Publicité
Carta d'Anna Aran (CatSalut) a Sònia Sada
Carta d'Anna Aran (CatSalut) a Sònia Sada
Prochain SlideShare
Programa I Jornada d'Atenció Pal·liativa (BSA)Programa I Jornada d'Atenció Pal·liativa (BSA)
Chargement dans ... 3
1 sur 2
Publicité

Contenu connexe

Publicité
Publicité

Carta d'Anna Aran (CatSalut) a Sònia Sada

  1. Àmbit Metropolità Nord Regió Sanitària Barcelona Av. Lluís Companys, 44 08172 Sant Cugat del Vallès Tel. 93 551 57 00 dacrsb@catsalut.cat https://catsalut.gencat.cat Sra. Sònia Sada Regidora de Salut Ajuntament de Sabadell Benvolguda, El consultori local de Poble Nou pertany a la ABS de La Serra amb 8900 habitants assignats . És l’àrea bàsica més petita de Sabadell i té un Consultori local al mateix barri de Poble Nou que està ubicat en l’interior d’un centre cívic. En aquest Consultori l’atenció sanitària estava a càrrec d’una metgessa i una infermera. Amb la primera onada de la pandèmia, es va haver de tancar aquest consultori perquè no reunia les condicions necessàries per poder atendre els pacients amb seguretat: no permetia fer circuits separats d’entrada i sortida, ni tampoc consultes separades per atendre el procés infecciós. Per tot això, l’atenció sanitària es va centralitzar al CAP La Serra. Al setembre, quan es va plantejar l’obertura dels centres i el nous horaris, es va explicar a l’Ajuntament que no es podria tornar a obrir el Consultori Local de Poble Nou perquè la situació de pandèmia no havia canviat i no es pot garantir una atenció segura. El dia 8 d’octubre vam tenir una videotrobada amb l’associació de veïns de Poble Nou a petició d’ells, amb la Directora de l’equip, la Directora de la SAP del ICS, la Regidora de Salut i la Cap de Servei de Salut del Ajuntament, juntament amb la Direcció del Sector del Valles Occidental Est. En aquesta reunió es van exposar les raons del tancament i es va explicar que l’atenció als usuaris de Poble Nou està garantida al CAP La Serra. També es va informar que s’ha reforçat l’atenció domiciliària per evitar que els pacients crònics i vulnerables de Poble Nou s’hagin de desplaçar al CAP. En el darrer any les visites domiciliàries d’infermeria s’han incrementat en un 62,3% i les de medicina en un 32,2%. En la mateixa reunió, la directora del equip d’atenció primària es va posar a disposició de l’Associació per tal de resoldre totes les inquietuds que es puguin plantejar. Ella manté molt bona comunicació amb els veïns i coneix la realitat, doncs era la metgessa que havia ates la consulta de Poble Nou. Estem treballant i ho seguirem fent per assegurar la millor atenció als usuaris de Poble Nou; però com bé sabeu la pandèmia ens ha obligat a fer canvis d’organització interna, de circuits de moviments de persones als CAP’s, de proves especifiques, etcètera. Això genera un canvi en el model d’atenció sanitària i comporta repensar arquitectònicament els centres d’atenció primària on la seguretat del pacient i dels professionals és el més important.
  2. 2/2 En aquest context, no serà viable tornar a obrir un Consultori com el de Poble Nou i haurem de concentrar els esforços en garantir la millor atenció al CAP La Serra; que compta amb circuits segurs i les especialitats de Medicina de Família, Pediatria, Psicologia i Psiquiatria. Al mateix temps, seguirem reforçant l’atenció a domicili del pacient crònic amb dificultats de mobilitat amb el corresponent increment de professionals. Estem convençuts que amb aquestes mesures, i d’altres com poden ser la gratuïtat del autobús que reclamen els veïns, aconseguirem entre tots un millor servei per al barri del Poble Nou. Atentament, Anna Aran i Solé Gerent de l’Àmbit Metropolità Nord Sant Cugat del Vallès a 2 de novembre de 2020. Anna Aran Solé - DNI 43707008Q (SIG) Firmado digitalmente por Anna Aran Solé - DNI 43707008Q (SIG) Nombre de reconocimiento (DN): c=ES, o=Servei Català de la Salut, 2.5.4.97=VATES-S5800006H, ou=Treballador públic de nivell alt de signatura, sn=Aran Solé - DNI 43707008Q, givenName=Anna, serialNumber=IDCES-43707008Q, cn=Anna Aran Solé - DNI 43707008Q (SIG) Fecha: 2020.11.04 10:43:42 +01'00'
Publicité