Ô nhiễm môi trường đất do chất thải công nghiệp và đô thị tại Việt Nam

Ô nhiễm môi trường đất do chất thải công nghiệp và đô thị tại Việt Nam
2
1
Nhóm 9
Họ và tên Mã số sinh viên
- -
- -
- -
Tổng quan về ô nhiễm
môi trường đất
Tình hình ô nhiễm
môi trường đất do
nước thải khu đô thị,
khu công nghiệp ở
Việt Nam
1 Môi trường đất là nơi trú ngụ của con
người và hầu hết các sinh vật cạn, là nền
móng cho các công trình xây dựng dân
dụng, công nghiệp và văn hóa của con
người
Vô cùng
quý giá
Khái niệm môi trường đất
là tất cả các hiện tượng làm nhiễm bẩn môi trường đất bởi
các chất ô nhiễm
là hậu quả các hoạt động của con người lam thay đổi các
nhân tố sinh thái vượt qua những giới hạn sinh thái của
các quần xã sống trong đất
Phổ biến nhất trong các loại chất ô nhiễm đất
là hydrocacbon, kim loại nặng, MTBE, thuốc diệt
cỏ, thuốc trừ sâu, và các hydrocacbon clo hóa
do các chất
thải sinh
hoạt
do hoạt
động nông
nghiệp
do tác nhân
hoá học
do tác nhân
sinh học
do tác nhân
vật lý
Tự nhiên Nhân sinh
Phun trào núi lửa, mây bão gây
ngập úng đất đai, xâm thực
thủy triều, cát bay, hạn hán …
Tăng cường khai thác độ phì nhiêu
bằng nhiều biện pháp có hại cho đất
Đẩy mạnh ĐTH – CNH và mạng lưới
giao thông làm cho đất bị ô nhiễm
 Điều tra và phân tích đất
Triển khai điều tra và phân tích đất bị ô
nhiễm. Ðịnh ra tiêu chuẩn đánh giá ô nhiễm
Ðánh giá chất lượng đất là khâu quan trọng
trong công tác bảo vệ môi trường
 Loại bỏ nguồn gây ô nhiễm
Cần nghiên cứu công nghệ khép kín, không
sản xuất hoặc ít sản xuất chất độc
 Làm sạch hoá đồng ruộng
Dùng vôi và muối photphat kiềm để khử chua,
giảm nồng độ kim loại nặng
Tiêu nước vùng trũng, điều tiết Eh đất
Luân canh lúa màu có thể xúc tiến phân huỷ
DDT.
Cải thiện thành phần cơ giới đất, tăng cường
bón phân hữu cơ
Ðối với đất cát cần nâng cao tính đệm và khả
năng hấp phụ
 Ðổi đất, lật đất
Khi đất bị ô nhiễm nặng (như Cd) có thể áp
dụng biện pháp đổi đất, lật đất
 Thay cây trồng và lợi dụng hấp thu sinh vật
Nếu đất bị ô nhiễm nặng nên thay cây lương
thực, cây ăn quả bằng cây hoa, cây cảnh hoặc cây
lấy gỗ
Nếu đất trồng cỏ chăn nuôi thì nên thu hoạch
vào thời gian hàm lượng chất độc thấp nhất
Gần đây người ta thấy có thể lợi dụng vi sinh
vật để chống ô nhiễm
 Thực hiện Luật môi trường
Nhà nước đã công bố Luật môi trường, phải
giáo dục bồi dưỡng cho toàn dân, đặc biệt là các nhà
máy sản xuất kinh doanh có kiến thức về môi
trường và sinh thái học.
2
Khu đô thị
• Đô thị Nam
Thăng Long
(Hà Nội)
Khu công
nghiệp
• Khu CN An
Khánh
(Hà Nội)
Các làng
nghề
• Làng nghề
dệt vải Hà
Đông
(Hà Nội)
 Hệ thống thoát nước sinh hoạt tại các đô thị hiện nay đều là hệ
thống chung cho cả thoát nước mưa, nước thải công nghiệp
 Cùng với đó, nước thải bệnh viện: chứa rất nhiều mầm mống
gây bệnh truyền nhiễm và các hoá chất độc hại
 Các nguồn nước thải này chỉ được xử lý sơ bộ lại thải trực tiếp
vào nguồn nước mặt. Và tất nhiên là nguồn nước mặt ô nhiễm
này sẽ gây ô nhiễm nguồn nước ngầm, đi sâu vào nó sẽ ngấm
vào đất, gây ô nhiễm đất từ sâu bên trong
Xây dựng đô thị phải đi
đôi với bảo vệ MT đất
