Publicité
Publicité

Contenu connexe

Publicité

Тематично разпределение по дейности

 1. Месец: Септември • Направление: Български език и литература • Направление: Природен свят • Ядро: Свързана реч • Ядро: Животински свят • -,,По горската пътечка” • -,,На път, приятели крилати!” • -,,Обущарят и джуджетата”- повествователен текст • Ядро: Растителен свят • Ядро:Речник • -,,По горската пътечка” • -Обобщени думи • ,,Обичам плодовете” • Ядро: Граматически правилна реч • -Конструиране на изречения • -Кратко просто и просто разширено изречение • Направление: Изобразително • Ядро: Възприемане на литературно произведение • изкуство • -,,Обущарят и джуджетата”- Братя Грим • Ядро: Художествено възприемане • -,,Лястовичките отлитат”-Леда Милева • -,,Кой съм аз?” • Ядро: Художествено пресъздаване • -,,Вкусни плодове” • -,,Лятото отмина” • Направление: Математика • -,,Горска поляна” • Ядро: Количествени отношения • -Числото 1 • -Числото 2 • Направление:Физическа култура • Ядро: Спортно-подготвителна двиг. Дейност • -Подаване , ловене и тупкане на топка • Направление: Социален свят • Ядро:Естествено-приложна двигателна дейност • Ядро: Общуване с околните и самоутвърждаване • -Бягане в зиг-заг • -,,Моето лято” • -Водене на топка в зиг-заг • -,,В магазина” • -Щафетни игри • Ядро: Предметна среда • Ядро: Физическа дееспособност • -,,Моето родно място” • -Контрол и оценка на двигателните качества • -,,Моят дом”
 2. Направление: Музика • Ядро: Възприемане • -Слухово-двигателна координация- ,,Шофьор” • -Развиване на метро-ритмичен усет /марш/ • Ядро: Възпроизвеждане • -Вокално-изпълнителски умения - ,,Капитан” • Направление : КТБД • Ядро: Конструиране и моделиране • -,,Моя дом” • -,,Кошничка за плодове” • Ядро: Грижи за себе си и дома • -,,Плодова салата” • -,,Подреждам и сервирам” • Направление : Игрова култура • Ядро: Игрова среда • -СРИ- битови сюжети, услуги, пътувания, компоненти от СКИ- преди и в СРИ • -СКИ-боравене с различни конструктивни елементи • Ядро: Игрово артистично пресъздаване • -Театрализирани сюжетни епизоди
 3. Месец: Октомври • Направление: Български език и • Направление: Математика литература • Ядро: Количествени отношения • Ядро: Свързана реч • -,,Числото 3” • -,,Гроздобер”- повествователен текст • -,,Числата от 1 до 3” • -,,Листата”- Елин Пелин- повествователен текст • Ядро: Измерване • Ядро: Граматически-правилна реч • -Измерване на разстояние до определена цел с различни крачки • -Съобщително и въпросително изречение • Ядро: Пространствени отношения • -Единствено и множествено число на • -Ориентиране в пространството съществителни нарицателни имена и • Ядро: Времеви отношения глаголи • -Времеви представи- сутрин, обед , вечер • -Умалителни съществителни имена • Ядро: Равнинни фигури и форми • -Сегашно време на глагола.Сложно • -Геометричната фигура ,,Кръг” съчинено изречение • Ядро: ЗКР • Направление: Социален свят • -Култура на говора • Ядро: Общуване с околните и • Ядро: Подготовка за четене и писане самоутвърждаване • -Прерисуване на фигури и оцветяване • -,,В магазина” • -Лабиринт • -,,Вечер у дома” • Ядро: Възприемане на лит. произведение • Ядро: Предметна среда • -,,Най-обичам у дома”- Вл. Голев • -,,Помагам у дома” • ,,Листата”- Разказ от Елин Пелин • -,,Времето и моето облекло” • Ядро: Пресъздаване на худ. литература • Ядро: Здравословна и социална среда за деца • -,,Пътешествие с влак” • -,,Най-обичам у дома” • -,,Листата” –Елин Пелин
