Publicité

Chia sẻ của ông NGUYỄN ĐÌNH THÀNH - Content Marketing - Digital Story 2014

Marketing à Digital Story
16 Jun 2014
Publicité

Contenu connexe

Publicité

Similaire à Chia sẻ của ông NGUYỄN ĐÌNH THÀNH - Content Marketing - Digital Story 2014(20)

Plus de Digital Story(19)

Publicité

Chia sẻ của ông NGUYỄN ĐÌNH THÀNH - Content Marketing - Digital Story 2014

 1. CONTENT MARKETING: từ góc nhìn thực hành tại Việt Nam Nguyễn Đình Thành Giám đốc tư vấn chiến lược truyền thông Công ty Le Bros Đồng Sáng lập ELITE PR SCHOOL Tháng 6/2014
 2. Nội dung trình bày Sự thay đổi trong cách tiếp nhận thông tin Kinh nghiệp trên thế giới Một số chú ý Một vài ví dụ tại Việt Nam
 3. Trang chủ của tờ New York Times (Ảnh chụp màn hình ngày 24/5) - Nhà báo Nguyễn Vạn Phú “Trong vòng hai năm, tờ New York Times mất 80 triệu người vào thăm trang chủ - chiếm đến một nửa lượng người vào đọc trang nytimes.com”.
 4. Marketing 1.0: Chú trọng vào sản phẩm (đến đại chiến 2) Sự thay đổi trong quan hệ thông tin đi đôi với thay đổi trọng tâm của Marketing
 5. Marketing 2.0: Chú trọng vào người tiêu dùng (từ đại chiến 2 – 1990s) Hiệp hội người tiêu dùng
 6. Các giai đoạn của Marketing Marketing 3.0: Chú trọng vào môi trường, xã hội, đạo đức, bền vững (từ những năm 1990) Thương hiệu có thể tác động đến các vấn đề chung của xã hội và nhân loại như nghèo đói, sự thay đổi về văn hóa xã hội và sự bền vững môi trường. Marketing 3.0 hướng trọng tâm vào sự hiểu biết (về môi trường, xã hội, phát triển bền vững, tính nhân văn). Họ có nhu cầu được đóng góp vào sự phát triển của xã hội và các giá trị nhân văn. Mối quan tâm trở nên toàn cầu. Sức mạnh lan toả của Internet và mạng xã hội.
 7. Sự thay đổi trong quan hệ thông tin đi đôi với thay đổi trọng tâm của Marketing Doanh nghiệp Người tiêu dùng Người tiêu dùng Người tiêu dùng 1995 internet 2005 social media1945 Thế chiến 2Đàu thế kỷ 20 Press/Media Press/Media NGO/Assocation Press/Media NGO/Social media WOM WOM WOM WOM
 8. Quyền lực của người tiêu dùng Cơ chế tiếp nhận thông tin RISK Hành vi tiêu dùng Nguồn phát thông tin Kiểm định thông tin Thảo luận, share Video, image, sound Thời đại số: quyền lực thuộc về người tiêu dùng OPPORTUNITY
 9. Những yếu tố tác động đến sự thay đổi của Content Marketing Giảm lệ thuộc vào báo chí Tăng tương tác - chia sẻ MXH Marketing 3.0 Thay đổi về nội dung và hình thức thể hiện
 10. Content marketing = câu trả lời từ doanh nghiệp về một vấn đề của xã hội Trên thế giới @ Các giá trị: Care – Share – Fair – Rare - Dare
 11. Content marketing = Doanh nghiệp tự sản xuất nội dung Trên thế giới
 12. Content marketing = Doanh nghiệp tự sản xuất nội dung Trên thế giới Experience Life is a healthy-way-of life magazine published 10 times a year by Life Time Fitness. The magazine currently reaches a combined member and general-consumer audience, with a total circulation of more than 600,000. Source: http://experiencelife.com/about-us/our-news/experience-life-magazine-wins-multiple-industry-awards/
 13. Một số nhận định về Content marketing tại Việt Nam CM Column sponsor; Product Placement Self publication Online Social media Integrated Event Gia Định Báo
 14. Column sponsor - Product Placement
 15. Column sponsor - Product Placement
 16. Sử dụng các ấn phẩm truyền thống với nội dung hấp dẫn
 17. Sofitel Metropole Hà Nội History book Tủ display truyền thông Hầm trú bom - bảo tàng Trang phục Kiến trúc Petit journal Event heritage POSM indochine Rương trang trí Xe Citroen Heritage – Excellence – French style Coherence
 18. PRESS SOCIAL MEDIA Vì một Việt Nam không dịch bệnh
 19. EVENT
 20. CRISIS GOVERNEMENT LOBBY REPUTATION MANAGEMENT SOCIAL RESPONSIBILITIES
 21. Case study : Davines Vietnam EVENT Local adaptation and partnership Attractive european appearance Strong brand story Exhibition / Art Talk Social media Press Influencer s Audience
 22. Davines Hair Show Strategy To present Davines Hair Show as an cultural, fashion and art event in town in association with the most influential magazine (ĐẸP) and strong influencer. The theme should be in relation with a contemporary social issue.  Pre-Event:  Activities: Press conference, Model casting, Exhibition about Vietnamese beauty, Talk show on VTV3, Face book activities  Event :  Media hosting, Backstage photo shooting and you tube, Face book update  Event program  Post-Event: Pictorial, article, TV reportage Column sponsor about art and culture
 23. Một số chú ý @ Mối liên hệ với DNA của thương hiệu @ Nội dung hay chưa đủ, còn cần cách thể hiện (when, where, how?) sự tiện dụng @ Sự liên thông giữa các kênh : truyền thống và digital @ Thông tin từ nhiều nguồn: càng hay càng tốt @ Không bao giờ dừng lại @ Các giá trị: Care – Share – Fair – Rare - Dare @ Các yếu tố văn hoá, ngôn ngữ, ngoài ngôn ngữ, lịch sử,… THỰC SỰ QUAN TÂM ĐẾN ĐIỀU KHÁCH HÀNG QUAN TÂM VÀ TRÂN TRỌNG
 24. Nguyen Dinh THANH (Mr) Director of PR LE & BROTHERS LTD. (LEBROS) 162 Phuong Liet Street - Hanoi Tel: (84 ) 3868 9568 Fax: (84) 38689569 Cell: 0913 04 97 72 Email: thanhnd.pr@lebrothers.com FB: Thanh Metropole Blog: http://nguyendinhthanh. com/
Publicité