Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Mobile Marketing tại Việt Nam

583 vues

Publié le

Nếu quý vị quan tâm, hãy theo dõi sự kiện về Mobile Marketing sắp tới trong chuỗi sự kiện DIGITAL STORY 2014

Publié dans : Mobile
  • Identifiez-vous pour voir les commentaires

Mobile Marketing tại Việt Nam

  1. 1. í"ÍOBlLẾí"ÍARKETlÍlG íIGAY vA Luôỉxl n Tại V .A số đãng kithuě bao di động (`l 30 trlẹu) Vượt mức dân số sinh sống (90 ĨỈiệU) Ị'al l/ mă ` “ i , II cử `l 00 người thì có `I 45 chiếc di động g Với 7.5 tl người trên 7 , _ - - ŕ ŕ _ _ _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ 5.1 Ílcómáydiđông ,' , , Nhung 4.2 tl có bản Chải đánh răng / / ” X ` C / ' / 0 . .. " . Trung bình 1 người măt ` x Ấ , / I ngqĩl VIÊ_t kholng ỈAỜI 0 Ệ phút để trả Iờí emaii i g I niìa rleu thleu đlẹn thoại dl đọng .I U giây trả lời tin nhân điện thoại ÌL I , I ” “ - - - - - C - - - đ “ ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' x I x X 4 l -ỈIIII 7 , u -A. i À .il i V " ` ll 70% ngườiviệt thuờng xuyên ŕ 'Ế xtruy cập Internet qua di động Í 60% người Việt sủ dụng smartphone đề mua sắm và thanh toán Ĩ 7 triệu người Việt vào các trang mạng Xã hội qua smartphone ịỈμẽ?$â:xịt Trung bình, 23 ửng dụng được sủ dung/ i smartphone , nè 78% người Việt sủ dụng di động °. ì Ĩ hàng ngày để tìm kiếm thông tin APP iỵọacμịn l - A: A , L'i L'A I Ẩ III i kỵ 97% tìm kiểm thông tin nội địa trên Smartphone F , .:.ii`=. , 60% kết nõi doanh nghiệp 74% ghé thăm doanh nghiệp S E R C H ^ W 47% thông tin sản phẩm tới bạn bè 54% thục hiện giao dich i oc. _;_ Địa điểm tim kiểm: _ 76% tìm kiếm tại nhà 4. . u 57% tại nơi làm việc 54% tại quán cà phê LỆ 27% tại của hàng Ệ Ù o . . 23 Á! khi đang dl chuyển Ấ ' I Ì Ỷ v t'4Ii l:I|._: i .^ự :llịlịI.i Ilíềui '“IvỈILll- Vl` F'”Il Ĩv^ 71-ỉI"*l I Ĩ ẠỂ* tr- JJIĨỀÒ J ;_ II “ tư “ 63% nguời sử dụng smartphone như công CỤ so sánh khi đang đi mua sắm 5 5 3 5% người Việt đổi ý khi đang đi mua sắm Vì thông tin điều tra trên điện thoại di động 4 / / 9/1 0 lãn tìm kiếm trên mobile dẫn đến việc mua hàng ="“V 3 2% nói họ muốn được mua hàng qua điện thoại dí động lu pnommioul u Khuyến mại gủi đến di động có ti lệ sủ dụng cao hơn 10 lẩn các hình thúc khác _ F_ người dùng di động để tìm kiếm thêm thông tin khi đang Xem quảng cáo OUTDOOR ADS .μ._Ỉ.†._μ ONLINE ADS TV ADS chú ý đến quáng cáo di động trên: 64% ` V ADS 35% I *tl 22% số người Xem quảng cáo click quảng cáo trên di động T Ads 52% người được hỏi nói họ muổn nhân khuyến mại qua di động 3 Ĩ % doanh nghiệp ViệtNam dụ định đầu tư cho mobile marketing -› tăng trường ngân sách lên tới Ĩ50% .J-I-.I-I-I THAM KHAO http://WwW.action.Vn/bao-cao-thong-ke/2672-XU-huong-Vao-mang-Xa-hoi-tren-thiet-bi-di-dong-no-ro http://Vtmgroup.com.Vn/phan-tich-so-lieu-thong-ke-Ve-internet-Va-di-dong-Viet-nam-nam-20i4 http://thÍnk.WÍthgoogie.com/mobileplanet/en/Vietnam: Understanding the mobile Consumer http://WWw.mmaglobal.com/apacyearbook http://VisuaI.IylmobiIe-consumer-behaVi0r-Shopping-trends-%E2%80%93-positionz-blog aciiì1ici'o Admicro (trục thuộc VCCOrp) hiện dẫn dàu thi trường quáng Cáo truc tuyên Việt Nam VỚÍ 40% thị phàn. Mạng lưới hơn 200 Website của dơn Vị phú 90% độc giá Web, 95% độc giá Mobile internet, gòm nhièu báo và trang tin lởn nhu Dan tri, VnEconomy, CafeF, GameK, GenK, Kenh 14, Afamily, SOha.Vn,... Truy Cập dẻ Cập nhật Các thông tin nóng Vè Content Marketing

×