Besa e Sami Frasherit

Gjimnazi “Gjon Buzuku”
Matematikë-Informatikë
Punim Seminarik
Tema:
Analiza e veprës “Besa” të Sami Frashërit
Lënda:
Gjuhë dhe letërsi shqipe
Mentori: Punoi:
Prof.Besa Ahmeti Diellza Çunaj
Prill,2014
Prizren
Përmbajtja
• Biografia e autorit
• Parathënia
• Përmbledhje e veprës
• Analiza Kritike
• Literatura
Biografia e autorit
Sami Frashëri
Mendimtar i thellë,gjuhëtar e
shkrimtar,demokrat i shquar
revolucionar,iluminist popullor e
ideolog i lëvizjes kombëtare
shqiptare të periodës së luftës
çlimtare dhe të Rilindjes Kombëtare
në gjysmën e dytë të shekullit të
kaluar, ‘njëri nga intelektualët dhe
patriotët shqiptarë me idetë më të
përparuara të kohës, burrë i
guximit dhe i veprimit, entuziast e i
ditur’- si cilësohet ai në “Historinë e
letërsisë shqipe”, vëllimi II.
Sami Frashëri lindi më 5 qershor
të vitit 1850 në fshatin Frashër, në
lindje të Përmetit, si njëri nga
gjashtë vëllezërit e familjes së njohur të Frashërve, dhe vdiq më
18 qershor të vitit 1904 në kryeqytetin e Perandorisë Osmane, në
Stamboll.
Mësimet e para Samiu i mori në fashtin e vet, te hoxhët që i zuri i
ungji, në turqisht,arabisht dhe persisht.Nëntë vjeç ngeli pa të
atin, Halitin,ndërsa kur ishte njëmbëdhjetë vjeç i vdiq edhe e
ëma,Eminja.Nën kujdesin e vëllait më të madh Avdylit bashkë me
vëllain,Naimin shkoi në Janinë , që atëherë ishte qendër e
rëndësishme tregtare e kulturore , ku në fillim ndoqi kursin e
gjuhës arabe e persiane, e pastaj, për shtatë vjet, kreu gjimnazin
tetëvjeçar grek “Zosimea”,që ishte një nga shkollat më të
zhvilluara të asaj kohe në Ballkan.Këtu mori kulturë të gjerë
klasike, u dha shumë pas shkencave dhe mësoi mirë disa gjuhë
të vjetra, si:latinishten,greqishten,turqishten,arabishten dhe
perishten.
Jeta në Janinë, revoltet e fshatarëve kundër pushtuesve
turq e çifligarëve dhe feudalëve shqiptarë që prej kohësh kishin
hyrë në shërbim të pushtuesve osmanë dhe shtypnin e
shfrytëzonin së bashku me ta masat e gjera popullore, pastaj
idetë e revolucioneve borgjeze në botën perëndimore dhe të
iluminizmit që kishte përfshirë atëherë shtresat e inteligjecies
përparimtare, e ushqyen që herët shpirtin e ri dhe përparimtar të
Samiut dhe të ndjenjës së tij për çlirimin dhe arsimimin e
emancipimin e popullit të tij.
Vërtet- si shkruan në Historinë e letërsisë sonë – vendi i
Sami Frashërit në letërsinë shqipe nuk është ai i një artisti
krijues sa i një mjeshtri të prozës politike dhe publicistike e
polemiste, një punëtori të vyeshëm e inventiv të gjuhës e të
shkencës,por edhe i një ideologu të lëvizjes kombëtare çlimtare
dhe i emancipimit kulturor të popullit tonë.Me shkrimet e vet
shqipe Sami Frashëri i dha një kontribut të dukshëm krijimit të
arsmit shqiptar dhe zgjimit të ndërgjegjës kombëtare.
Me të kryer shkollën e mesme (1871) në Janinë Samiu
shkon (1872) në Stamboll, ku zhvillon një aktivitet të gjerë
kulturor,shkencor,letrar e publicistik.Aty menjëherë bie në
kontakt me intelektualët e shquar shqiptarë të Rilindjes sonë
Kombëtare Vaso Pashën,Jani Vreton,Hoxha Tahsinin,Konstantin
Kristoforidhin,Ismail Qemalin e të tjerë.
Por njëkohësisht bënte pjesë edhe në lëvizjen përparimtare
të të ashtuquajturve “turq të rinj” që kërkonin vendosjen e një
regjimi kushtetues në Perandorinë Osmane. Atëherë Samiu u bë
mik i ngushtë me njërin nga udhëheqësit e kësaj lëvizjeje,poetin
Namik Kemali, me të cilin nisi të botonte revistën “Hadika”
(Kopshti,1874) të cilën qeveria e ndaloi, kurse Samiun e Kemalin
i internoi në Tripoli të Libisë.
Atje Samiu e shkroi dramën “Besa” në gjuhën turke dhe kur u
kthye (1875) kjo dramë edhe u luajt në Stamboll.Me tu kthyer në
Stamboll, Samiu nis botimin e gazetës së përditshme turke
“Sabah”(Mëngjesi,1875) dhe prej asaj kohe, Historia e letërsisë
sonë shënon se gazetaria për Samiun u bë “ një mjeshtëri e
dytë”.
Gjatë jetës së tij ai drejtoi gjashtë gazeta revista të cilat
luajtën një rol përparimatr në jetën politike, shoqërore e
kulturore dhe u bënë edhe “tribunë për mbrojtjen e të drejtave të
popullit shqiptar, përmes mënyrave legale të kohës”.Në vitet në
prag ghe gjatë Lidhjes Shqiptare të Prizrenit (1878-1881)Sami
Frashëri është në ballë të patriotëve shqiptarë në Stamboll dhe
kryetar i “Shoqërisë së të shtypurit të shkronjave(librave) shqip”.
Atëherë(1879) bothet edhe “Alfabetarja” shqipe dhe zë fill i
ashtuquajturi alfabeti shqip i Stambollit.
Edhe pse nuk jetoi gjatë, Sami Frashëri arriti të shkruajë
shumë vepra gjinish më të ndryshme, duke filluar nga traktatet
politike e filizofike e deri te veprat letrare e shkencore,tekstet
shkollore,fjalorët e të tjera. Në gjuhën shqipe shkroi gjashtë
veprash, nga të cilat më e rëndësishmë është “Shqipëria ç’ka
qenë,çështë e ç;do të bëhetë”.Shkroi edhe tekstet “Gjuha Shqipe”.
“Dhe shkronja”(gjeografi) “Alfabetare e gjuhës shqipe” dhe
“Gramatika e gjuhës shqipe”. Midis librave shkollorë të
Samiut,Historia e letërsisë shqipe e shquan “Shkronjtorë” e tij
për të cilën thotë se është e para gramatikë shqipe për shkollat ,
e punuar në baza shkencore të shëndosha , që “lojti një rol të
mirë për fillimet e normalizimit të gjuhës së re letrare
shqipe,veçanërisht të ortografisë”.Te “Abetarja” e Samiut gjemjmë
copatë voglakëndimi,skica e tregime të shkurtra, që janë ndër
“gjërat e para të letërsisë shqipe për fëmijë”.
Në pjesën e parë të librit “Shqipëria ç’ka qenë,ç’është e ç’do
të bëhetë” , që çmohet si kryevepra e Sami Frashërit në gjuhën
shqipe, autori bën një histori të shkurtër të popullit shqiptar që
nga origjinat pelazgjike dhe ilire.
Në pjesën e dytë përshkruan tokat shqiptare dhe pasuritë
e tyre, veçoritë e cilësitë e popullit tonë, kurse në pjesën e tretë
tregon gjendjen e Shqipërisë nën Perandorinë Osmane dhe
rrugën e çlirimit të saj.
Dihet se një pjesë të madhe të veprimatrisë së tij
shkencore, letrare dhe publicistike Sami Frashëri e zhvilloi edhe
në gjuhën turke,arabe e frënge.Për më tepër , llogaritet se në këto
gjuhë shkroi rreth 45 vepra, duke mos numëruar shumë artikuj e
punime të ndara.Përpos dramës “Besa”, në këto gjuhë shkroi
edhe përktheu disa vepra që kanë edhe sot e kësaj dite vlerë të
madhe për shkencën dhe kulturën bashkëkohëse turke.Ndër këto
janë sidomos të dëgjuara veprat leksikografe dhe enciklopedike të
Sami Frashërit si Fjalori etimologjik i turqishtes, i cili shërbeu si
bazë për formimin e gjuhës letrare turke në Kongresin e vitit
1932,pas ardhjes në pushtet të krijuesit të shtëtit turk modern ,
Kemal Ataturkut.
Samiu është ndër të parët që u angazhua për gjuhën e re
letrare turke, për një alfabet turk të tipit latin.Përpos dramës
“Besa” në turqisht shkroi edhe një dramë tjetër origjinale dhe
novelën “Dashuria e Telatit dhe Fitnetës”, në të cilën proteston
kundër zakoneve turke të martesës dhe ka përkthyer në turqisht
gjashtë vepra letrare nga letërsitë e huaja si “Të mjerët” të Viktor
Hygosë, “Robinson Kruso” të Daniel Defosë etj.
Analiza e Veprës
Parathënie
Sami Frashëri e shkroi veprën në vitin 1874, në kohën kur ishte i
internuar në Tripoli të Libisë, ku u shfaq më 25 mars 1875,
drama “Besa” është ndër të parat vepra të letërsisë shqiptare që
trajton temën e besës në të gjitha aspektet e aj të ndërlikuara
morale e psikologjike.Besa ose mbajtja e fjalës së dhënë, njihet si
një nga institucionet më të rëndësishmë juridike të përfshira në
Kanunin i Lekë Dukagjinit.
Me besën nuk janë marrë vetëm juristët, studimet e të cilëve
mbeten themelore për të kuptuar vlerën e saktë juridike e morale
të saj.Studiues të ndryshëm që kanë kryer kërkime të vlefshme
në fushat e disiplinave përkatëse, duke filluar nga udhëtarët që
patën mundësi të vizitonin Shqipërinë në dhjetëvjeqarët e parë të
shekullit të kaluar, deri te gjuhëtarët,etnografët,historianët,
specialistët e folklorit dhe natyrisht, kritikët e letërsisë kanë
analizuar më tej aspektet dhe ndërlikimet e kësaj së drejte
zakonore.Besa falë forcës së saj të madhe sugjestiounuese si një
normë e respektuar dhe praktikuar rreptësisht dhe rrënosjes së
jashtëzakonshme shekullore që ka gjetur,dhe akoma gjen. Ndër
shqiptarët, veçanërisht ndër malësorët, është bërë një burim i
pashtershëm frymëzimi për shumë shkrimtarëe poetë. Në fakt të
gjitha rrymat e letërsisë mbarëshqiptare,arbëreshe dhe shqiptare
të shekujve të kaluar dhe të sotme, janë përpjekur të mishërojnë
një paraqitje letrare që në mënyra të ndryshme thellohet në
domethënien dhe rolin që besa, njëlloj dhe ndoshta më shumë se
zakonet e tjera të ngjashmë, ka pasur në formimin e universit të
ndërlikuar kulturor shqiptar.Përveç Sami Frashërit, edhe autorë
të shumtë shqiptarë kanë shkruar për besën si p.sh Ernest Koliqi
në veprën “Gjaku”, Ismail Kadare në “Kush e solli Doruntinën?”,
“Prilli i thyer” etj.
Drama është një freskë e bukur romantike-lirike që e futi në
letërsinë tonë fshatarësinë dhe malësitë tona me një spektër
ngjyrash më të theksshme ,duke i cilësuar bukur e me shumë
pasion jo vetëm bukuritë e cilësitë e tyre, por edhe aspiratat e
synimet e tyre, duke lartësuar vlerat e vërteta të moralit e të
etikës së tyre, por edhe duke ndarë e veçuar vyrtytet nga
çoroditjet e tyre gjatë kohës kur disa zakone e doke popullore, si
është hakmarrja, e në këtë rast besa e dhënë dhe e mbajtur me
çdo kusht e verbërisht janë bërë anakronizma të rrezikshme e me
pasoja shumë tragjike për jetën dhe ekzistencën e popullit tonë,
si i ka paraqitur këto autori edhe në këtë vepër të tij. Drama
“Besa” përshkruan me një dashuri romantike bukuritë e
Progonatit të tij dhe të njerëzve të tij,malësoret dhe jetën baritore,
të tërë atë pastërtinë dhe dëlirësinë e saj , paprekshmërin e saj
nga zgjedha huaj dhe nga jeta e prishur e qytetit dhe e konaqeve
të bejlerëve si dhe nga ndytesitë e tyre.“Besa” e Sami Frashërit
është me të vertetë një tabllo e bukur e fshatit dhe e malësive
tona të atyre ditëve kur tashmë kishin filluar lëvizjet çlirimtare
dhe përpjekjet për emancipimin e tyre.Njëkohësisht ajo ishte
protestë kundër padrejësive dhe dhunimeve që i bëheshin
popullit të tij,por edhe thirrje bashkatdhetarëve ë vet që “ të
marrin një udhë të re, udhën ë përparimit,të qytetërimit”.E këtillë
drama “Besa” është gjithnjë prezente në skenën shqiptare dhe
vepër që shikohet dhe lexohet me vëmendje.
Përmbledhja
Historia e treguar nga Frashëri është e vendosur në Shqipërinë
Jugore, përkatësisht ndërmjet fushave dhe fshatit Progonat, një
fshat i vogël i krahinës së Kurveleshit në jug të Tepelenës.
Protagonistët kryesorë janë dy të rinj: Merushja e Rexhepi, e para
e bija e Zyberit dhe e Vahidesë, i dyti nipi i Zyberit. I mbetur