Trong quá trình xây dựng, công trình khu đô thị Nam Thăng Long
đã gây ảnh hưởng xấu tới môi trường đất tại Hà Nội
Ô nhiễm môi trường đất do nước
thải khu công nghiệp ở Việt Nam
185 200
20/4/2008 Hết năm 2008
Số lượng khu công nghiệp của Việt Nam
Ô nhiễm môi trường đất do nước
thải khu công nghiệp ở Việt Nam
Tỉ lệ các khu công nghiệp có hệ thống xử lí nước thải tập trung
ở một số địa phương rất thấp, có nơi chỉ đạt 15 - 20%, như Bà Rịa
- Vũng Tàu, Vĩnh Phúc
Đến nay, mới có 60 KCN đã hoạt động có trạm xử lí nước thải
tập trung và 20 KCN đang xây dựng trạm xử lí nước thải
Bình quân mỗi ngày, các khu, cụm, điểm công nghiệp thải ra
khoảng 30.000 tấn chất thải rắn
Qua thời gian các chất gây ô nhiễm sẽ ngấm xuống đất và tích
lũy dần trong cây trồng, gây ô nhiễm đất ảnh hưởng đến sức khỏe
con người
Trung bình mỗi năm chất thải rắn sinh hoạt tăng 10%, chất thải
rắn công nghiệp tăng 15%, chất thải rắn y tế tăng 8%
Nhìn chung, hầu hết các khu,
cụm, điểm công nghiệp trên cả
nước chưa đáp ứng được
những tiêu chuẩn về môi
trường theo quy định
Ô nhiễm môi trường đất do nước
thải khu công nghiệp An Khánh
Tình hình xử lý nước thải tại KCN giám sát năm 2012 như sau:
m³/ngày: Tổng lượng nước thải phát sinh từ KCN
Chất lượng không khí xung quanh theo quy chuẩn
QCVN 05:2008 /BTNMT
Chất lượng nước thải sau hệ thống xử lí nước thải
tập trung theo quy chuẩn QCVN 40:2001/BTNMT
Ô nhiễm môi trường đất do nước
thải khu công nghiệp An Khánh
Tình hình xử lý nước thải tại KCN giám sát năm 2012 như sau:
 Chất lượng nước mặt khu vực xung quanh các KCN hầu hết
đều không đạt, chủ yếu không đạt đối với các chỉ tiêu COD,
BOD5, TSS, N-NH4
+, Coliform.
 Đặc biệt, đáng quan tâm nhất là có một số chỉ tiêu độc hại là
đặc thù của các ngành sản xuất công nghiệp tại một số vị trí lấy
mẫu có giá trị vượt nhiều lần so với Quy chuẩn
Cơ chế, chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường và việc tổ
chức thực hiện của các cơ quan chức năng còn có nhiều hạn chế
Quyền hạn pháp lí của các tổ chức bảo vệ môi trường,
nhất là của lực lượng Cảnh sát môi trường chưa thực sự
đủ mạnh
3
5
4
Các cấp chính quyền chưa nhận thức đầy đủ và quan
tâm đúng mức đối với công tác bảo vệ môi trường đất
Công tác tuyên truyền, giáo dục về bảo vệ môi trường
đất trong xã hội còn hạn chế
Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ
chuyên trách công tác bảo vệ môi trường đất còn hạn chế
Biện pháp cải thiện
 Một là, tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật về bảo vệ
môi trường
Biện pháp cải thiện
 Hai là, tăng cường công tác nắm tình hình, thanh tra,
kiểm tra, giám sát về môi trường
Biện pháp cải thiện
Ba là, chú trọng công tác quy hoạch phát triển các khu, cụm, điểm
công nghiệp, các làng nghề, các đô thị, đảm bảo tính khoa học cao, trên
cơ sở tính toán kỹ lưỡng, toàn diện các xu thế phát triển
Biện pháp cải thiện
 Bốn là, chú trọng và tổ chức thực hiện nghiêm túc việc thẩm định,
đánh giá tác động môi trường đối với các dự án đầu tư
 Năm là, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về môi trường
trong toàn xã hội
Thank you
for listening ♥
1 sur 28

