Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
Persoonlijke gegevens:
Naam: Dennis de Jager
Geboortedatum: 14 juni 1975
Nationaliteit: Nederlandse
Adres: Ringbaan 6
Post...
Juni 2013 – april 2015 Regiodirecteur Entréa onderwijs Tiel.
Integraal verantwoordelijk voor de aansturing van het onderwi...
1998- heden:
Cursus psychopathologie met succes afgerond (intern).
Cursus ADHD en PDD-NOS gevolgd.
Cursus beginnend bestuu...
Visie op onderwijs
Doel van onderwijs is kinderen optimaal tot hun recht te laten komen tijdens de totale
persoonlijkheids...
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Cv dennis de jager november 2015 onderwijs

905 vues

Publié le

Het CV van Dennis de Jager 2015

Publié dans : Formation
  • Soyez le premier à commenter

Cv dennis de jager november 2015 onderwijs

  1. 1. Persoonlijke gegevens: Naam: Dennis de Jager Geboortedatum: 14 juni 1975 Nationaliteit: Nederlandse Adres: Ringbaan 6 Postcode: 6596 MH Woonplaats: Milsbeek Telefoon: 0485 511522 Telefoon (mobiel): 06-50664055 E-mail: dennisdejager1@gmail.com 2007-2008 Basisbekwaamheden Directeur Primair Onderwijs bij Octaaf te Utrecht Diploma: september 2008 2005-2006 Magistrum opleiding Middenmanagement. Certificaat 2006 1992-1997 PABO hogeschool Arnhem –Nijmegen, specialisatie jonge kind. Diploma 1997 1987-1992 Havo, Stedelijke Scholengemeenschap Nijmegen, Vakken: Nederlands, Engels, Duits, biologie, aardrijkskunde en geschiedenis. Diploma 1992. Stage + afstudeeropdracht: Diverse stages gedurende mijn PABO studie binnen het regulier en speciaal onderwijs. Mijn afstudeerscriptie ging over de relatie kind en dier en welke voordelen hier voor het onderwijs uit te halen zijn. Curriculum Vitae Dennis de Jager Dennis de Jager; een veelzijdige en resultaatgerichte duizendpoot. Een teamwerker met oog en oor voor collega’s en voorstander van een “open deur” policy. Mijn leiderschapsstijl neigt het meest naar een combinatie van dienend leider- schap en situationeel leiderschap. Anderen zet of krijg ik graag in hun kracht en kunde en geniet van het mogen facilite- ren van professionals op de werkvloer. Ik streef naar het samen behalen van resultaten en bereiken van doelstellingen en sta hier graag even informeel bij stil. Vergelijkbaar met een diesel; ‘s morgens rustig op gang komen, maar eenmaal warm moeiteloos in staat om kilometers te maken. Ik weet wat ik wil, kan me vastbijten om resultaat te behalen en zet door. Tikkeltje kat uit de boom kijkend, maar met vertrouwen loyaal en trouw aan organisatie of groep. Goed in schrijven, formuleren en voordrachten. Communicatief lerende ten aanzien van het kunnen zijn van een leider op afstand. Mijn competentie top 10: Assertief, klantgericht, zelfstandig, leiding geven, durf tonen, innovatief, organiseren, door- zettingsvermogen, stressbestendig en besluitvaardig. Ambitie: breder het onderwijs verkennen, andere organisatievormen van binnenuit ontdekken en aan mogen sturen binnen het primaire of secundaire proces, door ontwikkelen van mijn kwaliteiten en hierbij benodigde vaardigheden. Mijn creativiteit, innovatieve blik en ondernemerschap los mogen laten voor een nieuwe werkgever. Wens: een passende en uitdagende baan vinden. Een studie oppakken waarbij ik de “drive” heb om optimaal te investe- ren en ontwikkelen. Nader kennismaken: Opleidingen:
  2. 2. Juni 2013 – april 2015 Regiodirecteur Entréa onderwijs Tiel. Integraal verantwoordelijk voor de aansturing van het onderwijs op twee scholen (Pedologisch Instituut- school en Roelant- Berk en Beukschool, beiden cluster 4 scholen) te Tiel. De scholen geven speciaal onderwijs aan gemiddeld 200 leerlingen. Het onderwijs wordt gegeven door een multidisciplinair team van ongeveer 55 teamleden (35 fte). Vanuit deze functie nam ik actief deel aan het SO/SBO directeurenoverleg van het samenwerkingsverband Passend Onderwijs (BEPO). Januari 2007 – juni 2013 Locatiedirecteur van de Roelant- Berk en Beuk school locatie Tiel (speciaal onderwijs, Cluster 4). Hier was ik integraal verantwoordelijk voor de locatie van deze school in Tiel. Deze bestond uit 6 groepen, in totaal 81 leerlingen en 27 personeelsleden (14 fte). Augustus 1998 – december 2006 Leerkracht speciaal