Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Kỹ năng bán hàng Online hiệu quả

1 087 vues

Publié le

Download: http://bit.ly/2IwHh9Z
Bán hàng online đang trở thành xu thế và là yếu tố thành công của các doanh nghiệp và các bạn trẻ muốn tự kinh doanh.
Các bạn tham khảo các bước kinh doanh Online hiệu quả nhé ^_^ :D :)
http://www.kynangbanhang.com.vn/
Đăng ký học nghề Sale & Marketing miễn phí (dành cho thanh niên có hoàn cảnh khó khăn): Liên hệ: 0966 910 497
Email: ha.dinh@reach.org.vn
http://reach.org.vn/vi-VN/TUYEN-SINH/Lop-hoc/Lop-hoc.htm

Publié dans : Ventes
 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

Kỹ năng bán hàng Online hiệu quả

 1. 1. INCIP Đây là câu hỏi rất nhiều bạn trẻ cũng như các doanh nghiệp đang đi tìm lời giải đáp. Trong chuyên mục về Kỹ năng bán hàng, INCIP xin chia sẻ với các bạn những yếu tố mang tính quyết định đến hiệu quả của việc kinh doanh online hiện nay.
 2. 2. Làm thế nào để Kinh Doanh Online hiệu quả Nắm rõ các quy luật Kinh doanh Online 11 Nắm rõ các công cụ Kinh doanh Online 22 33 Xây dựng chiến lược kinh doanh hợp lý 44 Hoạch định nhân Sự Marketing Online 55 Kiểm soát toàn bộ hoạt động kinh doanh online
 3. 3. Nắm rõ các quy luật Kinh doanh Online  Nghĩa là b n choạ  7 ph n ầ và b n nh n đ c ạ ậ ượ 3 ph nầ • Cộng đồng • Giá rẻ • Chuyên môn hóa •    B n : Đ u tiên là làm b n cùng nhauạ ầ ạ •    Bàn : Bàn v  các v n đ  cu c s ng, ề ấ ề ộ ố công vi c kinh doanhệ •    Bán : Bán s n ph m cho nhau, khi ả ẩ b n đã xây d ng n n t ng tin t ng.ạ ự ề ả ưở Q uy lu t: 3-7  ậ  Q uy lu t 3C ậ Quy lu t 3B  ậ quy lu t: 3-7 ậ
 4. 4. Nắm rõ các công cụ Kinh doanh Online WEBSITE/ LANDING PAGE Email Marketing SEM Social Media Đây là nền tảng của của các doanh nghiệp kinh doanh online  Bằng SEO + PPC  SEO đưa website lên top 10 của các công cụ tìm kiếm bao gồm cả google. Trong đó SEO là công cụ cực kỳ quan trọng giúp bạn tìm ra khách hàng hiệu quả với những chi phí thấp nhất.
 5. 5. Tiêu đề 1 Tiêu đề 3Tiêu đề 2 Website/ Landing page
 6. 6. Social Media  Thay th  b ng văn b n ế ằ ả c a b n.ủ ạ  Thay th  b ng văn b n ế ằ ả c a b n.ủ ạ  Thay th  b ng văn b n ế ằ ả c a b n.ủ ạ
 7. 7. Email Marketing
 8. 8. SEM
 9. 9. Chiến lược kinh doanh online như một kim chỉ nam giúp cho bạn định hướng bạn đang cần cái gì? Làm gì và muốn đạt mục tiêu nào? Do đó, việc thiếu chiến lược kinh doanh chẳng khác nào bạn đi trong bóng đêm và chẳng biết mình đi đâu và về đâu? Bạn sẽ không thể kinh doanh online hiệu quả nếu bạn thiếu một chiến lược kinh doanh có định hướng rõ ràng, chiến lược phải được xác lập trên những mục tiêu cụ thể cho từng giai đoạn với một cách linh động thích ứng cho từng hoàn cảnh. Xây dựng chiến lược kinh doanh hợp lý
 10. 10. HOẠCH ĐỊNH NHÂN SỰ MARKETING
 11. 11.  Kiểm soát toàn bộ hoạt động  kinh doanh online
 12. 12. 0966 910 497 Ha.dinh@reach.org.vn LEARN MORELEARN MORE CONTACT USCONTACT US 04.3762.399504.3762.3995 Đăng ký học nghề Miễn phí
 13. 13. Topic - Calibri 44 Details - Calibri 33