Recommandé

ô Nhiễm môi trường đất par
ô Nhiễm môi trường đấtô Nhiễm môi trường đất
ô Nhiễm môi trường đấtsamesb
75.9K vues28 diapositives
ô Nhiễm-môi-trường-đất par
ô Nhiễm-môi-trường-đấtô Nhiễm-môi-trường-đất
ô Nhiễm-môi-trường-đấtDuong Tran
49.6K vues12 diapositives
Tài nguyên đất Việt Nam par
Tài nguyên đất Việt NamTài nguyên đất Việt Nam
Tài nguyên đất Việt NamHieu Nguyen
86K vues43 diapositives
Ô nhiễm tài nguyên đất. par
Ô nhiễm tài nguyên đất.Ô nhiễm tài nguyên đất.
Ô nhiễm tài nguyên đất.Học viện Tài Chính (Academy Of Finance)
9.7K vues21 diapositives
Nguồn gốc, vai trò, thực trạng của TÀI NGUYÊN ĐẤT par
Nguồn gốc, vai trò, thực trạng của TÀI NGUYÊN ĐẤTNguồn gốc, vai trò, thực trạng của TÀI NGUYÊN ĐẤT
Nguồn gốc, vai trò, thực trạng của TÀI NGUYÊN ĐẤTnghiadoi.com
55.8K vues25 diapositives
O nhiem moi truong dat par
O nhiem moi truong datO nhiem moi truong dat
O nhiem moi truong dathoanganhovo
13.2K vues22 diapositives

Contenu connexe

Tendances

Powerpoint Tài nguyên đất par
Powerpoint Tài nguyên đấtPowerpoint Tài nguyên đất
Powerpoint Tài nguyên đấtNhung Lê
31.8K vues21 diapositives
Tiểu luận ô nhiễm môi trường - hậu quả và giải pháp - ZALO 093 189 2701 par
Tiểu luận ô nhiễm môi trường - hậu quả và giải pháp - ZALO 093 189 2701Tiểu luận ô nhiễm môi trường - hậu quả và giải pháp - ZALO 093 189 2701
Tiểu luận ô nhiễm môi trường - hậu quả và giải pháp - ZALO 093 189 2701Viết thuê báo cáo thực tập giá rẻ
98.3K vues41 diapositives
ô Nhiễm môi trường nước par
ô Nhiễm môi trường nướcô Nhiễm môi trường nước
ô Nhiễm môi trường nướcLeonidas Hero
63.7K vues14 diapositives
Powerpoint Ô nhiễm không khí par
Powerpoint Ô nhiễm không khíPowerpoint Ô nhiễm không khí
Powerpoint Ô nhiễm không khíNhung Lê
74.8K vues39 diapositives
Powerpoint Vấn đề ô nhiễm môi trường par
Powerpoint Vấn đề ô nhiễm môi trườngPowerpoint Vấn đề ô nhiễm môi trường
Powerpoint Vấn đề ô nhiễm môi trườngNhung Lê
287.6K vues21 diapositives
Powerpoint Ô nhiễm môi trường par
Powerpoint Ô nhiễm môi trườngPowerpoint Ô nhiễm môi trường
Powerpoint Ô nhiễm môi trườngNhung Lê
56.8K vues15 diapositives

Tendances(20)