onderwijs (ZMOK Cluster4) op de Roelant- Berk -en Beukschool te Nijmegen. Hier heb ik tot en met schooljaar 2005/2006 lesgegeven aan een groep 5/6. In de periode van juli 2006 tot december 2006 gaf ik 2 dagen per week les aan een bovenbouwgroep (groep 7). Tevens was ik op deze school (voor twee locaties) arbocoördinator en preventiemedewerker. Deze taak vervulde ik vanaf 2003 voor één dag per week. Sinds het voorjaar van 2006 vervulde ik één dag per week de taak van adjunct- directeur op onze school (locatie Ubbergen) dit ter vervanging van de adjunct-directeur van deze locatie gedurende zijn ouder- schapsverlof. Ook hield ik mij vanaf januari 2006 één dag per week bezig met het opstellen van stagiairebeleid binnen onze school in het kader van het project “opleiden in de school”. Dit in combinatie met een aantal (CV-) vervangingen binnen de hele school. 1997 – 1998 Leerkracht bovenbouw speciaal onderwijs (MLK) aan de Zonnegaard te Nijmegen. 1992 – 1998 Verkoper in fotografiewinkel van mijn ouders. 2011- heden: Raadslid voor lokale politieke partij KERN in de gemeenteraad van Gennep. Actief deelnemen aan politieke processen en besluitvormingstrajecten; initiëren en organiseren van plan- nen welke een actieve bijdrage leveren aan de gemeenschap. 2009- heden: Actief lid van de lokale politieke partij KERN te Gennep. Meewerken, meedenken en praten over lokale politieke aangelegenheden. 2010- heden: Oprichten en besturen (voorzitter) van Stichting Kinderboerderij Gennep. Begeleiden van vrijwilligers, contacten met gemeente en organisaties, opzet en uitvoering van een educatieplan –en ruimte voor de Gennepse kinderboerderij. 2003–heden: Oprichten en besturen (voorzitter) van Stichting Dierenhulp en Kinderboerderij Beuningen. Begeleiden van vrijwilligers, contacten met gemeente en organisaties, opzet en uitvoering van een educatieplan –en ruimte voor de Beuningse kinderboerderij. Augustus 2006-december 2014: Bestuurslid bij SPO Condor. Dit betreft een (fusie) bestuur waar Stichting Katholiek Onderwijs Malden in opgegaan is. In dit nieuwe bestuur vervulde ik een algemene bestuursfunctie. Dit bestuur heeft 9 scholen onder zich in de gemeenten Heumen en Beek –Ubbergen. 2001–augustus 2006: Bestuurslid bij Stichting Katholiek Onderwijs Malden. 1996–2003: Vrijwilliger bij de Dierenambulance Nijmegen. 1992–1996: Oprichten en besturen (voorzitter) van een kinder boerderij in de wijk Lindenholt te Nijmegen. Werkervaring: Vrijwilligerswerk:
  3. 3. 1998- heden: Cursus psychopathologie met succes afgerond (intern). Cursus ADHD en PDD-NOS gevolgd. Cursus beginnend bestuurder met succes afgerond. Cursus BHV met succes afgerond (geldend certificaat). EHBO diploma behaald (geldend diploma). Cursus preventiemedewerker met succes afgerond. Diverse ARBO studiedagen en congressen bijgewoond Referenties: op aanvraag Hobby's / interesses: Tuinieren, dieren, klussen in- en rond onze oude boerderij, voetbal kijken, internet gebruiken als vraagbaak, verdiepen in regionaal nieuws. Moedertaal Goed in uitspraak en geschrift Ruim voldoende beheersing Wat collega’s zeggen: “Een genoegen om je te leren kennen en samen te werken. Betrokken, een hart voor kinderen en deskundig.” “Je hebt me mooie kansen en vertrouwen gegeven en op het moment dat ik het nodig had, heb ik ruimte gekregen.” “Ik ken je als harde werker en doorzetter.. Een verdomd aardig mens.” “We hadden pittige gesprekken die ik achteraf niet had willen missen. Bedankt dat je me hebt laten groeien.” “Bedankt voor je wijze woorden en je onvoorwaardelijke steun.” “Je bent een persoon waar je even aan moet wennen, maar daarna is het een gemis als je er niet bent.” Aanvullende opleidingen / vaardigheden:
