Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Mẫu giấy xác nhận cư trú của bị đơn

16 573 vues

Publié le

Mẫu giấy xác nhận cư trú của bị đơn là văn bản cần thiết để xin ly hôn. Mẫu giấy chuẩn theo ban hành của tòa án

Publié dans : Droit
  • Identifiez-vous pour voir les commentaires

  • Soyez le premier à aimer ceci

Mẫu giấy xác nhận cư trú của bị đơn

  1. 1. CỘNG HÒAXÃHỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ----------------------------------- ĐƠN XIN XÁC NHẬN NƠI CƯ TRÚ Kính gửi: Công an phường(1)…………………………………….. Tên tôi là:...............………………………………… Sinh ngày:…………........... CMND/Thẻ căn cước công dân số:..................do ……………cấp ngày................ Hộ khẩu thường trú:…………………………........................................................ Nơi ở hiện tại(2): …………………………………….............................................. Điện thoại:........................................Email:............................................................. Tôi làm đơn này đề nghị với Quý cơ quan một việc như sau: Hiện nay tôi đang khởi kiện yêu cầu Tòa án nhân dân(3) ………giải quyết việc ly hôn giữa tôi và ông/bà(4) ………………….(sinh ngày:.………..; CMND/Thẻ căn cước công dân số:…………do…………….cấp ngày…………). Tôi làm đơn này kính đề nghị Công an(5)…………………..….. xác nhận cho tôi ông/bà(6)………………. hiện đang cư trú tại địa chỉ(7)………………...….để Tòa án căn cứ giải quyết vụ án theo đúng quy định của pháp luật. Rất mong nhận được sự hỗ trợ và giúp đỡ của Quý cơ quan. Tôi xin chân thành cảm ơn! ….., ngày….. tháng…..năm….. NGƯỜI LÀM ĐƠN (Ký và ghi rõ họ tên)

×