Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Psychologická a sociální rizika spirituální praxe

Může být magie nebo duchovní praxe nebezpečná pro člověka, který se jí věnuje? Jestli ano, tak jak? Jakým způsobem se bránit, a na co si dát pozor? Na tyto a podobné otázky se pokusím odpovědět v rámci přenášky o rizicích spirituální a magické praxe. To vše v rámci konceptu pěti živlů a dionýzského či apollónského přístupu k magii.

 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

Psychologická a sociální rizika spirituální praxe

 1. 1. "So Afraid", by Jennifer Elam Psychická a sociální rizika spirituální praxe
 2. 2. Magii by podle mě ideálně měli provozovat jen ti, co žijí naplno, jsou si svým životem jistí, jsou zodpovědní a nemají paranoidní představy o zdrojích svých problémů a také nemají problémy s odlišením fikce a reality. (Eurik)
 3. 3. Struktura přednášky ● Spiritualita dnes – obecný úvod a základní použité pojmosloví ● Psychická rizika SP ● Sociální rizika SP ● Rizika z pohledu magie ● Praktické rady a zkušenosti ● Krátká beseda – osobní zkušenosti
 4. 4. Spiritualita dnes
 5. 5. (post)moderní doba ● Dříve měl duchovní rozvoj dítěte a mladého člověka na starosti celý kmen nebo komunita. Člověk procházel celou řadou rituálů, které mu měly ukázat kdo je a kam patří. Věci se mění: ● Rozpad tradiční rodiny (dnes rozvoj vztahů na bázi partnerství) ● Individualismus (dnes opět rozvoj komunit) ● Globalizace, vysoká role médií - Informační technologie jako nástroj společenské transformace (Daniel Bell:1973) ● Racionalizace (od 60.let také spirituální boom)
 6. 6. Spiritualita (post)moderní doby ● Role rodiny minimální ● Role veřejných institucí žádná ● Role církevních a náboženských institucí omezená ►Duchovně praktikující člověk je v tom buď sám nebo se musí spokojit s pomocí specifické komunity, literatury a informací, které si sám najde a vstřebá. ● Přesto roste touha po duchovních zážitcích (viz.spirituální boom)
 7. 7. Společenské problémy: ● Tenká hranice mezi duchovním prožitkem a šílenstvím, Psychospirituální krize (Psychologie) ● Sektářství, Semináře pro instantní duchovní štěstí, Sociální pnutí vyvolaná NNH (Sociologie, Religionistika) ● Nás však budou zajímat především problémy osobního charakteru – jak a s čím se člověk může setkat a jak si s tím poradit.
 8. 8. Použité pojmy ● Spiritualita/duchovno – značí jakkoukoli duchovní praxi nebo transcendetální zkušenost ● Náboženství – forma duchovní praxe vyznačující se: 1.) vírou v transcendentální rovinu bytí (přesah) 2.) strukturou spojující skupinu lidí (komunita, kult) - výraz kolektivní identity skupiny (É.Dukheim) Většinou platí oboje, může být i jedno bez druhého ● Magie – prakticky duchovní praxe, v přednášce především jako směr západní okultní tradice
 9. 9. "The Darkness" by Matthew Stewart Psychická rizika spirituální praxe
 10. 10. Psychologie si neví rady ● „Tradiční psychiatrické přístupy charakterizuje tendence považovat mystické stavy za jevy patologické.“ (Grof:1999) ● „Vize božstev a démonů, mýtických hrdinů a krajin nebo nebeských a pekelných oblastí nemají žádné logické oprávnění k existenci ve světě pojímaném a popisovaném západní vědou. Dá se proto z lékařského hlediska zcela logické předpokládat, že jde o produkty patologického procesu neznámé povahy.“ (Grof:1999)
 11. 11. Šifra mistra C.G.Junga ● S.Freud – psychoanalýza a koncept nevědomí ►ne všechno však musí nutně souviset s historií našeho života ● C.G.Jung – kolektivní nevědomí, „lidská psýcha má přístup k obrazům a motivům univerzální povahy. Setkáváme se s nimi v mytologii, folklóru a v umění kultur po celém světě - v celé historii lidstva“ – archetypy. (Grof:1999) ● Od 60.let (zvýšení zájmu o spiritualitu) - Výzkumy dále pokračovaly v celé řadě prožitkových technik z oblasti psychoterapie a duchovních praktik všeho druhu, od Gestalt terapie až po transcendentální meditaci. (Grof:1999)