  4. 4. Visie op onderwijs Doel van onderwijs is kinderen optimaal tot hun recht te laten komen tijdens de totale persoonlijkheidsontwikkeling naar zelfstandig, volwassen mens-zijn in een sociale con- text en zich snel veranderende maatschappij en hier binnen de mogelijkheden van het kind breed te stimuleren. Elk kind is uniek en ontwikkelt zich op eigen wijze. Daar houdt een school zoveel moge- lijk rekening mee. We mogen van kinderen niet verwachten dat ze zich in hetzelfde tem- po, in dezelfde tijd en op hetzelfde moment de leerstof eigen maken. Daarom streef je ernaar onderwijs op maat te leveren zodat elk kind krijgt wat het nodig heeft. Dit door de sterke kanten (mogelijkheden) en beperkingen van leerlingen in beeld te brengen en deze met hen te bespreken, door extra aandacht te besteden aan eventueel opgedane achterstanden op didactisch en/of cognitief gebied en deze waar mogelijk op te heffen en door hen te helpen om oplossingsgericht met hun eigen beperkingen en mogelijkheden om te gaan. Als leerlingen zich geaccepteerd en gewaardeerd weten en zich competent voelen, leidt dat tot een positief zelfbeeld – een belangrijke basis om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. In mijn onderwijsaanpak is veel aandacht voor het samenwerken, waarbij kinderen leren om te gaan met verschillen en rekening te houden met elkaar. Ze doen samen wat samen kan. De kinderen werken op eigen niveau – in een groepje of individueel – waar dat nodig is. Werken met anderen geeft plezier in wat je doet; je leert van anderen, je deelt gedachten, ideeën en ervaringen. Het helpt kinderen te ervaren dat leren leuk is. Samenwerken helpt ook onderwijs op maat te leveren; kinderen kunnen elkaar helpen en instrueren zodat zij vervolgens in eigen tempo weer verder kunnen. In de doelen die je stelt naar leerlingen ben je ambitieus. Je gaat ervan uit dat je, samen met de leerling, in staat moet zijn om realistische doelen te stellen die aansluiten bij de wensen en behoeften van de leerling. Vanwege de persoonlij- ke (onderwijs) geschiedenis van elke leerling zijn veiligheid, respect en optimisme kernwoorden in het schoolklimaat, die (weer) vertrouwen kunnen geven in hun eigen mogelijkheden (voor de toekomst). Vanaf hun vierde jaar brengen kinderen een groot deel van hun dagen door op school. Alleen al daarom moeten je ervoor zorgen dat ze graag naar school gaan. De grootste uitdaging voor een school is kinderen te laten ervaren dat leren leuk kan zijn. Pas dan zal het leren succesvol zijn. De klas moet lol hebben, humor in de klas mag en is een be- langrijke eigenschap welke een goede leerkracht bezit. Kinderen moeten tevens gestimuleerd worden om een kritische- doch realistische grondhouding aan te ne- men. Naarmate de kinderen ouder worden leren ze ook om kritisch te kijken naar de wereld om zich heen. Als school- organisatie kijk je ook continu kritisch naar je eigen onderwijsaanbod om zo voortdurend kwalitatief goed onderwijs te kunnen blijven bieden en open te staan voor onderwijsvernieuwing. Elke leerling is een uniek individu, dat je zodanig begeleidt dat deze als verantwoordelijke persoon respect opbrengt voor de medemens en de omgeving waarin deze verkeert. Normen en waarden, respect voor elkaars eigenheid, over- tuiging en achtergrond staan binnen het onderwijs centraal. Het wederzijds respect, het met elkaar samenwerken en elkaar helpen versterken het gevoel van veiligheid, dat als basis wordt gezien voor het welbevinden van de leerlingen. De pedagogische visie is daarom gericht op het creëren van een omgeving (klimaat) waarin de kernwaarden - respect, positiviteit, verantwoordelijkheid (van leerlingen en team) en veiligheid - een belangrijke plek innemen. Om te komen tot een veilig leerklimaat voor alle leerlingen, werk je in eerste instantie preventief: we voorkomen met elkaar situaties waarin de leerling zich onveilig voelt. Leerkrachten zijn competent in het bieden van onderwijs aan leerlingen: ze zijn positief ingesteld, gebruiken op gepas- te wijze humor, hebben relativeringsvermogen, veerkracht en respect voor het individu en zijn of haar eigen ontwikke- ling. De leerlingen op een school hebben allemaal een individuele ontwikkeling met sterke kanten én kanten die extra aandacht vragen. Als leerkracht zoek je naar manieren om met de leerlingen en ouders de kanten die extra aandacht vragen te versterken. Deze zoektocht is een samenwerking tussen alle betrokkenen- ook de ouders-, gekenmerkt door een open en betrouwbare houding. Deze samenwerking is gericht op het vergroten van autonomie en het zelfvertrou- wen van de leerling en draagt derhalve bij aan de ontwikkeling van het kind tot volwaardig participant in onze maat- schappij.

×