 4. Направление: Природен свят • Ядро:Игрова двигателна дейност • Ядро: Растителен свят • -Игри с прекатерване и скачане • -,,Обичам плодовете” • -Игри с хвърляне, преодоляване на • -,,Зеленчуци хапвам аз” препятствия • -,,И през зимата ги ям” • -Игри за сила и ловкост • -,,Златна есен” • -Занимателни игри и упражнения • Ядро: Физическа дееспособност • Направление: Изобразително изкуство • -Развиване на сила и координираност • Ядро: Худ.възприемане • -Развиване на точност и ловкост • -,,За горския магазин” • Ядро: Изобраз. творчество • Направление: Музика • -,,Подарък за куклата” • Ядро: Възпроизвеждане • Ядро: Худ. пресъздаване • -Вокално-изпълнителски умения • -,,Нещо кръгло” • -Определяне характера на музикалното • произведение -,,Хризантеми” • -Качество на певческото изпълнение • -,,Моята играчка” • • -Съпровод с ДМИ -,,Ще довърша сам” • Ядро: Музика и игра • -,,Есанно дърво” • • -Музикално-двигателна импровизация МИ -,,Златна есен” ,,Какво да правим?” • Ядро: Елементи на муз. изразителност • Направление: Физ. Култура • -Развиване на динамичен слух • Ядро: Естествено-приложна двигателна • -Развиване на мелодичен слух дейност • Ядро: Възприемане • -Подскоци • -Инструментална музика • -Прекатерване на пейка • -Хвърляне в хоризонтална цел • -Ходене през препятствия • -Щафетни игри
 5. Направление: КТБД • Ядро: Обработване и свързване на материали • -,,Къщичка” • Ядро: Грижа за себе си • -,,Сандвичи от бисквити” • -,,Сервираме сами” • Ядро: Конструиране и моделиране • -,,Зеленчукови човечета” • Направление: Игрова култура • Ядро: Игрова среда • -СРИ- сюжети от бита и услугите • -СРИ-битово-професионални сюжети • -СКИ-действия с конструктивни набори • -СКИ-игри с природни материали, с пясък и вода • -СКИ –игри с конструктори от различен материал със сходни свойства • Ядро: Игрово-артистично пресъздаване • -Театрализирани етюди
 6. Месец: Ноември • Направление: Български език и литература • Направление: Математика • Ядро: Свързана реч • Ядро: Количествени отношения • -,,Братко Опашатко”- повествователен текст • -Числото 4 • -,,Добър апетит”- описателен текст • -Числото 5 • -,,Закъснели птици” Л.Станев- • повествователен текст Ядро: Измерване • • -Измерване с линейна мярка за дължина -,,Грижи за гората” – повествователен текст • • Ядро: Пространствени отношения Ядро: Граматически правилна реч • • -,,Ляво-дясно” -Минало време на глагола.Сложно съчинено изречение • Ядро: Времеви отношения • -Бъдеще време.Сложно съставно изречение • -,,Годишни сезони” • -Сложно съставно изречение.Сравнителна и • Ядро: Равнинни фигури и форми превъзходна степен на прилагателните • -Геометричната фигура ,,Квадрат” имена • Ядро: ЗКР • Направление: Социален свят • -Съобщителна и въпросителна интонация • Ядро: Общуване с околните и • -Възклицателна интонация самоутвърждаване • -Култура на говора • -,,Моите приятели” • Ядро: Подготовка за четене и писане • -,,Внимавам с непознати” • -Графични упражнения • Ядро: Предметна среда • Ядро: Възприемане на литературно • -,,От житния клас до топлия хляб” произведение • Ядро: Здравословна и социална среда • -,,Житената питка”- Ангел Каралийчев • -,,Пътешествие със самолет” • -,,Закъснели птици- Л.Станев • -,,Орел, рак и щука”- П.Славейков • Ядро: Пресъздаване на худ. литератуа за деца • -,,Знаменитият валеж в Пиомбино-Джани Родари