jetim që në moshë të njomë, Rexhepi birësohet nga Zyberi, në
shtëpinë e të cilit jeton së bashku me kushërirën e tij
moshatare.Midis dy të rinjve zë fill një lidhje e thellë, që fillimisht
e shpjegojnë me lidhjen farefisnore, por më pas zbulojnë se është
një ndjenjë e vërtetë dashurie.
Vepra fillon me aktin e parë me një pamje baritore me monologun
e Merushës.Merushja duke pasur frikë se i ati mund ta ndajë nga
kushëriri i dashuruar, ia beson vetes të vërtetën e njdenjave të
saj, duke shpresuar se një mrekulli mund të realizojë ëndrrën e
saj të dashurisë.Pasi kthehet Rexhepi ata bisedojnë pak, prapë
duke fshehur ndjenjat që kanë për njëri tjetrin dhe kështu ja
fillojnë këngës së bashku.Në këngët e tyre vërehet krenaria që
kishin për jetesën që bënin,dhe nënçmimi për qytetarët si tek
vargjet : Nevej qytetar s’jemi,
Malësor emrin’ kemi.
Duke kënduar vjen edhe Zyberi, babai i Merushes, kur ai i dëgjon
duke kënduar së bashku, mallëngjehet dhe mendon për babain e
Rexhepit që s’ishte gjallë të shihtë të birin si engjëll, të gëzohej
edhe ai si Zyberi.Në këto momente Zyberi i thotë Merushes ta
shikojë Rexhepin si vëlla, kësaj së fundit iprehet shpresa, ndërsa
Zyberi fillon të fkasë për martesë dhe Merushja kundërshton që
nuk do të martohet,duke thënë që do të qëndrojë afër të atit
ndërsa Zyberi i thotë shtëpia e vashës, është te shtëpia e burrit
dhe i thotë se nëse do Perëndia do t’ia gjej një burrë bari dhe s’do
ta largojë nga malet.Zyberi dhe Rexhepi largohen dhe Merushja
mbet përsëri vetëm.Në ato momente kalon Selfo, biri Fetah Agait,
një i ri shqiptar në shërbim të beut të Tepelenës,Demirit.Selfo,
prej kohësh i dashuruar me Merushën, i tregon shokëve për
dashurinë e pandryshuar për vajzën.Vijon në mes të dyve një
bisedë e shkurtër,por Merushja vendos menjëherë të largohet,
duke e lënë kështu Selfon në ironinë dhe mos miratimin e
shokëve (biri i një agai nuk mund të martohej me vajzën e një
bariu).Gjersa largohen në të majtë duket Zyberi, kur ai i sheh
këta fillon të flasë me vete duke shprehur urrejtjen që kishte për
njeëz të tillë, të papunë, të msheftë e pa ndonjë fitim, që shkojnë
kohën kotë,pijnë e prehen e hanë gjënë e dhjetë njerëzve.
Kur vjen Zyberi e pyet Merushën për njerëzit që më herët ikën,
ajo i thotë se ata kapën valle përpara saj, mirëpo ajo u
largua,Zyberi i gëzuar për vajzën, e përqafon dhe i thotë se jeta e
njeriut është dy ditë; sot jemi,nesër s’jemi, në këtë gjithësi vetëm
një nder është që s’humbet kurrë, prandaj sa të mundësh vështro
të ruash nderin...Ai thotë së bijës poashtu që kurrë të mos ia vëj
sytë fustaneve,pallaskave të argjendta të këtyre njerëzve, dhe i
thotë se të jap cilin të duash por jo njerëz të tillë ,sdua të zë
miqësi me njerëz të tillë.Kur vjen edhe Rexhepi Zyberi i pyet të
dy se kë dojnë, ata të dy thonë që sdojnë asnjë tjetër përveç njëri-
tjetrit si vëlla e motër. Zyberi i kupton dhe fshehet që ti dëgjojë
me vesht e tij e të kuptojë më mirë.
Merushja dhe Rexhepi tani mbesin vetëm, dhe sigurisht edhe
Zyberi i fshehhur që po i degjonte.Merushja fillon e para duke e
pyetur Rexhepin se me tvërtete më do,ai përgjigjet se si jo, a ishte
motra saj a po jo?Të njëjtën përgjigje edhe ajo i kthen kur ai thotë
thuaj çke për të thënë, kur ajo i thotë vëlla Rexhepi i thotë se jo
ai s’ishte vëllai i saj, se ai s’e donte si motër, por si të dashur.
Edhe Merushja poashtu pranon që s’e si vëlla por ndryshe,
mirëpo të dy frikohen se dashuria e tyre s’do pranohej, se
prindërit nuk do jepnin leje, në këto çaste paraqitet Zyberi i cili
kishte dëgjua gjithqka.Ai ju thotë të rinjve se s’kanë se pse të
brengosen, se ata do t’i martoj dhe do bindë edhe Vahidenë që të
japë leje për martesë.Ai i fejon aty për aty dhe ju thotë të gjejnë
lule ti shkëmbejnë me njëri-tjetrin sepse lulja është shkëmbim i
malësorëve,i barinjve, se edhe ju nga një lule jëni.
Vepra vazhdon me aktin e dytë, që fillon me monologun e nënës
së Merushës e cila është duke tjerë lesh.Monologu flet për se si i
asaj kishin thanë në një vend të mirë për Merushen, për djalin e
Fetah Borshit.Vahideja s’i një grua malësore që besonte në
besytni të ndryshme,pasi i këputet peri disa herë, frikohet se kjo
nuk ishte një shenjë e mirë.
Kur Zyberi kthehet në shtëpi i tregon gruas lajmin e mirë, se
vajza do bëhej nusja tyre, se do ta martojë për Rexhepin, kur
Vahideja dëgjon në fillim kundërshton dhe thotë se Rexhepine
kishte vëlla dhe se nuk do jepte leje pastaj Zyberi i flet se si ishin
përqafuar të dy e qanin me ngashërim se frikësoheshin që ata
nuk do ti lejonin atëherë ajo bindet.
Zyberi i thërret të dy dhe i sjell përpara Vahidesë dhe ju thotë
puthjani dorën nënës se do t’ju uroj.Ajo i uron dhe Zyberi thotë
se që nesër dasma do të nisë, në mbrëmje ai do shkontë për në
Tepelenë, e do të merr të gjitha që juduhen.Dhe thotë që t’i
tregojnë të miqve, të ftojn të gjithë.
Në anën tjetër në konak të Demir Beut ndodhen Selfo me shokët
e tij.Selfo fillon t’ju flasë shokëve të tij për Merushën se qenka
zënë e nuk e japin, se qenka fejuar për një bari, kushëririn e
saj.Kështu së bashku me shokët vendosin ti thonë Demir Beut ta
thërrasë të atin e t’i thotë për Selfon.Kur Demir Beu vjen i thotë
Selfos se babai i tij po vinte, e kishte shkruar në letër djali i tij
nga Mali i Zi.Para se të niset Selfua që ti tregojë nënës lajmin, i
thotë shokit të tij Talhajt për fjalën që ia kishte dhënë, Talhajti i
thotë se s’kishte harruar, të priste jashtë dhe se do i thonte
Beut.Kur Beu i thotë se a shkoi Selfua, Talhai i thotë se kërkon
edhe një gjë prej teje dhe i thotë se Selfua kërkon të marrë një
vajzë bariu nga Pronati bej, dhe se nuk e jep bariu se e kishte
fejuar gjetiu te i kushëriri i saj.Kështu Beu urdhëron që të
shkojë ndokush e të thërrasë bariun.Pastaj ai e thërret Selfon
dhe i thotë të heqë dorë nga dashuria,Selfo del jashtë duke fshirë
sytë, ndërsa shoku tjetër i tij Arsllani hyn dhe flet me beun e
ithotë që t’i ndihmojë Selfos se doli duke qarë.Bemir Beu prap e
thëëret e Selfon dhe i thotë se ai është frikacak e qan për një
vajzë. Selfo i thotë se unë gjallërinë se dua, por dashurinë e
zemrës s’e shuaj dot!Sa t’i fal dashurinë gjalljes,i fal gjalljen
dashurisë.Me zemërim nxjerr koburen dhe hidhet jashtë.
Kur e sheh reagimin e Selfos, Demir Beu i jep fjalën se ai do ti
thotë bariut të ta japë ty të bijën.
Në skenë tani hyn edhe Zyberi,Demir Beu i thotë se ai do që të
bëj krushqi me të ndërsa Zyberi i thotë se ti je një be i vendit
ndërsa unë një bari i thjeshtë dhe i thotë se unë s’kam as vajzë
për të të dhënë e as djalë për të martuar.Demir Beu prapë i thotë
për vajzën por ai prapë i thotë se jo.Tek flasin të dy të nxehur
Zyberi i thotë se : Sot për sot s’kemi ndonjë ndryshim midis nesh!
Demir Beu kërkon që ai të arrestohet mirëpo Zyberi ikë me thkë
në dorë dhe niset për në shtëpi.
Vepra vazhdon me aktin e katërt, ku në fillim paraqitet dialogu
ndërmjet Merushes e Saidës, e cila i thotë Merushes se jam
gëzuar shumë mirëpo edhe për një gjë më vjen keq që do të
mbetem vetëm ndërsa Merushja i thotë se prapë këtu do jem.
Akti i katërt vazhdon me pamjen e tretë ku në krua Merushja
është vetëm , dhe aty arrijnë Selfo e shokët e tij .Selfua shkon
drejt Merushes dhe të tjerët me armë ndër duar rrinë pas.Selfo e
zë për krahu Merushën ndërsa ajo thërret Saiden e cila e dëgjon
dhe fillon e bërtet që ta lirojnë Merushën, në këto çaste duket
Zyberi i cili sapo sheh Selfon nxiton të shpëtojë të bijën.Selfua
shtie me armë në Zyberin, cili i goditur në krahëror bie
përdhe.Me të parë babain Merushës i bie të fikët në krahëror të
Selfos.Saidja thërret sa mund.Selfua e hedh në krahë Merushen
dhe shkojnë bashkë me shokët,Zyberi ngre kokën dhe zbraz
koburen, por i vete kot plumbi.Vahideja del më derë,bën një
ulërimë dhe nxioton drejt Zyberit.I plagosur Zyberi i thotë të
shoqes lëre mënjanë kufomën time , shpëto vajzën, e Rexhepit
t’ia japësh,mos bëj ndryshe.Heq nja dy herë dhe var kokën pa
shpirt.Pasi vajton një copë herë, Vahideja fshin sytë dhe me
guxim të madh thotë që do të kërkoj gjakun e të shoqit dhe se
fjalën do ia sjellë në vend.Së bashku me Saiden e marrin
kufomën e çojnë brenda në kasolle.Vvahideja ngjesh një silah,dy
kobure dhe jataganë në brez.Rripin e pushkës shkruar mbi
krah.Pallaskat me fishekë ngjeshur mbrapa!Me një fytyrë trimërie
del nga dera e kasollës.
Akti i pestë fillon me Vahidenë në pyll,e cila e lodhur nga rruga
ndalet të pushojë pas një shkëmbi.Në anën e kundërt të
shkëmbit ndodhet Fetahu, i cili si zbret nga mali pushkën e
lëshon përdhe dhe vetë rri e çlodhet.Fetahu pas njëzet vjetësh i
mërguar nga shtëpia, po kthehej përsëri në atdhe.Monologu i tij
në këto çaste ishte për atdheun, për dashurinë që njeriu ka për
vendin ku është lindur, për ato viset e bekuara që ka shkuar në
kohën e djalërisë,se njeriu për gurët e drurët e mëmëdheut
drithëron, në mëmëdhe ka tjetër bukuri.Erë e mëmëdheut është e
tjetër lloji.
Kështu Fetahu i lodhur , armën e mbështet në një dru, jataganin
dhe koburet i vë në kokë dhe zgjatet nën dru.Në anën tjetër duket
Selmani me armë në krahë i cili dalëngadalë shkon drejt mbi
kokë të Fetahut, nxjerr kupën e ujit dhe merrë ujë nga burimiqë
ka pranë.Njëherë Fetahut ia lag pushkën e pastaj koburet.I merr
jataganin e ia fsheh prapa një druri,fsheh koburen e tij pastaj
nxjerr jataganin dhe ia mbështet mjën në krahë të
Fetahut.Fetahu përnjëherë zjohet dhe ngriher për gjysmë, merr
koburen në dorë vështron i mahnitur në sy Selmanin.Fetahu e
njeh Selmanin dhe i thotë se gjërat që kanë bërë jashtë duhet t’i
harrojnë, se tani ishin në mëmëdhe e për mall të mëmëdheut
duhet të pajtoheshin mirëpo Selmani spranon duke i thënë
Fetahut se ai ishte frikacak dhe se ai po luftonte me armë e ai
vetëm me jatagan e me armë që pastaj kupton se edhe ato
Selmani ia kishte lagur.Selmani i thotë ti kërkojë ndjesë e ti bie
ndër këmbë nëse do që të shpëtojë gjallë nga duart e tij.Në anën
tjetër të shkëmbit Vahideja po dëgjontë bisedën.Fetahu i
përgjigjet se asnjëherë s’do binte ndër këmbë të tija prandaj i
thotë të shkrepi armën se ai me krahë do mbrohej.Në këto
momentë Vahideja nga një e çarë e shkëmbit kthen pushkën
drejt Selmanit.Selmani bie përnjëherë përdhe pa shpirt.Fetahu
shikon rrotull dhe sheh Vahiden e cila kishte lënë armët e ishte
në mendime të thella. Kur i afrohet Fetahu fillon ti falenderohet
dhe i thotë se nëse s’ke burrë e s’ke djalë bëhu motra ime, kështu
Vahideja i tregon tragjedinëe saj që burrin sot ia kishin vrarë, e
vajzën ia kishin rrëmbyer.Kur dëgjon këto fjalë Fetahu i jep besën
