan harian. • saiz zat terlarut. Membincangkan kepentingan air sebagai pelarut universal dalam kehidupan harian. Mengupul maklumat tentang aplikasi pelarut organik dalam kehidupan harian.5.5Menganalisa Menjalankan aktiviti untuk 5.5.1asid dan alkali. mengkaji: Mengenal pasti sifat asid. • sifat asid dari aspek nilai pH, rasa, sifat 5.5.2 mengkakis, kesan Mengenal pasti sifat alkali. ke atas kertas litmus, tindakan terhadap 5.5.3 logam seperti Menyatakan asid dan alkali B4D12E1 hanya menunjukkan sifatnya Menerangkan bahan yang bersifat asid dan magnesium dan zink. dengan kehadiran air. alkali melalui aktiviti. • sifat alkali dari aspek nilai pH, rasa, 5.5.4 mengkakis, kesan ke Menerangkan melalui atas kertas litmus. contoh definisi asid dan alkali. Menjalankan perbincangan 5.5.5 untuk mendefinisi secara operasi Mengenal pasti bahan berasid dan
 17. 17. asid dan alkali. beralkali dalam kehidupan harian. OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN EVIDENS PENTAKSIRAN INSTRUMEN PENTAKSIRAN Menjalalankan aktiviti untuk menentukan bahan berasid dan 5.5.6 bahan beralkali dalam kehidupan Menyatakan kegunaan asid dan harian. alkali dalam kehidupan harian. Mengumpul maklumat tentang kegunaan asid dan alkali dalam 5.5.7 kehidupan harian seperti bidang Menerangkan maksud pertanian dan industri. peneutralan. Membincangkan maksud peneutralan. 5.5.8 B3D15E1 Menulis persamaan perkataan Menerangkan makud peneutralan melalui untuk memerihalkan proses persamaan perkataan serta contoh aplikasi peneutralan. peneutralan dalam kehidupan seharian. Menjalankan aktiviti untuk menentukan peneutralan dengan 5.5.9 menggunakan asid hidroklorik dan Menerangkan melalui contoh natrium hidroksida pada kepekatan kegunaan peneutralan dalam yang sama. kehidupan harian. Membincangkan aplikasi peneutralan dalam kehidupan harian (contoh: menggunakan syampu dan perapi, dan meneutralkan sengatan serangga).5.6Menganalisa Membuat lawatan ke loji 5.6.1 B1D2E1kaedah pembersihan air. Menyenaraikan sumber air Menamakan sumber air semulajadi danpembersihan semula jadi. bahan cemar air.air. Sumbangsaran tentang yang berikut: 5.6.2 • sumber air semula jadi. Menyatakan sebab pembersihan B3D16E1 • sebab pembersihan air. air. Menerangkan kepentingann pembersihan air dan kaedah pembersihannya serta 5.6.3 kebaikan dan keburukan sesuatu kaedah. Membincangkan pelbagai jenis Memerihalkan pelbagai jenis kaedah pembersihan air seperti kaedah pembersihan air. penurasan, pendidihan,pengklorinan B4D13E1 dan penyulingan. 5.6.4 Menerangkan pelbagai jenis kaedah Membandingkan kelebihan pembersihan air melalui aktiviti.
 18. 18. dan kekurangan pelbagai kaedah pembersihan air. OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN EVIDENS PENTAKSIRAN INSTRUMEN PENTAKSIRAN Menjalankan aktiviti untuk mengkaji pelbagai jenis kaedahpembersihan air seperti penurasan, pendidihan dan penyulingan. Murid membentangkan dapatan mereka untuk membincangkan kelebihan dan kekurangan pelbagai kaedah pembersihan air.5.7Menganalisa Melawat ke loji pemprosesan air 5.7.1sistem bekalan untuk mengkaji sistem bekalan air Memerihalkan bagaimanaair. dan peringkat yang terlibat dalam sistem bekalan air berfungsi. pembersihan air. B3D16E2 5.7.2 Menjelaskan bagaimana system bekalan Membincangkan cara Menerangkan cara untuk air berfungsi dan cara penjimatan air. menjimatkan air. menjimatkan air. Membuat projek untuk mengkaji jumlah purata kegunaan air di rumah.