 7. Ядро: Игрова двигателна дейност • Направление: Природен свят • -Игри с лазене, скачане и равновесно ходене • Ядро: Животински свят • -Игри с лазене и преодоляване на препятствия • -,,Къде отидоха мравките?” • -Игри за бързина и гъвкавост • -,,Притихналата гора” • -Занимателни игри и упражнения • Ядро: Растителен свят • Ядро: Физическа дееспособност • -,,От зрънцето до житния клас” • -Развиване на равновесие и бързина • Ядро: Естествена физическа среда и природни явления • -,,Облаци в небето” • • -,,Облаци на небето” • Направление: Музика • Ядро: Възприемане • Направление: Изобразително изкуство • -Определяне характера на муз. произведение • Ядро: Худ. възприемане • -Инструментална музика-валс • -,,Чинийки” • -Българска народна музика • -,,Избери и нарисувай” • Ядро: Възпроизвеждане • - ,,Рибки в аквариум” • -Свирене с детски музикални инструменти • -,,Не мога сам” • Ядро: Музика и игра • Ядро: Худ. пресъздаване • -Музикално-двигателна активност-МИ • -,,Златната рибка” • -Българска народна музика • -,,Чашка” • Ядро: Елементи на музикална изразителност • -,,Зима е дошла” • -Развиване на музикална памет и усет за темпо • -,,Първи сняг” • Направление: Физ. Култура • Ядро: Естествено-приложна двигателна дейност • -Лазене към ориентир • -Ходене по дъска • -Бягане за бързина • -Лазене в зиг-заг • -Щафетни игри
 8. Направление: КТБД • Ядро: Обработване и свързване на материали • -Маракаси от зърна • -Мравка • -Хранилка за птици • Ядро: Конструиране и моделиране • -Самолет • Направление: Игрова култура • Ядро: Игрова среда • -СРИ- сюжети от услугите и пътешествията • -СРИ по приказни сюжети и развлечения • -СКИ-едър и среден материал • -СКИ-различен конструктивен материал • СКИ с природен и подръчен материал • -Елементи на СКИ в организацията на СРИ • Ядро: Фолклорни игри и пресъздаване • -Народни игри • -Смислово обединени театрализирани етюди • -Сценарийно обединяване на празнични етюди.Народни игри • Ядро: Игрово и артистично пресъздаване • -Театрализирани сюжетни епизоди
 9. Месец: Декември • • Направление: Математика Направление: Български език и литература • • Ядро: Количествени отношения Ядро: Свързана реч • • -Числата от 1до 5 -,,Внимавам с непознати” – разговор • • -Сравняване на количества -,,Среща с непознат”- диалог • • -Поредно броене до 5 -,,Писмо до Дядо Коледа”-повествователен текст • Ядро: Измерване • -,,Моето писмо до Дядо Коледа”-описателен • -Измерване с линейна мярка – височина текст • Ядро: Равнинни фигури и форми • -,,Скъп гост”-повествователен текст • -Геометричната фигура ,,триъгълник” • -,,Случки от коледния празник в детската градина”- повествователен текст • Ядро: Граматически правилна реч • Направление: Социален свят • -Сложно-съставно изречение • Ядро: Здравословна и социална среда • -Съгласуване на съществителни и прилагателни имена по род и число • -,,Пътешествие с кораб” • -Думи, свързани с коледните и новогодишни • -,,Спазвам правилата за улично движение” празници • Ядро: Културни и национални ценности • -Конструиране на изречения по дадени думи • -,,Коледни вълнения” • Ядро: Подготовка за четене и писане • -,,Коледари” • -Графично репродуциране на фигури • -,,Новогодишни камбани” • Ядро: Възприемане на литературно • -,,Детска дискотека” произведение • -,,През прозореца”-Елисавета Багряна • -,,Северна приказка”-финландска приказка • -,,Дядо Коледа”-Ат. Цветков-стихотворение • -,,Пъстра сурвачка”-Г. Златина