se do të marr gjakun e burrit të saj e do të shpëtojë bijën e saj.
Këtu tani fillon edhe tragjedia dramës.Duke folur së bashku ai e
pyet për emrin e vendit se nga bjen burri që ia vrau të shoqin e is
rrëmbeu vajzën.Vahideja i përgjigjet se nga Borshi, Selfo e quanin
e ishte djali i Fetah Borshit.Tani Fetahu tronditet se si do vriste
birin e tij,birin që s’e kishte parë njëzet vite, cili babë guxon të
vrasë birin e tij?Dhe thotë vetmevete se unë do të jem i prari që
do të bëj një gjë të këtillë.Por unë kam bërë be përmbi këtë libër
të shenjtë ,prandaj do qëndrojë në besë.
Vepra përfundon me aktin e gjashtë.Ngjarja është duke u
zhvilluar në Borsh, në shtëpi të Fetahut.Kur Selfo mbërrin shkon
dhe përqafon nënën Duri dhei thotë se kishte një lajm të mirë për
të se djali po i kthehej,ishtë rrugës e këto ditë vinte, Duria u
gëzua shumë, prandaj Selfo shfrytëzon rastin e i thotë që të mos
e refuzoj e t’ia fal fajin që kishte bërë, sepse kishte rrëmbyer
vajzën e bariut, plaka Duria nuk pranon e i thotë që tja shpjerë
në shtëpi të atit.Mirëpo Selfo i thotë se ja do më lësh, ja veten tij
do vriste dhe fillon të ngrehë koburen.Kur sheh këtë nëna plakë,
i thotë le të bëjë çfarë të dojë por larg syve të saj.Ai Merushën e le
në dhomë , e cila e mbyll dhomën nga brenda e e mbështetur në
në jastëk ulët e qan.E vetme në dhomë sheh një kobure në mur
dhe merr e dëshiron të shtie në vete por Selfo vie me kohë e e
ndalon.Duke e marrë me të mirë Selfon, atë e ze gjumi në gjunjë
në të Merushes ajo merr koburen e e kthen drejt krahërorit të saj
në ato çaste duket Rexhepi nga dritarja dhe hyn brenda dhe kur
sheh Selfon në gjumë dëshiron ta mbysë por Merushja nuk e lë
dhe në këto momente hyjnë edhe Fetahu e Vahideja, Fetahu i
qaset Selfos e e vështron, ndërsa Vahideja ju tregon Merushës e
Rexhepit se ky njeri do marrë gjakun e të shoqit e do shpëtojë
bijën e saj.Fetahu ulet e e puth nga sytë Selfon dhe me vete është
në dilemë se si do vrasë djalin, dritën e syve të tij dhe zbraz
koburen,Selfo vdes,Fetahu tërhiqet e fillon të thotë birin tim e
vrava.Merrushja,Rexhepi e Vahideja mbesin me gojë hapur dhe të
tre përnjëherë e pyesin biri yt ? Ai përgjigjet se
po, se pas njëzet vjetësh sot me tu kthyer në shtëpi bëra këtë të
keqe.I bie përsipër të birit dhe qan.Vahideja duke e vështruar me
tmerr në sy i thotë një që zgjat dorë mbi dritë të syrit është më i
keq se një egërsirë! Ndërsa Fetahu ia kthen se: nga një që
s’mban fjalën, nga një që prish benë, nga një që s’qëndron në
besë,nga një që s’ruan nderin;kjo është një mijë herë më e
lehtë.Kjo është një egërsirë,ajo tjetra është më e keqe! Unë e në e
vrava birin tim birin tim, për të mbajtur besën e vrava,solla në
vend dhe nderin e shtëpisë!...unë punën timë bëra.Gjakun e
burrit ta mora!...gjaksorin e vrava!
Me një dorë zë Merushen, me tjetrën zë Rexhepinpër dore e i jep
te njëri-tjetri e duke shikuar nga Vahideja ai thotë që nënën ta
dojnë dhe Vahideja i thotë të dojnë babanë se edhe ai është babai
i tyre, në këtë jetë e në atë është vëllai im.
Fetahu tani merr gjakun e djalit e kthen koburen drej krahërorit
dhe e zbraz dhe duke thënë “Unë gjaksori i birit tim!” bie.
Edhe Vahideja ngreh koburen e do ta zbrazë në krahëror të sajin
por Fetahu i plagosur merr mundim e ia largon nga dora
koburen, në këto momente hyjnë shoktë e Selfos dhe Fetahu ju
shpjegon se ai,i ati, e kishte vrarë Selfon, ai ju tregon për
Vahiden se si e kishte shpëtuar e si i kishtë dhënë besë se do
shpëtontë të bijn e saj, e gjakun e burrit do t’ia merrte,e unë
besën ë mbajta edhe gjakun e djalit e mora, dhe duke treguar
Vahidenë thotë se kjo grua është motra ime, këta djem janë
djemtë e mij,mëma ime është edhe e këtyre.
Vepra përfundon me pamjen e dhjetë të aktit të gjashtë,në dhomë
tani hyn edhe plaka Duria kur sheh Selfon i merren mendtë e bie
mbi të pastaj sheh Fetahun e shkon tek ai i duke qarë e duke i
thënë se erdhe dhe gjete djalin e vdekur, ndërsa Fetahu i thotë e
unë e vrava për të qëndruar në besë.Plaka Duria me hidhërim të
madh fillon të qajë dy djemtë e humbur për një ditë por Fetahu i
thotë se ja tre bijë po ti lë, kjo është imë motër e këta bijtë e mi,
vajzën t’ia japësh djalit, me ta duhet të rrish këtu ,gjithë tok.Ja
nënëzë fjalën e fundit këtë kam humbe dy djem fitove tr,duke
thënë këto fjalë ai vdes. Plaka Duria ngreh kryet e hap duart e
thërrët bijtë emi ndërsa Merushja,Rexhepi e Vahideja i hidhen
në gji e i thonë: Nënëza jonë!
Analiza kritike e veprës
Drama “Besa” është drama e parë e autorëve të Rilindjes që është
shkruar në gjuhë të huaj por më temë shqiptare përkatësisht ajo
e shkruar në gjuhën turke në gjashtë akte, ka një njësi
veprimi,po me një ritëm të çrregulluar:një zgjatje e tepruar në dy
aktet e para,i dyti gati pa funksion,dhe me një përfundim të
vrullshëm e të ngutshëm.
Temë kryësore e kësaj drame është mbajtja e fjalës dhe e besës.
Në këtë dramë mbajtja e besës me çdo kusht ka si rrjedhim
vrasjen e djalit nga ana e të atit që kthehet në vendlindje pas
mërgimit shumëvjeçar,kur madje edhe kur mund të gjendeshin
edhe zgjidhje të tjera pa e lënduar etikën dhe besën si një
kategori morale.Në këtë vepër aq sa madhërohet mbajtja e besës
aq edhe theksohet tragjikja e mbajtjes dhe ruajtjes së traditës me
çdo kusht. Paraqitja e rrjedhimeve të këtilla tragjike të fjalës së
mbajtur me çdo kusht dhe të hakmarrjes që përfundon me fikjen
e dy shtëpive dhe me vrasjen e tre burrave.
Nuancat në të cilat gjendet besa në veprën e Frashërit përvijojnë
në variante të ndryshme të betimit , si kur është fjala për
marrëveshje pozitive ashtu edhe për hakmarrje.Duke
përmbledhur fazat në të cilat zhvillohen ngjarjet, dallohen pesë
makrofjali në të cilat shfaqet e realizohet besa:
• Zyberi u premton të rinjve se do martohen.
• Demiri i premton Selfos t’i japë Merushen.
• Vahideja vendos të marrë gjakun për vdekjen e të shoqit dhe
të shpëtojë Merushen.
• Fetahu ofrohet të zëvendsojë Vahidenë,duke premtuar të
hakmerret për nderin e saj si grua dhe si nënë.
• Fetahu hakmerret për Vahidenë, duke vrarë birin e tij.
• Fetahu hakmerret për vdekjen të birin, duke vrare veten e
tij.
Ideja kryesore mbi të cilën autori edhe kishte shkruar këtë
dramë është paraqitja e disa vyrtyteve e zakoneve më të larta të
popullit shqiptar të cilat ishin të denja për skenë siç ishin
dashuria për atdhe,shpirti i sakrificës, besa dhe faktin se ata nuk
e kishin për gjë jetën.
Ndërsa motivet mbi të cilat poeti kishte shkruar këtë dramë janë:
Motivi i besës:Ështe motivi kryesor mbi te cilin autori edhe
kishte shkruar dramën sipas të cilës kishte marrë edhe emrin
“Besa”.Paraqitja e kësaj kategorije morale,mbajtja e saj e cila
duke zënë rrënjë në etikën e moralin e njeriut tonë,mund të sjellë
shkeljen e normave të tjera të moralit dhe të etikës sonë që
vetvetiu vijnë e bëhen deformacion i vetë kësaj tradite.
Motivi i relacioneve shoqërore:Ndonëse i paangazhuar
drejtëpëdrejtë në luftën klasore, ndonëse imagjinues fantast i një
bote demokratike,Samiu flet në këtë vepër me shumë urrejtje
kundër bejlerëve e sejmenëve të tyre dhe me ndjenja simpatie të
ngrohtë dhe admirim të madh për popullin e thjeshtë të fshatrave
dhe të malësive tona,për barinjtë më të thjeshtë.Me anë të
personazhit të Zyberit, ai lufton drejtpërdrejtë kundër bejlerëve,
të cilët në atë kohë shkilnin e shfrytëzonin fshatarët e varfër
shqiptarë.Autori nxjerr në pah edhe subjektin në shesh të luftës
së vërtëtë, klasore kur Zyberi i thotë Demir beut :
“Shkoi ajo kohë që di ti, sot gjithkush është i lirë, s’kemi
ndryshime fare në mesin tonë, e di ti apo jo?”
Autori kështu e lartëson moralin e malësorëve të ndershëm, ani
pse të varfër dhe thuajse i vjen keq për varfërinë e tyre:
“Kështu është nisur kjo e shkreta jetë!
Njëri ze punën pa gdhirë dhe mezi fiton një copë bukë me djersë
të ballit, një tjetër që është i lig për tërë njerëzinë, pa punuar,pa
u munduar fare, pi e prehet dhe dhe ha gjënë e dhjetë njerëzve”
Diskursi i dramës “Besa” është romantiko-lirik.
Në dramën “Besa” autoripërshkruan me një dashuri romantike
bukuritë e Progonatit të tij dhe të njerëzve të tij, malësorët dhe
jetën barishtore, të tërë pastërtinë dhe dëlirësinë e
saj,paprekshmërinë nga zgjedha e huaj dhe nga jeta e prishur e
qytetit.Përveq përshkrimit të natyrës fshatare, autori poashtu
përshkroi edhe dashurinë e sinqertë dhe rinore, pastaj për
dashurinë vashërore të dy vajzave të mitura në pafajsinë dhe
paprekshmërinë e tyre që ëndërrojnë jetën e tyre të lirë me
barinjtë e tyre në malet e fushat e Progonatit të tyre.Gjithë ajo
harmoni e mrekullueshme e jetës dhe e natyrës së
pasur,formojnë një simfoni harmonike romantiko-lirike
Zyberi:Sa figurë madheshtore aq edhe e thjeshtë e bariut trim e
bujar i cili me njomësinë e prindit e kupton dashurinë e së bijës
me të kushëririn e saj të largët.
Zyberi është personifikim trimërie e bujarie,mospërkulje e
krenarie,guximi e shpirtmadhësie të njeriut të thjeshtë shumë të
dashur, shumë të ndieshëm përkundër gjithë vrazhdësisë së
natyrës dhe zakoneve që mbretërojnë në malet tona.
Vahideja:Është fytyrë shumë e gjallë dhe e dashur,bareshë e
thjeshtë malësore plot me bestytni e paragjykime të vjetra që
parasheh fatkeqësinë pse i këputet peri dhe nuk mund ta
kuptojë kurrsesi Zyberin e saj që pranon ta martojë Merushën
me Rexhepin, që deri dje i quante motër e vëlla. Vahideja është
me të vërtet një grua fshatare e urtë, e butë, e hutuar pas
brengash të veta për ti rritur e bërë të lumtur fëmijët e vetë dhe
kujdeset për burrim.Deri atëherë ajo është një grua e thjehtë
malësore, një nënë që dridhet për folenë e saj.Ajo është e këtillë
deri në atë çast kur do të shëndrrohet në tigreshë që do ta
shpëtojë vajzën e vet nga kthetrat e gjaksorit dhe ta marrë gjakun
e burrit të vrarë në truall të vet,duke mbrojtur vajzën e vet e
nderin e shtëpisë dhe të familjes së vet.Është kjo një grua-nënë
që i dridhet shpirti për fëmijën e burrin, por që nuk bie në gjunjë
as kur i vritet burri dhe ia rrëmbejnë vajzën, e që nuk do t’i
dridhet gishti as kur shtie pushkë në Selmanin tinëzak, që ia lag
armët Fetahut para se ta thërrasë në dyluftim.
Fetahu:Është fytyra më tragjike e veprës, që pati fatin e lig të
kalojë njëzet vjet në luftërat e turkut dhe kur kthehet në atdhe,
pasi shpëton nga dora tinëzake e Selmanit, i takon të vrasë e
dëshirit për ta mbajtur besën e të vrasë veten për të marrë
gjakun e djalit.
Literatura
• Wikipedia-Sami Frashëri
http://sq.wikipedia.org/wiki/Sami_Frash%C3%ABri
• Letërsia Romantike Shqiptare,Sabri Hamiti
• http://www.pianalbanesi.it/biblio/biblos/2005/mandala.p
df

