Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

ВЪЗНИКВАНЕ_И_РАЗВИТИЕ_НА_ПРЕДУЧИЛИЩНАТА_ПЕДАГОГИКА.PPT

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 16 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Similaire à ВЪЗНИКВАНЕ_И_РАЗВИТИЕ_НА_ПРЕДУЧИЛИЩНАТА_ПЕДАГОГИКА.PPT (13)

Plus récents (20)

Publicité

ВЪЗНИКВАНЕ_И_РАЗВИТИЕ_НА_ПРЕДУЧИЛИЩНАТА_ПЕДАГОГИКА.PPT

 1. 1. Възникване и развитие на предучилищната педагогика доц. д-р Рени Христова-Коцева
 2. 2. СЪДЪРЖАНИЕ 1. Възникване и развитие на предучилищното възпитание и предучилищната педагогика. 2. Възникване и развитие на предучилищното възпитание и предучилищната педагогика в България. 3. Система на предучилищното възпитание в България.
 3. 3. 1. Възникване и развитие на предучилищното възпитание и предучилищната педагогика. Ян Амос Коменски (1592-1670)  Поставя началото на системата за възпитание на детето от  предучилищна възраст;  Идеал – хармонично развитие;  Основен принцип – “за природосъобразност”;  Първите шест години – пролетта;  “Майчино училище” - прекрасна пролет, нагиздена с напъпили растения и цветя с най- различни ухания” ;  “Сетивният свят в картини”
 4. 4. Джон Лок (1632-1704) “Мисли за възпитанието”  Идеал – “джентълмен” – единство между физическо и умствено развитие и възпитание;  Режим на детето;  Закаляване на детето;  Играта и играчките в живота на детето;
 5. 5. Жан Жак Русо (1712-1778) “Емил или за самовъзпитанието”  Ново направление в педагогиката – “свободно възпитание”;  Идеал – свободна личност;  Основен принцип – “за природосъобразност”;  Самовъзпитание;
 6. 6. Нов етап в развитието на предучилищната педагогика Робърт Оуен (1771-1858)  1809 г., Ню Ленарк, Шотландия – първото “училище за малки деца”;  Светско образование;  Хармонично съчетаване на физическо, морално и умствено възпитание.
 7. 7. Предучилищната педагогика – самостоятелна наука Фридрих Фрьобел (1782-1852)  1837 г., гр. Бланкенбург, Германия – възпитателно заведение за деца 3-7-години – “Учреждение за развитие и творческо пробуждане на дейността на децата”  1840 г. – “детска градина”;  Цялостна система за възпитание на децата от предучилищна възраст;  Теория за игрите;  Серия от дидактични игри;  Подготвя първите детски учителки;  Курсове за подготовка на детски учителки.
 8. 8. Реформаторска педагогика Мария Монтесори (1870-1952)  1907 г., гр. Рим, Италия – “Дом на детето”;  Теория за възпитание на детето;  Основен принцип – “Свобода и дисциплина”;  Самовъзпитание и самообучение;  Педагогическа среда;  Самостоятелни, индивидуални занимания;  Дидактични материали;
 9. 9. 2. Възникване и развитие на предучилищното възпитание и предучилищната педагогика в България.  1861 г. – сп.”Български книжици” – “Градини за деца”;  1874 г., 2 статии на същата тема, автор Драган Цанков;  Драган Цанков – “Устав за българските забавачници”;
 10. 10. Никола Живков – родоначалник на предучилищното възпитание в България  1874 г., гр. Велес, Македония – детско училище;  10.08.1882 г., гр. Свищов, първата детска градина – “Детинска мъдрост”;  Поставя началото на предучилищното възпитание у нас;  Първото ръководство за възпитание в детската градина – “Детинска мъдрост”;  Подготвя първите детски учителки;
 11. 11. Елисавета Кларк – (1868-1942) - радетел за предучилищно възпитание  1898 г., гр. Самоков, детска градина;  1900 г., гр. София, “американската детска градина”;  Девиз - "Образованието е освобождение от всички ограничения на природата.“;  Курс за подготовка на детски учителки;  Списание “Детска градина” (1922- 1928);  1939 г. – основава Фондация за предучилищно възпитание – ”Българското дете да бъде добре родено, добре отгледано и добре възпитано”;
 12. 12. Пенка Касабова (1900-2000) – живот отдаден на предучилищното възпитание  1919 г. постъпва в курса на Елисавета Кларк;  1925-1928 г. - Нешънъл киндъргартен колидж в Чикаго;  1933 г. – ръководи “американската детска градина;  1932-1944 г. – сп. “Първи стъпки”;  2000 г. – сдружение “Елисавета Кларк и Пенка Касабова”
 13. 13. проф. дпн Елка Петрова (27.10.1919 - 21.12.2012 ) - създател на съвременната предучилищна педагогика  През 1953 г. издава списание „Предучилищно възпитание", на което тя е първи главен редактор до 1997 г. (т.е. 35 години интелектуална и организационна всеотдайност на национално и международно равнище).  През 1974 г. учредява Катедра по Предучилищна педагогика към СУ „Кл. Охридски" и я ръководи до 1989 г.  През 1986 г. проф.д.п.н.Елка Петрова учредява и ръководи Първата за България Национална секция по Предучилищна педагогика.  Председател е на Съвета за детски играчки.  Проф. д-р п.н. Елка Петрова е доктор хонорис кауза на Югозападен университет „Неофит Рилски, гр. Благоевград.
 14. 14. проф. дпн Елка Петрова - научни трудове  Петрова, Ел. (1964) Проблеми на Сюжетно ролева игра. С., Изд. Народна просвета,  Петрова, Ел. (1967) Единство на основните дейности при възпитанието на децата от предучилищна възраст. С., Изд. Народна просвета.  Петрова, Ел. (1970) Формиране на нравствено поведение в колективните дейности на децата. С., Изд. Народна просвета.  Петрова, Ел., М. Чернева. (1973) Предучилищна педагогика. Учебник за Институтите за подготовка на детски учителки. С., Изд. Народна просвета.  Петрова Ел.(1975) Играта и нравственото формиране на детската личност. (Психолого-педагогическо изследване). Изд. Народна просвета.  Петрова, Ел. и други. (1976) Предучилищна педагогика. Учебник за Институти за детски учителки. С., Изд. Народна просвета.  Петрова, Ел. (1976) Овладяване на родния език в детската градина, С.  Петрова, Ел. (1977) Предучилищна педагогика, С., Изд. Народна просвета.  (1978) Подготовка на децата за училище. Сборник „Социално нравствена подготовка на децата от предучилищна възраст за училище". С.  24. Под редакцията на проф. д-р Е. Петрова, одобрена от МНП по предложение на комисия от авторски колектив, (1984) се издава Програма - Книга за учителя за I, II, III и IV-та групи на детската градина. С., Държавно издателство Народна просвета.  Петрова, Ел. (1995) Предучилищна педагогика, ВТ., УИ “Св. св. Кирил и Методий”.  Петрова, Ел. (2001) Предучилищна педагогика, ВТ., УИ “Св. св. Кирил и Методий”.
 15. 15. Принос за съвременното предучилищно образование  Проф. д-р Дина Батоева  Проф. д-р Фидана Даскалова  Проф. д-р Йордан Колев  Проф. д-р Димитър Гюров  Проф. д-р Весела Гюрова  Проф. д.п.н Пламен Легкоступ  Проф. д-р Божидар Ангелов  Проф. д-р Лучия Малинова  Проф. д.п.н Елка Янакиева
 16. 16. 3. Система на предучилищното възпитание в България.

×