Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

OWD2012 - 5 - Trends in open educational resources in binnen- en buitenland - Nicolai van der Woert, Ria Jacobi & Hester Jelgerhuis

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité

Consultez-les par la suite

1 sur 16 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Diaporamas pour vous (20)

Les utilisateurs ont également aimé (9)

Publicité

Similaire à OWD2012 - 5 - Trends in open educational resources in binnen- en buitenland - Nicolai van der Woert, Ria Jacobi & Hester Jelgerhuis (20)

Plus par SURF Onderwijsdagen (20)

Publicité

Plus récents (20)

OWD2012 - 5 - Trends in open educational resources in binnen- en buitenland - Nicolai van der Woert, Ria Jacobi & Hester Jelgerhuis

 1. 1. Trends in open educational resources in binnen- en buitenland DE ONDERWIJSDAGEN, WOENSDAG 14 NOVEMBER Ria Jacobi (Hogeschool van Amsterdam), Hester Jelgerhuis (SURF), Nicolai van der Woert (UMC St Radboud)
 2. 2. Een OER-Hollands landschap Onderzoek stand van zaken OER in Nederlandse hoger onderwijs: • Nederlands hoger onderwijs zet stappen met open leermaterialen. • 25% geeft aan dat er binnen hun instelling al (collecties) met open leermaterialen bestaan. • 50% geeft aan dat er binnen hun instelling geen OER- beleid is, 42% zegt dat er nu wel OER-beleid wordt ontwikkeld. • Motieven voor OER-beleid: profilering onderwijsinstelling (86%), aantrekken juiste studenten (57%), bereiken van nieuwe doelgroepen te bereiken. • Duidelijk verschil tussen hogescholen en universiteiten> universiteiten zijn actiever. •Andere prioriteiten op onderwijsgebied „verdringen‟ aandacht voor OER. > meer info op SURFspace
 3. 3. landelijk: -Groen Kennisnet -medischonderwijs.nl -Neuroblend OER-landkaart NL - hbo kennisbank -- Netwerk Open Hogeschool Informatica -- Nationale Kennisbank Basisvaardigheden Wiskunde - en ook: uitzending gemist, beeldmateriaal culturele RUG: voornemen OCW? instellingen etc. Hanzehogeschool: voornemen iTunes U? UvA: (open) webcolleges een voornemen iTunes U VU: (open) webcolleges en iTunes U HvA: voornemen iTunes U UU: open webcolleges, scripties TUD: OCW, iTunes U, open Politieacademie: open leermateriaal webcolleges, open study m.b.t. politievak UL: OCW, scripties, (open) weblectures HRO: ontwikkeling OCW NHTV: open weblectures en kennisclips OU: OpenER, iTunes U, OpenU, studiecoach
 4. 4. Tien wereldwijde OER-trends 1. Wereldwijde groei aanbod OER (OpenCourseWare, MOOC‟s, iTunes U, Youtube EDU, TED ED etc.); overheden investeren fors in OER, er komt een OER Declaration. 2. Internationale verschuiving van open leermaterialen naar open onderwijs en opening up education > HO-instellingen kiezen eigen positie. 3. MOOC‟s als grote katalysator voor open education. 4. Kloof tussen believers versus pragmatici > parallellen met duurzaamheidsbeweging? 5. Explosieve groei van certificering van open onderwijs (certificaten MOOC‟s, badges etc.) en erkenning daarvan door gerenommeerde universiteiten. 6. Explosieve groei open tekstboeken vanuit oogpunt kostenbesparing (USA, Polen) en veranderende rol uitgevers. 7. Toenemende aandacht voor OER en learning analytics / datavisualisatie. 8. Toenadering OER- en open access beweging en rol bibliotheken. 9. Opkomst 'open education ecosystems' en leernetwerken (waaronder Open Study) 10. Ontsluiten van open leermaterialen via mobile devices en apps.
 5. 5. Preview thema’s trendrapport OER 2013: zeven trends uitgelicht 1. Open tekstboeken: trends en kansen 2. MOOC‟s: trends en kansen 3. OER, toetsen en certificering: trends en kansen 4. OER en learning analytics: trends en kansen 5. Businessmodellen voor OER 6. OER, Open Access en uitgevers 7. Opkomst van 'open education ecosystems' en leernetwerken  Kiest u maar!
 6. 6. (1) open tekstboeken Trend: • van lineair (docent bepaalt) naar niet-lineair (studenten bepalen mede) • andere rol docent: curator • steeds meer multimedia inhoud Kansen: • brede toegankelijkheid onderwijs • variatie aan leermaterialen • snelle update • mogelijkheid: naast digitale beschikbaarheid ook printversie Vragen: • kwaliteit van de e-teksten? • de beschikbaarheid (denk bijv. aan taal) • interesse in „bootcamp‟ om in een weekend een open tekstboek te maken?
