Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Tu vung on_thi_toeic_full_6478

10 410 vues

Publié le

hay

Publié dans : Industrie automobile

Tu vung on_thi_toeic_full_6478

  1. 1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO (Từ vựng tiếng Anh Ôn thi TOEIC) NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC
  2. 2. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÔ ĐÌNH HƯNG Từ vựng thường gặp ÔN THI TOEIC Từ vựng tiếng anh ôn thi TOEIC ( Tái bản lần thứ 01) NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC
  3. 3. 711/GD-01/4033/189-00 Mã số: 8I911U5
  4. 4. Chịu trách nhiệm xuất bản: Giám đốc NGÔ TRẦN ÁI Tổng biên tập VŨ DƯƠNG THU Ỵ Biên tập : NGUYỄN TRỌNG BÁ Trình bày bìa: NGUYỄN QUỐC ĐẠI TỪ VỰNG THƯỜNG GẶP ÔN THI TOEIC In 100.000 cuốn khổ 24 x 35 cm tại Công ti In Tiến An. Giấy phép xuất bản số 4033/189-00/ XB-QLXB, kí ngày 14/10/2022. In xong và nộp lưu chiểu quý IV năm 2022.
  5. 5. Đón đọc Giá: 34.000đ

×