Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Training heldere en overtuigende teksten

997 vues

Publié le

Training heldere en overtuigende online teksten.

Publié dans : Business
 • Soyez le premier à commenter

Training heldere en overtuigende teksten

 1. 1. KennissessieHeldere enOvertuigendeOnline Teksten   
 2. 2. 1. Heldere teksten9.00 tot 10.00 uur: TheorieWaarom zijn we niet helder?10.00 tot 11.00 uur: TheorieWat we over de lezer moetenbegrijpen.11.00 tot 12.00 uur: PraktijkHoe maken we van content, helderecontent? 
 3. 3.  ----------12.00 tot 13.00 uur: Lunch----------   
 4. 4. 2. Overtuigende teksten13.00 tot 14.00 uur Theorie:De basis, Cialdini, Sugarman,14.00 tot 15.00 uur: Theorie:Vervolg15.00 tot 16.00 uur: Praktijk:Hoe maken we van content,overtuigende content?
 5. 5. 3. Wat nu?16.00 tot 17.00 uur: SamenvattendHoe pas ik dat dagelijks toe?Handvatten voor heldere enovertuigende teksten.
 6. 6. Waarom zijn weniet helder?
 7. 7. Waarom zijn we niet helder?Wat staat eigenlijk aan de basis?Welke misvattingen bestaan rondonze communicatie?Waarom praten we zo raar?Waarom praten we elkaar na?Wordt de klant daar nou blij van?
 8. 8. Wat staat eigenlijk aan debasis?Welke invalshoek kies je?Verbergen en compliceren?Of verklaren en onthullen?Helpt of hindert communicatie?Hoe eenvoudig maak je het de klantzaken met je te doen?
 9. 9. Welke misvattingen bestaan rondcommunicatie?1. Dat snappen onze klanten wel, dathoeven we niet uit te leggen.2. Iedereen snapt ons jargon.3. Mensen weten ons toch te vinden,ze kunnen niet zonder ons4. Hoe meer details, hoe beter.5. We spreken toch allemaal vloeiendEngels?
 10. 10. Waarom praten we zo raar?Zo praten wij nu eenmaal in dezebusiness‘Praten mensen buiten zo?Taal die alleen te begrijpen is als jeintern zit.De vertaalslag.Wij praten misschien zo, maar demensen buiten doen dat niet.
 11. 11. Waarom praten we elkaar na?Plastic woorden – woordenzonder waarde, platgeslagen.Contrast?1. Vermijd alle plastic woorden2. Show, don’t tell3. Afwijkende invalshoek4. Laat anderen aan het woord5. Verzin nieuwe termen
 12. 12. Wordt de klant daar nou blijvan?Stel jezelf constant de vraag: wordt deklant hier nou blij van?What is in it for me?Wat heb ik aan jou?De klant wordt blij van een oplossing.Van een helder antwoord.
 13. 13. Wat we over delezer moetenbegrijpen.
 14. 14. “Do not … address your readersas though they were gatheredtogether in a stadium.When people read your copy, theyare alone.Pretend you are writing to each ofthem a letter on behalf of yourclient.”Copywriter
 15. 15. Wat we over de lezer moetenbegrijpen 1/2Het belangrijkste advies in slechts vierwoordenDe lezer leest niet. En dat is maargoed ook.De lezer MOET niets!De lezer heeft het graag makkelijk
 16. 16. Wat we over de lezer moetenbegrijpen 2/2De lezer heeft heus wel tijdDe lezer wil samenwerkenDe lezer kan geen gedachten lezenWe zijn op bezoek… gedraag jeDe lezer is een koppige wijsneusDe lezer is je grootste vijand
 17. 17. Het belangrijkste advies inslechts vier woordenVermoeidelezerniet!
 18. 18. Het belangrijkste advies inslechts vier woordenJargon? Vermoeiend.Lange lappen tekst zonderwitregel? Vermoeiend.Te lange teksten? Vermoeiend.Borstklopperij? Vermoeiend.Schreeuwen? Vermoeiend.Eindeloze opsommingen?Vermoeiend.
 19. 19. De lezer leest niet. En dat ismaar goed ook.Mensen lezen wel, maar de kansdat ze afhaken, is groter geworden.Grijp ze vanaf de eerste letter.Grijp ze vanaf het eerste woord.Prikkel en daag uit.Je moet ze meenemen. Op eenspannende reis.