 10. Ядро: Музика и игра • -Коледен танц • -Коледни песни • Ядро: Елементи на музикална изразителност • -Вокално-изпълнителски умения • Направление: Природен свят • Ядро: Растителен свят • Направление: КТБД • -,,Зелени и през зимата” • Ядро: Обработване и свързване на материали • Ядро: Естествена физическа среда и природни • -Играчки за елха явления • -Воденица • -,,Първи сняг” • -Елха • -,,Въздух, огън и вода” • Ядро: Грижи за себе си и дома • -,,Бяла зима” • -Празнична украса на занималнята • Направление: Изобразително изкуство • Ядро: Художествено възприемане • Направление: Игрова култура • -,,Сурвачка” • Ядро: Игрова среда • -Възприемане на художествени • -СРИ- сюжети от услугите и пътешествията произведения.Изложба • -СКИ –едър и среден материал • Ядро: Худ. пресъздаване • -СРИ по приказни сюжети и развлечения • -,,Нарисувано писмо” • -Елементи от СКИ в организацията на СРИ • -,,Зимна вечер” • Ядро: Фолклорни игри и пресъздаване • Ядро: Изобразително творчество • -Народни игри • -,,Гирлянди” • -Смислово обединени театрализирани етюди • -,,За коледната свещичка” • -,,Коледно дърво” • Направление: Музика • Ядро: Възприемане • -Зимни песни • Ядро: Възпроизвеждане • -Зимни песни • -Коледен концерт • -Развиване на метро-ритмичен усет
 11. Месец: Януари • Направление: Български език и литература • Направление: Математика • Ядро: Свързана реч • Ядро: Количествени отношения • -,,Моите празници”-описателен текст • -Класификация и сериация на предмети • -,,От моя дом до детската градина”-описателен текст • -Броене до 5, Числата до 5 • -,,Златна Мара и Арап Мара”-повествователен текст • Ядро: Измерване • -,,Снежни игри”-повествователен текст • -Измерване с мярка по широчина • -Етикетни изрази за вежливо поведение-диалог • Ядро: Пространствени отношения • -,,Болната Ани”-повествователен текст • -Ориентиране в пространството /ляво-дясно, горе- • -,,В лекарския кабинет”-диалог долу, пред-зад/ • Ядро: Речник • Ядро: Времеви отношения • -Етикетни изрази за вежливо поведение • -Времеви представи за вчера, днес и утре • Ядро: Граматически правилна реч • Ядро: Равнинни фигури и форми • -Конструиране на изречения по опорни думи и изрази • -Кръг, квадрат, триъгълник • -Сложни съставни изречения със съюзи • -Съгласуване на съществителни и прилагателни имена • Направление: Социален свят по род и число • Ядро: Общуване с околните и самоутвърждаване • -Кратко просто и просто разширено изречение • -,,Снежни игри” • Ядро: Възприемане на литератулно произведение • Ядро: Здравословна и социална среда • -,,Златна Мара и Арап Мара”-българска народна • -,,Кръстовище” приказка • -,,За да имам здрави зъбки” • -,,Стягайте шейните”-В.Паспалеева • -,,Кой ме лекува?” • -,,Зимна картина”-Иван Павлов- стихотворение • Ядро: Културни и национални ценности • Ядро: Пресъздаване на художествена литература за деца • -,,Моите празници” • -,,Стягайте шейните”-Заучаване наизуст