 14. 14. HO T Đ NG C A REACHẠ Ộ Ủ T v n, h ng nghi p, đào t o và gi i thi uư ấ ướ ệ ạ ớ ệ vi c làmệ mi n phíễ cho thanh niên có hoàn c nhả khó khăn t i Vi t Nam.ạ ệ Nghi p v bàn – bar (F&B)ệ ụ Thi t k web và đ h a (WGD)ế ế ồ ọ V móng ngh thu t, (Nail art)ẽ ệ ậ Bán hàng và Marketing (S&M). Làm tóc (dành cho h c viên n )ọ ữ
 15. 15. 16
 16. 16. THIẾT KẾ WEB VÀ ĐỒ HỌA (15 tuần) 17 • C n cho m i lĩnh v c.ầ ọ ự • C n có óc th m m vàầ ẩ ỹ kh năng t duy, sángả ư t o t t.ạ ố • Kiên trì, t mỉ ỉ
 17. 17. 18 THIẾT KẾ WEB VÀ ĐỒ HỌA • Thi t k , ch nh s aế ế ỉ ử nh, banner, in n,ả ấ qu ng cáo…ả • Thi t k , l p trình giaoế ế ậ di n websiteệ • Photoshop, Illustrator, CS, HTML…
 18. 18. • Pha ch nhi u lo i đ u ng ngon và đ p m t.ế ề ạ ồ ố ẹ ắ • Chu n b bàn ăn và ph c v khách ăn.ẩ ị ụ ụ • Làm vi c theo ca. Giao ti p nhi u ng iệ ế ề ườ • Nhi u c h i công vi c và thăng ti nề ơ ộ ệ ế LỚP BÀN – BAR (14 tuần) 19
 19. 19. 20 LỚP BÀN – BAR (14 tuần) • G p khăn, bày bàn, ph c vấ ụ ụ bàn, ph c v ti cụ ụ ệ • Ph c v r u, pha chụ ụ ượ ế cocktail, moctail • Đ u ng không c n.ồ ố ồ • Ngh thu t giao ti p v iệ ậ ế ớ khách hàng trong môi tr ng nhà hàng, kháchườ s nạ
 20. 20. LỚP NGHIỆP VỤ BÁN HÀNG VÀ MARKETING (14 Tuần) 21 - Bán hàng t i các siêu th , shop,ạ ị các th ng hi u l n….ươ ệ ớ - Năng đ ng, giao ti p v i nhi uộ ế ớ ề ng i.ườ - Có s c c nh tranh cao.ứ ạ - N u làm t t thu nh p có thế ố ậ ể r t caoấ
 21. 21. • Quy trình bán hàng t ng quanổ • K năng giao ti pỹ ế • K năng bánỹ hàng l u đ ng vàư ộ c đ nhố ị • Marketing 22 LỚP NGHIỆP VỤ BÁN HÀNG VÀ MARKETING (14 Tuần)
 22. 22. VẼ MÓNG NGHỆ THUẬT (13 Tuần) 23 - Chăm sóc móng tay, chân. - V móng ngh thu t nhi uẽ ệ ậ ề ki u.ể - Đính đá, g n móng giắ ả - Đ p gelắ
 23. 23. 24 - Th nail t i các salonợ ạ - T m c a hàng nailự ở ử - D y ngh n u có tayạ ề ế ngh t tề ố - Thu nh p kháậ - Công vi c không v tệ ấ vả VẼ MÓNG NGHỆ THUẬT (13 Tuần)
 24. 24. LỚP LÀM TÓC (15 tuần) 25 - Th ph , th chínhợ ụ ợ t i các salon l nạ ớ - T m c a hàng riêngự ở ử - Thu nh p cao khi cóậ tay ngh t tề ố - Không v t v , khôngấ ả ph i đi l i nhi uả ạ ề - Giao ti p nhi u v iế ề ớ khách hàng
 25. 25. 26 - K thu t ph n ph : g i, s y, mát xa m tỹ ậ ầ ụ ộ ấ ặ - K thu t c t 9 ki u đ u c b nỹ ậ ắ ể ầ ơ ả - Ngôi sao màu, k thu t nhu m, u n, ép th i trangỹ ậ ộ ố ờ LỚP LÀM TÓC (15 tuần)
 26. 26. 27 - K thu t ph n ph : g i, s y, mát xa m tỹ ậ ầ ụ ộ ấ ặ - K thu t c t 9 ki u đ u c b nỹ ậ ắ ể ầ ơ ả - Ngôi sao màu, k thu t nhu m, u n, ép th i trangỹ ậ ộ ố ờ LỚP LÀM TÓC (15 tuần)
 27. 27. ĐÀO TẠO TIẾNG ANH (xuyên suốt khóa học) 28 - Ti ng Anhế giao ti p cế ơ b n vàả chuyên ngành (FB, SM, WGD) - Tình nguy nệ viên n cướ ngoài
 28. 28. ĐÀO TẠO KỸ NĂNG SỐNG (3 ngày) 29 6 k năng giúp nh nỹ ậ bi t giá tr b n thân,ế ị ả xây d ng m c tiêu, kự ụ ế ho ch cho t ng laiạ ươ và hòa nh p v i m iậ ớ ọ ng iườ
 29. 29. 30
 30. 30. HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA 31
 31. 31. 32
 32. 32. HỌC VIÊN TẠI NƠI LÀM VIỆC
 33. 33. HỌC VIÊN TẠI NƠI LÀM VIỆC
 34. 34. HỌC VIÊN TẠI NƠI LÀM VIỆC
 35. 35. HỌC VIÊN TẠI NƠI LÀM VIỆC
 36. 36. 0966 910 497 Ha.dinh@reach.org.vn LEARN MORELEARN MORE CONTACT USCONTACT US 04.3762.399504.3762.3995 Đăng ký học nghề Miễn phí

×