Recommandé

Huazimet ne gjuhen shqipe par
Huazimet ne gjuhen shqipeHuazimet ne gjuhen shqipe
Huazimet ne gjuhen shqipebusinessforlife
5.3K vues7 diapositives
Shkrimtarët e letërsisë bashkohore Shqiptare par
Shkrimtarët e letërsisë bashkohore ShqiptareShkrimtarët e letërsisë bashkohore Shqiptare
Shkrimtarët e letërsisë bashkohore ShqiptareUniversiteti Politeknik Tirane
47.2K vues15 diapositives
Rilindja kombetare shqiptare (1831 1912) par
Rilindja kombetare shqiptare (1831 1912)Rilindja kombetare shqiptare (1831 1912)
Rilindja kombetare shqiptare (1831 1912)Kristjana Duni
74.4K vues71 diapositives
Rilindja Kombetare Shqiptare par
Rilindja Kombetare ShqiptareRilindja Kombetare Shqiptare
Rilindja Kombetare ShqiptareOlsi Sita
51.5K vues61 diapositives
Matematik Fillimi i nje biznesi par
Matematik Fillimi i nje biznesiMatematik Fillimi i nje biznesi
Matematik Fillimi i nje biznesiAdmin Nuriu
21.8K vues18 diapositives
Kenget E milosaos par
Kenget E milosaos Kenget E milosaos
Kenget E milosaos Ulpian Allaraj
37.8K vues12 diapositives

Contenu connexe

Tendances

Projekt Elbasani par
Projekt ElbasaniProjekt Elbasani
Projekt ElbasaniAnisa Kreka
6.7K vues29 diapositives
Humanistët më të shquar shqiptarë dhe veprat e tyre par
Humanistët më të shquar shqiptarë dhe veprat e tyreHumanistët më të shquar shqiptarë dhe veprat e tyre
Humanistët më të shquar shqiptarë dhe veprat e tyreExhitah Vasija
55.2K vues3 diapositives
prilli i thyer BISEDA LETRARE par
 prilli i thyer BISEDA LETRARE prilli i thyer BISEDA LETRARE
prilli i thyer BISEDA LETRAREmanomano46
91.5K vues10 diapositives
Te drejtat e njeriut par
Te drejtat e njeriutTe drejtat e njeriut
Te drejtat e njeriutDonart Geci
64.1K vues17 diapositives
Projekt par
ProjektProjekt
ProjektOrgest Balliu
13.4K vues12 diapositives
Ndikimi i kultures osmane ne kulturen shqiptare par
Ndikimi i kultures osmane ne kulturen shqiptareNdikimi i kultures osmane ne kulturen shqiptare
Ndikimi i kultures osmane ne kulturen shqiptareExhitah Vasija
94.8K vues8 diapositives

Tendances(20)

Humanistët më të shquar shqiptarë dhe veprat e tyre par Exhitah Vasija
Humanistët më të shquar shqiptarë dhe veprat e tyreHumanistët më të shquar shqiptarë dhe veprat e tyre
Humanistët më të shquar shqiptarë dhe veprat e tyre
Exhitah Vasija55.2K vues
prilli i thyer BISEDA LETRARE par manomano46
 prilli i thyer BISEDA LETRARE prilli i thyer BISEDA LETRARE
prilli i thyer BISEDA LETRARE
manomano4691.5K vues
Te drejtat e njeriut par Donart Geci
Te drejtat e njeriutTe drejtat e njeriut
Te drejtat e njeriut
Donart Geci64.1K vues
Ndikimi i kultures osmane ne kulturen shqiptare par Exhitah Vasija
Ndikimi i kultures osmane ne kulturen shqiptareNdikimi i kultures osmane ne kulturen shqiptare
Ndikimi i kultures osmane ne kulturen shqiptare
Exhitah Vasija94.8K vues
Hebrenjtë në Shqipëri par DonikaLici
Hebrenjtë në ShqipëriHebrenjtë në Shqipëri
Hebrenjtë në Shqipëri
DonikaLici39.1K vues
Kontibuti i Shqipetareve ne mbrojtjen e hebrenjeve gjate luftes se 2 boterore par Xheni Marku
Kontibuti i Shqipetareve ne mbrojtjen e hebrenjeve gjate luftes se 2 boteroreKontibuti i Shqipetareve ne mbrojtjen e hebrenjeve gjate luftes se 2 boterore
Kontibuti i Shqipetareve ne mbrojtjen e hebrenjeve gjate luftes se 2 boterore
Xheni Marku110K vues
Ndikimi i kultures osmane ne Shqiperi par FlavioHabilaj
Ndikimi i kultures osmane ne ShqiperiNdikimi i kultures osmane ne Shqiperi
Ndikimi i kultures osmane ne Shqiperi
FlavioHabilaj67.2K vues
Pashalleku i shkodres par GencRashiti
Pashalleku i shkodresPashalleku i shkodres
Pashalleku i shkodres
GencRashiti12.4K vues
DESHMITE E DHUNES PERGJATE REGJIMIT KOMUNIST par elvakastrati
DESHMITE E DHUNES PERGJATE REGJIMIT KOMUNISTDESHMITE E DHUNES PERGJATE REGJIMIT KOMUNIST
DESHMITE E DHUNES PERGJATE REGJIMIT KOMUNIST
elvakastrati19.4K vues
Komunizmi ne Shqiperi par Denis Lezo
Komunizmi ne ShqiperiKomunizmi ne Shqiperi
Komunizmi ne Shqiperi
Denis Lezo44.2K vues
lasgush poradeci par ornela rama
lasgush poradecilasgush poradeci
lasgush poradeci
ornela rama45.1K vues
projekt: shkrimtaret bashkohor shqiptar dhe veprat e tyre par Fatjon Cane
projekt: shkrimtaret bashkohor shqiptar dhe veprat e tyreprojekt: shkrimtaret bashkohor shqiptar dhe veprat e tyre
projekt: shkrimtaret bashkohor shqiptar dhe veprat e tyre
Fatjon Cane30.9K vues

En vedette

Sami frashri shqipriaqkaqenqeshteqdotebehet par
Sami frashri shqipriaqkaqenqeshteqdotebehetSami frashri shqipriaqkaqenqeshteqdotebehet
Sami frashri shqipriaqkaqenqeshteqdotebehetAlbi Muca
11.4K vues25 diapositives
Sami Frasheri ``Shqipria Qka Qen Qeshte Qdo Te Behet`` ~ par
Sami Frasheri ``Shqipria Qka Qen Qeshte Qdo Te Behet`` ~Sami Frasheri ``Shqipria Qka Qen Qeshte Qdo Te Behet`` ~
Sami Frasheri ``Shqipria Qka Qen Qeshte Qdo Te Behet`` ~Adriatik Rexha
7K vues24 diapositives
Sami Frasheri Serena Mane par
Sami Frasheri Serena ManeSami Frasheri Serena Mane
Sami Frasheri Serena Manelira kuca
2.3K vues11 diapositives
Naim Frasheri par
Naim FrasheriNaim Frasheri
Naim Frasherifames design
3.9K vues9 diapositives
Punimi seminarik par
Punimi seminarik Punimi seminarik
Punimi seminarik Ramë Hajraj
60.5K vues14 diapositives
Naim frasheri par
Naim frasheriNaim frasheri
Naim frasheriGabriel baro
2.5K vues10 diapositives

