Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
Rynek pracy z perspektywy
pracownika – Polska na tle Europy
Na podstawie badania Deloitte
“Voice of the Workforce in Europ...
O BADANIU
Rynek pracy z perspektywy pracownika stał się
przedmiotem badania, jakie firma Deloitte
przeprowadziła w sierpni...
© 2019. Deloitte Polska 3
Procent osób w wieku 55-64
aktywnych zawodowo
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
20...
© 2019. Deloitte Polska 4
Procent osób aktywnych zawodowo
w Unii Europejskiej wg. wieku
*Żródło: Eurostat.
70%
67%
64%
61%...
© 2019. Deloitte Polska 5
Preferencja do aktywności zawodowej:
do którego roku życia planujesz być
aktywna/aktywny zawodow...
© 2019. Deloitte Polska 6
Preferencja formy
zatrudnienia
0% 20% 40% 60% 80%
Inne
Freelancing
Nie pełny etat
Mieszanka prac...
© 2019. Deloitte Polska 7
Preferencje zatrudnienia
wg. wieku
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
Pełny etat Nie pełny etat ...
© 2019. Deloitte Polska 8
Czynniki decydujące o
atrakcyjności miejsca pracy
Wynagrodzenie Bezpieczeństwo i
stabilność zatr...
Nazwa Deloitte odnosi się do jednej lub kilku jednostek Deloitte Touche Tohmatsu Limited, prywatnego podmiotu prawa brytyj...
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Rynek pracy z perspektywy pracownika – Polska na tle Europy | Na podstawie badania Deloitte “Voice of the Workforce in Europe” 2019

639 vues

Publié le

Zmiany na rynku pracy spowodowane starzeniem się społeczeństwa i rozwojem technologii będą widoczne już w ciągu najbliższej dekady. Wzrośnie poziom zatrudnienia osób starszych, a pracodawcy będą musieli dostosować warunki pracy do ich potrzeb. Według autorów raportu firmy doradczej Deloitte „Voice of the Workforce in Europe” czynnikami motywującymi Europejczyków do pracy są wyższe wynagrodzenie, elastyczne
i alternatywne formy zatrudnienia, a także jasno określone cele rozwojowe i zaufanie współpracowników. Najbardziej cenią oni bezpieczeństwo i stabilność zatrudnienia. Z kolei dla pracowników w Polsce ważniejsze są czynniki finansowe.
https://www2.deloitte.com/pl/pl/pages/press-releases/articles/starsi-pracownicy-szansa-dla-rynku-pracy.html?nc=1

Publié dans : Économie & finance
  • Soyez le premier à commenter

Rynek pracy z perspektywy pracownika – Polska na tle Europy | Na podstawie badania Deloitte “Voice of the Workforce in Europe” 2019