 7. 7. (2) MOOC’s Trends en kansen: • Focus op kwaliteit van MOOC‟s. • Uiteindelijk leidend tot accreditatie van “direct-to-students education”? • Certificering van non-formeel leren via een MOOC gaat waarde krijgen. • Ontstaan van variëteit aan MOOC‟s (qua topics, leermateriaal, didactiek). • Gebruik van Learning Analytics om lerenden in een MOOC beter te kunnen ondersteunen (geautomatiseerd). Vragen: • Hoe kun je als instelling voor hoger onderwijs MOOC‟s gebruiken? Kun je het negeren? • Hoe gaan bedrijven certificaten van de topuniversiteiten waarderen? Als ze waarde krijgen, is dat dan een bedreiging voor je eigen instelling? • Worden de MOOC‟s van de Ivy League universiteiten de Google en Facebook van hoger onderwijs (Paul Rullmann, TU Delft)? K •omt er een top-x van cursussen in vakgebieden die online te volgen zijn? •Wat is dan de toegevoegde waarde die je als instelling levert? Hoe kun je je onderscheiden? • Zijn MOOC‟s sustainable te krijgen? Wat zijn de verdienmodellen?
 8. 8. Offering Feedback Certificate Pace Didactics EdX Course Instructor/ Achievement Paced Instructor led automated Udacity Course Instructor/ Achievement/ Paced Instructor led Robert Schuwer & Fred Mulder, Open Universiteit NL; MOOCs: disruptive for Open Universities? OpenEd12: Beyond Content automated Participation Coursera Course Instructor/ Achievement/ Paced Instructor led Automated/ Participation Peer Ted Ed Lecture - - Self- Instructor led directed Khan Lecture - Badges Self- Instructor led Academy directed cMOOC Course Peer None/Achievement/ Paced Connec- Badges tivism MMOOC Course Peer / instructor Badges / Paced Connec- Recognition tivism Saylor.or Programs - - Self- Instructor led g directed OERu Programs - Diploma Self- - directed
 9. 9. (3) OER, toetsen en certificering Trend: • MOOC‟s met certificering (o.a. Coursera) • Opkomst van badges Voorbeeld: Siyavula, Saylor foundation • meer samenwerking tussen onderwijsaanbieders en toetsende instelling Kansen: • persoonlijk arrangement (flexibiliteit) • ook buiten reguliere onderwijsprogramma‟s om • toetsorganisaties van competenties (e.a.) Vragen: • …?
 10. 10. (4) OER en learning analytics Trends en kansen: 1.Er zijn veel data beschikbaar (bijv. via MOOC‟s), maar wat doe je ermee? 2.In beeld brengen kwaliteit OER door gebruik van OER te monitoren (hoe vaak, wanneer, hoe lang, hoe verhoudt dit gebruik zich tot studentprestaties). 3.Aan de hand van prestaties en gedrag van studenten proberen te bepalen welke open leermaterialen geschikt kunnen zijn voor studenten, bijvoorbeeld om hiaten in kennis weg te werken > met LA bepalen welke OER voor welk type student werken (de een vindt webcolleges fijn, de ander apps) > hier kun je achter komen door het gebruik te analyseren.
 11. 11. (5) OER, Open Access en uitgevers Trends en kansen: • uitgevers twijfelen of zien kansen • uitgevers zoeken naar nieuwe toegevoegde waarde: - zorgen voor kwaliteit - services aanbieden - duurzaamheid van materialen - opschaling • zoeken naar ruimte in de wet - vernieuwing wetgeving gewenst - copyright en IP niet hetzelfde - uitlokken rechtszaak (http://openstaxcollege.org/)
 12. 12. (6) businessmodellen voor OER Trends: • MOOCs: grote aantallen • Snelle opkomst van commerciële bedrijven (i.c.m. non-profit) • Investment bankers, miljardairs, durfkapitaal: nu investeren, later (?) ROI • Combi van gratis “toegang” en betaalde services (assessment, certificaat of badge, netwerk) • Trajecten aanbieden • Hoe open is open? Zie ook: https://www.surfspace.nl/artikel/854-waarom- open-educational-resources/ Kansen: • EU-samenwerking • Aansluiten bij ontwikkelingen USA (Leiden) • Didactisch rijk of arm? • Waar zijn we sterk in?
 13. 13. (7) Opkomst van 'open education ecosystems' en leernetwerken • Ecosystemen - Duurzaamheid - Flexibiliteit: inspelen op veranderingen in de markt en klantvraag - Concurrentie voorblijven: marketing - Steeds meer voorzieningen voor studenten en docenten (interactie, communicatie/social media, portfolio, peer feedback, auteurstool, content curation tool) - Het werkveld wordt volwassen - Soms binnen één merk, soms combinatie van meerdere applicaties • Leernetwerken - Open Study -…
 14. 14. Discussie • Welke OER-trends zien jullie in het Nederlandse hoger onderwijs? • Waar zitten verschillen tussen het Nederlandse hoger onderwijs en de internationale context? • Waar zien jullie OER-kansen?
 15. 15. Ria Jacobi Nicolai van der Woert Hester Jelgerhuis r.k.jacobi@hva.nl N.vanderWoert@rz.umcn.nl jelgerhuis@surf.nl https://twitter.com/OER_NL Ria Jacobi Nicolai van der Woert Hester Jelgerhuis riajacobi nicolaivanderwoert hesterjelgerhuis http://www.linkedin.com/groups/Dutch-Special-Interest-Group-Open-3681051 W www.surfspace.nl/oer of www.surf.nl/oer Ria Jacobi Nicolai van der Woert Hester Jelgerhuis 020 - 595 3317 024 - 3615292 030 - 234 66 67 beschikbaar onder de licentie Creative Commons Naamsvermelding 3.0 Nederland. www.creativecommons.org/licenses/by/3.0/nl

×