Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Anișoara Budui, Biblioteca Universitară „Ștefan cel Mare” din Suceava

278 vues

Publié le

Anișoara Budui, Biblioteca Universitară „Ștefan cel Mare” din Suceava

Publié dans : Formation
 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

Anișoara Budui, Biblioteca Universitară „Ștefan cel Mare” din Suceava

 1. 1. Biblioteca Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava - dezvoltarea și valorificarea colecției pentru o educație durabilă BUDUI Anișoara Biblioteca Universitară „Ștefan cel Mare” din Suceava Președinte al ABR- filiala Suceava, România,
 2. 2. Bibliotecile, sunt printre cele mai vechi instituții de cultură, create să păstreze şi să transmită în timp cât mai multe informații despre evoluția umanității. Înființată în 1963, odată cu Institutul Pedagogic de 3 ani, Biblioteca Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava, a sărbătorit în această toamnă 56 de ani de existenţă. Conţinutul enciclopedic al celor 3000 volume, au constituit Biblioteca inițială, ce oferea cititorilor 2 săli de lectură: una cu 120 de locuri pentru studenţi şi o alta cu 20 de locuri, pentru cadre didactice. În doar 3 ani, numărul cărților a crescut, astfel încât biblioteca deținea peste 20.000 volume şi 211 ziare (1966). În 1976 biblioteca număra 95000 volume carte și 8188 periodice, iar în 1981 colecția bibliotecii ajunsese la 150000 volume. Anul 1984 a avut efecte negative asupra activității bibliotecii. Organizarea procesul de învățământ cu statut de seral a transformat „Institutul de învăţământ Superior" din Suceava, în Institutul de Subingineri subordonat, din punct de vedere didactic, "Institutului Politehnic" din Iaşi. O altă etapă evolutivă a reprezent-o anul 1990, când Institutul de învăţământ se transformă în Universitatea „Ştefan cel Mare”, cu statut independent, patrimoniul bibliotecii ajungând la un număr de 192156 volume și 14708 publicații periodice. DEZVOLTAREA COLECȚIEI
 3. 3. În 2003 colecția bibliotecii ajunge la 231097 volume si 22347 periodice, tot acum datorită fiabilității clădirii și a condițiilor improprii biblioteca a fost reorganizată. La inventarul din 2009 numărul cărților a ajuns la 252900 și 28440 periodice. Din 2009, odată cu instalarea crizei economice în sistemul achizițiilor publice numărul volumelor cumpărate direct a scăzut. În comparație cu anii anteriori, din anul 2009 pâna in prezent, creșterea numărului de volume este mult mai lentă. În anul 2018 BUSV avea un număr de 243810 volume și 44235 periodice. Modernizarea serviciilor de bibliotecă a continuat cu dotarea în anul 2011, cu echipamente moderne bazate pe sistemul de securizare a unităților documentare (RFID), cu stații pentru împrumut-restituit publicații, etichete RFID, porți de securitate și soft ce asigură compatibilitatea cu sistemul de gestiune automatizat al bibliotecii.
 4. 4. Din toamna anului 2008, din lipsă de spațiu, biblioteca universitară a fost reorganizată și modernizată, o mare parte din colecție, fiind amplasată, într-un nou corpul de clădire, restul colecției rămânând în corpul A (primul corp construit al universității). Acesta reorganizare a bibliotecii, a dus la reuniunea colecțiilor cu profil tehnic, economic şi socio- uman (separate anterior în 2003) în noul corp de clădire E, unde se afla sediul central al bibliotecii. O bună parte a colecției bibliotecii este reprezentată de materiale salvate din fata urgiilor războiului sau din epurările din perioada comunistă. Grație colectivelor de bibliotecari ce au depus eforturi considerabile, pentru a păstrata și îmbogății permanent cu cărți şi publicații de specialitate colecția bibliotecii. Dacă în trecut, bibliotecile își concentrau atenția asupra cărții, având ca obiectiv principal conservarea ei, în prezent, în centrul activităților de bibliotecă, se află utilizatorul/cititorul și nevoile sale de informare/documentare. În biblioteca universitară suceveană, bibliotecarul este cel ce îndruma utilizatorii în găsirea unor căi conforme cu nevoia lor de cunoaștere în vederea valorificării colecției pentru o dezvoltare durabilă.