 19. 19. OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN EVIDENS PENTAKSIRAN INSTRUMEN PENTAKSIRAN5.8 Mengumpul dan mentafsir data 5.8.1Memahami tentang bahan cemar yang Memberi contoh bahan cemar air. B1D2E1pemeliharaan merangkumi: Menamakan sumber air semulajadi dan bahan cemar air.kualiti air. • bahan buangan industri seperti 5.8.2 bahan kimia dan sisa radioaktif. Menerangkan kesan • bahan buangan domestik seperti pencemaran air ke atas benda sampah sarap dan hidup. B3D16E3 Menjelaskan kesan kumbahan. pencemaran, cara mengawal pencemaran • bahan kimia daripada aktiviti 5.8.3 serta memelihara kualiti air. pertanian seperti baja dan racun Menerangkan cara mengawal pencemaran air. B6D4E1 Membuat pembentangan dalam haiwan perosak. pelbagai bentuk persembahan berkaitan: • pengelodakan yang berpunca • Pencemaran air 5.8.4 daripada pembinaan dan • Pengawalan Menerangkan cara memelihara air penebangan hutan. • Pembersihan dan kualitinya • Tumpahan daripada kapal • Cara penjimatan penggunaannya minyak. Mengendalikan perbincangan tentang kesan pencemaran air ke atas benda hidup. Menjana idea tentang cara mengawal pencemaran air. Membincangkan cara memulihara dan memelihara air dan kualitinya. Menjalankan kempen ‘Cintai Sungai Kita’.
 20. 20. OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN EVIDENS PENTAKSIRAN INSTRUMEN PENTAKSIRAN6.1Memahami Menjalankan aktiviti untuk 6.1.1tekanan udara. membincangkan teori kinetik gas. Menerangkan kewujudan tekanan udara dengan B4D14E1 Menjalankan aktiviti untuk merujuk kepada Teori Kinetik. Menghubungkait pergerakan zarah udara menunjukkan udara mengenakan dengan teori kinetic gas, menunjukkan udara mengenakan tekanan dan tekanan. 6.1.2 menerangkan faktor yang mempengaruhi Menerangkan faktor yang tekanan udara seperti isipadu atau suhu Menjalankan aktiviti untuk mempengaruhi tekanan udara. melalui aktiviti. menunjukkan faktor yang mempengaruhi tekanan udara iaitu isipadu dan suhu.6.2Mengaplikasi Mengumpul dan mentafsir data 6.2.1prinsip pada alatan yang menggunakan Menerangkan dengan contohtekanan udara prinsip tekanan udara. alatan yang menggunakan prinsipdalam tekanan udara.kehidupan Mengumpul maklumat danharian. membincangkan aplikasi tekanan udara dalam picagari, sifon, pam B3D17E1 penyembur dan penyedut Menyatakan prinsip aplikasi tekana udara minuman. 6.2.2 dalam picagari, sifon, pam penyembur dan penyedut minuman serta menerangka Menjana idea untuk menyelesaikan langkah-langkah keselamatan yang perlu Membincangkan cara masalah dengan menggunakan diambil apabila menggunakan gas di menggunakan prinsip tekanan prinsip tekanan udara. bawah tekanan tinggi. udara untuk menyelesaikan masalah harian seperti sinki 6.2.3 tersumbat dan menuang susu Menghubungkaitkan langkah pekat daripada tin. keselamatan yang perlu diambil apabila menggunakan Mengumpul maklumat bagaimana gas di bawah tekanan tinggi. tangki gas di bawah tekanan tinggi berfungsi. Membincangkan langkah keselamatan yang perlu diambil apabila menggunakan gas di bawah tekanan tinggi.
 21. 21. OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN EVIDENS PENTAKSIRAN INSTRUMEN PENTAKSIRAN7.1Memahami Menjalankan aktiviti untuk 7.1.1daya. menunjukkan tolakan dan tarikan Menyatakan daya adalah tolakan adalah daya. atau tarikan. Menjalankan aktiviti untuk 7.1.2 B4D15E1 menunjukkan kesan daya Menerangkan kesan daya. Menunjukkan tolakan dan tarikan adalah (perubahan bentuk, kedudukan, daya, kesan daya dan pelbagai jenis daya kelajuan dan arah. 7.1.3 melalui aktiviti. menerangkan pelbagai jenis daya Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan pelbagai jenis daya (daya geseran, daya graviti, daya elektrostatik dan daya magnetik).7.2Memahami Membincangkan unit daya dan 7.2.1pengukuran prinsip neraca spring. Menyatakan unit untuk daya. B1D3E1daya. Menamakan unit daya Menjalankan aktiviti untuk 7.2.2 mengukur magnitud daya Menerangkan bagaimana neraca spring berfungsi. 7.2.3 Mengukur magnitud daya.7.3Mengaplikasi Membincangkan dengan contoh 7.3.1daya geseran. untuk menunjukkan kewujudan Menerangkan dengan contoh daya geseran. kewujudan daya geseran. B5D6E1 Membuktikan permukaan yang berbeza Menjalankan aktiviti untuk 7.3.2 mempengaruhi magnitud daya geseran mengenal pasti arah bagi daya Menyatakan arah bagi daya melalui eksperimen. geseran dan mengukur magnitud geseran dan magnitud bagi bagi daya tersebut. daya tersebut.