 12. Направление: Природен свят • Направление: Музика • Ядро: Животински свят” • Ядро: Възприемане • -,,Разходка в парка” • -Определяне характера на музикалното произведение • -,,Кой живее в джунглата?” • -Развиване на музикална памет • -,,Кой живее при ескимосите?” • -Народни песни • Ядро: Растителен свят • -Народни музикални инструменти • -,,Разходка в парка” • Ядро: Възпроизвеждане • -,,Зелен кът в стаята” • -Вокално-изпълнителски умения • -Развиване на мелодичен слух-МДИ,, Славейче”, ,,Музикално ехо” • Направление: Изобразително изкуство • -Развитие на метро-ритмичен усет • Ядро: Художествено пресъздаване • -Развитие на ладов усет • -,,Ледената къщичка” • Ядро: Музика и игра • -,,Зимна картина” • -Слухово-двигателна координация, вокално-изпълнителски умения • -,,Тя и той” • Ядро: Изобразително творчество • Направление: КТБД • -,,За студените зимни дни” • Ядро: Обработване и свързване на материали • Ядро: Художествено възприемане • -,,Папагал” • -,,Традиции и обичаи” • -,,Касичка за монети” • -,,Моделиране на битова кукла” • Ядро: Конструиране и моделиране • -Параван за настолен театър • Направление: Физическа култура • Ядро: Грижа за себе си и дома • Ядро: Естествено- приложна двигателна дейност • -Грижа се за моето цвете • -Лазене в коридор • -Търкаляне на топка • Направление: Игрова култура • -Бягане в коридор • Ядро: Игрова среда • -Противодействие • -СРИ-битово празнични сюжети • -Щафетни игри • -СРИ- битово-професионални сюжети • Ядро: Игрова двигателна дейност • -СКИ по модели играчки • -Игри със сняг • -Сюжети от здравеопазването и услугите • -Игри с противодействие и бягане в коридор • Ядро: Фолклорни игри и пресъздаване • -Занимателни игри и упражнения • -Театрализирани празнични етюди, народни игри • Ядро: Физическа дееспособност • -Нродни игри, съчетани с театрализирани етюди • -Развиване на бързина и точност • Ядро: Игрово артистично пресъздаване • -Развиване на сила и точност • -Сюжетни театрализирани етюди • -Театрализирани етюди
 13. Месец: Февруари Направление: Български език и литература • Ядро: Свързана реч • Направление: Математика • -,,Ден и нощ”- описателен текст • Ядро: Количествени отношения • -,,Наказаната лисица”-повествователен текст • -Групиране на предмети по два признака • -,,Сламка, въгленче и бобче”-Братя Грим- повествователен • -Класификация и сериация текст • -Групиране на предмети • - Приказка по картини-повествователен текст • Ядро: Измерване • Ядро: Граматически правилна реч • -Измерване по височина с 2 различни мерки • -Съобщителни и въпросителни изречения • Ядро: Пространствени отношения • -Съгласуване на числителни бройни и съществителни имена • -Пространствено ориентиране по род и число • Ядро: Равнинни фигури и форми • -Сегашно, минало и бъдеще време на глагола • -Кръг, квадрат, триъгълник • -Конструиране на изречения с предлози • Ядро: ЗКР • • Направление: Социален свят -Сричков анализ • • Ядро: Здравословен и социален свят Ядро: Подготовка за четене и пасане • • -,,Аз и моето тяло” -Графични упражнения- рисуване по пунктир • • -,,За да бъда здрав” -Прерисуване на фигури и оцветяване • • -,,Ако се загубя” -Графични упражнения • • Ядро: Културни и национални ценности Ядро: Възприемане на литературно произведение • • -,,Баба Марта иде” -,,Наказаната лисица”- приказка • -,,Левски”-ЦВ.Ангелов • -,,Мартенички”-Елисавета Багряна • Направление: Природен свят • Ядро: Пресъздаване на художествена литература за деца • Ядро: Животински свят • -,,Наказаната лисица”-подготовка за куклен театър • -,,Кой живее във водата?” • -Рибки в аквариум” • -,,Кой живее в пустинята?” • -,,Домашни птици” • Ядро: Растителен свят • -,,Кой живее в пустинята?” • Ядро: Естествена физическа среда и природни явления • -,,Ден и нощ”