 20. 20. De lezer MOET niets!De lezer? Die is nergens toe verplicht.Hij of zij MOET in principe niets.Maar we kunnen hem of haarnatuurlijk wel verleiden. Zemeenemen op een spannende reisVoordelen,Oplossingen die het levenveraangenamen,Leuke verrassingen of coole content
 21. 21. De lezer heeft het graagmakkelijkEen duidelijke tekst ziet er ookduidelijk uitEen kopEen introEen tussenkopEen opsommingMaak het moeiteloosMaak het gemakkelijkVoldoe aan de verwachting
 22. 22. De lezer is een koppige wijsneusWijsneuzen zijn inherent aan onswerk.We moeten de lezer namelijk vangedachten doen veranderen.We moeten door alle verdedigingenbreken en de lezer iets laten doen.En koppig (en menselijk) als je bent,wil je dat eigenlijk niet. Je zult als eenware wijsneus dus al mijn bewijzenonderuit halen.
 23. 23. De lezer is een koppige wijsneusHou in je teksten rekening met deergerlijke wijsneus in ons allen.Want als deze je betrapt op eenfoutje, dan haakt hij of zij af.Het moet kloppen.Het moet helder zijn.De ergerlijke wijsneus weet de foutjesstuk voor stuk te vinden.
 24. 24. De lezer is een koppige wijsneus
 25. 25. Hoe zit het met je Omdat-reflex?We zijn de beste!… OmdatWe zijn de goedkoopste!…OmdatJe kunt ons vertrouwen!…OmdatElke Omdat van ons.Geeft antwoord op een Waarom? vande klant.Waarom? Omdat!
 26. 26. De lezer is je grootste vijandEén vijfde van de mensen is tegenalles, altijd.Robert KennedyAmerikaans jurist en politicus1925-1968
 27. 27. De lezer is je grootste vijandAls schrijver heb je niets aan ja-knikkers.Geef mij maar een vijand.Een nemesis.Een azijn drinkende, zuur kijkende,nagel aan de doodskist.Als je die kunt overtuigen….
 28. 28. De lezer heeft heus wel tijdLang. Kort. Heel kort.Wat komt hij eigenlijk doen op jewebsite? In welke fase van eenmogelijke aankoop zit hij? Is hijresearch aan het doen? Komt delezer een taak uitvoeren die redelijkeenvoudig is?Of is het juist belangrijk goed te wetenwaar hij aan begint?
 29. 29. De lezer wil samenwerkenEen goede tekst is niets meer daneen vrijblijvende uitnodiging omsamen te werken.Ik probeer je dus niet te misleiden,maar zoek naar punten waarover wehet eens kunnen worden.Een goede tekst heeft een beloning inzich.
 30. 30. De lezer kan geen gedachtenlezenDe lezer kan geen gedachten lezen.De vertaalslag tussen de gedachtenin het hoofd van de schrijver en detekst is niet altijd helder.Hoe voor de hand liggend een procesook is, vraag je altijd af of dat vooralhelder in jouw hoofd is. Of dat delezer hier wat hulp nodig heeft.
 31. 31. We zijn op bezoek… gedraag je"Lezen is (bijna altijd) een solitaire bezigheid.Het is iets wat zich in je hoofd voltrekt, enwanneer je iets leest wat ik heb geschreven,sta je mij in feite toe me daar bij je te voegen.En hoewel ik amper iets van je weet, is hetaan mij om een band met jou tot stand tebrengen, om een manier te zoeken om wat ikte zeggen heb aantrekkelijk en stimulerendvoor je te maken, en je ermee te overtuigen."Lindsay Camp in zijn boek Verleid metwoorden.
 32. 32. Hoe maken we vancontent, helderecontent?
 33. 33. Ademt u even mee?Gezien de uitgesproken EU-doelstellingen t.a.v.emissiereductie vanbroeikasgassen – 20% reductie(t.o.v. niveau 1990) unilateraal enmogelijk, bij voldoende consensus,richting 30% reductie – is deinternationale ontwikkeling vanCCS gewenst.
 34. 34. Ademt u even mee?Waardoor raakt de lezer buitenadem?• Moeilijke woorden en jargon• Lange zinnen• Veel korte zinnen achter elkaar• Lange teksten• Eindeloze opsommingen
 35. 35. Maak de knip!Zo dikwijls de zorg voor de naleving vanenig voorschrift van deze verordening ditvereist, wordt hierbij aan hen die met dezorg voor de naleving daarvan zijn belastof daaraan moeten meewerken,bevoegdheid gegeven tot opsporingbehoudens de strafrechtelijke grenzen inde overige wetgeving.