  1. 1. Rynek pracy z perspektywy pracownika – Polska na tle Europy Na podstawie badania Deloitte “Voice of the Workforce in Europe” 2019
  2. 2. O BADANIU Rynek pracy z perspektywy pracownika stał się przedmiotem badania, jakie firma Deloitte przeprowadziła w sierpniu 2018 roku na terenie Europy. Badanie objęło ponad 15 000 respondentów z dziesięciu krajów Europy, t.j.: Francja, Niemcy, Włochy, Holandia, Polska, Rumunia, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria i Wielka Brytania. Badanie było prowadzone online, a dobór próby obejmował osoby powyżej 25 r.ż. aktywne zawodowo (zarówno pracujące, jak i szukające pracy, wszystkie określone w badaniu jako osoby pracujące/pracownicy). Struktura demograficzna próby odzwierciedlała strukturę siły roboczej w danym kraju. Dane są własnością Deloitte University EMEA CVBA, dlatego cytowanie ich wymaga powołania się na Deloitte oraz podlinkowania do strony raportu, który powstał na podstawie badania: “Voice of the Workforce in Europe” 2019 www.deloitte.com/insights/voice-of-the-workforce *Żródło: Badanie Deloitte: Rynek pracy z perspektywy pracownika. Rozmiar próby badawczej w podziale na kraje 2,000 1,500 1,000
  3. 3. © 2019. Deloitte Polska 3 Procent osób w wieku 55-64 aktywnych zawodowo 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Unia Europejska* Polska *Żródło: Eurostat.
  4. 4. © 2019. Deloitte Polska 4 Procent osób aktywnych zawodowo w Unii Europejskiej wg. wieku *Żródło: Eurostat. 70% 67% 64% 61%63% 71% 77% 74% 34% 39% 49% 62% 1995 2002 2010 2017 35-49 50-7415-34
  5. 5. © 2019. Deloitte Polska 5 Preferencja do aktywności zawodowej: do którego roku życia planujesz być aktywna/aktywny zawodowo* 23% 77% 34% 66% przed 65 r.ż chociaż do 65 r.ż. Polska Europa* *pytanie zadawane tylko osobom od 50 r.ż. *Próba badania: ponad 15 000 osób z dziesięciu krajów Europy: Francji, Niemiec, Włoch, Holandii, Polski, Rumunii, Hiszpanii, Szwecji, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii , Na podstawie raportu Deloitte: Voice of the Workforce in Europe.
  6. 6. © 2019. Deloitte Polska 6 Preferencja formy zatrudnienia 0% 20% 40% 60% 80% Inne Freelancing Nie pełny etat Mieszanka prac Samozatrudnienie z pracownikami Pełny etat Polska Europa* Własna działalność z pracownikami Łączenie różnych form zatrudnienia Niepełny etat Pełen etat *Próba badania: ponad 15 000 osób z dziesięciu krajów Europy: Francji, Niemiec, Włoch, Holandii, Polski, Rumunii, Hiszpanii, Szwecji, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii , Na podstawie raportu Deloitte: Voice of the Workforce in Europe.
  7. 7. © 2019. Deloitte Polska 7 Preferencje zatrudnienia wg. wieku 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Pełny etat Nie pełny etat Samozatrudnienie z pracownikami Mieszanka prac Freelancing Inne Polacy poniżej 35 r.ż Polacy powyżej 35 r.ż Respondencji poniżej 35 r.ż w Europie* Respondencji powyżej 35 r.ż w Europie* *Próba badania: ponad 15 000 osób z dziesięciu krajów Europy: Francji, Niemiec, Włoch, Holandii, Polski, Rumunii, Hiszpanii, Szwecji, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii , Na podstawie raportu Deloitte: Voice of the Workforce in Europe. Własna działalność z pracownikami Łączenie różnych form zatrudnienia Niepełny etatPełen etat
  8. 8. © 2019. Deloitte Polska 8 Czynniki decydujące o atrakcyjności miejsca pracy Wynagrodzenie Bezpieczeństwo i stabilność zatrudnienia Jasno i dobrze określone cele rozwojowe Zaufanie w miejscu pracy 89% 85% 84% 87% 82% 80%81% 84% 79% 81% Poczucie celowości 79% 88% Jasno określony zakres odpowiedzialności 30% 85% Zgodność z osobistymi wartościami Możliwość rozwijania umiejętności Jasno określone możliwości rozwoju Kompetentni przełożeni Możliwość rozwiązywania złożonych problemów Akceptacja społeczna Elastyczne godziny pracy Różnorodność w miejscu pracy Elastyczność w zakresie zadań i sposobu pracy Kierowanie swoją pracą Kierowanie zespołem 70%60%50%40% POZOSTAŁE CZYNNIKI KLUCZOWE CZYNNIKI Polska Europa* *Próba badania: ponad 15 000 osób z dziesięciu krajów Europy: Francji, Niemiec, Włoch, Holandii, Polski, Rumunii, Hiszpanii, Szwecji, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii , Na podstawie raportu Deloitte: Voice of the Workforce in Europe.
  9. 9. Nazwa Deloitte odnosi się do jednej lub kilku jednostek Deloitte Touche Tohmatsu Limited, prywatnego podmiotu prawa brytyjskiego z ograniczoną odpowiedzialnością i jego firm członkowskich, które stanowią oddzielne i niezależne podmioty prawne. Dokładny opis struktury prawnej Deloitte Touche Tohmatsu Limited oraz jego firm członkowskich można znaleźć na stronie www.deloitte.com/pl/onas. Deloitte świadczy usługi audytorskie, konsultingowe, doradztwa podatkowego i finansowego klientom z sektora publicznego oraz prywatnego, działającym w różnych branżach. Dzięki globalnej sieci firm członkowskich obejmującej 150 krajów oferujemy najwyższej klasy umiejętności, doświadczenie i wiedzę w połączeniu ze znajomością lokalnego rynku. Pomagamy klientom odnieść sukces niezależnie od miejsca i branży, w jakiej działają. Ponad 264 000 pracowników Deloitte na świecie realizuje misję firmy: wywierać pozytywny wpływ na środowisko i otoczenie, w którym żyją i pracują. W Polsce usługi na rzecz klientów świadczą: Deloitte Advisory spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. (dawniej Deloitte sp. z o.o.), Deloitte Poland sp. z o.o., Deloitte Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., Deloitte Doradztwo Podatkowe Dąbrowski i Wspólnicy sp.k., Deloitte PP sp. z o.o., Deloitte Polska Sp. z o.o., Deloitte Strategy and Research Sp. z o.o., Deloitte Consulting S. A., Deloitte Legal, Pasternak, Korba, Moskwa, Jarmul i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza sp. k., Deloitte Services sp. z o.o. (wspólnie określane mianem „Deloitte Polska”), będące jednostkami stowarzyszonymi Deloitte Central Europe Holdings Limited. Deloitte Polska jest jedną z wiodących firm doradczych w kraju, świadczącą usługi profesjonalne w obszarach: audytu, doradztwa podatkowego, konsultingu, zarządzania ryzykiem, doradztwa finansowego oraz prawnego za pośrednictwem ponad 2200 profesjonalistów z Polski i zagranicy. © 2019 Deloitte Polska.

×