 5. 5. Pentru a-și putea atinge obiectivele biblioteca trebuie să dezvolte noi abordări prin intermediul mijloacelor moderne. În acest sens, își propune să achiziționeze dispozitive de digitizare a documentelor, oferind utilizatorilor noi metode de învățare. De asemenea, v-a continua să completeze baza de date a bibliotecii, și să ofere servicii de bibliotecă cu utilitate și eficieță crescută. Digitizarea constă în prelungirea sănătăţii documentului și implicit al conţinutului informaţional însă cu costurilor ridicate, atât la achiziţionare cât şi ulterioare de întreţinere, duc la amanarea acestui proiect. Pentru unii specialişti, digitizarea nu reprezintă o soluţie sigură la problemele de conservare, deoarece durabilitatea suporturilor de stocare este îndoielnică. Totuși prin digitizare, se asigură protecţia proprietăţii culturale a informaţiei, minimalizând deteriorările fizice, chimice, biologice şi mecanice, în vederea prevenirii pierderilor conţinutului informaţiei. Reducerea distanţelor informaţionale, realizarea schimbului de informaţii în toată lumea, diversifică ofertele informaţionale, creeând, standardizare unitară
 6. 6. Educația utilizatorilor bibliotecii pentru o dezvoltare durabilă a informației este menită să respecte integritatea moștenirii culturale și a diversității informaționale astfel încât, informațiile perpetuate prin intermediul cărților sau a documentelor on-line, să fie filtrate și valorificate eficient.
 7. 7. COMPARTIMENTUL EVIDENȚA COLECȚIILOR corp E se întocmește riguros, în conformitate cu normele biblioteconomice în vigoare, datele bibliografice și evidența internă a publicațiilor ce intră în bibliotecă
 8. 8. SALA INTERNET, CORP E
 9. 9. SALA DE LECTURĂ TEHNIC-ECONOMIC, CORP E În corpul E, la etaj este Sala de lectură cu profil economic și tehnic, modernă, cu acces liber la raft, unde sunt amplasate la dispoziția utilizatorilor calculatoare.
 10. 10. La demisol, este depozitul central de carte al bibliotecii, dotat cu rafturi mobile (achiziţionate din Franţa) ce valorifică optim spaţiul existent. Ușile ignifuge și senzorii de fum asigură prevenirea incendiilor. Tot aici se află, un sistem de ventilaţie automat ce ajută la crearea microclimatul adecvat prezervării documentelor.
 11. 11. SALA DE LECTURĂ „Mihail Iordache”, corp A a fost organizată cu accesul liber la raft în anul universitar 2003-2004 pentru publicațiile din domeniul socio- umane cu scopul de a îmbunătăți serviciile oferite cititorilor. Securitatea colecției este asigurată prin porțile RFID de la intrare. Începând cu luna octombrie 2018, studenții beneficiază de un număr de 40 tablete.
 12. 12. Sala de lectură colecții speciale, corp A s-a realizat ca o necesitate de conservare si valorificare a cărții rare, în anul 2003 unde se poate studia cartea de patrimoniu tipărită în perioada 1830 până la 1860, ce tezaurizează peste 12.800 de volume. Colecția este formată din documente ce aparțin patrimoniului cultural, carte veche şi rară, ediții bibliofile, ediții liliput, colecții de stampe, albume, atlase, hărți. Scrise de personalități celebre, publicațiile au aparținut, personalităților politice şi culturale sau a unor cărturari recunoscuți din Bucovina şi Țara Romanescă. În cuprinsul colecției de carte veche se regăsesc opere literare, istorice, geografice, teologice, filosofice, şi câteva volume juridice, chimie, fizică.