 36. 36. Maak de knip!Nieuwe gedachte? Nieuwe zin!Nieuwe invalshoek of verdieping?Nieuwe alinea!Nieuw onderwerp? Nieuwe pagina!Niemand dwingt je om al jegedachten in één zin te proppen.
 37. 37. Tekstschrijven en de hogerekunst van het schrappenOm van het ruwe blok informatietot een glimmende tekst te komen het resultaat.Kennis, houding of gedrag?Is het interessant? Nee?Schrappen dan!Is het nuttig? Nee? Schrappendan!Is het leuk? Nee? Schrappen dan!Is het helder? Nee? Schrappendan!Draagt het niet bij aan het resultaat achterwege laten.
 38. 38. Vijf tips voor bondigheidI didnt have time to writea short letter, so I wrote along one instead.Mark Twain
 39. 39. Vijf tips voor bondigheidTip 1: Schrijf het langOm te schrappen moet je iets teschrappen hebben. Dus begin met eenlange tekst. Laat maar helemaalleeglopen dat hoofd –tot je alles hebtgezegd.Delete nu alles*Een klein geheimpje: copywriters schrijven vaak dekop pas aan het einde. Want dan weten we pasexact waar we het over hebben. Daar helpt de langeversie bij.
 40. 40. Vijf tips voor bondigheid2. Stel een maximum aantal woordenAls je de ruimte krijgt, lijkt alles belangrijken wordt alles belangrijk. Maak kennismet je nieuwe vriend Word Count.*Tip: maak er een spel van het maximumaantal woorden exact te halen. Het pleziervan een exacte word count zorgt voor eenbeloning in je hersenen.
 41. 41. Vijf tips voor bondigheid3. Eén onderwerp per alineaPer alinea mag je één onderwerpbeschrijven. En één alinea mag nietlanger zijn dan vijf/zes regels.Met tussenkopjes vertel je het verhaal.Klinkt rigide, maar als de ratelmachineeenmaal loopt, dan is er geen stoppenaan. Afkappen dus.
 42. 42. Vijf tips voor bondigheid4. Vergeet jezelf, laat je ego thuisAls we vooral schrijven voor ons eigenplezier lijkt alles interessant. Want wij zijnuitermate interessant. Toch? Fout!Niemand zit op je te wachten. Niemandleest je teksten geboeid van begin toteind. Daar hebben we de tijd niet voor.Schrijf voor de ongedurige lezer. Voor deverveelde puber. Maar schrijf nooit voorjezelf.
 43. 43. Vijf tips voor bondigheid5. Het harde breekwerkHet maximum aantal woorden ga je nietredden.Je moet hele alineas weggooien.Zinnen. Voegt deze zin wat toe? Nee?Weggooien!Woordniveau. Kijk naar woordjes als ‘er’of ‘om’. Vaak kun je deze missen.Kijk of je kortere alternatieven kunt vindenvoor lange woorden.Kijk naar synoniemen.Nog 1 of 2 puntjes verwijderd? Offer eenseen komma op voor een punt.
 44. 44. Hoe maken we van content,heldere content?OpbouwKoppen en subkoppenInleidingAlinea’sWitregelsTussenkoppenVerbindingsbruggenOpsommingenLinks
 45. 45. Hoe maken we van content,heldere content?Koppen en subkoppenWhat is in it for me?Vertel het verhaal in koppen ensubkoppenDenk aan de tijdPak de lezer direct in de kopDe kop moet uitnodigen de eersteregel te lezen
 46. 46. Hoe maken we van content,heldere content?InleidingHet doel van de eerste zin is detweede zin te willen lezen.What’s in it for me?Kom direct to the point.Korte zinnen, krachtige statements.
 47. 47. Hoe maken we van content,heldere content?Alinea’s:Een onderwerp per alineaMaximaal 5 tot 6 regelsVergeet de verbindingsbruggen nietNiet uitweiden. Hou het kort enhelder.