En vedette(20)

Sami frashri shqipriaqkaqenqeshteqdotebehet par Albi Muca
Sami frashri shqipriaqkaqenqeshteqdotebehetSami frashri shqipriaqkaqenqeshteqdotebehet
Sami frashri shqipriaqkaqenqeshteqdotebehet
Albi Muca11.4K vues
Sami Frasheri ``Shqipria Qka Qen Qeshte Qdo Te Behet`` ~ par Adriatik Rexha
Sami Frasheri ``Shqipria Qka Qen Qeshte Qdo Te Behet`` ~Sami Frasheri ``Shqipria Qka Qen Qeshte Qdo Te Behet`` ~
Sami Frasheri ``Shqipria Qka Qen Qeshte Qdo Te Behet`` ~
Adriatik Rexha7K vues
Sami Frasheri Serena Mane par lira kuca
Sami Frasheri Serena ManeSami Frasheri Serena Mane
Sami Frasheri Serena Mane
lira kuca2.3K vues
Punimi seminarik par Ramë Hajraj
Punimi seminarik Punimi seminarik
Punimi seminarik
Ramë Hajraj60.5K vues
Naim Frasheri dhe vepra e tij par Diana Lamaj
Naim Frasheri dhe vepra e tijNaim Frasheri dhe vepra e tij
Naim Frasheri dhe vepra e tij
Diana Lamaj10.7K vues
Analiza letrare par on2012
Analiza letrareAnaliza letrare
Analiza letrare
on201220.2K vues
Punim seminarik par Ramiz Ilazi
Punim seminarikPunim seminarik
Punim seminarik
Ramiz Ilazi34.8K vues
Leksione 7 & 8 p par fasma3
Leksione 7 & 8 pLeksione 7 & 8 p
Leksione 7 & 8 p
fasma3314 vues
Leksione 7 & 8 par fasma3
Leksione 7 & 8Leksione 7 & 8
Leksione 7 & 8
fasma3327 vues
Leksione 5 & 6 par fasma3
Leksione 5 & 6Leksione 5 & 6
Leksione 5 & 6
fasma3412 vues
110 VJET MA PARE KA LE DIJETARI AT DONAT KURTI Shkruan nga Fritz RADOVANI par Marjan DODAJ
 110 VJET MA PARE KA LE DIJETARI AT DONAT KURTI Shkruan nga Fritz RADOVANI 110 VJET MA PARE KA LE DIJETARI AT DONAT KURTI Shkruan nga Fritz RADOVANI
110 VJET MA PARE KA LE DIJETARI AT DONAT KURTI Shkruan nga Fritz RADOVANI
Marjan DODAJ1.1K vues
Leksione 9 & 10 par fasma3
Leksione 9 & 10Leksione 9 & 10
Leksione 9 & 10
fasma3421 vues
Leksione 3 & 4 par fasma3
Leksione 3 & 4Leksione 3 & 4
Leksione 3 & 4
fasma3656 vues
Leksione 1 & 2 par fasma3
Leksione 1 & 2Leksione 1 & 2
Leksione 1 & 2
fasma31.7K vues
Zgjidhja e detyrave te kapitullit “Fizika Relativiste” te libri “Fizika 12”, ... par Liridon Muqaku
Zgjidhja e detyrave te kapitullit “Fizika Relativiste” te libri “Fizika 12”, ...Zgjidhja e detyrave te kapitullit “Fizika Relativiste” te libri “Fizika 12”, ...
Zgjidhja e detyrave te kapitullit “Fizika Relativiste” te libri “Fizika 12”, ...
Liridon Muqaku8.5K vues

Similaire à Besa e Sami Frasherit

Letersia nen Diktature par
Letersia nen DiktatureLetersia nen Diktature
Letersia nen DiktatureOrnela Keçi
22.6K vues23 diapositives
Letersi par
LetersiLetersi
LetersiTmerri Cherrave
9.3K vues9 diapositives
Elsie par
ElsieElsie
ElsieE verteta vjen nga Zoti
146 vues12 diapositives
Sami frasheri shqiperia par
Sami frasheri  shqiperiaSami frasheri  shqiperia
Sami frasheri shqiperiaQlirimDubova
587 vues12 diapositives
Koment vepre (1) par
Koment vepre (1)Koment vepre (1)
Koment vepre (1)pjetri
1.5K vues5 diapositives
Pashko Vasa - E verteta mbi Shqiperine dhe Shqiptaret par
Pashko Vasa - E verteta mbi Shqiperine dhe ShqiptaretPashko Vasa - E verteta mbi Shqiperine dhe Shqiptaret
Pashko Vasa - E verteta mbi Shqiperine dhe ShqiptaretMarjan DODAJ
7.9K vues41 diapositives

Similaire à Besa e Sami Frasherit(20)

Letersia nen Diktature par Ornela Keçi
Letersia nen DiktatureLetersia nen Diktature
Letersia nen Diktature
Ornela Keçi22.6K vues
Koment vepre (1) par pjetri
Koment vepre (1)Koment vepre (1)
Koment vepre (1)
pjetri1.5K vues
Pashko Vasa - E verteta mbi Shqiperine dhe Shqiptaret par Marjan DODAJ
Pashko Vasa - E verteta mbi Shqiperine dhe ShqiptaretPashko Vasa - E verteta mbi Shqiperine dhe Shqiptaret
Pashko Vasa - E verteta mbi Shqiperine dhe Shqiptaret
Marjan DODAJ7.9K vues
Feja dhe flamuri - DANIEL GÀZULLI par Marjan DODAJ
Feja dhe flamuri - DANIEL GÀZULLIFeja dhe flamuri - DANIEL GÀZULLI
Feja dhe flamuri - DANIEL GÀZULLI
Marjan DODAJ3.2K vues
Kufizimet e letersise gjate diktatures par Darla Evangjeli
Kufizimet e letersise gjate diktaturesKufizimet e letersise gjate diktatures
Kufizimet e letersise gjate diktatures
Darla Evangjeli9.9K vues
Ndre Mjeda - 2015 par Riku Verri
Ndre Mjeda - 2015Ndre Mjeda - 2015
Ndre Mjeda - 2015
Riku Verri18.2K vues
Jeronim De Rada par Muki Huduti
Jeronim De RadaJeronim De Rada
Jeronim De Rada
Muki Huduti12.4K vues
Shkrimtare te shquar shkrimtar par Denis Celaj
Shkrimtare te shquar shkrimtarShkrimtare te shquar shkrimtar
Shkrimtare te shquar shkrimtar
Denis Celaj1.5K vues
Sami Frasheri ``Fjalet E Urta`` par Adriatik Rexha
Sami Frasheri ``Fjalet E Urta``Sami Frasheri ``Fjalet E Urta``
Sami Frasheri ``Fjalet E Urta``
Adriatik Rexha2.7K vues
Letersia e Gjuhes Shqipe e reduktuar per provim mature par Marjan DODAJ
Letersia e Gjuhes Shqipe e reduktuar per provim matureLetersia e Gjuhes Shqipe e reduktuar per provim mature
Letersia e Gjuhes Shqipe e reduktuar per provim mature
Marjan DODAJ46.3K vues