Powerpoint Tài nguyên đất par Nhung Lê
Powerpoint Tài nguyên đấtPowerpoint Tài nguyên đất
Powerpoint Tài nguyên đất
Nhung Lê31.8K vues
ô Nhiễm môi trường nước par Leonidas Hero
ô Nhiễm môi trường nướcô Nhiễm môi trường nước
ô Nhiễm môi trường nước
Leonidas Hero63.7K vues
Powerpoint Ô nhiễm không khí par Nhung Lê
Powerpoint Ô nhiễm không khíPowerpoint Ô nhiễm không khí
Powerpoint Ô nhiễm không khí
Nhung Lê74.8K vues
Powerpoint Vấn đề ô nhiễm môi trường par Nhung Lê
Powerpoint Vấn đề ô nhiễm môi trườngPowerpoint Vấn đề ô nhiễm môi trường
Powerpoint Vấn đề ô nhiễm môi trường
Nhung Lê287.6K vues
Powerpoint Ô nhiễm môi trường par Nhung Lê
Powerpoint Ô nhiễm môi trườngPowerpoint Ô nhiễm môi trường
Powerpoint Ô nhiễm môi trường
Nhung Lê56.8K vues
ô nhiễm môi trường, thực trạng, nguyên nhân, giải pháp par Phan Nghi
ô nhiễm môi trường, thực trạng, nguyên nhân, giải phápô nhiễm môi trường, thực trạng, nguyên nhân, giải pháp
ô nhiễm môi trường, thực trạng, nguyên nhân, giải pháp
Phan Nghi327.2K vues
quy trình sản xuất giấy par nhóc Ngố
quy trình sản xuất giấyquy trình sản xuất giấy
quy trình sản xuất giấy
nhóc Ngố46.3K vues
Danh gia rui ro moi truong par nhóc Ngố
Danh gia rui ro moi truongDanh gia rui ro moi truong
Danh gia rui ro moi truong
nhóc Ngố6.8K vues
danh gia rui ro moi truong par nhóc Ngố
danh gia rui ro moi truongdanh gia rui ro moi truong
danh gia rui ro moi truong
nhóc Ngố11K vues
Powerpoint Chất thải rắn par Nhung Lê
Powerpoint Chất thải rắnPowerpoint Chất thải rắn
Powerpoint Chất thải rắn
Nhung Lê17.3K vues
Tác động của BĐKH đối với lâm nghiệp par Bé Mỳ
Tác động của BĐKH đối với lâm nghiệpTác động của BĐKH đối với lâm nghiệp
Tác động của BĐKH đối với lâm nghiệp
Bé Mỳ19.6K vues

En vedette

Chapter 5 ô nhiễm đất và chất thải rắn par
Chapter 5 ô nhiễm đất và chất thải rắnChapter 5 ô nhiễm đất và chất thải rắn
Chapter 5 ô nhiễm đất và chất thải rắnSon Pham
10.2K vues43 diapositives
Phân tích hoạt động công nghiệp & nông nghiệp tác động đến môi trường par
Phân tích hoạt động công nghiệp & nông nghiệp tác động đến môi trường Phân tích hoạt động công nghiệp & nông nghiệp tác động đến môi trường
Phân tích hoạt động công nghiệp & nông nghiệp tác động đến môi trường Chris2610
28.9K vues10 diapositives
Tài nguyên đất nhóm 9-đh2 qm2-pp par
Tài nguyên đất nhóm 9-đh2 qm2-ppTài nguyên đất nhóm 9-đh2 qm2-pp
Tài nguyên đất nhóm 9-đh2 qm2-ppBluebell Bing Bing
22K vues31 diapositives
Tài nguyên đất Việt Nam par
Tài nguyên đất Việt NamTài nguyên đất Việt Nam
Tài nguyên đất Việt NamHieu Nguyen
26.3K vues43 diapositives
BVTV - C6.Thuốc bvtv với mt đất và nước par
BVTV - C6.Thuốc bvtv với mt đất và nướcBVTV - C6.Thuốc bvtv với mt đất và nước
BVTV - C6.Thuốc bvtv với mt đất và nướcSinhKy-HaNam
7K vues13 diapositives
Tài nguyên nước và hiện trạng sử dụng nước ở việt nam par
Tài nguyên nước và hiện trạng sử dụng nước ở việt namTài nguyên nước và hiện trạng sử dụng nước ở việt nam
Tài nguyên nước và hiện trạng sử dụng nước ở việt namTuấn Nguyễn
53.2K vues11 diapositives

En vedette(11)