 13. 13. Sala de lectură Periodice, Seriale oferă acces liber la raft pentru abonamentele din anul curent (ziare şi reviste) permițând consultarea numerelor anterioare din colecție. Înființată anul 1998, când s-a impus reorganizarea fondului de carte, oferindu-se o sala distinctă pentru publicațiile periodice și seriale destinată tuturor categoriilor de cititori/utilizatori (20 locuri). Prin publicațiile pe care le deține, sala de lectură periodice asigură, continuarea studiului și a activității de cercetare. Catalogul on-line oferă posibilitatea vizualizării unor titluri de articole prezente in bibliotecă, însă în prezent se lucrează la completarea catalogului de articole din publicațiile periodice. SALA DE LECTURA PERIODICE, SERIALE
 14. 14. Principala direcție de dezvoltare a tehnologiei informației este multimediatizarea. Utilizând mijloacele actuale de informare pentru ca utilizatorii să se orienteze, astfel încât să-și valorifice competențele în domenii educaționale sau/si de cercetare. Informatizarea poate rezolva probleme legate de conservarea resurselor documentare, dificultățile accesului şi diseminării, reducerea timpului în procurarea informațiilor utile, relațiile dintre utilizatori şi bibliotecă Primul fişier informatizat, s-a realizat în anul 1995 prin achiziţionarea unui soft de bibliotecă, VUBIS, versiunea 3.220, achiziţionat prin Programul Tempus pentru Biblioteci, care oferă posibilitatea de gestionare a bazelor de date distribuite în reţea şi posibilitatea regăsirii rapide a informaţiei după mai multe criterii, reprezentat de catalogul on-line pus la dispoziţia utilizatorilor. În aprilie 2010 s-a achiziţionat softul de biblioteca Aleph 500 cu toate modulele: achiziţie, catalogare, circulaţie, ILL etc. O parte a colecției s-au convertit descrieri bibliografice din softul de bibliotecă Vubis în catalogul Aleph, în prezent confruntându-se și completându-se în formatul programului pentru fiecare publicație prezenta la raft La începutul anului 2011 biblioteca a fost dotată cu echipamente moderne bazate pe sistemul de securizare al unităţilor documentare (RFID), cu staţii pentru împrumut- restituit publicaţii, etichete RFID (aplicate pe fiecare document ce iese din bibliotecă), porţi de securitate şi soft ce asigură compatibilitatea cu sistemul de gestiune automatizat al bibliotecii, pentru o regăsire rapidă a documntelor solicitate. INFORMATIZAREA BIBLIOTECII – componentă a dezvoltării durabile
 15. 15. Pe lângă aspectele menţionate mai sus, la modernizarea bibliotecii universitare au contribuit şi:  pregătirea profesională a personalului, reflectată în serviciile de calitate oferite;  dotarea cu scaune ergonomice reglabile şi calculatoare performante;  o ambianţă plăcută pentru lucru, creată de condiţiile de iluminat optime, mobilierul adecvat şi prezenţa plantelor ornamentale;  flexibilitatea este dată de planimetria adaptabilă cu structura, cu încălzirea, cu iluminatul şi de accesul facil în bibliotecă;  prezenţa unor rafturi libere pentru completarea ulterioară a colecţiei;  designul rafturilor permite o bună accesibilitate (la depozit se economiseşte spaţiu prin utilizarea rafturilor glisante);  sunt montate marcaje şi indicatoare care să ajute la orientarea potenţialilor utilizatori ai bibliotecii;  introducerea sistemului de citire cu barcod-uri pentru documentele colecţiei  securitatea documentelor este asigurată prin restricţionarea accesului în anumite compartimente a persoanelor neautorizate,  fie este asigurată de un sistem electronic de control, prin aplicarea firului magnetic de securizare, pentru a preveni eventualele neplăceri.
 16. 16. Politica de prezervare a colecţiilor de publicații din biblioteca își propune să întârzie deteriorarea cărţilor şi să asigure accesibilitatea viitoare a informaţiei. Astfel, cercetătorii zilei de mâine vor obţine informaţii, descoperind documentele cât mai aproape de stadiul lor primar Bazându-se pe fondul de carte existent și pe mijloacele puse la dispoziție de evoluția tehnologică, bibliotecarii USV urmăresc creșterea calității procesului didactic, prin deschiderea la noutățile din toate domeniile în special din domeniul de interes al utilizatorilor (studenți, masteranzi, doctoranzi, cercetători, cadre didactice). Pe aceeași linie de modernizare se face și accesul la serviciile bibliotecii ce se realizează pe baza permisului sub forma de card electronic, valabil pentru un ciclul universitar.