Besa e Sami Frasherit

 • 1. Gjimnazi “Gjon Buzuku” Matematikë-Informatikë Punim Seminarik Tema: Analiza e veprës “Besa” të Sami Frashërit Lënda: Gjuhë dhe letërsi shqipe Mentori: Punoi: Prof.Besa Ahmeti Diellza Çunaj Prill,2014 Prizren
 • 2. Përmbajtja • Biografia e autorit • Parathënia • Përmbledhje e veprës • Analiza Kritike • Literatura
 • 3. Biografia e autorit Sami Frashëri Mendimtar i thellë,gjuhëtar e shkrimtar,demokrat i shquar revolucionar,iluminist popullor e ideolog i lëvizjes kombëtare shqiptare të periodës së luftës çlimtare dhe të Rilindjes Kombëtare në gjysmën e dytë të shekullit të kaluar, ‘njëri nga intelektualët dhe patriotët shqiptarë me idetë më të përparuara të kohës, burrë i guximit dhe i veprimit, entuziast e i ditur’- si cilësohet ai në “Historinë e letërsisë shqipe”, vëllimi II. Sami Frashëri lindi më 5 qershor të vitit 1850 në fshatin Frashër, në lindje të Përmetit, si njëri nga gjashtë vëllezërit e familjes së njohur të Frashërve, dhe vdiq më 18 qershor të vitit 1904 në kryeqytetin e Perandorisë Osmane, në Stamboll. Mësimet e para Samiu i mori në fashtin e vet, te hoxhët që i zuri i ungji, në turqisht,arabisht dhe persisht.Nëntë vjeç ngeli pa të atin, Halitin,ndërsa kur ishte njëmbëdhjetë vjeç i vdiq edhe e ëma,Eminja.Nën kujdesin e vëllait më të madh Avdylit bashkë me vëllain,Naimin shkoi në Janinë , që atëherë ishte qendër e rëndësishme tregtare e kulturore , ku në fillim ndoqi kursin e gjuhës arabe e persiane, e pastaj, për shtatë vjet, kreu gjimnazin tetëvjeçar grek “Zosimea”,që ishte një nga shkollat më të zhvilluara të asaj kohe në Ballkan.Këtu mori kulturë të gjerë klasike, u dha shumë pas shkencave dhe mësoi mirë disa gjuhë të vjetra, si:latinishten,greqishten,turqishten,arabishten dhe perishten.
 • 4. Jeta në Janinë, revoltet e fshatarëve kundër pushtuesve turq e çifligarëve dhe feudalëve shqiptarë që prej kohësh kishin hyrë në shërbim të pushtuesve osmanë dhe shtypnin e shfrytëzonin së bashku me ta masat e gjera popullore, pastaj idetë e revolucioneve borgjeze në botën perëndimore dhe të iluminizmit që kishte përfshirë atëherë shtresat e inteligjecies përparimtare, e ushqyen që herët shpirtin e ri dhe përparimtar të Samiut dhe të ndjenjës së tij për çlirimin dhe arsimimin e emancipimin e popullit të tij. Vërtet- si shkruan në Historinë e letërsisë sonë – vendi i Sami Frashërit në letërsinë shqipe nuk është ai i një artisti krijues sa i një mjeshtri të prozës politike dhe publicistike e polemiste, një punëtori të vyeshëm e inventiv të gjuhës e të shkencës,por edhe i një ideologu të lëvizjes kombëtare çlimtare dhe i emancipimit kulturor të popullit tonë.Me shkrimet e vet shqipe Sami Frashëri i dha një kontribut të dukshëm krijimit të arsmit shqiptar dhe zgjimit të ndërgjegjës kombëtare. Me të kryer shkollën e mesme (1871) në Janinë Samiu shkon (1872) në Stamboll, ku zhvillon një aktivitet të gjerë kulturor,shkencor,letrar e publicistik.Aty menjëherë bie në kontakt me intelektualët e shquar shqiptarë të Rilindjes sonë Kombëtare Vaso Pashën,Jani Vreton,Hoxha Tahsinin,Konstantin Kristoforidhin,Ismail Qemalin e të tjerë. Por njëkohësisht bënte pjesë edhe në lëvizjen përparimtare të të ashtuquajturve “turq të rinj” që kërkonin vendosjen e një regjimi kushtetues në Perandorinë Osmane. Atëherë Samiu u bë mik i ngushtë me njërin nga udhëheqësit e kësaj lëvizjeje,poetin Namik Kemali, me të cilin nisi të botonte revistën “Hadika” (Kopshti,1874) të cilën qeveria e ndaloi, kurse Samiun e Kemalin i internoi në Tripoli të Libisë. Atje Samiu e shkroi dramën “Besa” në gjuhën turke dhe kur u kthye (1875) kjo dramë edhe u luajt në Stamboll.Me tu kthyer në Stamboll, Samiu nis botimin e gazetës së përditshme turke “Sabah”(Mëngjesi,1875) dhe prej asaj kohe, Historia e letërsisë sonë shënon se gazetaria për Samiun u bë “ një mjeshtëri e dytë”.
 • 5. Gjatë jetës së tij ai drejtoi gjashtë gazeta revista të cilat luajtën një rol përparimatr në jetën politike, shoqërore e kulturore dhe u bënë edhe “tribunë për mbrojtjen e të drejtave të popullit shqiptar, përmes mënyrave legale të kohës”.Në vitet në prag ghe gjatë Lidhjes Shqiptare të Prizrenit (1878-1881)Sami Frashëri është në ballë të patriotëve shqiptarë në Stamboll dhe kryetar i “Shoqërisë së të shtypurit të shkronjave(librave) shqip”. Atëherë(1879) bothet edhe “Alfabetarja” shqipe dhe zë fill i ashtuquajturi alfabeti shqip i Stambollit. Edhe pse nuk jetoi gjatë, Sami Frashëri arriti të shkruajë shumë vepra gjinish më të ndryshme, duke filluar nga traktatet politike e filizofike e deri te veprat letrare e shkencore,tekstet shkollore,fjalorët e të tjera. Në gjuhën shqipe shkroi gjashtë veprash, nga të cilat më e rëndësishmë është “Shqipëria ç’ka qenë,çështë e ç;do të bëhetë”.Shkroi edhe tekstet “Gjuha Shqipe”. “Dhe shkronja”(gjeografi) “Alfabetare e gjuhës shqipe” dhe “Gramatika e gjuhës shqipe”. Midis librave shkollorë të Samiut,Historia e letërsisë shqipe e shquan “Shkronjtorë” e tij për të cilën thotë se është e para gramatikë shqipe për shkollat , e punuar në baza shkencore të shëndosha , që “lojti një rol të mirë për fillimet e normalizimit të gjuhës së re letrare shqipe,veçanërisht të ortografisë”.Te “Abetarja” e Samiut gjemjmë copatë voglakëndimi,skica e tregime të shkurtra, që janë ndër “gjërat e para të letërsisë shqipe për fëmijë”. Në pjesën e parë të librit “Shqipëria ç’ka qenë,ç’është e ç’do të bëhetë” , që çmohet si kryevepra e Sami Frashërit në gjuhën shqipe, autori bën një histori të shkurtër të popullit shqiptar që nga origjinat pelazgjike dhe ilire. Në pjesën e dytë përshkruan tokat shqiptare dhe pasuritë e tyre, veçoritë e cilësitë e popullit tonë, kurse në pjesën e tretë tregon gjendjen e Shqipërisë nën Perandorinë Osmane dhe rrugën e çlirimit të saj. Dihet se një pjesë të madhe të veprimatrisë së tij shkencore, letrare dhe publicistike Sami Frashëri e zhvilloi edhe në gjuhën turke,arabe e frënge.Për më tepër , llogaritet se në këto gjuhë shkroi rreth 45 vepra, duke mos numëruar shumë artikuj e punime të ndara.Përpos dramës “Besa”, në këto gjuhë shkroi
 • 6. edhe përktheu disa vepra që kanë edhe sot e kësaj dite vlerë të madhe për shkencën dhe kulturën bashkëkohëse turke.Ndër këto janë sidomos të dëgjuara veprat leksikografe dhe enciklopedike të Sami Frashërit si Fjalori etimologjik i turqishtes, i cili shërbeu si bazë për formimin e gjuhës letrare turke në Kongresin e vitit 1932,pas ardhjes në pushtet të krijuesit të shtëtit turk modern , Kemal Ataturkut. Samiu është ndër të parët që u angazhua për gjuhën e re letrare turke, për një alfabet turk të tipit latin.Përpos dramës “Besa” në turqisht shkroi edhe një dramë tjetër origjinale dhe novelën “Dashuria e Telatit dhe Fitnetës”, në të cilën proteston kundër zakoneve turke të martesës dhe ka përkthyer në turqisht gjashtë vepra letrare nga letërsitë e huaja si “Të mjerët” të Viktor Hygosë, “Robinson Kruso” të Daniel Defosë etj.
 • 7. Analiza e Veprës Parathënie Sami Frashëri e shkroi veprën në vitin 1874, në kohën kur ishte i internuar në Tripoli të Libisë, ku u shfaq më 25 mars 1875, drama “Besa” është ndër të parat vepra të letërsisë shqiptare që trajton temën e besës në të gjitha aspektet e aj të ndërlikuara morale e psikologjike.Besa ose mbajtja e fjalës së dhënë, njihet si një nga institucionet më të rëndësishmë juridike të përfshira në Kanunin i Lekë Dukagjinit. Me besën nuk janë marrë vetëm juristët, studimet e të cilëve mbeten themelore për të kuptuar vlerën e saktë juridike e morale të saj.Studiues të ndryshëm që kanë kryer kërkime të vlefshme në fushat e disiplinave përkatëse, duke filluar nga udhëtarët që patën mundësi të vizitonin Shqipërinë në dhjetëvjeqarët e parë të shekullit të kaluar, deri te gjuhëtarët,etnografët,historianët, specialistët e folklorit dhe natyrisht, kritikët e letërsisë kanë analizuar më tej aspektet dhe ndërlikimet e kësaj së drejte zakonore.Besa falë forcës së saj të madhe sugjestiounuese si një normë e respektuar dhe praktikuar rreptësisht dhe rrënosjes së jashtëzakonshme shekullore që ka gjetur,dhe akoma gjen. Ndër shqiptarët, veçanërisht ndër malësorët, është bërë një burim i pashtershëm frymëzimi për shumë shkrimtarëe poetë. Në fakt të gjitha rrymat e letërsisë mbarëshqiptare,arbëreshe dhe shqiptare të shekujve të kaluar dhe të sotme, janë përpjekur të mishërojnë një paraqitje letrare që në mënyra të ndryshme thellohet në domethënien dhe rolin që besa, njëlloj dhe ndoshta më shumë se zakonet e tjera të ngjashmë, ka pasur në formimin e universit të ndërlikuar kulturor shqiptar.Përveç Sami Frashërit, edhe autorë të shumtë shqiptarë kanë shkruar për besën si p.sh Ernest Koliqi në veprën “Gjaku”, Ismail Kadare në “Kush e solli Doruntinën?”, “Prilli i thyer” etj. Drama është një freskë e bukur romantike-lirike që e futi në letërsinë tonë fshatarësinë dhe malësitë tona me një spektër ngjyrash më të theksshme ,duke i cilësuar bukur e me shumë pasion jo vetëm bukuritë e cilësitë e tyre, por edhe aspiratat e
 • 8. synimet e tyre, duke lartësuar vlerat e vërteta të moralit e të etikës së tyre, por edhe duke ndarë e veçuar vyrtytet nga çoroditjet e tyre gjatë kohës kur disa zakone e doke popullore, si është hakmarrja, e në këtë rast besa e dhënë dhe e mbajtur me çdo kusht e verbërisht janë bërë anakronizma të rrezikshme e me pasoja shumë tragjike për jetën dhe ekzistencën e popullit tonë, si i ka paraqitur këto autori edhe në këtë vepër të tij. Drama “Besa” përshkruan me një dashuri romantike bukuritë e Progonatit të tij dhe të njerëzve të tij,malësoret dhe jetën baritore, të tërë atë pastërtinë dhe dëlirësinë e saj , paprekshmërin e saj nga zgjedha huaj dhe nga jeta e prishur e qytetit dhe e konaqeve të bejlerëve si dhe nga ndytesitë e tyre.“Besa” e Sami Frashërit është me të vertetë një tabllo e bukur e fshatit dhe e malësive tona të atyre ditëve kur tashmë kishin filluar lëvizjet çlirimtare dhe përpjekjet për emancipimin e tyre.Njëkohësisht ajo ishte protestë kundër padrejësive dhe dhunimeve që i bëheshin popullit të tij,por edhe thirrje bashkatdhetarëve ë vet që “ të marrin një udhë të re, udhën ë përparimit,të qytetërimit”.E këtillë drama “Besa” është gjithnjë prezente në skenën shqiptare dhe vepër që shikohet dhe lexohet me vëmendje.
