Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
Avoimestadatastapalveluja 
Missäollaan, mihinollaanmenossa? 
Jaakko Korhonen, Open Knowledge Finland 
jaakko@okf.fi-@jaakk...
Toteutunuttaavointadataa 
Merkittävimpiäliiketoiminnassajokäytössäoleviaavoimendatanlähteitä. Mitäon avoindata? Konkreetti...
Toteutunuttaavointadataa 
•WWW-osoitteet-kaikkientietoverkkojenosoitteetjatiedoteivätole avoimia 
•Wikipedia-kaikkitietosa...
Toiminnallisiaeroja 
Avoimentoiminnandynamiikkarakentuuwin-win –propositioillenollasummapelinsijaan 
•Tietoon valtaaTietoo...
Toiminnallisiaeroja 
Kaikissaliiketoimintasovelluksissaon rajoittavajamahdollistavakomponentti. Liiketoimintaprosessindata...
Toiminnallisiaeroja 
•4. Databisnes: avoimendatankäyttäminenorganisaationdatanrikastamiseen, datajalostusliiketoiminta. Es...
Mihinollaanmenossa? 
Open Knowledge Finland kätilöiavoimendatanseuraavaaparadigmaahttp://fi.okfn.org/projects/ 
•Hajautett...
D-CENT –hajautettusosiaalinenmedia 
Hajauttaminenjasiirrettävyysmadaltaakansalaistenosallistumiskynnystä, kun kontrollioma...
Sujuvuusnavigaattori-MaaSpalvelu 
Avoimenkoodin, avoimendatanjamydata-käytäntöjenmukainenSujuvuusnavigaattoriOulunkaupungi...
Tietopyyntö–kansalaislähtöinenprosessi 
AvoimenlähdekoodinFreedom of Information -sovellusFroide. KäytössäuseissaOpen Know...
Datademo–budjetointivertaisarvioinnilla 
Project contact: JoonasPekkanen 
Duration: 1/2014 -12/2014 
Open Knowledge Finlan...
6aika –avoinvalmistelu 
Hankerahoituksenedellytyksenäon yhteistyökaupunkienvälillä. IdeatkäsitelläänavoimestiForum Viriumi...
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Jaakko Korhonen: Avoimesta datasta palveluja – missä ollaan, mihin ollaan menossa ja mitä tarvitaan

Datajalostamo White Paper -seminaari 29.10.2014, Helsinki

Jaakko Korhonen: Avoimesta datasta palveluja – missä ollaan, mihin ollaan menossa ja mitä tarvitaa

 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

 • Soyez le premier à aimer ceci

Jaakko Korhonen: Avoimesta datasta palveluja – missä ollaan, mihin ollaan menossa ja mitä tarvitaan

