Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Natalia Ghimpu, Biblioteca Natională a Republicii Moldova

235 vues

Publié le

Natalia Ghimpu, Biblioteca Natională a Republicii Moldova

Publié dans : Formation
 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

Natalia Ghimpu, Biblioteca Natională a Republicii Moldova

 1. 1. Programul Național LecturaCentral o prioritate a comunității Natalia GHIMPU, specialist principal BNRM
 2. 2. Actualitatea Programului Național LecturaCentral se înscrie în contextul prevederilor art. 5 al Legii cu privire la biblioteci (nr. 160 din 20.07.2017), care identifică funcțiile bibliotecii privind promovarea și dezvoltarea unei societăți deschise și incluzive, accesul liber la informație, promovarea alfabetizării și culturii informației, lecturii și educației non-formale, accesul egal și nediscriminatoriu la serviciile de bibliotecă tuturor membrilor comunității. Importanța lecturii, dezvoltării competenței de cultura lecturii ca bază pentru cunoaștere și dezvoltare care trebuie să fie conștientizată atât la nivel național, cât și instituțional, dar și individual.
 3. 3. Programul Național LecturaCentral Implementarea programului solicită eforturi comune ale bibliotecilor cu cele ale instituțiilor de cercetare, de învățământ, ale editurilor etc. SCOPUL - centrarea contribuțiilor bibliotecilor din Sistemul Național de Biblioteci, ale comunității, ale factorilor de resort pentru optimizarea interesului față de carte, promovarea lecturii, dezvoltarea competenței de cultura lecturii. OBIECTIVELE - Programului Național LecturaCentral:  reliefarea implicațiilor bibliotecii în promovarea cărții și lecturii;  cooperarea eforturilor bibliotecilor, instituțiilor educaționale, uniunilor de creație, institutelor de cercetare în promovarea/acceptarea lecturii drept  indispensabilă dezvoltării unei personalități active;  creșterea ratei de atragere a populației în procesul de lectură, de dezvoltare a competențelor de cultura informației și a lecturii;  cunoașterea/promovarea valorilor documentare naționale și internaționale
 4. 4. Activități în cadrul Programului Național LecturaCentral, ediția a 2-a, 2019 Pentru o bună organizare a Programului Naţional LecturaCentral, ediția a 2-a, 2019, am propus diverse activităţi ca forme şi metode cu elementul predominant de creativitatea şi inovaţie în activitatea bibliotecilor (31 de zile – 31 de activități culturale, educative, instructive, divertisment, luazir, concursuri, Flashmob, Discuţie, Dialoguri on-line cu scriitorii, Lecţii publice, Show chimic, evenimente internaționale recomandate pentru consemnare, evenimente literare, aniversări, jubilee etc).
 5. 5. Metode și tehnici de promovare a lecturii Biblioteca este în căutare continuă de a descoperi noi metode şi tehnici de promovare a lecturii. Acest fapt este determinat de următoarele motive: societatea este în veşnică schimbare şi dezvoltarea bibliotecilor este importantă prin facilitarea dezvoltării membrilor comunităților, prin augmentarea interesului pentru lectură, dezvoltarea competenței de cultura lecturii, a capacității de gândire critică. În acest context, implicarea bibliotecii în Programul Național LecturaCentral la fel amplifică interesul bibliotecii de a implementa noi metode și tehnici de promovare a lecturii.
 6. 6. Metode de lectură Science Slam (Competiția cercetării) Activitate de prezentare/promovare a cercetărilor și rezultatelor obținute pentru publicul larg. Caracteristica distinctivă a activității – caracterul distractiv, agreabil, amuzant, plăcut, atât din punct de vedere al organizării, cât și al conținutului. Expoziția vie (living exhibition) Expoziţie – Sedoy-Books
 7. 7. Tehnici de lectură  Sistem Interactiv de Notare pentru Eficientizarea Gândirii şi a Lecturii (SINEGL)  ReQuest  Ş-V-A (Ştiu – Vreau să ştiu – Am învăţat)  DEBATE (dezbatere la bibliotecă) Ştiu Vreau să ştiu Am învăţat