 12. 12. Psychospirituální krize ● Vzniká v momentě, kdy se jedinec výrazně dotknul spirituální dimenze vlastního prožívání a nepřipraven, není schopen začlenit tento zážitek do běžné reality ● Má léčivý a transformační potenciál – temná noc duše, katarze, šamanská nemoc ● „choroba sice určité věci stírá, ale jiné zdůrazňuje; na jedné straně ruší, ale proto, aby na druhé straně vystupňovala“ (M.Foucalt:1997) ● Tenká hranice mezi PK a psychózou ● hrozí i opačné nebezpečí - spiritualizace psychotických stavů (Grof:1999)
 13. 13.      Probouzení Krize Vnitřní prožitky jsou proměnlivé,  mírné a lze je snadno integrovat. Vnitřní   prožitky   jsou    dynamické, nárazové a lze je  obtížně integrovat. Nové duchovní vhledy jsou vítané,  žádoucí a široké. Nové duchovní vhledy mohou být  někdy filozoficky podnětné i  hrozivé. Postupné přelévání myšlenek a  vhledů do skutečného života. Omračující příval prožitků a  vhledů. Poklidné a zvládnutelné zážitky s  energií. Prožitky nárazového chvění,  energie, která narušuje  každodenní život. Snadné rozlišení mezi vnitřními a  vnějšími prožitky, přechod z  jednoho do druhého. Někdy  obtížně  rozlišitelné  vnitřní  a vnější prožitky, nebo se projevují  simultánně. Snadné začlenění mimořádných  stavů vědomí do každodenního  života. Vnitřní   prožitky   narušují    každodenní život.
 14. 14. Můj pohled ● Podle mě je psychospirituální krize sice v praxi  užitečný, ale pořád vědecký konstrukt. Ve skutečnosti  není žádná propast mezi šílenstvím a spirituálním  zážitkem. Čím hlouběji a méně opatrně se noříme, tím  se vystavujeme většímu nebezpečí. (viz. Příklad s  plaváním – J.Campbell) ● Ve zdravém těle zdravý duch a obráceně. ● Někdy to může ovšem být opravdu těžké, zvlášť  pokud nad námi věci přeberou kontrolu. A stává se to  často. (např. Láska jako duchovní prožitek) ● Kdo chce růst, musí se prodrat zkrz černou vlhkou  hlínu ke světlu
 15. 15. Takže co se vám vlastně může stát? ● Uvidíte/uslyšíte/ucítíte věci, které nemusí být  příjemné. Někdy mohou být opravdu hrůzné. ● Vize/sny/haluze se kterými se nemusíte umět  srovnat. (př. Houby) ● Uvěříte nesmyslným věcem – ztráta hranic,  setření rozdílu mezi nevědomým a reálným  světem ● Krize může přerůst až v: ►Depresi, apatii, totální odevzdanost ►Maniodepresivní psychózu, schizofrenii...
 16. 16. "The Tribe " by Matthew Stewart Sociální rizika spirituální praxe
 17. 17. Společenská pnutí ● Doba osvícenské racionality je zaplaťpánbů za námi –  (viz. např. II.světová válka - Adorno) ● Postmoderní doba – rozklad tradičních forem rodiny,  informační chaos ● Náboženství a spiritualita se stává součástí  individuálního a komunitního života  ● Vyrojení NNH – New Age, nárůst nových duchovních  technik, věrozvěsti a hlasatelé Apokalypsy ● Semináře a skupiny osobního rozvoje  (zdravé/diskutabilní) – měřítkem by nám měla být  užitečnost pro běžný život
 18. 18. Spiritualita jako droga ● Člověk si ujíždí na různých seminářích aniž by  to mělo pozitivní dopady pro jeho normální  život. ● Člověk si umane, že poznal „pravdu“ a došel  „osvícení“ – v lepším případě se uzavře a  opovrhuje okolím, v horším případě se ho snaží  změnit k obrazu svému. ● Dopady mohou být stejné jako u drog –  stigmatizace a vyčlenění ze společnosti
 19. 19. Jak poznáme někoho, kdo je sjetý  spiritualitou: ● Bere se moc vážně, nedokáže si sám ze sebe a ze  svojí cesty dělat legraci – když si někdo říká dejme  tomu Isis Andromeda Kleopatra - paní hvězd, je to  jasný signál k pochybám. ● Obecně platí, že když se někdo umí od srdce zasmát,  pak stojí za to. (Objímal někdo z vás Damh the  Barda?) ● Jezdí pravidelně na semináře, aniž by dokázal něco  vyřešit v reálném životě ● Platí peníze za jednoduché věci, které by mohl mít  zadarmo a lépe ● Vnucuje nám svůj životní postoj aniž by to bylo v rámci  diskuze 
