Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Festival mladých umelcov

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Prochain SlideShare
Manažmet v meste
Manažmet v meste
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 7 Publicité

Festival mladých umelcov

Télécharger pour lire hors ligne

Cieľom podujatia je vytvorenie priestoru na prezentáciu mladých umelcov Prievidze širokej verejnosti. V jeden deň bude predstavená umelecká tvorba spevákov, tanečníkov, maliarov, alebo streetartistov na jednom z prievidzských námestí.

Cieľom podujatia je vytvorenie priestoru na prezentáciu mladých umelcov Prievidze širokej verejnosti. V jeden deň bude predstavená umelecká tvorba spevákov, tanečníkov, maliarov, alebo streetartistov na jednom z prievidzských námestí.

Publicité
Publicité

Plus De Contenu Connexe

Publicité

Festival mladých umelcov

  1. 1. FÓRUM DETÍ A MLÁDEŽEFÓRUM DETÍ A MLÁDEŽE MESTA PRIEVIDZAMESTA PRIEVIDZA Festival mladých umelcovFestival mladých umelcov
  2. 2. FÓRUM DETÍ A MLÁDEŽEFÓRUM DETÍ A MLÁDEŽE MESTA PRIEVIDZAMESTA PRIEVIDZA - je neformálnou skupinou, ktorej členom sú zástupcovia ŽŠR, SŠ, školských parlamentov, ZŠ, mládežníckych organizácií, pracovníkov s mládežou a mládeže mesta Prievidza - vzniklo v roku 2009 - organizuje stretnutia mládeže so zástupcami mesta, TSK, rôzne podujatia, konferencie a
  3. 3. CIEĽCIEĽ Priblížiť tvorbu mladých umelcov- výtvarníkov, hudobných skupín, streetartistov, spevákov, tanečníkov a iných širokej verejnosti mesta. Podporiť talentovaných mladých ľudí a spopularizujeme ich tvorbu. Oživiť námestie mesta, obohatiť kultúrny život a trávenie voľného času jeho obyvateľom.
  4. 4. AKO TO DOSIAHNEME?AKO TO DOSIAHNEME? - vytvorením databázy - dobrovoľníckou činnosťou mládeže - prípravou: propagácia, sponzori, spoluorganizátori, technika, ... - výberom mladých umelcov - hosťom festivalu - koncertom - prezentácia v stánkoch a na pódiu
  5. 5. speváci, kapely, divadlá, tanečné skupiny, výtvarníci, sochári, hudobníci, streetartisti, spisovatelia, fotografi, grafici a iní mladí umelci ODPREZENTOVAŤ SA MÔŽU:ODPREZENTOVAŤ SA MÔŽU:
  6. 6. ROZPOČETROZPOČET 5 0005 000 € doprava 250 € (odvoz a dovoz materiálu a pod.) náklady spojené s hosťom festivalu 1 500 € náklady spojené s účasťou umelcov 1 000 € materiálne vybavenie 250 € (plátno pre writerov, spreje, farby, kancelárske potreby a iné) zvukár, aparatúra, osvetlenie 500 € občerstvenie 150 € propagácia 250 € pódium, lavičky, stany, stánky 1100 €
  7. 7. ĎAKUJEME ZA POZORNOSŤ

×