Chapter 5 ô nhiễm đất và chất thải rắn par Son Pham
Chapter 5 ô nhiễm đất và chất thải rắnChapter 5 ô nhiễm đất và chất thải rắn
Chapter 5 ô nhiễm đất và chất thải rắn
Son Pham10.2K vues
Phân tích hoạt động công nghiệp & nông nghiệp tác động đến môi trường par Chris2610
Phân tích hoạt động công nghiệp & nông nghiệp tác động đến môi trường Phân tích hoạt động công nghiệp & nông nghiệp tác động đến môi trường
Phân tích hoạt động công nghiệp & nông nghiệp tác động đến môi trường
Chris261028.9K vues
Tài nguyên đất Việt Nam par Hieu Nguyen
Tài nguyên đất Việt NamTài nguyên đất Việt Nam
Tài nguyên đất Việt Nam
Hieu Nguyen26.3K vues
BVTV - C6.Thuốc bvtv với mt đất và nước par SinhKy-HaNam
BVTV - C6.Thuốc bvtv với mt đất và nướcBVTV - C6.Thuốc bvtv với mt đất và nước
BVTV - C6.Thuốc bvtv với mt đất và nước
SinhKy-HaNam7K vues
Tài nguyên nước và hiện trạng sử dụng nước ở việt nam par Tuấn Nguyễn
Tài nguyên nước và hiện trạng sử dụng nước ở việt namTài nguyên nước và hiện trạng sử dụng nước ở việt nam
Tài nguyên nước và hiện trạng sử dụng nước ở việt nam
Tuấn Nguyễn53.2K vues
quản lý tài nguyên và môi trường nước par huuduyen12
quản lý tài nguyên và môi trường nướcquản lý tài nguyên và môi trường nước
quản lý tài nguyên và môi trường nước
huuduyen1216.5K vues
Bao cao nhom 4 par dinhnamasx
Bao cao nhom 4Bao cao nhom 4
Bao cao nhom 4
dinhnamasx13.7K vues
Nguồn tài nguyên nước par alicesandash
Nguồn tài nguyên nướcNguồn tài nguyên nước
Nguồn tài nguyên nước
alicesandash29.1K vues

Similaire à Ô nhiễm môi trường đất do chất thải công nghiệp và đô thị tại Việt Nam

Kim loai nang_dinh_tram_4244 par
Kim loai nang_dinh_tram_4244Kim loai nang_dinh_tram_4244
Kim loai nang_dinh_tram_4244hainguyen204_pt4
2.1K vues66 diapositives
He thong thoat_nuoc_cua_thanh_pho_ha_noi par
He thong thoat_nuoc_cua_thanh_pho_ha_noiHe thong thoat_nuoc_cua_thanh_pho_ha_noi
He thong thoat_nuoc_cua_thanh_pho_ha_noiLan Dinh
144 vues65 diapositives
Luận Văn Đầu Tư Xây Dựng Dây Chuyền 2 Nhà Máy Bột Mỳ Bảo Phước.doc par
Luận Văn Đầu Tư Xây Dựng Dây Chuyền 2 Nhà Máy Bột Mỳ Bảo Phước.docLuận Văn Đầu Tư Xây Dựng Dây Chuyền 2 Nhà Máy Bột Mỳ Bảo Phước.doc
Luận Văn Đầu Tư Xây Dựng Dây Chuyền 2 Nhà Máy Bột Mỳ Bảo Phước.docDịch vụ viết đề tài trọn gói 0934.573.149
3 vues80 diapositives
Tình hình tái chế tái sử dụng rác ở Việt Nam par
Tình hình tái chế tái sử dụng rác ở Việt NamTình hình tái chế tái sử dụng rác ở Việt Nam
Tình hình tái chế tái sử dụng rác ở Việt Namkudos21
10.6K vues41 diapositives
giới thiệu luật môi trường par
giới thiệu luật môi trường giới thiệu luật môi trường
giới thiệu luật môi trường Hung Pham Thai
3.4K vues75 diapositives
Slide Thuyết Minh BÁo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường (Cấp Sở) Dự Án PHÚ NÔNG par
Slide Thuyết Minh BÁo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường (Cấp Sở) Dự Án PHÚ NÔNGSlide Thuyết Minh BÁo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường (Cấp Sở) Dự Án PHÚ NÔNG
Slide Thuyết Minh BÁo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường (Cấp Sở) Dự Án PHÚ NÔNGThaoNguyenXanh2
77 vues39 diapositives