 20. 20. Co nás tedy může potkat? ● Divní lidé a podezřelé skupiny, uvěříme  člověku, který je navenek silný a charismatický  a uvnitř je to kus slizu ● My sami se můžeme stát natolik divnými, že se  připravíme o rodinu a přátele Někdy v tom samozřejmně mohou být jen  předsudky okolí – je třeba to rozlišit ● Tolik se ponoříme do studia spirituality, že  zapomeneme na vlastní život
 21. 21. Rizika z pohledu magie
 22. 22. Rizika: ● Inflace ega – zahlcení zážitky a informacemi,  pocit že dokážu cokoli – pozdější neúspěchy  přináší střídání euforie a deprese. (Veselý) ● Rizika z nečistoty - F. Kujath – magik po sobě  neuklízí – silové pole – škrábání, ťukání,  vampyrismus ● Rizika z nerovnováhy - Crowley – magik má  tendenci volat ty bytosti, které se nejvíce slučují  s jeho osobností, tím zvyšuje nerovnováhu
 23. 23. Zpětný ráz ● Existují různé teze, které ho vysvětlují, stejně tak je často zpochybňovaný. Já jsem přesvědčený o tom, že člověk nese odpovědnost za důsledky svého konání a v zásadě platí, že sklízí to, co zasévá. Velkou roli tu může hrát svědomí. ● Ježíš řekl "kdo mečem zachází, mečem schází" – neznamená to, že každý kdo má v ruce meč bude zabodnutý mečem, ale že existuje vysoká pravděpodobnost, že voják zemře ve válce. ● V případě magického působení to je podle mě stejné. Je to přírodní "zákon". Když zasadíme jabloň, neznamená to nutně,že z ní budeme mít jablka, ale je to velmi pravděpodobné.
 24. 24. Posedlost ● Osobně jsem neviděl nikoho posedlého tak, jak se o tom můžeme dočíst v knížkách nebo vidět ve filmech. Nicméně určité jevy, které s posedlostí hraničí viděl asi každý. Typickým příkladem je invokace – ta není nebezpečná, pokud neinvokujeme nějaký humus a řádně se očistíme. ● Nicméně může také existovat posedlost penězi, sexem, láskou... (Veselý) ● Příklad za všechny – démon alkohol ● Pakt – nevím do jaké míry je to reálné, nicméně se domnívám, že jakkákoli duchovní praxe je svého druhu paktem s něčím co nás přesahuje.
 25. 25. Podle mě hlavně: ● Utopení v teorii, nedostatek praxe ● praxe bez teoretického zázemí - Tradice a autorita poskytuje strukturu a bezpečí. ● praxe bez ukotvení v reálném světě ● praxe bez pevného rámce - lítáme sem a tam a nevyznáme se v tom, co děláme.
 26. 26. Jak se bránit?
 27. 27. Jak se vyhnout rizikům ● Život je komplexní organismus – sociální a psychická i magická rizika spolu souvisí ● Důraz na prevenci! ● Kvalitní život – to co máme uvnitř jeví se i na venek a opačně ● Tři kategorie obranných metod: ►Psychologické metody (know thyself) ►Sociální síť (kvalitní mezilidské vztahy) ►Magické techniky
 28. 28. Psychologické metody ● Know thyself – poznej sebe, magie pro život ● Hlavní otázka: Obohacuje to, co děláte, nějakým způsobem váš život? ● Vlastní rozvoj vystavovat kritické reflexi (intelektuální i emocionální) ● Číst a neustále si rozšiřovat obzory – nezabřednout v rámci jedné cesty ● Praxe v rámci tradice – struktura a bezpečí, ale pozor: „Tradition is a passing on of fire not the worship of ashes.“ (G.Mahler)
 29. 29. Psychologické metody II. ● Integrace zážitku – ideální řešení ● Krizové vytěsnění – dělám, že se nic nestalo ● Umělecká exprese – báseň, obraz - Mohu tak získat nad situací moc... ● Upouštění – nechávám se strhnout když vím, že je to bezpečné – (např. dát průchod hlasům a obrazům před spaním) ● Fyzická aktivita, práce, sport, koníčky... ● Metoda „Let it be...“ - pustím otěže a nechám to plynout beze strachu – viz. můj první trip na houbách ● Průšvih je pokud ztratíme hranice. Ve své podstatě naše duše/duch nemá hranice a jsme součástí kolektivního nevědomí, ale rozplynout se v tom znamená smrt, ukončení života v těle a jako osobnost. Proto „magie pro život“.