 48. 48. Hoe maken we van content,heldere content?WitregelsWitregels geven de lezer luchtAltijd blijven letten op de luchtOnderbreek een alinea voor eenwitregelDenk aan het visuele effect van eenvolle pagina
 49. 49. Hoe maken we van content,heldere content?TussenkoppenTussenkoppen moeten prikkelenSamen met de kop vertellen ze hethele verhaalMaak de tekst scanbaarIedere alinea een tussenkopMaak het de lezer gemakkelijk
 50. 50. Hoe maken we van content,heldere content?VerbindingsbruggenSla een brug tussen twee alinea’sLeg de link tussen de laatste zin ende eerste zinMaak de content één geheel
 51. 51. Hoe maken we van content,heldere content?OpsommingenSluit af met een opsomming vanvoordelenMeerdere stappen in een proces?Maak een genummerde lijst.
 52. 52. Hoe maken we van content,heldere content?LinksMaak helder waar je naar toe gaatVoorzie de link van een prikkelendetekstZorg dat link en landingpage overeenkomen
 53. 53. ----------12.00 tot 13.00 uur: Lunch----------
 54. 54. 2. Overtuigende tekstenOnline persuasion - stand van zaken,de basis, Cialdini, Sugarman.Hoe maken we van content,overtuigende content?
 55. 55. Wanneer ben ikovertuigend?Ik ben overtuigend als ik hebgezorgd voor een verandering.En dan het liefst een positieve.Een verandering in:KennisHoudingGedrag
 56. 56. Wanneer ben ikovertuigend?Wil je de Kennis veranderen?Zorg voor feiten, onderzoeken,resultaten, metingen.Wil je de Houding veranderen?Zorg voor emotionele triggers.Wil je het Gedrag veranderen?Zorg dat niets een reactie in deweg staat.
 57. 57. Wanneer ben ikovertuigend?Waarom deze drie?Kennis = ratio.Houding = emotie.Gedrag = reactie op je actie.Wil je overtuigend zijn? Denkeerst eens na over degewenste verandering inKennis, Houding en Gedrag.
 58. 58. Wanneer ben ik overtuigend?
 59. 59. De zes principes vaninvloed:
 60. 60. De zes principes vaninvloed:1.Wederkerigheid,2.Commitment enConsistentie,3.Sociaal bewijs,4.Sympathie,5.Autoriteit6.en Schaarste.
 61. 61. 1. WederkerigheidGeef eerst iets weg.Dan voelen we debehoefte iets terug tedoen.
 62. 62. 2. Commitment &consistentieAls je, je ergens meeverbindt, ben jegeneigd daar aanvast te houden
 63. 63. 3. Sociaal bewijsAls anderen hetdoen, doe ik het ook
 64. 64. 4. SympathieOm invloed tehebben, moetenmensen je aardigvinden
 65. 65. 5. AutoriteitAls een expert hetzegt, klopt het.
 66. 66. 6. SchaarsteMoeilijk te verkrijgenzaken zijn waardevol.
 67. 67. De 31 psychologischetriggersvolgensJoseph Sugarman
 68. 68. 1. Betrokkenheid bij hetproductDe lezer kan het product nietfysiek aanraken. Daarom zul jedat in de tekst voor ze moetendoen. Laat ze een beeld vormenvan hoe ze het product in huneigen leven gebruiken. Betrek zevooral bij de beleving van hetproduct. Praat tegen de lezeralsof ze jouw product al in hunbezit hebben.
 69. 69. 2. EerlijkheidJe tekst moet eerlijk zijn. Lezerszijn slim. Ze voelen wanneeriemand eerlijk is in zijncommunicatie of niet. Dit heeft totgevolg dat “hoe eerlijker de tekstis, hoe beter de boodschapaankomt.” Door niet te zeggenwat je niet wilt zeggen, zeg je hetwel.
 70. 70. 3. IntegriteitElke tekst is een directeafspiegeling van de organisatievan de afzender en daarmeediens integriteit en eerlijkheid.Deze integriteit kun jeoverbrengen door eerlijk te zijn inje tekst. Dit komt ook in deopmaak terug. Is het netjes enstrak of schreeuwend en druk?Wees integer in je content en deboodschap komt beter over.
 71. 71. 4. CredibiliteitIn hoeverre heb ik zin om jou tegeloven? Betrouwbaarheid encredibiliteit gaan verder dan eerlijkzijn, het draait om de vraag of jeboude uitspraken doet, clichésgebruikt of duidelijk aan hetoverdrijven bent. Past het bij decredibiliteit?