 • 9. Përmbledhja Historia e treguar nga Frashëri është e vendosur në Shqipërinë Jugore, përkatësisht ndërmjet fushave dhe fshatit Progonat, një fshat i vogël i krahinës së Kurveleshit në jug të Tepelenës. Protagonistët kryesorë janë dy të rinj: Merushja e Rexhepi, e para e bija e Zyberit dhe e Vahidesë, i dyti nipi i Zyberit. I mbetur jetim që në moshë të njomë, Rexhepi birësohet nga Zyberi, në shtëpinë e të cilit jeton së bashku me kushërirën e tij moshatare.Midis dy të rinjve zë fill një lidhje e thellë, që fillimisht e shpjegojnë me lidhjen farefisnore, por më pas zbulojnë se është një ndjenjë e vërtetë dashurie. Vepra fillon me aktin e parë me një pamje baritore me monologun e Merushës.Merushja duke pasur frikë se i ati mund ta ndajë nga kushëriri i dashuruar, ia beson vetes të vërtetën e njdenjave të saj, duke shpresuar se një mrekulli mund të realizojë ëndrrën e saj të dashurisë.Pasi kthehet Rexhepi ata bisedojnë pak, prapë duke fshehur ndjenjat që kanë për njëri tjetrin dhe kështu ja fillojnë këngës së bashku.Në këngët e tyre vërehet krenaria që kishin për jetesën që bënin,dhe nënçmimi për qytetarët si tek vargjet : Nevej qytetar s’jemi, Malësor emrin’ kemi. Duke kënduar vjen edhe Zyberi, babai i Merushes, kur ai i dëgjon duke kënduar së bashku, mallëngjehet dhe mendon për babain e Rexhepit që s’ishte gjallë të shihtë të birin si engjëll, të gëzohej edhe ai si Zyberi.Në këto momente Zyberi i thotë Merushes ta shikojë Rexhepin si vëlla, kësaj së fundit iprehet shpresa, ndërsa Zyberi fillon të fkasë për martesë dhe Merushja kundërshton që nuk do të martohet,duke thënë që do të qëndrojë afër të atit ndërsa Zyberi i thotë shtëpia e vashës, është te shtëpia e burrit dhe i thotë se nëse do Perëndia do t’ia gjej një burrë bari dhe s’do ta largojë nga malet.Zyberi dhe Rexhepi largohen dhe Merushja mbet përsëri vetëm.Në ato momente kalon Selfo, biri Fetah Agait, një i ri shqiptar në shërbim të beut të Tepelenës,Demirit.Selfo, prej kohësh i dashuruar me Merushën, i tregon shokëve për dashurinë e pandryshuar për vajzën.Vijon në mes të dyve një bisedë e shkurtër,por Merushja vendos menjëherë të largohet,
 • 10. duke e lënë kështu Selfon në ironinë dhe mos miratimin e shokëve (biri i një agai nuk mund të martohej me vajzën e një bariu).Gjersa largohen në të majtë duket Zyberi, kur ai i sheh këta fillon të flasë me vete duke shprehur urrejtjen që kishte për njeëz të tillë, të papunë, të msheftë e pa ndonjë fitim, që shkojnë kohën kotë,pijnë e prehen e hanë gjënë e dhjetë njerëzve. Kur vjen Zyberi e pyet Merushën për njerëzit që më herët ikën, ajo i thotë se ata kapën valle përpara saj, mirëpo ajo u largua,Zyberi i gëzuar për vajzën, e përqafon dhe i thotë se jeta e njeriut është dy ditë; sot jemi,nesër s’jemi, në këtë gjithësi vetëm një nder është që s’humbet kurrë, prandaj sa të mundësh vështro të ruash nderin...Ai thotë së bijës poashtu që kurrë të mos ia vëj sytë fustaneve,pallaskave të argjendta të këtyre njerëzve, dhe i thotë se të jap cilin të duash por jo njerëz të tillë ,sdua të zë miqësi me njerëz të tillë.Kur vjen edhe Rexhepi Zyberi i pyet të dy se kë dojnë, ata të dy thonë që sdojnë asnjë tjetër përveç njëri- tjetrit si vëlla e motër. Zyberi i kupton dhe fshehet që ti dëgjojë me vesht e tij e të kuptojë më mirë. Merushja dhe Rexhepi tani mbesin vetëm, dhe sigurisht edhe Zyberi i fshehhur që po i degjonte.Merushja fillon e para duke e pyetur Rexhepin se me tvërtete më do,ai përgjigjet se si jo, a ishte motra saj a po jo?Të njëjtën përgjigje edhe ajo i kthen kur ai thotë thuaj çke për të thënë, kur ajo i thotë vëlla Rexhepi i thotë se jo ai s’ishte vëllai i saj, se ai s’e donte si motër, por si të dashur. Edhe Merushja poashtu pranon që s’e si vëlla por ndryshe, mirëpo të dy frikohen se dashuria e tyre s’do pranohej, se prindërit nuk do jepnin leje, në këto çaste paraqitet Zyberi i cili kishte dëgjua gjithqka.Ai ju thotë të rinjve se s’kanë se pse të brengosen, se ata do t’i martoj dhe do bindë edhe Vahidenë që të japë leje për martesë.Ai i fejon aty për aty dhe ju thotë të gjejnë lule ti shkëmbejnë me njëri-tjetrin sepse lulja është shkëmbim i malësorëve,i barinjve, se edhe ju nga një lule jëni. Vepra vazhdon me aktin e dytë, që fillon me monologun e nënës së Merushës e cila është duke tjerë lesh.Monologu flet për se si i asaj kishin thanë në një vend të mirë për Merushen, për djalin e Fetah Borshit.Vahideja s’i një grua malësore që besonte në
 • 11. besytni të ndryshme,pasi i këputet peri disa herë, frikohet se kjo nuk ishte një shenjë e mirë. Kur Zyberi kthehet në shtëpi i tregon gruas lajmin e mirë, se vajza do bëhej nusja tyre, se do ta martojë për Rexhepin, kur Vahideja dëgjon në fillim kundërshton dhe thotë se Rexhepine kishte vëlla dhe se nuk do jepte leje pastaj Zyberi i flet se si ishin përqafuar të dy e qanin me ngashërim se frikësoheshin që ata nuk do ti lejonin atëherë ajo bindet. Zyberi i thërret të dy dhe i sjell përpara Vahidesë dhe ju thotë puthjani dorën nënës se do t’ju uroj.Ajo i uron dhe Zyberi thotë se që nesër dasma do të nisë, në mbrëmje ai do shkontë për në Tepelenë, e do të merr të gjitha që juduhen.Dhe thotë që t’i tregojnë të miqve, të ftojn të gjithë. Në anën tjetër në konak të Demir Beut ndodhen Selfo me shokët e tij.Selfo fillon t’ju flasë shokëve të tij për Merushën se qenka zënë e nuk e japin, se qenka fejuar për një bari, kushëririn e saj.Kështu së bashku me shokët vendosin ti thonë Demir Beut ta thërrasë të atin e t’i thotë për Selfon.Kur Demir Beu vjen i thotë Selfos se babai i tij po vinte, e kishte shkruar në letër djali i tij nga Mali i Zi.Para se të niset Selfua që ti tregojë nënës lajmin, i thotë shokit të tij Talhajt për fjalën që ia kishte dhënë, Talhajti i thotë se s’kishte harruar, të priste jashtë dhe se do i thonte Beut.Kur Beu i thotë se a shkoi Selfua, Talhai i thotë se kërkon edhe një gjë prej teje dhe i thotë se Selfua kërkon të marrë një vajzë bariu nga Pronati bej, dhe se nuk e jep bariu se e kishte fejuar gjetiu te i kushëriri i saj.Kështu Beu urdhëron që të shkojë ndokush e të thërrasë bariun.Pastaj ai e thërret Selfon dhe i thotë të heqë dorë nga dashuria,Selfo del jashtë duke fshirë sytë, ndërsa shoku tjetër i tij Arsllani hyn dhe flet me beun e ithotë që t’i ndihmojë Selfos se doli duke qarë.Bemir Beu prap e thëëret e Selfon dhe i thotë se ai është frikacak e qan për një vajzë. Selfo i thotë se unë gjallërinë se dua, por dashurinë e zemrës s’e shuaj dot!Sa t’i fal dashurinë gjalljes,i fal gjalljen dashurisë.Me zemërim nxjerr koburen dhe hidhet jashtë. Kur e sheh reagimin e Selfos, Demir Beu i jep fjalën se ai do ti thotë bariut të ta japë ty të bijën.
 • 12. Në skenë tani hyn edhe Zyberi,Demir Beu i thotë se ai do që të bëj krushqi me të ndërsa Zyberi i thotë se ti je një be i vendit ndërsa unë një bari i thjeshtë dhe i thotë se unë s’kam as vajzë për të të dhënë e as djalë për të martuar.Demir Beu prapë i thotë për vajzën por ai prapë i thotë se jo.Tek flasin të dy të nxehur Zyberi i thotë se : Sot për sot s’kemi ndonjë ndryshim midis nesh! Demir Beu kërkon që ai të arrestohet mirëpo Zyberi ikë me thkë në dorë dhe niset për në shtëpi. Vepra vazhdon me aktin e katërt, ku në fillim paraqitet dialogu ndërmjet Merushes e Saidës, e cila i thotë Merushes se jam gëzuar shumë mirëpo edhe për një gjë më vjen keq që do të mbetem vetëm ndërsa Merushja i thotë se prapë këtu do jem. Akti i katërt vazhdon me pamjen e tretë ku në krua Merushja është vetëm , dhe aty arrijnë Selfo e shokët e tij .Selfua shkon drejt Merushes dhe të tjerët me armë ndër duar rrinë pas.Selfo e zë për krahu Merushën ndërsa ajo thërret Saiden e cila e dëgjon dhe fillon e bërtet që ta lirojnë Merushën, në këto çaste duket Zyberi i cili sapo sheh Selfon nxiton të shpëtojë të bijën.Selfua shtie me armë në Zyberin, cili i goditur në krahëror bie përdhe.Me të parë babain Merushës i bie të fikët në krahëror të Selfos.Saidja thërret sa mund.Selfua e hedh në krahë Merushen dhe shkojnë bashkë me shokët,Zyberi ngre kokën dhe zbraz koburen, por i vete kot plumbi.Vahideja del më derë,bën një ulërimë dhe nxioton drejt Zyberit.I plagosur Zyberi i thotë të shoqes lëre mënjanë kufomën time , shpëto vajzën, e Rexhepit t’ia japësh,mos bëj ndryshe.Heq nja dy herë dhe var kokën pa shpirt.Pasi vajton një copë herë, Vahideja fshin sytë dhe me guxim të madh thotë që do të kërkoj gjakun e të shoqit dhe se fjalën do ia sjellë në vend.Së bashku me Saiden e marrin kufomën e çojnë brenda në kasolle.Vvahideja ngjesh një silah,dy kobure dhe jataganë në brez.Rripin e pushkës shkruar mbi krah.Pallaskat me fishekë ngjeshur mbrapa!Me një fytyrë trimërie del nga dera e kasollës. Akti i pestë fillon me Vahidenë në pyll,e cila e lodhur nga rruga ndalet të pushojë pas një shkëmbi.Në anën e kundërt të shkëmbit ndodhet Fetahu, i cili si zbret nga mali pushkën e lëshon përdhe dhe vetë rri e çlodhet.Fetahu pas njëzet vjetësh i
 • 13. mërguar nga shtëpia, po kthehej përsëri në atdhe.Monologu i tij në këto çaste ishte për atdheun, për dashurinë që njeriu ka për vendin ku është lindur, për ato viset e bekuara që ka shkuar në kohën e djalërisë,se njeriu për gurët e drurët e mëmëdheut drithëron, në mëmëdhe ka tjetër bukuri.Erë e mëmëdheut është e tjetër lloji. Kështu Fetahu i lodhur , armën e mbështet në një dru, jataganin dhe koburet i vë në kokë dhe zgjatet nën dru.Në anën tjetër duket Selmani me armë në krahë i cili dalëngadalë shkon drejt mbi kokë të Fetahut, nxjerr kupën e ujit dhe merrë ujë nga burimiqë ka pranë.Njëherë Fetahut ia lag pushkën e pastaj koburet.I merr jataganin e ia fsheh prapa një druri,fsheh koburen e tij pastaj nxjerr jataganin dhe ia mbështet mjën në krahë të Fetahut.Fetahu përnjëherë zjohet dhe ngriher për gjysmë, merr koburen në dorë vështron i mahnitur në sy Selmanin.Fetahu e njeh Selmanin dhe i thotë se gjërat që kanë bërë jashtë duhet t’i harrojnë, se tani ishin në mëmëdhe e për mall të mëmëdheut duhet të pajtoheshin mirëpo Selmani spranon duke i thënë Fetahut se ai ishte frikacak dhe se ai po luftonte me armë e ai vetëm me jatagan e me armë që pastaj kupton se edhe ato Selmani ia kishte lagur.Selmani i thotë ti kërkojë ndjesë e ti bie ndër këmbë nëse do që të shpëtojë gjallë nga duart e tij.Në anën tjetër të shkëmbit Vahideja po dëgjontë bisedën.Fetahu i përgjigjet se asnjëherë s’do binte ndër këmbë të tija prandaj i thotë të shkrepi armën se ai me krahë do mbrohej.Në këto momentë Vahideja nga një e çarë e shkëmbit kthen pushkën drejt Selmanit.Selmani bie përnjëherë përdhe pa shpirt.Fetahu shikon rrotull dhe sheh Vahiden e cila kishte lënë armët e ishte në mendime të thella. Kur i afrohet Fetahu fillon ti falenderohet dhe i thotë se nëse s’ke burrë e s’ke djalë bëhu motra ime, kështu Vahideja i tregon tragjedinëe saj që burrin sot ia kishin vrarë, e vajzën ia kishin rrëmbyer.Kur dëgjon këto fjalë Fetahu i jep besën se do të marr gjakun e burrit të saj e do të shpëtojë bijën e saj. Këtu tani fillon edhe tragjedia dramës.Duke folur së bashku ai e pyet për emrin e vendit se nga bjen burri që ia vrau të shoqin e is rrëmbeu vajzën.Vahideja i përgjigjet se nga Borshi, Selfo e quanin e ishte djali i Fetah Borshit.Tani Fetahu tronditet se si do vriste birin e tij,birin që s’e kishte parë njëzet vite, cili babë guxon të