Similaire à Ô nhiễm môi trường đất do chất thải công nghiệp và đô thị tại Việt Nam(20)

He thong thoat_nuoc_cua_thanh_pho_ha_noi par Lan Dinh
He thong thoat_nuoc_cua_thanh_pho_ha_noiHe thong thoat_nuoc_cua_thanh_pho_ha_noi
He thong thoat_nuoc_cua_thanh_pho_ha_noi
Lan Dinh144 vues
Tình hình tái chế tái sử dụng rác ở Việt Nam par kudos21
Tình hình tái chế tái sử dụng rác ở Việt NamTình hình tái chế tái sử dụng rác ở Việt Nam
Tình hình tái chế tái sử dụng rác ở Việt Nam
kudos2110.6K vues
giới thiệu luật môi trường par Hung Pham Thai
giới thiệu luật môi trường giới thiệu luật môi trường
giới thiệu luật môi trường
Hung Pham Thai3.4K vues
Slide Thuyết Minh BÁo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường (Cấp Sở) Dự Án PHÚ NÔNG par ThaoNguyenXanh2
Slide Thuyết Minh BÁo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường (Cấp Sở) Dự Án PHÚ NÔNGSlide Thuyết Minh BÁo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường (Cấp Sở) Dự Án PHÚ NÔNG
Slide Thuyết Minh BÁo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường (Cấp Sở) Dự Án PHÚ NÔNG
ThaoNguyenXanh277 vues
[123doc] dtm-cap-so-ppt-bao-cao-dtm-du-an-nha-may-gia-cong-san-xuat-phan-bo... par BoNguyn296
[123doc]  dtm-cap-so-ppt-bao-cao-dtm-du-an-nha-may-gia-cong-san-xuat-phan-bo...[123doc]  dtm-cap-so-ppt-bao-cao-dtm-du-an-nha-may-gia-cong-san-xuat-phan-bo...
[123doc] dtm-cap-so-ppt-bao-cao-dtm-du-an-nha-may-gia-cong-san-xuat-phan-bo...
BoNguyn29627 vues
Hiện trạng ô nhiễm không khí ở khu vực thành phố par Ái Như Dương
Hiện trạng ô nhiễm không khí ở khu vực thành phốHiện trạng ô nhiễm không khí ở khu vực thành phố
Hiện trạng ô nhiễm không khí ở khu vực thành phố
Ái Như Dương16K vues
ppt nhóm 4.2- Bài phản biện đề tài pháp luật về bảo vệ môi trường nước và sử ... par Nguyễn Quang Hiếu
ppt nhóm 4.2- Bài phản biện đề tài pháp luật về bảo vệ môi trường nước và sử ...ppt nhóm 4.2- Bài phản biện đề tài pháp luật về bảo vệ môi trường nước và sử ...
ppt nhóm 4.2- Bài phản biện đề tài pháp luật về bảo vệ môi trường nước và sử ...
ã„ã¡A 10 par Phngt82
ã„ã¡A 10ã„ã¡A 10
ã„ã¡A 10
Phngt8226 vues
Nhimmitrngnc 130406100036-phpapp02 par Hưng Nguyễn
Nhimmitrngnc 130406100036-phpapp02Nhimmitrngnc 130406100036-phpapp02
Nhimmitrngnc 130406100036-phpapp02
Hưng Nguyễn381 vues
Nhimmitrngnc 130406100036-phpapp02 par Hưng Nguyễn
Nhimmitrngnc 130406100036-phpapp02Nhimmitrngnc 130406100036-phpapp02
Nhimmitrngnc 130406100036-phpapp02
Hưng Nguyễn721 vues
Quan ly moi truong trong do thi va khu cong nghiep par nhóc Ngố
Quan ly moi truong trong do thi va khu cong nghiepQuan ly moi truong trong do thi va khu cong nghiep
Quan ly moi truong trong do thi va khu cong nghiep
nhóc Ngố6.6K vues