 72. 72. 5. Waarde en bewijs van dewaardeKrijg je waar voor je geld? Dat zitniet alleen in de prijsstelling, maarook door het af te zetten tegenandere producten. Door dewaarde te onderbouwen, helpenwe de lezer met het logischgoedpraten van hun aankoop.
 73. 73. 6. De aankoop goedpratenEen aankoop is emotioneel. Hetgoedpraten van de aankoop doenwe achteraf met logica.We moeten de lezer dus helpende aankoop voor zichzelf tekunnen beredeneren. Geef delezer geen kans om te denken,kan ik dit wel maken?
 74. 74. 7. Greed (Hebberigheid)Iedereen is gek op een koopje.Hoe vaak kopen we iets, alleenomdat het in de aanbieding is?Maar kijk uit met het al te laagprijzen van je producten, want dittast je credibiliteit aan.
 75. 75. 8. AutoriteitOok een goede volgens Cialdini.In je content kun je altijd wel ietszeggen om de autoriteit van jeorganisatie te bevestigen. Delezer is blij met het gevoel meteen expert zaken te doen. Hetgeeft vertrouwen. Je weet waar jehet over hebt. Laat het dus zien.
 76. 76. 9. Overtuiging“Ik heb zo’n vertrouwen in ditproduct dat je het een maand langgratis mag proberen. Als je erniets aan hebt, stuur je het terugen wij betalen de kosten van hetversturen.” Het neemt mogelijkedrempels weg om het product ofde dienst eens te proberen. Westaan garant voor het feit dat jetevreden zult zijn. Wees overtuigdvan je product.
 77. 77. 10. De aard van het productHoe verkoop je, je product? Hetantwoord begint bij de aard vanhet product. Elk product heeft zijneigen ‘persoonlijkheid’, zijnonmiskenbare eigenschappen.Daar moet je eerst achter komenom te weten hoe je het gaatverkopen.
 78. 78. 11. De aard van de koperElke klant heeft een basaleemotionele behoefte waar jouwproduct of dienst in voorziet. Jezult deze emoties moetenonderzoeken. Wat drijft de koperom voor jou te kiezen? Richt je opde emotie en je snapt meer overde motivatie van je klant. Zo komje achter de triggers die werkenom content te schrijven die jelezer echt raakt.
 79. 79. 12. HypesOp elk gegeven moment speelt erwel een hype of een trend die jeniet van te voren kunt inschatten.Iets met kleding, een bepaaldeuitspraak of een viral kan zorgenvoor een impuls om op mee tesurfen. Een hype zorgt voorpubliciteit. Speel er mee. Let welop met je timing. Als de hypevoorbij is, loop je opeens achter.
 80. 80. 13. TimingSoms is de markt nog net nietklaar voor je product. En soms ishet al over zijn hoogtepunt heen.Is de doelgroep er klaar voor?Begrijp het belang van timing alstrigger en probeer zo dichtmogelijk bij het juiste moment tezitten. Wanneer introduceer je hetproduct?
 81. 81. 14. KoppelenKoppel wat de lezer al weet enbegrijpt aan wat je probeer teverkopen. Gebruik alles voorhanden om een nieuw productsimpeler te maken. Koppel hetaan een emotie, koppel het aaneen zintuig, koppel het aan eenherkenbaar moment. Koppelen iseen handige manier om informatieop te slaan, houd er dus rekeningmee.
 82. 82. 15. ConsistentieCialdini noemt deze ook: heeftiemand zich neergelegd bij het feitdat hij iets gaat kopen, dan heefthij de neiging om zich consistentaan die aankoop te gaangedragen. Simpel gezegd: alsiemand gaat kopen, zijn ze bereidom meer te kopen. De lezer wilconsistent gedrag vertonen, zowerken we nu eenmaal, maakdaar dus gebruik van.
 83. 83. 16. HarmonieJe kunt tegen de stroom ingaan.Maar veel klanten win je daar nietmee. Hoe graag je ook de rebelspeelt, het is eenvoudiger omconventies te volgen. Gebruik watwerkt en stem je aanbod af op demarkt. Is je reputatie gevestigd,dan kun je wat meer gaan spelen,maar voldoe eerst aan de wensenvan je klanten.
 84. 84. 17. De wens ergens bij tehorenDe wens ergens bij te horen iseen sterke trigger. Waarom koopje een bepaald merk? Omdat je,je wenst te identificeren met demensen die ook dat merk hebben.Je voelt je thuis bij het imago vanhet merk. Noem een merk en erhoort een koper bij die ongemerktbij de groep mensen die hetproduct al hebben, wil horen.