 • 14. vrasë birin e tij?Dhe thotë vetmevete se unë do të jem i prari që do të bëj një gjë të këtillë.Por unë kam bërë be përmbi këtë libër të shenjtë ,prandaj do qëndrojë në besë. Vepra përfundon me aktin e gjashtë.Ngjarja është duke u zhvilluar në Borsh, në shtëpi të Fetahut.Kur Selfo mbërrin shkon dhe përqafon nënën Duri dhei thotë se kishte një lajm të mirë për të se djali po i kthehej,ishtë rrugës e këto ditë vinte, Duria u gëzua shumë, prandaj Selfo shfrytëzon rastin e i thotë që të mos e refuzoj e t’ia fal fajin që kishte bërë, sepse kishte rrëmbyer vajzën e bariut, plaka Duria nuk pranon e i thotë që tja shpjerë në shtëpi të atit.Mirëpo Selfo i thotë se ja do më lësh, ja veten tij do vriste dhe fillon të ngrehë koburen.Kur sheh këtë nëna plakë, i thotë le të bëjë çfarë të dojë por larg syve të saj.Ai Merushën e le në dhomë , e cila e mbyll dhomën nga brenda e e mbështetur në në jastëk ulët e qan.E vetme në dhomë sheh një kobure në mur dhe merr e dëshiron të shtie në vete por Selfo vie me kohë e e ndalon.Duke e marrë me të mirë Selfon, atë e ze gjumi në gjunjë në të Merushes ajo merr koburen e e kthen drejt krahërorit të saj në ato çaste duket Rexhepi nga dritarja dhe hyn brenda dhe kur sheh Selfon në gjumë dëshiron ta mbysë por Merushja nuk e lë dhe në këto momente hyjnë edhe Fetahu e Vahideja, Fetahu i qaset Selfos e e vështron, ndërsa Vahideja ju tregon Merushës e Rexhepit se ky njeri do marrë gjakun e të shoqit e do shpëtojë bijën e saj.Fetahu ulet e e puth nga sytë Selfon dhe me vete është në dilemë se si do vrasë djalin, dritën e syve të tij dhe zbraz koburen,Selfo vdes,Fetahu tërhiqet e fillon të thotë birin tim e vrava.Merrushja,Rexhepi e Vahideja mbesin me gojë hapur dhe të tre përnjëherë e pyesin biri yt ? Ai përgjigjet se po, se pas njëzet vjetësh sot me tu kthyer në shtëpi bëra këtë të keqe.I bie përsipër të birit dhe qan.Vahideja duke e vështruar me tmerr në sy i thotë një që zgjat dorë mbi dritë të syrit është më i keq se një egërsirë! Ndërsa Fetahu ia kthen se: nga një që s’mban fjalën, nga një që prish benë, nga një që s’qëndron në besë,nga një që s’ruan nderin;kjo është një mijë herë më e lehtë.Kjo është një egërsirë,ajo tjetra është më e keqe! Unë e në e vrava birin tim birin tim, për të mbajtur besën e vrava,solla në vend dhe nderin e shtëpisë!...unë punën timë bëra.Gjakun e burrit ta mora!...gjaksorin e vrava!
 • 15. Me një dorë zë Merushen, me tjetrën zë Rexhepinpër dore e i jep te njëri-tjetri e duke shikuar nga Vahideja ai thotë që nënën ta dojnë dhe Vahideja i thotë të dojnë babanë se edhe ai është babai i tyre, në këtë jetë e në atë është vëllai im. Fetahu tani merr gjakun e djalit e kthen koburen drej krahërorit dhe e zbraz dhe duke thënë “Unë gjaksori i birit tim!” bie. Edhe Vahideja ngreh koburen e do ta zbrazë në krahëror të sajin por Fetahu i plagosur merr mundim e ia largon nga dora koburen, në këto momente hyjnë shoktë e Selfos dhe Fetahu ju shpjegon se ai,i ati, e kishte vrarë Selfon, ai ju tregon për Vahiden se si e kishte shpëtuar e si i kishtë dhënë besë se do shpëtontë të bijn e saj, e gjakun e burrit do t’ia merrte,e unë besën ë mbajta edhe gjakun e djalit e mora, dhe duke treguar Vahidenë thotë se kjo grua është motra ime, këta djem janë djemtë e mij,mëma ime është edhe e këtyre. Vepra përfundon me pamjen e dhjetë të aktit të gjashtë,në dhomë tani hyn edhe plaka Duria kur sheh Selfon i merren mendtë e bie mbi të pastaj sheh Fetahun e shkon tek ai i duke qarë e duke i thënë se erdhe dhe gjete djalin e vdekur, ndërsa Fetahu i thotë e unë e vrava për të qëndruar në besë.Plaka Duria me hidhërim të madh fillon të qajë dy djemtë e humbur për një ditë por Fetahu i thotë se ja tre bijë po ti lë, kjo është imë motër e këta bijtë e mi, vajzën t’ia japësh djalit, me ta duhet të rrish këtu ,gjithë tok.Ja nënëzë fjalën e fundit këtë kam humbe dy djem fitove tr,duke thënë këto fjalë ai vdes. Plaka Duria ngreh kryet e hap duart e thërrët bijtë emi ndërsa Merushja,Rexhepi e Vahideja i hidhen në gji e i thonë: Nënëza jonë!
 • 16. Analiza kritike e veprës Drama “Besa” është drama e parë e autorëve të Rilindjes që është shkruar në gjuhë të huaj por më temë shqiptare përkatësisht ajo e shkruar në gjuhën turke në gjashtë akte, ka një njësi veprimi,po me një ritëm të çrregulluar:një zgjatje e tepruar në dy aktet e para,i dyti gati pa funksion,dhe me një përfundim të vrullshëm e të ngutshëm. Temë kryësore e kësaj drame është mbajtja e fjalës dhe e besës. Në këtë dramë mbajtja e besës me çdo kusht ka si rrjedhim vrasjen e djalit nga ana e të atit që kthehet në vendlindje pas mërgimit shumëvjeçar,kur madje edhe kur mund të gjendeshin edhe zgjidhje të tjera pa e lënduar etikën dhe besën si një kategori morale.Në këtë vepër aq sa madhërohet mbajtja e besës aq edhe theksohet tragjikja e mbajtjes dhe ruajtjes së traditës me çdo kusht. Paraqitja e rrjedhimeve të këtilla tragjike të fjalës së mbajtur me çdo kusht dhe të hakmarrjes që përfundon me fikjen e dy shtëpive dhe me vrasjen e tre burrave. Nuancat në të cilat gjendet besa në veprën e Frashërit përvijojnë në variante të ndryshme të betimit , si kur është fjala për marrëveshje pozitive ashtu edhe për hakmarrje.Duke përmbledhur fazat në të cilat zhvillohen ngjarjet, dallohen pesë makrofjali në të cilat shfaqet e realizohet besa: • Zyberi u premton të rinjve se do martohen. • Demiri i premton Selfos t’i japë Merushen. • Vahideja vendos të marrë gjakun për vdekjen e të shoqit dhe të shpëtojë Merushen. • Fetahu ofrohet të zëvendsojë Vahidenë,duke premtuar të hakmerret për nderin e saj si grua dhe si nënë. • Fetahu hakmerret për Vahidenë, duke vrarë birin e tij. • Fetahu hakmerret për vdekjen të birin, duke vrare veten e tij.
 • 17. Ideja kryesore mbi të cilën autori edhe kishte shkruar këtë dramë është paraqitja e disa vyrtyteve e zakoneve më të larta të popullit shqiptar të cilat ishin të denja për skenë siç ishin dashuria për atdhe,shpirti i sakrificës, besa dhe faktin se ata nuk e kishin për gjë jetën. Ndërsa motivet mbi të cilat poeti kishte shkruar këtë dramë janë: Motivi i besës:Ështe motivi kryesor mbi te cilin autori edhe kishte shkruar dramën sipas të cilës kishte marrë edhe emrin “Besa”.Paraqitja e kësaj kategorije morale,mbajtja e saj e cila duke zënë rrënjë në etikën e moralin e njeriut tonë,mund të sjellë shkeljen e normave të tjera të moralit dhe të etikës sonë që vetvetiu vijnë e bëhen deformacion i vetë kësaj tradite. Motivi i relacioneve shoqërore:Ndonëse i paangazhuar drejtëpëdrejtë në luftën klasore, ndonëse imagjinues fantast i një bote demokratike,Samiu flet në këtë vepër me shumë urrejtje kundër bejlerëve e sejmenëve të tyre dhe me ndjenja simpatie të ngrohtë dhe admirim të madh për popullin e thjeshtë të fshatrave dhe të malësive tona,për barinjtë më të thjeshtë.Me anë të personazhit të Zyberit, ai lufton drejtpërdrejtë kundër bejlerëve, të cilët në atë kohë shkilnin e shfrytëzonin fshatarët e varfër shqiptarë.Autori nxjerr në pah edhe subjektin në shesh të luftës së vërtëtë, klasore kur Zyberi i thotë Demir beut : “Shkoi ajo kohë që di ti, sot gjithkush është i lirë, s’kemi ndryshime fare në mesin tonë, e di ti apo jo?” Autori kështu e lartëson moralin e malësorëve të ndershëm, ani pse të varfër dhe thuajse i vjen keq për varfërinë e tyre: “Kështu është nisur kjo e shkreta jetë! Njëri ze punën pa gdhirë dhe mezi fiton një copë bukë me djersë të ballit, një tjetër që është i lig për tërë njerëzinë, pa punuar,pa u munduar fare, pi e prehet dhe dhe ha gjënë e dhjetë njerëzve” Diskursi i dramës “Besa” është romantiko-lirik. Në dramën “Besa” autoripërshkruan me një dashuri romantike bukuritë e Progonatit të tij dhe të njerëzve të tij, malësorët dhe jetën barishtore, të tërë pastërtinë dhe dëlirësinë e saj,paprekshmërinë nga zgjedha e huaj dhe nga jeta e prishur e
 • 18. qytetit.Përveq përshkrimit të natyrës fshatare, autori poashtu përshkroi edhe dashurinë e sinqertë dhe rinore, pastaj për dashurinë vashërore të dy vajzave të mitura në pafajsinë dhe paprekshmërinë e tyre që ëndërrojnë jetën e tyre të lirë me barinjtë e tyre në malet e fushat e Progonatit të tyre.Gjithë ajo harmoni e mrekullueshme e jetës dhe e natyrës së pasur,formojnë një simfoni harmonike romantiko-lirike Zyberi:Sa figurë madheshtore aq edhe e thjeshtë e bariut trim e bujar i cili me njomësinë e prindit e kupton dashurinë e së bijës me të kushëririn e saj të largët. Zyberi është personifikim trimërie e bujarie,mospërkulje e krenarie,guximi e shpirtmadhësie të njeriut të thjeshtë shumë të dashur, shumë të ndieshëm përkundër gjithë vrazhdësisë së natyrës dhe zakoneve që mbretërojnë në malet tona. Vahideja:Është fytyrë shumë e gjallë dhe e dashur,bareshë e thjeshtë malësore plot me bestytni e paragjykime të vjetra që parasheh fatkeqësinë pse i këputet peri dhe nuk mund ta kuptojë kurrsesi Zyberin e saj që pranon ta martojë Merushën me Rexhepin, që deri dje i quante motër e vëlla. Vahideja është me të vërtet një grua fshatare e urtë, e butë, e hutuar pas brengash të veta për ti rritur e bërë të lumtur fëmijët e vetë dhe kujdeset për burrim.Deri atëherë ajo është një grua e thjehtë malësore, një nënë që dridhet për folenë e saj.Ajo është e këtillë deri në atë çast kur do të shëndrrohet në tigreshë që do ta shpëtojë vajzën e vet nga kthetrat e gjaksorit dhe ta marrë gjakun e burrit të vrarë në truall të vet,duke mbrojtur vajzën e vet e nderin e shtëpisë dhe të familjes së vet.Është kjo një grua-nënë që i dridhet shpirti për fëmijën e burrin, por që nuk bie në gjunjë as kur i vritet burri dhe ia rrëmbejnë vajzën, e që nuk do t’i dridhet gishti as kur shtie pushkë në Selmanin tinëzak, që ia lag armët Fetahut para se ta thërrasë në dyluftim. Fetahu:Është fytyra më tragjike e veprës, që pati fatin e lig të kalojë njëzet vjet në luftërat e turkut dhe kur kthehet në atdhe, pasi shpëton nga dora tinëzake e Selmanit, i takon të vrasë e dëshirit për ta mbajtur besën e të vrasë veten për të marrë gjakun e djalit.
 • 19. Literatura • Wikipedia-Sami Frashëri http://sq.wikipedia.org/wiki/Sami_Frash%C3%ABri • Letërsia Romantike Shqiptare,Sabri Hamiti • http://www.pianalbanesi.it/biblio/biblos/2005/mandala.p df