Ô nhiễm môi trường đất do chất thải công nghiệp và đô thị tại Việt Nam

 • 2. 2 1 Nhóm 9 Họ và tên Mã số sinh viên - - - - - - Tổng quan về ô nhiễm môi trường đất Tình hình ô nhiễm môi trường đất do nước thải khu đô thị, khu công nghiệp ở Việt Nam
 • 3. 1 Môi trường đất là nơi trú ngụ của con người và hầu hết các sinh vật cạn, là nền móng cho các công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp và văn hóa của con người Vô cùng quý giá Khái niệm môi trường đất
 • 4. là tất cả các hiện tượng làm nhiễm bẩn môi trường đất bởi các chất ô nhiễm là hậu quả các hoạt động của con người lam thay đổi các nhân tố sinh thái vượt qua những giới hạn sinh thái của các quần xã sống trong đất Phổ biến nhất trong các loại chất ô nhiễm đất là hydrocacbon, kim loại nặng, MTBE, thuốc diệt cỏ, thuốc trừ sâu, và các hydrocacbon clo hóa
 • 5. do các chất thải sinh hoạt do hoạt động nông nghiệp do tác nhân hoá học do tác nhân sinh học do tác nhân vật lý
 • 6. Tự nhiên Nhân sinh Phun trào núi lửa, mây bão gây ngập úng đất đai, xâm thực thủy triều, cát bay, hạn hán … Tăng cường khai thác độ phì nhiêu bằng nhiều biện pháp có hại cho đất Đẩy mạnh ĐTH – CNH và mạng lưới giao thông làm cho đất bị ô nhiễm
 • 7.  Điều tra và phân tích đất Triển khai điều tra và phân tích đất bị ô nhiễm. Ðịnh ra tiêu chuẩn đánh giá ô nhiễm Ðánh giá chất lượng đất là khâu quan trọng trong công tác bảo vệ môi trường
 • 8.  Loại bỏ nguồn gây ô nhiễm Cần nghiên cứu công nghệ khép kín, không sản xuất hoặc ít sản xuất chất độc
 • 9.  Làm sạch hoá đồng ruộng Dùng vôi và muối photphat kiềm để khử chua, giảm nồng độ kim loại nặng Tiêu nước vùng trũng, điều tiết Eh đất Luân canh lúa màu có thể xúc tiến phân huỷ DDT. Cải thiện thành phần cơ giới đất, tăng cường bón phân hữu cơ Ðối với đất cát cần nâng cao tính đệm và khả năng hấp phụ
 • 10.  Ðổi đất, lật đất Khi đất bị ô nhiễm nặng (như Cd) có thể áp dụng biện pháp đổi đất, lật đất
 • 11.  Thay cây trồng và lợi dụng hấp thu sinh vật Nếu đất bị ô nhiễm nặng nên thay cây lương thực, cây ăn quả bằng cây hoa, cây cảnh hoặc cây lấy gỗ Nếu đất trồng cỏ chăn nuôi thì nên thu hoạch vào thời gian hàm lượng chất độc thấp nhất Gần đây người ta thấy có thể lợi dụng vi sinh vật để chống ô nhiễm
 • 12.  Thực hiện Luật môi trường Nhà nước đã công bố Luật môi trường, phải giáo dục bồi dưỡng cho toàn dân, đặc biệt là các nhà máy sản xuất kinh doanh có kiến thức về môi trường và sinh thái học.
 • 13. 2 Khu đô thị • Đô thị Nam Thăng Long (Hà Nội) Khu công nghiệp • Khu CN An Khánh (Hà Nội) Các làng nghề • Làng nghề dệt vải Hà Đông (Hà Nội)
 • 14.  Hệ thống thoát nước sinh hoạt tại các đô thị hiện nay đều là hệ thống chung cho cả thoát nước mưa, nước thải công nghiệp  Cùng với đó, nước thải bệnh viện: chứa rất nhiều mầm mống gây bệnh truyền nhiễm và các hoá chất độc hại  Các nguồn nước thải này chỉ được xử lý sơ bộ lại thải trực tiếp vào nguồn nước mặt. Và tất nhiên là nguồn nước mặt ô nhiễm này sẽ gây ô nhiễm nguồn nước ngầm, đi sâu vào nó sẽ ngấm vào đất, gây ô nhiễm đất từ sâu bên trong
 • 15. Xây dựng đô thị phải đi đôi với bảo vệ MT đất