 85. 85. 18. De wens om teverzamelenDe mens is gemaakt om teverzamelen. Hoe gek het ook is,mensen hebben de aangeborendrang om het te verzamelen. Daarkun je gebruik van maken. Herkendat een grote groep mensen deaandrang heeft om eenverzameling aan te leggen enstem je producten hier op af.Maak een reeks. En je hebtklanten die pas tevreden zijn alsze de reeks compleet hebben.
 86. 86. 19. NieuwsgierigheidMet stip op 1 natuurlijk. We zijnafschuwelijk nieuwsgierig. Puuruit nieuwsgierigheid vragen weons al af: Hoe is het product in hetecht? Laat punten van je productNIET zien en prikkel zo denieuwsgierigheid. Pest je lezer.Zorg dat ze nieuwsgierig blijventot aan de call to action. Laat jeveel zien, vertel je veel… danontneem je, je klant de kans omnieuwsgierig te zijn.
 87. 87. 20. Sense of urgencyWat is de meest afschuwelijke zinvoor elke verkoper? “Ik ga er overdenken.” Daarmee is je klant wegen waarschijnlijk komt deze nietmeer terug.Sense of Urgency. Als je het NUniet doet, is je tijdelijkeprijsvoordeel weg. Als je het NUniet doet, zijn we door onzevoorraad heen.
 88. 88. 21. AngstVechten of vluchten? Angst is eengoede motivator. Het zorgt dat weactie ondernemen. Geef menseneen reden om actie teondernemen. Baseer deze actieop het feit dat ze de kansmislopen om iets te kopen d. Eendeel van de Sense of Urgency isgebaseerd op angst. Angst eenvoordeel mis te lopen. Angst ietste verliezen. Of gewoon angstvoor een gevaar.
 89. 89. 22. Instant voldoeningJe loopt de winkel binnen, jebekijkt en houdt het product in jehanden, je koopt het product enthuis kun je gaan genieten. Het isdeze instant voldoening die weonline moeten overwinnen. Geefde klant het idee dat niets tussenhen en instant voldoening staat.Zorg dat levering snel en correctis.
 90. 90. 23. Exclusief, uniek of apartGeef je klant het gevoel een heelspeciaal persoon te zijn als zeeen bepaald product kopen. Datze bij een exclusieve groepmensen horen waar anderenjaloers op kunnen zijn. Alleen zijkunnen dit exclusieve producthebben. Deze trigger heeft eensterke aantrekkingskracht. Veelmensen houden van het gevoeliets te bezitten dat slechts eenselecte groep snapt.
 91. 91. 24. EenvoudJe copy moet eenvoudig zijn. Jeopmaak moet eenvoudig zijn. Depositionering van je product moeteenvoudig zijn. Je aanbod moeteenvoudig zijn. De gehelepresentatie van je aanbod moetdraaien om eenvoud. Maak dekeuze eenvoudig, overspoel jeklant niet met duizenden opties.
 92. 92. 25. MenselijkheidZorg altijd voor een menselijkelement in je content. Wewisselen ons zuurverdiende geldin voor een product of dienst.Aangezien we hard hebbengewerkt voor ons geld is eenaankoop meer dan even geld overde toonbank schuiven. Eenaankoop is een emotionelegebeurtenis. Zorg voor positieveen menselijke elementen in jecontent.
 93. 93. 26. StorytellingMensen houden van verhalen.Vertel je klant een mooi verhaal.Betrek je klant emotioneel. Eenverhaal bevat altijd iets menselijksen dat maakt de aankoopeenvoudiger.
 94. 94. 27. Mentale uitdagingBen je wel eens naar een filmgeweest waar je in de eerste vijfminuten al wist hoe het gaataflopen? Hoe meer onzehersenen moeten werken om toteen conclusie te komen, hoemeer we genieten van debeleving. Maak het allemaal niette voor de hand liggend. Daag delezer uit.
 95. 95. 28. SchuldgevoelGeef je klant een klein cadeautjeen je hebt een sterke trigger voorhanden. Schuldgevoel. Zehebben toch zomaar iets gratisgekregen. En volgens de goedenormen moeten we nu ietsterugdoen. In je content kun jealtijd zoeken naar mogelijkhedenom je klant zich schuldig te latenvoelen als ze niet bestellen. Eenherhaalde mailing zorgt ook voorschuldgevoel.