 17. 17. ACCES LA RESURSELE ȘTIINȚIFICE MODALITĂȚI DE CĂUTARE acces prin pagina web a bibliotecii:  acces la catalogul on-line  acces la resursele electronice științifice Anelis Plus  acces la link-uri utile de informare a utilizatorilor acces la cataloage alfabetice tradiționale
 18. 18. Biblioteca USV - accesarea OPAC–ului și a resurselor electronice
 19. 19. Politica de prezervare a colecţiilor de publicații din biblioteca își propune să întârzie deteriorarea cărţilor şi să asigure accesibilitatea viitoare a informaţiei, pentru ca cercetătorii zilei de mâine sa poată accesa documentele cât mai aproape de stadiul lor primar. Prin Anelis Plus, biblioteca universitară a oferit acces la baze de date științifice internaţionale din diferite domenii ale cunoașterii, periodic și la alte baze de date de pe lista consorțiului național.
 20. 20. De asemenea, se consideră prioritare preocupările legate de informatizarea colecției şi de circulația cărții.
 21. 21. VALORIFICAREA EDUCAȚIONALĂ ȘI CULTURALĂ Pe lângă preocuparea principală a bibliotecarilor, cea de circulație a informației, Biblioteca Universitară „Ştefan cel Mare” Suceava urmărește valorificarea educaţională și culturală a colecţiei de documente. În acest sens a reușit BUSV să se impună în ultima perioadă, pe plan educativ și cultural, reprezentând în prezent un centru de informare, documentare și cercetare pentru mediul academic sucevean şi nu numai. La acțiunile organizate de bibliotecă participă studenţii, profesori, cercetători, personal auxiliar din Universitate, elevi de la şcolile şi liceele din oraş/județ, precum și invitații din străinătate. Politica de prezervare a colecţiilor de publicații din biblioteca își propune să întârzie deteriorarea cărţilor şi să asigure accesibilitatea viitoare a informaţiei. Astfel, cercetătorii zilei de mâine vor obţine informaţii, descoperind documentele cât mai aproape de stadiul lor primar.
 22. 22. Sesiune de instruire Acces electronic la literatura științifică pentru susținerea și promovarea sistemului de cercetare și educație din Romania
 23. 23. MANIFESTĂRI ȘI EVENIMENTE ORGANIZATE ANUAL  Ziua Culturii Naționale  Ziua USV  Ziua internațională a poeziei  Ziua bibliotecarului  Masă rotundă științifică  Zilele Educației Naționale  Întâlniri cu autori  Expoziții tematice de carte  Lansare și prezentare de carte  Anul cărții în România 2019  Proiectul național ȘCOALA ALTFEL  Proiectul bibliotecii OMUL și CARTEA  Proiectul bibliotecii SALON DE CARTE ALMA MATER  Simpozionul CONTRIBUȚIA BIBLIOTECII LA AFIRMAREA DIVERSITĂȚII CULTURALE Colectivul bibliotecii pune la dispozitia cititorilor/utilizatorilor, și nu numai, actiuni cultural- educative. Până în prezent s-au organizat diverse acțiuni de popularizare a colectiilor O resursă importantă de informație, biblioteca gazduiește lansări de carte, simpozioane știintifice, organizează expozitii, consfătuiri, schimburi de experienţă pe teme de biblioteconomie şi bibliologie, participă la manifestări ştiinţifice organizate pe plan local, naţional sau internaţional, are parteneriate cu alte Instituții.