 • 16. Trong quá trình xây dựng, công trình khu đô thị Nam Thăng Long đã gây ảnh hưởng xấu tới môi trường đất tại Hà Nội
 • 17. Ô nhiễm môi trường đất do nước thải khu công nghiệp ở Việt Nam 185 200 20/4/2008 Hết năm 2008 Số lượng khu công nghiệp của Việt Nam
 • 18. Ô nhiễm môi trường đất do nước thải khu công nghiệp ở Việt Nam Tỉ lệ các khu công nghiệp có hệ thống xử lí nước thải tập trung ở một số địa phương rất thấp, có nơi chỉ đạt 15 - 20%, như Bà Rịa - Vũng Tàu, Vĩnh Phúc Đến nay, mới có 60 KCN đã hoạt động có trạm xử lí nước thải tập trung và 20 KCN đang xây dựng trạm xử lí nước thải Bình quân mỗi ngày, các khu, cụm, điểm công nghiệp thải ra khoảng 30.000 tấn chất thải rắn Qua thời gian các chất gây ô nhiễm sẽ ngấm xuống đất và tích lũy dần trong cây trồng, gây ô nhiễm đất ảnh hưởng đến sức khỏe con người Trung bình mỗi năm chất thải rắn sinh hoạt tăng 10%, chất thải rắn công nghiệp tăng 15%, chất thải rắn y tế tăng 8% Nhìn chung, hầu hết các khu, cụm, điểm công nghiệp trên cả nước chưa đáp ứng được những tiêu chuẩn về môi trường theo quy định
 • 19. Ô nhiễm môi trường đất do nước thải khu công nghiệp An Khánh Tình hình xử lý nước thải tại KCN giám sát năm 2012 như sau: m³/ngày: Tổng lượng nước thải phát sinh từ KCN Chất lượng không khí xung quanh theo quy chuẩn QCVN 05:2008 /BTNMT Chất lượng nước thải sau hệ thống xử lí nước thải tập trung theo quy chuẩn QCVN 40:2001/BTNMT
 • 20. Ô nhiễm môi trường đất do nước thải khu công nghiệp An Khánh Tình hình xử lý nước thải tại KCN giám sát năm 2012 như sau:  Chất lượng nước mặt khu vực xung quanh các KCN hầu hết đều không đạt, chủ yếu không đạt đối với các chỉ tiêu COD, BOD5, TSS, N-NH4 +, Coliform.  Đặc biệt, đáng quan tâm nhất là có một số chỉ tiêu độc hại là đặc thù của các ngành sản xuất công nghiệp tại một số vị trí lấy mẫu có giá trị vượt nhiều lần so với Quy chuẩn
 • 21. Cơ chế, chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường và việc tổ chức thực hiện của các cơ quan chức năng còn có nhiều hạn chế
 • 22. Quyền hạn pháp lí của các tổ chức bảo vệ môi trường, nhất là của lực lượng Cảnh sát môi trường chưa thực sự đủ mạnh
 • 23. 3 5 4 Các cấp chính quyền chưa nhận thức đầy đủ và quan tâm đúng mức đối với công tác bảo vệ môi trường đất Công tác tuyên truyền, giáo dục về bảo vệ môi trường đất trong xã hội còn hạn chế Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ chuyên trách công tác bảo vệ môi trường đất còn hạn chế
 • 24. Biện pháp cải thiện  Một là, tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật về bảo vệ môi trường
 • 25. Biện pháp cải thiện  Hai là, tăng cường công tác nắm tình hình, thanh tra, kiểm tra, giám sát về môi trường
 • 26. Biện pháp cải thiện Ba là, chú trọng công tác quy hoạch phát triển các khu, cụm, điểm công nghiệp, các làng nghề, các đô thị, đảm bảo tính khoa học cao, trên cơ sở tính toán kỹ lưỡng, toàn diện các xu thế phát triển
 • 27. Biện pháp cải thiện  Bốn là, chú trọng và tổ chức thực hiện nghiêm túc việc thẩm định, đánh giá tác động môi trường đối với các dự án đầu tư  Năm là, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về môi trường trong toàn xã hội