 14. Направление: Изобразително изкуство • Ядро: Худ. възприемане • -,,На пързалката” • -,,В гората има телевизор” • Направление: Музика • -,,От нищо нещо” • Ядро: Елементи на музикална изразителност • -,,Любими приказки” • -Слухово-двигателна координация, вокално- • Ядро: Худ.пресъздаване изпълнителски умения • -,,Един неделен ден” • -Музикална драматизация • -,,Мъримър и Бъки” • Ядро: Музика и игра • -,,Любимци” • -Музикално-двигателни импровизации • -,,Вълшебно килимче” • Ядро: Възпроизвеждане • -Развиване на музикални заложби • Направление: Физическа култура • -Слухово-двигателна координация • Ядро: Естествено-приложна двигателна дейност • Ядро: Възприемане • -Равновесно ходене • -Музикална драматизация • -Строяване и престрояване • -Скачане от високо на ниско • Направление: КТБД • -Щафетни игри • Ядро: Конструиране и моделиране • Ядро: Игрова двигателна дейност • -,,Мост” • -Игри със скачане и равновесно ходене • Ядро: Обработване и свързване на материали • -Игри за равновесие и престрояване • -,,Риби” • -Игри със сняг • -,,Палма” • Ядро: Физическа дееспособност • -,,Мартенички” • -Строеви упражнения, Сила на горни крайници, Равновесие • Направление: Игрова култура • Ядро: Игрова среда • -Сюжети от транспорта и здравеопазването, бита и услугите • -СКИ-различен по големина материал • СКИ- работа с природни материали • -СРИ- транспорт, пътешествия, приказни сюжети • Ядро: Игрово артистично пресъздаване • -Театрализирани етюди и народни игри • -Тематични игрови упражнения • Ядро: Фолклорни игри и пресъздаване • -Театрализирани етюди и народни игри
 15. Месец: Март • Направление: Математика • Направление: Български език и литература • Ядро: Количествени отношения • Ядро: Свързана реч • -Числата от 1 до 5 • .-,,Да сме бели и червени, весели , засмени”- диалог • -Кодиране и декодиране • Ядро: ЗКР • -Сериация на обекти по широчина • -Сричков анализ • Ядро: Измерване • -Анализ на изречение • -Измерване с обемна мярка • -Фонемен анализ • Ядро: Равнинни фигури и форми • Ядро: Възприемане на литературно произведение • -Кодиране, сериация • -,,Мамо” П. Йорданова –стихотворение • -Геометрични фигури • -,,Човече” – Леда Милева • -Възприемане и заучаване на стихотворението ,,Пролет”- Дора Габе • Направление: Социален свят • Ядро: Речник • Ядро:Културни и национални ценности • -Думи с обобщено значение • -,,С обич за мама” • Ядро: Пресъздаване на худ. литература за деца • Ядро: Предметна среда • -,,Мамо” П. Йорданова • -,,Всички живеем на Земята” • Ядро: Подготовка за четене и писане • -,,Децата по света” • -Графични упражнения • -,,Да построим нов дом” • Ядро: Свързана реч • -,,Мода, мода” • -,,Предвестници на пролетта”- описателен текст • -,,Трите шапки”- П. Йорданова- описателен текст • Направление: Природен свят • Ядро: Животински свят • -,,Домашни животни” • -,,Птиците долитат” • Ядро: Естествена физическа среда и природни явления • -,,Пролет иде”, ,,Сезоните” • Ядро: Растителен свят • -,,Предвестници на пролетта”
 16. Направление: КТБД • Ядро: Обработване и свързване на материали • Направление: Изобразително изкуство • -,,Цветя за мама” • Ядро: Худ. пресъздаване • -,,Вкусна огърлица” • -,,Пижо и Пенда” • -,,Дреха за куклата” • -,,Баба Марта” • Ядро: Грижи за себе си и дома • Ядро: Изобр. Творчество • -,,Засаждане на семена” • -,,Цветя за мама” • -,,Подарък за мама” • Направление: Игрова култура • -,,Можете ли като нас?” • Ядро: Игрова среда • -,,На екскурзия” • -СРИ- Битови и празнични сюжети • Ядро: Худ. възприемане • -СКИ- дребни и природни материали • -,,Пролетна картина” • -СРИ- услуги и пътешествия • -,,Деца и възрастни” • -СКИ- групово конструиране /2-3 деца/ • -СРИ- услуги, строителство • Направление: Физическа култура • Ядро: Игрово-артистично пресъздаване • Ядро: Естествено-приложна двигателна • -Театрализирани етюди дейност • -Игрови упражнения • -Строеви упражнения • -Тематични игрови упражнения • -Катерене по стълба • -Равновесно ходене с разминаване • -Скачане от високо на ниско • -Щафетни игри • Ядро: Игрова двигателна дейност • -Игри за катерене и престрояване • -Игри с престрояване и равновесно ходене • Ядро: Физическа дееспособност • -Развиване на равновесие и координираност • -Развиване на равновесие и ловкост • -Занимателни игри и упражнения
 17. Месец: Април • Направление:Български език и литература • Направление: Природен свят • Ядро: Свързана реч • Ядро: Животински свят • -,,В магазин ,,Детска мода”-повествователен текст • -,,Кой живее в тревата?” • -,,Великден в моето семейство”-повествователен текст • -,,На реката”Растителен свят • -,,Зеленчуци”-повеств. текст • -,,Пролетни дървета”-,,На пазара” • -,,Не правете като тях”-разговор • -,,Пролетна салата” • Ядро: Граматически правилна реч • Ядро: Естествена физическа среда и природни явления • -Конструиране на изречения • -,,Дъга в небето” • Ядро: ЗКР • НаправлениеИзобразително изкуство • -Фонемен анализ • Ядро: Художествено възприемане • Ядро: Подготовка за четене и писане • -,,Превозни средства” • -Графични упражнения • -,,Домашни животни” • Ядро: Възприемане на литературно произведение • -,,Любими герои от приказки” -,,Великденче”-В.Паспалеева • -,,Слънчо ни погали” • Ядро: Пресъздаване на художествена литература за деца • -,,Великденски вълнения” • -,,Зеленчуци”- Т. Касабова подготовка за драматизация • -Възприемане на произведения на народното творчество • Направление:Математика • Ядро: Художествено пресъздаване • Ядро: Количествени отношения • ,,Чиста и красива улица” • -Групиране и нареждане на предмети по форма и по • Ядро: Изобразително творчество големина • Изобразителна дейност по собствен замисъл • -Цяло и част от него-Нареждане на предмети до 5 на брой • Направление: Музика • -Моделиране-Числата от 1 до 5 • Ядро: Възприемане • Ядро: Пространствени отношения • -Инструментална музика- • - Ориентиране в равнина • Народни музикални инструменти • Ядро: Равнинни фигури и форми • -Народен обичай,,Лазаруване” • -Кръг, квадрат, триъгълник • Ядро:Възпроизвеждане • Направление: Социален свят • -Неравноделен разме • Ядро: Предметна среда • р-Слухово-гласова координация • -,,Вълшебствата на цирка” • -,,Великден” • -,,Реклама, реклама “ • -Слухово-двигателна координация • Ядро: Културни и национални ценности • Ядро: Музика и игра • -,,Имен ден” • -Равноделен и неравноделен размер • -,,Великден”
 18. Направление: Физическа култура • Направление: Игрова култура • Ядро: Естествено-приложна двигателна • Ядро: Игрова среда дейност • -СРИ- улуги, битово-празнични сюжети • -Странично подскочно бягане • -СКИ- дребен и среден материал, плат , • -Търкаляне на топка хартия • -Бягане с разминаване • Ядро: Игрово-артистично пресъздаване • -Хвърляне на топка в цел • -Театрализирани етюди, Игрови • -Щафетни игри упражнения • Ядро:Игрова двигателна дейност • -Игри с търкаляне на топка и със скачане • -Игри с търкаляне на топка и бягане • -Занимателни игри и упражнения • Ядро: Физическа дееспособност • -Развиване на точност и координираност • -Развиване на равновесие и точност • Направление: КТБД • Ядро:Грижа за себе си и дома • -,,Да подредим нашата занималня” • -,,Великденски яйца” • Ядро: Обработване и свързване на материали • -,,Поставка за яйца” • -,,Магически жезъл” • -,,Насекоми”