 22. 22. OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN EVIDENS PENTAKSIRAN INSTRUMEN PENTAKSIRAN7.3 Menjalankan eksperimen untuk 7.3.3Mengaplikasi menunjukkan bagaimana Menjalankan eksperimen untuk B5D6E1kerja. permukaan yang berbeza menunjukkan bagaimana Membuktikan permukaan yang berbeza mempengaruhi magnitud daya permukaan yang berbeza mempengaruhi magnitud daya geseran geseran. mempengaruhi daya geseran. melalui eksperimen. Mengumpulkan maklumat dan 7.3.4 membincangkan kebaikan dan Menerangkan kebaikan dan keburukan geseran. keburukan geseran. Menjalankan aktiviti cara: 7.3.5 a) meningkatkan geseran. Menerangkan cara meningkatkan b) mengurangkan geseran. geseran. B3D18E1 Menjelaskan kebaikan dan keburukan serta aplikasi meningkatkan dan Membincangkan aplikasi 7.3.6 mengurangkan daya geseran dalam meningkatkan dan mengurangkan Menerangkan cara mengurangkan kehidupan harian geseran dalam kehidupan harian. geseran. 7.3.7 Menerangkan dengan contoh aplikasi geseran dalam kehidupan harian.7.4 Membincangkan dengan contoh, 7.4.1 kerja dilakukan apabila objek Menerangkan dengan contoh digerakkan oleh daya. bagaimana kerja dilakukan. Menjalankan aktiviti untuk 7.4.2 menentukan kerja dilakukan Menyatakan unit untuk kerja. dengan menggunakan rumus berikut: 7.4.3 Kerja (J) Menentukan kerja yang = Daya (N) X Jarak (m) dilakukan.
 23. 23. OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN EVIDENS PENTAKSIRAN INSTRUMEN PENTAKSIRAN7.5Mengaplikasi Menjalankan aktiviti untuk 7.5.1kuasa menentukan kuasa dengan Menyatakan maksud kuasa. menggunakan rumus berikut: B4D16E1 Kuasa (W) = Kerja (J) 7.5.2 Menentukan kerja dilakukan dan kuasa Masa (s) Menyatakan unit untuk kuasa. dengan menggunakan rumus melalui aktiviti 7.5.3 menentukan kuasa ke atas kerja yang dilakukan.7.6Menganalisa Mereka satu aktiviti contoh 7.6.1kepentingan melukis poster, melakonkan Memerihalkan bagaimanadaya dalam sketsa atau lakonan untuk kehidupan jika daya tidakkehidupan menunjukkan bagaimana wujud. kehidupan sekiranya tiada daya.
 24. 24. OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN EVIDENS PENTAKSIRAN INSTRUMEN PENTAKSIRAN8.1Memahami Mengumpul maklumat dan 8.1.1sistem membincangkan pelbagai sistem Menerangkan sistem sokongansokongan sokongan bagi: haiwan vertebrata dan pelbagaidalam haiwan. a) haiwan vertebrata darat dan sistem sokongan haiwan akuatik. invertebrata. B3D20E1 b) haiwan invertebrata darat dan Menjelaskan pelbagai sistem akuatik. 8.1.2 sokongan haiwan , membanding beza Membanding dan membezakan sistem sokongan haiwan vertebrata Menjalankan perbincangan haiwan vertebrata dan pelbagai darat dan akuatik serta sistem tentang yang berikut: sistem sokongan haiwan sokongan haiwan invertebrata darat a) persamaan dan perbezaan invertebrata dan akuatik antara sistem sokongan haiwan vertebrata darat dan akuatik. 8.1.3 b) persamaan dan perbezaan Membanding dan membezakan antara sistem sokongan haiwan sistem sokongan antara invertebrata darat dan akuatik haiwan invertebrata darat dan akuatik.8.2Memahami Menjalankan kajian lapangan 8.2.1sistem untuk mengkaji pelbagai sistem Menerangkan pelbagai sistemsokongan sokongan bagi tumbuhan. sokongan bagi tumbuhan B4D17E1dalam berkayu dan tidak berkayu. Menerangkan pelbagai sistemtumbuhan. Menjalankan aktiviti untuk sokongan tumbuhan dan membuat mengelaskan tumbuhan 8.2.2 pengelasan melalui kerja lapangan berdasarkan sistem sokongannya Mengelaskan tumbuhan berdasarkan sistem sokongannya.