 96. 96. 29. Specifiek zijnSoms moet je van die dingenzeggen die van die specialedingen oproepen. Wees specifiek.‘Dat ding’ snapt niemand. Je kuntniet specifiek genoeg zijn om deklant te overtuigen. Als je nietspecifiek bent, blijven vragenopen staan. Vragen zorgen voorbezwaren. Hoe specifieker jebent, hoe je meer je klinkt als eenexpert.
 97. 97. 30. FamiliairContent moet aanvoelen alscontact met een oude vriend. Wekomen overal steeds weeruitingen tegen van merken.Daardoor ontstaat een gevoel vanherkenning. We herkennen hetlogo en de naam. En daar hoorteen band bij. Zorg dat mensenbekend raken met jou en jeorganisatie. Gebruik woorden dievoor lezers familiair klinken. Hetzorgt dat ze op hun gemak raken.
 98. 98. 31. HoopHoop is een goede trigger. Het is debasis van veel advertenties. Koopeen smeersel tegen rimpels en jeziet er jonger uit. Koop dezeschoenen en je rent net iets sneller.Koop deze geur en de meisjes zienje staan. Het geeft het idee dat hetergens in de toekomst beter kanworden. Geef je klant hetvertrouwen dat jij weet hoe het zit enje geeft ze de hoop dat het beterkan.
 99. 99. Goede content is als water1. TransparantWater is doorzichtig. Een goedetekst ook. Je moet er doorheenkunnen kijken en de informatie tot jenemen. Daarbij mag niets storen.Alle informatie is open en niettroebel. Alleen dan kan een goedetekst zijn werk doen en de lezer meteen fris gevoel achterlaten.
 100. 100. Goede content is als water2. NoodzakelijkWater is noodzakelijk. Zonder wateris het moeilijk leven. Helderecommunicatie is ook vanlevensbelang. Zonder heldereteksten is er ruimte voormisverstanden. Ruimte voor ruzie.Ruimte voor gedoe. Schat dehelderheid van je tekst op waarde.Zie het als noodzakelijk en niet alslastig.
 101. 101. Goede content is als water3. Lest de dorstWe hebben een constante dorstnaar kennis. Lever die dus ook.Geef de lezer waar deze om vraagt.Kennis en geen disinformatie.Helderheid en geen omwegen.Frisheid en geen jargon.De lezer smacht naar een duidelijkverhaal. Les die dorst!
 102. 102. Goede content is als water4a. Vloeiend - past zich aanEen goede tekst vloeit. Deze pastzich aan, aan omstandigheden.Zoals een rivier om een steen heenvloeit, zo moet een tekst zichaanpassen. Aan de doelgroep. Aanhet medium. Aan de tijd van hetjaar. Aan het doel van deopdrachtgever.
 103. 103. 4b. Vloeiend - het is als eenboottocht op een kalme rivierDoor een heldere tekst kun jeglijden. Je komt misschien eenstroomversnelling tegen. Of eengolfje. Maar zeker geen onverwachterosten of watervallen. Van begin toteinde vloei je door de letters en hetverhaal heen. Je hoeft je niet in tespannen. Je geniet de dag en hetgezelschap. De boot gaat wel.Merrily down the stream.
 104. 104. 5. VerfrissendHeb je ooit wel eens te lang gewachtmet drinken? Eenmaal thuis ren jenaar de kraan. Je pakt een grootglas. Vult het met koud water endrinkt het gulzig op. Opeens is jehoofd weer helder. Je lijkt meer luchtte krijgen en heel je lijf voelt goed.Dat is verfrissend. Streef naar nietsminder. De lezer zit niet op lauw,troebel water te wachten. Richt je opverfrissing. Keer op keer.
 105. 105. Hoe maken we van content,overtuigende content?•Denk aan de gewenste veranderingin Kennis, Houding, Gedrag•Eén overtuigingsprincipe per keer•Kijk naar de inzet vanpsychologische triggers•Maximale empathie – wat gebeurtaan de andere kant?•Blijven vragen: what’s in it for me? de klant
 106. 106. 3. Wat nu?SamenvattendHoe pas ik dat dagelijks toe?Handvatten voor heldere en overtuigendeteksten.
 107. 107. Hoe pas ik dat dagelijks toe?Alles staat en valtmet intentie.
 108. 108. Handvatten voor heldere enovertuigende tekstenWat neem je mee uitvandaag?

×