 24. 24. Evenimentele bibliotecii: ÎNTÂLNIRE CU EDITORI DE REVISTE ȘTIINȚIFICE
 25. 25. PROIECTUL BIBLIOTECII: Omul și cartea
 26. 26. ACTIVITATEA EXPOZIŢIONALĂ - COMPONENTĂ A FUNCŢIEI DE VALORIFICARE A INFORMAȚIEI
 27. 27. ZILELE USV - 2019
 28. 28. SIMPOZIONUL INTERNAȚIONAL Contribuția bibliotecii la afirmarea diversității culturale în spațiul românesc, Suceava
 29. 29. PROIECTUL BIBLIOTECII: SALONUL INTERNAȚIONAL DE CARTE ALMA MATER LIBRORUM
 30. 30. SCHIMB DE EXPERIENȚĂ SUCEAVA-CERNĂUȚI- CHIȘINĂU Multitudinea de relații de interdependență dintre domeniul educației și cercetării conduce la nevoia unei abordări interdisciplinare.
 31. 31. EXCURSII DE DOCUMENTARE ȘI INFORMARE
 32. 32.  Bibliotecarul trebuie sa fie liantul dintre lumea concreta cărții și lumea abstractă a informației. De aceea, prin cercetările efectuate biblioteca urmarește să își îmbunătățească activitatea pentru a oferii servicii de calitate.  În prezent se utilizează tehnici de marketing, pentru a se stabili prioritățile, ce trebuie satisfăcute, pentru a se adapta la nevoilor tehnologice și a le utiliza în procesul de regăsire a informației. În acest sens au fost efectuate cercetărilor sociale (interviuri, anchete, chestionare) privind îmbunătățirea activității bibliotecii.  Din cercetări reies a studenților de anul, faptul că cei care vin la biblioteca sunt studentii/masteranzi, din anii terminali, ce frecventează săptămânal, urmată cu valori apropiate – frecvența lunară studenții de anul II. Aprecierea relaţiei dintre utilizator şi bibliotecar este bună solicitând asistența din partea personalului atunci când întâmpină dificultăți.  Modernizarea bibliotecii reiese și din perceptia serviciile oferite intervalul de timp în care utilizatorii aşteaptă obţinerea/primirea documentelor/informaţiilor căutate și din procentul ridicat prin care accesează catalogul on-line.  Numărul redus al volumelor îi nemulţumeşte pe unii utilizatori, deoarece multe cărţi sunt disponibile într-un singur exemplar, deci nu se poate împrumuta la domiciliu, ci se poate studia doar la sală. PERCEPȚIA MODERNIZĂRII
 33. 33. Ținând cont de reorganizarea bibliotecii în 2009 într-o clădire modernă şi de prelungirea programului de lucru cu publicul de la 8 la 20/22, utilizatorii se arată satisfăcuți de condițiile actuale de studiu reiese în urma unei chestionar realizat în bibliotecă. Gradul de mulțumire sunt reflectate în diagrama din figura alăturată. Cercetările efectuate în urma unui chestionar efectuat în acest an au scos la iveala, nemulţumirea faţă de zgomot manifestată în cea mai mare parte a chestioarelor. despărţitori au fost completați. Ulterior problema zgomotului a fost remediata parțial, prin amplasarea copiatorul (corpul A) în afara sălii de lectură, iar în corpul E, pereţii Domeniul deficitar al bibliotecii este reclamat predominant ca fiind cartea straină; se adaugă secţiunile campanii electorale şi diplomaţie, traduceri din limba franceză, medicină, astronomie.
 34. 34. Principalul scop al educației pentru o dezvoltare durabilă a informației îl constituie modelarea utilizatorilor astfel încât, să dezvolte atitudini, cunoştinţe şi competenţe pentru dezvoltarea gândirii orientate spre generațiile viitoare. Biblioteca USV a realizat în acest sens numeroase proiecte educaționale, stagii de practică și acțiuni de voluntariat.
 35. 35. Pentru viitor, un proiect grandios al Universității ”Ștefan cel Mare” reprezintă extinderea sa realizând în acest sens un proiect privind perspectivele înființării unei Biblioteci Central Universitare, amplasată în cadrul Campusului Universitar II, com. Moara, jud. Suceava. Biblioteca, ca un corp de clădire distinct, modern, vrea să stimuleze educația durabilă pentru studenți, masteranzi, doctoranzi, cercetători.
 36. 36. COLECTIVUL BIBLIOTECII USV
 37. 37. VĂ MULȚUMESC

×