 25. 25. OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN EVIDENS PENTAKSIRAN INSTRUMEN PENTAKSIRAN9.1Memahami Menjalankan aktiviti untuk 9.1.1bahawa mencari titik keseimbangan Menentukan titik keseimbanganpusat graviti bagi bentuk sekata dan tidak bagi bentuk sekata dan tidak B4D18E1mempengaruhi sekata. sekata. Menentukan titik keseimbangan bagikestabilan. bentuk sekata dan tidak sekata serta Menjalankan aktiviti untuk 9.1.2 menunjukkan bagaimana pusat graviti menyiasat bagaimana pusat Menghubungkait titik mempengaruhi kestabilan objek graviti mempengaruhi keseimbangan sebagai pusat melalui aktiviti kestabilan objek dengan graviti objek. memanipulasikan: a) tinggi. 9.1.3 b) luas tapak. Menghubungkait pusat graviti B3D21E1 dengan kestabilan objek. Menyatakan hubungan antara pusat Membincangkan hubungan graviti dengan kestabilan objek antara pusat graviti dan kestabilan.9.2Menghargai Mengadakan sesi sumbangsaran 9.2.1kepentingan tentang cara meningkatkan Mencadangkan cara meningkatkankestabilan. kestabilan. kestabilan objek di sekeliling mereka. B6D5E1 Menjalankan aktiviti seperti membuat Membuat projek atau permainan yang projek atau permainan untuk 9.2.2 mengaplikasikan konsep kestabilan membina model yang mengaplikasi Menerangkan dengan contoh konsep kestabilan. aplikasi kestabilan dalam kehidupan.
 26. 26. OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN EVIDENS PENTAKSIRAN INSTRUMEN PENTAKSIRAN10.1Menganalisa Membincangkan bagaiamana 10.1.1tuas. daya yang kecil mampu Menyenaraikan objek di sekeliling B6D5E1 mengangkat beban yang berat mereka yang menggunakan prinsip Membuat projek atau permainan yang dengan menggunakan tuas. tuas. mengaplikasikan konsep kestabilan Membuat pemerhatian tentang 10.1.2 alat yang menggunakan prinsip Menyatakan apa yang boleh tuas. dilakukan oleh tuas. *B3D22E1 Menjelaskan peranan tuas, Mengenal pasti beban, daya dan 10.1.3 menentukan kedudukan beban, daya fulkrum, dan seterusnya Mengenal pasti beban, daya dan dan fulkrum, membuat pengelasan mengelaskan sistem kepada tuas fulkrum dalam tuas. tuas dan menyelesaikan masalah yang kelas pertama, kedua dan ketiga. berkaitan dengan tuas 10.1.4 Membincangkan bagaimana Mengelaskan tuas. manusia mengaplikasi prinsip tuas untuk mengatasi beban 10.1.5 yang berat. Menerangkan maksud momen B4D19E1 daya. Menghubungkait momen daya dengan Membincangkan momen daya daya dan jarak melalui aktiviti = daya X jarak tegak dari pangsi 10.1.6 ke daya. Menyelesaikan masalah berkaitan *B3D22E1 tuas. Menjelaskan peranan tuas, Menjalankan aktiviti untuk menentukan kedudukan beban, menunjukkan hubungan momen daya dan fulkrum, membuat daya dan hasil darab daya dan pengelasan tuas dan jarak. menyelesaikan masalah yang Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan tuas berkaitan dengan tuas dengan menggunakan rumus berikut: Beban (N) X jarak beban dari fulkrum (m) = Daya (N) X jarak daya dari fulkrum (m)
 27. 27. OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN EVIDENS PENTAKSIRAN INSTRUMEN PENTAKSIRAN10.2Menghargai Menjalankan projek untuk membina 10.2.1 B6D6E1usaha alat menggunakan prinsip tuas. Mereka bentuk atau mengubahsuai Membina model yang menggunakaninovatif dalam alat yang menggunakan prinsip prinsip tuasmereka bentuk tuasmesin untukmemudahkankerja.
 28. 28. OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN EVIDENS PENTAKSIRAN INSTRUMEN PENTAKSIRAN10.2Menghargai Menjalankan projek untuk membina 10.2.1 B6D6E1usaha alat menggunakan prinsip tuas. Mereka bentuk atau mengubahsuai Membina model yang menggunakaninovatif dalam alat yang menggunakan prinsip prinsip tuasmereka bentuk tuasmesin untukmemudahkankerja.
 29. 29. OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN EVIDENS PENTAKSIRAN INSTRUMEN PENTAKSIRAN10.2Menghargai Menjalankan projek untuk membina 10.2.1 B6D6E1usaha alat menggunakan prinsip tuas. Mereka bentuk atau mengubahsuai Membina model yang menggunakaninovatif dalam alat yang menggunakan prinsip prinsip tuasmereka bentuk tuasmesin untukmemudahkankerja.

×