 19. Месец: Май • Направление: Български език и литература • Ядро: Свързана реч • -,,Весела история с пингвини” • Направление: Математика • - повествователен текст • Ядро: Количествени отношения • -,,Лястовица и врабче”- повествователен текст • -Количествено равенство и неравенство • -,,Вълшебно изворче”- разговор за книгата • -Числата от 1 до 5 • -,,Моето и твоето лято”- диалог • Ядро: Измерване • Ядро: Граматически правилна реч • Измерване с обемна мярка • -Сложни съставни изречения • Ядро: Пространствени отношения • Ядро: ЗКР • -Ориентиране в тримерното пространство • -Смисло-различителна роля на звуковете в думите- • -Геометрични фигури Фонемен анализ • Ядро: Равнинни фигури и форми • -Смисло-различителната роля на звуковете чрез • Кръг, квадрат, триъгълник прибавяне на звук • Направление: Социален свят • -Сричков анализ • Ядро: Общуване с околните и самоутвърждаване • -Фонемен анализ • -,,Какъв искам да стана?” • Ядро: Подготовка за четене и писане • -,,Ваканция” • -Графични упражнения • Ядро: Предметна среда • Ядро: Възприемане на литературно произведение • ,,Празник на книгата” • -,,Лястовица и врабче”- народна приказка • Ядро: Културни и национални ценности • -,,Чудната врата” – В.Ханчев • ,,Моят празник” • Ядро: Пресъздаване на худ. литература за деца • Направление: Природен свят • -,,Лястовица и врабче” • Ядро: Животински свят • -,,Чудната врата”- В. Ханчев • -,,Пролет • ”-,,Морето ни очаква” • -,,Има ли такива животни?” • -,,Сезоните” • Ядро: Растителен свят • -,,Пролет” • -,,Сезоните”
 20. Направление: Изобразително изкуство • Направление: Музика • Ядро: Худ. възприемане • Ядро: Възпроизвеждане • -,,Пъстър свят”-,,За театър на маса” • -Вокално-изпълнителски умения • -,,Гледам и рисувам” • -Изграждане на хоров ансамбъл • -,,Слушам музика и рисувам” • -Подготовка за първи юни • -,,За изложба” • -Песни за лятото • -,,Нашата изложба” • -Първи юни • -,,Детски празник” • Ядро: Елементи на музикална изразителност • Ядро: Худ. пресъздаване • -Развитие на динамичен слух • -,,За украса • Ядро: Музика и игра • Ядро: Изобразително творчество • -Народни песни и хора • -,,За украса” • Направление: КТБД • -,,Декори за театър на маса” • Ядро: Грижи за себе си и дома • Направление: Физическа култура • -Засаждане разсад на цветя • Ядро: Естествено-приложни упражнения • -Грижи за книжките • -Скачане на височина от място • Ядро: Конструиране и моделиране • -Скачане на един крак-Хвърляне на топка • -Кукли за театър • -Спортен празник • -Петрушки • Ядро: Физическа дееспособност • Ядро: Обработване и свързване на материали • -Развиване сила на горни и долни крайници • -Домино • -Контрол и оценка на двигателните качества • Направление: Игрова култура • Ядро: Игрова двигателна дейност • Ядро: Игрова среда • -Игри със скачане и преодоляване на препятствия • -СРИ- битово-професионалнисюжети • -Занимателни игри и упражнения • -СКИ- различни подръчни материали и заготовки • -Игри с ходене и бягане • Ядро: Игрово-артистично пресъздаване • -Театрализирани етюди • -Игрови упражнения
Publicité