 1. 1. Avoimestadatastapalveluja Missäollaan, mihinollaanmenossa? Jaakko Korhonen, Open Knowledge Finland jaakko@okf.fi-@jaakkokorhonen
 2. 2. Toteutunuttaavointadataa Merkittävimpiäliiketoiminnassajokäytössäoleviaavoimendatanlähteitä. Mitäon avoindata? Konkreettisesti. •GSM, TCP/IP, jneverkkostandardit-w3c organisaationaon määritellytavointenverkkojenverkkostandardit. Monillaorganisaatioillaon omiaverkkostandardejaan, jotkaeivätole avoimia. •GPS-data-suuriyksittäinenpäätösYhdysvalloiltasalliakaikkienkäyttääheidängps-sateliitteja •Kansanaapinenjakielet-kaikkiaakkosetjakieleteivätole avointadataa
 3. 3. Toteutunuttaavointadataa •WWW-osoitteet-kaikkientietoverkkojenosoitteetjatiedoteivätole avoimia •Wikipedia-kaikkitietosanakirjateivätole kaikkienkansalaistensaatavilla •Postinumerotjakadunnimet-kaikissamaissaeikäytetäkadunnimiä. Kadunnimetmahdollistaayksilöidenliikkumisenilmanpaikallistaopasta.
 4. 4. Toiminnallisiaeroja Avoimentoiminnandynamiikkarakentuuwin-win –propositioillenollasummapelinsijaan •Tietoon valtaaTietoohjaapäätöksentekoa. Päätöksenteondynaamikatpäteedatansuhteenenemmänkuinmekanistinenresurssiviisaus. •Jakaminenon valtaa.Mitätuoreempaatietoajaetaan, mitäuseampiaerilaisiakantojakuullaan,mitäparemmintietolähteitäsyntetisoidaan, mitäenemmändataatestataan, sitäarvokkaampaatiedostakerrannaisvaikutuksellisestitulee. •Avoimuuspoistaaorganisaatioidenvälisiätransaktiokustannuksia. Avoimuuskiihdyttäätaloudellistajateknologistakehitystä. •Avoimentiedonkriteerittäyttäväntiedonjakaminenkäynnistääspontaaneja, yllättäviäkinprosessejajotkalisäävättiedonmäärää, parantavatsenlaatuajalisäävättiedonarvoa. •Tiedonjakamisenprosessipoikkeaaominaisuuksiltaanfyysistenresurssientai rahanjakamisenprosessista. Tiedonarvo, määräjalaatuparaneekäytettäessä.Julkisuus, oikeellisuudentarkistaminen, uudelleenkäyttöjavirheidenpoistaminenon luonnollinenseurausjakamisesta. •Joukkoistaminenhelpottuu.Mitäkevyempiomapalautteenkeruumekanismion, sitälaajemminvoidaanlevittääjakerätäerilaisiahavaintojadatasta.
 5. 5. Toiminnallisiaeroja Kaikissaliiketoimintasovelluksissaon rajoittavajamahdollistavakomponentti. Liiketoimintaprosessindatanavaaminenminimoirajoittamisenaihuttamaatransaktiokustannustenkasvua. 1. Markkinoinninjaomanoperatiivisentoiminnankohdistaminenjulkistentietovarantojenavullajaintentiotalous. Tehokkaammattyökalut. •EsimObamanvaalikampanjakohdistettiinvaa-ankielinaapurustoihinavoimendatanavulla. •Autovakuutustenhinnoittelumallinjamerkinperusteellajaotelluillaonnettomuustilastoilla. •Postinumerotjakadunnimetlogistiikassa. 2. Organisaatioidenvälistentransaktiokulujenväheneminen: •verkkokatalogit, tilausjärjestelmät, on-demand logistiikka. Siirrytääntuotteentoimittajantekemästämarkkinoinnistasiihen, ettäasiakasilmaiseetarvettaanjokauanennenostopäätöstä, tuottaensujuvoittavaatietoahelpottamaantoimittajanoperatiivistatyöskentelyä. 3. Yhteiskuntavastuunosoittaminensidosryhmille: •veronmaksu, työpaikat, omistajatiedot, pörssitiedotteet.
 6. 6. Toiminnallisiaeroja •4. Databisnes: avoimendatankäyttäminenorganisaationdatanrikastamiseen, datajalostusliiketoiminta. Esim. •kaupallisetsäätiedotteet, esim. Foreca •Google Maps,Here Maps, •vakuutusyhtiöt,pankit, osakesijoitustoiminta. •5. Sääntelyviranomaistenavoimuusvähentäämyynnissäoverheadia, kuten •tietoteknisisssästardeissa, •rakennustarvikestandardeissa, •kuluttajatuotteidenrekisteröinneissä, •maahantuonnissa, jne. •6. Asiakkaankanssaasioinninavoimuusesim •kuititdatana, •hintavertailut, •kuluttajientekemättuotearvostelut. Esimeat.fitai verkkokauppa.com, https://developer.amazon.com/
 7. 7. Mihinollaanmenossa? Open Knowledge Finland kätilöiavoimendatanseuraavaaparadigmaahttp://fi.okfn.org/projects/ •Hajautettusosiaalinenmedia •MydatajaMaaSpalvelut •Kansalaislähtöisetprosessit: •budjetointi, •Valmisteluja •tiedonhallinta.
 8. 8. D-CENT –hajautettusosiaalinenmedia Hajauttaminenjasiirrettävyysmadaltaakansalaistenosallistumiskynnystä, kun kontrolliomaandataanparanee. D-CENT is a Europe-wide project creating privacy-aware tools and applications for direct democracy and economic empowerment. Together with the citizens and developers, we are creating a decentralisedsocial networking platform for large-scale collaboration and decision-making. OKFN and OKFFI are partners in the D- CENT Consortium, alongside with Forum ViriumHelsinki, Nesta, Itzeland W3C.
 9. 9. Sujuvuusnavigaattori-MaaSpalvelu Avoimenkoodin, avoimendatanjamydata-käytäntöjenmukainenSujuvuusnavigaattoriOulunkaupungille, Liikennevirastonrahoittama. •Työntuloksenasyntyvätseuraavatmateriaalit: 1.Avoinsujuvuusdata, paikkatietoaineistot, jauudelleenkäytettävämobiilisovelluksenlähdekoodi. 2.OulunseudunkevyenliikenteenväylienjulkaisuOpenStreetMap–palvelussa 3.PowerPoint-esittelyaineisto, jossaon kuvattutyöntavoitteet, menetelmät, lopputuloksetsekätyön/menetelmänmonistettavuudenmahdollisuudetmuillakaupunkiseuduilla.
 10. 10. Tietopyyntö–kansalaislähtöinenprosessi AvoimenlähdekoodinFreedom of Information -sovellusFroide. KäytössäuseissaOpen Knowledge Foundation –jäsenmaissa. Project contact: Jaakko Korhonen Tietopyyntö.fi-hankkeessatoteutetaanverkkopalvelu, jokaopastaajulkisuuslainmukaisentietopyynnöntekemisessä. Palvelumahdollistaamyösjoukkoistetuttietopyynnötsekäpyyntöjentuloksenasaadundatanjulkaisemisen.
 11. 11. Datademo–budjetointivertaisarvioinnilla Project contact: JoonasPekkanen Duration: 1/2014 -12/2014 Open Knowledge Finland, Helsinki Region InfosharejaSitrakäynnistivät7.2.2014 Datademo-nimisenrahoitusmallin, jollakanavoidaanketterästirahoitustakehittäjäyhteisönhankkeisiin. Datademonkauttajaettavarahoituson tarkoitettuhelpottamaankansalaisyhteiskunnanvahvistamisestakiinnostuneitatahojakehittämäänavointadataakäyttäviäratkaisujakaikkienhyödyksi.
 12. 12. 6aika –avoinvalmistelu Hankerahoituksenedellytyksenäon yhteistyökaupunkienvälillä. IdeatkäsitelläänavoimestiForum Viriuminprojektitoimistonkautta. http://6aika.fi/ 6Aika on SuomenkuudensuurimmankaupunginyhteistyöstrategiaEuroopanUnioninvuosien2014–2020 ohjelmakaudelle. Painopistealueetovatavoindata, avoimetinnovaatioalustatjaavoinosallisuus. HallinnostavastaavastrategiatoimistotilasiOKFFI:ltäavoimuuskonseptinhankehakujenjastrategiantoteuttamisenavoimientoimintatapojenmuotoilemiseksi. Strategianbudjettion kaikkiaannoin80 miljoonaaeuroa.

×