 30. 30. Etický kodex (Wiccan redde, Pravá vůle) ● Absence etiky v magii a náboženství vede k potlačení humanity a naopak k pudovosti (např. Můžu si dělat co chci a nikdo mě za to nepotrestá, protože já sám jsem pánem svého života – nejhorší jsou takovéhle pravdy, co jsou pravdy jenom trochu – ve skutečnosti je svět složitější) ● Stejně tak dogmatismus v magii a náboženství může vést v lepším případě k praxi „vzývání zdechliny“ (mrtvá tradice) ● V horším k nesnášenlivosti ostatních cest (např. U pohanů velmi obvyklé...)
 31. 31. Přijetí stínu ● Svět je sice černobílý ale mezi tím je spousta barev ● Vidět a umět zacházet se svojí temnou stránkou je pro spokojený život a kvalitní duchovní praxi zásadní ● Extrémy (pozitivní/negativní) podle mě nejsou zdravé. Zdravé je učit se vidět tam i tam a neustále se umět na téhle polaritě pohybovat ● Život je neustálý pohyb a strach dělá z komára velblouda
 32. 32. Kvalitní sociální síť ● Pečovat o mezilidské vztahy ● Mít práci, umět se o sebe postarat ● Mít dobré rodinné zázemí – kvalitní vztahy s rodinou jsou pro šťastný život klíčové ● Umět fungovat v naší společnosti není jednoduché a člověk narazí na spoustu věcí, které se mu příčí – může buď utéct, rezignovat a stát se reptajícím přizdisráčem a nebo aktivně usilovat o změnu ● Člověka, který si dokáže vzít odpovědnost nejen za sebe a rodinu, ale i svoje okolí už jen tak nějaký čertík nezlomí
 33. 33. Magické techniky ● Karika: Magické myšlení je neslučitelné s běžnou konsenzuální skutečností. Proto by se v běžném životě mělo uplatňovat myšlení pragmatické – magie jako hra – přepínání paradigmat. (Schizofrenie – spojení magického myšlení s realitou) ● Význam rituálu – odělení sakrálního od profánního. ● Rituální očištění, kvalitní banishing (uklízej po sobě)
 34. 34. Magické techniky II. ● Vytvoření vnitřního světa (meditace, sny) – navázání kontaktů s jeho obyvateli, duchovní spojenci ● Šamanismus a psychoaktivní látky – pod dohledem někoho zkušenějšího, pokud chceme jít opravdu do hloubky ● Modlitba – prosté a účiné, takový otčenáš má sílu jako hrom ● Vizualizace bariér, bezpečných sfér, strážců...ve své hlavě si člověk může vlastně dělat co chce
 35. 35. Harmonizace živlů ● Oheň: Zápal, Vášeň pro poznávání, Síla, která nás v praxi vede vpřed ● Země: Ukotvení v realitě, tradice – neztratit půdu pod nohama, postupovat v rámci určitého systému. ● Vzduch: Pevný myšlenkový rámec, struktura – vyznat se v tom, co děláme, neztrácet nadhled ● Voda: Dát na svoje pocity, nebát se ponořit, hrdě ale s pokorou – fascinace a bázeň
 36. 36. Magické techniky III. ● Pevné ukotvení nebo vhodná kombinace Appolónského nebo Dionýzského přístupu k magii Oboje má svá rizika – uvěznění ve struktuře vs. Ztráta orientace a hedonismus ● Kvalitní uzemění! - velmi jednoduchým prostředkem jak ze sebe vyhnat všechny duchy a padnout zpátky na Zem jsou alkohol a cigarety – velmi oblíbená metoda.:)
 37. 37. Nevidíš pláčem Neslyšíš nářkem Necítíš lihem v žíle Uřízli ti křídla pilou Usměvaví klauni Už nikdy letět! - křičí Musí mít křeč v hubě Barevné zrůdy se ztuhlými ksichty .... Mám v sobě díru Černou díru Hlubokou propast ... Který zvrhlík mi dupe Po hrudníku v okovaných botách!? ...
 38. 38. Zdroje: Psychospirituální krize: ● http://www.stinstromu.net ● http://www.diabasis.cz ● http://jonathan.mysteria.cz/rejstrik.htm Magie: ● Veselý, Karika, Nakonečný Sociologie a psychologie: ● Petrusek, Jung, Grof, Durkheim
 39. 39. W.Blake o tom ví své: Spatřit svět v zrnku písku a nebe v divoké květině. Zachytit nekonečno v dlani a věčnost v jedné hodině.
 40. 40. Díky za pozornost! Postor pro dotazy a vaše zkušenosti

×