 8. 8. Concursul: Cel mai bun eseu despre cartea... Iulian FILIP. Nici o șansă cu extratereștrii (Chișinău, 2018) NOU - Acces deschis Comunicarea on-line cu autorul prin opțiunea de conversație (chat) a Grupului Public Facebook „LecturaCentral” LINK: https://www.facebook.com/search/top/?q=lecturacentral&ref=eyJzaWQiOiIwLjcxOTcyODA 1NjU5NDQzNzMiLCJxcyI6IkpUVkNKVEl5YkdWamRIVnlZV05sYm5SeVlXd2xNaklsTlVRIiwiZ3Yi OiJiZWUwOWY5M2ZhNzMyY2ZhNTlhMWNiNmQ5ZjQ1MGQzODkyNDI0ZTQ5IiwiZW50X2lkc yI6W10sImJzaWQiOiJhMDZmYmY5MzgyZGVhYTBhNjgxYjRiOTc3ODk3NjlmOCIsInByZWxvYW RlZF9lbnRpdHlfaWRzIjpudWxsLCJwcmVsb2FkZWRfZW50aXR5X3R5cGUiOm51bGwsInJlZiI6I mJyX3RmIiwiY3NpZCI6bnVsbCwiaGlnaF9jb25maWRlbmNlX2FyZ3VtZW50IjpudWxsLCJjbGllb nRfdGltZV9tcyI6MTU1OTc0MzAzMTYxM30&epa=SEARCH_BOX
 9. 9. Programul Național LecturaCentral – 2019 ediția a 2-a  Concurs național: Cel mai bun eseu despre cartea... (în fiecare an va fi propusă o carte pentru lecturi profunde)  Concurs național: Cea mai ingenioasă organizare a Programului Național LecturaCentral - 2018, ediția 1-a.  Ghid metodologico-practic: Program Național LecturaCentral, ediția a 2-a  Campania „Față în față cu scriitorul”: BNRM a organizat în BPT 10 întâlniri cu scriitorii (septembrie)  Conferința „Lectura ca bază pentru cultură, cunoaștere și dezvoltare” (25.09.2019) Scop: Reliefarea caracterului interdisciplinar al lecturii, al necesității conexiunilor și centrării eforturilor actorilor cheie în dezvoltării competenței lectorale, accentuarea rolului și locului bibliotecii în acest context.  „Lectura și scările” - culegere de studii și comunicări în cadrul conferinței de promovare a lecturii (elaborare/editare)  Gala Laureaților concursurilor PNLC-2019 (30 octombrie)
 10. 10. Promovarea succeselor:  Crearea Grupului Public FB „LecturaCentral”  Monitorizarea și totalizarea rezultatelor concursurilor naționale  Informație pe marginea rezultatelor concursurilor naționale, organizate în cadrul Programului Național LecturaCentral, ediţia I- a, 2018: https://bibliotecipublicerm.files.wordpress.com/2018/10/comunica t-concursuri-program-lecturacentral-final-20182.pdf  Informația despre premianții concursurilor naționale este publicată pe blogul Bibliotecilor Publice Teritoriale: https://bibliotecipublicerm.wordpress.com/2018/10/08/informatie- pe-marginea-rezultatelor-concursurilor-nationale-organizate-in- cadrul-programului-national-lecturacentral-editia-i-a-2018/
 11. 11.  Programul Național LecturaCentral: Ghid metodologico-practic ediția a I-a, 2019, Chișinău, 48 p. – Mod de acces : on line https://bibliotecipublicerm.files.wordpress.com/2018/07 /ghid-lecturacentral.pdf. (Accesat la 17.10.2019)  Programul Național LecturaCentral: Ghid metodologico-practic ediția a 2-a, 2019, Chișinău, 28 p. – Mod de acces : on line https://lecturacentral.files.wordpress.com/2019/ 08ghid-metodologico-practic-lecturacentral2019. pdf. (Accesat la 17.10.2019).
 12. 12. Conferința „Lectura ca bază pentru cultură, cunoaștere și dezvoltare” (25.09.2019)
 13. 13. Reliefarea caracterului interdisciplinar al lecturii
 14. 14. Provocarea anului 2020 • Promovarea documentelor cu conținut academic, științific etc. (în colaborare cu Bibliotecile din instituțiile de învățământ universitar, colegii, licee etc.) • Organizarea Science Slam (Competiția cercetării) (în colaborare cu Bibliotecile din instituțiile de învățământ universitar, colegii, licee etc.) • Educația deschisă ca o prioritate în crearea cunoștințelor etc. • Știința cetățenilor în promovarea Științei Deschise • Cultura științifică deschisă • Cercetarea participativă - întrebările cercetării trebuie generate de de comunitate şi nu de cercetător. • etc.
 15. 15. NE CONTACTAȚI Direcția Dezvoltare și Cercetare în Biblioteconomie și Științe ale Informării: tel. 022-24-00-70 email: nghimpu@bnrm.md https://wordart.com/cpq60b3ri3g1/word- art?fbclid=IwAR2CINrV7EylJvx9EM_kebKURjCr4vaPMO1go2cZQ NShPPo36UFgNWz--Ms

×